Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Nghe Bao Boss Han Nghien Vo Len Troi

Tác giả : Thanh Thanh Nhã Phi

Thể loại : Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 30/09/2023 17:00

Tình trạng : 1310 / 1312 Chapter

Lượt xem: 16239

“Em gái yêu dấu! Giờ anh An đang ở chỗ của chị. Khách sạn Lập Thiên, phòng 5339, hoan nghênh em đến!” Nhan Nhã Tịnh nhìn chằm chằm tin nhắn của Nhan Vũ Trúc, người chị cùng ba khác mẹ với cô vừa gửi tới, chỉ cảm thấy như có một mũi dao nhọn đâm vào tim, chỉ hít thở thôi cũng thấy đau đớn
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 1310 30/09/2023 19:30
Chapter 1309 30/09/2023 17:30
Chapter 1308 30/09/2023 15:30
Chapter 1307 30/09/2023 13:30
Chapter 1306 30/09/2023 11:30
Chapter 1305 30/09/2023 09:30
Chapter 1304 30/09/2023 07:30
Chapter 1303 30/09/2023 05:30
Chapter 1302 30/09/2023 03:30
Chapter 1301 30/09/2023 01:30
Chapter 1300 29/09/2023 23:30
Chapter 1299 29/09/2023 21:30
Chapter 1298 29/09/2023 19:30
Chapter 1297 29/09/2023 17:30
Chapter 1296 29/09/2023 15:30
Chapter 1295 29/09/2023 13:30
Chapter 1294 29/09/2023 11:30
Chapter 1293 29/09/2023 09:30
Chapter 1292 21/09/2023 19:30
Chapter 1291 21/09/2023 17:30
Chapter 1290 21/09/2023 15:30
Chapter 1289 21/09/2023 13:30
Chapter 1288 21/09/2023 11:30
Chapter 1287 21/09/2023 09:30
Chapter 1286 21/09/2023 07:30
Chapter 1285 21/09/2023 05:30
Chapter 1284 21/09/2023 03:30
Chapter 1283 21/09/2023 01:30
Chapter 1282 20/09/2023 23:30
Chapter 1281 20/09/2023 21:30
Chapter 1280 20/09/2023 19:30
Chapter 1279 20/09/2023 17:30
Chapter 1278 14/09/2023 19:29
Chapter 1277 14/09/2023 17:29
Chapter 1276 14/09/2023 15:29
Chapter 1275 14/09/2023 13:29
Chapter 1274 14/09/2023 11:29
Chapter 1273 14/09/2023 09:29
Chapter 1272 14/09/2023 07:29
Chapter 1271 14/09/2023 05:29
Chapter 1270 14/09/2023 03:29
Chapter 1269 14/09/2023 01:29
Chapter 1268 13/09/2023 23:29
Chapter 1267 13/09/2023 21:29
Chapter 1266 13/09/2023 19:29
Chapter 1265 13/09/2023 17:29
Chapter 1264 13/09/2023 15:29
Chapter 1263 13/09/2023 13:29
Chapter 1262 13/09/2023 11:29
Chapter 1261 13/09/2023 09:29
Chapter 1260 13/09/2023 07:29
Chapter 1259 13/09/2023 05:29
Chapter 1258 04/09/2023 19:28
Chapter 1257 04/09/2023 17:28
Chapter 1256 04/09/2023 15:28
Chapter 1255 04/09/2023 13:28
Chapter 1254 04/09/2023 11:28
Chapter 1253 04/09/2023 09:28
Chapter 1252 04/09/2023 07:28
Chapter 1251 04/09/2023 05:28
Chapter 1250 04/09/2023 03:28
Chapter 1249 04/09/2023 01:28
Chapter 1248 03/09/2023 23:28
Chapter 1247 03/09/2023 21:28
Chapter 1246 03/09/2023 19:28
Chapter 1245 03/09/2023 17:28
Chapter 1244 03/09/2023 15:28
Chapter 1243 03/09/2023 13:28
Chapter 1242 03/09/2023 11:28
Chapter 1241 03/09/2023 09:28
Chapter 1240 03/09/2023 07:28
Chapter 1239 03/09/2023 05:28
Chapter 1238 03/09/2023 03:28
Chapter 1237 03/09/2023 01:28
Chapter 1236 02/09/2023 23:28
Chapter 1235 02/09/2023 21:28
Chapter 1234 24/08/2023 09:29
Chapter 1233 24/08/2023 07:29
Chapter 1232 24/08/2023 05:29
Chapter 1231 24/08/2023 03:29
Chapter 1230 24/08/2023 01:29
Chapter 1229 23/08/2023 23:29
Chapter 1228 23/08/2023 21:29
Chapter 1227 23/08/2023 19:29
Chapter 1226 23/08/2023 17:29
Chapter 1225 23/08/2023 15:29
Chapter 1224 23/08/2023 13:29
Chapter 1223 23/08/2023 11:29
Chapter 1222 23/08/2023 09:29
Chapter 1221 23/08/2023 07:29
Chapter 1219 -1220 23/08/2023 05:29
Chapter 1218 23/08/2023 03:29
Chapter 1217 23/08/2023 01:29
Chapter 1216 22/08/2023 23:29
Chapter 1215 22/08/2023 21:29
Chapter 1214 22/08/2023 19:29
Chapter 1213 22/08/2023 17:29
Chapter 1212 22/08/2023 15:29
Chapter 1211 22/08/2023 13:29
Chapter 1210 22/08/2023 11:29
Chapter 1209 22/08/2023 09:29
Chapter 1208 22/08/2023 07:29
Chapter 1207 22/08/2023 05:29
Chapter 1206 22/08/2023 03:29
Chapter 1205 22/08/2023 01:29
Chapter 1204 21/08/2023 23:29
Chapter 1203 21/08/2023 21:29
Chapter 1202 21/08/2023 19:29
Chapter 1201 21/08/2023 17:29
Chapter 1200 21/08/2023 15:29
Chapter 1199 21/08/2023 13:29
Chapter 1198 21/08/2023 11:29
Chapter 1197 21/08/2023 09:29
Chapter 1196 02/08/2023 19:30
Chapter 1195 02/08/2023 17:30
Chapter 1194 02/08/2023 15:30
Chapter 1193 02/08/2023 13:30
Chapter 1192 02/08/2023 11:30
Chapter 1191 02/08/2023 09:30
Chapter 1190 02/08/2023 07:30
Chapter 1189 02/08/2023 05:30
Chapter 1188 02/08/2023 03:30
Chapter 1187 02/08/2023 01:30
Chapter 1186 01/08/2023 23:30
Chapter 1185 01/08/2023 21:30
Chapter 1184 01/08/2023 19:30
Chapter 1183 01/08/2023 17:30
Chapter 1182 01/08/2023 15:30
Chapter 1181 01/08/2023 13:30
Chapter 1180 01/08/2023 11:30
Chapter 1179 01/08/2023 09:30
Chapter 1178 01/08/2023 07:30
Chapter 1177 01/08/2023 05:30
Chapter 1176 01/08/2023 03:30
Chapter 1175 01/08/2023 01:30
Chapter 1174 31/07/2023 23:30
Chapter 1173 31/07/2023 21:30
Chapter 1172 31/07/2023 19:30
Chapter 1171 31/07/2023 17:30
Chapter 1170 31/07/2023 15:30
Chapter 1169 31/07/2023 13:30
Chapter 1168 31/07/2023 11:30
Chapter 1167 31/07/2023 09:30
Chapter 1166 31/07/2023 07:30
Chapter 1165 31/07/2023 05:30
Chapter 1164 31/07/2023 03:30
Chapter 1163 31/07/2023 01:30
Chapter 1162 30/07/2023 23:30
Chapter 1161 12/07/2023 23:29
Chapter 1160 12/07/2023 21:29
Chapter 1159 12/07/2023 19:29
Chapter 1158 12/07/2023 17:29
Chapter 1157 12/07/2023 15:29
Chapter 1156 12/07/2023 13:29
Chapter 1155 12/07/2023 11:29
Chapter 1154 12/07/2023 09:29
Chapter 1153 12/07/2023 07:29
Chapter 1152 12/07/2023 05:29
Chapter 1151 12/07/2023 03:29
Chapter 1150 12/07/2023 01:29
Chapter 1149 11/07/2023 23:29
Chapter 1148 11/07/2023 21:29
Chapter 1147 11/07/2023 19:29
Chapter 1146 11/07/2023 17:29
Chapter 1145 11/07/2023 15:29
Chapter 1144 11/07/2023 13:29
Chapter 1143 11/07/2023 11:29
Chapter 1142 11/07/2023 09:29
Chapter 1141 11/07/2023 07:29
Chapter 1140 11/07/2023 05:29
Chapter 1139 11/07/2023 03:29
Chapter 1138 11/07/2023 01:29
Chapter 1137 10/07/2023 23:29
Chapter 1136 10/07/2023 21:29
Chapter 1135 10/07/2023 19:29
Chapter 1134 10/07/2023 17:29
Chapter 1133 10/07/2023 15:29
Chapter 1132 10/07/2023 13:29
Chapter 1131 17/06/2023 19:29
Chapter 1130 17/06/2023 17:29
Chapter 1129 17/06/2023 15:29
Chapter 1128 17/06/2023 13:29
Chapter 1127 17/06/2023 11:29
Chapter 1126 17/06/2023 09:29
Chapter 1125 17/06/2023 07:29
Chapter 1124 17/06/2023 05:29
Chapter 1123 17/06/2023 03:29
Chapter 1122 17/06/2023 01:29
Chapter 1121 16/06/2023 23:29
Chapter 1120 16/06/2023 21:29
Chapter 1119 16/06/2023 19:29
Chapter 1118 16/06/2023 17:29
Chapter 1117 16/06/2023 15:29
Chapter 1116 16/06/2023 13:29
Chapter 1115 16/06/2023 11:29
Chapter 1114 16/06/2023 09:29
Chapter 1113 16/06/2023 07:29
Chapter 1112 16/06/2023 05:29
Chapter 1111 16/06/2023 03:29
Chapter 1110 16/06/2023 01:29
Chapter 1109 15/06/2023 23:29
Chapter 1108 15/06/2023 21:29
Chapter 1107 15/06/2023 19:29
Chapter 1106 15/06/2023 17:29
Chapter 1105 15/06/2023 15:29
Chapter 1104 15/06/2023 13:29
Chapter 1103 15/06/2023 11:29
Chapter 1102 15/06/2023 09:29
Chapter 1101 15/06/2023 07:29
Chapter 1100 15/06/2023 05:29
Chapter 1099 15/06/2023 03:29
Chapter 1098 15/06/2023 01:29
Chapter 1097 14/06/2023 23:29
Chapter 1096 14/06/2023 21:29
Chapter 1095 14/06/2023 19:29
Chapter 1094 14/06/2023 17:29
Chapter 1093 14/06/2023 15:29
Chapter 1092 14/06/2023 13:29
Chapter 1091 14/06/2023 11:29
Chapter 1090 14/06/2023 09:29
Chapter 1089 14/06/2023 07:29
Chapter 1088 14/06/2023 05:29
Chapter 1087 14/06/2023 03:29
Chapter 1086 14/06/2023 01:29
Chapter 1085 13/06/2023 23:29
Chapter 1084 13/06/2023 21:29
Chapter 1083 13/06/2023 19:29
Chapter 1082 24/04/2023 19:30
Chapter 1081 24/04/2023 17:30
Chapter 1080 24/04/2023 15:30
Chapter 1079 24/04/2023 13:30
Chapter 1078 24/04/2023 11:30
Chapter 1077 24/04/2023 09:30
Chapter 1076 24/04/2023 07:30
Chapter 1075 24/04/2023 05:30
Chapter 1074 24/04/2023 03:30
Chapter 1073 24/04/2023 01:30
Chapter 1072 23/04/2023 23:30
Chapter 1071 23/04/2023 21:30
Chapter 1070 23/04/2023 19:30
Chapter 1069 23/04/2023 17:30
Chapter 1068 23/04/2023 15:30
Chapter 1067 23/04/2023 13:30
Chapter 1066 23/04/2023 11:30
Chapter 1065 23/04/2023 09:30
Chapter 1064 23/04/2023 07:30
Chapter 1062 23/04/2023 05:30
Chapter 1061 23/04/2023 03:30
Chapter 1060 12/04/2023 09:29
Chapter 1059 12/04/2023 07:29
Chapter 1058 12/04/2023 05:29
Chapter 1057 12/04/2023 03:29
Chapter 1056 12/04/2023 01:29
Chapter 1055 11/04/2023 23:29
Chapter 1054 11/04/2023 21:29
Chapter 1053 11/04/2023 19:29
Chapter 1052 11/04/2023 17:29
Chapter 1051 11/04/2023 15:29
Chapter 1050 11/04/2023 13:29
Chapter 1049 11/04/2023 11:29
Chapter 1048 11/04/2023 09:29
Chapter 1046 11/04/2023 07:29
Chapter 1045 11/04/2023 05:29
Chapter 1044 11/04/2023 03:29
Chapter 1043 11/04/2023 01:29
Chapter 1042 10/04/2023 23:29
Chapter 1041 10/04/2023 21:29
Chapter 1040 10/04/2023 19:29
Chapter 1039 10/04/2023 17:29
Chapter 1038 10/04/2023 15:29
Chapter 1037 10/04/2023 13:29
Chapter 1036 10/04/2023 11:29
Chapter 1035 10/04/2023 09:29
Chapter 1034 10/04/2023 07:29
Chapter 1033 10/04/2023 05:29
Chapter 1032 10/04/2023 03:29
Chapter 1031 10/04/2023 01:29
Chapter 1030 09/04/2023 23:29
Chapter 1029 09/04/2023 21:29
Chapter 1028 09/04/2023 19:29
Chapter 1027 09/04/2023 17:29
Chapter 1026 09/04/2023 15:29
Chapter 1025 09/04/2023 13:29
Chapter 1024 09/04/2023 11:29
Chapter 1023 09/04/2023 09:29
Chapter 1022 09/04/2023 07:29
Chapter 1021 09/04/2023 05:29
Chapter 1020 09/04/2023 03:29
Chapter 1019 09/04/2023 01:29
Chapter 1018 08/04/2023 23:29
Chapter 1017 08/04/2023 21:29
Chapter 1016 08/04/2023 19:29
Chapter 1015 08/04/2023 17:29
Chapter 1014 08/04/2023 15:29
Chapter 1013 08/04/2023 13:29
Chapter 1012 08/04/2023 11:29
Chapter 1011 08/04/2023 09:29
Chapter 1010 08/04/2023 07:29
Chapter 1009 08/04/2023 05:29
Chapter 1008 08/04/2023 03:29
Chapter 1007 08/04/2023 01:29
Chapter 1006 07/04/2023 23:29
Chapter 1005 07/04/2023 21:29
Chapter 1004 07/04/2023 19:29
Chapter 1003 07/04/2023 17:29
Chapter 1002 07/04/2023 15:29
Chapter 1001 07/04/2023 13:29
Chapter 1000 07/04/2023 11:29
Chapter 999 07/04/2023 09:29
Chapter 998 07/04/2023 07:29
Chapter 997 07/04/2023 05:29
Chapter 996 07/04/2023 03:29
Chapter 995 07/04/2023 01:29
Chapter 994 06/04/2023 23:29
Chapter 993 06/04/2023 21:29
Chapter 992 06/04/2023 19:29
Chapter 991 06/04/2023 17:29
Chapter 990 06/04/2023 15:29
Chapter 989 06/04/2023 13:29
Chapter 988 06/04/2023 11:29
Chapter 986 06/04/2023 09:29
Chapter 985 06/04/2023 07:29
Chapter 984 06/04/2023 05:29
Chapter 983 06/04/2023 03:29
Chapter 982 06/04/2023 01:29
Chapter 981 05/04/2023 23:29
Chapter 980 05/04/2023 21:29
Chapter 979 05/04/2023 19:29
Chapter 978 05/04/2023 17:29
Chapter 977 05/04/2023 15:29
Chapter 976 05/04/2023 13:29
Chapter 975 05/04/2023 11:29
Chapter 974 05/04/2023 09:29
Chapter 973 05/04/2023 07:29
Chapter 972 05/04/2023 05:29
Chapter 971 05/04/2023 03:29
Chapter 970 05/04/2023 01:29
Chapter 969 04/04/2023 23:29
Chapter 967 04/04/2023 21:29
Chapter 963 -964 04/04/2023 19:29
Chapter 961 -962 04/04/2023 17:29
Chapter 960 04/04/2023 15:29
Chapter 959 04/04/2023 13:29
Chapter 958 04/04/2023 11:29
Chapter 957 04/04/2023 09:29
Chapter 956 04/04/2023 07:29
Chapter 955 04/04/2023 05:29
Chapter 953 04/04/2023 03:29
Chapter 952 04/04/2023 01:29
Chapter 951 03/04/2023 23:29
Chapter 950 03/04/2023 21:29
Chapter 949 03/04/2023 19:29
Chapter 948 03/04/2023 17:29
Chapter 947 03/04/2023 15:29
Chapter 946 03/04/2023 13:29
Chapter 944 07/03/2023 09:35
Chapter 943 -944 07/03/2023 07:35
Chapter 942 07/03/2023 05:35
Chapter 940 19/02/2023 19:34
Chapter 939 19/02/2023 17:34
Chapter 938 19/02/2023 15:34
Chapter 937 18/02/2023 09:28
Chapter 936 18/02/2023 07:28
Chapter 935 18/02/2023 05:28
Chapter 934 18/02/2023 03:28
Chapter 933 18/02/2023 01:28
Chapter 932 17/02/2023 23:28
Chapter 931 17/02/2023 21:28
Chapter 930 17/02/2023 19:28
Chapter 929 17/02/2023 17:28
Chapter 928 17/02/2023 15:28
Chapter 927 17/02/2023 13:28
Chapter 926 17/02/2023 11:28
Chapter 925 17/02/2023 09:28
Chapter 924 17/02/2023 07:28
Chapter 923 17/02/2023 05:28
Chapter 922 17/02/2023 03:28
Chapter 921 17/02/2023 01:28
Chapter 920 16/02/2023 23:28
Chapter 919 16/02/2023 21:28
Chapter 918 16/02/2023 19:28
Chapter 917 16/02/2023 17:28
Chapter 916 16/02/2023 15:28
Chapter 915 16/02/2023 13:28
Chapter 914 16/02/2023 11:28
Chapter 913 16/02/2023 09:28
Chapter 912 16/02/2023 07:28
Chapter 911 16/02/2023 05:28
Chapter 910 16/02/2023 03:28
Chapter 909 16/02/2023 01:28
Chapter 908 15/02/2023 23:28
Chapter 907 15/02/2023 21:28
Chapter 906 07/02/2023 13:35
Chapter 905 07/02/2023 11:35
Chapter 904 07/02/2023 09:35
Chapter 903 07/02/2023 07:35
Chapter 902 07/02/2023 05:35
Chapter 901 07/02/2023 03:35
Chapter 900 07/02/2023 01:35
Chapter 899 06/02/2023 23:35
Chapter 898 06/02/2023 21:35
Chapter 897 06/02/2023 19:35
Chapter 896 06/02/2023 17:35
Chapter 895 06/02/2023 15:35
Chapter 894 06/02/2023 13:35
Chapter 893 06/02/2023 11:35
Chapter 892 06/02/2023 09:35
Chapter 891 06/02/2023 07:35
Chapter 890 06/02/2023 05:35
Chapter 889 06/02/2023 03:35
Chapter 888 06/02/2023 01:35
Chapter 887 05/02/2023 23:35
Chapter 886 05/02/2023 21:35
Chapter 885 05/02/2023 19:35
Chapter 884 05/02/2023 17:35
Chapter 883 05/02/2023 15:35
Chapter 882 05/02/2023 13:35
Chapter 881 05/02/2023 11:35
Chapter 880 05/02/2023 09:35
Chapter 878 05/02/2023 07:35
Chapter 877 05/02/2023 05:35
Chapter 876 05/02/2023 03:35
Chapter 875 05/02/2023 01:35
Chapter 874 04/02/2023 23:35
Chapter 873 04/02/2023 21:35
Chapter 872 04/02/2023 19:35
Chapter 871 04/02/2023 17:35
Chapter 870 04/02/2023 15:35
Chapter 869 04/02/2023 13:35
Chapter 868 04/02/2023 11:35
Chapter 867 04/02/2023 09:35
Chapter 866 04/02/2023 07:35
Chapter 864 04/02/2023 05:35
Chapter 863 04/02/2023 03:35
Chapter 862 04/02/2023 01:35
Chapter 861 03/02/2023 23:35
Chapter 860 03/02/2023 21:35
Chapter 859 03/02/2023 19:35
Chapter 858 03/02/2023 17:35
Chapter 857 03/02/2023 15:35
Chapter 856 03/02/2023 13:35
Chapter 855 03/02/2023 11:35
Chapter 854 03/02/2023 09:35
Chapter 853 03/02/2023 07:35
Chapter 852 03/02/2023 05:35
Chapter 851 03/02/2023 03:35
Chapter 850 03/02/2023 01:35
Chapter 849 02/02/2023 23:35
Chapter 848 02/02/2023 21:35
Chapter 847 02/02/2023 19:35
Chapter 846 02/02/2023 17:35
Chapter 845 02/02/2023 15:35
Chapter 844 02/02/2023 13:35
Chapter 843 02/02/2023 11:35
Chapter 842 02/02/2023 09:35
Chapter 841 02/02/2023 07:35
Chapter 840 02/02/2023 05:35
Chapter 839 02/02/2023 03:35
Chapter 838 02/02/2023 01:35
Chapter 837 01/02/2023 23:35
Chapter 836 01/02/2023 21:35
Chapter 835 01/02/2023 19:35
Chapter 834 01/02/2023 17:35
Chapter 833 01/02/2023 15:35
Chapter 832 01/02/2023 13:35
Chapter 831 01/02/2023 11:35
Chapter 830 01/02/2023 09:35
Chapter 829 01/02/2023 07:35
Chapter 828 01/02/2023 05:35
Chapter 827 01/02/2023 03:35
Chapter 826 01/02/2023 01:35
Chapter 825 31/01/2023 23:35
Chapter 824 31/01/2023 21:35
Chapter 823 31/01/2023 19:35
Chapter 822 31/01/2023 17:35
Chapter 821 31/01/2023 15:35
Chapter 820 31/01/2023 13:35
Chapter 819 31/01/2023 11:35
Chapter 818 31/01/2023 09:35
Chapter 817 31/01/2023 07:35
Chapter 816 31/01/2023 05:35
Chapter 815 31/01/2023 03:35
Chapter 814 31/01/2023 01:35
Chapter 813 07/01/2023 09:28
Chapter 812 07/01/2023 07:28
Chapter 811 07/01/2023 05:28
Chapter 810 07/01/2023 03:28
Chapter 809 07/01/2023 01:28
Chapter 808 06/01/2023 23:28
Chapter 807 06/01/2023 21:28
Chapter 806 06/01/2023 19:28
Chapter 805 06/01/2023 17:28
Chapter 804 06/01/2023 15:28
Chapter 803 06/01/2023 13:28
Chapter 802 06/01/2023 11:28
Chapter 801 06/01/2023 09:28
Chapter 800 06/01/2023 07:28
Chapter 799 06/01/2023 05:28
Chapter 798 06/01/2023 03:28
Chapter 797 06/01/2023 01:28
Chapter 796 31/12/2022 09:29
Chapter 795 31/12/2022 07:29
Chapter 794 31/12/2022 05:29
Chapter 793 31/12/2022 03:29
Chapter 792 31/12/2022 01:29
Chapter 791 30/12/2022 23:29
Chapter 790 30/12/2022 21:29
Chapter 789 30/12/2022 19:29
Chapter 788 30/12/2022 17:29
Chapter 787 30/12/2022 15:29
Chapter 786 30/12/2022 13:29
Chapter 785 30/12/2022 11:29
Chapter 784 30/12/2022 09:29
Chapter 783 30/12/2022 07:29
Chapter 782 30/12/2022 05:29
Chapter 781 26/12/2022 13:33
Chapter 780 26/12/2022 11:33
Chapter 779 26/12/2022 09:33
Chapter 778 26/12/2022 07:33
Chapter 777 26/12/2022 05:33
Chapter 776 26/12/2022 03:33
Chapter 775 26/12/2022 01:33
Chapter 774 25/12/2022 23:33
Chapter 773 25/12/2022 21:33
Chapter 772 25/12/2022 19:33
Chapter 771 25/12/2022 17:33
Chapter 770 25/12/2022 15:33
Chapter 769 25/12/2022 13:33
Chapter 768 25/12/2022 11:33
Chapter 767 25/12/2022 09:33
Chapter 766 25/12/2022 07:33
Chapter 765 25/12/2022 05:33
Chapter 764 25/12/2022 03:33
Chapter 763 25/12/2022 01:33
Chapter 762 24/12/2022 23:33
Chapter 761 24/12/2022 21:33
Chapter 760 24/12/2022 19:33
Chapter 759 24/12/2022 17:33
Chapter 758 24/12/2022 15:33
Chapter 757 24/12/2022 13:33
Chapter 756 24/12/2022 11:33
Chapter 755 24/12/2022 09:33
Chapter 754 24/12/2022 07:33
Chapter 753 24/12/2022 05:33
Chapter 752 24/12/2022 03:33
Chapter 751 24/12/2022 01:33
Chapter 750 23/12/2022 23:33
Chapter 749 23/12/2022 21:33
Chapter 748 23/12/2022 19:33
Chapter 747 23/12/2022 17:33
Chapter 746 23/12/2022 15:33
Chapter 745 23/12/2022 13:33
Chapter 744 23/12/2022 11:33
Chapter 743 23/12/2022 09:33
Chapter 742 23/12/2022 07:33
Chapter 741 23/12/2022 05:33
Chapter 740 23/12/2022 03:33
Chapter 739 23/12/2022 01:33
Chapter 738 22/12/2022 23:33
Chapter 737 22/12/2022 21:33
Chapter 736 22/12/2022 19:33
Chapter 735 22/12/2022 17:33
Chapter 734 22/12/2022 15:33
Chapter 733 10/12/2022 09:30
Chapter 732 10/12/2022 07:30
Chapter 731 10/12/2022 05:30
Chapter 730 10/12/2022 03:30
Chapter 729 10/12/2022 01:30
Chapter 728 09/12/2022 23:30
Chapter 727 09/12/2022 21:30
Chapter 726 09/12/2022 19:30
Chapter 725 09/12/2022 17:30
Chapter 724 09/12/2022 15:30
Chapter 723 09/12/2022 13:30
Chapter 722 09/12/2022 11:30
Chapter 721 09/12/2022 09:30
Chapter 720 09/12/2022 07:30
Chapter 719 09/12/2022 05:30
Chapter 718 05/12/2022 13:30
Chapter 717 05/12/2022 11:30
Chapter 716 05/12/2022 09:30
Chapter 715 05/12/2022 07:30
Chapter 714 05/12/2022 05:30
Chapter 713 05/12/2022 03:30
Chapter 712 02/12/2022 19:28
Chapter 711 02/12/2022 17:28
Chapter 710 02/12/2022 15:28
Chapter 709 02/12/2022 13:28
Chapter 708 02/12/2022 11:28
Chapter 707 02/12/2022 09:28
Chapter 706 02/12/2022 07:28
Chapter 705 02/12/2022 05:28
Chapter 704 02/12/2022 03:28
Chapter 703 30/11/2022 09:40
Chapter 702 30/11/2022 07:40
Chapter 701 30/11/2022 05:40
Chapter 700 30/11/2022 03:40
Chapter 699 30/11/2022 01:40
Chapter 698 29/11/2022 23:40
Chapter 697 29/11/2022 21:40
Chapter 696 29/11/2022 19:40
Chapter 695 29/11/2022 17:40
Chapter 694 29/11/2022 15:40
Chapter 693 29/11/2022 13:40
Chapter 692 29/11/2022 11:40
Chapter 691 29/11/2022 09:40
Chapter 690 29/11/2022 07:40
Chapter 689 29/11/2022 05:40
Chapter 688 29/11/2022 03:40
Chapter 687 29/11/2022 01:40
Chapter 686 28/11/2022 23:40
Chapter 685 23/11/2022 13:30
Chapter 684 23/11/2022 11:30
Chapter 683 23/11/2022 09:30
Chapter 682 23/11/2022 07:30
Chapter 681 23/11/2022 05:30
Chapter 680 23/11/2022 03:30
Chapter 679 23/11/2022 01:30
Chapter 678 22/11/2022 23:30
Chapter 677 22/11/2022 21:30
Chapter 676 22/11/2022 19:30
Chapter 675 22/11/2022 17:30
Chapter 674 22/11/2022 15:30
Chapter 673 22/11/2022 13:30
Chapter 672 22/11/2022 11:30
Chapter 671 22/11/2022 09:30
Chapter 670 22/11/2022 07:30
Chapter 669 22/11/2022 05:30
Chapter 668 22/11/2022 03:30
Chapter 667 22/11/2022 01:30
Chapter 666 21/11/2022 23:30
Chapter 665 21/11/2022 21:30
Chapter 664 21/11/2022 19:30
Chapter 663 21/11/2022 17:30
Chapter 662 21/11/2022 15:30
Chapter 661 21/11/2022 13:30
Chapter 660 21/11/2022 11:30
Chapter 659 21/11/2022 09:30
Chapter 658 21/11/2022 07:30
Chapter 657 21/11/2022 05:30
Chapter 656 21/11/2022 03:30
Chapter 655 21/11/2022 01:30
Chapter 654 20/11/2022 23:30
Chapter 653 20/11/2022 21:30
Chapter 652 20/11/2022 19:30
Chapter 651 20/11/2022 17:30
Chapter 650 20/11/2022 15:30
Chapter 649 09/11/2022 19:33
Chapter 648 09/11/2022 17:33
Chapter 647 09/11/2022 15:33
Chapter 646 09/11/2022 13:33
Chapter 645 09/11/2022 11:33
Chapter 644 09/11/2022 09:33
Chapter 643 09/11/2022 07:33
Chapter 642 09/11/2022 05:33
Chapter 641 09/11/2022 03:33
Chapter 640 09/11/2022 01:33
Chapter 639 08/11/2022 23:33
Chapter 638 08/11/2022 21:33
Chapter 637 08/11/2022 19:33
Chapter 636 08/11/2022 17:33
Chapter 635 08/11/2022 15:33
Chapter 634 08/11/2022 13:33
Chapter 633 08/11/2022 11:33
Chapter 632 08/11/2022 09:33
Chapter 631 08/11/2022 07:33
Chapter 630 08/11/2022 05:33
Chapter 629 08/11/2022 03:33
Chapter 628 08/11/2022 01:33
Chapter 627 07/11/2022 23:33
Chapter 626 07/11/2022 21:33
Chapter 625 07/11/2022 19:33
Chapter 624 07/11/2022 17:33
Chapter 623 01/11/2022 19:34
Chapter 622 01/11/2022 17:34
Chapter 621 01/11/2022 15:34
Chapter 620 01/11/2022 13:34
Chapter 619 01/11/2022 11:34
Chapter 618 01/11/2022 09:34
Chapter 617 01/11/2022 07:34
Chapter 616 01/11/2022 05:34
Chapter 615 01/11/2022 03:34
Chapter 614 01/11/2022 01:34
Chapter 613 31/10/2022 23:34
Chapter 612 31/10/2022 21:34
Chapter 611 31/10/2022 19:34
Chapter 610 31/10/2022 17:34
Chapter 609 31/10/2022 15:34
Chapter 608 31/10/2022 13:34
Chapter 607 31/10/2022 11:34
Chapter 606 31/10/2022 09:34
Chapter 605 31/10/2022 07:34
Chapter 604 31/10/2022 05:34
Chapter 603 31/10/2022 03:34
Chapter 602 31/10/2022 01:34
Chapter 601 30/10/2022 23:34
Chapter 600 30/10/2022 21:34
Chapter 599 30/10/2022 19:34
Chapter 598 30/10/2022 17:34
Chapter 597 30/10/2022 15:34
Chapter 596 30/10/2022 13:34
Chapter 595 30/10/2022 11:34
Chapter 594 30/10/2022 09:34
Chapter 593 30/10/2022 07:34
Chapter 592 30/10/2022 05:34
Chapter 591 30/10/2022 03:34
Chapter 590 30/10/2022 01:34
Chapter 589 29/10/2022 23:34
Chapter 588 29/10/2022 21:34
Chapter 587 29/10/2022 19:34
Chapter 586 29/10/2022 17:34
Chapter 585 29/10/2022 15:34
Chapter 584 29/10/2022 13:34
Chapter 583 29/10/2022 11:34
Chapter 582 29/10/2022 09:34
Chapter 581 29/10/2022 07:34
Chapter 580 29/10/2022 05:34
Chapter 579 29/10/2022 03:34
Chapter 578 29/10/2022 01:34
Chapter 577 28/10/2022 23:34
Chapter 576 28/10/2022 21:34
Chapter 575 28/10/2022 19:34
Chapter 574 28/10/2022 17:34
Chapter 573 28/10/2022 15:34
Chapter 572 28/10/2022 13:34
Chapter 571 28/10/2022 11:34
Chapter 570 28/10/2022 09:34
Chapter 569 28/10/2022 07:34
Chapter 568 28/10/2022 05:34
Chapter 567 28/10/2022 03:34
Chapter 566 28/10/2022 01:34
Chapter 565 27/10/2022 23:34
Chapter 564 27/10/2022 21:34
Chapter 563 27/10/2022 19:34
Chapter 562 27/10/2022 17:34
Chapter 561 21/10/2022 09:33
Chapter 560 21/10/2022 07:33
Chapter 559 21/10/2022 05:33
Chapter 558 21/10/2022 03:33
Chapter 557 21/10/2022 01:33
Chapter 556 20/10/2022 23:33
Chapter 555 20/10/2022 21:33
Chapter 554 20/10/2022 19:33
Chapter 553 20/10/2022 17:33
Chapter 552 20/10/2022 15:33
Chapter 551 20/10/2022 13:33
Chapter 550 20/10/2022 11:33
Chapter 549 20/10/2022 09:33
Chapter 548 20/10/2022 07:33
Chapter 547 20/10/2022 05:33
Chapter 546 20/10/2022 03:33
Chapter 545 20/10/2022 01:33
Chapter 544 19/10/2022 23:33
Chapter 543 19/10/2022 21:33
Chapter 542 19/10/2022 19:33
Chapter 541 19/10/2022 17:33
Chapter 540 19/10/2022 15:33
Chapter 539 19/10/2022 13:33
Chapter 538 19/10/2022 11:33
Chapter 537 19/10/2022 09:33
Chapter 536 19/10/2022 07:33
Chapter 535 19/10/2022 05:33
Chapter 534 19/10/2022 03:33
Chapter 533 19/10/2022 01:33
Chapter 532 18/10/2022 23:33
Chapter 531 18/10/2022 21:33
Chapter 530 18/10/2022 19:33
Chapter 529 18/10/2022 17:33
Chapter 528 18/10/2022 15:33
Chapter 527 18/10/2022 13:33
Chapter 526 18/10/2022 11:33
Chapter 525 18/10/2022 09:33
Chapter 524 18/10/2022 07:33
Chapter 523 18/10/2022 05:33
Chapter 522 18/10/2022 03:33
Chapter 521 18/10/2022 01:33
Chapter 520 17/10/2022 23:33
Chapter 519 17/10/2022 21:33
Chapter 518 17/10/2022 19:33
Chapter 517 17/10/2022 17:33
Chapter 516 17/10/2022 15:33
Chapter 515 17/10/2022 13:33
Chapter 514 17/10/2022 11:33
Chapter 513 17/10/2022 09:33
Chapter 512 17/10/2022 07:33
Chapter 511 17/10/2022 05:33
Chapter 510 17/10/2022 03:33
Chapter 509 17/10/2022 01:33
Chapter 508 16/10/2022 23:33
Chapter 507 16/10/2022 21:33
Chapter 506 16/10/2022 19:33
Chapter 505 16/10/2022 17:33
Chapter 504 16/10/2022 15:33
Chapter 503 16/10/2022 13:33
Chapter 502 16/10/2022 11:33
Chapter 501 16/10/2022 09:33
Chapter 500 16/10/2022 07:33
Chapter 499 16/10/2022 05:33
Chapter 498 16/10/2022 03:33
Chapter 497 16/10/2022 01:33
Chapter 496 15/10/2022 23:33
Chapter 495 09/10/2022 23:28
Chapter 494 09/10/2022 21:28
Chapter 493 09/10/2022 19:28
Chapter 491 -492 09/10/2022 17:28
Chapter 490 09/10/2022 15:28
Chapter 489 09/10/2022 13:28
Chapter 488 09/10/2022 11:28
Chapter 487 09/10/2022 09:28
Chapter 486 09/10/2022 07:28
Chapter 485 09/10/2022 05:28
Chapter 484 09/10/2022 03:28
Chapter 483 09/10/2022 01:28
Chapter 482 08/10/2022 23:28
Chapter 481 08/10/2022 21:28
Chapter 480 08/10/2022 19:28
Chapter 479 08/10/2022 17:28
Chapter 478 08/10/2022 15:28
Chapter 477 08/10/2022 13:28
Chapter 476 08/10/2022 11:28
Chapter 475 08/10/2022 09:28
Chapter 474 08/10/2022 07:28
Chapter 473 08/10/2022 05:28
Chapter 472 08/10/2022 03:28
Chapter 471 08/10/2022 01:28
Chapter 470 07/10/2022 23:28
Chapter 469 07/10/2022 21:28
Chapter 468 07/10/2022 19:28
Chapter 467 07/10/2022 17:28
Chapter 466 07/10/2022 15:28
Chapter 465 07/10/2022 13:28
Chapter 464 07/10/2022 11:28
Chapter 463 07/10/2022 09:28
Chapter 462 07/10/2022 07:28
Chapter 461 07/10/2022 05:28
Chapter 460 07/10/2022 03:28
Chapter 459 07/10/2022 01:28
Chapter 458 06/10/2022 23:28
Chapter 457 06/10/2022 21:28
Chapter 456 06/10/2022 19:28
Chapter 455 06/10/2022 17:28
Chapter 454 06/10/2022 15:28
Chapter 453 06/10/2022 13:28
Chapter 452 06/10/2022 11:28
Chapter 451 06/10/2022 09:28
Chapter 450 06/10/2022 07:28
Chapter 449 06/10/2022 05:28
Chapter 448 06/10/2022 03:28
Chapter 447 06/10/2022 01:28
Chapter 446 05/10/2022 23:28
Chapter 445 01/10/2022 19:30
Chapter 444 01/10/2022 17:30
Chapter 443 01/10/2022 15:30
Chapter 442 01/10/2022 13:30
Chapter 441 01/10/2022 11:30
Chapter 440 01/10/2022 09:30
Chapter 439 01/10/2022 07:30
Chapter 438 01/10/2022 05:30
Chapter 437 01/10/2022 03:30
Chapter 436 01/10/2022 01:30
Chapter 435 30/09/2022 23:30
Chapter 434 30/09/2022 21:30
Chapter 433 30/09/2022 19:30
Chapter 432 30/09/2022 17:30
Chapter 431 30/09/2022 15:30
Chapter 430 30/09/2022 13:30
Chapter 429 30/09/2022 11:30
Chapter 428 30/09/2022 09:30
Chapter 427 30/09/2022 07:30
Chapter 426 30/09/2022 05:30
Chapter 425 30/09/2022 03:30
Chapter 424 30/09/2022 01:30
Chapter 423 29/09/2022 23:30
Chapter 422 29/09/2022 21:30
Chapter 421 29/09/2022 19:30
Chapter 420 29/09/2022 17:30
Chapter 419 29/09/2022 15:30
Chapter 418 29/09/2022 13:29
Chapter 417 29/09/2022 11:29
Chapter 416 29/09/2022 09:29
Chapter 415 29/09/2022 07:29
Chapter 414 29/09/2022 05:29
Chapter 413 29/09/2022 03:29
Chapter 412 29/09/2022 01:29
Chapter 411 28/09/2022 23:29
Chapter 410 28/09/2022 21:29
Chapter 409 26/09/2022 09:29
Chapter 408 26/09/2022 07:29
Chapter 407 26/09/2022 05:29
Chapter 406 26/09/2022 03:29
Chapter 405 26/09/2022 01:29
Chapter 404 25/09/2022 23:29
Chapter 403 25/09/2022 21:29
Chapter 402 25/09/2022 19:29
Chapter 401 25/09/2022 17:29
Chapter 400 25/09/2022 15:29
Chapter 399 25/09/2022 13:29
Chapter 398 25/09/2022 11:29
Chapter 397 23/09/2022 23:28
Chapter 396 23/09/2022 21:28
Chapter 395 23/09/2022 19:28
Chapter 394 23/09/2022 17:28
Chapter 393 23/09/2022 15:28
Chapter 392 23/09/2022 13:28
Chapter 391 23/09/2022 11:28
Chapter 390 23/09/2022 09:28
Chapter 389 23/09/2022 07:28
Chapter 388 23/09/2022 05:28
Chapter 387 23/09/2022 03:28
Chapter 386 23/09/2022 01:28
Chapter 385 22/09/2022 23:28
Chapter 384 22/09/2022 21:28
Chapter 383 22/09/2022 19:28
Chapter 382 22/09/2022 17:28
Chapter 381 22/09/2022 15:28
Chapter 380 22/09/2022 13:28
Chapter 379 22/09/2022 11:28
Chapter 378 22/09/2022 09:28
Chapter 377 22/09/2022 07:28
Chapter 376 22/09/2022 05:28
Chapter 375 22/09/2022 03:28
Chapter 374 22/09/2022 01:28
Chapter 373 21/09/2022 23:28
Chapter 372 21/09/2022 21:28
Chapter 371 21/09/2022 19:28
Chapter 370 21/09/2022 17:28
Chapter 369 21/09/2022 15:28
Chapter 368 21/09/2022 13:28
Chapter 367 21/09/2022 11:28
Chapter 366 21/09/2022 09:28
Chapter 365 21/09/2022 07:28
Chapter 364 21/09/2022 05:28
Chapter 363 21/09/2022 03:28
Chapter 362 21/09/2022 01:28
Chapter 361 17/09/2022 23:28
Chapter 360 17/09/2022 21:28
Chapter 359 17/09/2022 19:28
Chapter 358 17/09/2022 17:28
Chapter 357 17/09/2022 15:28
Chapter 356 17/09/2022 13:28
Chapter 355 17/09/2022 11:28
Chapter 354 17/09/2022 09:28
Chapter 353 17/09/2022 07:28
Chapter 352 17/09/2022 05:28
Chapter 351 17/09/2022 03:28
Chapter 350 17/09/2022 01:28
Chapter 349 16/09/2022 23:28
Chapter 348 16/09/2022 21:28
Chapter 347 16/09/2022 19:28
Chapter 346 16/09/2022 17:28
Chapter 345 16/09/2022 15:28
Chapter 344 16/09/2022 13:28
Chapter 343 16/09/2022 11:28
Chapter 342 16/09/2022 09:28
Chapter 341 16/09/2022 07:28
Chapter 340 16/09/2022 05:28
Chapter 339 16/09/2022 03:28
Chapter 338 16/09/2022 01:28
Chapter 337 15/09/2022 23:28
Chapter 336 15/09/2022 21:28
Chapter 335 15/09/2022 19:28
Chapter 334 15/09/2022 17:28
Chapter 333 15/09/2022 15:28
Chapter 332 15/09/2022 13:28
Chapter 331 12/09/2022 19:30
Chapter 330 12/09/2022 17:30
Chapter 329 12/09/2022 15:30
Chapter 328 12/09/2022 13:30
Chapter 327 12/09/2022 11:30
Chapter 326 12/09/2022 09:30
Chapter 325 12/09/2022 07:30
Chapter 324 12/09/2022 05:30
Chapter 323 12/09/2022 03:30
Chapter 322 12/09/2022 01:30
Chapter 321 11/09/2022 23:30
Chapter 320 11/09/2022 21:30
Chapter 319 11/09/2022 19:30
Chapter 318 11/09/2022 17:30
Chapter 317 11/09/2022 15:30
Chapter 316 11/09/2022 13:30
Chapter 315 11/09/2022 11:30
Chapter 314 11/09/2022 09:30
Chapter 313 09/09/2022 09:28
Chapter 312 09/09/2022 07:28
Chapter 311 09/09/2022 05:28
Chapter 310 09/09/2022 03:28
Chapter 309 09/09/2022 01:28
Chapter 308 08/09/2022 23:28
Chapter 307 08/09/2022 21:28
Chapter 306 08/09/2022 19:28
Chapter 305 08/09/2022 17:28
Chapter 304 08/09/2022 15:28
Chapter 303 08/09/2022 13:28
Chapter 302 08/09/2022 11:28
Chapter 301 08/09/2022 09:28
Chapter 300 08/09/2022 07:28
Chapter 299 08/09/2022 05:28
Chapter 298 08/09/2022 03:28
Chapter 297 08/09/2022 01:28
Chapter 296 07/09/2022 23:28
Chapter 295 07/09/2022 21:28
Chapter 294 07/09/2022 19:28
Chapter 293 07/09/2022 17:28
Chapter 292 07/09/2022 15:28
Chapter 291 07/09/2022 13:28
Chapter 290 07/09/2022 11:28
Chapter 289 05/09/2022 13:29
Chapter 288 05/09/2022 11:29
Chapter 287 05/09/2022 09:29
Chapter 286 05/09/2022 07:29
Chapter 285 05/09/2022 05:29
Chapter 284 05/09/2022 03:29
Chapter 283 05/09/2022 01:29
Chapter 282 04/09/2022 23:29
Chapter 281 04/09/2022 21:29
Chapter 280 04/09/2022 19:29
Chapter 279 04/09/2022 17:29
Chapter 278 04/09/2022 15:29
Chapter 277 04/09/2022 13:29
Chapter 276 04/09/2022 11:29
Chapter 275 04/09/2022 09:29
Chapter 274 04/09/2022 07:29
Chapter 273 04/09/2022 05:29
Chapter 272 04/09/2022 03:29
Chapter 271 04/09/2022 01:29
Chapter 270 03/09/2022 23:29
Chapter 269 03/09/2022 21:29
Chapter 268 03/09/2022 19:29
Chapter 267 03/09/2022 17:29
Chapter 266 03/09/2022 15:29
Chapter 265 03/09/2022 13:29
Chapter 264 03/09/2022 11:29
Chapter 263 03/09/2022 09:29
Chapter 262 03/09/2022 07:29
Chapter 261 03/09/2022 05:29
Chapter 260 31/08/2022 09:31
Chapter 259 31/08/2022 07:31
Chapter 258 31/08/2022 05:31
Chapter 257 31/08/2022 03:31
Chapter 256 31/08/2022 01:31
Chapter 255 30/08/2022 23:31
Chapter 254 30/08/2022 21:31
Chapter 253 30/08/2022 19:31
Chapter 252 30/08/2022 17:31
Chapter 251 30/08/2022 15:31
Chapter 250 30/08/2022 13:31
Chapter 249 30/08/2022 11:31
Chapter 248 : 248: Anh Lưu Đêm Nay Anh Có Kiếp Nạn 22/08/2022 09:30
Chapter 247 : 247: Hách Trung Văn Quyến Rũ Nhan Nhã Tịnh 22/08/2022 07:30
Chapter 246 : 246: Hách Trung Văn Có Lý Do Khiến Nhan Nhã Tịnh Không Thể Từ Chối 22/08/2022 05:30
Chapter 245 : 245: Nhan Nhã Trúc Tôi Phải Giết Chết Cô 22/08/2022 03:30
Chapter 244 : 244: Anh Lưu Em Không Xứng Với Anh 22/08/2022 01:30
Chapter 243 : 243: Nhan Nhã Tịnh Dơ Bẩn Hơn Bất Cứ Một Ai 21/08/2022 23:30
Chapter 242 : 242: Nhan Vũ Trúc Thảm Hại 21/08/2022 21:30
Chapter 241 : 241: Vũ Trúc Con Của Chúng Ta Đâu 21/08/2022 19:30
Chapter 240 : 240: Tôi Chỉ Từng Có Một Người Đàn Ông Là Thiên Hàn 21/08/2022 17:30
Chapter 239 : 239: Nhìn Nhà Cô Ta Sụp 21/08/2022 15:30
Chapter 238 : 238: Anh Lưu Muốn Chút Thể Diện Đó Mà 21/08/2022 13:30
Chapter 237 : 237: Anh Lưu Làm Nũng Trước Mặt Mọi Người 21/08/2022 11:30
Chapter 236 : 236: Anh Lưu Là Đàn Ông Đã Có Vợ 21/08/2022 09:30
Chapter 235 : 235: Anh Lưu Đối Xử Với Ảnh Hậu Nhan Thật Tốt 21/08/2022 07:30
Chapter 234 : 234: Anh Lưu Có Người Bắt Nạt Bạn Gái Của Anh 21/08/2022 05:30
Chapter 233 : 233: Nhan Nhã Tịnh Làm Anh Lưu Mất Mặt 21/08/2022 03:30
Chapter 232 : 232: Nhan Nhã Tịnh Đắm Mình Trong Trụy Lạc 21/08/2022 01:30
Chapter 231 : 231: Nhan Nhã Tịnh Bị Bắt 20/08/2022 23:30
Chapter 230 : 230: Anh Lưu Kiêu Ngạo Cầu Cưng Chiều 20/08/2022 21:30
Chapter 229 : 229: Trái Tim Nguội Lạnh Không Thể Ấm Trở Lại 20/08/2022 19:30
Chapter 228 : 228: Tô Thu Quỳnh Là Kẻ Thủ Giết Con Của Anh Ta 20/08/2022 17:30
Chapter 227 : 227: Yêu Giống Như Là Chấp Niệm Mà Đến Chết Cũng Không Hối Hận 20/08/2022 15:30
Chapter 226 : 226: Chiến Mục Hàng Hôm Nay Là Ngày Giỗ Của Con Tôi 20/08/2022 13:30
Chapter 225 : 225: Nhan Nhã Tịnh Này Đang Ghen Đấy 20/08/2022 11:30
Chapter 224 : 224: Anh Lưu Xấu Mà Không Biết Mình Xấu 20/08/2022 09:30
Chapter 223 : 223: Hậu Quả Của Việc Anh Lưu Tức Giận Rất Nghiêm Trọng 20/08/2022 07:30
Chapter 222 : 222: Anh Lưu Đáng Sợ Quá! 20/08/2022 05:30
Chapter 221 : 221: Nhan Nhã Tịnh Bị Anh Lưu Bắt Quả Tang 20/08/2022 03:30
Chapter 220 : 220: Cuối Cùng Vẫn Là Cả Người Dơ Bẩn 20/08/2022 01:30
Chapter 219 : 219: Nhan Nhã Tịnh Biến Thành Kẻ Xấu Xí Ghê Tởm 19/08/2022 23:30
Chapter 218 : 218: Em Muốn Ở Bên Anh Lưu 19/08/2022 21:30
Chapter 217 : 217: Hách Trung Văn Cướp Người Của Anh Lưu 19/08/2022 19:30
Chapter 216 : 216: Anh Lưu Bảo Nhan Nhã Tịnh Lớn Rồi Mà Không Biết Kiềm Chế 19/08/2022 17:30
Chapter 215 : 215: Để Anh Lưu Dạy Dỗ Nhan Nhã Tịnh 19/08/2022 15:30
Chapter 214 : 214: Anh Lưu Yêu Nhan Vũ Trúc Sâu Đậm 19/08/2022 13:30
Chapter 213 : 213: Nhan Vũ Trúc Mới Là Bạn Gái Chính Thức Của Anh Lưu 19/08/2022 11:30
Chapter 212 : 212: Cơ Hội Sống Sót Hay Chơi Với Lửa 19/08/2022 09:30
Chapter 211 : 211: Giết Con Tin Máu Đổ Tại Chỗ 19/08/2022 07:30
Chapter 210 : 210: Để Nhan Nhã Tịnh Chứng Kiến Hai Đứa Trẻ Chết Thảm 19/08/2022 05:30
Chapter 209 : 209: Hai Đứa Nhỏ Bị Ngược Đãi 19/08/2022 03:30
Chapter 208 : 208: Móc Mắt Hai Đứa Nhỏ 19/08/2022 01:30
Chapter 207 : 207: Đây Mới Thật Sự Là Mất Hết Lý Trí 18/08/2022 23:30
Chapter 206 : 206: Nhặt Xác Hai Đứa Nhỏ 18/08/2022 21:30
Chapter 205 : 205: Tự Mình Tạo Nghiệt Thì Không Thể Sống 18/08/2022 19:30
Chapter 204 : 204: Nhan Nhã Tịnh Không Đủ Quyến Rũ Làm Trò Cười Cho Người Khác 18/08/2022 17:30
Chapter 203 : 203: Nhan Nhã Tịnh Bị Vứt Bỏ 18/08/2022 15:30
Chapter 202 20/08/2022 09:30
Chapter 201 20/08/2022 07:30
Chapter 200 20/08/2022 05:30
Chapter 199 20/08/2022 03:30
Chapter 198 20/08/2022 01:30
Chapter 197 19/08/2022 23:30
Chapter 196 19/08/2022 21:30
Chapter 195 19/08/2022 19:30
Chapter 194 19/08/2022 17:30
Chapter 193 19/08/2022 15:30
Chapter 192 19/08/2022 13:30
Chapter 191 19/08/2022 11:30
Chapter 190 19/08/2022 09:30
Chapter 189 19/08/2022 07:30
Chapter 188 19/08/2022 05:30
Chapter 187 19/08/2022 03:30
Chapter 186 19/08/2022 01:30
Chapter 185 18/08/2022 23:30
Chapter 184 18/08/2022 21:30
Chapter 183 18/08/2022 19:30
Chapter 182 18/08/2022 17:30
Chapter 181 18/08/2022 15:30
Chapter 180 18/08/2022 13:30
Chapter 179 18/08/2022 11:30
Chapter 178 18/08/2022 09:30
Chapter 177 18/08/2022 07:30
Chapter 176 18/08/2022 05:30
Chapter 175 18/08/2022 03:30
Chapter 174 18/08/2022 01:30
Chapter 173 17/08/2022 23:30
Chapter 172 17/08/2022 21:30
Chapter 171 17/08/2022 19:30
Chapter 170 17/08/2022 17:30
Chapter 169 17/08/2022 15:30
Chapter 168 17/08/2022 13:30
Chapter 167 17/08/2022 11:30
Chapter 166 17/08/2022 09:30
Chapter 165 17/08/2022 07:30
Chapter 164 : 164: Anh Ta Không Biết Cô Mang Thai 22/07/2022 09:32
Chapter 163 : 163: Trừng Phạt Xứng Đáng 22/07/2022 07:32
Chapter 162 : 162: Anh Đúng Là Biết Tấu Hài 22/07/2022 05:32
Chapter 161 : 161: Cô Dẫn Sói Vào Nhà 22/07/2022 03:32
Chapter 160 : 160: Anh Lưu Tôi Sắp Kết Hôn Rồi 22/07/2022 01:32
Chapter 159 : 159: Anh Lưu Thích Đàn Ông 21/07/2022 23:32
Chapter 158 : 158: Anh Ta Muốn Hành Hạ Anh Lưu Đến Chết 21/07/2022 21:32
Chapter 157 : 157: An Trí Dũng Anh Đừng Chạm Vào Tôi 21/07/2022 19:32
Chapter 156 : 156: Tối Nay Tôi Ở Với Anh 21/07/2022 17:32
Chapter 155 : 155: Xô Đổ Hoàn Toàn Sự Kiêu Ngạo Của Cô 21/07/2022 15:32
Chapter 154 : 154: Yêu Anh Là Oán Hận Khó Tiêu Kiếp Này 21/07/2022 13:32
Chapter 153 : 153: Nhan Nhã Tịnh Em Dám Đi Xem Mắt Ư 21/07/2022 11:32
Chapter 152 : 152: Nhan Nhã Tịnh Em Đang Ngoại Tình Đấy! 21/07/2022 09:32
Chapter 151 : 151: Tôi Là Chồng Cô Ấy 21/07/2022 07:32
Chapter 150 : 150: Nhan Nhã Tịnh Bị Ông Chú Lừa Đi 21/07/2022 05:32
Chapter 149 : 149: Nhan Nhã Tịnh Đi Xem Mắt Anh Lưu Phát Điên 21/07/2022 03:32
Chapter 148 : 148: Nhan Vũ Trúc Là Nữ Thần Của Anh Ta 21/07/2022 01:32
Chapter 147 : 147: Người Yêu Của Anh Lưu Đây Không Phải Cô 20/07/2022 23:32
Chapter 146 : 146: Không Ôm Cô Anh Không Ngủ Được 20/07/2022 21:32
Chapter 145 : 145: Scandal Bùng Nổ 20/07/2022 19:32
Chapter 144 : 144: Tự Làm Tự Chịu 20/07/2022 17:32
Chapter 143 : 143: Anh Lưu Hung Ác Hành Hạ Nhan Vũ Trúc 20/07/2022 15:32
Chapter 142 : 142: Anh Lưu Và Nhan Vũ Trúc Đúng Là Trời Sinh Một Cặp 20/07/2022 13:32
Chapter 141 : 141: Nhan Nhã Tịnh Cùng Đường 20/07/2022 11:32
Chapter 140 : 140: Ép Nhan Nhã Tịnh Nhận Sai 20/07/2022 09:32
Chapter 139 : 139: Không Thể Tha Thứ Cho Hành Vi Ác Độc Của Nhan Nhã Tịnh 20/07/2022 07:32
Chapter 138 : 138: Nhan Nhã Tịnh Cố Ý Giết Người 20/07/2022 05:32
Chapter 137 : 137: Anh Lưu Thật Dã Man 20/07/2022 03:32
Chapter 136 : 136: Tôi Chỉ Tốt Với Mình Em Thôi 20/07/2022 01:32
Chapter 135 : 135: Anh Giang Cướp Vợ Anh Lưu Nổi Cơn Ghen 19/07/2022 23:32
