Ngự Linh Thế Giới

Ngu Linh The Gioi

Tác giả : Đang cập nhật

Thể loại : Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Fantasy - Giả Tưởng, Manhua, Supernatural - Siêu Nhiên, Màu

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 16/09/2021 13:31

Tình trạng : 567 / 569 Chapter

Lượt xem: 16183

Một họa sĩ truyện tranh xuyên qua dị giới Đến lúc đó, hắn nhận ra 1 vấn đề "Ta không phải nhân vật chính ? Mà là nhân vật phản diện đối địch với nhân vật chính ?" "Cái kịch bản này không đúng nha!"
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 567 24/09/2020 14:41
Chapter 460 23/09/2020 14:41
Chapter 459 19/09/2020 18:42
Chapter 458 16/09/2020 18:42
Chapter 457 12/09/2020 18:40
Chapter 456 09/09/2020 20:42
Chapter 455 05/09/2020 14:11
Chapter 454 03/09/2020 18:12
Chapter 453 29/08/2020 18:13
Chapter 452 27/08/2020 08:12
Chapter 451 23/08/2020 18:13
Chapter 450 19/08/2020 18:10
Chapter 449 16/08/2020 11:10
Chapter 448 13/08/2020 10:48
Chapter 447 13/08/2020 08:48
Chapter 446 13/08/2020 06:48
Chapter 445 13/08/2020 04:48
Chapter 444 13/08/2020 02:48
Chapter 443 13/08/2020 00:48
Chapter 442 12/08/2020 22:48
Chapter 441 12/08/2020 20:48
Chapter 440 12/08/2020 18:48
Chapter 439 12/08/2020 16:48
Chapter 438 10/07/2020 14:11
Chapter 437 05/07/2020 11:12
Chapter 436 05/07/2020 09:12
Chapter 435 05/07/2020 07:12
Chapter 434 05/07/2020 05:12
Chapter 433 05/07/2020 03:12
Chapter 432 05/07/2020 01:12
Chapter 431 04/07/2020 23:12
Chapter 430 04/07/2020 21:12
Chapter 429 04/07/2020 19:12
Chapter 428 04/07/2020 17:12
Chapter 427 04/07/2020 15:12
Chapter 426 04/07/2020 13:12
Chapter 425 04/07/2020 11:12
Chapter 424 04/07/2020 09:12
Chapter 423 04/07/2020 07:12
Chapter 422 04/07/2020 05:12
Chapter 421 04/07/2020 03:12
Chapter 420 04/07/2020 01:12
Chapter 419 03/07/2020 23:12
Chapter 418 03/07/2020 21:12
Chapter 417 03/07/2020 19:12
Chapter 416 03/07/2020 17:12
Chapter 415 03/07/2020 15:12
Chapter 414 03/07/2020 13:12
Chapter 413 03/07/2020 11:12
Chapter 412 03/07/2020 09:12
Chapter 411 03/07/2020 07:12
Chapter 410 03/07/2020 05:12
Chapter 409 03/07/2020 03:12
Chapter 408 03/07/2020 01:12
Chapter 407 02/07/2020 23:12
Chapter 406 02/07/2020 21:12
Chapter 405 02/07/2020 19:12
Chapter 404 02/07/2020 17:12
Chapter 403 02/07/2020 15:12
Chapter 402 02/07/2020 13:12
Chapter 401 02/07/2020 11:12
Chapter 400 02/07/2020 09:12
Chapter 399 02/07/2020 07:12
Chapter 398 02/07/2020 05:12
Chapter 397 02/07/2020 03:12
Chapter 396 02/07/2020 01:12
Chapter 395 01/07/2020 23:12
Chapter 394 01/07/2020 21:12
Chapter 393 01/07/2020 19:12
Chapter 392 01/07/2020 17:12
Chapter 391 01/07/2020 15:12
Chapter 390 01/07/2020 13:12
Chapter 389 23/06/2020 11:11
Chapter 388 18/06/2020 18:11
Chapter 387 08/06/2020 11:10
Chapter 386 30/05/2020 18:10
Chapter 385 22/05/2020 18:10
Chapter 384 14/05/2020 18:10
Chapter 383 14/05/2020 16:10
Chapter 382 17/04/2020 18:10
Chapter 381 05/04/2020 18:10
Chapter 380 27/03/2020 20:11
Chapter 379 14/03/2020 20:11
Chapter 378 06/03/2020 11:10
Chapter 377 28/02/2020 18:10
Chapter 376 20/02/2020 11:10
Chapter 375 08/02/2020 11:10
Chapter 374 02/02/2020 11:10
Chapter 373 20/01/2020 20:10
Chapter 372 17/01/2020 12:29
Chapter 371 17/01/2020 10:29
Chapter 370 17/01/2020 08:29
Chapter 369 17/01/2020 06:29
Chapter 368 17/01/2020 04:29
Chapter 367 12/06/2019 00:00
Chapter 366 17/01/2020 00:29
Chapter 365 16/01/2020 22:29
Chapter 364 16/01/2020 20:29
Chapter 363 16/01/2020 18:29
Chapter 362 16/01/2020 16:29
Chapter 361 16/01/2020 14:29
Chapter 360 16/01/2020 12:29
Chapter 359 16/01/2020 10:29
Chapter 358 16/01/2020 08:29
Chapter 357 16/01/2020 06:29
Chapter 356 10/11/2019 00:00
Chapter 355 10/07/2019 00:00
Chapter 354 10/01/2019 00:00
Chapter 353 15/01/2020 22:29
Chapter 352 15/01/2020 20:29
Chapter 351 15/01/2020 18:29
Chapter 350 15/01/2020 16:29
Chapter 349 09/11/2019 00:00
Chapter 348 09/09/2019 00:00
Chapter 347 09/07/2019 00:00
Chapter 346 09/05/2019 00:00
Chapter 345 15/01/2020 06:29
Chapter 344 15/01/2020 04:29
Chapter 343 15/01/2020 02:29
Chapter 342 15/01/2020 00:29
Chapter 341 14/01/2020 22:29
Chapter 340 14/01/2020 20:29
Chapter 339 14/01/2020 18:29
Chapter 338 14/01/2020 16:29
Chapter 337 14/01/2020 14:29
Chapter 336 14/01/2020 12:29
Chapter 335 14/01/2020 10:29
Chapter 334 14/01/2020 08:29
Chapter 333 14/01/2020 06:29
Chapter 332 14/01/2020 04:29
Chapter 331 14/01/2020 02:29
Chapter 330 14/01/2020 00:29
Chapter 329 08/11/2019 00:00
Chapter 328 08/06/2019 00:00
Chapter 327 08/04/2019 00:00
Chapter 326 13/01/2020 16:29
Chapter 325 13/01/2020 14:29
Chapter 324 13/01/2020 12:29
Chapter 323 13/01/2020 10:29
Chapter 322 13/01/2020 08:29
Chapter 321 07/11/2019 00:00
Chapter 320 07/07/2019 00:00
Chapter 319 07/05/2019 00:00
Chapter 318 07/01/2019 00:00
Chapter 317 12/01/2020 22:29
Chapter 316 12/01/2020 20:29
Chapter 315 12/01/2020 18:29
Chapter 314 12/01/2020 16:29
Chapter 313 12/01/2020 14:29
Chapter 312 06/08/2019 00:00
Chapter 311 06/06/2019 00:00
Chapter 310 06/04/2019 00:00
Chapter 309 06/02/2019 00:00
Chapter 308 05/09/2019 00:00
Chapter 307 05/07/2019 00:00
Chapter 306 12/01/2020 00:29
Chapter 305 11/01/2020 22:29
Chapter 304 11/01/2020 20:29
Chapter 303 11/01/2020 18:29
Chapter 302 11/01/2020 16:29
Chapter 301 11/01/2020 14:29
Chapter 300 11/01/2020 12:29
Chapter 299 04/12/2019 00:00
Chapter 298 04/09/2019 00:00
Chapter 297 04/07/2019 00:00
Chapter 296 11/01/2020 04:29
Chapter 295 11/01/2020 02:29
Chapter 294 11/01/2020 00:29
Chapter 293 10/01/2020 22:29
Chapter 292 10/01/2020 20:29
Chapter 291 10/01/2020 18:29
Chapter 290 03/10/2019 00:00
Chapter 289 03/08/2019 00:00
Chapter 288 03/06/2019 00:00
Chapter 287 03/04/2019 00:00
Chapter 286 03/02/2019 00:00
Chapter 285 10/01/2020 06:29
Chapter 284 10/01/2020 04:29
Chapter 283 10/01/2020 02:29
Chapter 282 02/01/2019 00:00
Chapter 281 09/01/2020 22:29
Chapter 280 09/01/2020 20:29
Chapter 279 09/01/2020 18:29
Chapter 278 09/01/2020 16:29
Chapter 277 09/01/2020 14:29
Chapter 276 01/10/2019 00:00
Chapter 275 01/08/2019 00:00
Chapter 274 01/02/2019 00:00
Chapter 273 09/01/2020 06:29
Chapter 272 09/01/2020 04:29
Chapter 271 09/01/2020 02:29
Chapter 270 09/01/2020 00:29
Chapter 269 08/01/2020 22:29
Chapter 268 12/12/2018 00:00
Chapter 267 12/12/2018 00:00
Chapter 266 12/04/2018 00:00
Chapter 265 12/03/2018 00:00
Chapter 264 08/01/2020 12:29
Chapter 263 08/01/2020 10:29
Chapter 262 08/01/2020 08:29
Chapter 261 08/01/2020 06:29
Chapter 260 08/01/2020 04:29
Chapter 259 11/12/2018 00:00
Chapter 258 11/05/2018 00:00
Chapter 257 11/04/2018 00:00
Chapter 256 11/01/2018 00:00
Chapter 255 07/01/2020 18:29
Chapter 254 07/01/2020 16:29
Chapter 253 07/01/2020 14:29
Chapter 252 07/01/2020 12:29
Chapter 251 07/01/2020 10:29
Chapter 250 10/05/2018 00:00
Chapter 249 10/04/2018 00:00
Chapter 248 07/01/2020 04:29
Chapter 247 07/01/2020 02:29
Chapter 246 07/01/2020 00:29
Chapter 245 06/01/2020 22:29
Chapter 244 09/11/2018 00:00
Chapter 243 09/07/2018 00:00
Chapter 242 09/07/2018 00:00
Chapter 241 06/01/2020 14:29
Chapter 240 06/01/2020 12:29
Chapter 239 06/01/2020 10:29
Chapter 238 06/01/2020 08:29
Chapter 237 06/01/2020 06:29
Chapter 236 06/01/2020 04:29
Chapter 235 08/11/2018 00:00
Chapter 234 08/08/2018 00:00
Chapter 233 08/04/2018 00:00
Chapter 232 08/02/2018 00:00
Chapter 231 05/01/2020 18:29
Chapter 230 05/01/2020 16:29
Chapter 229 05/01/2020 14:29
Chapter 228 05/01/2020 12:29
Chapter 227 05/01/2020 10:29
Chapter 226 07/12/2018 00:00
Chapter 225 07/06/2018 00:00
Chapter 224 07/01/2018 00:00
Chapter 223 05/01/2020 02:29
Chapter 222 05/01/2020 00:29
Chapter 221 04/01/2020 22:29
Chapter 220 04/01/2020 20:29
Chapter 219 06/11/2018 00:00
Chapter 218 06/07/2018 00:00
Chapter 217 06/06/2018 00:00
Chapter 216 06/04/2018 00:00
Chapter 215 04/01/2020 10:29
Chapter 214 04/01/2020 08:29
Chapter 213 04/01/2020 06:29
Chapter 212 04/01/2020 04:29
Chapter 211 04/01/2020 02:29
Chapter 210 04/01/2020 00:29
Chapter 209 05/08/2018 00:00
Chapter 208 05/02/2018 00:00
Chapter 207 03/01/2020 18:29
Chapter 206 03/01/2020 16:29
Chapter 205 03/01/2020 14:29
Chapter 204 03/01/2020 12:29
Chapter 203 03/01/2020 10:29
Chapter 202 04/10/2018 00:00
Chapter 201 04/10/2018 00:00
Chapter 200 04/06/2018 00:00
Chapter 199 04/04/2018 00:00
Chapter 198 03/01/2020 00:29
Chapter 197 02/01/2020 22:29
Chapter 196 02/01/2020 20:29
Chapter 195 02/01/2020 18:29
Chapter 194 03/12/2018 00:00
Chapter 193 03/07/2018 00:00
Chapter 192 03/03/2018 00:00
Chapter 191 02/01/2020 10:29
Chapter 190 02/01/2020 08:29
Chapter 189 02/01/2020 06:29
Chapter 188 02/10/2018 00:00
Chapter 187 02/09/2018 00:00
Chapter 186 02/04/2018 00:00
Chapter 185 02/02/2018 00:00
Chapter 184 01/01/2020 20:29
Chapter 183 01/01/2020 18:29
Chapter 182 01/01/2020 16:29
Chapter 181 01/01/2020 14:29
Chapter 180 01/01/2020 12:29
Chapter 179 01/01/2020 10:29
Chapter 178 01/11/2018 00:00
Chapter 177 01/07/2018 00:00
Chapter 176 01/03/2018 00:00
Chapter 175 01/01/2020 02:29
Chapter 174 01/01/2020 00:29
Chapter 173 31/12/2019 22:29
Chapter 172 31/12/2019 20:29
Chapter 171 31/12/2019 18:29
Chapter 170 12/08/2017 00:00
Chapter 169 12/03/2017 00:00
Chapter 168 12/01/2017 00:00
Chapter 167 31/12/2019 10:29
Chapter 166 31/12/2019 08:29
Chapter 165 31/12/2019 06:29
Chapter 164 31/12/2019 04:29
Chapter 163 31/12/2019 02:29
Chapter 162 11/12/2017 00:00
Chapter 161 11/08/2017 00:00
Chapter 160 11/06/2017 00:00
Chapter 159 11/03/2017 00:00
Chapter 158 11/02/2017 00:00
Chapter 157 30/12/2019 14:29
Chapter 156 30/12/2019 12:29
Chapter 155 30/12/2019 10:29
Chapter 154 30/12/2019 08:29
Chapter 153 10/11/2017 00:00
Chapter 152 10/08/2017 00:00
Chapter 151 10/06/2017 00:00
Chapter 150 30/12/2019 00:29
Chapter 149 29/12/2019 22:29
Chapter 148 29/12/2019 20:29
Chapter 147 29/12/2019 18:29
Chapter 146 29/12/2019 16:29
Chapter 145 29/12/2019 14:29
Chapter 144 29/12/2019 12:29
Chapter 143 09/12/2017 00:00
Chapter 142 09/09/2017 00:00
Chapter 141 09/05/2017 00:00
Chapter 140 29/12/2019 04:29
Chapter 139 29/12/2019 02:29
Chapter 138 29/12/2019 00:29
Chapter 137 28/12/2019 22:29
Chapter 136 08/11/2017 00:00
Chapter 135 08/07/2017 00:00
Chapter 134 08/03/2017 00:00
Chapter 133 08/01/2017 00:00
Chapter 132 28/12/2019 12:29
Chapter 131 28/12/2019 10:29
Chapter 130 28/12/2019 08:29
Chapter 129 28/12/2019 06:29
Chapter 128 28/12/2019 04:29
Chapter 127 07/10/2017 00:00
Chapter 126 07/05/2017 00:00
Chapter 125 07/04/2017 00:00
Chapter 124 07/01/2017 00:00
Chapter 123 27/12/2019 18:29
Chapter 122 27/12/2019 16:29
Chapter 121 27/12/2019 14:29
Chapter 120 27/12/2019 12:29
Chapter 119 06/12/2017 00:00
Chapter 118 06/07/2017 00:00
Chapter 117 06/05/2017 00:00
Chapter 116 06/01/2017 00:00
Chapter 115 27/12/2019 02:29
Chapter 114 27/12/2019 00:29
Chapter 113 26/12/2019 22:29
Chapter 112 26/12/2019 20:29
Chapter 111 26/12/2019 18:29
Chapter 110 26/12/2019 16:29
Chapter 109 26/12/2019 14:29
Chapter 108 26/12/2019 12:29
Chapter 107 26/12/2019 10:29
Chapter 106 05/11/2017 00:00
Chapter 105 05/09/2017 00:00
Chapter 104 05/08/2017 00:00
Chapter 103 05/06/2017 00:00
Chapter 102 05/05/2017 00:00
Chapter 101 25/12/2019 22:29
Chapter 100 25/12/2019 20:29
Chapter 99 25/12/2019 18:29
Chapter 98 25/12/2019 16:29
Chapter 97 25/12/2019 14:29
Chapter 96 04/07/2017 00:00
Chapter 95 04/04/2017 00:00
Chapter 94 25/12/2019 08:29
Chapter 93 25/12/2019 06:29
Chapter 92 25/12/2019 04:29
Chapter 91 25/12/2019 02:29
Chapter 90 25/12/2019 00:29
Chapter 89 03/10/2017 00:00
Chapter 88 03/09/2017 00:00
Chapter 87 03/04/2017 00:00
Chapter 86 03/01/2017 00:00
Chapter 85 24/12/2019 14:29
Chapter 84 24/12/2019 12:29
Chapter 83 24/12/2019 10:29
Chapter 82 24/12/2019 08:29
Chapter 81 24/12/2019 06:29
Chapter 80 24/12/2019 04:29
Chapter 79 24/12/2019 02:29
Chapter 78 24/12/2019 00:29
Chapter 77 23/12/2019 22:29
Chapter 76 23/12/2019 20:29
Chapter 75 23/12/2019 18:29
Chapter 74 23/12/2019 16:29
Chapter 73 23/12/2019 14:29
Chapter 72 23/12/2019 12:29
Chapter 71 02/09/2017 00:00
Chapter 70 02/08/2017 00:00
Chapter 69 02/06/2017 00:00
Chapter 68 02/05/2017 00:00
Chapter 67 02/04/2017 00:00
Chapter 66 02/03/2017 00:00
Chapter 65 02/02/2017 00:00
Chapter 64 22/12/2019 20:29
Chapter 63 22/12/2019 18:29
Chapter 62 22/12/2019 16:29
Chapter 61 01/09/2017 00:00
Chapter 60 01/07/2017 00:00
Chapter 59 01/05/2017 00:00
Chapter 58 01/02/2017 00:00
Chapter 57 01/01/2017 00:00
Chapter 56 22/12/2019 04:29
Chapter 55 22/12/2019 02:29
Chapter 54 22/12/2019 00:29
Chapter 53 21/12/2019 22:29
Chapter 52 21/12/2019 20:29
Chapter 51 12/12/2016 00:00
Chapter 50 12/11/2016 00:00
Chapter 49 12/08/2016 00:00
Chapter 48 12/03/2016 00:00
Chapter 47 21/12/2019 10:29
Chapter 46 21/12/2019 08:29
Chapter 45 21/12/2019 06:29
Chapter 44 21/12/2019 04:29
Chapter 43 21/12/2019 02:29
Chapter 42 21/12/2019 00:29
Chapter 41 20/12/2019 22:29
Chapter 40 20/12/2019 20:29
Chapter 39 20/12/2019 18:29
Chapter 38 20/12/2019 16:29
Chapter 37 11/12/2016 00:00
Chapter 36 11/06/2016 00:00
Chapter 35 11/04/2016 00:00
Chapter 34 11/02/2016 00:00
Chapter 33 11/01/2016 00:00
Chapter 32 20/12/2019 04:29
Chapter 31 20/12/2019 02:29
Chapter 30 20/12/2019 00:29
Chapter 29 19/12/2019 22:29
Chapter 28 19/12/2019 20:29
Chapter 27 19/12/2019 18:29
Chapter 26 19/12/2019 16:29
Chapter 25 19/12/2019 14:29
Chapter 24 19/12/2019 12:29
Chapter 23 19/12/2019 10:29
Chapter 22 19/12/2019 08:29
Chapter 21 19/12/2019 06:29
Chapter 20 10/12/2016 00:00
Chapter 19 10/07/2016 00:00
Chapter 18 10/06/2016 00:00
Chapter 17 10/05/2016 00:00
Chapter 16 10/04/2016 00:00
Chapter 15 10/03/2016 00:00
Chapter 14 10/02/2016 00:00
Chapter 13 10/01/2016 00:00
Chapter 12 18/12/2019 12:29
Chapter 11 18/12/2019 10:29
Chapter 10 18/12/2019 08:29
Chapter 9 18/12/2019 06:29
Chapter 8 18/12/2019 04:29
Chapter 7 18/12/2019 02:29
Chapter 6 18/12/2019 00:29
Chapter 5 09/12/2016 00:00
Chapter 4 09/11/2016 00:00
Chapter 3 09/09/2016 00:00
Chapter 2 09/08/2016 00:00
Chapter 1 09/07/2016 00:00

comment

Có thể bạn thích xem

Tân Thế Giới - Tan The Gioi

Cập nhật lúc : 31/05/2019 10:08

Tình trạng : 34 / 36 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thế Giới Shinobi - The Gioi Shinobi

Cập nhật lúc : 25/11/2021 01:59

Tình trạng : 48 / 48 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Teen

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Tái Tạo Thế Giới - Tai Tao The Gioi

Cập nhật lúc : 07/10/2018 01:25

Tình trạng : 9 / 11 Chapter

Thể loại: Xuyên Không, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Pendragon 4 - Thế Giới Ảo - Pendragon 4 - The Gioi Ảo

Cập nhật lúc : 12/03/2018 12:00

Tình trạng : 37 / 37 Chapter

Thể loại: Khoa Huyễn, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Phương Tây

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Resident Evil 4 – Thế Giới Ngầm - Resident Evil 4 – The Gioi Ngam

Cập nhật lúc : 06/08/2019 06:55

Tình trạng : 24 / 24 Chapter

Thể loại: Khoa Huyễn, Horror - Kinh Dị, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Mạt Thế

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Những Vụ Án Trên Thế Giới - Nhung Vu Án Tren The Gioi

Cập nhật lúc : 05/01/2021 06:28

Tình trạng : 298 / 300 Chapter

Thể loại: Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

12 Chòm Sao Và Chuyến Đi Vào Thế Giới Quái Lạ - 12 Chom Sao Va Chuyen Đi Vao The Gioi Quai La

Cập nhật lúc : 18/11/2021 07:58

Tình trạng : 82 / 84 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Âm Thanh Của Em Là Thế Giới Của Anh - Âm Thanh Cua Em La The Gioi Cua Anh

Cập nhật lúc : 18/12/2019 05:03

Tình trạng : 135 / 135 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đặc Công Xuất Ngũ - Đac Cong Xuat Ngu

Cập nhật lúc : 10/06/2019 15:39

Tình trạng : 330 / 330 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Địa Ngục Công Ngụ - Đia Nguc Cong Ngu

Cập nhật lúc : 17/08/2017 18:04

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Horror - Kinh Dị, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Linh Hồn Ác - Linh Hon Ác

Cập nhật lúc : 06/11/2019 18:44

Tình trạng : 75 / 75 Chapter

Thể loại: Horror - Kinh Dị, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Phương Tây

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 18/08/2022 21:41

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.608

Đọc truyện

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 18/08/2022 23:42

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.462

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 18/08/2022 17:42

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.446

Đọc truyện

Thế Giới Hoàn Mỹ - The Gioi Hoan My

Cập nhật lúc : 18/08/2022 19:42

Tình trạng : 2015 / 2015 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.337

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 18/08/2022 21:42

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.231

Đọc truyện

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) - Co Vo Ngot Ngao Co Chut Bat Luong (Vo Moi Bat Luong Co Chut Ngot)

Cập nhật lúc : 18/08/2022 13:42

Tình trạng : 2464 / 2464 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.347

Đọc truyện