Nam Phụ Ác Độc Thì Phải Muốn Làm Gì

Nam Phu Ác Đoc Thi Phai Muon Lam Gi

Tác giả : Điềm Tiêu Tối Điềm

Thể loại : Đam Mỹ, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 17/10/2022 10:58

Tình trạng : 225 / 225 Chapter

Lượt xem: 16185

Truyện Nam Phụ Ác Độc Thì Phải Muốn Làm Gì của tác giả Điềm Tiêu Tối Điềm kể về Lục Bạch không ngờ mình trở thành ký chủ của một hệ thống xuyên nhanh, tỉnh lại bỗng nhận ra mình trở thành một nam phụ ác độc trong một cuốn tiểu thuyết sủng văn có tên 《 bị ôm sai đến hào môn bệnh mỹ nhân thụ có ba cái bá tổng ca ca 》. Từ góc nhìn của vai chính, trở về gia tộc với tư cách của thiếu gia, hắn không có nửa phần quang minh chính đại của công tử hào môn, ngược lại tính tình u ám, ghen ghét, ưa hư vinh, không màng đến công dưỡng dục mười mấy năm của dưỡng phụ, đúng là một tên bạch nhãn lang trong mắt chỉ có lợi ích.
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 225 : Phiên ngoại 17/10/2022 09:28
Chapter 224 17/10/2022 07:28
Chapter 223 17/10/2022 05:28
Chapter 222 17/10/2022 03:28
Chapter 221 17/10/2022 01:28
Chapter 220 16/10/2022 23:28
Chapter 219 16/10/2022 21:28
Chapter 218 16/10/2022 19:28
Chapter 217 16/10/2022 17:28
Chapter 216 16/10/2022 15:28
Chapter 215 16/10/2022 13:28
Chapter 214 16/10/2022 11:28
Chapter 213 16/10/2022 09:28
Chapter 212 16/10/2022 07:28
Chapter 211 16/10/2022 05:28
Chapter 210 16/10/2022 03:28
Chapter 209 16/10/2022 01:28
Chapter 208 15/10/2022 23:28
Chapter 207 15/10/2022 21:28
Chapter 206 15/10/2022 19:28
Chapter 205 15/10/2022 17:28
Chapter 204 15/10/2022 15:28
Chapter 203 15/10/2022 13:28
Chapter 202 15/10/2022 11:28
Chapter 201 17/10/2022 05:28
Chapter 200 17/10/2022 03:28
Chapter 199 17/10/2022 01:28
Chapter 198 16/10/2022 23:28
Chapter 197 16/10/2022 21:28
Chapter 196 16/10/2022 19:28
Chapter 195 16/10/2022 17:28
Chapter 194 16/10/2022 15:28
Chapter 193 16/10/2022 13:28
Chapter 192 16/10/2022 11:28
Chapter 191 16/10/2022 09:28
Chapter 190 16/10/2022 07:28
Chapter 189 16/10/2022 05:28
Chapter 188 16/10/2022 03:28
Chapter 187 16/10/2022 01:28
Chapter 186 15/10/2022 23:28
Chapter 185 15/10/2022 21:28
Chapter 184 15/10/2022 19:28
Chapter 183 15/10/2022 17:28
Chapter 182 15/10/2022 15:28
Chapter 181 15/10/2022 13:28
Chapter 180 15/10/2022 11:28
Chapter 179 15/10/2022 09:28
Chapter 178 15/10/2022 07:28
Chapter 177 15/10/2022 05:28
Chapter 176 15/10/2022 03:28
Chapter 175 15/10/2022 01:28
Chapter 174 14/10/2022 23:28
Chapter 173 14/10/2022 21:28
Chapter 172 14/10/2022 19:28
Chapter 171 14/10/2022 17:28
Chapter 170 14/10/2022 15:28
Chapter 169 14/10/2022 13:28
Chapter 168 14/10/2022 11:28
Chapter 167 14/10/2022 09:28
Chapter 166 14/10/2022 07:28
Chapter 165 14/10/2022 05:28
Chapter 164 14/10/2022 03:28
Chapter 163 14/10/2022 01:28
Chapter 162 13/10/2022 23:28
Chapter 161 13/10/2022 21:28
Chapter 160 13/10/2022 19:28
Chapter 159 13/10/2022 17:28
Chapter 158 13/10/2022 15:28
Chapter 157 13/10/2022 13:28
Chapter 156 13/10/2022 11:28
Chapter 155 13/10/2022 09:28
Chapter 154 13/10/2022 07:28
Chapter 153 13/10/2022 05:28
Chapter 152 13/10/2022 03:28
Chapter 151 13/10/2022 01:28
Chapter 150 12/10/2022 23:28
Chapter 149 12/10/2022 21:28
Chapter 148 12/10/2022 19:28
Chapter 147 12/10/2022 17:28
Chapter 146 12/10/2022 15:28
Chapter 145 12/10/2022 13:28
Chapter 144 12/10/2022 11:28
Chapter 143 12/10/2022 09:28
Chapter 142 12/10/2022 07:28
Chapter 141 12/10/2022 05:28
Chapter 140 12/10/2022 03:28
Chapter 139 12/10/2022 01:28
Chapter 138 11/10/2022 23:28
Chapter 137 11/10/2022 21:28
Chapter 136 11/10/2022 19:28
Chapter 135 11/10/2022 17:28
Chapter 134 11/10/2022 15:28
Chapter 133 11/10/2022 13:28
Chapter 132 11/10/2022 11:28
Chapter 130 16/10/2022 17:28
Chapter 129 16/10/2022 15:28
Chapter 128 16/10/2022 13:28
Chapter 127 16/10/2022 11:28
Chapter 126 16/10/2022 09:28
Chapter 125 16/10/2022 07:28
Chapter 124 16/10/2022 05:28
Chapter 123 16/10/2022 03:28
Chapter 122 16/10/2022 01:28
Chapter 121 15/10/2022 23:28
Chapter 120 15/10/2022 21:28
Chapter 119 15/10/2022 19:28
Chapter 118 15/10/2022 17:28
Chapter 117 15/10/2022 15:28
Chapter 116 15/10/2022 13:28
Chapter 115 15/10/2022 11:28
Chapter 114 15/10/2022 09:28
Chapter 113 15/10/2022 07:28
Chapter 112 15/10/2022 05:28
Chapter 111 15/10/2022 03:28
Chapter 110 15/10/2022 01:28
Chapter 109 14/10/2022 23:28
Chapter 108 14/10/2022 21:28
Chapter 107 14/10/2022 19:28
Chapter 106 14/10/2022 17:28
Chapter 105 14/10/2022 15:28
Chapter 104 14/10/2022 13:28
Chapter 103 14/10/2022 11:28
Chapter 102 14/10/2022 09:28
Chapter 101 14/10/2022 07:28
Chapter 100 14/10/2022 05:28
Chapter 99 14/10/2022 03:28
Chapter 98 14/10/2022 01:28
Chapter 97 13/10/2022 23:28
Chapter 96 13/10/2022 21:28
Chapter 95 13/10/2022 19:28
Chapter 94 13/10/2022 17:28
Chapter 93 13/10/2022 15:28
Chapter 92 13/10/2022 13:28
Chapter 90 15/10/2022 19:29
Chapter 91 13/10/2022 11:28
Chapter 89 15/10/2022 17:29
Chapter 88 15/10/2022 15:29
Chapter 87 15/10/2022 13:29
Chapter 86 15/10/2022 11:29
Chapter 85 15/10/2022 07:29
Chapter 84 15/10/2022 05:29
Chapter 83 15/10/2022 03:29
Chapter 82 15/10/2022 01:29
Chapter 81 14/10/2022 23:29
Chapter 80 14/10/2022 21:29
Chapter 79 14/10/2022 19:29
Chapter 78 14/10/2022 17:29
Chapter 77 14/10/2022 15:29
Chapter 76 14/10/2022 13:29
Chapter 75 14/10/2022 11:29
Chapter 74 14/10/2022 09:29
Chapter 73 14/10/2022 07:29
Chapter 72 14/10/2022 05:29
Chapter 71 14/10/2022 03:29
Chapter 70 14/10/2022 01:29
Chapter 69 13/10/2022 23:29
Chapter 68 13/10/2022 21:29
Chapter 67 13/10/2022 19:29
Chapter 66 13/10/2022 17:29
Chapter 65 13/10/2022 15:29
Chapter 64 13/10/2022 13:29
Chapter 63 13/10/2022 11:29
Chapter 62 13/10/2022 09:29
Chapter 61 13/10/2022 07:29
Chapter 60 13/10/2022 05:29
Chapter 59 13/10/2022 03:29
Chapter 58 13/10/2022 01:29
Chapter 57 12/10/2022 23:29
Chapter 56 12/10/2022 21:29
Chapter 55 12/10/2022 19:29
Chapter 54 12/10/2022 17:29
Chapter 53 12/10/2022 15:29
Chapter 52 12/10/2022 13:29
Chapter 51 12/10/2022 11:29
Chapter 50 12/10/2022 09:29
Chapter 49 12/10/2022 07:29
Chapter 48 12/10/2022 05:29
Chapter 47 12/10/2022 03:29
Chapter 46 12/10/2022 01:29
Chapter 45 11/10/2022 23:29
Chapter 44 11/10/2022 21:29
Chapter 43 11/10/2022 19:29
Chapter 42 11/10/2022 17:29
Chapter 41 11/10/2022 15:29
Chapter 40 11/10/2022 13:29
Chapter 39 11/10/2022 11:29
Chapter 38 11/10/2022 09:29
Chapter 37 : 37: Kết Thúc Tg1 24/04/2022 19:28
Chapter 36 : 36: 34 20/04/2022 23:29
Chapter 35 : 35: 33 16/04/2022 13:28
Chapter 34 : 34: 32 13/04/2022 02:28
Chapter 33 : 33: 31 13/04/2022 00:28
Chapter 32 : 32: 30 04/04/2022 19:28
Chapter 31 : 31: 29 31/03/2022 06:28
Chapter 30 : 30: 28 31/03/2022 04:28
Chapter 29 : 29: 27 31/03/2022 02:28
Chapter 28 : 28: 26 31/03/2022 00:28
Chapter 27 : 27: 25 30/03/2022 22:28
Chapter 26 : 26: 24 30/03/2022 20:28
Chapter 25 : 25: 23 30/03/2022 18:28
Chapter 24 : 24: 22 30/03/2022 16:28
Chapter 23 : 23: 21 30/03/2022 14:28
Chapter 22 : 22: 20 30/03/2022 12:28
Chapter 21 : 21: 19 30/03/2022 10:28
Chapter 20 : 20: 18-2 30/03/2022 08:28
Chapter 19 : 19: 18 30/03/2022 06:28
Chapter 18 : 18: 17 30/03/2022 04:28
Chapter 17 : 17: 16 30/03/2022 02:28
Chapter 16 : 16: 15 30/03/2022 00:28
Chapter 15 : 15: 14 29/03/2022 22:28
Chapter 14 : 14: 13 29/03/2022 20:28
Chapter 13 : 13: 12 29/03/2022 18:28
Chapter 12 : 12: 10 29/03/2022 16:28
Chapter 11 : 11: 9 29/03/2022 14:28
Chapter 10 : 10: 8 29/03/2022 12:28
Chapter 9 : 9: 7 29/03/2022 10:28
Chapter 8 : 8: 6 29/03/2022 08:28
Chapter 7 : 7: 5 29/03/2022 06:28
Chapter 6 : 6: 4 29/03/2022 04:28
Chapter 5 : 5: 3 29/03/2022 02:28
Chapter 4 : 4: 2-2 29/03/2022 00:28
Chapter 3 : 3: 2-1 28/03/2022 22:28
Chapter 2 : 2: 1-2 28/03/2022 20:28
Chapter 1 : 1: Bị Ôm Sai Bệnh Mỹ Nhân Có Ba Cái Bá Tổng Ca Ca 28/03/2022 18:28

comment

Có thể bạn thích xem

Không Muốn Làm Nữ Phụ Ác Độc - Khong Muon Lam Nu Phu Ác Đoc

Cập nhật lúc : 30/07/2023 19:58

Tình trạng : 20 / 20 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Về Làm Nữ Phụ Độc Ác - Xuyen Ve Lam Nu Phu Đoc Ác

Cập nhật lúc : 14/06/2022 02:29

Tình trạng : 52 / 54 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Nam Phụ Độc Ác Online Nuôi Con - Nam Phu Đoc Ác Online Nuoi Con

Cập nhật lúc : 15/03/2021 17:28

Tình trạng : 10 / 12 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Xuyên Thành Nam Phụ Thủ Tiết Độc Ác - Xuyen Thanh Nam Phu Thu Tiet Đoc Ác

Cập nhật lúc : 18/10/2023 09:29

Tình trạng : 50 / 52 Chapter

Thể loại: Horror - Kinh Dị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Mau Xuyên: Cặn Bã Nam Phiêu Nữ Phụ Ác Độc - Mau Xuyen: Can Ba Nam Phieu Nu Phu Ác Đoc

Cập nhật lúc : 18/10/2019 07:00

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chỉ Muốn Làm Nam Phụ Pháo Hôi! - Chi Muon Lam Nam Phu Phao Hoi!

Cập nhật lúc : 27/11/2022 01:59

Tình trạng : 60 / 62 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật - Nam Phu Đoc Ác Ga Cho Nhan Vat Phan Dien Tan Tat

Cập nhật lúc : 12/03/2023 14:29

Tình trạng : 89 / 91 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Xuyên Không Thành Phi Tử Thì Làm Gì? - Xuyen Khong Thanh Phi Tu Thi Lam Gi?

Cập nhật lúc : 06/09/2018 19:11

Tình trạng : 13 / 15 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thứ Nữ Là Phải Độc Ác - Thu Nu La Phai Đoc Ác

Cập nhật lúc : 30/07/2019 01:26

Tình trạng : 87 / 89 Chapter

Thể loại: Xuyên Không, Trọng Sinh, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Làm Nằm Vùng Không Phải Làm Đại Tẩu - Lam Nam Vung Khong Phai Lam Đai Tau

Cập nhật lúc : 16/02/2019 09:56

Tình trạng : 8 / 8 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tôi Muốn Gã Trai Già Gia Thế Khủng Này Làm Gì - Toi Muon Ga Trai Gia Gia The Khung Nay Lam Gi

Cập nhật lúc : 23/05/2022 10:01

Tình trạng : 59 / 61 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Cô Ấy Quá Ngọt Ngào - Co Ấy Qua Ngot Ngao

Cập nhật lúc : 28/11/2023 17:09

Tình trạng : 111 / 111 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Hậu Duệ Kiếm Thần - Hau Due Kiem Than

Cập nhật lúc : 04/12/2023 17:03

Tình trạng : 2617 / 2619 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.414

Đọc truyện

Thần Chủ Ở Rể - Than Chu Ở Re

Cập nhật lúc : 04/12/2023 19:58

Tình trạng : 1124 / 1126 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.192

Đọc truyện

Đỉnh Phong Thiên Hạ - Đinh Phong Thien Ha

Cập nhật lúc : 04/12/2023 18:31

Tình trạng : 4209 / 4211 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.183

Đọc truyện

Thần Vương Lệnh - Than Vuong Lenh

Cập nhật lúc : 04/12/2023 15:34

Tình trạng : 790 / 792 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Nữ Vương Đồng Nát Ở Tinh Tế - Nu Vuong Đong Nat Ở Tinh Te

Cập nhật lúc : 04/12/2023 14:04

Tình trạng : 203 / 205 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự, Xuyên Không, Nữ Cường, Comedy - Hài Hước

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện