Ngạo Thị Thiên Địa

Ngao Thi Thien Đia

Tác giả : Đang cập nhật

Thể loại : Manhua, Mystery, Màu, Xuyên Không

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 14/09/2021 17:35

Tình trạng : 362 / 364 Chapter

Lượt xem: 16181

Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 362 16/09/2021 08:41
Chapter 361 12/09/2021 18:41
Chapter 360 10/09/2021 11:41
Chapter 359 08/09/2021 18:41
Chapter 358 08/09/2021 16:41
Chapter 357 08/09/2021 14:41
Chapter 356 01/09/2021 11:41
Chapter 355 29/08/2021 14:41
Chapter 354 27/08/2021 11:40
Chapter 353 25/08/2021 20:41
Chapter 352 22/08/2021 18:42
Chapter 351 20/08/2021 14:41
Chapter 350 18/08/2021 14:42
Chapter 349 15/08/2021 18:42
Chapter 348 15/08/2021 16:42
Chapter 347 11/08/2021 11:41
Chapter 346 11/08/2021 09:41
Chapter 345 11/08/2021 07:41
Chapter 344 11/08/2021 05:41
Chapter 343 11/08/2021 03:41
Chapter 342 11/08/2021 01:41
Chapter 341 10/08/2021 23:41
Chapter 340 10/08/2021 21:41
Chapter 339 10/08/2021 19:41
Chapter 338 10/08/2021 17:41
Chapter 337 10/08/2021 15:41
Chapter 336 10/08/2021 13:41
Chapter 335 10/08/2021 11:41
Chapter 334 07/11/2021 15:06
Chapter 333 07/09/2021 13:01
Chapter 332 07/07/2021 13:36
Chapter 331 07/04/2021 14:36
Chapter 330 07/02/2021 13:40
Chapter 329 09/08/2021 23:41
Chapter 328 27/06/2021 11:40
Chapter 327 25/06/2021 14:41
Chapter 326 23/06/2021 14:41
Chapter 325 20/06/2021 08:41
Chapter 324 19/06/2021 14:41
Chapter 323 19/06/2021 12:41
Chapter 322 19/06/2021 11:41
Chapter 321 18/06/2021 18:41
Chapter 320 16/06/2021 08:41
Chapter 319 13/06/2021 08:41
Chapter 318 11/06/2021 08:41
Chapter 317 09/06/2021 08:41
Chapter 316 06/06/2021 08:41
Chapter 315 04/06/2021 08:41
Chapter 314 02/06/2021 18:41
Chapter 313 30/05/2021 08:41
Chapter 312 28/05/2021 08:41
Chapter 311 26/05/2021 08:41
Chapter 310 23/05/2021 08:40
Chapter 309 21/05/2021 08:41
Chapter 308 19/05/2021 08:41
Chapter 307 16/05/2021 08:40
Chapter 306 14/05/2021 08:40
Chapter 305 12/05/2021 08:41
Chapter 304 10/05/2021 18:40
Chapter 303 10/05/2021 16:40
Chapter 302 06/05/2021 08:41
Chapter 301 23/04/2021 18:41
Chapter 300 17/04/2021 18:41
Chapter 299 10/04/2021 05:40
Chapter 298 08/04/2021 11:41
Chapter 297 05/04/2021 14:41
Chapter 296 30/03/2021 08:40
Chapter 295 27/03/2021 05:40
Chapter 294 26/03/2021 00:41
Chapter 293 24/03/2021 11:40
Chapter 292 24/03/2021 09:40
Chapter 291 19/03/2021 11:41
Chapter 290 16/03/2021 11:40
Chapter 289 16/03/2021 09:40
Chapter 288 08/03/2021 18:41
Chapter 287 08/03/2021 16:41
Chapter 286 05/03/2021 08:40
Chapter 285 05/03/2021 06:40
Chapter 284 05/03/2021 04:40
Chapter 283 05/03/2021 02:40
Chapter 282 23/02/2021 11:41
Chapter 281 23/02/2021 09:41
Chapter 280 19/02/2021 18:41
Chapter 279 19/02/2021 16:41
Chapter 278 19/02/2021 14:41
Chapter 277 19/02/2021 12:41
Chapter 276 19/02/2021 10:41
Chapter 275 08/02/2021 11:41
Chapter 274 05/02/2021 18:41
Chapter 273 01/02/2021 05:40
Chapter 272 01/02/2021 03:40
Chapter 271 01/02/2021 01:40
Chapter 270 28/01/2021 08:42
Chapter 269 24/01/2021 18:41
Chapter 268 21/01/2021 18:41
Chapter 267 17/01/2021 20:42
Chapter 266 17/01/2021 18:41
Chapter 265 17/01/2021 16:41
Chapter 264 10/01/2021 14:40
Chapter 263 08/01/2021 18:41
Chapter 262 06/01/2021 14:40
Chapter 261 04/01/2021 00:40
Chapter 260 02/01/2021 18:42
Chapter 259 02/01/2021 14:41
Chapter 258 31/12/2020 20:40
Chapter 257 30/12/2020 20:41
Chapter 256 30/12/2020 18:41
Chapter 255 25/12/2020 18:42
Chapter 254 20/12/2020 18:42
Chapter 253 19/12/2020 00:41
Chapter 252 16/12/2020 11:41
Chapter 251 13/12/2020 11:41
Chapter 250 13/12/2020 09:41
Chapter 249 11/12/2020 00:40
Chapter 248 06/12/2020 14:40
Chapter 247 05/12/2020 00:41
Chapter 246 02/12/2020 18:42
Chapter 245 29/11/2020 14:41
Chapter 244 27/11/2020 20:42
Chapter 243 25/11/2020 20:41
Chapter 242 23/11/2020 00:40
Chapter 241 21/11/2020 18:41
Chapter 240 18/11/2020 20:42
Chapter 239 16/11/2020 20:41
Chapter 238 13/11/2020 20:42
Chapter 237 12/11/2020 00:41
Chapter 236 08/11/2020 18:40
Chapter 235 08/11/2020 18:41
Chapter 234 04/11/2020 20:41
Chapter 233 02/11/2020 00:42
Chapter 232 30/10/2020 18:40
Chapter 231 28/10/2020 18:40
Chapter 230 26/10/2020 05:41
Chapter 229 24/10/2020 08:41
Chapter 228 24/10/2020 12:41
Chapter 227 19/10/2020 08:41
Chapter 226 17/10/2020 20:40
Chapter 225 15/10/2020 14:40
Chapter 224 12/10/2020 14:40
Chapter 223 12/10/2020 11:41
Chapter 222 07/10/2020 18:41
Chapter 221 05/10/2020 18:41
Chapter 220 05/10/2020 08:41
Chapter 219 03/10/2020 18:43
Chapter 218 02/10/2020 20:42
Chapter 217 29/09/2020 18:41
Chapter 216 29/09/2020 16:41
Chapter 215 26/09/2020 18:41
Chapter 214 26/09/2020 16:41
Chapter 213 24/09/2020 00:41
Chapter 212 22/09/2020 11:41
Chapter 211 22/09/2020 08:40
Chapter 210 19/09/2020 08:41
Chapter 209 16/09/2020 18:43
Chapter 208 13/09/2020 20:40
Chapter 207 13/09/2020 18:40
Chapter 206 13/09/2020 18:41
Chapter 205 10/09/2020 11:41
Chapter 204 10/09/2020 09:41
Chapter 203 10/09/2020 07:41
Chapter 202 10/09/2020 05:41
Chapter 201 10/09/2020 03:41
Chapter 200 03/09/2020 08:11
Chapter 199 31/08/2020 08:11
Chapter 198 30/08/2020 11:12
Chapter 197 30/08/2020 09:12
Chapter 196 28/08/2020 11:11
Chapter 195 27/08/2020 00:11
Chapter 194 24/08/2020 11:12
Chapter 193 22/08/2020 20:11
Chapter 192 22/08/2020 18:11
Chapter 191 22/08/2020 16:11
Chapter 190 19/08/2020 18:11
Chapter 189 19/08/2020 16:11
Chapter 188 16/08/2020 00:10
Chapter 187 15/08/2020 22:10
Chapter 186 15/08/2020 20:10
Chapter 185 15/08/2020 18:10
Chapter 184 15/08/2020 16:10
Chapter 183 15/08/2020 14:10
Chapter 182 15/08/2020 12:10
Chapter 181 15/08/2020 10:10
Chapter 180 15/08/2020 08:10
Chapter 179 15/08/2020 06:10
Chapter 178 15/08/2020 04:10
Chapter 177 19/07/2020 20:17
Chapter 176 18/07/2020 18:14
Chapter 175 18/07/2020 16:14
Chapter 174 18/07/2020 14:14
Chapter 173 18/07/2020 12:14
Chapter 172 08/07/2020 18:13
Chapter 171 08/07/2020 16:13
Chapter 170 07/07/2020 11:11
Chapter 169 07/07/2020 09:11
Chapter 168 07/07/2020 07:11
Chapter 167 04/07/2020 11:12
Chapter 166 04/07/2020 09:12
Chapter 165 04/07/2020 07:12
Chapter 164 04/07/2020 05:12
Chapter 163 04/07/2020 03:12
Chapter 162 04/07/2020 01:12
Chapter 161 03/07/2020 23:12
Chapter 160 03/07/2020 21:12
Chapter 159 03/07/2020 19:12
Chapter 158 03/07/2020 17:12
Chapter 157 03/07/2020 15:12
Chapter 156 03/07/2020 13:12
Chapter 155 03/07/2020 11:12
Chapter 154 03/07/2020 09:12
Chapter 153 03/07/2020 07:12
Chapter 152 03/07/2020 05:12
Chapter 151 03/07/2020 03:12
Chapter 150 03/07/2020 01:12
Chapter 149 02/07/2020 23:12
Chapter 148 02/07/2020 21:12
Chapter 147 05/12/2020 20:34
Chapter 146 09/05/2020 20:10
Chapter 145 09/05/2020 18:10
Chapter 144 09/05/2020 16:10
Chapter 143 09/05/2020 14:10
Chapter 142 09/05/2020 12:10
Chapter 141 09/05/2020 10:10
Chapter 140 09/05/2020 08:10
Chapter 139 09/05/2020 06:10
Chapter 138 09/05/2020 04:10
Chapter 137 09/05/2020 02:10
Chapter 136 09/05/2020 00:10
Chapter 135 08/05/2020 22:10
Chapter 134 08/05/2020 20:10
Chapter 133 08/05/2020 18:10
Chapter 132 08/05/2020 16:10
Chapter 131 08/05/2020 14:10
Chapter 130 08/05/2020 12:10
Chapter 129 08/05/2020 10:10
Chapter 128 08/05/2020 08:10
Chapter 127 08/05/2020 06:10
Chapter 126 08/05/2020 04:10
Chapter 125 08/05/2020 02:10
Chapter 124 08/05/2020 00:10
Chapter 123 07/05/2020 22:10
Chapter 122 07/05/2020 20:10
Chapter 121 07/05/2020 18:10
Chapter 120 07/05/2020 16:10
Chapter 119 07/05/2020 14:10
Chapter 118 07/05/2020 12:10
Chapter 117 07/05/2020 10:10
Chapter 116 07/05/2020 08:10
Chapter 115 07/05/2020 06:10
Chapter 114 07/05/2020 04:10
Chapter 113 07/05/2020 02:10
Chapter 112 07/05/2020 00:10
Chapter 111 06/05/2020 22:10
Chapter 110 06/05/2020 20:10
Chapter 109 06/05/2020 18:10
Chapter 108 06/05/2020 16:10
Chapter 107 06/05/2020 14:10
Chapter 106 06/05/2020 12:10
Chapter 105 06/05/2020 10:10
Chapter 104 06/05/2020 08:10
Chapter 103 06/05/2020 06:10
Chapter 102 06/05/2020 04:10
Chapter 101 06/05/2020 02:10
Chapter 100 06/05/2020 00:10
Chapter 99 05/05/2020 22:10
Chapter 98 05/05/2020 20:10
Chapter 97 05/05/2020 18:10
Chapter 96 05/05/2020 16:10
Chapter 95 05/05/2020 14:10
Chapter 94 05/05/2020 12:10
Chapter 93 05/05/2020 10:10
Chapter 92 05/05/2020 08:10
Chapter 91 05/05/2020 06:10
Chapter 90 05/05/2020 04:10
Chapter 89 05/05/2020 02:10
Chapter 88 05/05/2020 00:10
Chapter 87 04/05/2020 22:10
Chapter 86 04/05/2020 20:10
Chapter 85 04/05/2020 18:10
Chapter 84 04/05/2020 16:10
Chapter 83 04/05/2020 14:10
Chapter 82 04/05/2020 12:10
Chapter 81 04/05/2020 10:10
Chapter 80 04/05/2020 08:10
Chapter 79 04/05/2020 06:10
Chapter 78 04/05/2020 04:10
Chapter 77 04/05/2020 02:10
Chapter 76 04/05/2020 00:10
Chapter 75 03/05/2020 22:10
Chapter 74 03/05/2020 20:10
Chapter 73 03/05/2020 18:10
Chapter 72 03/05/2020 16:10
Chapter 71 03/05/2020 11:11
Chapter 70 24/04/2020 08:10
Chapter 69 14/04/2020 20:10
Chapter 68 12/04/2020 20:10
Chapter 67 10/04/2020 20:10
Chapter 66 08/04/2020 20:10
Chapter 65 09/03/2020 18:10
Chapter 64 21/02/2020 08:10
Chapter 63 19/02/2020 08:10
Chapter 62 07/02/2020 20:10
Chapter 61 28/01/2020 20:10
Chapter 60 26/01/2020 20:10
Chapter 59 17/01/2020 12:46
Chapter 58 17/01/2020 10:46
Chapter 57 17/01/2020 08:46
Chapter 56 17/01/2020 06:46
Chapter 55 17/01/2020 04:46
Chapter 54 12/05/2019 00:00
Chapter 53 17/01/2020 00:46
Chapter 52 16/01/2020 22:46
Chapter 51 16/01/2020 20:46
Chapter 50 16/01/2020 18:46
Chapter 49 16/01/2020 16:46
Chapter 48 11/11/2019 00:00
Chapter 47 11/09/2019 00:00
Chapter 46 11/05/2019 00:00
Chapter 45 11/01/2019 00:00
Chapter 44 16/01/2020 06:46
Chapter 43 16/01/2020 04:46
Chapter 42 16/01/2020 02:46
Chapter 41 10/06/2019 00:00
Chapter 40 10/04/2019 00:00
Chapter 39 10/02/2019 00:00
Chapter 38 15/01/2020 18:46
Chapter 37 09/07/2019 00:00
Chapter 36 09/05/2019 00:00
Chapter 35 09/04/2019 00:00
Chapter 34 09/04/2019 00:00
Chapter 33 09/04/2019 00:00
Chapter 32 09/04/2019 00:00
Chapter 31 09/04/2019 00:00
Chapter 30 09/04/2019 00:00
Chapter 29 09/04/2019 00:00
Chapter 28 09/04/2019 00:00
Chapter 27 09/04/2019 00:00
Chapter 26 09/04/2019 00:00
Chapter 25 09/04/2019 00:00
Chapter 24 09/04/2019 00:00
Chapter 23 09/04/2019 00:00
Chapter 22 09/04/2019 00:00
Chapter 21 09/04/2019 00:00
Chapter 20 09/04/2019 00:00
Chapter 19 09/04/2019 00:00
Chapter 18 09/04/2019 00:00
Chapter 17 09/04/2019 00:00
Chapter 16 09/04/2019 00:00
Chapter 15 09/04/2019 00:00
Chapter 14 09/04/2019 00:00
Chapter 13 09/04/2019 00:00
Chapter 12 09/04/2019 00:00
Chapter 11 09/04/2019 00:00
Chapter 10 09/04/2019 00:00
Chapter 9 09/04/2019 00:00
Chapter 8 09/04/2019 00:00
Chapter 7 09/04/2019 00:00
Chapter 6 09/04/2019 00:00
Chapter 5 09/04/2019 00:00
Chapter 4 12/01/2020 22:46
Chapter 3 12/01/2020 20:46
Chapter 2 07/09/2019 00:00
Chapter 1 12/01/2020 16:46

comment

Có thể bạn thích xem

Nhất Bá Thiên Địa Ngạo - Nhat Ba Thien Đia Ngao

Cập nhật lúc : 15/12/2019 07:44

Tình trạng : 80 / 82 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Sắc, Adult - Người lớn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ta Có Một Toà Thiên Địa Tiền Trang - Ta Co Mot Toa Thien Đia Tien Trang

Cập nhật lúc : 27/05/2020 10:41

Tình trạng : 46 / 48 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Địa Ngục Chi Vương Thiên Tài Kiều Phi - Đia Nguc Chi Vuong Thien Tai Kieu Phi

Cập nhật lúc : 16/03/2022 09:28

Tình trạng : 43 / 45 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Song Vũ Ngạo Thiên - Song Vu Ngao Thien

Cập nhật lúc : 22/06/2018 14:22

Tình trạng : 16 / 18 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Nữ Cường

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thần Băng Ngạo Thiên - Than Bang Ngao Thien

Cập nhật lúc : 19/06/2018 06:22

Tình trạng : 7 / 9 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Ngạo Thiên Cuồng Tôn - Ngao Thien Cuong Ton

Cập nhật lúc : 31/07/2018 14:01

Tình trạng : 840 / 842 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Phong Vân Ngạo Thiên - Phong Van Ngao Thien

Cập nhật lúc : 08/09/2019 18:11

Tình trạng : 17 / 19 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Nữ Cường

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thần Nữ Ngạo Cuồng Thiên Hạ - Than Nu Ngao Cuong Thien Ha

Cập nhật lúc : 10/09/2021 08:28

Tình trạng : 191 / 193 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vi Phu Từng Là Long Ngạo Thiên - Vi Phu Tung La Long Ngao Thien

Cập nhật lúc : 08/04/2022 08:30

Tình trạng : 38 / 40 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Huyết Hồ Thiên Hạ: Cuồng Ngạo Sát Thủ Phi - Huyet Ho Thien Ha: Cuong Ngao Sat Thu Phi

Cập nhật lúc : 08/08/2017 11:40

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Nữ Cường

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thiên Hạ Vô Song: Vương Phi Quá Kiêu Ngạo - Thien Ha Vo Song: Vuong Phi Qua Kieu Ngao

Cập nhật lúc : 19/12/2019 03:56

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tân Phong Lãnh Địa - Tan Phong Lanh Đia

Cập nhật lúc : 05/07/2019 14:55

Tình trạng : 157 / 159 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 26/06/2022 17:41

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.595

Đọc truyện

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 26/06/2022 23:42

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.412

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 26/06/2022 15:42

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.442

Đọc truyện

Thế Giới Hoàn Mỹ - The Gioi Hoan My

Cập nhật lúc : 26/06/2022 19:42

Tình trạng : 2015 / 2015 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.325

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 26/06/2022 21:42

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.229

Đọc truyện

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) - Co Vo Ngot Ngao Co Chut Bat Luong (Vo Moi Bat Luong Co Chut Ngot)

Cập nhật lúc : 26/06/2022 13:42

Tình trạng : 2464 / 2464 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.346

Đọc truyện