Ngân Chi Thủ Mộ Nhân

Ngan Chi Thu Mo Nhan

Tác giả : Đang cập nhật

Thể loại : Action - Hành Động, Comedy - Hài Hước, Manhua, Romance - Lãng Mạn, Màu

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 24/11/2020 21:32

Tình trạng : 268 / 270 Chapter

Lượt xem: 16179

Đọc rồi biết
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 268 26/11/2020 14:41
Chapter 267 23/11/2020 14:41
Chapter 266 20/11/2020 14:41
Chapter 265 18/11/2020 14:41
Chapter 264 03/11/2020 14:41
Chapter 263 29/10/2020 14:41
Chapter 262 22/10/2020 14:41
Chapter 261 13/10/2020 14:41
Chapter 260 25/09/2020 14:41
Chapter 259 22/09/2020 14:41
Chapter 258 17/09/2020 14:41
Chapter 257 14/09/2020 14:41
Chapter 256 08/09/2020 14:41
Chapter 255 03/09/2020 14:12
Chapter 254 31/08/2020 14:11
Chapter 253 25/08/2020 14:11
Chapter 252 14/08/2020 18:11
Chapter 251 14/08/2020 16:11
Chapter 250 14/08/2020 14:11
Chapter 249 14/08/2020 12:11
Chapter 248 14/08/2020 10:11
Chapter 247 14/08/2020 08:11
Chapter 246 14/08/2020 06:11
Chapter 245 14/08/2020 04:11
Chapter 244 02/06/2020 08:10
Chapter 243 27/05/2020 08:10
Chapter 242 20/05/2020 08:10
Chapter 241 12/05/2020 08:10
Chapter 240 07/05/2020 08:10
Chapter 239 27/04/2020 18:11
Chapter 238 20/04/2020 08:10
Chapter 237 11/04/2020 08:10
Chapter 236 05/04/2020 08:10
Chapter 235 03/04/2020 08:10
Chapter 234 31/03/2020 08:11
Chapter 233 27/03/2020 08:11
Chapter 232 25/03/2020 18:10
Chapter 231 10/10/2019 00:00
Chapter 230 25/03/2020 14:10
Chapter 229 25/03/2020 12:10
Chapter 228 09/12/2019 00:00
Chapter 227 09/09/2019 00:00
Chapter 226 09/06/2019 00:00
Chapter 225 09/04/2019 00:00
Chapter 224 25/03/2020 02:10
Chapter 223 25/03/2020 00:10
Chapter 222 24/03/2020 22:10
Chapter 221 24/03/2020 20:10
Chapter 220 24/03/2020 18:10
Chapter 219 04/12/2019 00:00
Chapter 218 04/10/2019 00:00
Chapter 217 24/03/2020 12:10
Chapter 216 24/03/2020 10:10
Chapter 215 24/03/2020 08:10
Chapter 214 11/04/2018 00:00
Chapter 213 24/03/2020 04:10
Chapter 212 24/03/2020 02:10
Chapter 211 24/03/2020 00:10
Chapter 210 23/03/2020 22:10
Chapter 209 23/03/2020 20:10
Chapter 208 23/03/2020 18:10
Chapter 207 23/03/2020 16:10
Chapter 206 23/03/2020 14:10
Chapter 205 10/07/2018 00:00
Chapter 204 10/07/2018 00:00
Chapter 203 10/07/2018 00:00
Chapter 202 23/03/2020 06:10
Chapter 201 23/03/2020 04:10
Chapter 200 09/01/2018 00:00
Chapter 199 09/01/2018 00:00
Chapter 198 09/01/2018 00:00
Chapter 197 09/01/2018 00:00
Chapter 196 11/06/2017 00:00
Chapter 195 11/03/2017 00:00
Chapter 194 11/01/2017 00:00
Chapter 193 22/03/2020 12:10
Chapter 192 08/12/2017 00:00
Chapter 191 22/03/2020 08:10
Chapter 190 22/03/2020 06:10
Chapter 189 22/03/2020 04:10
Chapter 188 05/08/2017 00:00
Chapter 187 22/03/2020 00:10
Chapter 186 04/08/2017 00:00
Chapter 185 04/06/2017 00:00
Chapter 184 04/05/2017 00:00
Chapter 183 04/04/2017 00:00
Chapter 182 21/03/2020 14:10
Chapter 181 21/03/2020 12:10
Chapter 180 21/03/2020 10:10
Chapter 179 21/03/2020 08:10
Chapter 178 21/03/2020 06:10
Chapter 177 21/03/2020 04:10
Chapter 176 21/03/2020 02:10
Chapter 175 03/09/2017 00:00
Chapter 174 20/03/2020 22:10
Chapter 173 20/03/2020 20:10
Chapter 172 20/03/2020 18:10
Chapter 171 20/03/2020 16:10
Chapter 170 20/03/2020 14:10
Chapter 169 02/09/2017 00:00
Chapter 168 20/03/2020 10:10
Chapter 167 20/03/2020 08:10
Chapter 166 01/10/2017 00:00
Chapter 165 01/06/2017 00:00
Chapter 164 01/04/2017 00:00
Chapter 163 01/03/2017 00:00
Chapter 162 19/03/2020 22:10
Chapter 161 19/03/2020 20:10
Chapter 160 19/03/2020 18:10
Chapter 159 19/03/2020 16:10
Chapter 158 12/05/2016 00:00
Chapter 157 19/03/2020 12:10
Chapter 156 19/03/2020 10:10
Chapter 155 19/03/2020 08:10
Chapter 154 19/03/2020 06:10
Chapter 153 11/09/2016 00:00
Chapter 152 11/05/2016 00:00
Chapter 151 19/03/2020 00:10
Chapter 150 18/03/2020 22:10
Chapter 149 18/03/2020 20:10
Chapter 148 18/03/2020 18:10
Chapter 147 18/03/2020 16:10
Chapter 146 10/12/2016 00:00
Chapter 145 10/06/2016 00:00
Chapter 144 10/04/2016 00:00
Chapter 143 10/02/2016 00:00
Chapter 142 18/03/2020 06:10
Chapter 141 18/03/2020 04:10
Chapter 140 18/03/2020 02:10
Chapter 139 18/03/2020 00:10
Chapter 138 17/03/2020 22:10
Chapter 137 09/11/2016 00:00
Chapter 136 09/01/2016 00:00
Chapter 135 17/03/2020 16:10
Chapter 134 17/03/2020 14:10
Chapter 133 17/03/2020 12:10
Chapter 132 17/03/2020 10:10
Chapter 131 17/03/2020 08:10
Chapter 130 08/10/2016 00:00
Chapter 129 08/05/2016 00:00
Chapter 128 08/04/2016 00:00
Chapter 127 17/03/2020 00:10
Chapter 126 16/03/2020 22:10
Chapter 125 16/03/2020 20:10
Chapter 124 16/03/2020 18:10
Chapter 123 07/07/2016 00:00
Chapter 122 07/06/2016 00:00
Chapter 121 07/01/2016 00:00
Chapter 120 16/03/2020 10:10
Chapter 119 16/03/2020 08:10
Chapter 118 16/03/2020 06:10
Chapter 117 16/03/2020 04:10
Chapter 116 16/03/2020 02:10
Chapter 115 06/10/2016 00:00
Chapter 114 15/03/2020 22:10
Chapter 113 15/03/2020 20:10
Chapter 112 15/03/2020 18:10
Chapter 111 15/03/2020 16:10
Chapter 110 05/11/2016 00:00
Chapter 109 05/09/2016 00:00
Chapter 108 15/03/2020 10:10
Chapter 107 15/03/2020 08:10
Chapter 106 15/03/2020 06:10
Chapter 105 15/03/2020 04:10
Chapter 104 15/03/2020 02:10
Chapter 103 04/12/2016 00:00
Chapter 102 04/08/2016 00:00
Chapter 101 04/05/2016 00:00
Chapter 100 04/04/2016 00:00
Chapter 99 14/03/2020 16:10
Chapter 98 14/03/2020 14:10
Chapter 97 14/03/2020 12:10
Chapter 96 14/03/2020 10:10
Chapter 95 14/03/2020 08:10
Chapter 94 03/12/2016 00:00
Chapter 93 03/10/2016 00:00
Chapter 92 03/09/2016 00:00
Chapter 91 03/08/2016 00:00
Chapter 90 03/03/2016 00:00
Chapter 89 13/03/2020 20:10
Chapter 88 13/03/2020 18:10
Chapter 87 13/03/2020 16:10
Chapter 86 13/03/2020 14:10
Chapter 85 13/03/2020 12:10
Chapter 84 01/11/2016 00:00
Chapter 83 13/03/2020 08:10
Chapter 82 13/03/2020 06:10
Chapter 81 13/03/2020 04:10
Chapter 80 12/11/2015 00:00
Chapter 79 12/09/2015 00:00
Chapter 78 12/08/2015 00:00
Chapter 77 12/07/2015 00:00
Chapter 76 12/06/2015 00:00
Chapter 75 12/01/2015 00:00
Chapter 74 12/03/2020 14:10
Chapter 73 12/03/2020 12:10
Chapter 72 11/08/2015 00:00
Chapter 71 12/03/2020 08:10
Chapter 70 12/03/2020 06:10
Chapter 69 10/10/2015 00:00
Chapter 68 10/01/2015 00:00
Chapter 67 12/03/2020 00:10
Chapter 66 11/03/2020 22:10
Chapter 65 11/03/2020 20:10
Chapter 64 11/03/2020 18:10
Chapter 63 09/10/2015 00:00
Chapter 62 09/07/2015 00:00
Chapter 61 09/06/2015 00:00
Chapter 60 09/03/2015 00:00
Chapter 59 09/01/2015 00:00
Chapter 58 11/03/2020 06:10
Chapter 57 11/03/2020 04:10
Chapter 56 11/03/2020 02:10
Chapter 55 11/03/2020 00:10
Chapter 54 10/03/2020 22:10
Chapter 53 10/03/2020 20:10
Chapter 52 10/03/2020 18:10
Chapter 51 10/03/2020 16:10
Chapter 50 10/03/2020 14:10
Chapter 49 08/12/2015 00:00
Chapter 48 08/11/2015 00:00
Chapter 47 08/10/2015 00:00
Chapter 46 08/07/2015 00:00
Chapter 45 08/05/2015 00:00
Chapter 44 08/02/2015 00:00
Chapter 43 10/03/2020 00:10
Chapter 42 09/03/2020 22:10
Chapter 41 09/03/2020 20:10
Chapter 40 09/03/2020 18:10
Chapter 39 09/03/2020 16:10
Chapter 38 09/03/2020 14:10
Chapter 37 09/03/2020 12:10
Chapter 36 09/03/2020 10:10
Chapter 35 09/03/2020 08:10
Chapter 34 07/11/2015 00:00
Chapter 33 07/10/2015 00:00
Chapter 32 07/09/2015 00:00
Chapter 31 07/08/2015 00:00
Chapter 30 07/06/2015 00:00
Chapter 29 07/03/2015 00:00
Chapter 28 07/01/2015 00:00
Chapter 27 08/03/2020 16:10
Chapter 26 08/03/2020 14:10
Chapter 25 08/03/2020 12:10
Chapter 24 06/10/2015 00:00
Chapter 23 06/02/2015 00:00
Chapter 22 08/03/2020 06:10
Chapter 21 05/07/2015 00:00
Chapter 20 08/03/2020 02:10
Chapter 19 08/03/2020 00:10
Chapter 18 04/05/2015 00:00
Chapter 17 07/03/2020 20:10
Chapter 16 07/03/2020 18:10
Chapter 15 07/03/2020 16:10
Chapter 14 07/03/2020 14:10
Chapter 13 07/03/2020 12:10
Chapter 12 07/03/2020 10:10
Chapter 11 07/03/2020 08:10
Chapter 10 07/03/2020 06:10
Chapter 9 07/03/2020 04:10
Chapter 8 07/03/2020 02:10
Chapter 7 07/03/2020 00:10
Chapter 6 06/03/2020 22:10
Chapter 5 06/03/2020 20:10
Chapter 4 06/03/2020 18:10
Chapter 3 06/03/2020 16:10
Chapter 2 06/03/2020 14:10
Chapter 1 06/03/2020 12:10

