My Osin

My Osin

Tác giả : Bin_Lum

Thể loại : Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 10/10/2022 10:58

Tình trạng : 87 / 87 Chapter

Lượt xem: 16179

Ariel as Ariel Wu Chun as Chun Mike He as Mike Joe Cheng as Joe Adan as Adan And.... Ella as Ella Rainie as Rainie Tiffany as Tiny Joanne as Joanne
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 87 : 87 - End 10/10/2022 19:28
Chapter 86 : 86 10/10/2022 17:28
Chapter 85 : 85 10/10/2022 15:28
Chapter 84 : 84 10/10/2022 13:28
Chapter 83 : 83 10/10/2022 11:28
Chapter 82 : 82 10/10/2022 09:28
Chapter 81 : 81 10/10/2022 07:28
Chapter 80 : 80 10/10/2022 05:28
Chapter 79 : 79 10/10/2022 03:28
Chapter 78 : 78 10/10/2022 01:28
Chapter 77 : 77 09/10/2022 23:28
Chapter 76 : 76 09/10/2022 21:28
Chapter 75 : 75 09/10/2022 19:28
Chapter 74 : 74 09/10/2022 17:28
Chapter 73 : 73 09/10/2022 15:28
Chapter 72 : 72 09/10/2022 13:28
Chapter 71 : 71 09/10/2022 11:28
Chapter 70 : 70 09/10/2022 09:28
Chapter 69 : 69 09/10/2022 07:28
Chapter 68 : 68 09/10/2022 05:28
Chapter 67 : 67 09/10/2022 03:28
Chapter 66 : 66 09/10/2022 01:28
Chapter 65 : 65 08/10/2022 23:28
Chapter 64 : 64 08/10/2022 21:28
Chapter 63 : 63 08/10/2022 19:28
Chapter 62 : 62 08/10/2022 17:28
Chapter 61 : 61 08/10/2022 15:28
Chapter 60 : 60 08/10/2022 13:28
Chapter 59 : 59 08/10/2022 11:28
Chapter 58 : 58 08/10/2022 09:28
Chapter 57 : 57 08/10/2022 07:28
Chapter 56 : 56 08/10/2022 05:28
Chapter 55 : 55 08/10/2022 03:28
Chapter 54 : 54 08/10/2022 01:28
Chapter 53 : 53 07/10/2022 23:28
Chapter 52 : 52 07/10/2022 21:28
Chapter 51 : 51 07/10/2022 19:28
Chapter 50 : 50 07/10/2022 17:28
Chapter 49 : 49 07/10/2022 15:28
Chapter 48 : 48 07/10/2022 13:28
Chapter 47 : 47 07/10/2022 11:28
Chapter 46 : 46 07/10/2022 09:28
Chapter 45 : 45 07/10/2022 07:28
Chapter 44 : 44 07/10/2022 05:28
Chapter 43 : 43 07/10/2022 03:28
Chapter 42 : 42 07/10/2022 01:28
Chapter 41 : 41 06/10/2022 23:28
Chapter 40 : 40 06/10/2022 21:28
Chapter 39 : 39 06/10/2022 19:28
Chapter 38 : 38 06/10/2022 17:28
Chapter 37 : 37 06/10/2022 15:28
Chapter 36 : 36 06/10/2022 13:28
Chapter 35 : 35 06/10/2022 11:28
Chapter 34 : 34 06/10/2022 09:28
Chapter 33 : 33 06/10/2022 07:28
Chapter 32 : 32 06/10/2022 05:28
Chapter 31 : 31 06/10/2022 03:28
Chapter 30 : 30 06/10/2022 01:28
Chapter 29 : 29 05/10/2022 23:28
Chapter 28 : 28 05/10/2022 21:28
Chapter 27 : 27 05/10/2022 19:28
Chapter 26 : 26 05/10/2022 17:28
Chapter 25 : 25 05/10/2022 15:28
Chapter 24 : 24 05/10/2022 13:28
Chapter 23 : 23 05/10/2022 11:28
Chapter 22 : 22 05/10/2022 09:28
Chapter 21 : 21 05/10/2022 07:28
Chapter 20 : 20 05/10/2022 05:28
Chapter 19 : 19 05/10/2022 03:28
Chapter 18 : 18 05/10/2022 01:28
Chapter 17 : 17 04/10/2022 23:28
Chapter 16 : 16 04/10/2022 21:28
Chapter 15 : 15 04/10/2022 19:28
Chapter 14 : 14 04/10/2022 17:28
Chapter 13 : 13 04/10/2022 15:28
Chapter 12 : 12 04/10/2022 13:28
Chapter 11 : 11 04/10/2022 11:28
Chapter 10 : 10 04/10/2022 09:28
Chapter 9 : 9 04/10/2022 07:28
Chapter 8 : 8 04/10/2022 05:28
Chapter 7 : 7 04/10/2022 03:28
Chapter 6 : 6 04/10/2022 01:28
Chapter 5 : 5 03/10/2022 23:28
Chapter 4 : 4 03/10/2022 21:28
Chapter 3 : 3 03/10/2022 19:28
Chapter 2 : 2 03/10/2022 17:28
Chapter 1 : 1 03/10/2022 15:28

Tag: My Osin

comment

Có thể bạn thích xem

Ôsin Nổi Loạn - Ôsin Noi Loan

Cập nhật lúc : 24/10/2021 19:58

Tình trạng : 105 / 105 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Nàng Osin Của Thiếu Gia - Nang Osin Cua Thieu Gia

Cập nhật lúc : 15/09/2017 23:01

Tình trạng : 36 / 38 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Khi Cô Ngốc Là Ôsin - Khi Co Ngoc La Ôsin

Cập nhật lúc : 11/12/2018 07:56

Tình trạng : 34 / 36 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Anh Chọn Ai? Siêu Mẫu Hay Osin? - Anh Chon Ai? Sieu Mau Hay Osin?

Cập nhật lúc : 27/07/2018 06:41

Tình trạng : 1 / 1 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Teen

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin - Nay Anh! Toi Khong Phai La Ôsin

Cập nhật lúc : 08/10/2019 19:12

Tình trạng : 36 / 36 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Con Gái Sếp Tổng Và Osin Cấp Cao! - Con Gai Sep Tong Va Osin Cap Cao!

Cập nhật lúc : 31/07/2019 14:44

Tình trạng : 29 / 29 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Mỹ Thực Mua Đứt Mỹ Nam - My Thuc Mua Đut My Nam

Cập nhật lúc : 29/06/2019 10:04

Tình trạng : 50 / 50 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

[Đông Phương Mỹ Nhân] Tập 1: Lời Nguyền Mỹ Nhân - [Đong Phuong My Nhan] Tap 1: Loi Nguyen My Nhan

Cập nhật lúc : 13/06/2019 05:43

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

My Love - My Love

Cập nhật lúc : 14/11/2019 15:01

Tình trạng : 100 / 100 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Teen

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

My Moonlight - My Moonlight

Cập nhật lúc : 11/07/2020 02:12

Tình trạng : 24 / 26 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Phương Tây

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

My Vampire - My Vampire

Cập nhật lúc : 20/04/2022 22:02

Tình trạng : 14 / 14 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Teen

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Mỹ Nhân Kiều - My Nhan Kieu

Cập nhật lúc : 12/11/2017 21:44

Tình trạng : 56 / 58 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Em Tới Là Để Ôm Anh - Em Toi La Đe Ôm Anh

Cập nhật lúc : 25/03/2023 13:58

Tình trạng : 78 / 78 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cho Tôi Mượn Mười Năm - Cho Toi Muon Muoi Nam

Cập nhật lúc : 25/03/2023 08:28

Tình trạng : 12 / 12 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nữ Phụ Độc Ác Yêu Tiền Như Mạng - Nu Phu Đoc Ác Yeu Tien Nhu Mang

Cập nhật lúc : 25/03/2023 06:58

Tình trạng : 19 / 19 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Comedy - Hài Hước, Sủng, Đoản Văn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Mùa Xuân Đang Đến - Mua Xuan Đang Đen

Cập nhật lúc : 25/03/2023 05:28

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đệ Nhất Kiếm Thần - Đe Nhat Kiem Than

Cập nhật lúc : 25/03/2023 00:03

Tình trạng : 8000 / 8002 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Gia Đấu

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.215

Đọc truyện

Dịu Dàng Trao Anh Trọn Đời Trọn Kiếp - Diu Dang Trao Anh Tron Đoi Tron Kiep

Cập nhật lúc : 24/03/2023 22:33

Tình trạng : 79 / 81 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện