Ngủ Dậy Một Giấc, Game Yêu Đương Đã Biến Thành Game Kinh Dị

Ngu Day Mot Giac, Game Yeu Đuong Đa Bien Thanh Game Kinh Di

Tác giả : Phù Tô Dữ Liễu Diệp

Thể loại : Đam Mỹ

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 04/10/2022 05:30

Tình trạng : 110 / 112 Chapter

Lượt xem: 16179

Truyện Ngủ Dậy Một Giấc, Game Yêu Đương Đã Biến Thành Game Kinh Dị của tác giả Phù Tô Dữ Liễu Diệp kể về Khấu Đông là người làm phát sóng trực tiếp chơi trò chơi luyến ái, mục tiêu duy nhất của y chính là khiến mọi người rõ ràng mà nhận ra sự ngọt ngào trong tình yêu, cố gắng đút cẩu lương cho hết thảy người xem. Chính vì lý tưởng vĩ đại ấy mà y cố gắng cày cuốc, dùng hết kĩ năng của bản thân, cuối cùng cũng khiến cho thiện cảm của bốn nhân vật chính trong game cao đến tận 90. Rõ ràng chỉ cần một ngày nữa, y có thể hoàn mỹ thành công... Ai ngờ uống say một chút, ngủ có một giấc, y phát hiện mình tỉnh lại trong game
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 110 : 110: Thịnh Yến Của Ác Ma 24 05/10/2022 09:30
Chapter 109 : 109: Thịnh Yến Của Ác Ma 23 05/10/2022 07:30
Chapter 108 : 108: Thịnh Yến Của Ác Ma 22 05/10/2022 05:30
Chapter 107 : 107: Thịnh Yến Của Ác Ma 21 05/10/2022 03:30
Chapter 106 : 106: Thịnh Yến Của Ác Ma 20 05/10/2022 01:30
Chapter 105 : 105: Thịnh Yến Của Ác Ma 19 04/10/2022 23:30
Chapter 104 : 104: Thịnh Yến Của Ác Ma 18 04/10/2022 21:30
Chapter 103 : 103: Thịnh Yến Của Ác Ma 17 04/10/2022 19:30
Chapter 102 : 102: Thịnh Yến Của Ác Ma 16 04/10/2022 17:30
Chapter 101 : 101: Thịnh Yến Của Ác Ma 15 04/10/2022 15:30
Chapter 100 : 100: Thịnh Yến Của Ác Ma 14 04/10/2022 13:30
Chapter 99 : 99: Thịnh Yến Của Ác Ma 13 04/10/2022 11:30
Chapter 98 : 98: Thịnh Yến Của Ác Ma 12 04/10/2022 09:30
Chapter 97 : 97: Thịnh Yến Của Ác Ma 11 04/10/2022 07:30
Chapter 96 : 96: Thịnh Yến Của Ác Ma 10 04/10/2022 05:30
Chapter 95 : 95: Thịnh Yến Của Ác Ma 9 04/10/2022 03:30
Chapter 94 : 94: Thịnh Yến Của Ác Ma 8 04/10/2022 01:30
Chapter 92 -93: 92: Thịnh Yến Của Ác Ma 6 03/10/2022 23:30
Chapter 91 : 91: Thịnh Yến Của Ác Ma 5 03/10/2022 21:30
Chapter 90 : 90: Thịnh Yến Của Ác Ma 4 03/10/2022 19:30
Chapter 89 : 89: Thịnh Yến Của Ác Ma 3 03/10/2022 17:30
Chapter 88 : 88: Thịnh Yến Của Ác Ma 2 03/10/2022 15:30
Chapter 87 : 87: Thịnh Yến Của Ác Ma 1 03/10/2022 13:30
Chapter 86 : 86: Hẹn Hò Cùng Nhân Ngư 3 03/10/2022 11:30
Chapter 85 : 85: Hẹn Hò Cùng Nhân Ngư 2 03/10/2022 09:30
Chapter 84 : 84: Hẹn Hò Cùng Nhân Ngư 1 03/10/2022 07:30
Chapter 83 : 83: Hệ Thống Thay Quần Áo 03/10/2022 05:30
Chapter 82 : 82: Đến Đây Hôn Hôn 03/10/2022 03:30
Chapter 81 : 81: Mắt Thấy Chưa Chắc Là Thật 21 03/10/2022 01:30
Chapter 80 : 80: Mắt Thấy Chưa Chắc Là Thật 20 28/05/2022 09:28
Chapter 79 : 79: Mắt Thấy Chưa Chắc Là Thật 19 28/05/2022 07:28
Chapter 78 : 78: Mắt Thấy Chưa Chắc Là Thật 18 28/05/2022 05:28
Chapter 77 : 77: Mắt Thấy Chưa Chắc Là Thật 17 28/05/2022 03:28
Chapter 76 : 76: Mắt Thấy Chưa Chắc Là Thật 16 28/05/2022 01:28
Chapter 75 : 75: Mắt Thấy Chưa Chắc Là Thật 15 27/05/2022 23:28
Chapter 74 : 74: Mắt Thấy Chưa Chắc Là Thật 14 27/05/2022 21:28
Chapter 73 : 73: Mắt Thấy Chưa Chắc Là Thật 13 27/05/2022 19:28
Chapter 72 : 72: Mắt Thấy Chưa Chắc Là Thật 12 27/05/2022 17:28
Chapter 71 : 71: Mắt Thấy Chưa Chắc Là Thật 11 27/05/2022 15:28
Chapter 70 : 70: Mắt Thấy Chưa Chắc Là Thật 10 27/05/2022 13:28
Chapter 69 : 69: Mắt Thấy Chưa Chắc Là Thật 9 27/05/2022 11:28
Chapter 68 : 68: Mắt Thấy Chưa Chắc Là Thật 8 27/05/2022 09:28
Chapter 67 : 67: Mắt Thấy Chưa Chắc Là Thật 7 24/04/2022 13:28
Chapter 66 : 66: Mắt Thấy Chưa Chắc Là Thật 6 24/04/2022 11:28
Chapter 65 : 65: Mắt Thấy Chưa Chắc Là Thật 5 15/04/2022 19:34
Chapter 64 : 64: Mắt Thấy Chưa Chắc Là Thật 4 13/04/2022 13:34
Chapter 63 : 63: Mắt Thấy Chưa Chắc Là Thật 3 10/04/2022 19:29
Chapter 62 : 62: Mắt Thấy Chưa Chắc Là Thật 2 07/04/2022 19:35
Chapter 61 : 61: Mắt Thấy Chưa Chắc Là Thật 1 07/04/2022 17:35
Chapter 60 : 60: Phát Hiện Manh Mối 07/04/2022 15:35
Chapter 59 : 59: Hẹn Hò 3 Cùng Diệp Ngôn 04/04/2022 19:37
Chapter 58 : 58: Thải Sinh 20 04/04/2022 17:37
Chapter 57 : 57: Thải Sinh 19 04/04/2022 15:37
Chapter 56 : 56: Thải Sinh 18 04/04/2022 13:37
Chapter 55 : 55: Thải Sinh 17 04/04/2022 11:37
Chapter 54 : 54: Thải Sinh 16 04/04/2022 09:37
Chapter 53 : 53: Thải Sinh 15 04/04/2022 07:37
Chapter 52 : 52: Thải Sinh 14 04/04/2022 05:37
Chapter 51 : 51: Thải Sinh 13 04/04/2022 03:37
Chapter 50 : 50: Thải Sinh 12 04/04/2022 01:36
Chapter 49 : 49: Thải Sinh 11 03/04/2022 23:36
Chapter 48 : 48: Thải Sinh 10 03/04/2022 21:36
Chapter 47 : 47: Thải Sinh 9 03/04/2022 19:36
Chapter 46 : 46: Thải Sinh 8 27/02/2022 19:31
Chapter 45 : 45: Thải Sinh 7 24/02/2022 02:29
Chapter 44 : 44: Thải Sinh 6 24/02/2022 00:29
Chapter 43 : 43: Thải Sinh 5 16/02/2022 06:32
Chapter 42 : 42: Thải Sinh 4 12/02/2022 06:32
Chapter 41 : 41: Thải Sinh 3 07/02/2022 19:33
Chapter 40 : 40: Thải Sinh 2 07/02/2022 17:33
Chapter 39 : 39: Thải Sinh 1 07/02/2022 15:33
Chapter 38 : 38: Hẹn Hò 2 Cùng Tà Thần 07/02/2022 13:33
Chapter 37 : 37: Mặt Nạ Đuổi Tà 10 07/02/2022 11:33
Chapter 36 : 36: Mặt Nạ Đuổi Tà 9 07/02/2022 09:33
Chapter 35 : 35: Mặt Nạ Đuổi Tà 8 07/02/2022 07:33
Chapter 34 : 34: Mặt Nạ Đuổi Tà 7 07/02/2022 05:33
Chapter 33 : 33: Mặt Nạ Đuổi Tà 6 07/02/2022 03:33
Chapter 32 : 32: Mặt Nạ Đuổi Tà 5 07/02/2022 01:33
Chapter 31 : 31: Mặt Nạ Đuổi Tà 4 06/02/2022 23:33
Chapter 30 : 30: Mặt Nạ Đuổi Tà 3 06/02/2022 21:33
Chapter 29 : 29: Mặt Nạ Đuổi Tà 2 06/02/2022 19:33
Chapter 28 : 28: Mặt Nạ Đuổi Tà 1 06/02/2022 17:33
Chapter 27 : 27: Hẹn Hò 1 Cùng Augustine 06/02/2022 15:33
Chapter 26 : 26: Có Chạy Đằng Trời 14 06/02/2022 13:33
Chapter 25 : 25: Có Chạy Đằng Trời 13 06/02/2022 11:33
Chapter 24 : 24: Có Chạy Đằng Trời 12 06/02/2022 09:33
Chapter 23 : 23: Có Chạy Đằng Trời 11 06/02/2022 07:33
Chapter 22 : 22: Có Chạy Đằng Trời 10 06/02/2022 05:33
Chapter 21 : 21: Có Chạy Đằng Trời 9 06/02/2022 03:33
Chapter 20 : 20: Có Chạy Đằng Trời 8 06/02/2022 01:33
Chapter 19 : 19: Có Chạy Đằng Trời 7 05/02/2022 23:33
Chapter 18 : 18: Có Chạy Đằng Trời 6 05/02/2022 21:33
Chapter 17 : 17: Có Chạy Đằng Trời 5 05/02/2022 19:33
Chapter 16 : 16: Có Chạy Đằng Trời 4 05/02/2022 17:33
Chapter 15 : 15: Có Chạy Đằng Trời 3 05/02/2022 15:33
Chapter 14 : 14: Có Chạy Đằng Trời 2 05/02/2022 13:33
Chapter 13 : 13: Có Chạy Đằng Trời 1 05/02/2022 11:33
Chapter 12 : 12: Cô Dâu Chạy Trốn 11 05/02/2022 09:33
Chapter 11 : 11: Cô Dâu Chạy Trốn 10 05/02/2022 07:33
Chapter 10 : 10: Cô Dâu Chạy Trốn 9 05/02/2022 05:33
Chapter 9 : 9: Cô Dâu Chạy Trốn 8 05/02/2022 03:33
Chapter 8 : 8: Cô Dâu Chạy Trốn 7 05/02/2022 01:33
Chapter 7 : 7: Cô Dâu Chạy Trốn 6 04/02/2022 23:33
Chapter 6 : 6: Cô Dâu Chạy Trốn 5 04/02/2022 21:33
Chapter 5 : 5: Cô Dâu Chạy Trốn 4 04/02/2022 19:33
Chapter 4 : 4: Cô Dâu Chạy Trốn 3 04/02/2022 17:33
Chapter 3 : 3: Cô Dâu Chạy Trốn 2 04/02/2022 15:33
Chapter 2 : 2: Cô Dâu Chạy Trốn 1 04/02/2022 13:33
Chapter 1 : 1: Tỉnh Dậy Sau Một Giấc Ngủ 04/02/2022 11:33

comment

Có thể bạn thích xem

Boss Game Kinh Dị Luôn "chơi" Tôi - Boss Game Kinh Di Luon "choi" Toi

Cập nhật lúc : 21/04/2023 06:58

Tình trạng : 43 / 45 Chapter

Thể loại: Horror - Kinh Dị, Đam Mỹ, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hướng Dẫn Chạy Trốn Khỏi Game Kinh Dị - Huong Dan Chay Tron Khoi Game Kinh Di

Cập nhật lúc : 22/09/2021 17:01

Tình trạng : 61 / 63 Chapter

Thể loại: Horror - Kinh Dị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hẹn Hò Trực Tuyến Trong Game Kinh Dị - Hen Ho Truc Tuyen Trong Game Kinh Di

Cập nhật lúc : 15/06/2022 16:58

Tình trạng : 23 / 25 Chapter

Thể loại: Horror - Kinh Dị, Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai Hài Tử Của Cương Thi - Mot Giac Ngu Day Ta Mang Thai Hai Tu Cua Cuong Thi

Cập nhật lúc : 07/09/2021 22:59

Tình trạng : 30 / 32 Chapter

Thể loại: Horror - Kinh Dị, Đam Mỹ, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Cùng Boss Trong Game Thần Quái Yêu Đương - Cung Boss Trong Game Than Quai Yeu Đuong

Cập nhật lúc : 04/09/2022 07:58

Tình trạng : 39 / 41 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Võng Du, Horror - Kinh Dị, Đam Mỹ, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Sau Khi Ngủ Dậy, Trúc Mã Liền Biến Thành Bạn Trai - Sau Khi Ngu Day, Truc Ma Lien Bien Thanh Ban Trai

Cập nhật lúc : 24/09/2022 05:28

Tình trạng : 17 / 19 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ngủ Dậy Thành Mèo Của Ảnh Đế - Ngu Day Thanh Meo Cua Ảnh Đe

Cập nhật lúc : 05/01/2022 13:01

Tình trạng : 139 / 139 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bạn Trai Luôn Thành Boss Phim Kinh Dị - Ban Trai Luon Thanh Boss Phim Kinh Di

Cập nhật lúc : 23/11/2021 19:29

Tình trạng : 58 / 60 Chapter

Thể loại: Horror - Kinh Dị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Game Online 33 Ngày - Game Online 33 Ngay

Cập nhật lúc : 11/11/2018 03:56

Tình trạng : 40 / 40 Chapter

Thể loại: Võng Du, Đam Mỹ, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đương Ngưu Lang Xuyên Việt Biến Thành Tiểu Quan - Đuong Nguu Lang Xuyen Viet Bien Thanh Tieu Quan

Cập nhật lúc : 17/07/2019 23:44

Tình trạng : 45 / 45 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đối Thủ Một Mất Một Còn Biến Thành Mèo Con, Mà Tôi Muốn Thiến Nó - Đoi Thu Mot Mat Mot Con Bien Thanh Meo Con, Ma Toi Muon Thien No

Cập nhật lúc : 23/10/2021 16:58

Tình trạng : 34 / 36 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Đỉnh Phong Thiên Hạ - Đinh Phong Thien Ha

Cập nhật lúc : 22/09/2023 12:28

Tình trạng : 434 / 436 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chửng Cứu Bá Đạo Tổng Tài - Chung Cuu Ba Đao Tong Tai

Cập nhật lúc : 22/09/2023 10:58

Tình trạng : 164 / 166 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Teen

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ái Nhĩ Tổng Tài Nghiện Sủng Vợ! - Ái Nhi Tong Tai Nghien Sung Vo!

Cập nhật lúc : 22/09/2023 09:58

Tình trạng : 70 / 70 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thái Tử Thì Sao - Thai Tu Thi Sao

Cập nhật lúc : 22/09/2023 09:28

Tình trạng : 158 / 160 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tẫn Hoan - Xuân Phong Lựu Hỏa - Tan Hoan - Xuan Phong Luu Hoa

Cập nhật lúc : 22/09/2023 08:28

Tình trạng : 57 / 57 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Bạn Gái Trùm Trường Thật Lợi Hại - Ban Gai Trum Truong That Loi Hai

Cập nhật lúc : 22/09/2023 07:58

Tình trạng : 62 / 64 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Teen

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện