Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Nam Chu Benh Kieu, Sung Len Troi

Tác giả : Tần Nguyên

Thể loại : Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 26/10/2020 09:40

Tình trạng : 1199 / 1201 Chapter

Lượt xem: 16180

Editor: Ư Ư Thể loại: 【Bệnh kiều siêu ngọt sủng, 1VS1】 Mọi chuyện bắt đầu từ việc thần cách của Tô Yên bỗng một ngày bị rớt. Lại bị một hệ thống  bắt được và yêu cầu cô nếu muốn có lại được thần cách thì cần thực hiện những yêu cầu mong muốn của nam chủ. Kết quả là, cô bắt đầu đi trên con đường công lược nam chủ Thiếu niên kiệt ngạo cả mặt lệ khí: "Cậu chỉ có thể thích một mình tôi." Hoàng tử bệnh kiều ánh mắt sâu kín: "Em nói em sẽ ở bên cạnh tôi cả đời." Ảnh đế tà mị mắt đào hoa: "Tiểu Tô Yên, lại đây hôn cái nào." Tô Yên rối rắm, cô chỉ muốn tìm thần cách mà thôi, như thế nào còn bị quấn lên?...
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 1199 : Tô Võng Hồng thực sự quá câu nhân 11 26/10/2020 21:28
Chapter 1198 : Tô Võng Hồng thực sự quá câu nhân 10 26/10/2020 19:28
Chapter 1197 : Tô Võng Hồng thực sự quá câu nhân 25/10/2020 21:28
Chapter 1196 : Tô Võng Hồng thực sự quá câu nhân 8 25/10/2020 19:28
Chapter 1195 : Tô Võng Hồng thực sự quá câu nhân 7 24/10/2020 21:28
Chapter 1194 : Tô Võng Hồng thực sự quá câu nhân 24/10/2020 19:28
Chapter 1193 : Tô Võng Hồng thực sự quá câu nhân 5 23/10/2020 21:28
Chapter 1192 : Tô Võng Hồng thực sự quá câu nhân 4 23/10/2020 19:28
Chapter 1191 : Tô Võng Hồng thực sự quá câu nhân 22/10/2020 21:29
Chapter 1190 : Tô võng hồng thực sự quá câu nhân 2 22/10/2020 19:29
Chapter 1189 : Tô võng hồng thực sự quá câu nhân 1 21/10/2020 21:28
Chapter 1188 : Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 54 21/10/2020 19:28
Chapter 1187 : Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 53 21/10/2020 17:28
Chapter 1186 : Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 52 21/10/2020 15:28
Chapter 1185 : Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 51 21/10/2020 13:28
Chapter 1184 : Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 50 21/10/2020 11:28
Chapter 1183 : Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 49 21/10/2020 09:28
Chapter 1182 : Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 48 21/10/2020 07:28
Chapter 1181 : Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 47 21/10/2020 05:28
Chapter 1180 : Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 46 21/10/2020 03:28
Chapter 1179 : Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 45 21/10/2020 01:28
Chapter 1178 : Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 44 20/10/2020 23:28
Chapter 1177 : Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 43 20/10/2020 21:28
Chapter 1176 : Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 42 20/10/2020 19:28
Chapter 1175 : Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 41 20/10/2020 17:28
Chapter 1174 : Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 40 20/10/2020 15:28
Chapter 1173 : Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 39 20/10/2020 13:28
Chapter 1172 : Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 38 20/10/2020 11:28
Chapter 1171 : Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 37 20/10/2020 09:28
Chapter 1170 : Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 36 20/10/2020 07:28
Chapter 1169 : Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 35 20/10/2020 05:28
Chapter 1168 : Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 34 20/10/2020 03:28
Chapter 1167 : Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 33 (눈_눈) ] 20/10/2020 01:28
Chapter 1166 : Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 32 19/10/2020 23:28
Chapter 1165 : Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 31 19/10/2020 21:28
Chapter 1164 : Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 30 20/10/2020 21:28
Chapter 1163 : Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 29 20/10/2020 19:28
Chapter 1162 : Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 28 19/10/2020 21:28
Chapter 1161 : Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 27 19/10/2020 19:28
Chapter 1160 : Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 26 18/10/2020 21:27
Chapter 1159 : Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 25 18/10/2020 19:27
Chapter 1158 : Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 24 17/10/2020 21:29
Chapter 1157 : Bác sĩ đại nhân thủ hạ lưu tình 23 17/10/2020 19:29
Chapter 1156 : Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 22 17/10/2020 17:29
Chapter 1155 : Bác sĩ đại nhân thủ hạ lưu tình 21 17/10/2020 15:29
Chapter 1154 : Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 20 15/10/2020 21:28
Chapter 1153 : Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 19 15/10/2020 19:28
Chapter 1152 : Bác sĩ đại nhân thủ hạ lưu tình 18 15/10/2020 00:28
Chapter 1151 : Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 17 14/10/2020 22:28
Chapter 1150 : Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 16 13/10/2020 21:28
Chapter 1149 -2: Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 15 13/10/2020 19:28
Chapter 1149 : Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 14 12/10/2020 21:29
Chapter 1148 : Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 13 12/10/2020 19:29
Chapter 1147 : Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 12 11/10/2020 21:28
Chapter 1146 : Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 11 11/10/2020 19:28
Chapter 1145 : Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 10 10/10/2020 21:28
Chapter 1144 : Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 9 10/10/2020 19:28
Chapter 1143 : Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 8 09/10/2020 21:29
Chapter 1142 : Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 7 09/10/2020 19:29
Chapter 1141 : Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 6 08/10/2020 21:29
Chapter 1140 : Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 5 08/10/2020 19:29
Chapter 1139 : Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 4 07/10/2020 21:28
Chapter 1138 : Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 3 07/10/2020 19:28
Chapter 1137 : Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 2 06/10/2020 21:29
Chapter 1136 : Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 1 06/10/2020 19:29
Chapter 1135 : Ngoại truyện : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 05/10/2020 21:29
Chapter 1134 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 85 05/10/2020 19:29
Chapter 1133 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 84 05/10/2020 17:29
Chapter 1132 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 83 05/10/2020 15:29
Chapter 1131 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 82 05/10/2020 13:29
Chapter 1130 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 81 05/10/2020 11:29
Chapter 1129 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 80 05/10/2020 09:29
Chapter 1128 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 79 05/10/2020 07:29
Chapter 1127 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 78 05/10/2020 05:29
Chapter 1126 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 77 05/10/2020 03:29
Chapter 1125 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 76 05/10/2020 01:29
Chapter 1124 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 75 04/10/2020 23:29
Chapter 1123 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 74 04/10/2020 21:29
Chapter 1122 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 74 04/10/2020 19:29
Chapter 1121 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 73 04/10/2020 17:29
Chapter 1120 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 72 05/10/2020 17:27
Chapter 1119 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 71 05/10/2020 15:27
Chapter 1118 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 70 05/10/2020 13:27
Chapter 1117 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 69 05/10/2020 11:27
Chapter 1116 : Oh, giáo chủ bị bệnh kiều của ta 68 05/10/2020 09:27
Chapter 1115 : Giáo chủ bệnh kiều của ta 67 05/10/2020 07:27
Chapter 1114 : Giáo chủ bệnh kiều của ta 66 05/10/2020 05:27
Chapter 1113 : Giáo chủ bệnh kiều của ta 65 05/10/2020 03:27
Chapter 1112 : Giáo chủ bệnh kiều của ta 64 05/10/2020 01:27
Chapter 1111 : Giáo chủ bệnh kiều của ta 63 04/10/2020 23:27
Chapter 1110 : Giáo chủ bệnh kiều của ta 62 04/10/2020 21:27
Chapter 1109 : Giáo chủ bệnh kiều của ta 61 04/10/2020 19:27
Chapter 1108 : Giáo chủ bệnh kiều của ta 60 04/10/2020 17:27
Chapter 1107 : Giáo chủ bệnh kiều của ta 59 04/10/2020 15:27
Chapter 1106 : Giáo chủ bệnh kiều của ta 58 04/10/2020 13:27
Chapter 1105 : Giáo chủ bệnh kiều của ta 57 04/10/2020 11:27
Chapter 1104 : Giáo chủ bệnh kiều của ta 56 04/10/2020 09:27
Chapter 1103 : Giáo chủ bệnh kiều của ta 55 04/10/2020 07:27
Chapter 1102 : Giáo chủ bệnh kiều của ta 54 04/10/2020 05:27
Chapter 1101 : Giáo chủ bệnh kiều của ta 53 04/10/2020 03:27
Chapter 1100 : Giáo chủ bệnh kiều của ta 52 04/10/2020 01:27
Chapter 1099 : Giáo chủ bệnh kiều của ta 51 03/10/2020 23:27
Chapter 1098 : Giáo chủ bệnh kiều của ta 50 03/10/2020 21:27
Chapter 1097 : Giáo chủ bệnh kiều của ta 49 03/10/2020 19:27
Chapter 1096 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 48 03/10/2020 17:27
Chapter 1095 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 47 03/10/2020 15:27
Chapter 1094 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 46 03/10/2020 13:27
Chapter 1093 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 45 03/10/2020 11:27
Chapter 1092 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 44 03/10/2020 09:27
Chapter 1091 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 43 03/10/2020 07:27
Chapter 1090 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 42 04/10/2020 21:28
Chapter 1089 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 41 04/10/2020 19:28
Chapter 1088 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 40 04/10/2020 17:28
Chapter 1087 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 39 04/10/2020 15:28
Chapter 1086 : Oh, bệnh kiều giáo chủ của ta 38 04/10/2020 13:28
Chapter 1085 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 37 04/10/2020 11:28
Chapter 1084 : Oh, bệnh kiều giáo chủ của ta 36 04/10/2020 09:28
Chapter 1083 : Oh, bệnh kiều giáo chủ của ta 35 04/10/2020 07:28
Chapter 1082 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 34 04/10/2020 05:28
Chapter 1081 : Oh, ta bệnh kiều giáo chủ 33 04/10/2020 03:28
Chapter 1080 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 32 04/10/2020 01:28
Chapter 1079 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 31 03/10/2020 23:28
Chapter 1078 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 30 01/10/2020 21:29
Chapter 1077 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 29 01/10/2020 19:29
Chapter 1076 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 28 01/10/2020 17:29
Chapter 1075 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 27 30/09/2020 23:29
Chapter 1074 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 26 30/09/2020 21:29
Chapter 1073 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 25 29/09/2020 23:28
Chapter 1072 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 24 29/09/2020 21:28
Chapter 1071 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 23 28/09/2020 23:28
Chapter 1070 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 22 28/09/2020 21:28
Chapter 1069 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 21 27/09/2020 23:29
Chapter 1068 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 20 27/09/2020 21:29
Chapter 1067 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 19 26/09/2020 23:29
Chapter 1066 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 18 26/09/2020 21:29
Chapter 1065 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 17 25/09/2020 23:28
Chapter 1064 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 16 25/09/2020 21:28
Chapter 1063 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 15 24/09/2020 23:29
Chapter 1062 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 14 24/09/2020 21:29
Chapter 1061 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 13 23/09/2020 23:29
Chapter 1060 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 12 23/09/2020 21:29
Chapter 1059 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 11 22/09/2020 23:28
Chapter 1058 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta 10 22/09/2020 21:28
Chapter 1057 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta (9) 21/09/2020 23:28
Chapter 1056 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta (8) 21/09/2020 21:28
Chapter 1055 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta (7) 20/09/2020 23:29
Chapter 1054 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta (6) 20/09/2020 21:29
Chapter 1053 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta (5) 19/09/2020 23:28
Chapter 1052 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta (4) 19/09/2020 21:28
Chapter 1051 : Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta (3) 18/09/2020 23:28
Chapter 1049 : Xuyên qua thú thế 53 {Kết thúc} 17/09/2020 23:27
Chapter 1048 : Xuyên qua thú thế 52 17/09/2020 21:27
Chapter 1048 : Xuyên qua thú thế 52 17/09/2020 19:27
Chapter 1047 : Xuyên qua thú thế 51 17/09/2020 17:27
Chapter 1046 : Xuyên qua thú thế 50 17/09/2020 15:27
Chapter 1045 : Xuyên qua thú thế 49 17/09/2020 13:27
Chapter 1044 : Xuyên qua thú thế 48 17/09/2020 11:27
Chapter 1043 : Xuyên qua thú thế 47 17/09/2020 09:27
Chapter 1042 : Xuyên qua thú thế 46 17/09/2020 07:27
Chapter 1041 : Xuyên qua thú thế 45 17/09/2020 05:27
Chapter 1040 : Xuyên qua thú thế 44 17/09/2020 03:27
Chapter 1039 : Xuyên qua thú thế 43 17/09/2020 01:27
Chapter 1038 : Xuyên qua thú thế 42 16/09/2020 23:27
Chapter 1037 : Xuyên qua thú thế 41 16/09/2020 21:27
Chapter 1036 : Xuyên qua thú thế 40 16/09/2020 19:27
Chapter 1035 : Xuyên qua thú thế 39 16/09/2020 17:27
Chapter 1034 : Xuyên qua thú thế 38 16/09/2020 15:27
Chapter 1033 : Xuyên qua thú thế 37 16/09/2020 13:27
Chapter 1032 : Xuyên qua thú thế 36 16/09/2020 11:27
Chapter 1031 : Xuyên qua thú thế 35 16/09/2020 09:27
Chapter 1030 : Xuyên qua thú thế 34 16/09/2020 07:27
Chapter 1029 : Xuyên qua thú thế 33 16/09/2020 05:27
Chapter 1028 : Xuyên qua thú thế 32 16/09/2020 03:27
Chapter 1027 : Xuyên qua thú thế 31 16/09/2020 01:27
Chapter 1026 : Xuyên qua thú thế 30 15/09/2020 23:27
Chapter 1025 : Xuyên qua thú thế 29 15/09/2020 21:27
Chapter 1024 : Xuyên qua thú thế 28 15/09/2020 19:27
Chapter 1023 : Xuyên qua thú thế 27 15/09/2020 17:27
Chapter 1022 : Xuyên qua thú thế 26 15/09/2020 15:27
Chapter 1021 : Xuyên qua thú thế 25 15/09/2020 13:27
Chapter 1020 : Xuyên qua thú thế 24 15/09/2020 11:27
Chapter 1019 : Xuyên qua thú thế 23 15/09/2020 09:27
Chapter 1018 : Xuyên qua thú thế 22 16/09/2020 23:29
Chapter 1017 : Xuyên qua thú thế 21 16/09/2020 21:29
Chapter 1015 -2: Xuyên qua thú thế 19 15/09/2020 23:29
Chapter 1015 -2: Xuyên qua thú thế 19 15/09/2020 21:29
Chapter 1015 : Xuyên qua thú thế 18 14/09/2020 23:29
Chapter 1014 : Xuyên qua thú thế 17 14/09/2020 21:29
Chapter 1013 : Xuyên qua thú thế 16 13/09/2020 23:28
Chapter 1012 : Xuyên qua thú thế 15 13/09/2020 21:28
Chapter 1011 : Xuyên qua thú thế 14 12/09/2020 23:29
Chapter 1009 -2: Xuyên qua thú thế 12 12/09/2020 21:29
Chapter 1009 -2: Xuyên qua thú thế 12 12/09/2020 06:30
Chapter 1009 : Xuyên qua thú thế 11 12/09/2020 04:30
Chapter 1008 : Xuyên qua thú thế 10 11/09/2020 02:29
Chapter 1007 : Xuyên qua thú thế 9 11/09/2020 00:29
Chapter 1006 : Xuyên qua thú thế 8 09/09/2020 23:28
Chapter 1005 : Xuyên qua thú thế 7 09/09/2020 21:28
Chapter 1004 : Xuyên qua thú thế 6 08/09/2020 23:28
Chapter 1003 : Xuyên qua thú thế 5 08/09/2020 21:28
Chapter 1002 : Xuyên qua thú thế 4 07/09/2020 23:29
Chapter 1001 : Xuyên qua thú thế 3 07/09/2020 21:29
Chapter 1000 : Xuyên qua thú thế 2 06/09/2020 23:28
Chapter 998 : Nhẹ chút, sẽ đau 89 06/09/2020 21:28
Chapter 998 : Nhẹ chút, sẽ đau 89 06/09/2020 19:28
Chapter 997 : Nhẹ chút, sẽ đau 88 06/09/2020 17:28
Chapter 996 : Nhẹ chút, sẽ đau 87 06/09/2020 15:28
Chapter 995 : Nhẹ chút, sẽ đau 86 06/09/2020 13:28
Chapter 994 : Nhẹ chút, sẽ đau 85 06/09/2020 11:28
Chapter 993 : Nhẹ chút, sẽ đau 84 06/09/2020 09:28
Chapter 992 : Nhẹ chút, sẽ đau 83 06/09/2020 07:28
Chapter 991 : Nhẹ chút, sẽ đau 82 06/09/2020 05:28
Chapter 990 : Nhẹ chút, sẽ đau 80+81 06/09/2020 03:28
Chapter 989 : Nhẹ chút, sẽ đau 79 06/09/2020 01:28
Chapter 988 : Nhẹ chút, sẽ đau 78 05/09/2020 23:28
Chapter 987 : Nhẹ chút, sẽ đau 77 05/09/2020 21:28
Chapter 986 : Nhẹ chút, sẽ đau 76 05/09/2020 19:28
Chapter 985 : Nhẹ chút, sẽ đau 75 05/09/2020 17:28
Chapter 984 : Nhẹ chút, sẽ đau 74 05/09/2020 15:28
Chapter 983 : Nhẹ chút, sẽ đau 73 05/09/2020 13:28
Chapter 982 : Nhẹ chút, sẽ đau 72 05/09/2020 11:28
Chapter 981 : Nhẹ chút, sẽ đau 71 05/09/2020 09:28
Chapter 980 : Nhẹ chút, sẽ đau 70 05/09/2020 07:28
Chapter 979 : Nhẹ chút, sẽ đau 69 05/09/2020 05:28
Chapter 978 : Nhẹ chút, sẽ đau 68 05/09/2020 03:28
Chapter 977 : Nhẹ chút, sẽ đau (67) 05/09/2020 01:28
Chapter 976 : Nhẹ chút, sẽ đau (66) 04/09/2020 23:28
Chapter 975 : Nhẹ chút, sẽ đau (65) 04/09/2020 21:28
Chapter 973 : Nhẹ thôi, sẽ đau (63) 04/09/2020 19:28
Chapter 972 : Nhẹ chút, sẽ đau (62) 04/09/2020 17:28
Chapter 972 : Nhẹ chút, sẽ đau (62) 04/09/2020 15:28
Chapter 971 : Nhẹ chút, sẽ đau (61) 04/09/2020 13:28
Chapter 969 : Nhẹ chút, sẽ hư 59 04/09/2020 11:28
Chapter 969 : Nhẹ chút, sẽ hư 59 04/09/2020 09:28
Chapter 968 : Nhẹ chút, sẽ hư 58 04/09/2020 07:28
Chapter 967 : Nhẹ chút, sẽ hư 57 04/09/2020 05:28
Chapter 966 : Nhẹ chút, sẽ hư 56 04/09/2020 03:28
Chapter 965 : Nhẹ chút, sẽ hư 55 04/09/2020 01:28
Chapter 964 : Nhẹ chút, sẽ hư 54 03/09/2020 23:28
Chapter 962 : Nhẹ chút, sẽ đau 52 03/09/2020 21:28
Chapter 961 : Nhẹ chút, sẽ hư 51 03/09/2020 19:28
Chapter 961 : Nhẹ chút, sẽ hư 51 03/09/2020 17:28
Chapter 959 : Nhẹ chút, sẽ đau 49 03/09/2020 15:28
Chapter 958 : Nhẹ chút, sẽ hư 48 03/09/2020 13:28
Chapter 958 : Nhẹ chút, sẽ hư 48 03/09/2020 11:28
Chapter 956 : Nhẹ chút, sẽ đau 46 03/09/2020 09:28
Chapter 956 : Nhẹ chút, sẽ đau 46 03/09/2020 07:28
Chapter 955 : Nhẹ chút, sẽ đau 45 03/09/2020 05:28
Chapter 954 : Nhẹ chút, sẽ đau 44 03/09/2020 03:28
Chapter 953 : Nhẹ chút, sẽ đau 43 03/09/2020 01:28
Chapter 952 : Nhẹ chút, sẽ đau 42 02/09/2020 23:28
Chapter 951 : Nhẹ chút, sẽ đau 41 05/09/2020 23:29
Chapter 950 : Nhẹ chút, sẽ đau 40 05/09/2020 21:29
Chapter 949 : Nhẹ chút, sẽ đau 39 04/09/2020 23:12
Chapter 948 : Nhẹ chút, sẽ đau 38 04/09/2020 21:12
Chapter 947 : Nhẹ chút, sẽ đau 37 03/09/2020 23:12
Chapter 946 : Nhẹ chút, sẽ đau 36 03/09/2020 21:12
Chapter 945 : Nhẹ chút, sẽ đau 35 03/09/2020 19:12
Chapter 944 : Nhẹ chút, sẽ đau 34 03/09/2020 17:12
Chapter 943 : Nhẹ chút, sẽ đau 33 01/09/2020 23:12
Chapter 941 -2: Nhẹ chút, sẽ đau 31 01/09/2020 21:12
Chapter 941 -2: Nhẹ chút, sẽ đau 31 31/08/2020 23:13
Chapter 941 : Nhẹ chút, sẽ đau 30 31/08/2020 21:13
Chapter 940 : Nhẹ chút, sẽ đau 29 30/08/2020 23:12
Chapter 939 : Nhẹ chút, sẽ đau 28 29/08/2020 23:12
Chapter 938 : Nhẹ chút, sẽ đau 27 29/08/2020 21:12
Chapter 936 : Thiếu 29/08/2020 19:12
Chapter 936 : Nhẹ chút, sẽ đau 25 29/08/2020 17:12
Chapter 935 : Nhẹ chút, sẽ đau 23 29/08/2020 02:12
Chapter 934 : Nhẹ chút, sẽ đau 22 29/08/2020 00:12
Chapter 933 : Nhẹ chút, sẽ đau 21 27/08/2020 23:12
Chapter 932 : Nhẹ chút, sẽ đau 20 27/08/2020 21:12
Chapter 931 : Nhẹ chút, sẽ đau 19 26/08/2020 23:12
Chapter 930 : Nhẹ chút, sẽ đau 18 26/08/2020 21:12
Chapter 929 : Nhẹ chút, sẽ đau 17 25/08/2020 23:11
Chapter 928 : Nhẹ chút, sẽ đau 16 25/08/2020 21:11
Chapter 927 : Nhẹ chút, sẽ đau 15 24/08/2020 23:14
Chapter 926 : Nhẹ chút, sẽ đau 14 24/08/2020 21:14
Chapter 925 : Nhẹ chút, sẽ đau 13 23/08/2020 23:12
Chapter 924 : Nhẹ chút, sẽ đau 12 23/08/2020 21:12
Chapter 923 : Nhẹ chút, sẽ đau 11 22/08/2020 23:12
Chapter 922 : Nhẹ chút, sẽ đau 10 22/08/2020 21:12
Chapter 921 : Nhẹ chút, sẽ đau 9 21/08/2020 23:11
Chapter 920 : Nhẹ chút, sẽ đau 8 21/08/2020 21:11
Chapter 919 : Nhẹ chút, sẽ đau 7 20/08/2020 23:11
Chapter 918 : Nhẹ chút, sẽ đau 6 20/08/2020 21:11
Chapter 917 : Nhẹ chút, sẽ đau 5 19/08/2020 23:12
Chapter 916 : Nhẹ chút, sẽ đau 4 19/08/2020 21:12
Chapter 915 : Nhẹ chút, sẽ đau 3 19/08/2020 09:11
Chapter 914 : Nhẹ chút, sẽ đau 2 19/08/2020 07:11
Chapter 912 : Phiên Ngoại 3 19/08/2020 05:11
Chapter 911 : Phiên Ngoại 2 19/08/2020 03:11
Chapter 910 : Phiên Ngoại 1 19/08/2020 01:11
Chapter 909 : Nam chủ quá xấu rồi 66 18/08/2020 23:11
Chapter 909 : Nam chủ quá xấu rồi 66 18/08/2020 21:11
Chapter 906 -907: Nam chủ quá xấu rồi 63+64 18/08/2020 19:11
Chapter 905 : Nam chủ quá xấu rồi 62 18/08/2020 17:11
Chapter 905 : Nam chủ quá xấu rồi 62 18/08/2020 15:11
Chapter 904 : Nam chủ quá xấu rồi 61 18/08/2020 13:11
Chapter 903 : Nam chủ quá xấu rồi 60 18/08/2020 11:11
Chapter 902 : Nam chủ quá xấu rồi 59 18/08/2020 09:11
Chapter 901 : Nam chủ quá xấu rồi 58 18/08/2020 07:11
Chapter 900 : Nam chủ quá xấu rồi 57 18/08/2020 05:11
Chapter 898 : Nam chủ đại nhân quá xấu rồi 55 18/08/2020 03:11
Chapter 898 : Nam chủ đại nhân quá xấu rồi 55 18/08/2020 01:11
Chapter 897 : Nam chủ đại nhân quá xấu rồi 54 17/08/2020 23:11
Chapter 896 : Nam chủ đại nhân quá xấu rồi 53 17/08/2020 21:11
Chapter 895 : Nam chủ đại nhân quá xấu rồi 52 17/08/2020 19:11
Chapter 894 : Nam chủ đại nhân quá xấu rồi 51 17/08/2020 17:11
Chapter 893 : Nam chủ đại nhân quá xấu rồi 50 17/08/2020 15:11
Chapter 892 : Nam chủ đại nhân quá xấu rồi 49 17/08/2020 13:11
Chapter 891 : Nam chủ đại nhân quá xấu rồi 48 17/08/2020 11:11
Chapter 890 : Nam chủ đại nhân quá xấu rồi 47 17/08/2020 09:11
Chapter 889 : Nam chủ đại nhân quá xấu rồi 46 17/08/2020 07:11
Chapter 888 : Nam chủ đại nhân quá xấu rồi 45 17/08/2020 05:11
Chapter 887 : Nam chủ đại nhân quá xấu rồi 44 17/08/2020 03:11
Chapter 886 : Nam chủ đại nhân quá xấu rồi 43 17/08/2020 01:11
Chapter 885 : Nam chủ đại nhân quá xấu rồi 41+42 16/08/2020 23:11
Chapter 884 : Nam chủ đại nhân quá xấu rồi 40 16/08/2020 21:11
Chapter 883 : Nam chủ đại nhân quá xấu rồi 39 16/08/2020 19:11
Chapter 882 : Nam chủ đại nhân quá xấu rồi 38 16/08/2020 17:11
Chapter 881 : Nam chủ đại nhân quá xấu rồi 37 16/08/2020 15:11
Chapter 880 : Nam chủ đại nhân quá xấu rồi 36 16/08/2020 13:11
Chapter 879 : Nam Chủ Đại Nhân Quá Xấu Rồi (35) 16/08/2020 11:11
Chapter 878 : Nam Chủ Đại Nhân Quá Xấu Rồi (34) 16/08/2020 09:11
Chapter 877 : Nam Chủ Đại Nhân Quá Xấu Rồi (33) 16/08/2020 07:11
Chapter 876 : Nam Chủ Đại Nhân Quá Xấu Rồi (32) 16/08/2020 05:11
Chapter 875 : Nam Chủ Đại Nhân Quá Xấu Rồi (31) 16/08/2020 03:11
Chapter 874 : Nam Chủ Đại Nhân Quá Xấu Rồi (30) 16/08/2020 01:11
Chapter 873 : Nam Chủ Đại Nhân Quá Xấu Rồi (29) 15/08/2020 23:11
Chapter 872 : Nam Chủ Đại Nhân Quá Xấu Rồi (28) 15/08/2020 21:11
Chapter 871 : Nam Chủ Đại Nhân Quá Xấu Rồi (27) 15/08/2020 19:11
Chapter 870 : Nam chủ đại nhân quá xấu rồi (26) 15/08/2020 17:11
Chapter 869 : Nam chủ đại nhân quá xấu rồi (25) 15/08/2020 15:11
Chapter 868 : Nam chủ đại nhân quá xấu rồi (24) 15/08/2020 13:11
Chapter 867 : Nam chủ đại nhân quá xấu rồi (23) 15/08/2020 11:11
Chapter 866 : Nam chủ đại nhân quá xấu rồi (22) 15/08/2020 09:11
Chapter 864 : Nam chủ đại nhân quá xấu rồi!! (20) 15/08/2020 07:11
Chapter 863 : Nam chủ đại nhân quá xấu rồi! (19) 15/08/2020 05:11
Chapter 862 : Nam chủ đại nhân quá xấu rồi (18) 15/08/2020 03:11
Chapter 861 : Nam chủ quá xấu rồi 17 15/08/2020 01:11
Chapter 861 : Nam chủ quá xấu rồi 17 14/08/2020 23:11
Chapter 860 : Nam chủ quá xấu rồi 16 14/08/2020 21:11
Chapter 859 : Nam chủ quá xấu rồi 15 14/08/2020 19:11
Chapter 858 : Nam chủ quá xấu rồi 14 14/08/2020 17:11
Chapter 857 : Nam chủ quá xấu rồi 13 14/08/2020 15:11
Chapter 856 : Nam chủ quá xấu rồi 12 14/08/2020 13:11
Chapter 855 : Nam chủ quá xấu rồi 11 14/08/2020 11:11
Chapter 854 : Nam chủ quá xấu rồi 10 14/08/2020 09:11
Chapter 853 : Nam chủ quá xấu rồi 9 14/08/2020 07:11
Chapter 852 : Nam chủ quá xấu rồi 8 14/08/2020 05:11
Chapter 851 : Nam chủ quá xấu rồi 7 14/08/2020 03:11
Chapter 850 : Nam chủ quá xấu rồi 6 14/08/2020 01:11
Chapter 849 : Nam chủ quá xấu rồi 5 13/08/2020 23:11
Chapter 848 : Nam chủ quá xấu rồi 4 13/08/2020 21:11
Chapter 847 : Nam chủ quá xấu rồi 3 13/08/2020 19:11
Chapter 846 : Nam chủ quá xấu rồi 2 13/08/2020 17:11
Chapter 844 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 71 {Kết thúc} 13/08/2020 15:11
Chapter 844 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 71 {Kết thúc} 13/08/2020 13:11
Chapter 843 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 70 13/08/2020 11:11
Chapter 842 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 69 13/08/2020 09:11
Chapter 841 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 68 13/08/2020 07:11
Chapter 840 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 67 13/08/2020 05:11
Chapter 839 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 66 13/08/2020 03:11
Chapter 838 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 65 13/08/2020 01:11
Chapter 837 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 64 12/08/2020 23:11
Chapter 836 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 63 12/08/2020 21:11
Chapter 835 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 62 12/08/2020 19:11
Chapter 834 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 61 12/08/2020 17:11
Chapter 833 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 60 12/08/2020 15:11
Chapter 832 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 59 12/08/2020 13:11
Chapter 831 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 58 12/08/2020 11:11
Chapter 830 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 57 12/08/2020 09:11
Chapter 829 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 56 12/08/2020 07:11
Chapter 828 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 55 12/08/2020 05:11
Chapter 827 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 54 12/08/2020 03:11
Chapter 826 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 53 12/08/2020 01:11
Chapter 825 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 52 11/08/2020 23:11
Chapter 824 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 51 11/08/2020 21:11
Chapter 823 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 50 11/08/2020 19:11
Chapter 822 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 49 11/08/2020 17:11
Chapter 821 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 48 11/08/2020 15:11
Chapter 820 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 47 11/08/2020 13:11
Chapter 819 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 46 11/08/2020 11:11
Chapter 818 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 45 11/08/2020 09:11
Chapter 817 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 43+44 11/08/2020 07:11
Chapter 816 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 42 11/08/2020 05:11
Chapter 815 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 41 11/08/2020 03:11
Chapter 814 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 40 11/08/2020 01:11
Chapter 813 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 39 10/08/2020 23:11
Chapter 812 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 38 10/08/2020 21:11
Chapter 811 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 37 10/08/2020 19:11
Chapter 810 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 36 10/08/2020 17:11
Chapter 809 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 35 10/08/2020 15:11
Chapter 808 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 34 10/08/2020 13:11
Chapter 807 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 33 10/08/2020 11:11
Chapter 806 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 32 10/08/2020 09:11
Chapter 805 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 31 10/08/2020 07:11
Chapter 804 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 30 10/08/2020 05:11
Chapter 803 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 29 10/08/2020 03:11
Chapter 802 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 28 10/08/2020 01:11
Chapter 801 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 27 09/08/2020 23:11
Chapter 800 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 26 09/08/2020 21:11
Chapter 799 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 25 09/08/2020 19:11
Chapter 798 : Bạch liên nam chủ sủng muốn làm yêu 24 09/08/2020 17:11
Chapter 797 : Bạch liên hoa nam sủng muốn làm yêu 23 09/08/2020 15:11
Chapter 796 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 22 09/08/2020 13:11
Chapter 795 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 21 09/08/2020 11:11
Chapter 794 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 20 09/08/2020 09:11
Chapter 793 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu (19) 09/08/2020 07:11
Chapter 792 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu (18) 09/08/2020 05:11
Chapter 791 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu (17) 09/08/2020 03:11
Chapter 790 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 16 09/08/2020 01:11
Chapter 789 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 15 08/08/2020 23:11
Chapter 788 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 14 08/08/2020 21:11
Chapter 787 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 13 08/08/2020 19:11
Chapter 786 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 12 08/08/2020 17:11
Chapter 785 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 11 08/08/2020 15:11
Chapter 784 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 10 08/08/2020 13:11
Chapter 783 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 9 08/08/2020 11:11
Chapter 782 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 8 08/08/2020 09:11
Chapter 781 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 7 08/08/2020 07:11
Chapter 780 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 6 08/08/2020 05:11
Chapter 779 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 5 08/08/2020 03:11
Chapter 777 -2: 2 Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 3 08/08/2020 01:11
Chapter 777 -2: 2 Bạch liên nam sủng muốn làm yêu 3 07/08/2020 23:11
Chapter 776 : Bạch liên nam sủng muốn làm yêu* 1 07/08/2020 21:11
Chapter 775 : Yêu Vương đại nhân hắc hoá 70 {Kết thúc} 07/08/2020 19:11
Chapter 774 : Yêu Vương đại nhân hắc hóa 69 07/08/2020 17:11
Chapter 774 : Yêu Vương đại nhân hắc hóa 69 07/08/2020 15:11
Chapter 773 : Yêu Vương đại nhân hắc hóa 68 07/08/2020 13:11
Chapter 772 : Yêu Vương đại nhân hắc hóa 67 07/08/2020 11:11
Chapter 771 : Yêu Vương đại nhân hắc hóa 66 07/08/2020 09:11
Chapter 770 : Yêu Vương đại nhân hắc hóa 65 07/08/2020 07:11
Chapter 769 : Yêu Vương đại nhân hắc hóa 64 07/08/2020 05:11
Chapter 768 : Yêu Vương đại nhân hắc hóa 63 07/08/2020 03:11
Chapter 767 : Yêu Vương đại nhân hắc hóa 62 07/08/2020 01:11
Chapter 766 : Yêu vương đại nhân hắc hóa 61 06/08/2020 23:11
Chapter 765 : Yêu vương đại nhân hắc hóa 60 06/08/2020 21:11
Chapter 764 : Yêu vương đại nhân hắc hóa 59 06/08/2020 19:11
Chapter 763 : Yêu vương đại nhân hắc hóa 58 06/08/2020 17:11
Chapter 761 -3: 3: Yêu vương đại nhân hắc hóa 56 06/08/2020 15:11
Chapter 761 -3: 3: Yêu vương đại nhân hắc hóa 56 06/08/2020 13:11
Chapter 761 -2: 2: Yêu vương đại nhân hắc hóa 55 06/08/2020 11:11
Chapter 760 : Yêu vương đại nhân hắc hóa 53 06/08/2020 09:11
Chapter 760 : Yêu vương đại nhân hắc hóa 53 06/08/2020 07:11
Chapter 759 : Yêu vương đại nhân hắc hóa 52 06/08/2020 05:11
Chapter 758 : Yêu vương đại nhân hắc hóa 51 06/08/2020 03:11
Chapter 757 : Yêu vương đại nhân hắc hóa 50 06/08/2020 01:11
Chapter 756 : Yêu vương đại nhân hắc hóa 49 05/08/2020 23:11
Chapter 755 : Yêu vương đại nhân hắc hóa 48 05/08/2020 21:11
Chapter 754 : Yêu vương đại nhân hắc hóa 47 05/08/2020 19:11
Chapter 753 : Yêu vương đại nhân hắc hóa 46 05/08/2020 17:11
Chapter 752 : Yêu vương đại nhân hắc hóa 45 05/08/2020 15:11
Chapter 751 : Yêu vương đại nhân hắc hóa 44 05/08/2020 13:11
Chapter 750 : Yêu vương đại nhân hắc hóa 43 05/08/2020 11:11
Chapter 749 : Yêu Vương đại nhân hắc hóa 42 05/08/2020 09:11
Chapter 746 -747: Yêu Vương đại nhân hắc hóa 38+39+40 05/08/2020 07:11
Chapter 745 : Yêu Vương đại nhân hắc hóa 37 05/08/2020 05:11
Chapter 745 : Yêu Vương đại nhân hắc hóa 37 05/08/2020 03:11
Chapter 744 : Yêu Vương đại nhân hắc hóa 36 05/08/2020 01:11
Chapter 743 : Yêu Vương đại nhân hắc hóa 34+35 04/08/2020 23:11
Chapter 742 : Yêu Vương đại nhân hắc hóa 33 04/08/2020 21:11
Chapter 741 : Yêu Vương đại nhân hắc hóa (32) 04/08/2020 19:11
Chapter 740 : Yêu Vương đại nhân hắc hóa (31) 04/08/2020 17:11
Chapter 739 : Yêu Vương đại nhân hắc hóa (30) 04/08/2020 15:11
Chapter 738 : Yêu Vương đại nhân hắc hóa (29) 04/08/2020 13:11
Chapter 736 -2: 2:Yêu Vương đại nhân hắc hóa (27) 04/08/2020 11:11
Chapter 736 -2: 2:Yêu Vương đại nhân hắc hóa (27) 04/08/2020 09:11
Chapter 735 : Yêu Vương đại nhân hắc hóa (25) 04/08/2020 07:11
Chapter 735 : Yêu Vương đại nhân hắc hóa (25) 04/08/2020 05:11
Chapter 734 : Yêu Vương đại nhân hắc hóa (24) 04/08/2020 03:11
Chapter 733 : Yêu Vương đại nhân hắc hóa (23) 04/08/2020 01:11
Chapter 732 : Yêu Vương đại nhân hắc hóa (22) 03/08/2020 23:11
Chapter 731 : Yêu Vương đại nhân hắc hóa (21) 03/08/2020 21:11
Chapter 730 : Yêu Vương đại nhân hắc hóa (20) 03/08/2020 19:11
Chapter 729 : Yêu Vương đại nhân hắc hóa (19) 03/08/2020 17:11
Chapter 728 : Yêu Vương đại nhân hắc hóa (18) 03/08/2020 15:11
Chapter 727 : Yêu Vương đại nhân hắc hóa (17) 03/08/2020 13:11
Chapter 726 : Yêu Vương đại nhân hắc hóa (16) 03/08/2020 11:11
Chapter 725 : Yêu Vương đại nhân hắc hóa (15) 03/08/2020 09:11
Chapter 724 : Yêu Vương đại nhân hắc hóa (14) 03/08/2020 07:11
Chapter 723 : Yêu Vương đại nhân hắc hóa (13) 03/08/2020 05:11
Chapter 722 : Yêu Vương đại nhân hắc hóa (12) 03/08/2020 03:11
Chapter 721 : Yêu vương đại nhân hắc hóa (11) 03/08/2020 01:11
Chapter 720 : Yêu Vương đại nhân hắc hóa (10) 02/08/2020 23:11
Chapter 719 : Yêu Vương đại nhân hắc hóa (9) 02/08/2020 21:11
Chapter 718 : Yêu Vương đại nhân hắc hóa (8) 02/08/2020 19:11
Chapter 717 : Yêu Vương đại nhân hắc hóa (7) 02/08/2020 17:11
Chapter 716 : Yêu Vương đại nhân hắc hóa (6) 02/08/2020 15:11
Chapter 715 : Yêu Vương đại nhân hắc hóa (5) 02/08/2020 13:11
Chapter 714 : Yêu Vương đại nhân hắc hóa 4 02/08/2020 11:11
Chapter 713 : Yêu Vương đại nhân hắc hóa 3 02/08/2020 09:11
Chapter 712 : Yêu Vương đại nhân hắc hóa 2 02/08/2020 07:11
Chapter 710 : Phiên ngoại 02/08/2020 05:11
Chapter 709 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 62 02/08/2020 03:11
Chapter 709 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 62 02/08/2020 01:11
Chapter 708 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 61 01/08/2020 23:11
Chapter 707 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 60 01/08/2020 21:11
Chapter 706 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 59 01/08/2020 19:11
Chapter 705 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 58 01/08/2020 17:11
Chapter 704 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 57 01/08/2020 15:11
Chapter 703 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 56 01/08/2020 13:11
Chapter 702 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 55 01/08/2020 11:11
Chapter 701 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 54 01/08/2020 09:11
Chapter 700 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 53 01/08/2020 07:11
Chapter 699 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 52 01/08/2020 05:11
Chapter 698 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 51 01/08/2020 03:11
Chapter 697 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 50 01/08/2020 01:11
Chapter 696 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 49 31/07/2020 23:11
Chapter 695 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 48 31/07/2020 21:11
Chapter 694 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 47 31/07/2020 19:11
Chapter 693 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 46 31/07/2020 17:11
Chapter 692 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 45 31/07/2020 15:11
Chapter 691 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 44 31/07/2020 13:11
Chapter 690 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 43 31/07/2020 11:11
Chapter 689 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 42 31/07/2020 09:11
Chapter 688 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 41 31/07/2020 07:11
Chapter 686 -2: Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 38 31/07/2020 05:11
Chapter 686 -2: Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 38 31/07/2020 03:11
Chapter 685 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 36 31/07/2020 01:11
Chapter 685 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 36 30/07/2020 23:11
Chapter 684 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 35 30/07/2020 21:11
Chapter 683 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 34 30/07/2020 19:11
Chapter 682 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 33 30/07/2020 17:11
Chapter 681 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 32 30/07/2020 15:11
Chapter 680 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 31 30/07/2020 13:11
Chapter 679 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 30 30/07/2020 11:11
Chapter 678 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 28+29 30/07/2020 09:11
Chapter 677 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 27 30/07/2020 07:11
Chapter 676 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 26 30/07/2020 05:11
Chapter 675 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 25 30/07/2020 03:11
Chapter 674 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 24 30/07/2020 01:11
Chapter 673 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 23 29/07/2020 23:11
Chapter 672 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 22 29/07/2020 21:11
Chapter 671 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 21 29/07/2020 19:11
Chapter 670 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 20 29/07/2020 17:11
Chapter 669 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 19 29/07/2020 15:11
Chapter 668 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 18 29/07/2020 13:11
Chapter 667 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 17 29/07/2020 11:11
Chapter 666 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 16 29/07/2020 09:11
Chapter 665 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 15 29/07/2020 07:11
Chapter 664 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 14 29/07/2020 05:11
Chapter 663 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 13 29/07/2020 03:11
Chapter 662 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 12 29/07/2020 01:11
Chapter 661 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 11 28/07/2020 23:11
Chapter 660 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 10 28/07/2020 21:11
Chapter 659 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 9 28/07/2020 19:11
Chapter 658 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 8 28/07/2020 17:11
Chapter 657 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 7 28/07/2020 15:11
Chapter 656 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 6 28/07/2020 13:11
Chapter 655 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 5 28/07/2020 11:11
Chapter 654 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 4 28/07/2020 09:11
Chapter 653 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 3 28/07/2020 07:11
Chapter 652 : Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 2 28/07/2020 05:11
Chapter 650 : Phiên ngoại 28/07/2020 03:11
Chapter 649 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 74 28/07/2020 01:11
Chapter 649 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 74 27/07/2020 23:11
Chapter 648 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 73 27/07/2020 21:11
Chapter 647 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 72 27/07/2020 19:11
Chapter 646 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 71 27/07/2020 17:11
Chapter 645 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 70 27/07/2020 15:11
Chapter 644 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 69 27/07/2020 13:11
Chapter 643 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 68 27/07/2020 11:11
Chapter 642 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 67 27/07/2020 09:11
Chapter 641 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 66 27/07/2020 07:11
Chapter 640 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 65 27/07/2020 05:11
Chapter 639 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 64 27/07/2020 03:11
Chapter 638 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 63 27/07/2020 01:11
Chapter 637 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 62 26/07/2020 23:11
Chapter 636 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 61 26/07/2020 21:11
Chapter 635 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 60 26/07/2020 19:11
Chapter 634 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 59 26/07/2020 17:11
Chapter 633 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 58 26/07/2020 15:11
Chapter 632 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 57 26/07/2020 13:11
Chapter 631 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 56 26/07/2020 11:11
Chapter 630 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 55 26/07/2020 09:11
Chapter 629 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 54 26/07/2020 07:11
Chapter 628 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 53 26/07/2020 05:11
Chapter 627 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 52 26/07/2020 03:11
Chapter 626 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 51 26/07/2020 01:11
Chapter 625 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 50 25/07/2020 23:11
Chapter 624 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 49 25/07/2020 21:11
Chapter 623 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 48 25/07/2020 19:11
Chapter 622 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 45+46 25/07/2020 17:11
Chapter 621 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 44 25/07/2020 15:11
Chapter 620 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 42+43 25/07/2020 13:11
Chapter 619 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 41 25/07/2020 11:11
Chapter 618 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 40 25/07/2020 09:11
Chapter 617 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 39 25/07/2020 07:11
Chapter 616 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 38 25/07/2020 05:11
Chapter 615 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 37 25/07/2020 03:11
Chapter 614 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 36 25/07/2020 01:11
Chapter 613 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 35 24/07/2020 23:11
Chapter 612 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 34 24/07/2020 21:11
Chapter 611 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 33 24/07/2020 19:11
Chapter 610 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 32 24/07/2020 17:11
Chapter 609 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 31 24/07/2020 15:11
Chapter 608 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 30 24/07/2020 13:11
Chapter 607 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 29 24/07/2020 11:11
Chapter 606 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 27+28 24/07/2020 09:11
Chapter 605 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 26 24/07/2020 07:11
Chapter 604 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 25 24/07/2020 05:11
Chapter 603 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 24 24/07/2020 03:11
Chapter 602 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 23 24/07/2020 01:11
Chapter 601 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 22 23/07/2020 23:11
Chapter 600 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 21 23/07/2020 21:11
Chapter 599 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 20 23/07/2020 19:11
Chapter 598 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 19 23/07/2020 17:11
Chapter 597 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 18 23/07/2020 15:11
Chapter 596 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 17 23/07/2020 13:11
Chapter 595 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 16 23/07/2020 11:11
Chapter 593 -2: Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 13+14 23/07/2020 09:11
Chapter 593 -2: Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 13+14 23/07/2020 07:11
Chapter 592 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 10 23/07/2020 05:11
Chapter 592 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 10 23/07/2020 03:11
Chapter 591 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 9 23/07/2020 01:11
Chapter 590 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 8 22/07/2020 23:11
Chapter 589 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 7 22/07/2020 21:11
Chapter 588 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 6 22/07/2020 19:11
Chapter 587 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 5 22/07/2020 17:11
Chapter 586 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 4 22/07/2020 15:11
Chapter 585 : Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 3 22/07/2020 13:11
Chapter 583 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 57 22/07/2020 11:11
Chapter 583 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 57 22/07/2020 09:11
Chapter 582 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 56 22/07/2020 07:11
Chapter 581 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 55+56 22/07/2020 05:11
Chapter 580 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 54 22/07/2020 03:11
Chapter 579 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 53 22/07/2020 01:11
Chapter 578 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 52 21/07/2020 23:11
Chapter 577 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 51 21/07/2020 21:11
Chapter 576 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 50 21/07/2020 19:11
Chapter 575 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 49 21/07/2020 17:11
Chapter 574 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 48 21/07/2020 15:11
Chapter 573 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 47 21/07/2020 13:11
Chapter 572 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 45+46 21/07/2020 11:11
Chapter 571 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 44 21/07/2020 09:11
Chapter 570 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 43 21/07/2020 07:11
Chapter 569 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 42 21/07/2020 05:11
Chapter 568 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 41 21/07/2020 03:11
Chapter 567 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 40 21/07/2020 01:11
Chapter 566 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 39 20/07/2020 23:11
Chapter 565 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 38 20/07/2020 21:11
Chapter 564 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 37 20/07/2020 19:11
Chapter 563 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 36 20/07/2020 17:11
Chapter 562 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 35 20/07/2020 15:11
Chapter 561 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 34 20/07/2020 13:11
Chapter 560 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 33 20/07/2020 11:11
Chapter 559 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 32 20/07/2020 09:11
Chapter 558 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 31 20/07/2020 07:11
Chapter 557 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 30 20/07/2020 05:11
Chapter 556 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 29 20/07/2020 03:11
Chapter 555 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 28 20/07/2020 01:11
Chapter 554 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 27 19/07/2020 23:11
Chapter 553 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 26 19/07/2020 21:11
Chapter 552 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 25 19/07/2020 19:11
Chapter 551 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 24 19/07/2020 17:11
Chapter 550 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 23 19/07/2020 15:11
Chapter 549 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 22 19/07/2020 13:11
Chapter 548 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 21 19/07/2020 11:11
Chapter 547 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 20 19/07/2020 09:11
Chapter 546 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 19 19/07/2020 07:11
Chapter 545 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 18 19/07/2020 05:11
Chapter 544 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 17 19/07/2020 03:11
Chapter 543 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 16 19/07/2020 01:11
Chapter 542 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 15 18/07/2020 23:11
Chapter 541 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 14 18/07/2020 21:11
Chapter 540 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 13 01/05/2020 09:11
Chapter 538 -2: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 11 01/05/2020 07:11
Chapter 538 -2: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 11 01/05/2020 05:11
Chapter 538 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 10 01/05/2020 03:11
Chapter 537 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 9 01/05/2020 01:11
Chapter 535 -2: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 7 30/04/2020 23:11
Chapter 535 -2: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 7 30/04/2020 21:11
Chapter 535 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 6 30/04/2020 19:11
Chapter 534 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 5 30/04/2020 17:11
Chapter 533 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 4 30/04/2020 15:11
Chapter 532 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 3 30/04/2020 13:11
Chapter 531 : Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 2 30/04/2020 11:11
Chapter 529 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân {kết thúc} 30/04/2020 09:11
Chapter 529 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân {kết thúc} 30/04/2020 07:11
Chapter 528 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 72 30/04/2020 05:11
Chapter 527 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 71 30/04/2020 03:11
Chapter 526 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 70 30/04/2020 01:11
Chapter 525 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 69 29/04/2020 23:11
Chapter 524 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 68 29/04/2020 21:11
Chapter 523 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 67 29/04/2020 19:11
Chapter 522 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 66 29/04/2020 17:11
Chapter 521 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 65 29/04/2020 15:11
Chapter 520 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 64 29/04/2020 13:11
Chapter 519 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 62+63 29/04/2020 11:11
Chapter 518 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 61 29/04/2020 09:11
Chapter 517 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 60 29/04/2020 07:11
Chapter 516 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 59 29/04/2020 05:11
Chapter 515 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 58 29/04/2020 03:11
Chapter 514 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 57 29/04/2020 01:11
Chapter 513 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 56 28/04/2020 23:11
Chapter 512 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 55 28/04/2020 21:11
Chapter 511 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 54 28/04/2020 19:11
Chapter 510 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 53 28/04/2020 17:11
Chapter 509 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 52 28/04/2020 15:11
Chapter 508 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 51 28/04/2020 13:11
Chapter 507 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 50 28/04/2020 11:11
Chapter 506 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 49 28/04/2020 09:11
Chapter 505 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 48 28/04/2020 07:11
Chapter 504 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 46 28/04/2020 05:11
Chapter 503 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 46 28/04/2020 03:11
Chapter 502 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 45 28/04/2020 01:11
Chapter 501 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 44 27/04/2020 23:11
Chapter 500 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 43 27/04/2020 21:11
Chapter 499 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 42 27/04/2020 19:11
Chapter 498 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 41 27/04/2020 17:11
Chapter 497 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 40 27/04/2020 15:11
Chapter 496 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 39 27/04/2020 13:11
Chapter 495 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 38 27/04/2020 11:11
Chapter 494 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 36+37 27/04/2020 09:11
Chapter 493 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 35 27/04/2020 07:11
Chapter 492 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 34 27/04/2020 05:11
Chapter 491 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 33 27/04/2020 03:11
Chapter 490 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 32 27/04/2020 01:11
Chapter 489 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 31 26/04/2020 23:11
Chapter 488 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 30 26/04/2020 21:11
Chapter 487 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 29 26/04/2020 19:11
Chapter 486 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 28 26/04/2020 17:11
Chapter 485 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 27 26/04/2020 15:11
Chapter 484 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 26 26/04/2020 13:11
Chapter 483 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 25 26/04/2020 11:11
Chapter 482 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 24 26/04/2020 09:11
Chapter 481 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 23 26/04/2020 07:11
Chapter 480 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 22 26/04/2020 05:11
Chapter 479 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 21 26/04/2020 03:11
Chapter 478 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 20 26/04/2020 01:11
Chapter 477 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 18+19 25/04/2020 23:11
Chapter 476 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 17 25/04/2020 21:11
Chapter 475 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 16 25/04/2020 19:11
Chapter 474 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 15 25/04/2020 17:11
Chapter 473 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 14 25/04/2020 15:11
Chapter 472 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 13 25/04/2020 13:11
Chapter 471 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 12 25/04/2020 11:11
Chapter 470 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 11 25/04/2020 09:11
Chapter 469 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 10 25/04/2020 07:11
Chapter 468 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 9 25/04/2020 05:11
Chapter 467 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 8 25/04/2020 03:11
Chapter 465 -2: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 6 25/04/2020 01:11
Chapter 465 -2: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 6 24/04/2020 23:11
Chapter 465 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 5 24/04/2020 21:11
Chapter 464 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 4 24/04/2020 19:11
Chapter 463 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 3 24/04/2020 17:11
Chapter 462 : Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 2 24/04/2020 15:11
Chapter 460 : Tô tiểu gia là nữ sinh 65 24/04/2020 13:11
Chapter 460 : Tô tiểu gia là nữ sinh 65 24/04/2020 11:11
Chapter 459 : Tô tiểu gia là nữ sinh 64 24/04/2020 09:11
Chapter 458 : Tô tiểu gia là nữ sinh 63 24/04/2020 07:11
Chapter 457 : Tô tiểu gia là nữ sinh 62 24/04/2020 05:11
Chapter 456 : Tô tiểu gia là nữ sinh 61 24/04/2020 03:11
Chapter 455 : Tô tiểu gia là nữ sinh 60 24/04/2020 01:11
Chapter 454 : Tô tiểu gia là nữ sinh 59 23/04/2020 23:11
Chapter 453 : Tô tiểu gia là nữ sinh 58 23/04/2020 21:11
Chapter 452 : Tô tiểu gia là nữ sinh 57 23/04/2020 19:11
Chapter 451 : Tô tiểu gia là nữ sinh 56 23/04/2020 17:11
Chapter 450 : Tô tiểu gia là nữ sinh 55 23/04/2020 15:11
Chapter 449 : Tô tiểu gia là nữ sinh 54 23/04/2020 13:11
Chapter 448 : Tô tiểu gia là nữ sinh 53 23/04/2020 11:11
Chapter 447 : Tô tiểu gia là nữ sinh 52 23/04/2020 09:11
Chapter 446 : Tô tiểu gia là nữ sinh 51 23/04/2020 07:11
Chapter 445 : Tô tiểu gia là nữ sinh 50 23/04/2020 05:11
Chapter 444 : Tô tiểu gia là nữ sinh 50 23/04/2020 03:11
Chapter 443 : Tô tiểu gia là nữ sinh 49 23/04/2020 01:11
Chapter 442 : Tô tiểu gia là nữ sinh 48 22/04/2020 23:11
Chapter 441 : Tô tiểu gia là nữ sinh 47 22/04/2020 21:11
Chapter 440 : Tô tiểu gia là nữ sinh 46 22/04/2020 19:11
Chapter 439 : Tô tiểu gia là nữ sinh 45 22/04/2020 17:11
Chapter 438 : Tô tiểu gia là nữ sinh 44 22/04/2020 15:11
Chapter 437 : Tô tiểu gia là nữ sinh 43 22/04/2020 13:11
Chapter 436 : Tô tiểu gia là nữ sinh 42 22/04/2020 11:11
Chapter 435 : Tô tiểu gia là nữ sinh 41 22/04/2020 09:11
Chapter 434 : Tô tiểu gia là nữ sinh 40 22/04/2020 07:11
Chapter 433 : Tô tiểu gia là nữ sinh 39 22/04/2020 05:11
Chapter 432 : Tô tiểu gia là nữ sinh 38 22/04/2020 03:11
Chapter 431 : Tô tiểu gia là nữ sinh 37 22/04/2020 01:11
Chapter 430 : Tô tiểu gia là nữ sinh 36 21/04/2020 23:11
Chapter 429 : Tô tiểu gia là nữ sinh 35 21/04/2020 21:11
Chapter 428 : Tô tiểu gia là nữ sinh 34 21/04/2020 19:11
Chapter 427 : Tô tiểu gia là nữ sinh 33 21/04/2020 17:11
Chapter 426 : Tô tiểu gia là nữ sinh 32 21/04/2020 15:11
Chapter 425 : Tô tiểu gia là nữ sinh 31 21/04/2020 13:11
Chapter 424 : Tô tiểu gia là nữ sinh 30 21/04/2020 11:11
Chapter 423 : Tô tiểu gia là nữ sinh 29 21/04/2020 09:11
Chapter 422 : Tô tiểu gia là nữ sinh 28 21/04/2020 07:11
Chapter 421 : Tô tiểu gia là nữ sinh 27 21/04/2020 05:11
Chapter 420 : Tô tiểu gia là nữ sinh 26 21/04/2020 03:11
Chapter 419 : Tô tiểu gia là nữ sinh 25 21/04/2020 01:11
Chapter 418 : Tô tiểu gia là nữ sinh 24 20/04/2020 23:11
Chapter 416 : Tô thiếu gia là nữ sinh 22 20/04/2020 21:11
Chapter 416 : Tô thiếu gia là nữ sinh 22 20/04/2020 19:11
Chapter 415 : Tô thiếu gia là nữ sinh 21 20/04/2020 17:11
Chapter 413 : Tô tiểu gia là nữ sinh 19 20/04/2020 15:11
Chapter 413 : Tô tiểu gia là nữ sinh 19 20/04/2020 13:11
Chapter 412 : Tô tiểu gia là nữ sinh 18 20/04/2020 11:11
Chapter 411 : Tô tiểu gia là nữ sinh 17 20/04/2020 09:11
Chapter 410 : Tô tiểu gia là nữ sinh 16 20/04/2020 07:11
Chapter 409 : Tô tiểu gia là nữ sinh 15 20/04/2020 05:11
Chapter 408 : Tô tiểu gia là nữ sinh 14 20/04/2020 03:11
Chapter 407 : Tô tiểu gia là nữ sinh 13 20/04/2020 01:11
Chapter 406 : Tô tiểu gia là nữ sinh 12 19/04/2020 23:11
Chapter 405 : Tô tiểu gia là nữ sinh 11 19/04/2020 21:11
Chapter 404 : Tô tiểu gia là nữ sinh 10 19/04/2020 19:11
Chapter 403 : Tô tiểu gia là nữ sinh 9 19/04/2020 17:11
Chapter 402 : Tô tiểu gia là nữ sinh 8 19/04/2020 15:11
Chapter 401 : Tô tiểu gia là nữ sinh 7 19/04/2020 13:11
Chapter 400 : Tô tiểu gia là nữ sinh 6 19/04/2020 11:11
Chapter 399 : Tô tiểu gia là nữ sinh 5 19/04/2020 09:11
Chapter 398 : Tô tiểu gia là nữ sinh 4 19/04/2020 07:11
Chapter 397 : Tô tiểu gia là nữ sinh 3 19/04/2020 05:11
Chapter 396 : Tô tiểu gia là nữ sinh 2 19/04/2020 03:11
Chapter 394 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 68 19/04/2020 01:11
Chapter 394 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 68 18/04/2020 23:11
Chapter 393 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 67 18/04/2020 21:11
Chapter 392 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 66 18/04/2020 19:11
Chapter 391 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 65 18/04/2020 17:11
Chapter 390 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 64 18/04/2020 15:11
Chapter 389 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 63 18/04/2020 13:11
Chapter 388 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 62 18/04/2020 11:11
Chapter 387 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 61 18/04/2020 09:11
Chapter 386 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 60 18/04/2020 07:11
Chapter 385 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 59 18/04/2020 05:11
Chapter 384 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 58 18/04/2020 03:11
Chapter 383 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 57 18/04/2020 01:11
Chapter 382 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 56 17/04/2020 23:11
Chapter 381 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 55 17/04/2020 21:11
Chapter 379 : Điện cạnh đại thần đừng tự bế 53 17/04/2020 19:11
Chapter 378 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 52 17/04/2020 17:11
Chapter 378 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 52 17/04/2020 15:11
Chapter 377 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 51 17/04/2020 13:11
Chapter 376 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 50 17/04/2020 11:11
Chapter 375 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 49 17/04/2020 09:11
Chapter 374 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 48 17/04/2020 07:11
Chapter 373 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 47 17/04/2020 05:11
Chapter 372 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 46 17/04/2020 03:11
Chapter 371 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 45 17/04/2020 01:11
Chapter 370 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 44 16/04/2020 23:11
Chapter 369 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 43 16/04/2020 21:11
Chapter 368 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 42 16/04/2020 19:11
Chapter 366 -2: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 40 16/04/2020 17:11
Chapter 366 -2: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 40 16/04/2020 15:11
Chapter 366 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 39 16/04/2020 13:11
Chapter 365 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 38 16/04/2020 11:11
Chapter 364 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 37 16/04/2020 09:11
Chapter 363 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 36 16/04/2020 07:11
Chapter 362 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 35 16/04/2020 05:11
Chapter 361 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 34 16/04/2020 03:11
Chapter 360 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 33 16/04/2020 01:11
Chapter 359 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 32 15/04/2020 23:11
Chapter 358 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 31 15/04/2020 21:11
Chapter 357 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 30 15/04/2020 19:11
Chapter 356 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 29 15/04/2020 17:11
Chapter 355 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 28 15/04/2020 15:11
Chapter 354 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 27 15/04/2020 13:11
Chapter 353 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 26 15/04/2020 11:11
Chapter 352 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 25 15/04/2020 09:11
Chapter 351 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 24 15/04/2020 07:11
Chapter 350 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 23 15/04/2020 05:11
Chapter 349 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 22 15/04/2020 03:11
Chapter 348 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 21 15/04/2020 01:11
Chapter 347 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 20 14/04/2020 23:11
Chapter 346 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 19 14/04/2020 21:11
Chapter 345 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 18 14/04/2020 19:11
Chapter 344 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 17 14/04/2020 17:11
Chapter 342 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 15 14/04/2020 15:11
Chapter 341 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 14 14/04/2020 13:11
Chapter 340 -2: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 13 14/04/2020 11:11
Chapter 340 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 12 14/04/2020 09:11
Chapter 339 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 11 14/04/2020 07:11
Chapter 338 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 10 14/04/2020 05:11
Chapter 337 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 9 14/04/2020 03:11
Chapter 336 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 8 14/04/2020 01:11
Chapter 335 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 7 13/04/2020 23:11
Chapter 334 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 6 13/04/2020 21:11
Chapter 333 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 5 13/04/2020 19:11
Chapter 332 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 4 13/04/2020 17:11
Chapter 331 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 3 13/04/2020 15:11
Chapter 330 : Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 2 13/04/2020 13:11
Chapter 329 : Điện cạnh đại thần*, đừng tự bế 1 13/04/2020 11:11
Chapter 328 : Phiên ngoại 13/04/2020 09:11
Chapter 327 : Tiên Tôn, nhập ma 63 13/04/2020 07:11
Chapter 326 : Tiên Tôn, nhập ma 62 13/04/2020 05:11
Chapter 325 : Tiên Tôn, nhập ma 61 13/04/2020 03:11
Chapter 324 : Tiên Tôn, nhập ma 60 13/04/2020 01:11
Chapter 323 : Tiên Tôn, nhập ma 59 12/04/2020 23:11
Chapter 322 : Tiên Tôn, nhập ma 58 12/04/2020 21:11
Chapter 321 : Tiên Tôn, nhập ma 57 12/04/2020 19:11
Chapter 320 : Tiên Tôn, nhập ma 56 12/04/2020 17:11
Chapter 319 : Tiên Tôn, nhập ma 55 12/04/2020 15:11
Chapter 318 : Tiên Tôn, nhập ma 54 12/04/2020 13:11
Chapter 317 : Tiên Tôn, nhập ma 53 12/04/2020 11:11
Chapter 316 : Tiên Tôn, nhập ma 52 12/04/2020 09:11
Chapter 315 : Tiên Tôn, nhập ma 51 12/04/2020 07:11
Chapter 314 : Tiên Tôn, nhập ma 50 12/04/2020 05:11
Chapter 313 : Tiên Tôn, nhập ma 49 12/04/2020 03:11
Chapter 312 : Tiên Tôn, nhập ma 48 12/04/2020 01:11
Chapter 311 : Tiên Tôn, nhập ma 47 11/04/2020 23:11
Chapter 310 : Tiên Tôn, nhập ma 46 11/04/2020 21:11
Chapter 309 : Tiên Tôn, nhập ma 45 11/04/2020 19:11
Chapter 308 : Tiên Tôn, nhập ma 44 11/04/2020 17:11
Chapter 307 : Tiên Tôn, nhập ma 43 11/04/2020 15:11
Chapter 306 : Tiên Tôn, nhập ma 42 11/04/2020 13:11
Chapter 305 : Tiên Tôn, nhập ma 41 11/04/2020 11:11
Chapter 304 : Tiên Tôn, nhập ma 40 11/04/2020 09:11
Chapter 303 : Tiên Tôn, nhập ma 39 11/04/2020 07:11
Chapter 302 : Tiên Tôn, nhập ma 38 11/04/2020 05:11
Chapter 301 : Tiên Tôn, nhập ma 37 11/04/2020 03:11
Chapter 300 : Tiên Tôn, nhập ma 36 11/04/2020 01:11
Chapter 299 : Tiên Tôn, nhập ma 35 10/04/2020 23:11
Chapter 298 : Tiên Tôn, nhập ma 34 10/04/2020 21:11
Chapter 297 : Tiên Tôn, nhập ma 33 17/01/2020 03:01
Chapter 296 : Tiên Tôn, nhập ma 32 17/01/2020 01:01
Chapter 295 : Tiên Tôn, nhập ma 31 16/01/2020 23:01
Chapter 294 : Tiên Tôn, nhập ma 30 16/01/2020 21:01
Chapter 293 : Tiên Tôn, nhập ma 29 16/01/2020 19:01
Chapter 292 : Tiên Tôn, nhập ma 28 16/01/2020 17:01
Chapter 291 : Tiên Tôn, nhập ma 27 16/01/2020 15:01
Chapter 290 -2: Tiên Tôn, nhập ma (20) 10/04/2020 07:11
Chapter 290 -3: Tiên Tôn, nhập ma (21) 10/04/2020 07:11
Chapter 290 -4: Tiên Tôn, nhập ma (22) 10/04/2020 07:11
Chapter 290 -5: Tiên Tôn, nhập ma (23) 10/04/2020 07:11
Chapter 290 -6: Tiên Tôn, nhập ma (24) 10/04/2020 07:11
Chapter 290 -7: Tiên Tôn, nhập ma (25) 10/04/2020 07:11
Chapter 290 -8: Tiên Tôn, nhập ma (26) 10/04/2020 07:11
Chapter 290 : Tiên Tôn, nhập ma (19) 16/01/2020 13:01
Chapter 289 : Tiên Tôn, nhập ma (18) 16/01/2020 11:01
Chapter 288 : Tiên Tôn, nhập ma (17) 16/01/2020 09:01
Chapter 287 : Tiên Tôn, nhập ma (16) 16/01/2020 07:01
Chapter 286 : Tiên Tôn, nhập ma (15) 16/01/2020 05:01
Chapter 285 : Tiên Tôn, nhập ma (14) 16/01/2020 03:01
Chapter 284 : Tiên Tôn, nhập ma (13) 16/01/2020 01:01
Chapter 283 : Tiên Tôn, nhập ma (12) 15/01/2020 23:01
Chapter 282 : Tiên Tôn, nhập ma (11) 15/01/2020 21:01
Chapter 281 : Tiên Tôn, nhập ma (10) 15/01/2020 19:01
Chapter 280 : Tiên Tôn, nhập ma (9) 15/01/2020 17:01
Chapter 279 : Tiên Tôn, nhập ma (8) 15/01/2020 15:01
Chapter 278 : Tiên Tôn, nhập ma (7) 15/01/2020 13:01
Chapter 277 : Tiên Tôn, nhập ma (6) 15/01/2020 11:01
Chapter 276 : Tiên Tôn, nhập ma (5) 15/01/2020 09:01
Chapter 275 : Tiên Tôn, nhập ma (4) 15/01/2020 07:01
Chapter 274 : Tiên Tôn, nhập ma (3) 15/01/2020 05:01
Chapter 273 : Tiên Tôn, nhập ma (2) 15/01/2020 03:01
Chapter 272 : Tiên Tôn, nhập ma (1) 15/01/2020 01:01
Chapter 271 : Ngoại truyện (1) 14/01/2020 23:01
Chapter 270 : Câu truyện cổ tích hắc ám (xong) 14/01/2020 21:01
Chapter 269 : Câu truyện cổ tích hắc ám (41) 14/01/2020 19:01
Chapter 268 : Câu truyện cổ tích hắc ám (40) 14/01/2020 17:01
Chapter 267 : Câu truyện cổ tích hắc ám (39) 14/01/2020 15:01
Chapter 266 : Câu truyện cổ tích hắc ám (38) 14/01/2020 13:01
Chapter 265 : Câu truyện cổ tích hắc ám (37) 14/01/2020 11:01
Chapter 264 : Câu truyện cổ tích hắc ám (36) 14/01/2020 09:01
Chapter 263 : Câu truyện cổ tích hắc ám (35) 14/01/2020 07:01
Chapter 262 : Câu truyện cổ tích hắc ám (34) 14/01/2020 05:01
Chapter 261 : Câu truyện cổ tích hắc ám (33) 14/01/2020 03:01
Chapter 260 : Câu truyện cổ tích hắc ám (32) 14/01/2020 01:01
Chapter 259 : Câu truyện cổ tích hắc ám (31) 13/01/2020 23:01
Chapter 258 : Câu truyện cổ tích hắc ám (30) 13/01/2020 21:01
Chapter 257 : Câu truyện cổ tích hắc ám (29) 13/01/2020 19:01
Chapter 256 : Câu truyện cổ tích hắc ám (28) 13/01/2020 17:01
Chapter 255 : Câu truyện cổ tích hắc ám (27) 13/01/2020 15:01
Chapter 254 : Câu truyện cổ tích hắc ám (26) 13/01/2020 13:01
Chapter 253 : Câu truyện cổ tích hắc ám (25) 13/01/2020 11:01
Chapter 252 : Câu truyện cổ tích hắc ám (24) 13/01/2020 09:01
Chapter 251 : Câu truyện cổ tích hắc ám (23) 13/01/2020 07:01
Chapter 250 : Câu truyện cổ tích hắc ám (22) 13/01/2020 05:01
Chapter 249 : Câu truyện cổ tích hắc ám (21) 13/01/2020 03:01
Chapter 248 : Câu truyện cổ tích hắc ám (20) 13/01/2020 01:01
Chapter 247 : Câu truyện cổ tích hắc ám (19) 12/01/2020 23:01
Chapter 246 : Câu truyện cổ tích hắc ám (18) 12/01/2020 21:01
Chapter 245 : Câu truyện cổ tích hắc ám (17) 12/01/2020 19:01
Chapter 244 : Câu truyện cổ tích hắc ám (16) 12/01/2020 17:01
Chapter 243 : Câu truyện cổ tích hắc ám (15) 12/01/2020 15:01
Chapter 242 : Câu chuyện cổ tích hắc ám (14) 12/01/2020 13:01
Chapter 241 : Câu chuyện cổ tích hắc ám (13) 12/01/2020 11:01
Chapter 240 : Câu chuyện cổ tích hắc ám (12) 12/01/2020 09:01
Chapter 239 : Câu chuyện cổ tích hắc ám (11) 12/01/2020 07:01
Chapter 238 : Câu chuyện cổ tích hắc ám (10) 12/01/2020 05:01
Chapter 237 : Câu chuyện cổ tích hắc ám (9) 12/01/2020 03:01
Chapter 236 : Câu chuyện cổ tích hắc ám (8) 12/01/2020 01:01
Chapter 235 : Câu chuyện cổ tích hắc ám (7) 11/01/2020 23:01
Chapter 234 : Câu chuyện cổ tích hắc ám (6) 11/01/2020 21:01
Chapter 233 : Câu chuyện cổ tích hắc ám (5) 11/01/2020 19:01
Chapter 232 : Câu chuyện cổ tích hắc ám (4) 11/01/2020 17:01
Chapter 231 : Câu chuyện cổ tích hắc ám (3) 11/01/2020 15:01
Chapter 230 : Câu chuyện cổ tích hắc ám (2) 11/01/2020 13:01
Chapter 229 : Câu chuyện cổ tích hắc ám (1) 11/01/2020 11:01
Chapter 228 : Ngoại truyện 11/01/2020 09:01
Chapter 227 : Đại lão sắp hắc hóa (67) 11/01/2020 07:01
Chapter 226 : Đại lão sắp hắc hóa (66) 11/01/2020 05:01
Chapter 225 : Đại lão sắp hắc hóa (65) 11/01/2020 03:01
Chapter 224 : Đại lão sắp hắc hóa (64) 11/01/2020 01:01
Chapter 223 : Đại lão sắp hắc hóa (63) 10/01/2020 23:01
Chapter 222 : Đại lão sắp hắc hóa (62) 10/01/2020 21:01
Chapter 221 : Đại lão sắp hắc hóa (62) 10/01/2020 19:01
Chapter 220 : Đại lão sắp hắc hóa (61) 10/01/2020 17:01
