Nguyên Tôn

Nguyen Ton

Tác giả : Thiên Tằm Thổ Đậu

Thể loại : Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 17/08/2022 19:42

Tình trạng : 1499 / 1501 Chapter

Lượt xem: 16237

Nhóm Dịch: Thánh Thiên Tiên Vực Dùng huyền hoàng khí bạn thân sở hữu, mọi thứ thiện địa nhật nguyệt tinh đều bị ta nuốt hết.
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 1499 : Nguyên tôn (đại kết cục) 30/01/2021 23:28
Chapter 1498 : Bước cuối cùng 30/01/2021 06:28
Chapter 1497 : Thần chiến 28/01/2021 23:28
Chapter 1496 : Chu nguyên thành thần 28/01/2021 21:28
Chapter 1495 : Thánh Thần Thức Tỉnh 26/01/2021 23:28
Chapter 1494 : Toà động phủ kia, ấm đào yêu nhưỡng kia 26/01/2021 21:28
Chapter 1493 : Mang ngươi đi qua đường đã từng 26/01/2021 19:28
Chapter 1492 : Ngăn lại 24/01/2021 09:28
Chapter 1491 : Điên cuồng 22/01/2021 23:28
Chapter 1490 : Mật Ngậm Độc 22/01/2021 09:28
Chapter 1489 : Chu nguyên nhập thần? 21/01/2021 09:28
Chapter 1488 : Thần trụy 21/01/2021 07:28
Chapter 1487 : Thánh thần mưu đồ 21/01/2021 05:28
Chapter 1486 : Cấm Khu 21/01/2021 03:28
Chapter 1485 : Lớn Nhất Dã Tâm 21/01/2021 01:28
Chapter 1484 : Thần Chiến 20/01/2021 23:28
Chapter 1483 : Một tia ánh rạng đông kia 20/01/2021 21:28
Chapter 1482 : Thần gặp thần 20/01/2021 19:28
Chapter 1481 : Hiến tế hai đại thiên vực 12/01/2021 23:29
Chapter 1480 : Kiên nhẫn thợ săn 11/01/2021 23:29
Chapter 1479 : Phản công thánh tộc 10/01/2021 23:29
Chapter 1478 : An trí chú độc 09/01/2021 23:28
Chapter 1477 : Người lạ 08/01/2021 23:28
Chapter 1476 : Trấn sát chưởng lôi 07/01/2021 23:28
Chapter 1475 : Xay thịt chiến trường 06/01/2021 19:28
Chapter 1474 : Thế gian nỗi khổ 05/01/2021 23:28
Chapter 1473 : Thương huyền thiên nguy hiểm 04/01/2021 23:29
Chapter 1472 : Tấn Thăng Chi Bí 03/01/2021 19:27
Chapter 1471 : Tam Liên Chi Đấu 02/01/2021 23:28
Chapter 1470 : Thương Uyên đột phá 01/01/2021 23:28
Chapter 1469 : Rút lui 31/12/2020 23:28
Chapter 1468 : Văn thứ chín, thiên nguyên 30/12/2020 23:29
Chapter 1467 : Phong Ấn 29/12/2020 23:29
Chapter 1466 : Cầu Cái Gì 28/12/2020 19:28
Chapter 1465 : Thương Huyền Tân Thánh 27/12/2020 23:28
Chapter 1464 : Cũng Là 27/12/2020 21:28
Chapter 1463 : Một kiếm một toa 25/12/2020 23:29
Chapter 1462 : Ngũ Lão Vẫn 24/12/2020 19:29
Chapter 1461 : Quyết nhiên ngũ lão 23/12/2020 23:29
Chapter 1460 : Thiên la kỳ bàn 22/12/2020 23:29
Chapter 1459 : Phòng tuyến phá toái 21/12/2020 19:29
Chapter 1458 : Thánh giả ra trận 20/12/2020 19:29
Chapter 1457 : Thứ không gian chi phòng 19/12/2020 23:29
Chapter 1456 : Nguyện Ta Chư Thiên An Bình 18/12/2020 23:29
Chapter 1455 : Thương Huyền Chuẩn Bị Chiến Đấu 17/12/2020 23:29
Chapter 1454 : Đỗi vạn tổ 16/12/2020 23:28
Chapter 1453 : Trấn Lục Liễu 15/12/2020 23:29
Chapter 1452 : Vạn Tổ nhập Thương Huyền 14/12/2020 23:29
Chapter 1451 : Chiến tranh đánh tới 13/12/2020 23:29
Chapter 1450 : Chiến tranh toàn diện 12/12/2020 19:28
Chapter 1449 : Đại Ly 11/12/2020 23:28
Chapter 1448 : Đại Hôn 10/12/2020 23:29
Chapter 1447 : Tô Ấu Vi 09/12/2020 23:28
Chapter 1446 : Tạo hóa trêu ngươi 08/12/2020 23:29
Chapter 1445 : Tạo Hóa Thành 07/12/2020 19:28
Chapter 1444 : Mở tháp nghênh chúng sinh 06/12/2020 23:29
Chapter 1443 : Mở Tháp 05/12/2020 23:29
Chapter 1442 : Cửu cửu tạo hóa tháp 04/12/2020 23:29
Chapter 1441 : Đại địa vị cách 03/12/2020 23:28
Chapter 1440 : Siêu Cấp Thánh Địa 02/12/2020 23:29
Chapter 1439 : Tạo Thánh 01/12/2020 23:29
Chapter 1438 : Lôi Cuốn Đại Chu Vương Triều 01/12/2020 21:29
Chapter 1437 : Biến hóa 30/11/2020 09:29
Chapter 1436 : Tuyệt thần chú độc 28/11/2020 19:29
Chapter 1435 : Nhị Thần Bắt Đầu Thấy 27/11/2020 23:28
Chapter 1434 : Sau cùng mưu tính 26/11/2020 23:28
Chapter 1433 : Thánh tộc mục đích cuối cùng nhất 25/11/2020 19:28
Chapter 1432 : Phát Rồ? 24/11/2020 23:29
Chapter 1431 : Hỗn Nguyên Quy Vị 23/11/2020 19:28
Chapter 1430 : Chu Nguyên Nhập Thánh 22/11/2020 23:29
Chapter 1429 : Hoành Nguyện 22/11/2020 06:28
Chapter 1428 : Thiên Tâm 22/11/2020 04:28
Chapter 1427 : Bát Thánh 22/11/2020 02:28
Chapter 1426 : Cổ Thánh Giáng Lâm 18/11/2020 19:28
Chapter 1425 : Cổ Thánh Hám Hỗn Nguyên 17/11/2020 19:28
Chapter 1424 : Đấu pháp thăng cấp 16/11/2020 23:28
Chapter 1423 : Hắc thủ hiển lộ 15/11/2020 23:29
Chapter 1422 : Tử Liên Đốt Huyết Hải 14/11/2020 23:28
Chapter 1421 : Trốn đi thiếu niên, trở về thiên chủ 14/11/2020 21:28
Chapter 1420 : Chu Nguyên Thiên Chủ 12/11/2020 19:28
Chapter 1419 : Dũng Giả Bất Diệt 11/11/2020 23:29
Chapter 1418 : Kế Thừa Thiên Chủ 10/11/2020 19:28
Chapter 1417 : Thương Huyền Thiên Đại Tai Kiếp 09/11/2020 19:28
Chapter 1416 : Thánh vẫn 08/11/2020 19:28
Chapter 1415 : Hỗn Độn Luyện Thánh Hồ Lô 07/11/2020 19:28
Chapter 1414 : Chuẩn bị ở sau không ngừng lão tổ 06/11/2020 19:28
Chapter 1413 : Thánh ấn lại hiển lộ 05/11/2020 19:28
Chapter 1412 : Thánh Giả Chi Lực 04/11/2020 19:27
Chapter 1411 : Trực Diện Thánh Giả 03/11/2020 19:27
Chapter 1410 : Thánh Nguyên Nhập Thánh 02/11/2020 19:28
Chapter 1409 : Mưu Tính 01/11/2020 19:28
Chapter 1408 : Chư Thiên Động Tĩnh 01/11/2020 17:28
Chapter 1407 : Cung phụng 01/11/2020 06:28
Chapter 1406 : Ngoan độc thánh nguyên 30/10/2020 19:28
Chapter 1405 : Phong Ấn Chi Thuật 29/10/2020 19:28
Chapter 1404 : Các Hiển Thần Thông, Đỉnh Phong Đấu Pháp 28/10/2020 19:28
Chapter 1403 : Bát Tí Tinh Linh Vương 27/10/2020 19:28
Chapter 1402 : Nhục Thân Kịch Chiến 26/10/2020 19:27
Chapter 1401 : Thánh Long Chi Khu 25/10/2020 19:29
Chapter 1400 : Chiến Thánh Nguyên 24/10/2020 23:29
Chapter 1399 : Ngày Xưa Ân Oán 23/10/2020 19:28
Chapter 1398 : Phá Cục 22/10/2020 19:28
Chapter 1397 : Sâm La Thánh Huyết Trì 21/10/2020 19:28
Chapter 1396 : Thương Huyền Minh Tiến Công 20/10/2020 19:28
Chapter 1395 : Minh Lệnh 19/10/2020 23:28
Chapter 1394 : Thẩm Vạn Kim 18/10/2020 19:28
Chapter 1393 : Bách Hương lâu 17/10/2020 23:28
Chapter 1392 : Gặp lại Huyền lão 17/10/2020 21:28
Chapter 1391 : Chu Nguyên chuẩn bị 17/10/2020 19:28
Chapter 1390 : Chấn nhiếp tứ tông 17/10/2020 17:28
Chapter 1389 : Tự đề cử mình 17/10/2020 15:28
Chapter 1388 : Đã từng tiểu bối 17/10/2020 13:28
Chapter 1387 : Bạn cũ tụ tập 17/10/2020 11:28
Chapter 1386 : Lại tụ họp Thương Huyền 17/10/2020 09:28
Chapter 1385 : Nhàn nhã 17/10/2020 07:28
Chapter 1384 : Phải chết 17/10/2020 05:28
Chapter 1383 : Cừu nhân gặp nhau 17/10/2020 03:28
Chapter 1382 : Thánh Nguyên đến 17/10/2020 01:28
Chapter 1381 : Lắng lại 16/10/2020 23:28
Chapter 1380 : Chém giết Pháp Vực 16/10/2020 21:28
Chapter 1379 : Lại về Đại Chu thành 16/10/2020 19:28
Chapter 1378 : Phá thành 16/10/2020 17:28
Chapter 1377 : Đại Chu thành 16/10/2020 15:28
Chapter 1376 : Thánh ma quân 16/10/2020 13:28
Chapter 1375 : Sát tâm 16/10/2020 11:28
Chapter 1374 : Nhiều người 16/10/2020 09:28
Chapter 1373 : Tiêu Thiên Huyền 16/10/2020 07:28
Chapter 1372 : Về Thương Huyền 16/10/2020 05:28
Chapter 1371 : Thánh Ngân 16/10/2020 03:28
Chapter 1370 : Thương Huyền chi biến 16/10/2020 01:28
Chapter 1369 : Thánh Long Chi Thể 15/10/2020 23:28
Chapter 1368 : Thánh tộc chi mưu 15/10/2020 21:28
Chapter 1367 : Luyện đan tu luyện 15/10/2020 19:28
Chapter 1366 : Thù lao 15/10/2020 17:28
Chapter 1365 : Thần đồng 15/10/2020 15:28
Chapter 1364 : Yêu Yêu biến hóa 15/10/2020 13:28
Chapter 1363 : Mũi tên chỉ Lục Liễu 15/10/2020 11:28
Chapter 1362 : Thần Nữ lui địch 15/10/2020 09:28
Chapter 1361 : Va chạm mạnh 15/10/2020 07:28
Chapter 1360 : Chuyển Thạch Long 15/10/2020 05:28
Chapter 1359 : Trừng phạt 15/10/2020 03:28
Chapter 1358 : Từ Bắc Diễn cái chết 15/10/2020 01:28
Chapter 1357 : Tính sổ sách 14/10/2020 23:28
Chapter 1356 : Có cái kết quả 14/10/2020 21:28
Chapter 1355 : Kết quả cuối cùng 14/10/2020 19:28
Chapter 1354 : Thánh Thần hình bóng 14/10/2020 17:28
Chapter 1353 : Cửu tinh 14/10/2020 15:28
Chapter 1352 : Đỉnh phong chi đấu 14/10/2020 13:28
Chapter 1351 : Huyết Ngục Cửu Ấn, Ngục Trấn Cửu Thiên 14/10/2020 11:28
Chapter 1350 : Chu Nguyên phản kích 14/10/2020 09:28
Chapter 1349 : Pháp Vực đứng đầu nhất chiến đấu 14/10/2020 07:28
Chapter 1348 : Cửu Trảo Tử Kim Thánh Long 14/10/2020 05:28
Chapter 1347 : Pháp Vực chi đụng 14/10/2020 03:28
Chapter 1346 : Lại lần nữa trở về Chu Nguyên 14/10/2020 01:28
Chapter 1345 : Kết giới phá toái 13/10/2020 23:28
Chapter 1344 : Thức tỉnh 13/10/2020 21:28
Chapter 1343 : Xích Tước hóa hoàng 13/10/2020 19:28
Chapter 1342 : Thánh Long chi khí, Tam Phân Quy Nguyên 13/10/2020 17:28
Chapter 1341 : Cứu vớt Chu Nguyên hành động 13/10/2020 15:28
Chapter 1340 : Huyết kính 13/10/2020 13:28
Chapter 1339 : Một bước 13/10/2020 11:28
Chapter 1338 : Chạy tán loạn 13/10/2020 09:28
Chapter 1337 : Thái Hiên chi lực 13/10/2020 07:28
Chapter 1336 : Bắt đầu ăn 13/10/2020 05:28
Chapter 1335 : Thái Hiên chi mưu 13/10/2020 03:28
Chapter 1334 : Phòng tuyến 13/10/2020 01:28
Chapter 1333 : Long Đầu hội tụ 12/10/2020 23:28
Chapter 1332 : Chín tấc tám 12/10/2020 21:28
Chapter 1331 : Đáy biển Tổ Long Hồn Tủy 12/10/2020 19:28
Chapter 1330 : Hạch tâm neo điểm 12/10/2020 17:28
Chapter 1329 : Chư Thánh tán 12/10/2020 15:28
Chapter 1328 : Xích toa hiển thần uy 12/10/2020 13:28
Chapter 1327 : Đại Nhật Trảm Thánh Toa 12/10/2020 11:28
Chapter 1326 : Phá cục thủ đoạn 12/10/2020 09:28
Chapter 1325 : Thánh Chúc Pháp Vực 12/10/2020 07:28
Chapter 1324 : Khổ chiến Uyên Tuyền 12/10/2020 05:28
Chapter 1323 : Lại đụng Uyên Tuyền 12/10/2020 03:28
Chapter 1322 : Tranh đoạt neo điểm 12/10/2020 01:28
Chapter 1321 : Đại thắng 11/10/2020 23:28
Chapter 1320 : Chiến tích 11/10/2020 21:28
Chapter 1319 : Thánh Nguyên binh 11/10/2020 19:28
Chapter 1318 : Nguyên Hồn 11/10/2020 17:28
Chapter 1317 : Nhục nhã 11/10/2020 15:28
Chapter 1316 : Đuổi trốn 11/10/2020 13:28
Chapter 1315 : Tiến vào Thạch Long bí cảnh 11/10/2020 11:28
Chapter 1314 : Xuất kích 11/10/2020 09:28
Chapter 1313 : Lớn mạnh 11/10/2020 07:28
Chapter 1312 : Chiến khu chi chủ 11/10/2020 05:28
Chapter 1311 : Bàn Long Trận, long hồn neo điểm 11/10/2020 03:28
Chapter 1310 : Cổ Tôn cùng Cổ Thánh 11/10/2020 01:28
Chapter 1309 : Đấu pháp 10/10/2020 23:28
Chapter 1308 : Chư Thánh đại chiến 10/10/2020 21:28
Chapter 1307 : Chư Thiên chi động 10/10/2020 19:28
Chapter 1306 : Bí cảnh 10/10/2020 17:28
Chapter 1305 : Trong hắc ám Thạch Long 10/10/2020 15:28
Chapter 1304 : Thần hồn na di 10/10/2020 13:28
Chapter 1303 : Tập kích 10/10/2020 11:28
Chapter 1302 : Liệp đan nhân 10/10/2020 09:28
Chapter 1301 : Chu Nguyên sát ý 10/10/2020 07:28
Chapter 1300 : Tính toán 10/10/2020 05:28
Chapter 1299 : Cực hạn 10/10/2020 03:28
Chapter 1298 : Tình một chữ này 10/10/2020 01:28
Chapter 1297 : Quan hệ thế nào 09/10/2020 23:28
Chapter 1296 : Giới thiệu cái tổ tông 09/10/2020 21:28
Chapter 1295 : Xuất đan 09/10/2020 19:28
Chapter 1294 : Hoàn mỹ hiệp trợ 09/10/2020 17:28
Chapter 1293 : Văn thứ tư 09/10/2020 15:28
Chapter 1292 : Dẫn dắt nguyên khí 09/10/2020 13:28
Chapter 1291 : Khai lò luyện đan 09/10/2020 11:28
Chapter 1290 : Tổ ba người 09/10/2020 09:28
Chapter 1289 : Bàn ngoại chiêu 09/10/2020 07:28
Chapter 1288 : Yêu Yêu huấn luyện 09/10/2020 05:28
Chapter 1287 : Yêu Yêu biến hóa 09/10/2020 03:28
Chapter 1286 : Thay thế 09/10/2020 01:28
Chapter 1285 : Thay người 08/10/2020 23:28
Chapter 1284 : Gặp lại 08/10/2020 21:28
Chapter 1283 : Từ Bắc Diễn 08/10/2020 19:28
Chapter 1282 : Thương Uyên tâm tình 08/10/2020 17:28
Chapter 1281 : Du Thần 08/10/2020 15:28
Chapter 1280 : Thay đổi khôn lường, cải thiên hoán nhật 08/10/2020 13:28
Chapter 1279 : Yêu Yêu thủ bút 08/10/2020 11:28
Chapter 1278 : Thất bại thảm hại 08/10/2020 09:28
Chapter 1277 : Tự đốt 08/10/2020 07:28
Chapter 1276 : Yêu Yêu xuất thủ 08/10/2020 05:28
Chapter 1275 : Thánh Giả chi nộ 08/10/2020 03:28
Chapter 1274 : Chuyển thiên chi lực 08/10/2020 01:28
Chapter 1273 : Hợp lực lay thánh 07/10/2020 23:28
Chapter 1272 : Không đường có thể đi 07/10/2020 21:28
Chapter 1271 : Dọn đi 07/10/2020 19:28
Chapter 1270 : Động tĩnh lớn 07/10/2020 17:28
Chapter 1269 : Hắc thủ 07/10/2020 15:28
Chapter 1268 : 300 tỷ đại chiến 07/10/2020 13:28
Chapter 1267 : Hợp thể sau Chu Nguyên 07/10/2020 11:28
Chapter 1266 : Hợp thể 07/10/2020 09:28
Chapter 1265 : 300 tỷ 07/10/2020 07:28
Chapter 1264 : Xi Hiên 07/10/2020 05:28
Chapter 1263 : Chết 07/10/2020 03:28
Chapter 1262 : Thiên Tru Giản 07/10/2020 01:28
Chapter 1261 : Đấu pháp 06/10/2020 23:28
Chapter 1260 : Chiến Ngụy Pháp Vực 06/10/2020 21:28
Chapter 1259 : Xuất thủ đại giới 06/10/2020 19:28
Chapter 1258 : Xi Bắc tính toán 06/10/2020 17:28
Chapter 1257 : Ngải Chích xuất thủ 06/10/2020 15:28
Chapter 1256 : Cục diện nghịch chuyển 06/10/2020 13:28
Chapter 1255 : Trong bóng tối thủ đoạn 06/10/2020 11:28
Chapter 1254 : Chư cường chi chiến 06/10/2020 09:28
Chapter 1253 : Trước khi chiến đấu tranh chấp 06/10/2020 07:28
Chapter 1252 : Chủng Tử Chiến Đài 06/10/2020 05:28
Chapter 1251 : Ngải Đoàn Tử cảm tạ 06/10/2020 03:28
Chapter 1250 : Tổ Hồn sơn hiện 06/10/2020 01:28
Chapter 1249 : Đánh nát 05/10/2020 23:28
Chapter 1248 : Chui vào 05/10/2020 21:28
Chapter 1247 : Ngải Đoàn Tử 05/10/2020 19:28
Chapter 1246 : Trong Tổ Hồn Thụ cơ duyên 05/10/2020 17:28
Chapter 1245 : Hiển uy 05/10/2020 15:28
Chapter 1244 : Bại long 05/10/2020 13:28
Chapter 1243 : Tứ bái 05/10/2020 11:28
Chapter 1242 : Đế Long Bái Thiên 05/10/2020 09:28
Chapter 1241 : Đấu Khương Hồng Anh 05/10/2020 07:28
Chapter 1240 : Tổ Hồn Linh Trì 05/10/2020 05:28
Chapter 1239 : Không đủ tư cách 05/10/2020 03:28
Chapter 1238 : Hỗn chiến 05/10/2020 01:28
Chapter 1237 : Phân phá 04/10/2020 23:28
Chapter 1236 : Đại vận 04/10/2020 21:28
Chapter 1235 : Tổ Hồn Thụ 04/10/2020 19:28
Chapter 1234 : Khương Hồng Anh 04/10/2020 17:28
Chapter 1233 : Tiến vào Động Thiên 04/10/2020 15:28
Chapter 1232 : Kim Kình Thiên 04/10/2020 13:28
Chapter 1231 : Nghiệt thú bộ tộc 04/10/2020 11:28
Chapter 1230 : Đại pháo trấn phục 04/10/2020 09:28
Chapter 1229 : Chuông lớn đại pháo 04/10/2020 07:28
Chapter 1228 : Kim Dương Hoàng 04/10/2020 05:28
Chapter 1227 : Thủ hộ toàn thế giới tốt nhất Thôn Thôn 04/10/2020 03:28
Chapter 1226 : Gặp lại Thôn Thôn 04/10/2020 01:28
Chapter 1225 : Không hoảng hốt 03/10/2020 23:28
Chapter 1224 : Vạn Thú Thiên 03/10/2020 21:28
Chapter 1223 : Bảy tấc 03/10/2020 19:28
Chapter 1222 : Hai đạo nguyên thuật 03/10/2020 17:28
Chapter 1221 : Dung nham đỉnh lô 03/10/2020 15:28
Chapter 1220 : Ăn bám 03/10/2020 13:28
Chapter 1219 : Thôn Thôn chi tín 03/10/2020 11:28
Chapter 1218 : Chuyện cũ cùng rượu 03/10/2020 09:28
Chapter 1217 : Yêu Yêu thức tỉnh 03/10/2020 07:28
Chapter 1216 : Ai là mạng chó? 03/10/2020 05:28
Chapter 1215 : Trùng điệp gian nan 03/10/2020 03:28
Chapter 1214 : Chín kiếm 03/10/2020 01:28
Chapter 1213 : Chín mươi tỷ 02/10/2020 23:28
Chapter 1212 : Lã Thái ra trận 02/10/2020 21:28
Chapter 1211 : Tống Hoàng 02/10/2020 19:28
Chapter 1210 : Một thương hai trốn 02/10/2020 17:28
Chapter 1209 : Nguyên Anh trận chiến đầu tiên 02/10/2020 15:28
Chapter 1208 : Nghênh chiến 02/10/2020 13:28
Chapter 1207 : Tứ Thánh 02/10/2020 11:28
Chapter 1206 : Đại địch tiến đến 02/10/2020 09:28
Chapter 1205 : Thần tính cùng nhân tính 02/10/2020 07:28
Chapter 1204 : Yêu Yêu lai lịch 02/10/2020 05:28
Chapter 1203 : Gặp lại 02/10/2020 03:28
Chapter 1202 : Chạm tay có thể bỏng 02/10/2020 01:28
Chapter 1201 : Kết thúc 01/10/2020 23:28
Chapter 1200 : Danh sách liệp sát 01/10/2020 21:28
Chapter 1199 : Thánh tộc chi nộ 01/10/2020 19:28
Chapter 1198 : Vào hết tay ta 01/10/2020 17:28
Chapter 1197 : Cổ Nguyên Thiên kết cục 01/10/2020 15:28
Chapter 1196 : Phân phá chủ mạch 01/10/2020 13:28
Chapter 1195 : Chu Nguyên Nguyên Anh 01/10/2020 11:28
Chapter 1194 : Lục đại Nguyên Anh 01/10/2020 09:28
Chapter 1193 : Nguyên Anh có mấy tấc? 01/10/2020 07:28
Chapter 1192 : Bao no 01/10/2020 05:28
Chapter 1191 : Tin Yêu Yêu, đến vĩnh sinh 01/10/2020 03:28
Chapter 1190 : Tổ Long huyết nhục 01/10/2020 01:28
Chapter 1189 : Kết giới phản phệ 30/09/2020 23:28
Chapter 1188 : Lật bàn 30/09/2020 21:28
Chapter 1187 : Thánh Hỏa phần diệt 30/09/2020 19:28
Chapter 1186 : Đạo thánh văn thứ tư 30/09/2020 17:28
Chapter 1185 : Tinh Hà ma diệt 30/09/2020 15:28
Chapter 1184 : Bốn đạo kiếm quang 30/09/2020 13:28
Chapter 1183 : Cổ Thần Kinh? 30/09/2020 11:28
Chapter 1182 : Cường đại Già Đồ 30/09/2020 09:28
Chapter 1181 : Không phải sinh tức tử 30/09/2020 07:28
Chapter 1180 : Riêng phần mình liều mạng 30/09/2020 05:28
Chapter 1179 : Hai người chiến tử 30/09/2020 03:28
Chapter 1178 : Thánh Lưu Ly Chi Quang 30/09/2020 01:28
Chapter 1177 : Kiếp lôi đoán thể 29/09/2020 23:28
Chapter 1176 : Thánh Đồng hóa lôi kiếp 29/09/2020 21:28
Chapter 1175 : Một kiếm chém lôi chưởng 29/09/2020 19:28
Chapter 1174 : Bí Pháp Chi Vương 29/09/2020 17:28
Chapter 1173 : Đối chiến Tu Lôi 29/09/2020 15:28
Chapter 1172 : Cường địch hiện lên 29/09/2020 13:28
Chapter 1171 : Tu Lôi 29/09/2020 11:28
Chapter 1170 : Thiên Long Chưởng Ấn 29/09/2020 09:28
Chapter 1169 : Thánh thiên kiêu 29/09/2020 07:28
Chapter 1168 : Trêu đùa cùng sát cơ 29/09/2020 05:28
Chapter 1167 : Khai chiến 29/09/2020 03:28
Chapter 1166 : Phá trận chi chiến 29/09/2020 01:28
Chapter 1165 : Thôi diễn sơ hở 28/09/2020 23:28
Chapter 1164 : Có thiếu hụt đại trận 28/09/2020 21:28
Chapter 1163 : Già Đồ 28/09/2020 19:28
Chapter 1162 : Thánh Tổ Thiên mưu đồ 28/09/2020 17:28
Chapter 1161 : Vô Cấu Thánh Lưu Ly Chi Khu 28/09/2020 15:28
Chapter 1160 : Bạch Tiểu Lộc 28/09/2020 13:28
Chapter 1159 : Không tiếp nhận 28/09/2020 11:28
Chapter 1158 : Tổng chỉ huy 28/09/2020 09:28
Chapter 1157 : Cửu mạch ra 28/09/2020 07:28
Chapter 1156 : Sóng sau quật khởi 28/09/2020 05:28
Chapter 1155 : Cửu phẩm đài sen 28/09/2020 03:28
Chapter 1154 : Đài sen 28/09/2020 01:28
Chapter 1153 : Bia đá 27/09/2020 23:28
Chapter 1152 : Phân phối 27/09/2020 21:28
Chapter 1151 : Thủ thắng 27/09/2020 19:28
Chapter 1150 : Có thể trảm tinh thần 27/09/2020 17:28
Chapter 1149 : Xả thân quên chết Triệu Mục Thần 27/09/2020 15:28
Chapter 1148 : Hai đạo kiếm quang 27/09/2020 13:28
Chapter 1147 : Mở đại chiêu 27/09/2020 11:28
Chapter 1146 : Nghênh chiến Di Thạch 27/09/2020 09:28
Chapter 1145 : Chém giết 27/09/2020 07:28
Chapter 1144 : Quan Thanh Long gặp nạn 27/09/2020 05:28
Chapter 1143 : Phong Thánh chi thuật 27/09/2020 03:28
Chapter 1142 : Tái đấu Cát Ma 27/09/2020 01:28
Chapter 1141 : Đỉnh tiêm nghênh chiến 26/09/2020 23:28
Chapter 1140 : Đại hỗn chiến 26/09/2020 21:28
Chapter 1139 : Thần bí Thánh Tổ Thiên 26/09/2020 19:28
Chapter 1138 : Đây là đại ngạc 26/09/2020 17:28
Chapter 1137 : Các hiển cơ bắp 26/09/2020 15:28
Chapter 1136 : Thôn Thôn tin tức 26/09/2020 13:28
Chapter 1135 : Vạn Thú Thiên người tới 26/09/2020 11:28
Chapter 1134 : Về doanh 26/09/2020 09:28
Chapter 1133 : Huyền tích 26/09/2020 07:28
Chapter 1132 : Biến thái 26/09/2020 05:28
Chapter 1131 : Phân phối 26/09/2020 03:28
Chapter 1130 : Ôn chuyện 26/09/2020 01:28
Chapter 1129 : Bức lui 25/09/2020 23:28
Chapter 1128 : Phô trương thanh thế 25/09/2020 21:28
Chapter 1127 : Cùng thi triển thần thông 25/09/2020 19:28
Chapter 1126 : Liều mạng 25/09/2020 17:28
Chapter 1125 : Thánh Đồng 25/09/2020 15:28
Chapter 1124 : Biến thái Thiên Dương cảnh trung kỳ 25/09/2020 13:28
Chapter 1123 : Đá bể 25/09/2020 11:28
Chapter 1122 : Thăm dò 25/09/2020 09:28
Chapter 1121 : Thương Huyền tông Thánh Tử 25/09/2020 07:28
Chapter 1120 : Đi ngược dòng nước 25/09/2020 05:28
Chapter 1119 : Mưu đồ 25/09/2020 03:28
Chapter 1118 : Đại hạp cốc chi chiến 25/09/2020 01:28
Chapter 1117 : Huyết đan 24/09/2020 23:28
Chapter 1116 : Dạ đàm 24/09/2020 21:28
Chapter 1115 : Cứu viện 24/09/2020 19:28
Chapter 1114 : Thương Huyền Thiên thế cục 24/09/2020 17:28
Chapter 1113 : Chấn nhiếp 24/09/2020 15:28
Chapter 1112 : Chút tình mọn 24/09/2020 13:28
Chapter 1111 : Bạn cũ 24/09/2020 11:28
Chapter 1110 : Thất Thải Trảm Thiên Hồ Lô 24/09/2020 09:28
Chapter 1109 : Bên thắng 24/09/2020 07:28
Chapter 1108 : Tính toán 24/09/2020 05:28
Chapter 1107 : Khắc tinh 24/09/2020 03:28
Chapter 1106 : Nghịch Chuyển Âm Dương 24/09/2020 01:28
Chapter 1105 : Cường hãn Vương Huyền Dương 23/09/2020 23:28
Chapter 1104 : Địa Thánh Văn lại hiển lộ 23/09/2020 21:28
Chapter 1103 : Đại chiến Lê Chú 23/09/2020 19:28
Chapter 1102 : Tô Ấu Vi thực lực 23/09/2020 17:28
Chapter 1101 : Hai đánh một? 23/09/2020 15:28
Chapter 1100 : Vương Huyền Dương chuẩn bị ở sau 23/09/2020 13:28
Chapter 1099 : Thiết lập ván cục 23/09/2020 11:28
Chapter 1098 : Liên thủ 23/09/2020 09:28
Chapter 1097 : Ngân Ảnh thuế biến 23/09/2020 07:28
Chapter 1096 : Một tháng 23/09/2020 05:28
Chapter 1095 : Hiển uy 23/09/2020 03:28
Chapter 1094 : Một quyền 23/09/2020 01:28
Chapter 1093 : Thiên Hổ 22/09/2020 23:28
Chapter 1092 : Cao cấp địa vực 22/09/2020 21:28
Chapter 1091 : So sánh rõ ràng 22/09/2020 19:28
Chapter 1090 : Về thành 22/09/2020 17:28
Chapter 1089 : Có độc 22/09/2020 15:28
Chapter 1088 : Thu hoạch 22/09/2020 13:28
Chapter 1087 : Kỳ bảo 22/09/2020 11:28
Chapter 1086 : Thử triều 22/09/2020 09:28
Chapter 1085 : Bắt được chi mạch 22/09/2020 07:28
Chapter 1084 : Tìm kiếm tổ khí 22/09/2020 05:28
Chapter 1083 : Trận chiến đầu tiên 22/09/2020 03:28
Chapter 1082 : Cướp đoạt mảnh vỡ 22/09/2020 01:28
Chapter 1081 : Địa tai 21/09/2020 23:28
Chapter 1080 : Đại mạc 21/09/2020 21:28
Chapter 1079 : Chờ đợi mở ra 21/09/2020 19:28
Chapter 1078 : Chư phương hiệp nghị 21/09/2020 17:28
Chapter 1077 : Vương Huyền Dương 21/09/2020 15:28
Chapter 1076 : Gặp lại hai nữ 21/09/2020 13:28
Chapter 1075 : Thiên Trụ phong 21/09/2020 11:28
Chapter 1074 : Mở màn kéo ra 21/09/2020 09:28
Chapter 1073 : Áp đảo 21/09/2020 07:28
Chapter 1072 : Chấn nhiếp 21/09/2020 05:28
Chapter 1071 : Phượng Tê lâu 21/09/2020 03:28
Chapter 1070 : Cửu Trảo Thiên Dương 21/09/2020 01:28
Chapter 1069 : Mời chào 20/09/2020 23:28
Chapter 1068 : Chúc Hải khổ tu 20/09/2020 21:28
Chapter 1067 : Chuẩn bị chiến đấu 20/09/2020 19:28
Chapter 1066 : Tổ Long huyết nhục 20/09/2020 17:28
Chapter 1065 : Tính sổ sách 20/09/2020 15:28
Chapter 1064 : Tranh đấu kết thúc 20/09/2020 13:28
Chapter 1063 : Chư Thiên khí vận chi tranh 20/09/2020 11:28
Chapter 1062 : Tức sự 20/09/2020 09:28
Chapter 1061 : Thiên địa chúc 20/09/2020 07:28
Chapter 1060 : Hạ Tân Thánh 20/09/2020 05:28
Chapter 1059 : Hiện thân? 20/09/2020 03:28
Chapter 1058 : Kẻ phản loạn 20/09/2020 01:28
Chapter 1057 : Thủ đoạn sau cùng 19/09/2020 23:28
Chapter 1056 : Thiên Chúc Mục 19/09/2020 21:28
Chapter 1055 : Hủy diệt giáng lâm 19/09/2020 19:28
Chapter 1054 : Kim tháp 19/09/2020 17:28
Chapter 1053 : Bát phụ 19/09/2020 15:28
Chapter 1052 : Đào thoát 19/09/2020 13:28
Chapter 1051 : Thiên Địa Chi Lao 19/09/2020 11:28
Chapter 1050 : Kỳ vật tới tay 19/09/2020 09:28
Chapter 1049 : Viêm Ma chi lực 19/09/2020 07:28
Chapter 1048 : Chiến Lục Khánh 19/09/2020 05:28
Chapter 1047 : Rung động 19/09/2020 03:28
Chapter 1046 : Nuốt vào 19/09/2020 01:28
Chapter 1045 : Chu Nguyên ra sân 18/09/2020 23:28
Chapter 1044 : Tin tức xấu 18/09/2020 21:28
Chapter 1043 : Thế hoà không phân thắng bại 18/09/2020 19:28
Chapter 1042 : Dự kiến không đến kết cục 18/09/2020 17:28
Chapter 1041 : Tranh đấu mở ra 18/09/2020 15:28
Chapter 1040 : Phục chúng 18/09/2020 13:28
Chapter 1039 : Tư cách 18/09/2020 11:28
Chapter 1038 : Thực lực đại tiến 18/09/2020 09:28
Chapter 1037 : Tu luyện Đại Viêm Ma 18/09/2020 07:28
Chapter 1036 : Mảnh vỡ 18/09/2020 05:28
Chapter 1035 : Thiên Dương ba vị trí đầu 18/09/2020 03:28
Chapter 1034 : Danh ngạch 18/09/2020 01:28
Chapter 1033 : Tấn Thăng 17/09/2020 23:28
Chapter 1032 : Tranh tháp 17/09/2020 21:28
Chapter 1031 : Song tháp 17/09/2020 19:28
Chapter 1030 : Phong Vũ Hồ, Kim Lôi Vô Tận Uyên 17/09/2020 17:28
Chapter 1029 : Mở 17/09/2020 15:28
Chapter 1028 : Ký ức hình ảnh 17/09/2020 13:28
Chapter 1027 : Phong Thần Châu 17/09/2020 11:28
Chapter 1026 : Pháp Vực đấu pháp 17/09/2020 09:28
Chapter 1025 : Pháp Vực chi chiến 17/09/2020 07:28
Chapter 1024 : Nghịch chuyển 17/09/2020 05:28
Chapter 1023 : Rung động toàn trường 17/09/2020 03:28
Chapter 1022 : Phá tháp 17/09/2020 01:28
Chapter 1021 : Chiến Nguyên Anh 16/09/2020 23:28
Chapter 1020 : Đánh hắn 16/09/2020 21:28
Chapter 1019 : Lừa dối lui 16/09/2020 19:28
Chapter 1018 : Niềm vui ngoài ý muốn 16/09/2020 17:28
Chapter 1017 : Đáy tháp 16/09/2020 15:28
Chapter 1016 : Chui vào 16/09/2020 13:28
Chapter 1015 : Tinh Tháp 16/09/2020 11:28
Chapter 1014 : Phiền phức 16/09/2020 09:28
Chapter 1013 : Mạnh như vậy sao? 16/09/2020 07:28
Chapter 1012 : Tình báo trọng yếu 16/09/2020 05:28
Chapter 1011 : Chu Nguyên rất mạnh 16/09/2020 03:28
Chapter 1010 : Một quyền 16/09/2020 01:28
Chapter 1009 : Thiên Hỏa cổ lâm 15/09/2020 23:28
Chapter 1008 : Đội Ngũ 17/01/2020 01:23
Chapter 1007 : Xác Nhận 16/01/2020 23:23
Chapter 1006 : Liệp Sát Bảng Đơn 16/01/2020 21:23
Chapter 1005 : Chiến Công Điện 16/01/2020 19:23
Chapter 1004 : Xích Viêm Thành 16/01/2020 17:23
Chapter 1003 : Lời Đồn Đại 16/01/2020 15:23
Chapter 1002 : Thiên Dương Cảnh 16/01/2020 13:23
Chapter 1001 : Vật Chất Thần Bí 16/01/2020 11:23
Chapter 1000 : Các Phương Đột Phá 16/01/2020 09:23
Chapter 999 : Thiên Long Khí 16/01/2020 07:23
Chapter 998 : Chiến Công 16/01/2020 05:23
Chapter 997 : Tụ Tập 16/01/2020 03:23
Chapter 996 : Tần Liên 16/01/2020 01:23
Chapter 995 : Lệnh Chiêu Mộ 15/01/2020 23:23
Chapter 994 : Vị Thứ Ba Thân Truyền 15/01/2020 21:23
Chapter 993 : Thân Phận 15/01/2020 19:23
Chapter 992 : Tuyên Chiến 15/01/2020 17:23
Chapter 991 : Cùng Nổi Lên 15/01/2020 15:23
Chapter 990 : Biến Cố 15/01/2020 13:23
Chapter 989 : Thu Hoạch Tràn Đầy 15/01/2020 11:23
Chapter 988 : Hết Thảy Đều Kết Thúc 15/01/2020 09:23
Chapter 987 : Đại Tôn 15/01/2020 07:23
Chapter 986 : Rõ Ràng 15/01/2020 05:23
Chapter 985 : Đào Thải Triệu Mục Thần 15/01/2020 03:23
Chapter 984 : Một Cước 15/01/2020 01:23
Chapter 983 : Phá Ức! 14/01/2020 23:23
Chapter 982 : Đột Phá? 14/01/2020 21:23
Chapter 981 : Triệu Mục Thần Thủ Đoạn Sau Cùng 14/01/2020 19:23
Chapter 980 : Các Hiển Thần Thông 14/01/2020 17:23
Chapter 979 : Thiên Tru Pháp Vực 14/01/2020 15:23
Chapter 978 : Tự Mình Hại Mình 14/01/2020 13:23
Chapter 977 : Chu Nguyên Chiến Triệu Mục Thần 14/01/2020 11:23
Chapter 976 : Còn Thiếu Một Chút 14/01/2020 09:23
Chapter 975 : Đẩy Lui Vương Hi 14/01/2020 07:23
Chapter 974 : Thao Chi Khí Vận 14/01/2020 05:23
Chapter 973 : Nghịch Chuyển Thuật 14/01/2020 03:23
Chapter 972 : Nghịch Chuyển 14/01/2020 01:23
Chapter 971 : Liên Thủ 13/01/2020 23:23
Chapter 970 : Tam Vương Chi Chiến 13/01/2020 21:23
Chapter 969 : Quần Hùng Động 13/01/2020 19:23
Chapter 968 : Hỗn Loạn Tinh Không 13/01/2020 17:23
Chapter 967 : Chiếm Cứ Tượng Đá 13/01/2020 15:23
Chapter 966 : Đánh Đâu Thắng Đó 13/01/2020 13:23
Chapter 965 : Giấu Không Được 13/01/2020 11:23
Chapter 964 : Thiên Nguyên Tự Khôi Thuật 13/01/2020 09:23
Chapter 963 : Chu Nguyên Chiến Từ Minh 13/01/2020 07:23
Chapter 962 : Quả Hồng Mềm 13/01/2020 05:23
Chapter 961 : Quần Hùng Gặp Lại 13/01/2020 03:23
Chapter 960 : Thất Bại 13/01/2020 01:23
Chapter 959 : Siêu Cấp Không Gian 12/01/2020 23:23
Chapter 958 : Chia Cắt 12/01/2020 21:23
Chapter 957 : Liên Thủ 12/01/2020 19:23
Chapter 956 : 70 Triệu 12/01/2020 17:23
Chapter 955 : Khu Ra 12/01/2020 15:23
Chapter 954 : Phá Trận 12/01/2020 13:23
Chapter 953 : Đỉnh Tiêm Đánh Cờ 12/01/2020 11:23
Chapter 952 : Cửu Cung Xuất Thủ 12/01/2020 09:23
Chapter 951 : Xông Trận 12/01/2020 07:23
Chapter 950 : Thôi Diễn 12/01/2020 05:23
Chapter 949 : Hợp Tác 12/01/2020 03:23
Chapter 948 : Chu Nguyên Chiến Viên Côn 12/01/2020 01:23
Chapter 947 : Viên Côn 11/01/2020 23:23
Chapter 946 : Tịnh Hóa Ngọc Bài 11/01/2020 21:23
Chapter 945 : Độc Chiếm 11/01/2020 19:23
Chapter 944 : Võ Thần Chú Cùng Lục Long Hoàn 11/01/2020 17:23
Chapter 943 : Đàm Phán Không Thành 11/01/2020 15:23
Chapter 942 : Liễu Thanh Thục, Triệu Vân Tiêu 11/01/2020 13:23
Chapter 941 : Vẫn Lạc Yêu Ảnh 11/01/2020 11:23
Chapter 940 : Pháp Vực Tranh Đấu 11/01/2020 09:23
Chapter 939 : Tránh Lui 11/01/2020 07:23
Chapter 938 : Lần Thứ Nhất Giao Phong 11/01/2020 05:23
Chapter 937 : Gặp Phải 11/01/2020 03:23
Chapter 936 : Tính Toán 11/01/2020 01:23
Chapter 935 : Tiểu Không Gian 10/01/2020 23:23
Chapter 934 : Phân Đội 10/01/2020 21:23
Chapter 933 : Trò Hay Mở Màn 10/01/2020 19:23
Chapter 932 : Vượt Qua Kiểm Tra 10/01/2020 17:23
Chapter 931 : Ảnh Tiên Đùa Giỡn Ngũ Kiệt 10/01/2020 15:23
Chapter 930 : Lô Hải Phản Kích 10/01/2020 13:23
Chapter 929 : Một Quyền 10/01/2020 11:23
Chapter 928 : Bẫy Rập 10/01/2020 09:23
Chapter 927 : Vượt Quan Bắt Đầu 10/01/2020 07:23
Chapter 926 : Có Ta 10/01/2020 05:23
Chapter 925 : Rút Thăm 10/01/2020 03:23
Chapter 924 : Trảm Cửu Long 10/01/2020 01:23
Chapter 923 : Dạ Đàm 09/01/2020 23:23
Chapter 922 : Thật Tốt 09/01/2020 21:23
Chapter 921 : Hồng Nhan Họa Thủy 09/01/2020 19:23
Chapter 920 : Quan Hệ Thế Nào? 09/01/2020 17:23
Chapter 919 : Gặp Lại Tô Ấu Vi 09/01/2020 15:23
Chapter 918 : Từ Minh 09/01/2020 13:23
Chapter 917 : Vẫn Lạc Chi Thành 09/01/2020 11:23
Chapter 916 : Đại Mạc Kéo Ra 09/01/2020 09:23
Chapter 915 : Nội Tình Tăng Vọt 09/01/2020 07:23
Chapter 914 : Cầu Viện 09/01/2020 05:23
Chapter 913 : Ngân Ảnh Tiến Hóa 09/01/2020 03:23
Chapter 912 : Tiên Thiên Linh Cơ 09/01/2020 01:23
Chapter 911 : Đại Địch 08/01/2020 23:23
Chapter 910 : Ngồi Vững Vàng Thứ Chín 08/01/2020 21:23
Chapter 909 : Lại Bại Thứ Chín 08/01/2020 19:23
Chapter 908 : Tứ Linh Quy Nguyên Đồ 08/01/2020 17:23
Chapter 907 : Tứ Văn 08/01/2020 15:23
Chapter 906 : Chiến Trần Huyền Đông 08/01/2020 13:23
Chapter 905 : Dựa Vào Cái Gì 08/01/2020 11:23
Chapter 904 : Vô Biên Giản 08/01/2020 09:23
Chapter 903 : Các Phương Chú Ý 08/01/2020 07:23
Chapter 902 : Chiến Thư Sôi Trào 08/01/2020 05:23
Chapter 901 : Tiếp 08/01/2020 03:23
Chapter 900 : Chiến Thư 08/01/2020 01:23
Chapter 899 : Tĩnh Tu Tứ Nguyên Văn 07/01/2020 23:23
Chapter 898 : Bại Lộ 07/01/2020 21:23
Chapter 897 : Âm Dương Lôi Văn Giám 07/01/2020 19:23
Chapter 896 : Chọn Lựa Tiểu Thánh Thuật 07/01/2020 17:23
Chapter 895 : Pháp Vực Bản Nguyên 07/01/2020 15:23
Chapter 894 : Vạn Thuật Điện 07/01/2020 13:23
Chapter 893 : Hỏa Các Nội Loạn 07/01/2020 11:23
Chapter 892 : Đại Bổng Cùng Táo Ngọt 07/01/2020 09:23
Chapter 891 : Phân Hoá 07/01/2020 07:23
Chapter 890 : Võ Dao Cùng Tô Ấu Vi 07/01/2020 05:23
Chapter 889 : Triệu Mục Thần 07/01/2020 03:23
Chapter 888 : Huyền Cơ Vực 07/01/2020 01:23
Chapter 887 : Bốn Các Khuất Phục 06/01/2020 23:23
Chapter 886 : Tổng Các Chủ 06/01/2020 21:23
Chapter 885 : Oán Long Diệt Mãng 06/01/2020 19:23
Chapter 884 : Oán Long Hiện 06/01/2020 17:23
Chapter 883 : Thâm Uyên Cửu Đầu Mãng 06/01/2020 15:23
Chapter 882 : Lữ Tiêu Át Chủ Bài 06/01/2020 13:23
Chapter 881 : Lưỡng Đoạn Táng Hồn 06/01/2020 11:23
Chapter 880 : Chu Nguyên Chiến Lữ Tiêu 06/01/2020 09:23
Chapter 879 : Một Vòng Cuối Cùng 06/01/2020 07:23
Chapter 878 : Lữ Tiêu Thủ Thắng 06/01/2020 05:23
Chapter 877 : Hắc Thiên Ma 06/01/2020 03:23
Chapter 876 : Hàn Uyên Ẩn Tàng 06/01/2020 01:23
Chapter 875 : Đối Chiến Hàn Uyên 05/01/2020 23:23
Chapter 874 : Vòng Thứ Hai 05/01/2020 21:23
Chapter 873 : Cùng Trèo Lên 05/01/2020 19:23
Chapter 872 : Thừa Giao Mà Lên 05/01/2020 17:23
Chapter 871 : Thang Mây 05/01/2020 15:23
Chapter 870 : Ngũ Đại Nguyên Lão 05/01/2020 13:23
Chapter 869 : Tổng Các Chủ Chi Tranh Mở Ra 05/01/2020 11:23
Chapter 868 : Thần Phủ Cảnh Hậu Kỳ 05/01/2020 09:23
Chapter 867 : Đánh Cược 05/01/2020 07:23
Chapter 866 : Tả Nhã 05/01/2020 05:23
Chapter 865 : Bế Quan 05/01/2020 03:23
Chapter 864 : Chuẩn Bị Chiến Đấu 05/01/2020 01:23
Chapter 863 : Ảnh Hưởng 04/01/2020 23:23
Chapter 862 : Chiến Lợi Phẩm 04/01/2020 21:23
Chapter 861 : Cuối Cùng Bên Thắng 04/01/2020 19:23
Chapter 860 : Hồn Đăng Thuật 04/01/2020 17:23
Chapter 859 : Thôn Hồn Nguyên Ngấn Hiển Uy 04/01/2020 15:23
Chapter 858 : Phá Hồn Toa 04/01/2020 13:23
Chapter 857 : Phong Cùng Hỏa Quyết Đấu 04/01/2020 11:23
Chapter 856 : Gấp Rút Tiếp Viện 04/01/2020 09:23
Chapter 855 : Diệt Vương Trần 04/01/2020 07:23
Chapter 854 : Xích Đồng Tán, Tụ Hỏa Đài 04/01/2020 05:23
Chapter 853 : Khai Đỉnh 04/01/2020 03:23
Chapter 852 : Vạn Sự Sẵn Sàng 04/01/2020 01:23
Chapter 851 : Lại Một Át Chủ Bài 03/01/2020 23:23
Chapter 850 : Thôn Hồn Nguyên Ngấn 03/01/2020 21:23
Chapter 849 : Liên Thủ 03/01/2020 19:23
Chapter 848 : Mộc Liễu Đến Thăm 03/01/2020 17:23
Chapter 847 : Thần Hồn Thao Luyện 03/01/2020 15:23
Chapter 846 : Thần Hồn Đoạt Viêm 03/01/2020 13:23
Chapter 845 : Liên Hợp Trấn Áp 03/01/2020 11:23
Chapter 844 : Thiên Viêm Tế 03/01/2020 09:23
Chapter 843 : Đổi Trắng Thay Đen 03/01/2020 07:23
Chapter 842 : Pháp Vực Xuất Thủ 03/01/2020 05:23
Chapter 841 : Ám Sát 03/01/2020 03:23
Chapter 840 : Tích Quang Phủ Chủ 03/01/2020 01:23
Chapter 839 : Táng Hồn 02/01/2020 23:23
Chapter 838 : Ép Ngươi 02/01/2020 21:23
Chapter 837 : Thôn Hồn 02/01/2020 19:23
Chapter 836 : Ngư Ông Biến Tay Chân 02/01/2020 17:23
Chapter 835 : Bẫy Rập 02/01/2020 15:23
Chapter 834 : Vũ Châu 02/01/2020 13:23
Chapter 833 : Tính Toán 02/01/2020 11:23
Chapter 832 : Xứng Chức Đại Quản Gia 02/01/2020 09:23
Chapter 831 : Thiên Yên Thú Tâm 02/01/2020 07:23
Chapter 830 : Đệ Lục Trọng Thần Phủ 02/01/2020 05:23
Chapter 829 : Đạo Thứ Hai Nguyên Văn 02/01/2020 03:23
Chapter 828 : Thất Bại Thảm Hại 02/01/2020 01:23
Chapter 827 : Hoàn Toàn Mới Đãi Ngộ 01/01/2020 23:23
Chapter 826 : Trong Ưu Chọn Ưu 01/01/2020 21:23
Chapter 825 -2: Co Được Dãn Được 01/01/2020 19:23
Chapter 825 : Phương Ngao 01/01/2020 17:23
Chapter 824 : Các Chủ Hội Nghị 01/01/2020 15:23
Chapter 823 : Nhà Giàu Nhất 01/01/2020 13:23
Chapter 822 : Tân nhân đại điển 01/01/2020 11:23
Chapter 821 : Tổng các chủ chi tranh 01/01/2020 09:23
Chapter 820 : Phong các các chủ 01/01/2020 07:23
Chapter 819 : Lại là một kiếm kia 01/01/2020 05:23
Chapter 818 : Xích ma trùng sa 01/01/2020 03:23
Chapter 817 : Nghịch tập cùng nghịch tập 01/01/2020 01:23
Chapter 816 : Hoàn chỉnh phong linh văn rung động 31/12/2019 23:23
Chapter 815 : Đủ chưa? 31/12/2019 21:23
Chapter 814 : Chu nguyên ra sân 31/12/2019 19:23
Chapter 813 : Tám thành 31/12/2019 17:23
Chapter 812 : Mộc liễu 31/12/2019 15:23
Chapter 811 -2: Các chủ chi tranh 31/12/2019 13:23
Chapter 811 : Đại tranh trước giờ 31/12/2019 11:23
Chapter 810 : Cùng lữ tiêu giao phong 31/12/2019 09:23
Chapter 809 : Lữ tiêu 31/12/2019 07:23
Chapter 808 : Phong mẫu văn ảnh hưởng 31/12/2019 05:23
Chapter 807 : Phản kích 31/12/2019 03:23
Chapter 806 : Rung động 31/12/2019 01:23
Chapter 805 : Phong mẫu văn 30/12/2019 23:23
Chapter 804 : Linh quang 30/12/2019 21:23
Chapter 803 : Thôi diễn 30/12/2019 19:23
Chapter 802 : Phong đảo thế cục 30/12/2019 17:23
Chapter 801 : Bộ ngấn văn 30/12/2019 15:23
Chapter 800 : Thống lĩnh chi tranh 30/12/2019 13:23
Chapter 799 : Thống lĩnh vị trí 30/12/2019 11:23
Chapter 798 : Lôi đình chi uy 30/12/2019 09:23
Chapter 797 : Trị tội 30/12/2019 07:23
Chapter 796 : Miểu sát 30/12/2019 05:23
Chapter 795 : Đánh gãy 30/12/2019 03:23
Chapter 794 : Hóa cảnh 30/12/2019 01:23
Chapter 793 : Phong tầng dị biến 29/12/2019 23:23
Chapter 792 : Phong vực 29/12/2019 21:23
Chapter 791 : Thiết kế 29/12/2019 19:23
Chapter 790 : Ngũ trọng phủ 29/12/2019 17:23
Chapter 789 : Tứ linh quy nguyên tháp 29/12/2019 15:23
Chapter 788 : Cửu phủ phân chia 29/12/2019 13:23
Chapter 787 : Nhậm chức phó các chủ 29/12/2019 11:23
Chapter 786 : Một kiếm 29/12/2019 09:23
Chapter 785 : Phong ba 29/12/2019 07:23
Chapter 784 : Phong các 29/12/2019 05:23
Chapter 783 : Cửu vực đại hội 29/12/2019 03:23
Chapter 782 : Nhận sư tỷ 29/12/2019 01:23
Chapter 781 : Phong các phó các chủ 28/12/2019 23:23
Chapter 780 : Si tinh sư tỷ 28/12/2019 21:23
Chapter 779 : Thiên uyên động thiên 28/12/2019 19:23
Chapter 778 : Cự tuyệt 28/12/2019 17:23
Chapter 777 : Cổ tỷ 28/12/2019 15:23
Chapter 776 : Đùi 28/12/2019 13:23
Chapter 775 : Uy hiếp 28/12/2019 11:23
Chapter 774 : Thanh giao hình thái 28/12/2019 09:23
Chapter 773 : Ngoan đấu 28/12/2019 07:23
Chapter 772 : Triệu 28/12/2019 05:23
Chapter 771 : Thanh giao đối với ma viên 28/12/2019 03:23
Chapter 770 : Thiên giao hiển uy 28/12/2019 01:23
Chapter 769 : Y thu thủy ẩn tàng 27/12/2019 23:23
Chapter 768 : Chiến khải 27/12/2019 21:23
Chapter 767 : Mạc uyên 27/12/2019 19:23
Chapter 766 : Thiên giao khí 27/12/2019 17:23
Chapter 765 : Tu luyện kiếm hoàn 27/12/2019 15:23
Chapter 764 : Oan đại đầu 27/12/2019 13:23
Chapter 763 : Ngoại viện 27/12/2019 11:23
Chapter 762 : Châu chủ chi tranh 27/12/2019 09:23
Chapter 761 : Khâu gia 27/12/2019 07:23
Chapter 760 : Đến huyền châu 27/12/2019 05:23
Chapter 759 : Thần phủ bảng 27/12/2019 03:23
Chapter 758 : Si tinh 27/12/2019 01:23
Chapter 757 : Hóa giải 26/12/2019 23:23
Chapter 756 : Một cước chi lực 26/12/2019 21:23
Chapter 755 : Chu nguyên xuất thủ 26/12/2019 19:23
Chapter 754 : Phong ma đạo 26/12/2019 17:23
Chapter 753 : Dạ tập 26/12/2019 15:23
Chapter 752 : Triệu nguyệt 26/12/2019 13:23
Chapter 751 : Yêu cầu 26/12/2019 11:23
Chapter 750 : Hộ vệ 26/12/2019 09:23
Chapter 749 : Khâu kỷ 26/12/2019 07:23
Chapter 748 : Y gia tỷ muội 26/12/2019 05:23
Chapter 747 : Truyền tống 26/12/2019 03:23
Chapter 746 : Tách rời 26/12/2019 01:23
Chapter 745 : Tổ Long đồ Vật 25/12/2019 23:23
Chapter 744 : Thần Phủ cảnh trung kỳ 25/12/2019 21:23
Chapter 743 : Yêu Yêu băng phong 25/12/2019 19:23
Chapter 742 : Thánh Nguyên trốn chạy 25/12/2019 17:23
Chapter 741 : Đụng nát Kim Liên 25/12/2019 15:23
Chapter 740 : Tự bạo 25/12/2019 13:23
Chapter 739 : Hủy ấn 25/12/2019 11:23
Chapter 738 : Tiếp dẫn 25/12/2019 09:23
Chapter 737 : Thương Huyền đấu pháp 25/12/2019 07:23
Chapter 736 : Đánh rớt 25/12/2019 05:23
Chapter 735 : Biến cố 25/12/2019 03:23
Chapter 734 : Gặp lại lão tổ 25/12/2019 01:23
Chapter 733 : Đạo thánh văn thứ tư 24/12/2019 23:23
Chapter 732 : Thánh Giả chi tâm 24/12/2019 21:23
Chapter 731 : Tru linh đồ 24/12/2019 19:23
Chapter 730 : Kinh khủng nguyên văn tạo nghệ 24/12/2019 17:23
Chapter 729 : Yêu Yêu lực lượng 24/12/2019 15:23
Chapter 728 : Phong ấn phá toái 24/12/2019 13:23
Chapter 727 : Thiên Thánh điện điện chủ 24/12/2019 11:23
Chapter 726 : Kinh thiên chi chiến 24/12/2019 09:23
Chapter 725 : Thánh Nguyên lựa chọn 24/12/2019 07:23
Chapter 724 : Thiêu đốt Nguyên Anh 24/12/2019 05:23
Chapter 723 : Thánh Giả chi hỏa 24/12/2019 03:23
Chapter 722 : Khương lôi quân 24/12/2019 01:23
Chapter 721 : Có quỷ 23/12/2019 23:23
Chapter 720 : Gợn sóng 23/12/2019 21:23
Chapter 719 : Tụ tập 23/12/2019 19:23
Chapter 718 : Rung chuyển 23/12/2019 17:23
Chapter 717 : Trước thánh ấn 23/12/2019 15:23
Chapter 716 : Hai thước Pháp Vực 23/12/2019 13:23
Chapter 715 : Điều tra Hắc Uyên 23/12/2019 11:23
Chapter 714 : Chốn cũ 23/12/2019 09:23
Chapter 713 : Bắt đền 23/12/2019 07:23
Chapter 712 : Kẻ ngoại lai 23/12/2019 05:23
Chapter 711 : Thần Phủ bảo dược 23/12/2019 03:23
Chapter 710 : Ẩn vào Lôi Kích Chi Địa 23/12/2019 01:23
Chapter 709 : Thánh Nguyên chi mưu 22/12/2019 23:23
Chapter 708 : Triệu vân tiêu 22/12/2019 21:23
Chapter 707 : Yêu Yêu cùng Võ Dao 22/12/2019 19:23
Chapter 706 : Cửu thần phủ 22/12/2019 17:23
Chapter 705 : Long Hoàng gặp nhau 22/12/2019 15:23
Chapter 704 : Võ dao 22/12/2019 13:23
Chapter 703 : Một bộ hồng y 22/12/2019 11:23
Chapter 702 : Chấn tứ phương 22/12/2019 09:23
Chapter 701 : Đại Chu phản công 22/12/2019 07:23
Chapter 700 : Chém võ vương 22/12/2019 05:23
Chapter 699 : Thần Phủ cảnh trung kỳ 22/12/2019 03:23
Chapter 698 : Đấu võ vương 22/12/2019 01:23
Chapter 697 : Hỗn Độn quang hoàn 21/12/2019 23:23
Chapter 696 : Đâu phải riêng ngươi? 21/12/2019 21:23
Chapter 695 : Thần Phủ quang hoàn 21/12/2019 19:23
Chapter 694 -2: Võ vương! 21/12/2019 17:23
Chapter 694 : Đoạn Long thành 21/12/2019 15:23
Chapter 693 : Đại Võ phạt Chu 21/12/2019 13:23
Chapter 692 : Trở lại 21/12/2019 11:23
Chapter 691 : Gạt bỏ 21/12/2019 09:23
Chapter 690 : Nhục thân làm mồi nhử 21/12/2019 07:23
Chapter 689 : Tu La Thánh Long Biến vs Oán Long Biến 21/12/2019 05:23
Chapter 688 : So át chủ bài 21/12/2019 03:23
Chapter 687 : Huyết Tu La chi hồn 21/12/2019 01:23
Chapter 686 : Dùng mệnh sao? 20/12/2019 23:23
Chapter 685 : Túc địch chi chiến 20/12/2019 21:23
Chapter 684 : Gặp lại Võ Hoàng 20/12/2019 19:23
Chapter 683 : Bạn tụ 20/12/2019 17:23
Chapter 682 : Đường về nhà 20/12/2019 15:23
Chapter 681 : Huyền Thánh Thể thành 20/12/2019 13:23
Chapter 680 : Chôn rượu 20/12/2019 11:23
Chapter 679 : Yêu Yêu lễ vật 20/12/2019 09:23
Chapter 678 : Ba hũ Đào Yêu Nhưỡng 20/12/2019 07:23
Chapter 677 : Ước định 20/12/2019 05:23
Chapter 676 : Chúc thánh tử thủ 20/12/2019 03:23
Chapter 675 : Ảnh Tiên cùng Kiếm Hoàn 20/12/2019 01:23
Chapter 674 : Thế như chẻ tre 19/12/2019 23:23
Chapter 673 : Chọn lựa đầu tiên 19/12/2019 21:23
Chapter 672 : Cao nhất vinh quang 19/12/2019 19:23
Chapter 671 : Đoạt thánh chiến! 19/12/2019 17:23
Chapter 670 : Thực lực tăng vọt 19/12/2019 15:23
Chapter 669 : Đệ nhất đổi chủ 19/12/2019 13:23
Chapter 668 : Đại chu 19/12/2019 11:23
Chapter 667 : Thánh Tử thứ hai 19/12/2019 09:23
Chapter 666 : Về tông 19/12/2019 07:23
Chapter 665 : Trừng phạt 19/12/2019 05:23
Chapter 664 : Ngụy pháp vực 19/12/2019 03:23
Chapter 663 : Tức giận Tần Lăng 19/12/2019 01:23
Chapter 662 : Chiến quả chấn lòng người 18/12/2019 23:23
Chapter 661 : Kết thúc 18/12/2019 21:23
Chapter 660 : Viên mãn 18/12/2019 19:23
Chapter 659 : Bá đạo 18/12/2019 17:23
Chapter 658 : Thiên tru 18/12/2019 15:23
Chapter 657 : Thu hoạch 18/12/2019 13:23
Chapter 656 : Yêu Yêu chi uy 18/12/2019 11:23
Chapter 655 : Thay đổi thế cục 18/12/2019 09:23
Chapter 654 : Chém giết 18/12/2019 07:23
Chapter 653 : Ngân Ảnh tái hiện 18/12/2019 05:23
Chapter 652 : Trầm bổng chập trùng 18/12/2019 03:23
Chapter 651 : Đại yêu thiềm thuật 18/12/2019 01:23
Chapter 650 : Thay đổi 17/12/2019 23:23
Chapter 649 : Thế yếu 17/12/2019 21:23
Chapter 648 : Ác chiến 17/12/2019 19:23
Chapter 647 : Vòng thứ ba 17/12/2019 17:23
Chapter 646 : Hai nữ 17/12/2019 15:23
Chapter 645 : Sở Thanh hình thái chiến đấu 17/12/2019 13:23
Chapter 644 : Quá hạn 17/12/2019 11:23
Chapter 643 : Đấu pháp 17/12/2019 09:23
Chapter 642 : Đại chiến bắt đầu 17/12/2019 07:23
Chapter 641 : Đạo thánh văn thứ ba 17/12/2019 05:23
Chapter 640 : Ngọc bích thần bí 17/12/2019 03:23
Chapter 639 : Cơ duyên hiện thế 17/12/2019 01:23
Chapter 638 : To gan lớn mật 16/12/2019 23:23
Chapter 637 : Một quyền oanh sát 16/12/2019 21:23
Chapter 636 : Cửu u lôi quyết 16/12/2019 19:23
Chapter 635 : Hung uy 16/12/2019 17:23
Chapter 634 : Lấy một địch hai 16/12/2019 15:23
Chapter 633 : Hảo hữu 16/12/2019 13:23
Chapter 632 : Thánh Cung trả thù 16/12/2019 11:23
Chapter 631 : Bẫy rập 16/12/2019 09:23
Chapter 630 : Thảm hại hơn 16/12/2019 07:23
Chapter 629 : Nợ nần 16/12/2019 05:23
Chapter 628 : Hỏa liên 16/12/2019 03:23
Chapter 627 : Một ngụm nuốt 16/12/2019 01:23
Chapter 626 : Độc chiếm thất thải 15/12/2019 23:23
Chapter 625 : Thánh Cung lui 15/12/2019 21:23
Chapter 624 : Thương Huyền tông Thánh Tử mới 15/12/2019 19:23
Chapter 623 : Thương Giao diệt Kim Đan 15/12/2019 17:23
Chapter 622 : Cực hạn 15/12/2019 15:23
Chapter 621 : Bành trướng 15/12/2019 13:23
Chapter 620 : Trận đầu Thánh Tử 15/12/2019 11:23
Chapter 619 : Trì lôi, sài doanh 15/12/2019 09:23
Chapter 618 : Thánh Cung đột nhập 15/12/2019 07:23
Chapter 617 : Khương Thái Thần thủ đoạn 15/12/2019 05:23
Chapter 616 : Khai chiến 15/12/2019 03:23
Chapter 615 : Thủ vệ bảo địa 15/12/2019 01:23
Chapter 614 : Thất thải 14/12/2019 23:23
Chapter 613 : Huyền bia lệnh 14/12/2019 21:23
Chapter 612 : Kế hoạch 14/12/2019 19:23
Chapter 611 : Đại Huyền sơn mạch cơ duyên 14/12/2019 17:23
Chapter 610 : Hóa giải 14/12/2019 15:23
Chapter 609 : Hồn viêm 14/12/2019 13:23
Chapter 608 : Yêu Yêu xuất thủ 14/12/2019 11:23
Chapter 607 : Muốn để hắn chết? 14/12/2019 09:23
Chapter 606 : Kim thiềm tử 14/12/2019 07:23
Chapter 605 : Thánh Tử ra 14/12/2019 05:23
Chapter 604 : Kim cương tu la 14/12/2019 03:23
Chapter 603 : Ba thành chi lực 14/12/2019 01:23
Chapter 602 : Hiện thân 13/12/2019 23:23
Chapter 601 : Hoắc thiên, triệu kình 13/12/2019 21:23
Chapter 600 : Các phương chú ý 13/12/2019 19:23
Chapter 599 : Kim Huyết chi cảnh 13/12/2019 17:23
Chapter 598 : Chạy tới chỗ sâu 13/12/2019 15:23
Chapter 597 : Đáy hồ Bí bảo 13/12/2019 13:23
Chapter 596 : Đáy hồ Không gian 13/12/2019 11:23
Chapter 595 : Lục La bản sự 13/12/2019 09:23
Chapter 594 : Ám hồi 13/12/2019 07:23
Chapter 593 : Đáy hồ 13/12/2019 05:23
Chapter 592 : Thu hoạch 13/12/2019 03:23
Chapter 591 : Rung động toàn trường 13/12/2019 01:23
Chapter 590 : Hài cốt không còn 12/12/2019 23:23
Chapter 589 : Địa Thánh Văn sơ hiển uy 12/12/2019 21:23
Chapter 588 : Không từ thủ đoạn 12/12/2019 19:23
Chapter 587 : Thánh Linh đấu Huyết Yêu 12/12/2019 17:23
Chapter 586 : Ác chiến 12/12/2019 15:23
Chapter 585 : Chiến phạm yêu 12/12/2019 13:23
Chapter 584 : Hỗn loạn 12/12/2019 11:23
Chapter 583 : Phạm Yêu tàn nhẫn 12/12/2019 09:23
Chapter 582 : Bảo thụ 12/12/2019 07:23
Chapter 581 : Mê Thiên tỏa mãng 12/12/2019 05:23
Chapter 580 : Tam đầu linh quỷ mãng 12/12/2019 03:23
Chapter 579 : Lục thải hồ 12/12/2019 01:23
Chapter 578 : Đàm phán 11/12/2019 23:23
Chapter 577 : Thăm dò 11/12/2019 21:23
Chapter 576 : Âm hiểm 11/12/2019 19:23
Chapter 575 : Ba bên hội tụ 11/12/2019 17:23
Chapter 574 : Gặp bách hoa 11/12/2019 15:23
Chapter 573 : Phạm yêu 11/12/2019 13:23
Chapter 572 : Giúp đỡ 11/12/2019 11:23
Chapter 571 : Cường thế 11/12/2019 09:23
Chapter 570 : Nợ máu trả bằng máu 11/12/2019 07:23
Chapter 569 : Ninh mặc 11/12/2019 05:23
Chapter 568 : Vây khốn 11/12/2019 03:23
Chapter 567 : Lệnh viện binh 11/12/2019 01:23
Chapter 566 : Bảo địa sáu màu 10/12/2019 23:23
Chapter 565 : Nghiền ép 10/12/2019 21:23
Chapter 564 : Lôi vương ấn 10/12/2019 19:23
Chapter 563 : Một chưởng vỗ chết 10/12/2019 17:23
Chapter 562 : Lôi thanh hải 10/12/2019 15:23
Chapter 561 : Thu thập 10/12/2019 13:23
Chapter 560 : Huyền đồng trùng thụ 10/12/2019 11:23
Chapter 559 : Đội ngũ 10/12/2019 09:23
Chapter 558 : Phân phối 10/12/2019 07:23
Chapter 557 : Tần lăng 10/12/2019 05:23
Chapter 556 : Các phương tụ tập 10/12/2019 03:23
Chapter 555 : Xuất chinh 10/12/2019 01:23
Chapter 554 : Nhiệm vụ 09/12/2019 23:23
Chapter 553 : Trúc Thần dị bảo 09/12/2019 21:23
Chapter 552 : Động Thiên sắp mở 09/12/2019 19:23
Chapter 551 : Khắc nghiệt Tổ Long Kinh 09/12/2019 17:23
Chapter 550 : Tuyển nhận đệ tử mới 09/12/2019 15:23
Chapter 549 : Nguyên khí hóa tinh đấu 09/12/2019 13:23
Chapter 548 : Mục tiểu man 09/12/2019 11:23
Chapter 547 : Lại một năm nữa tuyển sơn đại điển 09/12/2019 09:23
Chapter 546 : Cửu Long tẩy lễ 09/12/2019 07:23
Chapter 545 : Nguyên Tủy quang trụ 09/12/2019 05:23
Chapter 544 : Nguyên Tủy phân phối 09/12/2019 03:23
Chapter 543 : Diệt vạn trượng 09/12/2019 01:23
Chapter 542 : Thu chân thủy 08/12/2019 23:23
Chapter 541 : Phá giải chân thủy 08/12/2019 21:23
Chapter 540 : Chu Nguyên tham chiến 08/12/2019 19:23
Chapter 539 : Long tiên chân thủy 08/12/2019 17:23
Chapter 538 : Chúng thánh chiến vạn trượng Thủy Thú 08/12/2019 15:23
Chapter 537 : Thủy Thú công đảo 08/12/2019 13:23
Chapter 536 : Ma luyện 08/12/2019 11:23
Chapter 535 : Thất phong liên thủ 08/12/2019 09:23
Chapter 534 : Vạn trượng 08/12/2019 07:23
Chapter 533 : Cùng đồ Mạt lộ Kiếm Lai phong 08/12/2019 05:23
Chapter 532 : Phân ra thắng bại 08/12/2019 03:23
Chapter 531 : Đập nát Kiếm Hoàn 08/12/2019 01:23
Chapter 530 : Ngươi có Kiếm Hoàn, ta có Thánh Linh! 07/12/2019 23:23
Chapter 529 : Đãng ma kiếm hoàn 07/12/2019 21:23
Chapter 528 : Thần hồn phá cấm thuật 07/12/2019 19:23
Chapter 527 : Phá nguyên huyết thuật 07/12/2019 17:23
Chapter 526 : Thiên sương phong cấm thuật 07/12/2019 15:23
Chapter 525 : Hai đỉnh núi chi đấu 07/12/2019 13:23
Chapter 524 : Tướng đối với tướng 07/12/2019 11:23
Chapter 523 : Ra không được 07/12/2019 09:23
Chapter 522 : Mê Thiên hiển uy 07/12/2019 07:23
Chapter 521 : Đại trận khải 07/12/2019 05:23
Chapter 520 : Kiếm Lai vây đảo 07/12/2019 03:23
Chapter 519 : Kiếm Lai đại quân 07/12/2019 01:23
Chapter 518 : Tức giận Kiếm Lai phong 06/12/2019 23:23
Chapter 517 : Tuyên chiến 06/12/2019 21:23
Chapter 516 : Kiếm Lai vây đảo 06/12/2019 19:23
Chapter 515 : Chuẩn bị 06/12/2019 17:23
Chapter 514 : Chạy! 06/12/2019 15:23
Chapter 513 : Nguyên Trì lại mở 06/12/2019 13:23
Chapter 512 : Lần đầu nghe thấy Huyền Nguyên 06/12/2019 11:23
Chapter 511 : Phản ứng 06/12/2019 09:23
Chapter 510 : Tính toán 06/12/2019 07:23
Chapter 509 : Hạt giống tiểu thành 06/12/2019 05:23
Chapter 508 : Mê Thiên kết giới 06/12/2019 03:23
Chapter 507 : Đối sách 06/12/2019 01:23
Chapter 506 : Điều kiện 05/12/2019 23:23
Chapter 505 : Danh sách Nguyên Tôn 05/12/2019 21:23
Chapter 504 : Thánh linh chủng tử nguyên tôn 05/12/2019 19:23
Chapter 503 : Cầu viện 05/12/2019 17:23
Chapter 502 : Điều kiện 05/12/2019 15:23
Chapter 501 : Trao đổi 05/12/2019 13:23
Chapter 500 : Phong hội 05/12/2019 11:23
Chapter 499 : Chủ mạch 05/12/2019 09:23
Chapter 498 : Tìm ấn 05/12/2019 07:23
Chapter 497 : Nguyên trì tế 05/12/2019 05:23
Chapter 496 : Địa thánh văn 05/12/2019 03:23
Chapter 495 : Thanh ngọc lão tổ tượng 05/12/2019 01:23
Chapter 494 : Huyền Chung vang 04/12/2019 23:23
Chapter 493 : Qua ba cửa ải 04/12/2019 21:23
Chapter 492 : Thiên dương 04/12/2019 19:23
Chapter 491 : Quang lưu màu vàng 04/12/2019 17:23
Chapter 490 : Bá đạo Thần Ma 04/12/2019 15:23
Chapter 489 : Tâm tính 04/12/2019 13:23
Chapter 488 : Đường núi thí luyện 04/12/2019 11:23
Chapter 487 : Xông sơn 04/12/2019 09:23
Chapter 486 : Cửu thần phủ 04/12/2019 07:23
Chapter 485 : Thánh cung võ hoàng 04/12/2019 05:23
Chapter 484 : Áp chế Chúc Nhạc 04/12/2019 03:23
Chapter 483 : Đại yến 04/12/2019 01:23
Chapter 482 : Huyền lão hiện thân 03/12/2019 23:23
Chapter 481 : Thái huyền thánh linh thuật 03/12/2019 21:23
Chapter 480 : Bảy đại thủ tịch 03/12/2019 19:23
Chapter 479 : Thủ tịch vị trí 03/12/2019 17:23
Chapter 478 : Xong 03/12/2019 15:23
Chapter 477 : Vấn đỉnh 03/12/2019 13:23
Chapter 476 : Tứ trọng thiên! 03/12/2019 11:23
Chapter 475 : Đột phá! 03/12/2019 09:23
Chapter 474 : Tự kiếm thuật 03/12/2019 07:23
Chapter 473 : Thảm liệt 03/12/2019 05:23
Chapter 472 : Rung động tứ phương 03/12/2019 03:23
Chapter 471 : Ngân Cốt cảnh! 03/12/2019 01:23
Chapter 470 : Đánh đủ chưa? 02/12/2019 23:23
Chapter 469 02/12/2019 21:23
Chapter 468 : Sau cùng Viên Hồng 02/12/2019 19:23
Chapter 467 : Chướng ngại vật 02/12/2019 17:23
Chapter 466 : Ai muốn xong? 02/12/2019 15:23
Chapter 465 : Phản sát 02/12/2019 13:23
Chapter 464 : Cục diện dần dần chuyển 02/12/2019 11:23
Chapter 463 : Chỉ còn ba cái 02/12/2019 09:23
Chapter 462 : Đệ nhất thắng 02/12/2019 07:23
Chapter 461 : Một quyền 02/12/2019 05:23
Chapter 460 : Một kiếm 02/12/2019 03:23
Chapter 459 : Thủ tịch chi tranh mở ra 02/12/2019 01:23
Chapter 458 : Thập thánh tử 01/12/2019 23:23
Chapter 457 : Thủ Tịch phong 01/12/2019 21:23
Chapter 456 : Nói chuyện 01/12/2019 19:23
Chapter 455 : Yêu Yêu lửa giận 01/12/2019 17:23
Chapter 454 : Cấp thứ ba 01/12/2019 15:23
Chapter 453 : Ảnh hưởng 01/12/2019 13:23
Chapter 452 : Viên Hồng cường đại 01/12/2019 11:23
Chapter 451 : Cường ngạnh Chu Nguyên 01/12/2019 09:23
Chapter 450 : Một quyền 01/12/2019 07:23
Chapter 449 : Ngô hải 01/12/2019 05:23
Chapter 448 : Xung đột 01/12/2019 03:23
Chapter 447 : Ngọc Bì cảnh 01/12/2019 01:23
Chapter 446 : Nghị Sự điện 30/11/2019 23:23
Chapter 445 : Nghị luận 30/11/2019 21:23
Chapter 444 : Lời nói giao phong 30/11/2019 19:23
Chapter 443 : Thủy hỏa đoán long đài 30/11/2019 17:23
Chapter 442 : Danh ngạch xác định 30/11/2019 15:23
Chapter 441 : Phong phú động phủ 30/11/2019 13:23
Chapter 440 : Sở thanh 30/11/2019 11:23
Chapter 439 : Yêu Yêu trở về 30/11/2019 09:23
Chapter 438 : Lấy vảy 30/11/2019 07:23
Chapter 437 : Long lân hòe thụ 30/11/2019 05:23
Chapter 436 : Tiểu huyền thánh thể 30/11/2019 03:23
Chapter 435 : Hối đoái thiên công 30/11/2019 01:23
Chapter 434 : Tham dự thủ tịch chi tranh 29/11/2019 23:23
Chapter 433 : Oanh động 29/11/2019 21:23
Chapter 432 : Về tông 29/11/2019 19:23
Chapter 431 : Luận công 29/11/2019 17:23
Chapter 430 : Viên mãn 29/11/2019 15:23
Chapter 429 : Ngăn cơn sóng dữ 29/11/2019 13:23
Chapter 428 : Một ngụm thanh hỏa đốt cốt giáp 29/11/2019 11:23
Chapter 427 : Thủ đoạn nhiều lần ra 29/11/2019 09:23
Chapter 426 : Bát trọng thiên? 29/11/2019 07:23
Chapter 425 : Khó giải quyết Dương Huyền 29/11/2019 05:23
Chapter 424 : Chu Nguyên hiển uy 29/11/2019 03:23
Chapter 423 : Chu Nguyên đấu Dương Huyền 29/11/2019 01:23
Chapter 422 : Muốn chết a? 28/11/2019 23:23
Chapter 421 : Đoàn diệt? 28/11/2019 21:23
Chapter 420 : Nghiêng về một bên cục diện 28/11/2019 19:23
Chapter 419 : Dương huyền 28/11/2019 17:23
Chapter 418 : Thánh Cung động thủ 28/11/2019 15:23
Chapter 417 : Văn thứ năm: Phá Nguyên 28/11/2019 13:23
Chapter 416 : Thiên Nguyên Bút chi uy 28/11/2019 11:23
Chapter 415 : Thiên Nguyên Bút tiến hóa 28/11/2019 09:23
Chapter 414 : Thú triều đánh tới 28/11/2019 07:23
Chapter 413 : Thanh Ngư cảnh báo 28/11/2019 05:23
Chapter 412 : Tiến hóa hiện ra 28/11/2019 03:23
Chapter 411 : Viêm tủy mạch 28/11/2019 01:23
Chapter 410 : Thái Ất sơ hiển 27/11/2019 23:23
Chapter 409 : Bế quan 27/11/2019 21:23
Chapter 408 : Thông sát 27/11/2019 19:23
Chapter 407 : Thả pháo hoa 27/11/2019 17:23
Chapter 406 : Gian lận 27/11/2019 15:23
Chapter 405 : Tặng thưởng 27/11/2019 13:23
Chapter 404 : Cược viêm thạch 27/11/2019 11:23
Chapter 403 : Phân phối nhiệm vụ 27/11/2019 09:23
Chapter 402 : Gặp lại Thanh Ngư 27/11/2019 07:23
Chapter 401 : Người quen biết cũ 27/11/2019 05:23
Chapter 400 : Yêu Yêu rời núi 27/11/2019 03:23
Chapter 399 : Lên đường 27/11/2019 01:23
Chapter 398 : Xác định danh ngạch 26/11/2019 23:23
Chapter 397 : Đại kim chung 26/11/2019 21:23
Chapter 396 : Một chiêu 26/11/2019 19:23
Chapter 395 : Tranh chấp 26/11/2019 17:23
Chapter 394 : Phản đối 26/11/2019 15:23
Chapter 393 : Thiên cấp nhiệm vụ 26/11/2019 13:23
Chapter 392 : Hai vị đội trưởng 26/11/2019 11:23
Chapter 391 : Trấn áp 26/11/2019 09:23
Chapter 390 : Oán Long Độc bộc phát 26/11/2019 07:23
Chapter 389 : Luyện hóa Nguyên Tinh Đan 26/11/2019 05:23
Chapter 388 : Thiên công 26/11/2019 03:23
Chapter 387 : Thái ất thanh mộc ngấn 26/11/2019 01:23
Chapter 386 : Tuyển bảo 25/11/2019 23:23
Chapter 385 : Năm đó tiểu đồng tử 25/11/2019 21:23
Chapter 384 : Ban thưởng 25/11/2019 19:23
Chapter 383 : Kiếm Lai phong trừng phạt 25/11/2019 17:23
Chapter 382 : Khôi thủ 25/11/2019 15:23
Chapter 381 : Bá đạo Oán Long Độc 25/11/2019 13:23
Chapter 380 : Nguyên khí đối bính 25/11/2019 11:23
Chapter 379 : Nguyệt vẫn thuật 25/11/2019 09:23
Chapter 378 : Lực đấu Từ Viêm 25/11/2019 07:23
Chapter 377 : Khôi thủ chi tranh 25/11/2019 05:23
Chapter 376 : Mười vị trí đầu 25/11/2019 03:23
Chapter 375 : Thập phong phía dưới 25/11/2019 01:23
Chapter 374 : Đoàn diệt Kiếm Lai phong 24/11/2019 23:23
Chapter 373 : Thiên Lôi Huyền Hỏa chi uy 24/11/2019 21:23
Chapter 372 : Lôi hỏa che đậy sơn cốc 24/11/2019 19:23
Chapter 371 : Kết giới 24/11/2019 17:23
Chapter 370 : Hóa hư ẩn nấp 24/11/2019 15:23
Chapter 369 : Kiếm khóa cốc 24/11/2019 13:23
Chapter 368 : Săn bắn 24/11/2019 11:23
Chapter 367 : Một quyền 24/11/2019 09:23
Chapter 366 : Tuyển bạt chi tranh 24/11/2019 07:23
Chapter 365 : Mở ra 24/11/2019 05:23
Chapter 364 : Trước tuyển bạt 24/11/2019 03:23
Chapter 363 : Đào yêu nhưỡng 24/11/2019 01:23
Chapter 362 : Nâng giết 23/11/2019 23:23
Chapter 361 : Nhập điện 23/11/2019 21:23
Chapter 360 : Phá trận 23/11/2019 19:23
Chapter 359 : Đột phá, Thực cảnh trung kỳ! 23/11/2019 17:23
Chapter 358 : Thần hồn thác ấn 23/11/2019 15:23
Chapter 357 : Thần hồn áp chế 23/11/2019 13:23
Chapter 356 : Yêu Yêu thủ đoạn 23/11/2019 11:23
Chapter 355 : Nguyên văn đấu (hạ) 23/11/2019 09:23
Chapter 354 : Nguyên văn đấu (thượng) 23/11/2019 07:23
Chapter 353 : Kim , hạ vũ 23/11/2019 05:23
Chapter 352 : Hai vị người trấn thủ 23/11/2019 03:23
Chapter 351 : Liên thủ vào trận 23/11/2019 01:23
Chapter 350 : Khiêu chiến Linh Văn phong 22/11/2019 23:23
Chapter 349 : Linh Văn điện trước 22/11/2019 21:23
Chapter 348 : Nguyên tinh đan 22/11/2019 19:23
Chapter 347 : Từ Viêm thủ đoạn 22/11/2019 17:23
Chapter 346 : Tử đái tuyển bạt 22/11/2019 15:23
Chapter 345 : Khen thưởng 22/11/2019 13:23
Chapter 344 : Oanh động 22/11/2019 11:23
Chapter 343 : Bốn đại cảnh giới 22/11/2019 09:23
Chapter 342 : Cửu Long diệt Hắc Ma 22/11/2019 07:23
Chapter 341 : Cửu long 22/11/2019 05:23
Chapter 340 : Đại hắc ma 22/11/2019 03:23
Chapter 339 : Huyền giao lân 22/11/2019 01:23
Chapter 338 : Chu Nguyên thực lực 21/11/2019 23:23
Chapter 337 : Một quyền chi uy 21/11/2019 21:23
Chapter 336 : Xuống tới 21/11/2019 19:23
Chapter 335 : Lục trọng thiên 21/11/2019 17:23
Chapter 334 : Phá nguyên thủ 21/11/2019 15:23
Chapter 333 : Động thí bắt đầu 21/11/2019 13:23
Chapter 332 : Động thí động tĩnh 21/11/2019 11:23
Chapter 331 : Thánh Nguyên phong oanh động 21/11/2019 09:23
Chapter 330 : Đánh giá 21/11/2019 07:23
Chapter 329 : Tam trọng thiên 21/11/2019 05:23
Chapter 328 : Như thế nào rung động 21/11/2019 03:23
Chapter 327 : Lục long chu thái 21/11/2019 01:23
Chapter 326 : Tương trợ 20/11/2019 23:23
Chapter 325 : Bát Long tái hiện 20/11/2019 21:23
Chapter 324 : Tẩy lễ mở 20/11/2019 19:23
Chapter 323 : Tới tay 20/11/2019 17:23
Chapter 322 : Mồi nhử 20/11/2019 15:23
Chapter 321 : Đắc tội 20/11/2019 13:23
Chapter 320 : Đắc thủ 20/11/2019 11:23
Chapter 319 : Cải tạo nguyên văn kết giới 20/11/2019 09:23
Chapter 318 : Biện pháp 20/11/2019 07:23
Chapter 317 : Hai nữ đấu Song Thánh 20/11/2019 05:23
Chapter 316 : Dây dưa 20/11/2019 03:23
Chapter 315 : Hai nữ liên thủ 20/11/2019 01:23
Chapter 314 : Hợp tác 19/11/2019 23:23
Chapter 313 : Điều tiết 19/11/2019 21:23
Chapter 312 : Hai nữ giằng co 19/11/2019 19:23
Chapter 311 : Truy sát 19/11/2019 17:23
Chapter 310 : Họa từ trong nước đến 19/11/2019 15:23
Chapter 309 : Thánh Tử chi đấu 19/11/2019 13:23
Chapter 308 : Hoàn mỹ hợp tác 19/11/2019 11:23
Chapter 307 : Tay chân 19/11/2019 09:23
Chapter 306 : Vây giết 19/11/2019 07:23
Chapter 305 : Không thích hợp 19/11/2019 05:23
Chapter 304 : Nguyên Trì mở 19/11/2019 03:23
Chapter 303 : Long nguyên tủy 19/11/2019 01:23
Chapter 302 : Nguyên long mạch 18/11/2019 23:23
Chapter 301 : Tẩy lễ tiến đến 18/11/2019 21:23
Chapter 300 : Động tĩnh 18/11/2019 19:23
Chapter 299 : Chấn nhiếp toàn trường 18/11/2019 17:23
Chapter 298 : Tiệc 18/11/2019 15:23
Chapter 297 : Tỷ thí 18/11/2019 13:23
Chapter 296 : Chuẩn bị 18/11/2019 11:23
Chapter 295 : Hai mạch phản ứng 18/11/2019 09:23
Chapter 294 : ,700 hơi thở rung động 18/11/2019 07:23
Chapter 293 : Lịch đại thứ nhất 18/11/2019 05:23
Chapter 292 : Thái sơ bích 18/11/2019 03:23
Chapter 291 : Đoạt thánh chiến 18/11/2019 01:23
Chapter 290 : Một trận đọ sức 17/11/2019 23:23
Chapter 289 : Xin đi giết giặc 17/11/2019 21:23
Chapter 288 : Kim đái ghế thứ ba 17/11/2019 19:23
Chapter 287 : Tào sư 17/11/2019 17:23
Chapter 286 : Động thí 17/11/2019 15:23
Chapter 285 : Tử Nguyên động phủ 17/11/2019 13:23
Chapter 284 : Kim đái đệ tử 17/11/2019 11:23
Chapter 283 : Tuyển mạch nhập môn 17/11/2019 09:23
Chapter 282 : Phong ấn chủ phong 17/11/2019 07:23
Chapter 281 : Người quét núi 17/11/2019 05:23
Chapter 280 : Thánh Tử phong 17/11/2019 03:23
Chapter 279 : Đại điển kết thúc 17/11/2019 01:23
Chapter 278 : Khen thưởng 16/11/2019 23:23
Chapter 277 : Chọn ngọn núi 16/11/2019 21:23
Chapter 276 : Đại điển thứ nhất 16/11/2019 19:23
Chapter 275 : Đột phá 16/11/2019 17:23
Chapter 274 : Cửu Long Điển chi uy 16/11/2019 15:23
Chapter 273 : Văn thứ tư, Vạn Kình 16/11/2019 13:23
Chapter 272 : Thiên Nguyên Bút tiến hóa 16/11/2019 11:23
Chapter 271 : Át chủ bài tầng ra 16/11/2019 09:23
Chapter 270 : Phong hải thuật 16/11/2019 07:23
Chapter 269 : Hồng Y tương trợ 16/11/2019 05:23
Chapter 268 : Thủ tịch chi tranh 16/11/2019 03:23
Chapter 267 : Đại điển bắt đầu 16/11/2019 01:23
Chapter 266 : Nguyên tôn 15/11/2019 23:23
Chapter 265 : Đại điển đến 15/11/2019 21:23
Chapter 264 : Chấn nhiếp 15/11/2019 19:23
Chapter 263 : Yêu Yêu xuất thủ 15/11/2019 17:23
Chapter 262 : Nguyên tôn 15/11/2019 15:23
Chapter 261 : Lục huyền âm 15/11/2019 13:23
Chapter 260 : Bí ẩn 15/11/2019 11:23
Chapter 259 : Chỉ điểm 15/11/2019 09:23
Chapter 258 : Ngừng 15/11/2019 07:23
Chapter 257 : Trấn áp 15/11/2019 05:23
Chapter 256 : Tới cửa phiền phức 15/11/2019 03:23
Chapter 255 : Lộ ra thủ đoạn 15/11/2019 01:23
Chapter 254 : Ứng đối chi pháp 14/11/2019 23:23
Chapter 253 : Luyện hóa tinh huyết 14/11/2019 21:23
Chapter 252 : Lấy máu 14/11/2019 19:23
Chapter 251 : Ngũ phẩm 14/11/2019 17:23
Chapter 250 : Long chúc Nguyên thú tinh huyết 14/11/2019 15:23
Chapter 249 : Chia cắt danh ngạch 14/11/2019 13:23
Chapter 248 : Xung đột 14/11/2019 11:23
Chapter 247 : Cửu long điển 14/11/2019 09:23
Chapter 246 : Thủ thắng 14/11/2019 07:23
Chapter 245 : Thực cảnh 14/11/2019 05:23
Chapter 244 : Nhanh như điện chớp 14/11/2019 03:23
Chapter 243 : Thanh sơn so Hóa Hư 14/11/2019 01:23
Chapter 242 : Tỷ thí đến 13/11/2019 23:23
Chapter 241 : Tông minh 13/11/2019 21:23
Chapter 240 : Chúc Nhạc thủ đoạn 13/11/2019 19:23
Chapter 239 : Lão giả áo xám 13/11/2019 17:23
Chapter 238 : Thu hoạch đại phong 13/11/2019 15:23
Chapter 237 : Trước mặt mọi người xuất thủ 13/11/2019 13:23
Chapter 236 : Oanh động 13/11/2019 11:23
Chapter 235 : Chu Nguyên phản kích 13/11/2019 09:23
Chapter 234 : Đánh một đám 13/11/2019 07:23
Chapter 233 : Kim cương bất hoại 13/11/2019 05:23
Chapter 232 : Gây sự 13/11/2019 03:23
Chapter 231 : Bản sự 13/11/2019 01:23
Chapter 230 : Thuyết phục 12/11/2019 23:23
Chapter 229 : Kiếm lời nguyên ngọc 12/11/2019 21:23
Chapter 228 : Khiếu huyệt 12/11/2019 19:23
Chapter 227 : Trả thù 12/11/2019 17:23
Chapter 226 : Chúc nhạc 12/11/2019 15:23
Chapter 225 : Hóa hư thuật 12/11/2019 13:23
Chapter 224 : Hóa giải 12/11/2019 11:23
Chapter 223 : Nguyên ngọc trọng yếu 12/11/2019 09:23
Chapter 222 : Nguyên khí tinh thần 12/11/2019 07:23
Chapter 221 : Lần thứ nhất vận chuyển 12/11/2019 05:23
Chapter 220 : Thái sơ thiên 12/11/2019 03:23
Chapter 219 : Lập uy 12/11/2019 01:23
Chapter 218 : Một quyền là đủ 11/11/2019 23:23
Chapter 217 : Nguyên sơn 11/11/2019 21:23
Chapter 216 : Kéo bè kết phái 11/11/2019 19:23
Chapter 215 : Lầu nhỏ 11/11/2019 17:23
Chapter 214 : Nhất đẳng 11/11/2019 15:23
Chapter 213 : La tùng 11/11/2019 13:23
Chapter 212 : Nhập thương huyền 11/11/2019 11:23
Chapter 211 : Thẩm vạn kim 11/11/2019 09:23
Chapter 210 : Đệ tử tam đẳng 11/11/2019 07:23
Chapter 209 : Thương Huyền khí vận, Thánh Châu sáu phần 11/11/2019 05:23
Chapter 208 : Rời đi trước đó 11/11/2019 03:23
Chapter 207 : Một chưởng 11/11/2019 01:23
Chapter 206 : Nhập tông môn 10/11/2019 23:23
Chapter 205 : Thánh Tích kết thúc 10/11/2019 21:23
Chapter 204 : Một bước trèo lên Thái Sơ 10/11/2019 19:23
Chapter 203 : Bốn đạo thánh văn 10/11/2019 17:23
Chapter 202 : Thánh tộc 10/11/2019 15:23
Chapter 201 : Thương Huyền lão tổ 10/11/2019 13:23
Chapter 200 : Đãi ngộ chi kém 10/11/2019 11:23
Chapter 199 : Quốc vận bị hao tổn 10/11/2019 09:23
Chapter 198 : Phân Thánh Long khí 10/11/2019 07:23
Chapter 197 : Song Long đấu, thắng cùng bại 10/11/2019 05:23
Chapter 196 : Cái thứ nhất 10/11/2019 03:23
Chapter 195 : Xích long tức 10/11/2019 01:23
Chapter 194 : Long biến 09/11/2019 23:23
Chapter 193 : Thánh văn chi lực 09/11/2019 21:23
Chapter 192 : Thiên Quy kết giới 09/11/2019 19:23
Chapter 191 : Thiên nguyên thuật 09/11/2019 17:23
Chapter 190 : Lấy mệnh tương bác 09/11/2019 15:23
Chapter 189 : Huyền Mãng nuốt Kim Ô 09/11/2019 13:23
Chapter 188 : Song Long hội 09/11/2019 11:23
Chapter 187 : Trèo lên mây xanh 09/11/2019 09:23
Chapter 186 : Sóng xanh ngăn Thánh Lộ 09/11/2019 07:23
Chapter 185 : Long hấp 09/11/2019 05:23
Chapter 184 : Thánh Thê bệ đá 09/11/2019 03:23
Chapter 183 : Cứu giúp 09/11/2019 01:23
Chapter 182 : Đuổi theo 08/11/2019 23:23
Chapter 181 : Các hiển thần thông 08/11/2019 21:23
Chapter 180 : Dòng lũ màu xanh 08/11/2019 19:23
Chapter 179 : Tiến thánh tháp 08/11/2019 17:23
Chapter 178 : Hội tụ 08/11/2019 15:23
Chapter 177 : Thánh tháp 08/11/2019 13:23
Chapter 176 : Thực lực đại tiến 08/11/2019 11:23
Chapter 175 : Thánh văn 08/11/2019 09:23
Chapter 174 : Kim trì 08/11/2019 07:23
Chapter 173 : Thánh Bia lưu danh 08/11/2019 05:23
Chapter 172 : Thôn Thôn nổi giận 08/11/2019 03:23
Chapter 171 : Thần bí chi thú 08/11/2019 01:23
Chapter 170 : Chặn giết 07/11/2019 23:23
Chapter 169 : Võ Hoàng sát ý 07/11/2019 21:23
Chapter 168 : Gặp lại 07/11/2019 19:23
Chapter 167 : Đấu chúc anh 07/11/2019 17:23
Chapter 166 : Chúc anh 07/11/2019 15:23
Chapter 165 : Đông Huyền đột kích 07/11/2019 13:23
Chapter 164 : Lục La mưu Kim Trì 07/11/2019 11:23
Chapter 163 : Ngẫu nhiên gặp 07/11/2019 09:23
Chapter 162 : Thanh Ngư tương trợ 07/11/2019 07:23
Chapter 161 : Truy sát 07/11/2019 05:23
Chapter 160 : Phong Lôi thành, Yêu Yêu thương 07/11/2019 03:23
Chapter 159 : Vây quét 07/11/2019 01:23
Chapter 158 : Hợp tác 06/11/2019 23:23
Chapter 157 : Thu hoạch 06/11/2019 21:23
Chapter 156 : Mãng nuốt ma luân 06/11/2019 19:23
Chapter 155 : Chu Nguyên chiến Tiêu Thiên Huyền 06/11/2019 17:23
Chapter 154 : Huyền Mãng Lân màu vàng 06/11/2019 15:23
Chapter 153 : Lấy trượng đo nguyên khí 06/11/2019 13:23
Chapter 152 : Khí trùng Thiên Quan 06/11/2019 11:23
Chapter 151 : Thánh bia 06/11/2019 09:23
Chapter 150 : Tiểu thiên nguyên thuật, đại phong lôi 06/11/2019 07:23
Chapter 149 : Ngồi thu ngư ông lợi 06/11/2019 05:23
Chapter 148 : Tọa sơn quan hổ đấu 06/11/2019 03:23
Chapter 147 : Huyền trọng nê 06/11/2019 01:23
Chapter 146 : Thánh tích đội 05/11/2019 23:23
Chapter 145 : Tứ phẩm Nguyên thú 05/11/2019 21:23
Chapter 144 : Văn thứ ba 05/11/2019 19:23
Chapter 143 : Khí lưu màu trắng 05/11/2019 17:23
Chapter 142 : Tình thế nguy hiểm 05/11/2019 15:23
Chapter 141 : Oan gia ngõ hẹp 05/11/2019 13:23
Chapter 140 : Thánh tích chi địa 05/11/2019 11:23
Chapter 139 : Xuất thủ 05/11/2019 09:23
Chapter 138 : Đại thúc đi chân trần 05/11/2019 07:23
Chapter 137 : Hư cảnh hậu kỳ 05/11/2019 05:23
Chapter 136 : Bắt đầu thấy Võ Hoàng 05/11/2019 03:23
Chapter 135 : Tả khâu thanh ngư 05/11/2019 01:23
Chapter 134 : Cổ linh 04/11/2019 23:23
Chapter 133 : Tiểu thiên nguyên thuật 04/11/2019 21:23
Chapter 132 : Vật tới tay 04/11/2019 19:23
Chapter 131 : Thiên la kích 04/11/2019 17:23
Chapter 130 : Kiêu Tử lâu 04/11/2019 15:23
Chapter 129 : Thánh Tích thành 04/11/2019 13:23
Chapter 128 : Thanh niên mặc áo bào xám 04/11/2019 11:23
Chapter 127 : Phân bảo 04/11/2019 09:23
Chapter 126 : Toàn thân trở ra 04/11/2019 07:23
Chapter 125 : Thủy tinh cầu màu đen 04/11/2019 05:23
Chapter 124 : Phá thiên 04/11/2019 03:23
Chapter 123 : Tạp ngư 04/11/2019 01:23
Chapter 122 : Luyện hồn tháp? 03/11/2019 23:23
Chapter 121 : Thú tâm thông minh giả 03/11/2019 21:23
Chapter 120 : Cổ linh 03/11/2019 19:23
Chapter 119 : Thiếu nữ tóc xanh 03/11/2019 17:23
Chapter 118 : Cổ cảnh 03/11/2019 15:23
Chapter 117 : Huyền mãng lân 03/11/2019 13:23
Chapter 116 : Phong vân hội tụ 03/11/2019 11:23
Chapter 115 : Thiếu nữ áo tím 03/11/2019 09:23
Chapter 114 : Thánh tích chi địa 03/11/2019 07:23
Chapter 113 : Một phần tạo hóa 03/11/2019 05:23
Chapter 112 : Duyên phận của Tô Ấu Vi 03/11/2019 03:23
Chapter 111 : Lão nhân áo bào xám 03/11/2019 01:23
Chapter 110 : Đại chiến kết thúc 02/11/2019 23:23
Chapter 109 : Đập tan bóng ma 02/11/2019 21:23
Chapter 108 : Võ vương thánh chỉ 02/11/2019 19:23
Chapter 107 : Không thể cứu vãn 02/11/2019 17:23
Chapter 106 : Chu Nguyên trảm thái sơ 02/11/2019 15:23
Chapter 105 : Phong tình của kiếm 02/11/2019 13:23
Chapter 104 : Lực lượng của Ngân Ảnh 02/11/2019 11:23
Chapter 103 : Khởi động 02/11/2019 09:23
Chapter 102 : Vây thành 02/11/2019 07:23
Chapter 101 : Đại chiến đã tới 02/11/2019 05:23
Chapter 100 : Bảy cường giả sơ cảnh 02/11/2019 03:23
Chapter 99 : Tề Vương vây thành 02/11/2019 01:23
Chapter 98 : Thông thiên huyền mãng khí 01/11/2019 23:23
Chapter 97 : Chiến thư 01/11/2019 21:23
Chapter 96 : Năm vị 01/11/2019 19:23
Chapter 95 : Tranh nghị 01/11/2019 17:23
Chapter 94 : Tề vương làm phản 01/11/2019 15:23
Chapter 93 : Ngân ảnh 01/11/2019 13:23
Chapter 92 : Bảo bối 01/11/2019 11:23
Chapter 91 : Địa cung 01/11/2019 09:23
Chapter 90 : Di bảo 01/11/2019 07:23
Chapter 89 : Hàng phục 01/11/2019 05:23
Chapter 88 : Giành được Hỏa Linh Tuệ 01/11/2019 03:23
Chapter 87 : Giết chết Tề Hạo 01/11/2019 01:23
Chapter 86 : Xâm thực 31/10/2019 23:23
Chapter 85 : Giao chiến Tề Hạo 31/10/2019 21:23
Chapter 84 : Sức mạnh bá đạo của Oán Long Độc 31/10/2019 19:23
Chapter 83 : Tranh đoạt 31/10/2019 17:23
Chapter 82 : Thôn Thôn phát uy 31/10/2019 15:23
Chapter 81 : Cuộc chiến bên trong sơn cốc 31/10/2019 13:23
Chapter 80 : Kho báu 31/10/2019 11:23
Chapter 79 : Sợ hãi 31/10/2019 09:23
Chapter 78 : Tìm cách lên đảo 31/10/2019 07:23
Chapter 77 : Đi tìm Ngọc Anh Quả 31/10/2019 05:23
Chapter 76 : Mở khí phủ 31/10/2019 03:23
Chapter 75 : Đệ bát mạch 31/10/2019 01:23
Chapter 74 : Tấm ngọc bài màu đen 30/10/2019 23:23
Chapter 73 : Tiến vào Hắc Uyên 30/10/2019 21:23
Chapter 72 : Hắc độc vương 30/10/2019 19:23
Chapter 71 : Mượn sức Vệ Thương Lan 30/10/2019 17:23
Chapter 70 : Thành công 30/10/2019 15:23
Chapter 69 : Để lộ tài năng 30/10/2019 13:23
Chapter 68 : Quá trình chuẩn bị 30/10/2019 11:23
Chapter 67 : Thiên nghĩ thực độc văn 30/10/2019 09:23
Chapter 66 : Vạch trần xảo trá 30/10/2019 07:23
Chapter 65 : Giải độc cho Vệ Bân 30/10/2019 05:23
Chapter 64 : Doanh đại sư 30/10/2019 03:23
Chapter 63 : Một chiêu lập nên uy danh 30/10/2019 01:23
Chapter 62 : Thương Lan quận, Vệ Thanh Thanh 29/10/2019 23:23
Chapter 61 : Âm dương khí phủ 29/10/2019 21:23
Chapter 60 : Bắt đầu lên đường đến di tích 29/10/2019 19:23
Chapter 59 : Hư Cảnh trung kỳ 29/10/2019 17:23
Chapter 58 : Nguyên tài 29/10/2019 15:23
Chapter 57 : Tổ long kinh 29/10/2019 13:23
Chapter 56 : Vũ hoàng 29/10/2019 11:23
Chapter 55 : Đại tướng quân Vệ Thương Lan 29/10/2019 09:23
Chapter 54 : Giành được thắng lợi 29/10/2019 07:23
Chapter 53 : Ta cũng có thể luyện thành Huyền Mang Thuật 29/10/2019 05:23
Chapter 52 : Thực lực chân chính 29/10/2019 03:23
Chapter 51 : Chu Nguyên đấu Tề Nhạc 29/10/2019 01:23
Chapter 50 : Cả quảng trường kinh sợ 28/10/2019 23:23
Chapter 49 : Chiến đấu với Liễu Khê 28/10/2019 21:23
Chapter 48 : Đánh bại một người 28/10/2019 19:23
Chapter 47 : Sự thay đổi khác thường 28/10/2019 17:23
Chapter 46 : Phủ thí bắt đầu 28/10/2019 15:23
Chapter 45 : Trước khi phủ thí 28/10/2019 13:23
Chapter 44 : Sự tiến bộ của Tô Ấu Vi 28/10/2019 11:23
Chapter 43 : Tu luyện Huyền Mang Thuật 28/10/2019 09:23
Chapter 42 : Tam thập lục thú khai mạch văn 28/10/2019 07:23
Chapter 41 : Huyền mang thuật 28/10/2019 05:23
Chapter 40 : Chỉ còn lại vật này thôi ư? 28/10/2019 03:23
Chapter 39 : Gặp phải kẻ địch 28/10/2019 01:23
Chapter 38 : Hắc Lâm sơn mạch 27/10/2019 23:23
Chapter 37 : Song song đột phá 27/10/2019 21:23
Chapter 36 : Ám chiêu 27/10/2019 19:23
Chapter 35 : Trận chiến ở Thác Ngọc Linh 27/10/2019 17:23
Chapter 34 : Mưu linh thác 27/10/2019 15:23
Chapter 33 : Hai nàng gặp mặt 27/10/2019 13:23
Chapter 32 : Băng hỏa tụ nguyên văn 27/10/2019 11:23
Chapter 31 : Lập uy 27/10/2019 09:23
Chapter 30 : Mở đệ tam mạch 27/10/2019 07:23
Chapter 29 : Thác ngọc linh 27/10/2019 05:23
Chapter 28 : Vào giáp viện 27/10/2019 03:23
Chapter 27 : Kết thúc kỳ thi 27/10/2019 01:23
Chapter 26 : Xu thế quật khởi 26/10/2019 23:23
Chapter 25 : Chiến lâm phong 26/10/2019 21:23
Chapter 24 : Lộ ra uy thế 26/10/2019 19:23
Chapter 23 : Để lộ tài hoa 26/10/2019 17:23
Chapter 22 : Đại khảo tiến đến 26/10/2019 15:23
Chapter 21 : Long bộ, long bi thủ 26/10/2019 13:23
Chapter 20 : Nguyên thuật 26/10/2019 11:23
Chapter 19 : Khai mạch 26/10/2019 09:23
Chapter 18 : Văn võ! 26/10/2019 07:23
Chapter 17 : Lâm phong 26/10/2019 05:23
Chapter 16 : Đào góc tường 26/10/2019 03:23
Chapter 15 : Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp 26/10/2019 01:23
Chapter 14 : Thần hồn 25/10/2019 23:23
Chapter 13 : Trùng mạch 25/10/2019 21:23
Chapter 12 : Nguyên thực 25/10/2019 19:23
Chapter 11 : Khẩu vị của Tề Vương 25/10/2019 17:23
Chapter 10 : Nhận được cơ duyên 25/10/2019 15:23
Chapter 9 : Bát mạch xuất hiện 25/10/2019 13:23
Chapter 8 : Tìm bát mạch 25/10/2019 11:23
Chapter 7 : Vùng đất thần bí 25/10/2019 09:23
Chapter 6 : Từ đường đất tổ 25/10/2019 07:23
Chapter 5 : Tề nhạc, liễu khê 25/10/2019 05:23
Chapter 4 : Sức mạnh của nguyên văn 25/10/2019 03:23
Chapter 3 : Tô ấu vi 25/10/2019 01:23
Chapter 2 : Nguyên văn 24/10/2019 23:23
Chapter 1 : Mãng tước nuốt rồng 24/10/2019 21:23

comment

Có thể bạn thích xem

Hỗn Nguyên Võ Tôn - Hon Nguyen Vo Ton

Cập nhật lúc : 09/06/2019 18:22

Tình trạng : 687 / 687 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Dị Giới

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.185

Đọc truyện

Nguyên Thuỷ Đại Thiên Tôn - Nguyen Thuy Đai Thien Ton

Cập nhật lúc : 16/08/2020 01:42

Tình trạng : 354 / 356 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.219

Đọc truyện

Nguyên Phối Nghịch Tập - Kim Nguyên Bảo - Nguyen Phoi Nghich Tap - Kim Nguyen Bao

Cập nhật lúc : 14/04/2022 07:29

Tình trạng : 177 / 177 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn) - Nhat The Ton Su (Nhat The Chi Ton)

Cập nhật lúc : 05/01/2020 11:59

Tình trạng : 1 / 1 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thề Nguyền - The Nguyen

Cập nhật lúc : 28/09/2018 00:40

Tình trạng : 93 / 93 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nguyên Long - Nguyen Long

Cập nhật lúc : 24/09/2020 06:28

Tình trạng : 20 / 22 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Horror - Kinh Dị, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hoang Nguyên Tuyết - Hoang Nguyen Tuyet

Cập nhật lúc : 07/12/2019 07:00

Tình trạng : 22 / 22 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Kỷ Nguyên Máu - Ky Nguyen Mau

Cập nhật lúc : 30/07/2019 04:23

Tình trạng : 63 / 65 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Mạt Thế

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thương Nguyên Đồ - Thuong Nguyen Đo

Cập nhật lúc : 06/01/2020 04:56

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chúng Thần Chi Nguyên - Chung Than Chi Nguyen

Cập nhật lúc : 12/05/2019 05:39

Tình trạng : 118 / 118 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Sắc, Adult - Người lớn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thiên Hải Nguyên Đường - Thien Hai Nguyen Đuong

Cập nhật lúc : 14/11/2017 03:22

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Quân Sự, Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cung Đấu, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Lời Nguyền Lỗ Ban - Loi Nguyen Lo Ban

Cập nhật lúc : 15/10/2017 14:26

Tình trạng : 1 / 1 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Horror - Kinh Dị, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 18/08/2022 21:41

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.608

Đọc truyện

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 18/08/2022 23:42

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.462

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 18/08/2022 17:42

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.446

Đọc truyện

Thế Giới Hoàn Mỹ - The Gioi Hoan My

Cập nhật lúc : 18/08/2022 19:42

Tình trạng : 2015 / 2015 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.337

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 18/08/2022 21:42

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.231

Đọc truyện

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) - Co Vo Ngot Ngao Co Chut Bat Luong (Vo Moi Bat Luong Co Chut Ngot)

Cập nhật lúc : 18/08/2022 13:42

Tình trạng : 2464 / 2464 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.347

Đọc truyện