comment

Có thể bạn thích xem

Tình Nhân Ngàn Năm - Tinh Nhan Ngan Nam

Cập nhật lúc : 13/09/2018 02:01

Tình trạng : 12 / 14 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Comedy - Hài Hước, Teen

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ngàn Tỷ Thủ Tịch Mật Sủng Bảo Bối - Ngan Ty Thu Tich Mat Sung Bao Boi

Cập nhật lúc : 15/06/2019 21:58

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Comedy - Hài Hước, Drama, Manhua

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Diệu Tiên Sinh Chi Bỉ Ngạn Hoa - Dieu Tien Sinh Chi Bi Ngan Hoa

Cập nhật lúc : 17/04/2020 19:11

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Fantasy - Giả Tưởng, Manhua, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thủ Mộ Bút Ký - Thu Mo But Ky

Cập nhật lúc : 14/11/2019 09:40

Tình trạng : 80 / 82 Chapter

Thể loại: Horror - Kinh Dị, Manhua, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Mộ Huyết Chi Ương - Mo Huyet Chi Ưong

Cập nhật lúc : 10/11/2019 23:25

Tình trạng : 12 / 14 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Đam Mỹ, Drama, Manhua, Romance - Lãng Mạn, Shoujo Ai, Shounen, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Giấc Mơ Của Tiểu Thư Alice - Giac Mo Cua Tieu Thu Alice

Cập nhật lúc : 18/04/2019 23:49

Tình trạng : 2 / 2 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Shoujo

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thần Tiên Đại Nhân Xin Hãy Thu Nhận - Quan Âm Giá Đáo

Cập nhật lúc : 19/09/2019 06:46

Tình trạng : 6 / 8 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nhân Hoa Duyên Chi Sư Phụ Đại Nhân Cầu Sủng Ái - Nhan Hoa Duyen Chi Su Phu Đai Nhan Cau Sung Ái

Cập nhật lúc : 07/07/2019 01:32

Tình trạng : 22 / 24 Chapter

Thể loại: Manhua, Ngôn Tình, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ngận Thuần Ngận Ái Muội - Ngan Thuan Ngan Ái Muoi

Cập nhật lúc : 07/11/2020 05:32

Tình trạng : 368 / 370 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Manhua, Martial Arts - Võ Thuật, Màu, Xuyên Không

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

[Đồng Nhân] Truyện Ngắn Của Cái Minh Và Đồng Bọn - [Đong Nhan] Truyen Ngan Cua Cai Minh Va Đong Bon

Cập nhật lúc : 21/09/2018 15:12

Tình trạng : 31 / 31 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thú Nhân - Dark Hunter; Hắc Ám Thợ Săn

Cập nhật lúc : 16/11/2020 01:11

Tình trạng : 243 / 245 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Fantasy - Giả Tưởng, Manhua, Martial Arts - Võ Thuật, Màu, Xuyên Không

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.187

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Vua Trộm Mộ - Vua Trom Mo

Cập nhật lúc : 29/11/2020 12:10

Tình trạng : 163 / 165 Chapter

Thể loại: Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhwa, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.187

Đọc truyện

Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua - Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua

Cập nhật lúc : 29/11/2020 12:10

Tình trạng : 233 / 235 Chapter

Thể loại: Drama, Manhua, Romance - Lãng Mạn, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.186

Đọc truyện

Ngạo Thị Thiên Địa - Ngao Thi Thien Đia

Cập nhật lúc : 29/11/2020 10:41

Tình trạng : 245 / 247 Chapter

Thể loại: Manhua, Mystery, Màu, Xuyên Không

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.180

Đọc truyện

Kiếm Nghịch Thương Khung - Kiem Nghich Thuong Khung

Cập nhật lúc : 29/11/2020 09:11

Tình trạng : 267 / 269 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Mystery, Shounen, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.183

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 28/11/2020 23:41

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.311

Đọc truyện

Đưa Mami Về Nhà - Đưa Mama Về Nhà

Cập nhật lúc : 29/11/2020 03:11

Tình trạng : 303 / 305 Chapter

Thể loại: Manhua, Ngôn Tình, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.198

Đọc truyện