Chapter 219 : Đại lão sắp hắc hóa (60) 10/01/2020 15:01
Chapter 218 : Đại lão sắp hắc hóa (59) 10/01/2020 13:01
Chapter 217 : Đại lão sắp hắc hóa (58) 10/01/2020 11:01
Chapter 216 : Đại lão sắp hắc hóa (57) 10/01/2020 09:01
Chapter 215 : Đại lão sắp hắc hóa (56) 10/01/2020 07:01
Chapter 214 : Đại lão sắp hắc hóa (55) 10/01/2020 05:01
Chapter 213 : Đại lão sắp hắc hóa (54) 10/01/2020 03:01
Chapter 212 : Đại lão sắp hắc hóa (53) 10/01/2020 01:01
Chapter 211 : Đại lão sắp hắc hóa (52) 09/01/2020 23:01
Chapter 210 : Đại lão sắp hắc hóa (51) 09/01/2020 21:01
Chapter 209 : Đại lão sắp hắc hóa (50) 09/01/2020 19:01
Chapter 208 : Đại lão sắp hắc hóa (49) 09/01/2020 17:01
Chapter 207 : Đại lão sắp hắc hóa (48) 09/01/2020 15:01
Chapter 206 : Đại lão sắp hắc hóa (47) 09/01/2020 13:01
Chapter 205 : Đại lão sắp hắc hóa (46) 09/01/2020 11:01
Chapter 204 : Đại lão sắp hắc hóa (45) 09/01/2020 09:01
Chapter 203 : Đại lão sắp hắc hóa (44) 09/01/2020 07:01
Chapter 202 : Đại lão sắp hắc hóa (43) 09/01/2020 05:01
Chapter 201 : Đại lão sắp hắc hóa (42) 09/01/2020 03:01
Chapter 200 : Đại lão sắp hắc hóa (41) 09/01/2020 01:01
Chapter 199 : Đại lão sắp hắc hóa (40) 08/01/2020 23:01
Chapter 198 : Đại lão sắp hắc hóa (39) 08/01/2020 21:01
Chapter 197 : Đại lão sắp hắc hóa (38) 08/01/2020 19:00
Chapter 196 : Đại lão sắp hắc hóa (37) 08/01/2020 17:00
Chapter 195 : Đại lão sắp hắc hóa (36) 08/01/2020 15:00
Chapter 194 : Đại lão sắp hắc hóa (35) 08/01/2020 13:00
Chapter 193 : Đại lão sắp hắc hóa (35) 08/01/2020 11:00
Chapter 192 : Đại lão sắp hắc hóa (34) 08/01/2020 09:00
Chapter 191 : Đại lão sắp hắc hóa (34) 08/01/2020 07:00
Chapter 190 : Đại lão sắp hắc hóa (33) 08/01/2020 05:00
Chapter 189 : Đại lão sắp hắc hóa (32) 08/01/2020 03:00
Chapter 188 : Đại lão sắp hắc hóa (31) 08/01/2020 01:00
Chapter 187 : Đại lão sắp hắc hóa (30) 07/01/2020 23:00
Chapter 186 : Đại lão sắp hắc hóa (29) 07/01/2020 21:00
Chapter 185 : Đại lão sắp hắc hóa (28) 07/01/2020 19:00
Chapter 184 : Đại lão sắp hắc hóa (27) 07/01/2020 17:00
Chapter 183 : Đại lão sắp hắc hóa (26) 07/01/2020 15:00
Chapter 182 : Đại lão sắp hắc hóa (25) 07/01/2020 13:00
Chapter 181 : Đại lão sắp hắc hóa (24) 07/01/2020 11:00
Chapter 180 : Đại lão sắp hắc hóa (23) 07/01/2020 09:00
Chapter 179 : Đại lão sắp hắc hóa (22) 07/01/2020 07:00
Chapter 178 : Đại lão sắp hắc hóa (21) 07/01/2020 05:00
Chapter 177 : Đại lão sắp hắc hóa (20) 07/01/2020 03:00
Chapter 176 : Đại lão sắp hắc hóa (19) 07/01/2020 01:00
Chapter 175 : Đại lão sắp hắc hóa (18) 06/01/2020 23:00
Chapter 174 : Đại lão sắp hắc hóa (17) 06/01/2020 21:00
Chapter 173 : Đại lão sắp hắc hóa (16) 06/01/2020 19:00
Chapter 172 : Đại lão sắp hắc hóa (15) 06/01/2020 17:00
Chapter 171 : Đại lão sắp hắc hóa (14) 06/01/2020 15:00
Chapter 170 : Đại lão sắp hắc hóa (13) 06/01/2020 13:00
Chapter 169 : Đại lão sắp hắc hóa (12) 06/01/2020 11:00
Chapter 168 : Đại lão sắp hắc hóa (11) 06/01/2020 09:00
Chapter 167 : Đại lão sắp hắc hóa (10) 06/01/2020 07:00
Chapter 166 : Đại lão sắp hắc hóa (9) 06/01/2020 05:00
Chapter 165 : Đại lão sắp hắc hóa (8) 06/01/2020 03:00
Chapter 164 : Đại lão sắp hắc hóa (7) 06/01/2020 01:00
Chapter 163 : Đại lão sắp hắc hóa (6) 05/01/2020 23:00
Chapter 162 : Đại lão sắp hắc hoá (5) 05/01/2020 21:00
Chapter 161 : Đại lão sắp hắc hoá (4) 05/01/2020 19:00
Chapter 160 : Đại lão sắp hắc hoá (3) 05/01/2020 17:00
Chapter 159 : Đại lão sắp hắc hoá (2) 05/01/2020 15:00
Chapter 158 : Đại lão sắp hắc hóa (1) 05/01/2020 13:00
Chapter 157 : Ngoại truyện 05/01/2020 11:00
Chapter 156 : Hoàng tử bệnh kiều (80) 05/01/2020 09:00
Chapter 155 : Hoàng tử bệnh kiều (79) 05/01/2020 07:00
Chapter 154 : Hoàng tử bệnh kiều (78) 05/01/2020 05:00
Chapter 153 : Hoàng tử bệnh kiều (77) 05/01/2020 03:00
Chapter 152 : Hoàng tử bệnh kiều (76) 05/01/2020 01:00
Chapter 151 : Hoàng tử bệnh kiều (75) 04/01/2020 23:00
Chapter 150 : Hoàng tử bệnh kiều (74) 04/01/2020 21:00
Chapter 149 : Hoàng tử bệnh kiều (73) 04/01/2020 19:00
Chapter 148 : Hoàng tử bệnh kiều (73) 04/01/2020 17:00
Chapter 147 : Hoàng tử bệnh kiều (72) 04/01/2020 15:00
Chapter 146 : Hoàng tử bệnh kiều (71) 04/01/2020 13:00
Chapter 145 : Hoàng tử bệnh kiều (70) 04/01/2020 11:00
Chapter 144 : Hoàng tử bệnh kiều (69) 04/01/2020 09:00
Chapter 143 : Hoàng tử bệnh kiều (68) 04/01/2020 07:00
Chapter 142 : Hoàng tử bệnh kiều (67) 04/01/2020 05:00
Chapter 141 : Hoàng tử bệnh kiều (66) 04/01/2020 03:00
Chapter 140 : Hoàng tử bệnh kiều (65) 04/01/2020 01:00
Chapter 139 : Hoàng tử bệnh kiều (64) 03/01/2020 23:00
Chapter 138 : Hoàng tử bệnh kiều (63) 03/01/2020 21:00
Chapter 137 : Hoàng tử bệnh kiều (62) 03/01/2020 19:00
Chapter 136 : Hoàng tử bệnh kiều (61) 03/01/2020 17:00
Chapter 135 : Hoàng tử bệnh kiều (60) 03/01/2020 15:00
Chapter 134 : Hoàng tử bệnh kiều (59) 03/01/2020 13:00
Chapter 133 : Hoàng tử bệnh kiều (58) 03/01/2020 11:00
Chapter 132 : Hoàng tử bệnh kiều (57) 03/01/2020 09:00
Chapter 131 : Hoàng tử bệnh kiều (56) 03/01/2020 07:00
Chapter 130 : Hoàng tử bệnh kiều (55) 03/01/2020 05:00
Chapter 129 : Hoàng tử bệnh kiều (54) 03/01/2020 03:00
Chapter 128 : Hoàng tử bệnh kiều (53) 03/01/2020 01:00
Chapter 127 : Hoàng tử bệnh kiều (52) 02/01/2020 23:00
Chapter 126 : Hoàng tử bệnh kiều (51) 02/01/2020 21:00
Chapter 125 : Hoàng tử bệnh kiều (50) 02/01/2020 19:00
Chapter 124 : Hoàng tử bệnh kiều (49) 02/01/2020 17:00
Chapter 123 : Hoàng tử bệnh kiều (48) 02/01/2020 15:00
Chapter 122 : Hoàng tử bệnh kiều (47) 02/01/2020 13:00
Chapter 121 : Hoàng tử bệnh kiều (46) 02/01/2020 11:00
Chapter 120 : Hoàng tử bệnh kiều (45) 02/01/2020 09:00
Chapter 119 : Hoàng tử bệnh kiều (44) 02/01/2020 07:00
Chapter 118 : Hoàng tử bệnh kiều (43) 02/01/2020 05:00
Chapter 117 : Hoàng tử bệnh kiều (42) 02/01/2020 03:00
Chapter 116 : Hoàng tử bệnh kiều (41) 02/01/2020 01:00
Chapter 115 : Hoàng tử bệnh kiều (40) 01/01/2020 23:00
Chapter 114 : Hoàng tử bệnh kiều (39) 01/01/2020 21:00
Chapter 113 : Hoàng tử bệnh kiều (38) 01/01/2020 19:00
Chapter 112 : Hoàng tử bệnh kiều (37) 01/01/2020 17:00
Chapter 111 : Hoàng tử bệnh kiều (36) 01/01/2020 15:00
Chapter 110 : Hoàng tử bệnh kiều (35) 01/01/2020 13:00
Chapter 109 : Hoàng tử bệnh kiều (34) 01/01/2020 11:00
Chapter 108 : Hoàng tử bệnh kiều (33) 01/01/2020 09:00
Chapter 107 : Hoàng tử bệnh kiều (32) 01/01/2020 07:00
Chapter 106 : Hoàng tử bệnh kiều (31) 01/01/2020 05:00
Chapter 105 : Hoàng tử bệnh kiều (30) 01/01/2020 03:00
Chapter 104 : Hoàng tử bệnh kiều (29) 01/01/2020 01:00
Chapter 103 : Hoàng tử bệnh kiều (28) 31/12/2019 23:00
Chapter 102 : Hoàng tử bệnh kiều (27) 31/12/2019 21:00
Chapter 101 : Hoàng tử bệnh kiều (26) 31/12/2019 19:00
Chapter 100 : Hoàng tử bệnh kiều (25) 31/12/2019 17:00
Chapter 99 : Hoàng tử bệnh kiều (24) 31/12/2019 15:00
Chapter 98 : Hoàng tử bệnh kiều (23) 31/12/2019 13:00
Chapter 97 : Hoàng tử bệnh kiều (22) 31/12/2019 11:00
Chapter 96 : Hoàng tử bệnh kiều (21) 31/12/2019 09:00
Chapter 95 : Hoàng tử bệnh kiều (20) 31/12/2019 07:00
Chapter 94 : Hoàng tử bệnh kiều (19) 31/12/2019 05:00
Chapter 93 : Hoàng tử bệnh kiều (18) 31/12/2019 03:00
Chapter 92 : Hoàng tử bệnh kiều (17) 31/12/2019 01:00
Chapter 91 : Hoàng tử bệnh kiều (16) 30/12/2019 23:00
Chapter 90 : Hoàng tử bệnh kiều (15) 30/12/2019 21:00
Chapter 89 : Hoàng tử bệnh kiều (14) 30/12/2019 19:00
Chapter 88 : Hoàng tử bệnh kiều (13) 30/12/2019 17:00
Chapter 87 : Hoàng tử bệnh kiều (12) 30/12/2019 15:00
Chapter 86 : Hoàng tử bệnh kiều (11) 30/12/2019 13:00
Chapter 85 : Hoàng tử bệnh kiều (10) 30/12/2019 11:00
Chapter 84 : Hoàng tử bệnh kiều (9) 30/12/2019 09:00
Chapter 83 : Hoàng tử bệnh kiều (8) 30/12/2019 07:00
Chapter 82 : Hoàng tử bệnh kiều (7) 30/12/2019 05:00
Chapter 81 : Hoàng tử bệnh kiều (6) 30/12/2019 03:00
Chapter 80 : Hoàng tử bệnh kiều (5) 30/12/2019 01:00
Chapter 79 : Hoàng tử bệnh kiều (4) 29/12/2019 23:00
Chapter 78 : Hoàng tử bệnh kiều (3) 29/12/2019 21:00
Chapter 77 : Hoàng tử bệnh kiều (2) 29/12/2019 19:00
Chapter 76 : Hoàng tử bệnh kiều (1) 29/12/2019 17:00
Chapter 75 : Ngoại truyện (2) 29/12/2019 15:00
Chapter 74 : Ngoại truyện (1) 29/12/2019 13:00
Chapter 73 : Thiếu niên kiệt ngạo (xong) 29/12/2019 11:00
Chapter 72 : Thiếu niên kiệt ngạo (71) 29/12/2019 09:00
Chapter 71 : Thiếu niên kiệt ngạo (70) 29/12/2019 07:00
Chapter 70 : Thiếu niên kiệt ngạo (69) 29/12/2019 05:00
Chapter 69 : Thiếu niên kiệt ngạo (68) 29/12/2019 03:00
Chapter 68 : Thiếu niên kiệt ngạo (67) 29/12/2019 01:00
Chapter 67 : Thiếu niên kiệt ngạo (66) 28/12/2019 23:00
Chapter 66 : Thiếu niên kiệt ngạo (65) 28/12/2019 21:00
Chapter 65 : Thiếu niên kiệt ngạo (64) 28/12/2019 19:00
Chapter 64 : Thiếu niên kiệt ngạo (63) 28/12/2019 17:00
Chapter 63 : Thiếu niên kiệt ngạo (62) 28/12/2019 15:00
Chapter 62 : Thiếu niên kiệt ngạo (61) 28/12/2019 13:00
Chapter 61 : Thiếu niên kiệt ngạo (60) 28/12/2019 11:00
Chapter 60 : Thiếu niên kiệt ngạo (59) 28/12/2019 09:00
Chapter 59 : Thiếu niên kiệt ngạo (58) 28/12/2019 07:00
Chapter 58 : Thiếu niên kiệt ngạo (57) 28/12/2019 05:00
Chapter 57 : Thiếu niên kiệt ngạo (56) 28/12/2019 03:00
Chapter 56 : Thiếu niên kiệt ngạo (55) 28/12/2019 01:00
Chapter 55 : Thiếu niên kiệt ngạo (54) 27/12/2019 23:00
Chapter 54 : Thiếu niên kiệt ngạo (53) 27/12/2019 21:00
Chapter 53 : Thiếu niên kiệt ngạo (52) 27/12/2019 19:00
Chapter 52 : Thiếu niên kiệt ngạo (51) 27/12/2019 17:00
Chapter 51 : Thiếu niên kiệt ngạo (50) 27/12/2019 15:00
Chapter 50 : Thiếu niên kiệt ngạo (49) 27/12/2019 13:00
Chapter 49 : Thiếu niên kiệt ngạo (48) 27/12/2019 11:00
Chapter 48 : Thiếu niên kiệt ngạo (47) 27/12/2019 09:00
Chapter 47 : Thiếu niên kiệt ngạo (46) 27/12/2019 07:00
Chapter 46 : Thiếu niên kiệt ngạo (45) 27/12/2019 05:00
Chapter 45 : Thiếu niên kiệt ngạo (44) 27/12/2019 03:00
Chapter 44 : Thiếu niên kiệt ngạo (43) 27/12/2019 01:00
Chapter 43 : Thiếu niên kiệt ngạo (42) 26/12/2019 23:00
Chapter 42 : Thiếu niên kiệt ngạo (41) 26/12/2019 21:00
Chapter 41 : Thiếu niên kiệt ngạo (40) 26/12/2019 19:00
Chapter 40 : Thiếu niên kiệt ngạo (39) 26/12/2019 17:00
Chapter 39 : Thiếu niên kiệt ngạo (38) 26/12/2019 15:00
Chapter 38 : Thiếu niên kiệt ngạo (37) 26/12/2019 13:00
Chapter 37 : Thiếu niên kiệt ngạo (36) 26/12/2019 11:00
Chapter 36 : Thiếu niên kiệt ngạo (35) 26/12/2019 09:00
Chapter 35 : Thiếu niên kiệt ngạo (34) 26/12/2019 07:00
Chapter 34 : Thiếu niên kiệt ngạo (33) 26/12/2019 05:00
Chapter 33 : Thiếu niên kiệt ngạo (32) 26/12/2019 03:00
Chapter 32 : Thiếu niên kiệt ngạo (31) 26/12/2019 01:00
Chapter 31 : Thiếu niên kiệt ngạo (30) 25/12/2019 23:00
Chapter 30 : Thiếu niên kiệt ngạo (29) 25/12/2019 21:00
Chapter 29 : Thiếu niên kiệt ngạo (28) 25/12/2019 19:00
Chapter 28 : Thiếu niên kiệt ngạo (27) 25/12/2019 17:00
Chapter 27 : Thiếu niên kiệt ngạo (26) 25/12/2019 15:00
Chapter 26 : Thiếu niên kiệt ngạo (25) 25/12/2019 13:00
Chapter 25 : Thiếu niên kiệt ngạo (24) 25/12/2019 11:00
Chapter 24 : Thiếu niên kiệt ngạo (23) 25/12/2019 09:00
Chapter 23 : Thiếu niên kiệt ngạo (22) 25/12/2019 07:00
Chapter 22 : Thiếu niên kiệt ngạo (21) 25/12/2019 05:00
Chapter 21 : Thiếu niên kiệt ngạo (20) 25/12/2019 03:00
Chapter 20 : Thiếu niên kiệt ngạo (19) 25/12/2019 01:00
Chapter 19 : Thiếu niên kiệt ngạo (18) 24/12/2019 23:00
Chapter 18 : Thiếu niên kiệt ngạo (17) 24/12/2019 21:00
Chapter 17 : Thiếu niên kiệt ngạo (16) 24/12/2019 19:00
Chapter 16 : Thiếu niên kiệt ngạo (15) 24/12/2019 17:00
Chapter 15 : Thiếu niên kiệt ngạo (14) 24/12/2019 15:00
Chapter 14 : Thiếu niên kiệt ngạo (13) 24/12/2019 13:00
Chapter 13 : Thiếu niên kiệt ngạo (12) 24/12/2019 11:00
Chapter 12 : Thiếu niên kiệt ngạo (11) 24/12/2019 09:00
Chapter 11 : Thiếu niên kiệt ngạo (10) 24/12/2019 07:00
Chapter 10 : Thiếu niên kiệt ngạo (9) 24/12/2019 05:00
Chapter 9 : Thiếu niên kiệt ngạo (8) 24/12/2019 03:00
Chapter 8 : Thiếu niên kiệt ngạo (7) 24/12/2019 01:00
Chapter 7 : Thiếu niên kiệt ngạo (6) 23/12/2019 23:00
Chapter 6 : Thiếu niên kiệt ngạo (5) 23/12/2019 21:00
Chapter 5 : Thiếu niên kiệt ngạo (4) 23/12/2019 19:00
Chapter 4 : Thiếu niên kiệt ngạo (3) 23/12/2019 17:00
Chapter 3 : Thiếu niên kiệt ngạo (2) 23/12/2019 15:00
Chapter 2 : Thiếu niên kiệt ngạo (1) 23/12/2019 13:00
Chapter 1 : Hệ thống Tiểu Hoa 23/12/2019 11:00

comment

Có thể bạn thích xem

Sủng Lên Tận Trời - Sung Len Tan Troi

Cập nhật lúc : 27/11/2019 03:44

Tình trạng : 15 / 17 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn, Xuyên Không, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bệnh Vương Độc Sủng Kiều Thê - Benh Vuong Đoc Sung Kieu The

Cập nhật lúc : 25/06/2018 19:23

Tình trạng : 71 / 71 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh - Cong Chiem Nam Chu Benh Xa Tinh

Cập nhật lúc : 20/06/2020 02:11

Tình trạng : 130 / 132 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Sủng Đồ Lên Trời, Vạn Vạn Tuế - Sung Đo Len Troi, Van Van Tue

Cập nhật lúc : 26/03/2018 21:26

Tình trạng : 82 / 82 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Mỹ Nam Thì Sao Chứ? Nữ Phụ Ta Xin Kiếu!! - My Nam Thi Sao Chu? Nu Phu Ta Xin Kieu!!

Cập nhật lúc : 16/08/2018 21:04

Tình trạng : 43 / 45 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tướng Công Bệnh Kiêu - Tuong Cong Benh Kieu

Cập nhật lúc : 22/10/2019 10:53

Tình trạng : 6 / 8 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Các Ngươi Muốn Lên Trời - Cac Nguoi Muon Len Troi

Cập nhật lúc : 09/11/2019 23:40

Tình trạng : 2 / 4 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Horror - Kinh Dị, Manhua, Ngôn Tình, Shoujo, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tôi Vốn Dĩ Bị Bệnh Kiều - Toi Von Di Bi Benh Kieu

Cập nhật lúc : 18/07/2019 09:08

Tình trạng : 31 / 33 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Năm Năm Sau Kéo Em Lên Giường - Nam Nam Sau Keo Em Len Giuong

Cập nhật lúc : 28/12/2019 07:08

Tình trạng : 16 / 16 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bệnh Kiều Thiểu Gia Thị Chích Lang - Benh Kieu Thieu Gia Thi Chich Lang

Cập nhật lúc : 03/01/2020 01:10

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bệnh Kiều Phu Quân Ngạnh Thượng Cung - Benh Kieu Phu Quan Nganh Thuong Cung

Cập nhật lúc : 26/10/2020 18:11

Tình trạng : 6 / 8 Chapter

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Màu, Xuyên Không

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng) - Đoc Sung Thien Kieu (Thien Kieu Bach Sung)

Cập nhật lúc : 03/11/2019 06:53

Tình trạng : 123 / 123 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Võ Luyện Đỉnh Phong - Vo Luyen Đinh Phong

Cập nhật lúc : 27/10/2020 12:10

Tình trạng : 738 / 740 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Fantasy - Giả Tưởng, Manhua, Shounen, Supernatural - Siêu Nhiên, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.239

Đọc truyện

Nguyên Tôn - Nguyen Ton

Cập nhật lúc : 27/10/2020 13:58

Tình trạng : 1403 / 1405 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Ta Là Tà Đế - Ta La Ta Đe

Cập nhật lúc : 27/10/2020 13:41

Tình trạng : 97 / 99 Chapter

Thể loại: Manhua, Supernatural - Siêu Nhiên, Màu, Xuyên Không

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.185

Đọc truyện

Nghịch Thiên Kiếm Thần - Nghich Thien Kiem Than

Cập nhật lúc : 27/10/2020 09:10

Tình trạng : 304 / 306 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Mystery, Shounen, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.215

Đọc truyện

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - Xuyen Nhanh: Nam Than, Bung Chay Đi!

Cập nhật lúc : 27/10/2020 07:58

Tình trạng : 2453 / 2455 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại, Mạt Thế

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.184

Đọc truyện

Kiêu Sủng Y Phi - Kieu Sung Y Phi

Cập nhật lúc : 27/10/2020 05:41

Tình trạng : 207 / 209 Chapter

Thể loại: Cổ Đại, Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, School Life - Học Đường, Màu, Xuyên Không

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.180

Đọc truyện