Chapter 134 : 134: Cướp Nhan Nhã Tịnh Từ Trong Tay Anh Lưu 19/07/2022 21:32
Chapter 133 : 133: Chỉ Anh Mới Được Là Người Đàn Ông Của Cô 19/07/2022 19:32
Chapter 132 : 132: Mèo Nào Chinh Phục Mỉu Nào 19/07/2022 17:32
Chapter 131 : 131: Bị Thương 19/07/2022 15:32
Chapter 130 : 130: Anh Đang Đùa Với Tôi Phải Không 19/07/2022 13:32
Chapter 129 : 129: Chị Tiên Nữ 19/07/2022 11:32
Chapter 128 : 128: Cô Ta Là Cô Dâu Đẹp Nhất Của Anh Lưu 19/07/2022 09:32
Chapter 127 : 127: Bóng Đêm Lưu Luyến Như Tranh 19/07/2022 07:32
Chapter 126 : 126: Nhan Nhã Tịnh Mang Thai Con Của Kẻ Ngốc 19/07/2022 05:32
Chapter 125 : 125: Vị Hôn Thê Của Anh Lưu 19/07/2022 03:32
Chapter 124 : 124: Anh Ta Hủy Hoại Khuôn Mặt Của Nhan Nhã Tịnh 19/07/2022 01:32
Chapter 123 : 123: Biến Nhan Nhã Tịnh Thành Đứa Ngốc 18/07/2022 23:32
Chapter 122 : 122: Con Đường Chết 18/07/2022 21:32
Chapter 121 : 121: Anh Lưu Nhặt Xác Cho Nhan Nhã Tịnh 18/07/2022 19:32
Chapter 120 : 120: Hách Béo Em Yêu Anh Đời Đời Kiếp Kiếp 18/07/2022 17:32
Chapter 119 : 119: Hách Béo Hãy Để Em Trở Thành Người Phụ Nữ Của Anh 18/07/2022 15:32
Chapter 118 : 118: Hách Béo Chúng Ta Chia Tay Đi 18/07/2022 13:32
Chapter 117 : 117: Sự Cưng Chiều Vô Địch Thiên Hạ Của Anh 18/07/2022 11:32
Chapter 116 : 116: Tình Tịch! Không Thể Nhịn Được 18/07/2022 09:32
Chapter 115 : 115: Nhan Nhã Tịnh Cắm Sừng Lên Đầu Anh 18/07/2022 07:32
Chapter 114 : 114: Mẹ Tôi Không Mất Vì Bệnh Đúng Không 18/07/2022 05:32
Chapter 113 : 113: Hách Trung Văn Cầu Hôn 18/07/2022 03:32
Chapter 112 : 112: Tôi Về Sớm Hơn Dự Kiến 18/07/2022 01:32
Chapter 111 : 111: Nhan Nhã Tịnh Giấu Một Người Đàn Ông Trong Thùng 17/07/2022 23:32
Chapter 110 : 110: Yêu Mẹ Cháu Cả Đời Này Không Thay Lòng 17/07/2022 21:32
Chapter 109 : 109: Nhan Nhã Tịnh Không Chịu Trách Nhiệm Với Anh Lưu 17/07/2022 19:32
Chapter 108 : 108: Giao Dịch Với Ác Ma 17/07/2022 17:32
Chapter 107 : 107: Đừng Cho Bác Sĩ Đến Đây 17/07/2022 15:32
Chapter 106 : 106: Cậu Lưu Tranh Giành Tình Cảm 17/07/2022 13:32
Chapter 105 : 105: Anh Lưu Quyến Rũ 17/07/2022 11:32
Chapter 104 : 104: Trông Anh Xấu Xí 17/07/2022 09:32
Chapter 103 : 103: Gạo Nấu Thành Cơm 17/07/2022 07:32
Chapter 102 : 102: Cậu Lưu Gặp Tình Địch Tức Đỏ Mắt 17/07/2022 05:32
Chapter 101 : 101: Cô Đã Đánh Anh Ta 17/07/2022 03:32
Chapter 100 : 100: Hủy Hoại Hoàn Toàn 22/07/2022 06:32
Chapter 99 : 99: Nhan Nhã Tịnh Bị Cậu Lưu Chê Rồi 22/07/2022 04:32
Chapter 98 : 98: Cùng Vây Xem Chuyện Xấu Của Nhan Nhã Tịnh 22/07/2022 02:32
Chapter 97 : 97: Đẩy Nhan Nhã Tịch Vào Nanh Vuốt Ma Qủy 22/07/2022 00:32
Chapter 96 : 96: Nhan Nhã Tịnh Thân Bại Danh Liệt 21/07/2022 22:32
Chapter 95 : 95: Anh Ta Là Người Bạc Tình Rong Chơi Trong Bụi Hoa 21/07/2022 20:32
Chapter 94 : 94: Khiến Nhan Nhã Tịnh Không Thể Trở Mình 21/07/2022 18:32
Chapter 93 : 93: Cậu Lưu Hãy Tự Trọng 21/07/2022 16:32
Chapter 92 : 92: Cậu Lưu Tôi Không Khóc Nữa Anh Đừng Đánh Tôi 21/07/2022 14:32
Chapter 91 : 91: Nhan Nhã Tịnh Tôi Chỉ Có Cảm Giác Với Em 21/07/2022 12:32
Chapter 90 : 90: Nhan Nhã Tịnh Tôi Không Thích Người Phụ Nữ Khác 21/07/2022 10:32
Chapter 89 : 89: Giúp Anh Thay Thuốc 21/07/2022 08:32
Chapter 88 : 88: Con Của Tôi Đang Ở Đâu 21/07/2022 06:32
Chapter 87 : 87: Anh Ta Bị Cắm Sừng 21/07/2022 04:32
Chapter 86 : 86: Sao Em Có Thể Bắt Nạt Một Đứa Trẻ 21/07/2022 02:32
Chapter 85 : 85: Nhan Nhã Tịnh Nhìn Thấy Cậu Lưu Và Người Phụ Nữ Khác 21/07/2022 00:32
Chapter 84 : 84: Hai Đứa Nhỏ Bị Bắt Cóc 20/07/2022 22:32
Chapter 83 : 83: Anh Giết Chết Con Của Cô 20/07/2022 20:32
Chapter 82 : 82: Tình Yêu Của Cô Cẩn Thận Dè Dặt 20/07/2022 18:32
Chapter 81 : 81: Hai Đứa Bé Có Thêm Một Người Ba 20/07/2022 16:32
Chapter 80 : 80: Anh Ta Nói Anh Ta Là Chồng Nhan Nhã Tịnh 20/07/2022 14:32
Chapter 79 : 79: Đưa Nhan Nhã Tịnh Vào Cục Cảnh Sát 20/07/2022 12:32
Chapter 78 : 78: Nhan Nhã Tịnh Xấu Mặt 20/07/2022 10:32
Chapter 77 : 77: Cậu Lưu Theo Đuổi Vợ Có Hơi Khó 20/07/2022 08:32
Chapter 76 : 76: Nhan Vũ Trúc Cậu Lưu Show Ân Ái 20/07/2022 06:32
Chapter 75 : 75: Nhan Nhã Tịnh Độc Thân 20/07/2022 04:32
Chapter 74 : 74: Nhan Nhã Tịnh Bị Cậu Lưu Đạp 20/07/2022 02:32
Chapter 73 : 73: Sính Lễ Tôi Nhận Rồi 20/07/2022 00:32
Chapter 72 : 72: Bí Mật Của Cậu Lưu 19/07/2022 22:32
Chapter 71 : 71: Người Đó Sẽ Chỉ Là Em 19/07/2022 20:32
Chapter 70 : 70: Cậu Lưu Rải Cơm Chó Rồi 19/07/2022 18:32
Chapter 69 : 69: Anh Bị Bệnh Rồi 19/07/2022 16:32
Chapter 68 : 68: Vì Anh Ta Mà Liều Cả Mạng Sống 19/07/2022 14:32
Chapter 67 21/07/2022 06:28
Chapter 66 21/07/2022 04:28
Chapter 65 21/07/2022 02:28
Chapter 64 21/07/2022 00:28
Chapter 63 20/07/2022 22:28
Chapter 62 20/07/2022 20:28
Chapter 61 20/07/2022 18:28
Chapter 60 20/07/2022 16:28
Chapter 59 20/07/2022 14:28
Chapter 58 20/07/2022 12:28
Chapter 57 20/07/2022 10:28
Chapter 56 20/07/2022 08:28
Chapter 55 19/07/2022 06:28
Chapter 54 19/07/2022 04:28
Chapter 53 19/07/2022 02:28
Chapter 52 19/07/2022 00:28
Chapter 51 18/07/2022 22:28
Chapter 50 18/07/2022 20:28
Chapter 49 18/07/2022 18:28
Chapter 48 18/07/2022 16:28
Chapter 47 18/07/2022 14:28
Chapter 46 18/07/2022 12:28
Chapter 45 18/07/2022 10:28
Chapter 44 18/07/2022 08:28
Chapter 43 18/07/2022 06:28
Chapter 42 18/07/2022 04:28
Chapter 41 18/07/2022 02:28
Chapter 40 18/07/2022 00:28
Chapter 39 17/07/2022 22:28
Chapter 38 17/07/2022 20:28
Chapter 37 17/07/2022 18:28
Chapter 36 17/07/2022 16:28
Chapter 35 17/07/2022 14:28
Chapter 34 17/07/2022 12:28
Chapter 33 17/07/2022 10:28
Chapter 32 17/07/2022 08:28
Chapter 31 17/07/2022 06:28
Chapter 30 17/07/2022 04:28
Chapter 29 17/07/2022 02:28
Chapter 28 17/07/2022 00:28
Chapter 27 16/07/2022 22:28
Chapter 26 16/07/2022 20:28
Chapter 25 12/07/2022 19:28
Chapter 24 12/07/2022 17:28
Chapter 23 12/07/2022 15:28
Chapter 22 12/07/2022 13:28
Chapter 21 12/07/2022 11:28
Chapter 20 12/07/2022 09:28
Chapter 19 12/07/2022 07:28
Chapter 18 12/07/2022 05:28
Chapter 17 12/07/2022 03:28
Chapter 16 12/07/2022 01:28
Chapter 15 11/07/2022 23:28
Chapter 14 11/07/2022 21:28
Chapter 13 11/07/2022 19:28
Chapter 12 11/07/2022 17:28
Chapter 11 11/07/2022 15:28
Chapter 10 11/07/2022 13:28
Chapter 9 11/07/2022 11:28
Chapter 8 11/07/2022 09:28
Chapter 7 11/07/2022 07:28
Chapter 6 11/07/2022 05:28
Chapter 5 11/07/2022 03:28
Chapter 4 11/07/2022 01:28
Chapter 3 10/07/2022 23:28
Chapter 2 10/07/2022 21:28
Chapter 1 10/07/2022 19:28

comment

Có thể bạn thích xem

Tổng Tài Cao Lãnh Sủng Vợ Lên Trời - Tong Tai Cao Lanh Sung Vo Len Troi

Cập nhật lúc : 04/07/2023 23:33

Tình trạng : 489 / 491 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.194

Đọc truyện

Tiên Sinh! Vợ Ngài Lại Lên Báo! - Tien Sinh! Vo Ngai Lai Len Bao!

Cập nhật lúc : 27/08/2021 12:28

Tình trạng : 36 / 38 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn, Nữ Cường, Comedy - Hài Hước, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời - Đoc Chiem Vo Truoc: Han Thieu, Sung Tan Troi

Cập nhật lúc : 15/08/2022 01:41

Tình trạng : 1298 / 1298 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.200

Đọc truyện

Boss Sủng Vợ: Bảo Bối, Tìm Được Em Thật Không Dễ! - Boss Sung Vo: Bao Boi, Tim Đuoc Em That Khong De!

Cập nhật lúc : 03/08/2019 00:23

Tình trạng : 50 / 50 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Teen

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Sủng Vợ Tận Trời: Phu Nhân Muốn Sinh Tiểu Bảo - Sung Vo Tan Troi: Phu Nhan Muon Sinh Tieu Bao

Cập nhật lúc : 23/04/2022 03:28

Tình trạng : 99 / 99 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Xuyên Nhanh Big Boss Làm Nghề Mai Mối - Xuyen Nhanh Big Boss Lam Nghe Mai Moi

Cập nhật lúc : 04/11/2021 13:58

Tình trạng : 113 / 115 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Nữ Cường

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Sủng Lên Tận Trời - Sung Len Tan Troi

Cập nhật lúc : 27/11/2019 03:44

Tình trạng : 15 / 17 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn, Xuyên Không, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời - Nam Chu Benh Kieu, Sung Len Troi

Cập nhật lúc : 17/08/2022 17:42

Tình trạng : 2128 / 2128 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.198

Đọc truyện

Cô Vợ Siêu Mẫu Của Tổng Tài Nghiện Vợ - Co Vo Sieu Mau Cua Tong Tai Nghien Vo

Cập nhật lúc : 28/12/2022 03:30

Tình trạng : 53 / 55 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Trên Trời Rớt Xuống Ba Báu Vật Hai Bảo Bảo Và Một Lão Công - Tren Troi Rot Xuong Ba Bau Vat Hai Bao Bao Va Mot Lao Cong

Cập nhật lúc : 06/09/2021 03:03

Tình trạng : 301 / 303 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.216

Đọc truyện

Cõng Boss Đến Hạn Cuối - Cong Boss Đen Han Cuoi

Cập nhật lúc : 19/10/2020 22:58

Tình trạng : 83 / 85 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Năng, Mạt Thế

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thiếu Soái Lạnh Lùng: Sủng Bà Xã Lên Đến Tận Trời - Thieu Soai Lanh Lung: Sung Ba Xa Len Đen Tan Troi

Cập nhật lúc : 21/05/2023 19:28

Tình trạng : 78 / 80 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Tong Tai Anh Qua Ba Đao Roi

Cập nhật lúc : 26/09/2023 07:00

Tình trạng : 4598 / 4600 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.298

Đọc truyện

Đỉnh Phong Thiên Hạ - Đinh Phong Thien Ha

Cập nhật lúc : 01/10/2023 23:58

Tình trạng : 1047 / 1049 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Họa Quốc - Thức Yến - Hoa Quoc - Thuc Yen

Cập nhật lúc : 01/10/2023 22:28

Tình trạng : 98 / 100 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hậu Duệ Kiếm Thần - Hau Due Kiem Than

Cập nhật lúc : 01/10/2023 12:29

Tình trạng : 1710 / 1712 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.353

Đọc truyện

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần - Nguoi Chong Vo Dung Cua Nu Than

Cập nhật lúc : 01/10/2023 13:58

Tình trạng : 1100 / 1102 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.189

Đọc truyện

Nợ Em Một Tình Yêu Trọn Vẹn - No Em Mot Tinh Yeu Tron Ven

Cập nhật lúc : 01/10/2023 13:58

Tình trạng : 111 / 111 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện