Ngoan, Đừng Sợ Anh

Ngoan, Đung So Anh

Tác giả : Mộ Nghĩa

Thể loại : Ngôn Tình, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 14/10/2022 03:29

Tình trạng : 97 / 97 Chapter

Lượt xem: 16197

Văn án: 1. Học sinh mới chuyển trường Bối Doanh Doanh, tính cách dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng, là một “túi mềm nhỏ” mà ai cũng có thể bắt nạt. Lại bị xếp ngồi cùng bàn với Du Hàn. Là nam thần của trường Nhất Trung, học thần* Du Hàn, kỳ quặc và lạnh lùng, là một sự tồn tại khiến người khác sợ hãi. *Học thần: không học mà điểm vẫn cao. Mọi người đều nói Bối Doanh Doanh sẽ bị anh bắt nạt. Có người anh em chạy đến hỏi anh nghĩ gì về bạn cùng bàn mới, nam sinh dựa vào tường, bóp điếu thuốc trong tay rơi xuống, mặt mày lạnh lùng: “Thích cậu ta? Tao điên sao?” Về sau
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 97 : Ngoại truyện Tố Giản cuối 14/10/2022 19:29
Chapter 96 : Ngoại truyện Tố Giản 12 14/10/2022 17:29
Chapter 95 : Ngoại truyện Tố Giản 11 14/10/2022 15:29
Chapter 94 : Ngoại truyện Tố Giản 10 14/10/2022 13:29
Chapter 93 : Ngoại truyện Tố Giản 9 14/10/2022 11:29
Chapter 92 : Ngoại truyện Tố Giản 8 14/10/2022 09:29
Chapter 91 : Ngoại truyện Tố Giản 7 14/10/2022 07:29
Chapter 90 : Ngoại truyện Tố Giản 6 14/10/2022 05:29
Chapter 89 : Ngoại truyện Tố Giản 5 14/10/2022 03:29
Chapter 88 : Ngoại truyện Tố Giản 4 14/10/2022 01:29
Chapter 87 : Ngoại truyện Tố Giản 3 13/10/2022 23:29
Chapter 86 : Ngoại truyện Tố Giản 2 13/10/2022 21:29
Chapter 85 : Ngoại truyện Tố Giản 1 13/10/2022 19:29
Chapter 84 : Ngoại truyện 15 13/10/2022 19:29
Chapter 83 : Ngoại truyện 14 13/10/2022 17:29
Chapter 82 : Ngoại truyện 13 13/10/2022 15:29
Chapter 81 : Ngoại truyện 12 13/10/2022 13:29
Chapter 80 : Ngoại truyện 11 13/10/2022 11:29
Chapter 79 : Ngoại truyện 10 13/10/2022 09:29
Chapter 78 : Ngoại truyện 9 13/10/2022 07:29
Chapter 77 : Ngoại truyện 8 13/10/2022 05:29
Chapter 76 : Ngoại truyện 7 13/10/2022 03:29
Chapter 75 : Ngoại truyện 6 13/10/2022 01:29
Chapter 74 : Ngoại truyện 5 12/10/2022 23:29
Chapter 73 : Ngoại truyện 4 12/10/2022 21:29
Chapter 72 : Ngoại truyện 3 12/10/2022 19:29
Chapter 71 : Ngoại truyện 2 12/10/2022 17:29
Chapter 70 : Ngoại truyện 1 12/10/2022 15:29
Chapter 69 : Hoàn chính văn 12/10/2022 13:29
Chapter 68 12/10/2022 11:29
Chapter 67 12/10/2022 09:29
Chapter 66 12/10/2022 07:29
Chapter 65 12/10/2022 05:29
Chapter 64 12/10/2022 03:29
Chapter 63 12/10/2022 01:29
Chapter 62 11/10/2022 23:29
Chapter 61 11/10/2022 21:29
Chapter 60 11/10/2022 19:29
Chapter 59 11/10/2022 17:29
Chapter 58 11/10/2022 15:29
Chapter 57 11/10/2022 13:29
Chapter 56 11/10/2022 11:29
Chapter 55 11/10/2022 09:29
Chapter 54 11/10/2022 07:29
Chapter 53 11/10/2022 05:29
Chapter 52 11/10/2022 03:29
Chapter 51 11/10/2022 01:29
Chapter 50 10/10/2022 23:29
Chapter 49 10/10/2022 21:29
Chapter 48 10/10/2022 19:29
Chapter 47 10/10/2022 17:29
Chapter 46 10/10/2022 15:29
Chapter 45 10/10/2022 13:29
Chapter 44 10/10/2022 11:29
Chapter 43 10/10/2022 09:29
Chapter 42 10/10/2022 07:29
Chapter 41 10/10/2022 05:29
Chapter 40 15/08/2022 19:28
Chapter 39 15/08/2022 17:28
Chapter 38 15/08/2022 15:28
Chapter 37 15/08/2022 13:28
Chapter 36 15/08/2022 11:28
Chapter 35 15/08/2022 09:28
Chapter 34 15/08/2022 07:28
Chapter 33 15/08/2022 05:28
Chapter 32 15/08/2022 03:28
Chapter 31 15/08/2022 01:28
Chapter 30 10/06/2022 09:28
Chapter 29 10/06/2022 07:28
Chapter 28 10/06/2022 05:28
Chapter 27 10/06/2022 03:28
Chapter 26 13/05/2022 19:28
Chapter 25 13/05/2022 17:28
Chapter 24 13/05/2022 15:28
Chapter 23 13/05/2022 13:28
Chapter 22 13/05/2022 11:28
Chapter 21 13/05/2022 09:28
Chapter 20 13/05/2022 07:28
Chapter 19 13/05/2022 05:28
Chapter 18 13/05/2022 03:28
Chapter 17 13/05/2022 01:28
Chapter 16 12/05/2022 23:28
Chapter 15 12/05/2022 21:28
Chapter 14 12/05/2022 19:28
Chapter 13 12/05/2022 17:28
Chapter 12 12/05/2022 15:28
Chapter 11 12/05/2022 13:28
Chapter 10 12/05/2022 11:28
Chapter 9 12/05/2022 09:28
Chapter 8 12/05/2022 07:28
Chapter 7 12/05/2022 05:28
Chapter 6 12/05/2022 03:28
Chapter 5 12/05/2022 01:28
Chapter 4 11/05/2022 23:28
Chapter 3 11/05/2022 21:28
Chapter 2 11/05/2022 19:28
Chapter 1 11/05/2022 17:28

comment

Có thể bạn thích xem

Ác Nam Ngoan Ngoãn Đứng Lại - Ác Nam Ngoan Ngoan Đung Lai

Cập nhật lúc : 22/01/2018 09:00

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tổng Giám Đốc Đừng Chạy: Ông Xã, Ngoan Để Em Yêu Anh - Tong Giam Đoc Đung Chay: Ông Xa, Ngoan Đe Em Yeu Anh

Cập nhật lúc : 05/02/2019 04:12

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Sắc, Adult - Người lớn, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đừng Sợ, Có Anh Đây - Đung So, Co Anh Đay

Cập nhật lúc : 06/01/2020 22:33

Tình trạng : 64 / 66 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Cường, Ngược, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Bà Xã, Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em - Ba Xa, Ngoan Ngoan Đe Anh Sung Em

Cập nhật lúc : 29/01/2019 13:39

Tình trạng : 130 / 130 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Vợ Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu! 2 - Vo Ngoan Ngoan Đe Anh Yeu! 2

Cập nhật lúc : 27/03/2023 21:29

Tình trạng : 350 / 352 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu - Vo, Ngoan Ngoan Đe Anh Yeu

Cập nhật lúc : 11/09/2020 05:27

Tình trạng : 101 / 103 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ngoan Ngoãn Nằm Trong Ngực Anh - Ngoan Ngoan Nam Trong Nguc Anh

Cập nhật lúc : 13/08/2021 19:58

Tình trạng : 22 / 24 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Mỹ Nữ! Đừng Sợ, Anh Đùa Thôi Mà! - My Nu! Đung So, Anh Đua Thoi Ma!

Cập nhật lúc : 02/03/2018 10:45

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Sắc, Adult - Người lớn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ngoan, Đừng Chạy - Ngoan, Đung Chay

Cập nhật lúc : 08/09/2021 08:28

Tình trạng : 100 / 100 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Điền Văn, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.191

Đọc truyện

Ngoan, Đừng Nháo - Ngoan, Đung Nhao

Cập nhật lúc : 25/06/2022 01:59

Tình trạng : 60 / 62 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Nữ Giúp Việc Ngoan Ngoãn Muốn Thành Hư - Nu Giup Viec Ngoan Ngoan Muon Thanh Hu

Cập nhật lúc : 29/06/2019 06:43

Tình trạng : 25 / 27 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nữ Nhân, Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm - Nu Nhan, Ngoan Ngoan Ve Nha Voi Tram

Cập nhật lúc : 21/08/2019 09:46

Tình trạng : 1 / 1 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Tong Tai Anh Qua Ba Đao Roi

Cập nhật lúc : 26/09/2023 07:00

Tình trạng : 4598 / 4600 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.297

Đọc truyện

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần - Nguoi Chong Vo Dung Cua Nu Than

Cập nhật lúc : 01/10/2023 13:58

Tình trạng : 1100 / 1102 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.189

Đọc truyện

Cực Phẩm Đại Thiếu - Cuc Pham Đai Thieu

Cập nhật lúc : 01/10/2023 12:29

Tình trạng : 743 / 745 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vợ Cũ Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế - Vo Cu Toi Khong Muon Lam Nguoi Thay The

Cập nhật lúc : 01/10/2023 10:59

Tình trạng : 250 / 252 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bạch Tổng Lạnh Lùng Lần Đầu Yêu! - Bach Tong Lanh Lung Lan Đau Yeu!

Cập nhật lúc : 01/10/2023 09:29

Tình trạng : 105 / 107 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tâm Thượng Chi Dao - Tam Thuong Chi Dao

Cập nhật lúc : 01/10/2023 07:59

Tình trạng : 6 / 6 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Đoản Văn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện