Mê Vợ Không Lối Về

Me Vo Khong Loi Ve

Tác giả : Chiêu Tài Tiến Bảo

Thể loại : Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 07/11/2022 03:59

Tình trạng : 1845 / 1845 Chapter

Lượt xem: 16471

Một cuộc giao dịch, cô mang thai con của người lạ, mang bụng bầu gả cho người đàn ông đã đính ước từ nhỏ. Vốn cho rằng chỉ là một cuộc giao dịch, lại dây dưa thứ tình cảm không nên có trong cuộc hôn nhân này. Mười tháng hoài thai sắp sinh, một tờ đơn ly hôn trên đất, cô mới hoàn toàn tình ngộ. Sau này anh ta nói "Bà xã về đi, người anh yêu luôn là em"
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 1845 : (Hoàn) 07/11/2022 17:29
Chapter 1844 07/11/2022 15:29
Chapter 1843 07/11/2022 13:29
Chapter 1842 07/11/2022 11:29
Chapter 1841 07/11/2022 09:29
Chapter 1840 07/11/2022 07:29
Chapter 1839 07/11/2022 05:29
Chapter 1838 07/11/2022 03:29
Chapter 1837 07/11/2022 01:29
Chapter 1836 06/11/2022 23:29
Chapter 1835 06/11/2022 21:29
Chapter 1834 06/11/2022 19:29
Chapter 1833 06/11/2022 17:29
Chapter 1832 06/11/2022 15:29
Chapter 1831 06/11/2022 13:29
Chapter 1830 06/11/2022 11:29
Chapter 1829 06/11/2022 09:29
Chapter 1828 06/11/2022 07:29
Chapter 1827 06/11/2022 05:29
Chapter 1826 06/11/2022 03:29
Chapter 1825 06/11/2022 01:29
Chapter 1824 05/11/2022 23:29
Chapter 1823 05/11/2022 21:29
Chapter 1822 05/11/2022 19:29
Chapter 1821 05/11/2022 17:29
Chapter 1820 05/11/2022 15:29
Chapter 1819 05/11/2022 13:29
Chapter 1818 05/11/2022 11:29
Chapter 1817 05/11/2022 09:29
Chapter 1816 05/11/2022 07:29
Chapter 1815 05/11/2022 05:29
Chapter 1814 05/11/2022 03:29
Chapter 1813 05/11/2022 01:29
Chapter 1812 04/11/2022 23:29
Chapter 1811 04/11/2022 21:29
Chapter 1810 04/11/2022 19:29
Chapter 1809 04/11/2022 17:29
Chapter 1808 04/11/2022 15:29
Chapter 1807 04/11/2022 13:29
Chapter 1806 04/11/2022 11:29
Chapter 1805 04/11/2022 09:29
Chapter 1804 04/11/2022 07:29
Chapter 1803 04/11/2022 05:29
Chapter 1802 04/11/2022 03:29
Chapter 1801 04/11/2022 01:29
Chapter 1800 03/11/2022 23:29
Chapter 1799 03/11/2022 21:29
Chapter 1798 03/11/2022 19:29
Chapter 1797 03/11/2022 17:29
Chapter 1796 03/11/2022 15:29
Chapter 1795 03/11/2022 13:29
Chapter 1794 03/11/2022 11:29
Chapter 1793 03/11/2022 09:29
Chapter 1792 03/11/2022 07:29
Chapter 1791 03/11/2022 05:29
Chapter 1790 03/11/2022 03:29
Chapter 1789 03/11/2022 01:29
Chapter 1788 02/11/2022 23:29
Chapter 1787 02/11/2022 21:29
Chapter 1786 02/11/2022 19:29
Chapter 1785 02/11/2022 17:29
Chapter 1784 02/11/2022 15:29
Chapter 1783 02/11/2022 13:29
Chapter 1782 02/11/2022 11:29
Chapter 1781 02/11/2022 09:29
Chapter 1780 02/11/2022 07:29
Chapter 1779 02/11/2022 05:29
Chapter 1778 02/11/2022 03:29
Chapter 1777 02/11/2022 01:29
Chapter 1776 01/11/2022 23:29
Chapter 1775 01/11/2022 21:29
Chapter 1774 01/11/2022 19:29
Chapter 1773 01/11/2022 17:29
Chapter 1772 01/11/2022 15:29
Chapter 1771 01/11/2022 13:29
Chapter 1770 01/11/2022 11:29
Chapter 1769 01/11/2022 09:29
Chapter 1768 01/11/2022 07:29
Chapter 1767 01/11/2022 05:29
Chapter 1766 01/11/2022 03:29
Chapter 1765 01/11/2022 01:29
Chapter 1764 31/10/2022 23:29
Chapter 1763 31/10/2022 21:29
Chapter 1762 31/10/2022 19:29
Chapter 1761 31/10/2022 17:29
Chapter 1760 31/10/2022 15:29
Chapter 1759 31/10/2022 13:29
Chapter 1758 31/10/2022 11:29
Chapter 1757 31/10/2022 09:29
Chapter 1756 31/10/2022 07:29
Chapter 1755 31/10/2022 05:29
Chapter 1754 31/10/2022 03:29
Chapter 1753 31/10/2022 01:29
Chapter 1752 30/10/2022 23:29
Chapter 1751 30/10/2022 21:29
Chapter 1750 30/10/2022 19:29
Chapter 1749 30/10/2022 17:29
Chapter 1748 30/10/2022 15:29
Chapter 1747 30/10/2022 13:29
Chapter 1746 30/10/2022 11:29
Chapter 1745 30/10/2022 09:29
Chapter 1744 30/10/2022 07:29
Chapter 1743 30/10/2022 05:29
Chapter 1742 30/10/2022 03:29
Chapter 1741 30/10/2022 01:29
Chapter 1740 29/10/2022 23:29
Chapter 1739 29/10/2022 21:29
Chapter 1738 29/10/2022 19:29
Chapter 1737 29/10/2022 17:29
Chapter 1736 29/10/2022 15:29
Chapter 1735 29/10/2022 13:29
Chapter 1734 29/10/2022 11:29
Chapter 1733 29/10/2022 09:29
Chapter 1732 29/10/2022 07:29
Chapter 1731 29/10/2022 05:29
Chapter 1730 29/10/2022 03:29
Chapter 1729 29/10/2022 01:29
Chapter 1728 28/10/2022 23:29
Chapter 1727 28/10/2022 21:29
Chapter 1726 28/10/2022 19:29
Chapter 1725 28/10/2022 17:29
Chapter 1724 28/10/2022 15:29
Chapter 1723 28/10/2022 13:29
Chapter 1722 28/10/2022 11:29
Chapter 1721 28/10/2022 09:29
Chapter 1720 28/10/2022 07:29
Chapter 1719 28/10/2022 05:29
Chapter 1718 28/10/2022 03:29
Chapter 1717 28/10/2022 01:29
Chapter 1716 27/10/2022 23:29
Chapter 1715 27/10/2022 21:29
Chapter 1714 27/10/2022 19:29
Chapter 1713 27/10/2022 17:29
Chapter 1712 27/10/2022 15:29
Chapter 1711 27/10/2022 13:29
Chapter 1710 27/10/2022 11:29
Chapter 1709 27/10/2022 09:29
Chapter 1708 27/10/2022 07:29
Chapter 1707 27/10/2022 05:29
Chapter 1706 27/10/2022 03:29
Chapter 1705 27/10/2022 01:29
Chapter 1704 26/10/2022 23:29
Chapter 1703 26/10/2022 21:29
Chapter 1702 26/10/2022 19:29
Chapter 1701 26/10/2022 17:29
Chapter 1700 26/10/2022 15:29
Chapter 1699 26/10/2022 13:29
Chapter 1698 26/10/2022 11:29
Chapter 1697 26/10/2022 09:29
Chapter 1696 26/10/2022 07:29
Chapter 1695 26/10/2022 05:29
Chapter 1694 26/10/2022 03:29
Chapter 1693 26/10/2022 01:29
Chapter 1692 25/10/2022 23:29
Chapter 1691 25/10/2022 21:29
Chapter 1690 25/10/2022 19:29
Chapter 1689 25/10/2022 17:29
Chapter 1688 25/10/2022 15:29
Chapter 1687 25/10/2022 13:29
Chapter 1686 25/10/2022 11:29
Chapter 1685 25/10/2022 09:29
Chapter 1684 25/10/2022 07:29
Chapter 1683 25/10/2022 05:29
Chapter 1682 25/10/2022 03:29
Chapter 1681 25/10/2022 01:29
Chapter 1680 24/10/2022 23:29
Chapter 1679 24/10/2022 21:29
Chapter 1678 24/10/2022 19:29
Chapter 1677 24/10/2022 17:29
Chapter 1676 24/10/2022 15:29
Chapter 1675 24/10/2022 13:29
Chapter 1674 24/10/2022 11:29
Chapter 1673 07/11/2022 03:31
Chapter 1672 07/11/2022 01:31
Chapter 1671 06/11/2022 23:31
Chapter 1670 06/11/2022 21:31
Chapter 1669 06/11/2022 19:31
Chapter 1668 06/11/2022 17:31
Chapter 1667 06/11/2022 15:31
Chapter 1666 06/11/2022 13:31
Chapter 1665 06/11/2022 11:31
Chapter 1664 06/11/2022 09:31
Chapter 1663 06/11/2022 07:31
Chapter 1662 06/11/2022 05:31
Chapter 1661 06/11/2022 03:31
Chapter 1660 06/11/2022 01:31
Chapter 1659 05/11/2022 23:31
Chapter 1658 05/11/2022 21:31
Chapter 1657 05/11/2022 19:31
Chapter 1656 05/11/2022 17:31
Chapter 1655 05/11/2022 15:31
Chapter 1654 05/11/2022 13:31
Chapter 1653 05/11/2022 11:31
Chapter 1652 05/11/2022 09:31
Chapter 1651 05/11/2022 07:31
Chapter 1650 05/11/2022 05:31
Chapter 1649 05/11/2022 03:31
Chapter 1648 05/11/2022 01:31
Chapter 1647 04/11/2022 23:31
Chapter 1646 04/11/2022 21:31
Chapter 1645 04/11/2022 19:31
Chapter 1644 04/11/2022 17:31
Chapter 1643 04/11/2022 15:31
Chapter 1642 04/11/2022 13:31
Chapter 1641 04/11/2022 11:31
Chapter 1640 04/11/2022 09:31
Chapter 1639 04/11/2022 07:31
Chapter 1638 04/11/2022 05:31
Chapter 1636 -1637 04/11/2022 03:31
Chapter 1635 04/11/2022 01:31
Chapter 1634 03/11/2022 23:31
Chapter 1633 03/11/2022 21:31
Chapter 1632 03/11/2022 19:31
Chapter 1631 03/11/2022 17:31
Chapter 1630 03/11/2022 15:31
Chapter 1629 03/11/2022 13:31
Chapter 1628 03/11/2022 11:31
Chapter 1627 03/11/2022 09:31
Chapter 1626 03/11/2022 07:31
Chapter 1625 03/11/2022 05:31
Chapter 1624 03/11/2022 03:31
Chapter 1623 03/11/2022 01:31
Chapter 1622 02/11/2022 23:31
Chapter 1621 02/11/2022 21:31
Chapter 1620 02/11/2022 19:31
Chapter 1619 02/11/2022 17:31
Chapter 1618 02/11/2022 15:31
Chapter 1617 02/11/2022 13:31
Chapter 1616 02/11/2022 11:31
Chapter 1615 02/11/2022 09:31
Chapter 1614 02/11/2022 07:31
Chapter 1613 02/11/2022 05:31
Chapter 1612 02/11/2022 03:31
Chapter 1611 02/11/2022 01:31
Chapter 1610 01/11/2022 23:31
Chapter 1609 01/11/2022 21:31
Chapter 1608 01/11/2022 19:31
Chapter 1607 01/11/2022 17:31
Chapter 1606 01/11/2022 15:31
Chapter 1605 01/11/2022 13:31
Chapter 1604 01/11/2022 11:31
Chapter 1603 01/11/2022 09:31
Chapter 1602 01/11/2022 07:31
Chapter 1601 01/11/2022 05:31
Chapter 1600 01/11/2022 03:31
Chapter 1599 01/11/2022 01:31
Chapter 1598 31/10/2022 23:31
Chapter 1597 31/10/2022 21:31
Chapter 1596 31/10/2022 19:31
Chapter 1595 31/10/2022 17:31
Chapter 1594 31/10/2022 15:31
Chapter 1593 31/10/2022 13:31
Chapter 1592 31/10/2022 11:31
Chapter 1591 31/10/2022 09:31
Chapter 1590 31/10/2022 07:31
Chapter 1589 31/10/2022 05:31
Chapter 1588 31/10/2022 03:31
Chapter 1587 31/10/2022 01:31
Chapter 1586 30/10/2022 23:31
Chapter 1585 30/10/2022 21:31
Chapter 1584 30/10/2022 19:31
Chapter 1583 30/10/2022 17:31
Chapter 1582 30/10/2022 15:31
Chapter 1581 30/10/2022 13:31
Chapter 1580 30/10/2022 11:31
Chapter 1579 30/10/2022 09:31
Chapter 1578 30/10/2022 07:31
Chapter 1577 30/10/2022 05:31
Chapter 1576 30/10/2022 03:31
Chapter 1575 30/10/2022 01:31
Chapter 1574 29/10/2022 23:31
Chapter 1573 29/10/2022 21:31
Chapter 1572 29/10/2022 19:31
Chapter 1571 29/10/2022 17:31
Chapter 1570 29/10/2022 15:31
Chapter 1569 29/10/2022 13:31
Chapter 1568 29/10/2022 11:31
Chapter 1567 29/10/2022 09:31
Chapter 1566 29/10/2022 07:31
Chapter 1565 29/10/2022 05:31
Chapter 1564 29/10/2022 03:31
Chapter 1563 29/10/2022 01:31
Chapter 1562 28/10/2022 23:31
Chapter 1561 28/10/2022 21:31
Chapter 1560 28/10/2022 19:31
Chapter 1559 28/10/2022 17:31
Chapter 1558 28/10/2022 15:31
Chapter 1557 28/10/2022 13:31
Chapter 1556 28/10/2022 11:31
Chapter 1555 28/10/2022 09:31
Chapter 1554 28/10/2022 07:31
Chapter 1553 28/10/2022 05:31
Chapter 1552 28/10/2022 03:31
Chapter 1551 28/10/2022 01:31
Chapter 1550 27/10/2022 23:31
Chapter 1549 27/10/2022 21:31
Chapter 1548 27/10/2022 19:31
Chapter 1547 27/10/2022 17:31
Chapter 1546 27/10/2022 15:31
Chapter 1545 27/10/2022 13:31
Chapter 1544 27/10/2022 11:31
Chapter 1543 27/10/2022 09:31
Chapter 1542 27/10/2022 07:31
Chapter 1541 27/10/2022 05:31
Chapter 1540 27/10/2022 03:31
Chapter 1539 27/10/2022 01:31
Chapter 1538 26/10/2022 23:31
Chapter 1537 26/10/2022 21:31
Chapter 1536 26/10/2022 19:31
Chapter 1535 26/10/2022 17:31
Chapter 1534 26/10/2022 15:31
Chapter 1533 26/10/2022 13:31
Chapter 1532 26/10/2022 11:31
Chapter 1531 26/10/2022 09:31
Chapter 1530 26/10/2022 07:31
Chapter 1529 26/10/2022 05:31
Chapter 1528 26/10/2022 03:31
Chapter 1527 26/10/2022 01:31
Chapter 1526 25/10/2022 23:31
Chapter 1525 25/10/2022 21:31
Chapter 1524 25/10/2022 19:31
Chapter 1523 25/10/2022 17:31
Chapter 1522 25/10/2022 15:31
Chapter 1521 25/10/2022 13:31
Chapter 1520 25/10/2022 11:31
Chapter 1519 25/10/2022 09:31
Chapter 1518 25/10/2022 07:31
Chapter 1517 25/10/2022 05:31
Chapter 1516 25/10/2022 03:31
Chapter 1515 25/10/2022 01:31
Chapter 1514 24/10/2022 23:31
Chapter 1513 24/10/2022 21:31
Chapter 1512 24/10/2022 19:31
Chapter 1511 24/10/2022 17:31
Chapter 1510 24/10/2022 15:31
Chapter 1509 24/10/2022 13:31
Chapter 1508 24/10/2022 11:31
Chapter 1507 24/10/2022 09:31
Chapter 1506 24/10/2022 07:31
Chapter 1505 24/10/2022 05:31
Chapter 1504 24/10/2022 03:31
Chapter 1503 24/10/2022 01:31
Chapter 1502 23/10/2022 23:31
Chapter 1501 23/10/2022 21:31
Chapter 1500 23/10/2022 19:31
Chapter 1499 23/10/2022 17:31
Chapter 1498 23/10/2022 15:31
Chapter 1497 23/10/2022 13:31
Chapter 1496 23/10/2022 11:31
Chapter 1495 23/10/2022 09:31
Chapter 1494 23/10/2022 07:31
Chapter 1493 23/10/2022 05:31
Chapter 1492 23/10/2022 03:31
Chapter 1491 23/10/2022 01:31
Chapter 1490 22/10/2022 23:31
Chapter 1489 22/10/2022 21:31
Chapter 1488 22/10/2022 19:31
Chapter 1487 22/10/2022 17:31
Chapter 1486 22/10/2022 15:31
Chapter 1485 22/10/2022 13:31
Chapter 1484 22/10/2022 11:31
Chapter 1483 22/10/2022 09:31
Chapter 1482 22/10/2022 07:31
Chapter 1481 22/10/2022 05:31
Chapter 1480 22/10/2022 03:31
Chapter 1479 22/10/2022 01:31
Chapter 1478 21/10/2022 23:31
Chapter 1477 21/10/2022 21:31
Chapter 1476 21/10/2022 19:31
Chapter 1475 21/10/2022 17:31
Chapter 1474 21/10/2022 15:31
Chapter 1473 11/10/2022 17:29
Chapter 1472 11/10/2022 15:29
Chapter 1471 11/10/2022 13:29
Chapter 1470 11/10/2022 11:29
Chapter 1469 11/10/2022 09:29
Chapter 1468 11/10/2022 07:29
Chapter 1467 11/10/2022 05:29
Chapter 1466 11/10/2022 03:29
Chapter 1465 11/10/2022 01:29
Chapter 1464 10/10/2022 23:29
Chapter 1463 10/10/2022 21:29
Chapter 1462 10/10/2022 19:29
Chapter 1461 10/10/2022 17:29
Chapter 1460 10/10/2022 15:29
Chapter 1459 10/10/2022 13:29
Chapter 1458 10/10/2022 11:29
Chapter 1457 10/10/2022 09:29
Chapter 1456 10/10/2022 07:29
Chapter 1455 10/10/2022 05:29
Chapter 1454 10/10/2022 03:29
Chapter 1453 10/10/2022 01:29
Chapter 1452 09/10/2022 23:29
Chapter 1451 09/10/2022 21:29
Chapter 1450 09/10/2022 19:29
Chapter 1449 09/10/2022 17:29
Chapter 1448 09/10/2022 15:29
Chapter 1447 09/10/2022 13:29
Chapter 1446 09/10/2022 11:29
Chapter 1445 09/10/2022 09:29
Chapter 1444 09/10/2022 07:29
Chapter 1443 09/10/2022 05:29
Chapter 1442 09/10/2022 03:29
Chapter 1441 09/10/2022 01:29
Chapter 1440 08/10/2022 23:29
Chapter 1439 08/10/2022 21:29
Chapter 1438 08/10/2022 19:29
Chapter 1437 08/10/2022 17:29
Chapter 1436 08/10/2022 15:29
Chapter 1435 08/10/2022 13:29
Chapter 1434 08/10/2022 11:29
Chapter 1433 08/10/2022 09:29
Chapter 1432 08/10/2022 07:29
Chapter 1431 08/10/2022 05:29
Chapter 1430 08/10/2022 03:29
Chapter 1429 08/10/2022 01:29
Chapter 1428 07/10/2022 23:29
Chapter 1427 07/10/2022 21:29
Chapter 1426 07/10/2022 19:29
Chapter 1425 07/10/2022 17:29
Chapter 1424 07/10/2022 15:29
Chapter 1423 07/10/2022 13:29
Chapter 1422 07/10/2022 11:29
Chapter 1421 07/10/2022 09:29
Chapter 1420 07/10/2022 07:29
Chapter 1419 07/10/2022 05:29
Chapter 1418 07/10/2022 03:29
Chapter 1417 07/10/2022 01:29
Chapter 1416 06/10/2022 23:29
Chapter 1415 06/10/2022 21:29
Chapter 1414 06/10/2022 19:29
Chapter 1413 06/10/2022 17:29
Chapter 1412 06/10/2022 15:29
Chapter 1411 06/10/2022 13:29
Chapter 1410 06/10/2022 11:29
Chapter 1409 06/10/2022 09:29
Chapter 1408 06/10/2022 07:29
Chapter 1407 06/10/2022 05:29
Chapter 1406 06/10/2022 03:29
Chapter 1405 06/10/2022 01:29
Chapter 1404 05/10/2022 23:29
Chapter 1403 05/10/2022 21:29
Chapter 1402 05/10/2022 19:29
Chapter 1401 05/10/2022 17:29
Chapter 1400 05/10/2022 15:29
Chapter 1399 05/10/2022 13:29
Chapter 1398 05/10/2022 11:29
Chapter 1397 05/10/2022 09:29
Chapter 1396 05/10/2022 07:29
Chapter 1395 05/10/2022 05:29
Chapter 1394 05/10/2022 03:29
Chapter 1393 05/10/2022 01:29
Chapter 1392 04/10/2022 23:29
Chapter 1391 04/10/2022 21:29
Chapter 1390 04/10/2022 19:29
Chapter 1389 04/10/2022 17:29
Chapter 1388 04/10/2022 15:29
Chapter 1387 04/10/2022 13:29
Chapter 1386 04/10/2022 11:29
Chapter 1385 04/10/2022 09:29
Chapter 1384 04/10/2022 07:29
Chapter 1383 04/10/2022 05:29
Chapter 1382 04/10/2022 03:29
Chapter 1381 04/10/2022 01:29
Chapter 1380 03/10/2022 23:29
Chapter 1379 03/10/2022 21:29
Chapter 1378 03/10/2022 19:29
Chapter 1377 03/10/2022 17:29
Chapter 1376 03/10/2022 15:29
Chapter 1375 03/10/2022 13:29
Chapter 1374 03/10/2022 11:29
Chapter 1373 06/10/2022 21:29
Chapter 1372 06/10/2022 19:29
Chapter 1371 06/10/2022 17:29
Chapter 1370 06/10/2022 15:29
Chapter 1369 06/10/2022 13:29
Chapter 1368 06/10/2022 11:29
Chapter 1367 06/10/2022 09:29
Chapter 1366 06/10/2022 07:29
Chapter 1365 06/10/2022 05:29
Chapter 1364 06/10/2022 03:29
Chapter 1363 06/10/2022 01:29
Chapter 1362 05/10/2022 23:29
Chapter 1361 05/10/2022 21:29
Chapter 1360 05/10/2022 19:29
Chapter 1359 05/10/2022 17:29
Chapter 1358 05/10/2022 15:29
Chapter 1357 05/10/2022 13:29
Chapter 1356 05/10/2022 11:29
Chapter 1355 05/10/2022 09:29
Chapter 1354 05/10/2022 07:29
Chapter 1353 05/10/2022 05:29
Chapter 1352 05/10/2022 03:29
Chapter 1351 05/10/2022 01:29
Chapter 1350 04/10/2022 23:29
Chapter 1349 04/10/2022 21:29
Chapter 1348 04/10/2022 19:29
Chapter 1347 04/10/2022 17:29
Chapter 1346 04/10/2022 15:29
Chapter 1345 04/10/2022 13:29
Chapter 1344 04/10/2022 11:29
Chapter 1343 04/10/2022 09:29
Chapter 1342 04/10/2022 07:29
Chapter 1341 04/10/2022 05:29
Chapter 1340 04/10/2022 03:29
Chapter 1339 04/10/2022 01:29
Chapter 1338 03/10/2022 23:29
Chapter 1337 03/10/2022 21:29
Chapter 1336 03/10/2022 19:29
Chapter 1335 03/10/2022 17:29
Chapter 1334 03/10/2022 15:29
Chapter 1333 03/10/2022 13:29
Chapter 1332 03/10/2022 11:29
Chapter 1331 03/10/2022 09:29
Chapter 1330 03/10/2022 07:29
Chapter 1329 03/10/2022 05:29
Chapter 1328 03/10/2022 03:29
Chapter 1327 03/10/2022 01:29
Chapter 1326 02/10/2022 23:29
Chapter 1325 02/10/2022 21:29
Chapter 1324 02/10/2022 19:29
Chapter 1323 02/10/2022 17:29
Chapter 1322 02/10/2022 15:29
Chapter 1321 02/10/2022 13:29
Chapter 1320 02/10/2022 11:29
Chapter 1319 02/10/2022 09:29
Chapter 1318 02/10/2022 07:29
Chapter 1317 02/10/2022 05:29
Chapter 1316 02/10/2022 03:29
Chapter 1315 02/10/2022 01:29
Chapter 1314 01/10/2022 23:29
Chapter 1313 01/10/2022 21:29
Chapter 1312 01/10/2022 19:29
Chapter 1311 01/10/2022 17:29
Chapter 1310 01/10/2022 15:29
Chapter 1309 01/10/2022 13:29
Chapter 1308 01/10/2022 11:29
Chapter 1307 01/10/2022 09:29
Chapter 1306 01/10/2022 07:29
Chapter 1305 01/10/2022 05:29
Chapter 1304 01/10/2022 03:29
Chapter 1303 01/10/2022 01:29
Chapter 1302 30/09/2022 23:29
Chapter 1301 30/09/2022 21:29
Chapter 1300 30/09/2022 19:29
Chapter 1299 30/09/2022 17:29
Chapter 1298 30/09/2022 15:29
Chapter 1297 30/09/2022 13:29
Chapter 1296 30/09/2022 11:29
Chapter 1295 30/09/2022 09:29
Chapter 1294 30/09/2022 07:29
Chapter 1293 30/09/2022 05:29
Chapter 1292 30/09/2022 03:29
Chapter 1291 30/09/2022 01:29
Chapter 1290 29/09/2022 23:29
Chapter 1289 29/09/2022 21:29
Chapter 1288 29/09/2022 19:29
Chapter 1287 29/09/2022 17:29
Chapter 1286 29/09/2022 15:29
Chapter 1285 29/09/2022 13:29
Chapter 1284 29/09/2022 11:29
Chapter 1283 29/09/2022 09:29
Chapter 1282 29/09/2022 07:29
Chapter 1281 29/09/2022 05:29
Chapter 1280 29/09/2022 03:29
Chapter 1279 29/09/2022 01:29
Chapter 1278 28/09/2022 23:29
Chapter 1277 28/09/2022 21:29
Chapter 1276 28/09/2022 19:29
Chapter 1275 28/09/2022 17:29
Chapter 1274 28/09/2022 15:29
Chapter 1273 04/10/2022 17:32
Chapter 1272 04/10/2022 15:32
Chapter 1271 04/10/2022 13:32
Chapter 1270 04/10/2022 11:32
Chapter 1269 04/10/2022 09:32
Chapter 1268 04/10/2022 07:32
Chapter 1267 04/10/2022 05:32
Chapter 1266 04/10/2022 03:32
Chapter 1265 04/10/2022 01:32
Chapter 1264 03/10/2022 23:32
Chapter 1263 03/10/2022 21:32
Chapter 1262 03/10/2022 19:32
Chapter 1261 03/10/2022 17:32
Chapter 1260 03/10/2022 15:32
Chapter 1259 03/10/2022 13:32
Chapter 1258 03/10/2022 11:32
Chapter 1257 03/10/2022 09:32
Chapter 1256 03/10/2022 07:32
Chapter 1255 03/10/2022 05:32
Chapter 1254 03/10/2022 03:32
Chapter 1253 03/10/2022 01:32
Chapter 1252 02/10/2022 23:32
Chapter 1251 02/10/2022 21:32
Chapter 1250 02/10/2022 19:32
Chapter 1249 02/10/2022 17:32
Chapter 1248 02/10/2022 15:32
Chapter 1247 02/10/2022 13:32
Chapter 1246 02/10/2022 11:32
Chapter 1245 02/10/2022 09:32
Chapter 1244 02/10/2022 07:32
Chapter 1243 02/10/2022 05:32
Chapter 1242 02/10/2022 03:32
Chapter 1241 02/10/2022 01:32
Chapter 1240 01/10/2022 23:32
Chapter 1239 01/10/2022 21:32
Chapter 1238 01/10/2022 19:32
Chapter 1237 01/10/2022 17:32
Chapter 1236 01/10/2022 15:32
Chapter 1235 01/10/2022 13:32
Chapter 1234 01/10/2022 11:32
Chapter 1233 01/10/2022 09:32
Chapter 1232 01/10/2022 07:32
Chapter 1231 01/10/2022 05:32
Chapter 1230 01/10/2022 03:32
Chapter 1229 01/10/2022 01:32
Chapter 1228 30/09/2022 23:32
Chapter 1227 30/09/2022 21:32
Chapter 1226 30/09/2022 19:32
Chapter 1225 30/09/2022 17:32
Chapter 1224 30/09/2022 15:32
Chapter 1223 30/09/2022 13:32
Chapter 1222 30/09/2022 11:32
Chapter 1221 30/09/2022 09:32
Chapter 1220 30/09/2022 07:32
Chapter 1219 30/09/2022 05:32
Chapter 1218 30/09/2022 03:32
Chapter 1217 30/09/2022 01:32
Chapter 1216 29/09/2022 23:32
Chapter 1215 29/09/2022 21:32
Chapter 1214 29/09/2022 19:32
Chapter 1213 29/09/2022 17:32
Chapter 1212 29/09/2022 15:32
Chapter 1211 29/09/2022 13:32
Chapter 1210 29/09/2022 11:32
Chapter 1209 29/09/2022 09:32
Chapter 1208 29/09/2022 07:32
Chapter 1207 29/09/2022 05:32
Chapter 1206 29/09/2022 03:32
Chapter 1205 29/09/2022 01:32
Chapter 1204 28/09/2022 23:32
Chapter 1203 28/09/2022 21:32
Chapter 1202 28/09/2022 19:32
Chapter 1201 28/09/2022 17:32
Chapter 1200 28/09/2022 15:32
Chapter 1199 28/09/2022 13:32
Chapter 1198 28/09/2022 11:32
Chapter 1197 28/09/2022 09:32
Chapter 1196 28/09/2022 07:32
Chapter 1195 28/09/2022 05:32
Chapter 1194 28/09/2022 03:32
Chapter 1193 28/09/2022 01:32
Chapter 1192 27/09/2022 23:32
Chapter 1191 27/09/2022 21:32
Chapter 1190 27/09/2022 19:32
Chapter 1189 27/09/2022 17:32
Chapter 1188 27/09/2022 15:32
Chapter 1187 27/09/2022 13:32
Chapter 1186 27/09/2022 11:32
Chapter 1185 27/09/2022 09:32
Chapter 1184 27/09/2022 07:32
Chapter 1183 27/09/2022 05:32
Chapter 1182 27/09/2022 03:32
Chapter 1181 27/09/2022 01:32
Chapter 1180 26/09/2022 23:32
Chapter 1179 26/09/2022 21:32
Chapter 1178 26/09/2022 19:32
Chapter 1177 26/09/2022 17:32
Chapter 1176 26/09/2022 15:32
Chapter 1175 26/09/2022 13:32
Chapter 1174 26/09/2022 11:32
Chapter 1173 26/09/2022 09:32
Chapter 1172 26/09/2022 07:32
Chapter 1171 26/09/2022 05:32
Chapter 1170 26/09/2022 03:32
Chapter 1169 26/09/2022 01:32
Chapter 1168 25/09/2022 23:32
Chapter 1167 25/09/2022 21:32
Chapter 1166 25/09/2022 19:32
Chapter 1165 25/09/2022 17:32
Chapter 1164 25/09/2022 15:32
Chapter 1163 25/09/2022 13:32
Chapter 1162 25/09/2022 11:32
Chapter 1161 25/09/2022 09:32
Chapter 1160 25/09/2022 07:32
Chapter 1159 25/09/2022 05:32
Chapter 1158 25/09/2022 03:32
Chapter 1157 25/09/2022 01:32
Chapter 1156 24/09/2022 23:32
Chapter 1155 24/09/2022 21:32
Chapter 1154 24/09/2022 19:32
Chapter 1153 24/09/2022 17:32
Chapter 1152 24/09/2022 15:32
Chapter 1151 24/09/2022 13:32
Chapter 1150 24/09/2022 11:32
Chapter 1149 24/09/2022 09:32
Chapter 1148 24/09/2022 07:32
Chapter 1147 24/09/2022 05:32
Chapter 1146 24/09/2022 03:32
Chapter 1145 24/09/2022 01:32
Chapter 1144 23/09/2022 23:32
Chapter 1143 23/09/2022 21:32
Chapter 1142 23/09/2022 19:32
Chapter 1141 23/09/2022 17:32
Chapter 1140 23/09/2022 15:32
Chapter 1139 23/09/2022 13:32
Chapter 1138 23/09/2022 11:32
Chapter 1137 23/09/2022 09:32
Chapter 1136 23/09/2022 07:32
Chapter 1135 23/09/2022 05:32
Chapter 1134 23/09/2022 03:32
Chapter 1133 23/09/2022 01:32
Chapter 1132 22/09/2022 23:32
Chapter 1131 22/09/2022 21:32
Chapter 1130 22/09/2022 19:32
Chapter 1129 22/09/2022 17:32
Chapter 1128 22/09/2022 15:32
Chapter 1127 22/09/2022 13:32
Chapter 1126 22/09/2022 11:32
Chapter 1125 22/09/2022 09:32
Chapter 1124 22/09/2022 07:32
Chapter 1123 22/09/2022 05:32
Chapter 1122 22/09/2022 03:32
Chapter 1121 22/09/2022 01:32
Chapter 1120 21/09/2022 23:32
Chapter 1119 21/09/2022 21:32
Chapter 1118 21/09/2022 19:32
Chapter 1117 21/09/2022 17:32
Chapter 1116 21/09/2022 15:32
Chapter 1115 21/09/2022 13:32
Chapter 1114 21/09/2022 11:32
Chapter 1113 21/09/2022 09:32
Chapter 1112 21/09/2022 07:32
Chapter 1111 21/09/2022 05:32
Chapter 1110 21/09/2022 03:32
Chapter 1109 21/09/2022 01:32
Chapter 1108 20/09/2022 23:32
Chapter 1107 20/09/2022 21:32
Chapter 1106 20/09/2022 19:32
Chapter 1105 20/09/2022 17:32
Chapter 1104 20/09/2022 15:32
Chapter 1103 20/09/2022 13:32
Chapter 1102 20/09/2022 11:32
Chapter 1101 20/09/2022 09:32
Chapter 1100 20/09/2022 07:32
Chapter 1099 20/09/2022 05:32
Chapter 1098 20/09/2022 03:32
Chapter 1097 20/09/2022 01:32
Chapter 1096 19/09/2022 23:32
Chapter 1095 19/09/2022 21:32
Chapter 1094 19/09/2022 19:32
Chapter 1093 19/09/2022 17:32
Chapter 1092 19/09/2022 15:32
Chapter 1091 19/09/2022 13:32
Chapter 1090 19/09/2022 11:32
Chapter 1089 19/09/2022 09:32
Chapter 1088 19/09/2022 07:32
Chapter 1087 19/09/2022 05:32
Chapter 1086 19/09/2022 03:32
Chapter 1085 19/09/2022 01:32
Chapter 1084 18/09/2022 23:32
Chapter 1083 18/09/2022 21:32
Chapter 1082 18/09/2022 19:32
Chapter 1081 18/09/2022 17:32
Chapter 1080 18/09/2022 15:32
Chapter 1079 18/09/2022 13:32
Chapter 1078 18/09/2022 11:32
Chapter 1077 18/09/2022 09:32
Chapter 1076 18/09/2022 07:32
Chapter 1075 18/09/2022 05:32
Chapter 1073 : Đại kết cục 17/07/2021 09:28
Chapter 1072 : Thời gian trôi qua lâu như vậy 17/07/2021 07:28
Chapter 1071 : Con riêng 17/07/2021 05:28
Chapter 1070 : Dáng vẻ mê trai của em 17/07/2021 03:28
Chapter 1069 : Cậu ta không đánh bại được anh 17/07/2021 01:28
Chapter 1068 : Em làm anh đau lòng 16/07/2021 23:28
Chapter 1067 : Coi như là viên ngọc quý trong tay 16/07/2021 21:28
Chapter 1066 : Mơ mộng hão huyền 16/07/2021 19:28
Chapter 1065 : Rốt cuộc là do ai làm 16/07/2021 17:28
Chapter 1064 : Đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết 16/07/2021 15:28
Chapter 1063 : Từ trước đến nay, tôi chưa từng lừa gạt ai bao giờ 16/07/2021 13:28
Chapter 1062 : Hợp tác thành công 16/07/2021 11:28
Chapter 1061 : Tôi muốn gặp anh! 16/07/2021 09:28
Chapter 1060 : Thẳng thắn 16/07/2021 07:28
Chapter 1059 : Người chịu thiệt là tôi đi 16/07/2021 05:28
Chapter 1058 : Tôi muốn hôn cô 16/07/2021 03:28
Chapter 1057 : Chết cũng không nhận 16/07/2021 01:28
Chapter 1056 : Kế hoạch thất bại 15/07/2021 23:28
Chapter 1055 : Có thể là bị dị ứng rồi 15/07/2021 21:28
Chapter 1054 : Kiểu dáng yêu thích 15/07/2021 19:28
Chapter 1053 : Lừa gạt 15/07/2021 17:28
Chapter 1052 : Tôi không giấu ngài chuyện gì hết 15/07/2021 15:28
Chapter 1051 : Anh như vậy cũng quá đáng 15/07/2021 13:28
Chapter 1050 : Cứ làm theo lời tôi nói 15/07/2021 11:28
Chapter 1049 : Tôi thích uống nguyên vị 15/07/2021 09:28
Chapter 1048 : Tôi đùa thôi 15/07/2021 07:28
Chapter 1047 : Không liên quan đến tôi 15/07/2021 05:28
Chapter 1046 : Bà ấy đang gọi tôi sao. 15/07/2021 03:28
Chapter 1045 : Sẽ không nguyện ý làm tổn thương cháu 15/07/2021 01:28
Chapter 1044 : Không nhớ rõ lắm 14/07/2021 23:28
Chapter 1043 : Quan tâm săn sóc 14/07/2021 21:28
Chapter 1042 : Anh cùng làm với em.... 14/07/2021 19:28
Chapter 1041 : Đáng tin 14/07/2021 17:28
Chapter 1040 : Em nói là em mang thai.... 14/07/2021 15:28
Chapter 1039 : Dẫn em đi xem 14/07/2021 13:28
Chapter 1038 : Cố ý che giấu 14/07/2021 11:28
Chapter 1037 : Có chuyện giấu em 14/07/2021 09:28
Chapter 1036 : Đã có gia đình và sự nghiệp 14/07/2021 07:28
Chapter 1035 : Với anh, ông ta không phải là người ngoài 14/07/2021 05:28
Chapter 1034 : Rất quen thuộc 14/07/2021 03:28
Chapter 1033 : Cô gái nông dân 14/07/2021 01:28
Chapter 1032 : Không để mẹ bớt lo lắng 13/07/2021 23:28
Chapter 1031 : Không có tấm lòng khoan dung 13/07/2021 21:28
Chapter 1030 : Thù lao 13/07/2021 19:28
Chapter 1029 : Tìm được người rồi 13/07/2021 17:28
Chapter 1028 : Dám bắt rắn độc bằng tay không 13/07/2021 15:28
Chapter 1027 : Anh sẽ chịu trách nhiệm với em 13/07/2021 13:28
Chapter 1026 : Anh ngủ trên giường của em 13/07/2021 11:28
Chapter 1025 : Có chơi thì có chịu 13/07/2021 09:28
Chapter 1024 : Em chắc chắn sẽ chữa khỏi cho anh 13/07/2021 07:28
Chapter 1023 : Lòng còn sợ hãi 13/07/2021 05:28
Chapter 1022 : Tôi đồng ý 13/07/2021 03:28
Chapter 1021 : Em mặc sườn xám rất đẹp 13/07/2021 01:28
Chapter 1020 : Ánh mắt quấn quít nhau 12/07/2021 23:28
Chapter 1019 : Chỉ được nghĩ về anh 12/07/2021 21:28
Chapter 1018 : Tôi chăm sóc cô ấy 12/07/2021 19:28
Chapter 1017 : Hối Hận 12/07/2021 17:28
Chapter 1016 : Bị cướp đi 12/07/2021 15:28
Chapter 1015 : Lấy thân báo đáp 12/07/2021 13:28
Chapter 1014 : Giọng nói của cô rất êm tai 12/07/2021 11:28
Chapter 1013 : Thứ bên trong hộp 12/07/2021 09:28
Chapter 1012 : Em không thể rời xa anh được 12/07/2021 07:28
Chapter 1011 : Đập tan nỗi sợ hãi 12/07/2021 05:28
Chapter 1010 : Không sao, có anh ở đây rồi 12/07/2021 03:28
Chapter 1009 : Kẻ liều mạng 12/07/2021 01:28
Chapter 1008 : Cô chính là Thẩm Hâm Dao 11/07/2021 23:28
Chapter 1007 : Lẽ ra tôi không nên tới 11/07/2021 21:28
Chapter 1006 : Sao con trai bà ta lại hèn nhát thế này? 11/07/2021 19:28
Chapter 1005 : Nể tình một thoáng vợ chồng 11/07/2021 17:28
Chapter 1004 : Tôi muốn tặng nó cho ai ư? 11/07/2021 15:28
Chapter 1003 : Trở nên hư hỏng rồi 11/07/2021 13:28
Chapter 1002 : Một thoáng vợ chồng 11/07/2021 11:28
Chapter 1001 : Anh ta sao rồi 11/07/2021 09:28
Chapter 1000 : Anh muốn đi khách sạn 11/07/2021 07:28
Chapter 999 : Đừng giấu nữa 11/07/2021 05:28
Chapter 998 : Đợi tin vui của tôi đi 11/07/2021 03:28
Chapter 997 : Đừng nhạy cảm 11/07/2021 01:28
Chapter 996 : Anh không hiểu sai 10/07/2021 23:28
Chapter 995 : Chấp hành nhiệm vụ 10/07/2021 21:28
Chapter 994 : Vẫn như một đứa trẻ 10/07/2021 19:28
Chapter 993 : Muốn nói chuyện gì sao 10/07/2021 17:28
Chapter 992 : Duyên phận không phân biệt sớm hay muộn 10/07/2021 15:28
Chapter 991 : Thay đổi khẩu vị 10/07/2021 13:28
Chapter 990 : Đi một ngày đàng, học một sàng khôn 10/07/2021 11:28
Chapter 989 : Tám giờ tối hôm nay 10/07/2021 09:28
Chapter 988 : Toàn thân rút lui.. 10/07/2021 07:28
Chapter 987 : Đừng đi 10/07/2021 05:28
Chapter 986 : Đau khổ 2 10/07/2021 03:28
Chapter 985 : Đau khổ 10/07/2021 01:28
Chapter 984 : Không bận tâm cô đã từng kết hôn 09/07/2021 23:28
Chapter 983 : Không phải một mình cô ấy 09/07/2021 21:28
Chapter 982 : Chuyện gì là thật 09/07/2021 19:28
Chapter 981 : Cũng trẻ quá rồi 09/07/2021 17:28
Chapter 980 : Thật hay giả 09/07/2021 15:28
Chapter 979 : Cô đừng kích động 09/07/2021 13:28
Chapter 978 : Anh ta hối hận 09/07/2021 11:28
Chapter 977 : Tâm sự 09/07/2021 09:28
Chapter 976 : Muốn cô phải xấu mặt 09/07/2021 07:28
Chapter 975 : Có chút bất đắc dĩ 09/07/2021 05:28
Chapter 974 : Tại lại xuất hiện ở đây 09/07/2021 03:28
Chapter 973 : Giữ lễ nghĩa 09/07/2021 01:28
Chapter 972 : Không xúc phạm 08/07/2021 23:28
Chapter 971 : Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ 08/07/2021 21:28
Chapter 970 : Người tình trong mắt hóa Tây Thi 08/07/2021 19:28
Chapter 969 : Giống như một đứa trẻ lanh lợi 08/07/2021 17:28
Chapter 968 : Thật là quá đáng 08/07/2021 15:28
Chapter 967 : Xinh đẹp 08/07/2021 13:28
Chapter 966 : Làm một người con gái duyên dáng 08/07/2021 11:28
Chapter 965 : Tự giải quyết ổn thỏa 08/07/2021 09:28
Chapter 964 : Cậu đẩy tôi đi dạo đi 08/07/2021 07:28
Chapter 963 : Ký tên đi 08/07/2021 05:28
Chapter 962 : Em có thể có anh bất cứ lúc nào 08/07/2021 03:28
Chapter 961 : Không phải người có lòng dạ sắt đá 08/07/2021 01:28
Chapter 960 : Cơ hội chuộc tội 07/07/2021 23:28
Chapter 959 : Cái này lại không phải địa bàn của ngươi 07/07/2021 21:28
Chapter 958 : Anh có manh mối 07/07/2021 19:28
Chapter 957 : Tôi cũng là bị lừa 07/07/2021 17:28
Chapter 956 : Tôi thích đàn ông 07/07/2021 15:28
Chapter 955 : Cô muốn hỏi tôi điều gì 07/07/2021 13:28
Chapter 954 : Không bình thường 07/07/2021 11:28
Chapter 953 : Có việc muốn nói với anh 07/07/2021 09:28
Chapter 952 : Nam Thành mày muốn chết 07/07/2021 07:28
Chapter 951 : Dù sao cũng tốt hơn người ngoài 07/07/2021 05:28
Chapter 950 : Vẫn muốn sai 07/07/2021 03:28
Chapter 949 : Không thể đồng tâm 07/07/2021 01:28
Chapter 948 : Có thể nuôi được chị 06/07/2021 23:28
Chapter 947 : Rất nhiệt tình 06/07/2021 21:28
Chapter 946 : Ở nhà em một đêm 06/07/2021 19:28
Chapter 945 : Chó giống hệt chủ nhân. 06/07/2021 17:28
Chapter 944 : Cô độc cả đời 06/07/2021 15:28
Chapter 943 : Cô trở về 06/07/2021 13:28
Chapter 942 : Hình dáng lúc hai người quen nhau 06/07/2021 11:28
Chapter 941 : Điều tra rõ ràng 06/07/2021 09:28
Chapter 940 : Con người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài 06/07/2021 07:28
Chapter 939 : Anh là người của ai 06/07/2021 05:28
Chapter 938 : Hầu hạ một cách cẩn thận 06/07/2021 03:28
Chapter 937 : Cô ấy đã biết hết tất cả 06/07/2021 01:28
Chapter 936 : Cô đang sợ tôi 05/07/2021 23:28
Chapter 935 : Con dâu đích thân chọn 05/07/2021 21:28
Chapter 934 : Tôi sẽ là người quyết định 05/07/2021 19:28
Chapter 933 : Trái tim sẽ đau đến nghẹt thở 05/07/2021 17:28
Chapter 932 : Giống hệt như trước kia 05/07/2021 15:28
Chapter 931 : Ảnh thân mật 05/07/2021 13:28
Chapter 930 : Trên mặt không thấy dấu vết của năm tháng 05/07/2021 11:28
Chapter 929 : Không biết xấu hổ 05/07/2021 09:28
Chapter 928 : Tặng cho anh một nụ hôn nhé 05/07/2021 07:28
Chapter 927 : Cuối cùng cũng không thể giả vờ được nữa 05/07/2021 05:28
Chapter 926 : Đến nơi rồi 05/07/2021 03:28
Chapter 925 : Nhận ra được đó là cái bẫy 05/07/2021 01:28
Chapter 924 : Tìm người thay thế cô ấy 04/07/2021 23:28
Chapter 923 : Ngay từ đầu chỉ là một cái bẫy 04/07/2021 21:28
Chapter 922 : Bệnh nhân tâm thần 04/07/2021 19:28
Chapter 921 : Anh có thấy vui không? 04/07/2021 17:28
Chapter 920 : Tông Ngôn Hi chưa chết 04/07/2021 15:28
Chapter 919 : Bí mật gì? 04/07/2021 13:28
Chapter 918 : Lấy thân báo đáp 04/07/2021 11:28
Chapter 917 : Cô sẽ không biết 04/07/2021 09:28
Chapter 916 : Cô biết tôi lúc trước như thế nào sao? 04/07/2021 07:28
Chapter 915 : Cố Hiềm biết được sự thật 04/07/2021 05:28
Chapter 914 : Bạn của cháu 04/07/2021 03:28
Chapter 913 : Có người qua đêm ở đây? 04/07/2021 01:28
Chapter 912 : Giết người đền mạng 03/07/2021 23:28
Chapter 911 : Dẫn người đến cho anh ta một trận 03/07/2021 21:28
Chapter 910 : Khó ngửi quá 03/07/2021 19:28
Chapter 909 : 2 người có thù với nhau 03/07/2021 17:28
Chapter 908 : Cố Hiềm đáng thương 03/07/2021 15:28
Chapter 907 : Sự thật 03/07/2021 13:28
Chapter 906 : Tôi giúp anh 03/07/2021 11:28
Chapter 905 : Nó nhất định sẽ yêu con gái của chúng ta 03/07/2021 09:28
Chapter 904 : Bị mỡ heo mê muội tâm trí 03/07/2021 07:28
Chapter 903 : Anh ta không tin đây là trùng hợp 03/07/2021 05:28
Chapter 902 : Tôi biết vợ cũ của anh chết như thế nào 03/07/2021 03:28
Chapter 901 : Có chút áy náy nào không 03/07/2021 01:28
Chapter 900 : Có xứng đáng để yêu không? 02/07/2021 23:28
Chapter 899 : Không có hứng với trẻ con 02/07/2021 21:28
Chapter 898 : Tôi sẽ uống rượu cùng cô 02/07/2021 19:28
Chapter 897 : Không thù không oán 02/07/2021 17:28
Chapter 896 : Bàn chuyện làm ăn 02/07/2021 15:28
Chapter 895 : Có muốn tôi phải thề hay không 02/07/2021 13:28
Chapter 894 : Có một thứ tình yêu mà có thể yên lặng chờ đợi 02/07/2021 11:28
Chapter 893 : Anh đối xử nhân từ với cô ấy như vậy 02/07/2021 09:28
Chapter 892 : Theo đuổi tôi, chính là có thích tôi một chút 02/07/2021 07:28
Chapter 891 : Muốn nghe lời giải thích 02/07/2021 05:28
Chapter 890 : Thay đổi chính là lòng người 02/07/2021 03:28
Chapter 889 : Thu hoạch tương đối khá 02/07/2021 01:28
Chapter 888 : Biết được chân tướng 01/07/2021 23:28
Chapter 887 : Oan gia ngõ hẹp 01/07/2021 21:28
Chapter 886 : Hạnh phúc là cảm giác gì 01/07/2021 19:28
Chapter 885 01/07/2021 17:28
Chapter 884 : Ba trăm ba mươi triệu tệ 01/07/2021 15:28
Chapter 883 : Đêm hội từ thiện 01/07/2021 13:28
Chapter 882 : Anh ở trong đây 01/07/2021 11:28
Chapter 881 : Cô mụ mẫm đầu óc rồi 01/07/2021 09:28
Chapter 880 : Sự quật cường chảy xuôi trong xương cốt 01/07/2021 07:28
Chapter 879 : Hiềm nghĩa là thế nào 01/07/2021 05:28
Chapter 878 : Anh từng nói sẽ yêu em cả đời mà 01/07/2021 03:28
Chapter 877 : Tôi chưa từng yêu cô 01/07/2021 01:28
Chapter 876 : Gió từ đâu tới 30/06/2021 23:28
Chapter 875 : Em như một bông hoa 30/06/2021 21:28
Chapter 874 : Chó tranh mồi 30/06/2021 19:28
Chapter 873 : Nghìn vạn kiểu lí do 30/06/2021 17:28
Chapter 872 : Tung tích của Tiểu Bảo 30/06/2021 15:28
Chapter 871 : Bùa hộ mệnh 30/06/2021 13:28
Chapter 870 : Không có chút nữ tính nào cả 30/06/2021 11:28
Chapter 869 : Ngủ với tôi một đêm 30/06/2021 09:28
Chapter 868 : Đoạn tử tuyệt tôn 30/06/2021 07:28
Chapter 867 : Người phụ nữ đầu độc 30/06/2021 05:28
Chapter 866 : Sẽ cho anh thứ anh cần 30/06/2021 03:28
Chapter 865 : Không thấy đứa bé đâu nữa 30/06/2021 01:28
Chapter 864 : Người phụ nữ nào 29/06/2021 23:28
Chapter 863 : Tang lễ được tổ chức ở sảnh trung tâm 29/06/2021 21:28
Chapter 862 : Chuyện bất thường xảy ra ắt có gì mờ ám 29/06/2021 19:28
Chapter 861 : Tết đoàn viên cuối cùng 29/06/2021 17:28
Chapter 860 : Cháu trông giống ông 29/06/2021 15:28
Chapter 859 : E rằng chỉ còn đêm nay 29/06/2021 13:28
Chapter 858 : Con cái là món nợ của bố mẹ 29/06/2021 11:28
Chapter 857 : Hối hận vì đánh con trễ 29/06/2021 09:28
Chapter 856 : Tự hại chính mình 29/06/2021 07:28
Chapter 855 : Em không sợ anh ấy vứt bỏ em 29/06/2021 05:28
Chapter 854 : Hy sinh 29/06/2021 03:28
Chapter 853 : Sao em lại đến đây 29/06/2021 01:28
Chapter 852 : Một xấp tiền mặt màu đỏ chỉnh tề 28/06/2021 23:28
Chapter 851 : Song hỷ lâm môn 28/06/2021 21:28
Chapter 850 : Lấy trà thay rượu 28/06/2021 19:28
Chapter 849 : Mặt mày hồng hào 28/06/2021 17:28
Chapter 848 : Không sợ người khác cười nhạo à? 28/06/2021 15:28
Chapter 847 : Mượn việc công trả thù việc tư 28/06/2021 13:28
Chapter 846 : Đồ Lang băm! 28/06/2021 11:28
Chapter 845 : Không trách em 28/06/2021 09:28
Chapter 844 : Cảm thấy mình là ngu xuẩn 28/06/2021 07:28
Chapter 843 : Chẳng lẽ là có thai? 28/06/2021 05:28
Chapter 842 : Tương lai khác 28/06/2021 03:28
Chapter 841 : Tâm tư của hai người đàn ông 28/06/2021 01:28
Chapter 840 : Thời gian hai ngày 27/06/2021 23:28
Chapter 839 : Anh bị thần kinh à 27/06/2021 21:28
Chapter 838 : Em tức giận rồi 27/06/2021 19:28
Chapter 837 : Bất giác quan tâm 27/06/2021 17:28
Chapter 836 : Giấu được nhất thời, không giấu được cả đời 27/06/2021 15:28
Chapter 835 : Trong lòng bất an 27/06/2021 13:28
Chapter 834 : Dù sao hoạn nạn cũng gặp chân tình 27/06/2021 11:28
Chapter 833 : Cháu không oán giận bà 27/06/2021 09:28
Chapter 832 : Anh thấy em có vẻ gầy đi nhiều 27/06/2021 07:28
Chapter 831 : Cháu phải tha thứ cho thằng bé 27/06/2021 05:28
Chapter 830 : Thỏa thuận ly hôn 27/06/2021 03:28
Chapter 829 : Bà không bị bệnh 27/06/2021 01:28
Chapter 828 : Thiện ác cuối cùng cũng có báo ứng 26/06/2021 23:28
Chapter 827 : Hào phóng chúc phúc 26/06/2021 21:28
Chapter 826 : Chỉ vì muốn cô ấy vui vẻ mà thôi 26/06/2021 19:28
Chapter 825 : Sao có tế bào lãng mạn 26/06/2021 17:28
Chapter 824 : Như bà mong muốn 26/06/2021 15:28
Chapter 823 : Tại sao vậy? 26/06/2021 13:28
Chapter 822 : Như vậy càng đắng 26/06/2021 11:28
Chapter 821 : Nhìn thấy em có vui không 26/06/2021 09:28
Chapter 820 : Cô ấy bị trộm 26/06/2021 07:28
Chapter 819 : Đều theo ý em 26/06/2021 05:28
Chapter 818 : Chọn một trong hai 26/06/2021 03:28
Chapter 817 : Cả người chẳng khác gì miếng thịt giá rẻ 26/06/2021 01:28
Chapter 816 : Không thể đưa Tiểu Nhã đi 25/06/2021 23:28
Chapter 815 : Tìm người hiến tặng 25/06/2021 21:28
Chapter 814 : Anh đi gọi điện thoại 25/06/2021 19:28
Chapter 813 : Em không muốn khóc 25/06/2021 17:28
Chapter 812 : Đừng căng thẳng 25/06/2021 15:28
Chapter 811 : Rõ ràng là nghi ngờ em 25/06/2021 13:28
Chapter 810 : Cưng chiều 25/06/2021 11:28
Chapter 809 : Bồi Xuyên, anh thấy có đẹp không? 25/06/2021 09:28
Chapter 808 : Anh đã làm gì sai sao? 25/06/2021 07:28
Chapter 807 : Không thể so sánh người với người được 25/06/2021 05:28
Chapter 806 : Lãng phí thời gian 25/06/2021 03:28
Chapter 805 : Không biết tự lượng sức mình 25/06/2021 01:28
Chapter 804 : Chồng cậu không cho tiền à? 24/06/2021 23:28
Chapter 803 : Ích kỷ 24/06/2021 21:28
Chapter 802 : Anh sẽ không làm em sợ 24/06/2021 19:28
Chapter 801 : Anh có thể xăm em vào trong tim mình 24/06/2021 17:28
Chapter 800 : Không vui 24/06/2021 15:28
Chapter 799 : Vết thương sẽ lưu lại sẹo 24/06/2021 13:28
Chapter 798 : Lại vái ba nguyện cũ 24/06/2021 11:28
Chapter 797 : Nhẹ một chút 24/06/2021 09:28
Chapter 796 : Tiền của anh ấy, tôi làm chủ 24/06/2021 07:28
Chapter 795 : Có rất nhiều lời muốn nói 24/06/2021 05:28
Chapter 794 : Anh không muốn em 24/06/2021 03:28
Chapter 793 : Là vì nhớ sao 24/06/2021 01:28
Chapter 792 : Thật hay thách 23/06/2021 23:28
Chapter 791 : Anh đi đón em 23/06/2021 21:28
Chapter 790 : Mặt trời mọc ở núi Nam rất đẹp 23/06/2021 19:28
Chapter 789 : Số mệnh đã định trước 23/06/2021 17:28
Chapter 788 : Tại sao chúng ta không thể yêu đương 23/06/2021 15:28
Chapter 787 : Quan Âm 23/06/2021 13:28
Chapter 786 : Chỉ muốn có thể giới của riêng hai người 23/06/2021 11:28
Chapter 785 : Mười phân vẹn mười 23/06/2021 09:28
Chapter 784 : Bị chó cắn 23/06/2021 07:28
Chapter 783 : Gạt tôi 23/06/2021 05:28
Chapter 782 : Cô sẽ sinh em bé với chú Thẩm sao? 23/06/2021 03:28
Chapter 781 : Xem như là cháu cầu xin bà 23/06/2021 01:28
Chapter 780 : Thuốc bắc bồi bổ thân thể 22/06/2021 23:28
Chapter 779 : Tìm ai mang thai hộ 22/06/2021 21:28
Chapter 778 : Đừng tùy hứng 22/06/2021 19:28
Chapter 777 : Trên người khó chịu 22/06/2021 17:28
Chapter 776 : Không hiểu sao lại bị nhét đầy thức ăn cho chó 22/06/2021 15:28
Chapter 775 : Con sẽ ở đây đợi cô ấy 22/06/2021 13:28
Chapter 774 : Cô sẽ không sao đâu 22/06/2021 11:28
Chapter 773 : Phải làm ba ly 22/06/2021 09:28
Chapter 772 : Cảm ơn anh đã lấy em làm vợ 22/06/2021 07:28
Chapter 771 : Trải qua thăng trầm 22/06/2021 05:28
Chapter 770 : Một người mềm lòng và tốt bụng 22/06/2021 03:28
Chapter 769 : Tự kiểm điểm cho tốt 22/06/2021 01:28
Chapter 768 : Biết anh sẽ không đồng ý 21/06/2021 23:28
Chapter 767 : Thiệp mời đám cưới 21/06/2021 21:28
Chapter 766 : Hộ lý điều dưỡng 21/06/2021 19:28
Chapter 765 : Kỳ nghỉ kéo dài ba tháng 21/06/2021 17:28
Chapter 764 : Có thể đi làm diễn viên rồi đấy 21/06/2021 15:28
Chapter 763 : Quần áo hoạ tiết hoa trông sẽ trẻ trung hơn đó 21/06/2021 13:28
Chapter 762 : Anh cũng rất căng thẳng 21/06/2021 11:28
Chapter 761 : Cô gái nhỏ suy nghĩ linh tinh 21/06/2021 09:28
Chapter 760 : Khổ nói không nên lời 21/06/2021 07:28
Chapter 759 : Cậu cứ tiếp tục giả bộ đi 21/06/2021 05:28
Chapter 758 : Đại nạn không chết ắt sẽ có hạnh phúc trong tương lai 21/06/2021 03:28
Chapter 757 : Đều là do tôi không tốt 21/06/2021 01:28
Chapter 756 : Anh mặc bộ này rất đẹp 20/06/2021 23:28
Chapter 755 : Nói không chừng sẽ mềm lòng ngay lập tức 20/06/2021 21:28
Chapter 754 : Uống thuốc có hại cho sức khỏe 20/06/2021 19:28
Chapter 753 : Chúng ta đi ngủ đi 20/06/2021 17:28
Chapter 752 : Anh cười cái rắm 20/06/2021 15:28
Chapter 751 : Rượu giao bôi 20/06/2021 13:28
Chapter 750 : Rời khỏi trái đất rồi 20/06/2021 11:28
Chapter 749 : Tối nay ở lại đây đi.. 20/06/2021 09:28
Chapter 748 : Người khác sẽ cảm thấy anh không bình thường.. 20/06/2021 07:28
Chapter 747 : Hai người động phòng chưa? 20/06/2021 05:28
Chapter 746 : Ghen tỵ. 20/06/2021 03:28
Chapter 745 : Vỡ kịch đảo ngược 20/06/2021 01:28
Chapter 744 : Bị tố giác 19/06/2021 23:28
Chapter 743 : Chúng ta đi đăng kí đi 19/06/2021 21:28
Chapter 742 : Đau bụng 19/06/2021 19:28
Chapter 741 : Hai lần bị gài bẫy 19/06/2021 17:28
Chapter 740 : Sớm đã một loại tai họa rồi 19/06/2021 15:28
Chapter 739 : Xấu thì cũng là con anh 19/06/2021 13:28
Chapter 738 : Lời anh nói ngay cả quỷ cũng không tin 19/06/2021 11:28
Chapter 737 : Tôi không thuyết phục được cô ấy 19/06/2021 09:28
Chapter 736 : Đừng lừa mình dối người. 19/06/2021 07:28
Chapter 735 : Anh không muốn làm gì đó sao? 19/06/2021 05:28
Chapter 734 : Rắc rối của Quan Kình. 19/06/2021 03:28
Chapter 733 : Có thanh có sắc 19/06/2021 01:28
Chapter 732 : Trừ phi mượn bụng sinh con 18/06/2021 23:28
Chapter 731 : Vui mừng khôn xiết 18/06/2021 21:28
Chapter 730 : Gặp mặt nhưng không nhận ra 18/06/2021 19:28
Chapter 729 : Không kiêng nể gì 18/06/2021 17:28
Chapter 728 : Hai chọn một.. 18/06/2021 15:28
Chapter 727 : Anh nhìn chiếc xe ở phía sau 18/06/2021 13:28
Chapter 726 : Anh tưởng rằng em sẽ tin sao? 18/06/2021 11:28
Chapter 725 : Ép tôi kết hôn 18/06/2021 09:28
Chapter 724 : Không chết được. 18/06/2021 07:28
Chapter 723 : Nhìn chán rồi thì làm thế nào? 18/06/2021 05:28
Chapter 722 : Bạn gái của Tô Trạm 18/06/2021 03:28
Chapter 721 : Ai mà chẳng yêu thích cái đẹp 18/06/2021 01:28
Chapter 720 : Bà cụ kiên quyết 17/06/2021 23:28
Chapter 719 : Làm chồng tức đến ngất 17/06/2021 21:28
Chapter 718 : Bà ở đây náo loạn cái gì? 17/06/2021 19:28
Chapter 717 : Anh cũng không phải là trái bóng 17/06/2021 17:28
Chapter 716 : Tâm bệnh của bà cụ 17/06/2021 15:28
Chapter 715 : Cô rất hèn hạ 17/06/2021 13:28
Chapter 714 : Mạch não của Tô Trạm 17/06/2021 11:28
Chapter 713 : Một tên điên.. 17/06/2021 09:28
Chapter 712 : Con tôi trong bụng cô á? 17/06/2021 07:28
Chapter 711 : Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô bé 17/06/2021 05:28
Chapter 710 : Tâm tư không trong sạch 17/06/2021 03:28
Chapter 709 : Làm loạn đến gà bay chó chạy 17/06/2021 01:28
Chapter 708 : Lương tâm bị chó ăn 16/06/2021 23:28
Chapter 707 : Đặt lên đầu 16/06/2021 21:28
Chapter 706 : Từ chức 16/06/2021 19:28
Chapter 705 : Tiến thoái lưỡng nan 16/06/2021 17:28
Chapter 704 : Bạn gái mới 16/06/2021 15:28
Chapter 703 : Cửa có người 16/06/2021 13:28
Chapter 702 : Quyết định của Quan Kình 16/06/2021 11:28
Chapter 701 : Bị uy hiếp 16/06/2021 09:28
Chapter 700 : Không hết lòng gian 16/06/2021 07:28
Chapter 699 : Có người thầm mến anh à 16/06/2021 05:28
Chapter 698 : Bộ dạng thật của Tống Nhã Hinh 16/06/2021 03:28
Chapter 697 : Chân đạp hai thuyền 16/06/2021 01:28
Chapter 696 : Chuyện không muốn người ta biết 15/06/2021 23:28
Chapter 695 : Là người phụ nữ khéo léo 15/06/2021 21:28
Chapter 694 : Không thẹn với lương tâm là được 15/06/2021 19:28
Chapter 693 : Sống phải thấy người, chết phải thấy xác 15/06/2021 17:28
Chapter 692 : Chỉ ra hoa mà không kết quả 15/06/2021 15:28
Chapter 691 : Muốn biết cái gì 15/06/2021 13:28
Chapter 690 : Em yêu 15/06/2021 11:28
Chapter 689 : Hóa ra là vì có mỹ nhân đi theo 15/06/2021 09:28
Chapter 688 : Có người tìm cậu 15/06/2021 07:28
Chapter 687 : Tôi chính là anh ta 15/06/2021 05:28
Chapter 686 : Da dày thịt thô 15/06/2021 03:28
Chapter 685 : Anh nóng sao 15/06/2021 01:28
Chapter 684 : Anh nói cũng đúng 14/06/2021 23:28
Chapter 683 : Tôi nuôi được 14/06/2021 21:28
Chapter 682 : Chúng ta chỉ có một chiếc giường 14/06/2021 19:28
Chapter 681 : Anh ấy thích em, anh ghen không? 14/06/2021 17:28
Chapter 680 : Tôi thích anh ấy trước 14/06/2021 15:28
Chapter 679 : Đừng kết hôn 14/06/2021 13:28
Chapter 678 : Đây không phải là nhà của em 14/06/2021 11:28
Chapter 677 : Tôi thích cô ấy 14/06/2021 09:28
Chapter 676 : Cô ấy đang yêu sao? 14/06/2021 07:28
Chapter 675 : Thẩm Bồi Xuyên tỉnh dậy 14/06/2021 05:28
Chapter 674 : Sợ bị bắt giữ nên chạy rồi 14/06/2021 03:28
Chapter 673 : Chắc chắn là đang tìm người tới bắt tôi 14/06/2021 01:28
Chapter 672 : Sao số con nhiều chuyện thế 13/06/2021 23:28
Chapter 671 : Thẩm Bồi Xuyên mất tích 13/06/2021 21:28
Chapter 670 : Giữ sự trong sạch 13/06/2021 19:28
Chapter 669 : Một con cá béo bị cắn câu 13/06/2021 17:28
Chapter 668 : Đến nhà ăn ở công ty 13/06/2021 15:28
Chapter 667 : Không xứng với chú Bồi Xuyên 13/06/2021 13:28
Chapter 666 : Cười giống như kẻ ngốc 13/06/2021 11:28
Chapter 665 : Tình cảm có thể được vun đắp 13/06/2021 09:28
Chapter 664 : Chấp nhận em, được không 13/06/2021 07:28
Chapter 663 : Để tôi suy nghĩ đã 13/06/2021 05:28
Chapter 662 : Không có tư cách đến thế giới này 13/06/2021 03:28
Chapter 661 : Lần sau sẽ kiểm soát hơn 13/06/2021 01:28
Chapter 660 : Quyền của người làm chồng 12/06/2021 23:28
Chapter 659 : Chúng ta không về biệt thự sao? 12/06/2021 21:28
Chapter 658 : Chứng minh tấm lòng của tôi 12/06/2021 19:28
Chapter 657 : Chị dâu nhận quà cưới 12/06/2021 17:28
Chapter 656 : Giúp đỡ Tô Trạm 12/06/2021 15:28
Chapter 655 : Hòa giải ân oán 12/06/2021 13:28
Chapter 654 : Hôm nay em rất vui 12/06/2021 11:28
Chapter 653 : Cô được mọi người giao vào tay anh 12/06/2021 09:28
Chapter 652 : Cứ ở đó chờ anh là được 12/06/2021 07:28
Chapter 651 : Thiệp chúc phúc 12/06/2021 05:28
Chapter 650 : Món quà được gửi tới 12/06/2021 03:28
Chapter 649 : Cô dâu xinh đẹp của anh 12/06/2021 01:28
Chapter 648 : Lương tâm của tôi bị chó ăn mất rồi 11/06/2021 23:28
Chapter 647 : Đội đón dâu đến rồi 11/06/2021 21:28
Chapter 646 : Đêm trước hôn lễ 11/06/2021 19:28
Chapter 645 : Cả nhà anh đều là heo 11/06/2021 17:28
Chapter 644 : Đố chữ 11/06/2021 15:28
Chapter 643 : Ý của nhà họ Tống 11/06/2021 13:28
Chapter 642 : Đứa trẻ đa cảm 11/06/2021 11:28
Chapter 641 : Đánh hắn 11/06/2021 09:28
Chapter 640 : Chó cắn Lã Động Tân 11/06/2021 07:28
Chapter 639 : Anh có muốn xem cảnh nóng không? 11/06/2021 05:28
Chapter 638 : Hết cách rồi 11/06/2021 03:28
Chapter 637 : Gương vỡ khó lành 11/06/2021 01:28
Chapter 636 : Con rùa rụt cổ? 10/06/2021 23:28
Chapter 635 : Tôi lại không thích đàn ông.. 10/06/2021 21:28
Chapter 634 : Em mới là người chói mắt nhất 10/06/2021 19:28
Chapter 633 : Mẹ mặc quần áo cho con 10/06/2021 17:28
Chapter 632 : Cầu xin ông trời một điều ước 10/06/2021 15:28
Chapter 631 : Thảo nào chồng cậu lại yêu cậu đến vậy.. 10/06/2021 13:28
Chapter 630 : Vương miện kim cương. 10/06/2021 11:28
Chapter 629 : Yêu không phải là chiếm làm của riêng 10/06/2021 09:28
Chapter 628 : Di truyền gen độc ác 10/06/2021 07:28
Chapter 627 : Một gói hàng chuyển phát nhanh 10/06/2021 05:28
Chapter 626 : Một ngày không bình thường.. 10/06/2021 03:28
Chapter 625 : Hôn lễ cũng chỉ là một hình thức.. 10/06/2021 01:28
Chapter 624 : Người đàn ông đáng để gửi gắm cả đời 09/06/2021 23:28
Chapter 623 : Em họ của anh thật xấu xa 09/06/2021 21:28
Chapter 622 : Đầu óc anh ta bị chập mạch rồi 09/06/2021 19:28
Chapter 621 : Đối đầu với tôi sẽ không có kết cục tốt 09/06/2021 17:28
Chapter 620 : Người lạ nơi xa xăm, sau này cũng sẽ không gặp lại 09/06/2021 15:28
Chapter 619 : Cố ý trừng phạt anh 09/06/2021 13:28
Chapter 618 : Tôi sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt của anh 09/06/2021 11:28
Chapter 617 : Người đàn ông bị mê hoặc bởi yêu tinh 09/06/2021 09:28
Chapter 616 : Đừng khóc, anh sẽ đau lòng 09/06/2021 07:28
Chapter 615 : Đến ngay cả chó cũng không bằng 09/06/2021 05:28
Chapter 614 : Gắp thú nhồi bông 09/06/2021 03:28
Chapter 613 : Không thấy người đâu nữa 09/06/2021 01:28
Chapter 612 : Phong cách của tôi là gì 08/06/2021 23:28
Chapter 611 : Không tin được tôi sao? 08/06/2021 21:28
Chapter 610 : Phụ nữ không thể sinh con là điềm lành 08/06/2021 19:28
Chapter 609 : Người xa lạ thân thuộc 08/06/2021 17:28
Chapter 608 : Có phải là em muốn mắng anh đúng không? 08/06/2021 15:28
Chapter 607 : Trái tim cũng đã lạnh 08/06/2021 13:28
Chapter 606 : Không điệu trong lời nói 08/06/2021 11:28
Chapter 605 : Giống như nhổ lông gà vậy, phải nhỏ đến mức sạch bong kin. 08/06/2021 09:28
Chapter 604 : Nắm lấy ống quần của em, đau khổ cầu xin. 08/06/2021 07:28
Chapter 603 : Muốn trở thành người đàn bà của anh, có thể hỗ trợ anh 08/06/2021 05:28
Chapter 602 : Đây là cơ hội cho em chiếm lợi từ anh 08/06/2021 03:28
Chapter 601 : Không thể chống lại vận mệnh 08/06/2021 01:28
Chapter 600 : Hóa ra anh thích mấy cô gái nhỏ tuổi hả? 07/06/2021 23:28
Chapter 599 : Tính cách quá nhàm chán 07/06/2021 21:28
Chapter 598 : Chẳng qua chỉ là một ông chú ngây thơ mà thôi 07/06/2021 19:28
Chapter 597 : Để cho anh ta uống một ly rượu mừng của cậu 07/06/2021 17:28
Chapter 596 : Vợ chồng xung đột vũ trang 07/06/2021 15:28
Chapter 595 : Cá mập có ăn thịt người hay không 07/06/2021 13:28
Chapter 594 : Đi trên đường thì bị xe tông chết 07/06/2021 11:28
Chapter 593 : Thằng què chết tiệt dám châm ngòi ly gián 07/06/2021 09:28
Chapter 592 : Gieo mầm mống nghi ngờ 07/06/2021 07:28
Chapter 591 : Lương thiện sẽ giúp con người trở nên tốt đẹp hơn 07/06/2021 05:28
Chapter 590 : Anh chỉ là một người bình thường 07/06/2021 03:28
Chapter 589 : Thật muốn để Cố Bắc giết chết anh ta 07/06/2021 01:28
Chapter 588 : Tôi muốn nói chuyện với chị Lâm 06/06/2021 23:28
Chapter 587 : Không thể bắt nạt vợ của bạn 06/06/2021 21:28
Chapter 586 : Đang có mối quan hệ tốt đẹp 06/06/2021 19:28
Chapter 585 : Bác sĩ đã từng nói nói qua với cô 06/06/2021 17:28
Chapter 584 : Đánh không đánh trả mắng không mắng lại 06/06/2021 15:28
Chapter 583 : Uống một ly rượu mừng của cậu 06/06/2021 13:28
Chapter 582 : Tay nào đã chạm vào cô ấy 06/06/2021 11:28
Chapter 581 : Tao sẽ đổi tên thành Tô Hèn Nhát 06/06/2021 09:28
Chapter 580 : Anh miễn cưỡng nhưng Đại Bạch không miễn cưỡng 06/06/2021 07:28
Chapter 579 : Có thể đổi cách chứng minh không? 06/06/2021 05:28
Chapter 578 : Biến khéo thành vụng 06/06/2021 03:28
Chapter 577 : Không có chuyện gì thì không thèm đụng đến 06/06/2021 01:28
Chapter 576 : Cô ấy chỉ mệt thôi 05/06/2021 23:28
Chapter 575 : Hình như mình bị lừa rồi 05/06/2021 21:28
Chapter 574 : Không nên khoe khoang với bên ngoài 05/06/2021 19:28
Chapter 573 : Anh ta chính là keo 502 05/06/2021 17:28
Chapter 572 : Không mặc cho cô xem 05/06/2021 15:28
Chapter 571 : Hoa đã có chủ 05/06/2021 13:28
Chapter 570 : Nhà chúng ta sẽ do em làm chủ 05/06/2021 11:28
Chapter 569 : Tôi thật sự muốn đi cùng với cô 05/06/2021 09:28
Chapter 568 : Âm hồn bất tán 05/06/2021 07:28
Chapter 567 : Chưa xem lịch mà ra khỏi nhà 05/06/2021 05:28
Chapter 566 : Trái tim của cô ấy cứng ngắc như vậy 05/06/2021 03:28
Chapter 565 : Mình sẽ ghen tị đó 05/06/2021 01:28
Chapter 564 : Đau lòng cho cơ thể cô ấy còn hơn trong sạch của của cô ấy 04/06/2021 23:28
Chapter 563 : Cô có ý gì? . 04/06/2021 21:28
Chapter 562 : Người không quan trọng 04/06/2021 19:28
Chapter 561 : Làm chó thì cũng có phiền não của chó 04/06/2021 17:28
Chapter 560 : Nhân vật chính trong tin tức 04/06/2021 15:28
Chapter 559 : Sự thẳng thắn của Tô Trạm. 04/06/2021 13:28
Chapter 558 : Đừng đùa nữa được không 04/06/2021 11:28
Chapter 557 : Thấy nhớ mùi vị đó quá 04/06/2021 09:28
Chapter 556 : Cho anh một cơ hội 04/06/2021 07:28
Chapter 555 : Phát hiện hình như có người 04/06/2021 05:28
Chapter 554 : Tôi từ từ hầu hạ anh 04/06/2021 03:28
Chapter 553 : Không giống người ăn chay niệm phật 04/06/2021 01:28
Chapter 552 : Chức quan càng ngày càng cao 03/06/2021 23:28
Chapter 551 : Đắc ý quá mức 03/06/2021 21:28
Chapter 550 : Em muốn nghẹn chết anh à? 03/06/2021 19:28
Chapter 549 : Tạm thời không về được 03/06/2021 17:28
Chapter 548 : Tôi không đáng thương sao? 03/06/2021 15:28
Chapter 547 : Em cởi giúp anh 03/06/2021 13:28
Chapter 546 : Em không muốn lật đổ anh sao? 03/06/2021 11:28
Chapter 545 : Bá đạo ngang ngược 03/06/2021 09:28
Chapter 544 : Để đến tối ông cháu mình chơi tiếp nhé 03/06/2021 07:28
Chapter 543 : Anh không cho em thương xót anh ta. 03/06/2021 05:28
Chapter 542 : Anh cười người đàn ông ấu trĩ đó 03/06/2021 03:28
Chapter 541 : Có khi nào anh ta sẽ giận sôi máu không 03/06/2021 01:28
Chapter 540 : Có khi nào thừa nước đục thả câu 02/06/2021 23:28
Chapter 539 : Đám cưới hôm nay của anh ta 02/06/2021 21:28
Chapter 538 : Trong lòng biết rõ 02/06/2021 19:28
Chapter 537 : Đối diện với người mình yêu quý bằng trái tim tội lỗi 02/06/2021 17:28
Chapter 536 : Sao còn có người vô liêm sỉ hơn anh ta? 02/06/2021 15:28
Chapter 535 : Con bé chưa từng xuất hiện trong giấc mơ của ta 02/06/2021 13:28
Chapter 534 : Cuối cùng vẫn không tránh nổi 02/06/2021 11:28
Chapter 533 : Người không thể làm giả 02/06/2021 09:28
Chapter 532 : Thật sự từng tồn tại 02/06/2021 07:28
Chapter 531 : Lần trước thật sự là mơ ư? 02/06/2021 05:28
Chapter 530 : Ông ấy mang tâm bệnh 02/06/2021 03:28
Chapter 529 : Còn muốn giữ cái mạng này 02/06/2021 01:28
Chapter 528 : Ánh trăng nói hộ lòng tôi 01/06/2021 23:28
Chapter 527 : Chỉ cần cô ấy chịu gặp tôi 01/06/2021 21:28
Chapter 526 : Chị muốn ăn củ cải. 01/06/2021 19:28
Chapter 525 : Lừa gạt trắng trợn 01/06/2021 17:28
Chapter 524 : Anh ấy muốn đến thăm dò kết quả 01/06/2021 15:28
Chapter 523 : Đừng ở bên ngoài thả thính lung tung 01/06/2021 13:28
Chapter 522 : Xin đừng phân biệt đối xử với bác sĩ nam khoa sản 01/06/2021 11:28
Chapter 521 : Phụ nữ và đàn ông không giống nhau 01/06/2021 09:28
Chapter 520 : Để giữ chồng mình 01/06/2021 07:28
Chapter 519 : Chơi trò mất tích 01/06/2021 05:28
Chapter 518 : Không ngăn lại kịp 01/06/2021 03:28
Chapter 517 : Trái tim của anh đã trở nên mềm yếu 01/06/2021 01:28
Chapter 516 : Ấn tượng tốt 31/05/2021 23:28
Chapter 515 : Anh là gì của cô ấy? 31/05/2021 21:28
Chapter 514 : Anh mặt người dạ thú 31/05/2021 19:28
Chapter 513 : Là anh sao? 31/05/2021 17:28
Chapter 512 : Vậy con chờ ba 31/05/2021 15:28
Chapter 511 : Con có muốn ba cũng bế con không? 31/05/2021 13:28
Chapter 510 : Baba, con sợ 31/05/2021 11:28
Chapter 509 : Trước kia đúng là từng làm thổ phỉ 31/05/2021 09:28
Chapter 508 : Nhớ nhung còn hơn gặp nhau không nói gì 31/05/2021 07:28
Chapter 507 : Tôi muốn hỏi cậu một câu 31/05/2021 05:28
Chapter 506 : Gần ngay trước mắt không quen biết 31/05/2021 03:28
Chapter 505 : Anh vẫn thích em rất nhiều 31/05/2021 01:28
Chapter 504 : Vừa mong chờ vừa mâu thuẫn 30/05/2021 23:28
Chapter 503 : Anh ta là người đàn ông bên ngoài của tôi 30/05/2021 21:28
Chapter 502 : Sau này nghe tôi 30/05/2021 19:28
Chapter 501 : Tình cờ gặp nhau trong mơ, khó thể nào quên được 30/05/2021 17:28
Chapter 500 : Anh sợ bản thân sẽ hại cô ấy 30/05/2021 15:28
Chapter 499 : Biết tất cả sự thật 30/05/2021 13:28
Chapter 498 : Những thứ tôi muốn đều là đồ Bỏ đi 30/05/2021 11:28
Chapter 497 : Đi tìm vợ cho cậu 30/05/2021 09:28
Chapter 496 : Tôi và vợ cậu bắt cá hai tay 30/05/2021 07:28
Chapter 495 : Cảnh chó tranh mồi rất thú vị 30/05/2021 05:28
Chapter 494 : Lặng lẽ nhớ, lặng thầm mong 30/05/2021 03:28
Chapter 493 : Tôi muốn dòm ngó vợ người ta 30/05/2021 01:28
Chapter 492 : Chồng cô cũng không đau lòng à? 29/05/2021 23:28
Chapter 491 : Chỉ muốn được an lòng 29/05/2021 21:28
Chapter 490 : Trí tuệ được ông trời khai sáng 29/05/2021 19:28
Chapter 489 : Một người hoàn toàn mới 29/05/2021 17:28
Chapter 488 : Anh nhớ em rồi 29/05/2021 15:28
Chapter 487 : Thế giới này muôn màu 29/05/2021 13:28
Chapter 486 : Trâu già muốn ăn cỏ non 29/05/2021 11:28
Chapter 485 : Ai là gái gọi? 29/05/2021 09:28
Chapter 484 : Lão già này muốn thăng thiên à 29/05/2021 07:28
Chapter 483 : Bốn cô gái đẹp 29/05/2021 05:28
Chapter 482 : Suýt chút nữa thì chảy nước miếng 29/05/2021 03:28
Chapter 481 : Thẹn quá hóa giận 29/05/2021 01:28
Chapter 480 : Anh ấy còn đáng thương hơn tôi 15/07/2021 09:28
Chapter 479 : Lợi bất cập hại 15/07/2021 07:28
Chapter 478 : Không muốn cách anh ấy quá xa 15/07/2021 05:28
Chapter 477 : Người đàn ông ăn mặc lòe loẹt 15/07/2021 03:28
Chapter 476 : Cái tên Thiệu Vân có tồn tại hay không? 15/07/2021 01:28
Chapter 475 : Có chuyện muốn nói với mọi người 14/07/2021 23:28
Chapter 474 : Đơn thuần ôm đối phương 14/07/2021 21:28
Chapter 473 : Vừa mới rời khỏi đã nhớ 14/07/2021 19:28
Chapter 472 : Cô đưa hai đứa bé đi đâu vậy? 14/07/2021 17:28
Chapter 471 : Tội nhân tội ác tày trời 14/07/2021 15:28
Chapter 470 : Chỉ có em mới có thể quyến rũ được anh 14/07/2021 13:28
Chapter 469 : Em muốn anh phục vụ em 14/07/2021 11:28
Chapter 468 : Có anh mà em vẫn thấy chưa đủ sao 14/07/2021 09:28
Chapter 467 : Hôn anh một cái mà cần phải đưa ra lý do sao 14/07/2021 07:28
Chapter 466 : Lần gặp cuối cùng gặp mặt 14/07/2021 05:28
Chapter 465 : Cô muốn trực tiếp hỏi Văn Khuynh 14/07/2021 03:28
Chapter 464 : Quyết định đi tìm kết quả. 14/07/2021 01:28
Chapter 463 : Xuất hiện ảo giác thính giác. 13/07/2021 23:28
Chapter 462 : Không thấy anh ấy đâu nữa 13/07/2021 21:28
Chapter 461 : Tại sao bà ấy lại tàn nhẫn như vậy 13/07/2021 19:28
Chapter 460 : Cứ để cho anh ôm em như này chỉ một lúc thôi 13/07/2021 17:28
Chapter 459 : Cả đời mong đợi 13/07/2021 15:28
Chapter 458 : Em nói muốn sống tới già với anh cơ mà.. 13/07/2021 13:28
Chapter 457 : Mẹ không hối hận 13/07/2021 11:28
Chapter 456 : Giết chết cô ta ngay lập tức 13/07/2021 09:28
Chapter 455 : Không có kết cục tốt 13/07/2021 07:28
Chapter 454 : Con người không biết đâu là đủ, có voi đòi tiên 13/07/2021 05:28
Chapter 453 : Nhất định sẽ đánh cho ông một trận 13/07/2021 03:28
Chapter 452 : Gọi tên người phụ nữ khác lúc động tình 13/07/2021 01:28
Chapter 451 : Chấp niệm mọc rễ nảy mầm 12/07/2021 23:28
Chapter 450 : Chấp niệm đời này 12/07/2021 21:28
Chapter 449 : Để anh ôm một lát 12/07/2021 19:28
Chapter 448 : Đứa bé không được chúc phúc 12/07/2021 17:28
Chapter 447 : Không cùng suy nghĩ 12/07/2021 15:28
Chapter 446 : Bị quỷ ám rồi 12/07/2021 13:28
Chapter 445 : Bồi Xuyên, tìm bạn gái đi 12/07/2021 11:28
Chapter 444 : Thương trường giống như chiến trường, thắng làm vua thua làm giặc 12/07/2021 09:28
Chapter 443 : Khó chịu với tên què đó 12/07/2021 07:28
Chapter 442 : Giữ bí mật tuyệt đối 12/07/2021 05:28
Chapter 441 : Đau thương khó nói thành lời 12/07/2021 03:28
Chapter 440 : Đừng đẩy tôi ra, chỉ một lần này thôi 12/07/2021 01:28
Chapter 439 : Cô có phải là phụ nữ không? 11/07/2021 23:28
Chapter 438 : Quyền chủ động nằm trong tay tôi 11/07/2021 21:28
Chapter 437 : Làm mọi thứ có thể 11/07/2021 19:28
Chapter 436 : Chỉ cần em thích 11/07/2021 17:28
Chapter 435 : Không được nói với ai 11/07/2021 15:28
Chapter 434 : Ở nhà vẫn thoải mái hơn 11/07/2021 13:28
Chapter 433 : Nghe em hết 11/07/2021 11:28
Chapter 432 : Nên bắt tay làm hoà 11/07/2021 09:28
Chapter 431 : Không nỡ chết 11/07/2021 07:28
Chapter 430 : Nói, cậu là người của ai? 11/07/2021 05:28
Chapter 429 : Chấp hành pháp luật theo lẽ công bằng 11/07/2021 03:28
Chapter 428 : Anh thích em rồi 11/07/2021 01:28
Chapter 427 : Mang thai mười tháng 10/07/2021 23:28
Chapter 426 : Yêu cô ấy đến mức cuồng nhiệt? 10/07/2021 21:28
Chapter 425 : Em chỉ thuộc về anh thôi 10/07/2021 19:28
Chapter 424 : Anh nói ai tự cho mình là đúng 10/07/2021 17:28
Chapter 423 : Em đã có nơi có chốn 10/07/2021 15:28
Chapter 422 : Con có mấy phần tự tin? 10/07/2021 13:28
Chapter 421 : Mưu kế của Lý Chiến 10/07/2021 11:28
Chapter 420 : Vẫn còn mặc tã à? 10/07/2021 09:28
Chapter 419 : Không phải chỉ có các người mới biết âm mưu quỷ kế. 10/07/2021 07:28
Chapter 418 : Chứng minh rằng cô ta không giết người 10/07/2021 05:28
Chapter 417 : Ở bên cô ấy thêm vài năm 10/07/2021 03:28
Chapter 416 : Không còn cách nào, chỉ có thể đồng ý 10/07/2021 01:28
Chapter 415 : Em không sao, đừng lo lắng 09/07/2021 23:28
Chapter 414 : Em nhìn thấy cái gì chưa 09/07/2021 21:28
Chapter 413 : Cần anh cởi giúp không 09/07/2021 19:28
Chapter 412 : Chỉ cần là em sinh, anh đều sẽ thích. 09/07/2021 17:28
Chapter 411 : Buổi sáng anh ấy đi khi nào 09/07/2021 15:28
Chapter 410 : Mua một đóa hoa hồng 09/07/2021 13:28
Chapter 409 : Đứng về phía chị 09/07/2021 11:28
Chapter 408 : Anh là ai? 09/07/2021 09:28
Chapter 407 : Đơn giản là kẻ thù 09/07/2021 07:28
Chapter 406 : Xưa nay anh hùng khó qua ải mĩ nhân 09/07/2021 05:28
Chapter 405 : Anh chuẩn bị cho em bất ngờ gì à? 09/07/2021 03:28
Chapter 404 : Dụ rắn ra khỏi hang 09/07/2021 01:28
Chapter 403 : Giết gà dọa khỉ 08/07/2021 23:28
Chapter 402 : Ùn ùn kéo đến 08/07/2021 21:28
Chapter 401 : Văn Khuynh điên rồi sao 08/07/2021 19:28
Chapter 400 : Không được sinh hoạt vợ chồng 14/07/2021 06:28
Chapter 399 : Để tôi bình tĩnh lại 14/07/2021 04:28
Chapter 398 : Anh ấy sẽ rất khó xử 14/07/2021 02:28
Chapter 397 : Tôi chỉ tự vệ thôi 14/07/2021 00:28
Chapter 396 : Tình cảm có thể từ từ bồi đắp được 13/07/2021 22:28
Chapter 395 : Anh ly hôn với cô ta 13/07/2021 20:28
Chapter 394 : Thành thật khai báo 13/07/2021 18:28
Chapter 393 : Âm mưu lớn 13/07/2021 16:28
Chapter 392 : Tự phạt ba ly. 13/07/2021 14:28
Chapter 391 : Uống một ly với tôi. 13/07/2021 12:28
Chapter 390 : Kết quả kiểm tra không có gì đáng ngại 13/07/2021 10:28
Chapter 389 : Một mình em đi là được rồi 13/07/2021 08:28
Chapter 388 : Ông ta bị trúng đạn rồi 13/07/2021 06:28
Chapter 387 : Anh chỉ muốn ngủ với một mình em 13/07/2021 04:28
Chapter 386 : Hôm nay tôi muốn gặp bà ấy 13/07/2021 02:28
Chapter 385 : Cô ấy tuyệt đối không hợp với anh 13/07/2021 00:28
Chapter 384 : Bạn gái của tôi 12/07/2021 22:28
Chapter 383 : Hòa thượng cấm dục 12/07/2021 20:28
Chapter 382 : Cô cùng tôi đi gặp một người 12/07/2021 18:28
Chapter 381 : Tôi có một người anh trai có tiền 12/07/2021 16:28
Chapter 380 : Ở cùng tôi 24 giờ 12/07/2021 14:28
Chapter 379 : Đã lâu không gặp 12/07/2021 12:28
Chapter 378 : Chết trên người em 12/07/2021 10:28
Chapter 377 : Lo bò trắng răng 12/07/2021 08:28
Chapter 376 : Trẻ nhỏ, khí thế không nhỏ 12/07/2021 06:28
Chapter 375 : Một mình mami sinh ra 12/07/2021 04:28
Chapter 374 : Thầy còn có một thân phận khác 12/07/2021 02:28
Chapter 373 : Anh cho em trái tim anh 12/07/2021 00:28
Chapter 372 : Trong lời nói có ý khác 11/07/2021 22:28
Chapter 371 : Thể hiện lập trường. 11/07/2021 20:28
Chapter 370 : Vợ tôi thích đồ Ngọt 11/07/2021 18:28
Chapter 369 : Lặp lại chiêu cũ 11/07/2021 16:28
Chapter 368 : Hồng môn yến 11/07/2021 14:28
Chapter 367 : Trời xui đất khiến 11/07/2021 12:28
Chapter 366 : Mưu kế của Văn Khuynh 11/07/2021 10:28
Chapter 365 : Chồng của tôi 11/07/2021 08:28
Chapter 364 : Điều tra Văn Khuynh 11/07/2021 06:28
Chapter 363 : Giúp ta một chuyện 11/07/2021 04:28
Chapter 362 : Chồng… chồng ơi 11/07/2021 02:28
Chapter 361 : Đừng hấp tấp vội vàng. 11/07/2021 00:28
Chapter 360 : Cậu trọng sắc khinh bạn 10/07/2021 22:28
Chapter 359 : Tôi không giúp được cậu 10/07/2021 20:28
Chapter 358 : Con người có cứng rắn đến đâu cũng vẫn xúc động 10/07/2021 18:28
Chapter 357 : Không nên cho em cái danh phận à? 10/07/2021 16:28
Chapter 356 : Cô ấy là vợ tôi 10/07/2021 14:28
Chapter 355 : Biết con trai của em làm cái gì không? 10/07/2021 12:28
Chapter 354 : Muốn nói với tôi cái gì? 10/07/2021 10:28
Chapter 353 : Đợi chị đến đón em 10/07/2021 08:28
Chapter 352 : Anh nói thì không nghiêm túc sao? 10/07/2021 06:28
Chapter 351 : Hối hận, tự trách 10/07/2021 04:28
Chapter 350 : Con chỉ là một cô gái nhỏ thôi 10/07/2021 02:28
Chapter 349 : Sống chết không rõ 10/07/2021 00:28
Chapter 348 : Tự gây tội không thể sống 09/07/2021 22:28
Chapter 347 : Tai họa 09/07/2021 20:28
Chapter 346 : Chúng ta cùng chết đi 09/07/2021 18:28
Chapter 345 : Hâm nóng mộng xưa 09/07/2021 16:28
Chapter 344 : Trực tiếp hiện trường 09/07/2021 14:28
Chapter 343 : Cô sẽ không được chết yên ổn 09/07/2021 12:28
Chapter 342 : Chơi một trò chơi thú vị 09/07/2021 10:28
Chapter 341 : Cho cô cơ hội làm tôi chán ghét sao? 09/07/2021 08:28
Chapter 340 : Cậu sẽ biết đáp án nhanh thôi 09/07/2021 06:28
Chapter 339 : Thuốc này chữa bệnh gì 09/07/2021 04:28
Chapter 338 : Điều tra rõ quá khứ của Lưu Phi Phi 09/07/2021 02:28
Chapter 337 : Hâm mộ và đố kị 09/07/2021 00:28
Chapter 336 : Anh không chê em 08/07/2021 22:28
Chapter 335 : Số phận trêu người 08/07/2021 20:28
Chapter 334 : Gieo nhân nào gặp quả nấy 08/07/2021 18:28
Chapter 333 : Em muốn điều tra bạn gái cũ của anh ấy 08/07/2021 16:28
Chapter 332 : Kế hoạch của Lưu Phi Phi. 08/07/2021 14:28
Chapter 331 : Em không muốn 08/07/2021 12:28
Chapter 330 : Tần Nhã đang nôn mửa 08/07/2021 10:28
Chapter 329 : Tôi không giúp được anh 08/07/2021 08:28
Chapter 328 : Cái này tặng cho con sao? 08/07/2021 06:28
Chapter 327 : Tôi sẽ nói thêm cho ông một bí mật 08/07/2021 04:28
Chapter 326 : Sao lại xấu như vậy? 08/07/2021 02:28
Chapter 325 : Sao lại ở trong tay anh chứ? 08/07/2021 00:28
Chapter 324 : Đêm giao thừa 07/07/2021 22:28
Chapter 323 : Cấm mê hoặc 07/07/2021 20:28
Chapter 322 : Đừng để lộ 07/07/2021 18:28
Chapter 321 : Chiếc áo ấm nhất cô từng mặc 07/07/2021 16:28
Chapter 320 : Ông ta đánh bà rồi 07/07/2021 14:28
Chapter 319 : Lâm Quốc An chết rồi 07/07/2021 12:28
Chapter 318 : Đợi anh 07/07/2021 10:28
Chapter 317 : Chuyện ai người nấy làm 07/07/2021 08:28
Chapter 316 : Mua quà sinh nhật 07/07/2021 06:28
Chapter 315 : Về sau đừng xuất hiện trước mặt ta 07/07/2021 04:28
Chapter 314 : Ta sờ xem bụng đã như cái trống chưa nào. 07/07/2021 02:28
Chapter 313 : Có thể giao gia nghiệp cho con gái 07/07/2021 00:28
Chapter 312 : Kiêu căng bướng bỉnh từ nhỏ. 06/07/2021 22:28
Chapter 311 : Dẫn em đi gặp một người 06/07/2021 20:28
Chapter 310 : Cục bột cực lớn 06/07/2021 18:28
Chapter 309 : Anh đau lòng 06/07/2021 16:28
Chapter 308 : Anh không nỡ rời xa em 06/07/2021 14:28
Chapter 307 : Hình như là vì em 06/07/2021 12:28
Chapter 306 : Mượn rượu giải sầu 06/07/2021 10:28
Chapter 305 : Chúng ta từng có tình cũ sao? 06/07/2021 08:28
Chapter 304 : Em nhẫn tâm vậy sao 06/07/2021 06:28
Chapter 303 : Tình cũ lâu ngày không gặp 06/07/2021 04:28
Chapter 302 : Năm sau nội nhất định có chắt trai bế 06/07/2021 02:28
Chapter 301 : Hiểu lầm 06/07/2021 00:28
Chapter 300 : Chỉ cần anh ở bên em một đêm 05/07/2021 22:28
Chapter 299 : Giả say 05/07/2021 20:28
Chapter 298 : Điều cấm kỵ nhất là giấu giếm 05/07/2021 18:28
Chapter 297 : Cả nhà sum họp 05/07/2021 16:28
Chapter 296 : Thấy em khóc lòng anh đau 05/07/2021 14:28
Chapter 295 : Kiên quyết đến cùng 05/07/2021 12:28
Chapter 294 : Anh ấy đang nấu mì cho tôi 05/07/2021 10:28
Chapter 293 : Anh đã kết hôn rồi 05/07/2021 08:28
Chapter 292 : Có một phụ nữ tới tìm anh 05/07/2021 06:28
Chapter 291 : Em không muốn sinh 05/07/2021 04:28
Chapter 290 : Tin lời ngon tiếng ngọt của ông ta 05/07/2021 02:28
Chapter 289 : Quyết định phục hôn 05/07/2021 00:28
Chapter 288 : Tối cho em ăn no 04/07/2021 22:28
Chapter 287 : Con gái hắn rất hiền lành 04/07/2021 20:28
Chapter 286 : Thiện có thiện báo, ác có ác báo 04/07/2021 18:28
Chapter 285 : Không thể bị người khác bắt nạt 04/07/2021 16:28
Chapter 284 : Mặt thô như mông chó 04/07/2021 14:28
Chapter 283 : Phi lễ chớ nhìn 04/07/2021 12:28
Chapter 282 : Không cho em chơi xấu 04/07/2021 10:28
Chapter 281 : Sự kỳ quái của Tông Cảnh Hạo 04/07/2021 08:28
Chapter 280 : Tính số 04/07/2021 06:28
Chapter 279 : Người mẹ không biết chừng mực 04/07/2021 04:28
Chapter 278 : Anh ta có chết không 04/07/2021 02:28
Chapter 277 : Vì anh ấy đã ngủ với cô 04/07/2021 00:28
Chapter 276 : Em tin anh 03/07/2021 22:28
Chapter 275 : Tự tạo nghiệp không thể sống 03/07/2021 20:28
Chapter 274 : Cảm thấy như đang nằm mơ 03/07/2021 18:28
Chapter 273 : Anh muốn kích động anh ta 03/07/2021 16:28
Chapter 272 : Nhóc con, cháu chơi chú 03/07/2021 14:28
Chapter 271 : Trong hồ Lô có bán thuốc gì? 03/07/2021 12:28
Chapter 270 : Kết hôn 03/07/2021 10:28
Chapter 269 : Dụ rắn ra khỏi hang 03/07/2021 08:28
Chapter 268 : Người yêu cãi nhau 03/07/2021 06:28
Chapter 267 : Bỗng nhiên bị người nào đó tóm lấy cổ tay 03/07/2021 04:28
Chapter 266 : Dỗ anh 03/07/2021 02:28
Chapter 265 : Anh sẽ cố gắng để khiến em yêu anh 03/07/2021 00:28
Chapter 264 : Mất nhiều hơn được 02/07/2021 22:28
Chapter 263 : Cô cảm thấy tôi rất tàn nhẫn sao 02/07/2021 20:28
Chapter 262 : Mua bán người 02/07/2021 18:28
Chapter 261 : Miệng kín như bưng 02/07/2021 16:28
Chapter 260 : Giả thì vẫn là giả 02/07/2021 14:28
Chapter 259 : Bà không phải là người 02/07/2021 12:28
Chapter 258 : Cô nhóc còn đang tuổi vị thành niên 02/07/2021 10:28
Chapter 257 : Bọn họ đã điều tra cô ta rồi 02/07/2021 08:28
Chapter 256 : Tính chiếm hữu che trời rợp đất 02/07/2021 06:28
Chapter 255 : Cô ta không xứng với anh 02/07/2021 04:28
Chapter 254 : Tôi sẽ không kiềm chế bản thân được 02/07/2021 02:28
Chapter 253 : Tôi chưa chuẩn bị tốt 02/07/2021 00:28
Chapter 252 : Âm hồn bất tán 01/07/2021 22:28
Chapter 251 : Không phải có ý với cô chứ 01/07/2021 20:28
Chapter 250 : Anh muốn em hạnh phúc 01/07/2021 18:28
Chapter 249 : Mang thai lúc 16 tuổi 01/07/2021 16:28
Chapter 248 : Không tìm được niềm vui cho chính mình 01/07/2021 14:28
Chapter 247 : Ai cũng sẽ thay đổi 01/07/2021 12:28
Chapter 246 : Em chỉ có thể thuộc về anh 01/07/2021 10:28
Chapter 245 : Chuyện xấu của cô 01/07/2021 08:28
Chapter 244 : Anh có thể nghiêm túc một chút được không? 01/07/2021 06:28
Chapter 243 : Ngoan, sẽ không bị dọa tới ngốc đâu 01/07/2021 04:28
Chapter 242 : Vượt qua nỗi sợ hãi 01/07/2021 02:28
Chapter 241 : Ngoài sáng dễ tránh, trong tôi khó phòng 01/07/2021 00:28
Chapter 240 : Anh hối hận 30/06/2021 22:28
Chapter 239 : Em thử lòng anh sao? 30/06/2021 20:28
Chapter 238 : Sự chiếu cố của anh ấy dành cho em là có thừa 30/06/2021 18:28
Chapter 236 : Người đàn ông nghĩa hiệp nhất 30/06/2021 16:28
Chapter 237 : Cảm giác xa cách khó hiểu 08/05/2021 21:28
Chapter 235 : Chân tướng năm đó 30/06/2021 14:28
Chapter 236 : Người đàn ông nghĩa hiệp nhất 09/05/2021 01:29
Chapter 234 : Anh không chê em 30/06/2021 12:28
Chapter 235 : Chân tướng năm đó 13/05/2021 13:34
Chapter 233 : Có thai cũng khó có thể giữ được 30/06/2021 10:28
Chapter 234 : Anh không chê em 14/05/2021 11:31
Chapter 232 : Rốt cuộc bà ấy có mục đích gì 30/06/2021 08:28
Chapter 233 : Có thai cũng khó có thể giữ được 14/05/2021 13:33
Chapter 232 : Rốt cuộc bà ấy có mục đích gì 17/08/2021 17:31
Chapter 231 : Ôm ấp yêu thương 30/06/2021 06:28
Chapter 230 : Tắm sông à? 30/06/2021 04:28
Chapter 229 : Không đón được người 30/06/2021 02:28
Chapter 228 : Lần gặp mặt cuối cùng 30/06/2021 00:28
Chapter 227 : Tất cả đều đã dụng được rồi 13/07/2021 13:28
Chapter 226 : Dục Tú mất tích rồi 13/07/2021 11:28
Chapter 225 : Em không yêu anh 13/07/2021 09:28
Chapter 224 : Làm lính nhìn trông đáng sợ 13/07/2021 07:28
Chapter 223 : Đau lòng nhường nào, thê lương nhường nào 13/07/2021 05:28
Chapter 222 : Chạm một cái là bị bại lộ ngay 13/07/2021 03:28
Chapter 221 : Tình cảm bắt đầu từ sự quan tâm 13/07/2021 01:28
Chapter 220 : Thích con trai hay là con gái 12/07/2021 23:28
Chapter 219 : Em có từng yêu anh không? 12/07/2021 21:28
Chapter 218 : Anh không còn cách nào khác 12/07/2021 19:28
Chapter 217 : Anh không hiểu nhầm 12/07/2021 17:28
Chapter 216 : Cưới vợ làm gì 12/07/2021 15:28
Chapter 215 : Có thể đã mang thai. 12/07/2021 13:28
Chapter 214 : Bắt gặp 12/07/2021 11:28
Chapter 213 : Thề non hẹn biển 12/07/2021 09:28
Chapter 212 : Để hai đứa không thể liên lạc với nhau. 12/07/2021 07:28
Chapter 211 : Thông cảm cho người cùng cảnh ngộ 12/07/2021 05:28
Chapter 210 : Cả cô và tôi đều không phải nhục nhã 12/07/2021 03:28
Chapter 209 : Làm tình nhân của anh ấy 12/07/2021 01:28
Chapter 208 : Có người phụ nữ tìm cô 11/07/2021 23:28
Chapter 207 : Tiết lộ bí mật 11/07/2021 21:28
Chapter 206 : Che dấu bí mật gì đó 11/07/2021 19:28
Chapter 205 : Người thông minh rơi vào chính cãi bẫy của mình 11/07/2021 17:28
Chapter 204 : Em gái ông ấy là ai? 11/07/2021 15:28
Chapter 203 : Em không phải là hoa 11/07/2021 13:28
Chapter 202 : Thợ biết chế tạo sợi Hương Vân 11/07/2021 11:28
Chapter 201 : Em đền bù cho anh 11/07/2021 09:28
Chapter 200 : Tình một đêm mà thôi 11/07/2021 07:28
Chapter 199 : Duyên phận trời định 11/07/2021 05:28
Chapter 198 : Xấu bụng xảo trá 11/07/2021 03:28
Chapter 197 : Chết không thừa nhận 11/07/2021 01:28
Chapter 196 : Gieo nhân nào gặt quả nấy 10/07/2021 23:28
Chapter 195 : Điều khoản ngang ngược 10/07/2021 21:28
Chapter 194 : Muốn ngủ cùng em 10/07/2021 19:28
Chapter 193 : Rất muốn thỏa mãn cô ấy 10/07/2021 17:28
Chapter 192 : Tôi không còn trẻ nữa rồi 10/07/2021 15:28
Chapter 191 : Chờ em yêu tôi 10/07/2021 13:28
Chapter 190 : Anh điều tra em 10/07/2021 11:28
Chapter 189 : Người phụ nữ đã có chồng 10/07/2021 09:28
Chapter 188 : Rùa và thỏ so tài thi chạy 10/07/2021 07:28
Chapter 187 : Muốn cũng không được 10/07/2021 05:28
Chapter 186 : Chúng ta làm một giao dịch 10/07/2021 03:28
Chapter 185 : Đến cả nhẫn cưới cũng không có 10/07/2021 01:28
Chapter 184 : Nguồn gốc của Bạch Thành 09/07/2021 23:28
Chapter 183 : Không phải lần nào thật lòng cũng được đón nhận 09/07/2021 21:28
Chapter 182 : Thăm dò 09/07/2021 19:28
Chapter 181 : Là mami phải không 09/07/2021 17:28
Chapter 180 : Con nhỏ không có lương tâm 09/07/2021 15:28
Chapter 179 : Tiễn phật phải tiễn đến Tây Thiên 09/07/2021 13:28
Chapter 178 : Chúng ta định hôn đi cho đứa nhỏ đi 09/07/2021 11:28
Chapter 177 : Con nhớ mami rồi, làm sao bây giờ 09/07/2021 09:28
Chapter 176 : Duyên phận 09/07/2021 07:28
Chapter 175 : Một tia sống sót 09/07/2021 05:28
Chapter 174 : Em đang hận anh 09/07/2021 03:28
Chapter 173 : Bắt được thím Hoa 09/07/2021 01:28
Chapter 172 : Giận sôi máu 08/07/2021 23:28
Chapter 171 : Giết gà dọa khỉ 08/07/2021 21:28
Chapter 170 : Mỏi mắt mong chờ 08/07/2021 19:28
Chapter 169 : Tôi có thể tố cáo cô tội phỉ báng 08/07/2021 17:28
Chapter 168 : Kích thích khả năng chinh phục từ sâu bên trong 08/07/2021 15:28
Chapter 167 : Bị giam lỏng 08/07/2021 13:28
Chapter 166 : Cô ta không muốn sống, tôi giúp cô ta 08/07/2021 11:28
Chapter 165 : Tra tấn xác thịt 08/07/2021 09:28
Chapter 164 : Nam tử hán duy nhất trong nhà 08/07/2021 07:28
Chapter 163 : Cô ấy không giống cô 08/07/2021 05:28
Chapter 162 : Ba của con cô 08/07/2021 03:28
Chapter 161 : Người đàn ông đêm đó là ai 08/07/2021 01:28
Chapter 160 : Anh đang nghi ngờ điều gì 07/07/2021 23:28
Chapter 159 : Nghĩ đi đâu vậy 07/07/2021 21:28
Chapter 158 : Cô chưa kết hôn nhưng đã mang thai 07/07/2021 19:28
Chapter 157 : Anh cũng đừng mong đạt được 07/07/2021 17:28
Chapter 156 : Không cần phải thăm dò tôi 07/07/2021 15:28
Chapter 155 : Cả nhà đều là lợn à 07/07/2021 13:28
Chapter 154 : Anh thích cô gái đó 07/07/2021 11:28
Chapter 153 : Nhất định phải đưa mami an toàn trở về 07/07/2021 09:28
Chapter 152 : Không cần thương hại chúng tôi 07/07/2021 07:28
Chapter 151 : Giống nhau đến 99.99% 07/07/2021 05:28
Chapter 150 : Vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của anh. 07/07/2021 03:28
Chapter 149 : Lộ như thế này để cho ai xem 07/07/2021 01:28
Chapter 148 : Kết hôn với ai? 06/07/2021 23:28
Chapter 147 : Muốn biết tối đó là ai không? 06/07/2021 21:28
Chapter 146 : Quỷ đòi mạng từ địa ngục quay lại 06/07/2021 19:28
Chapter 145 : Bí mật trên người cô 06/07/2021 17:28
Chapter 144 : Đều là trai đẹp 06/07/2021 15:28
Chapter 143 : Xét nghiệm ADN 06/07/2021 13:28
Chapter 142 : Đàn ông chẳng phải thứ gì tốt đẹp cả! 06/07/2021 11:28
Chapter 141 : Tay mò là thật, mắt thấy là giả 06/07/2021 09:28
Chapter 140 : Kiếp số 06/07/2021 07:28
Chapter 139 : Lòng người tàn nhẫn 06/07/2021 05:28
Chapter 138 : Đi lại với người phụ nữ này 06/07/2021 03:28
Chapter 137 : Tình dục trước hay tình yêu trước 06/07/2021 01:28
Chapter 136 : Đi vệ sinh bị rơi xuống hố rồi 05/07/2021 23:28
Chapter 135 : Thi hành án một năm sáu tháng 05/07/2021 21:28
Chapter 134 : Đừng ngốc nghếch cho đi chân tình 05/07/2021 19:28
Chapter 133 : Tự lấy đá đập chân mình 05/07/2021 17:28
Chapter 132 : Xúc động là ma quỷ 05/07/2021 15:28
Chapter 131 : Chỉ trách bản lĩnh không bằng người 05/07/2021 13:28
Chapter 130 : Anh là người đã có vợ 05/07/2021 11:28
Chapter 129 : Cho nhà họ Hà một bản 05/07/2021 09:28
Chapter 128 : Món quà lớn 05/07/2021 07:28
Chapter 127 : Làm chuyện xấu tội ác tày trời 05/07/2021 05:28
Chapter 126 : Lạnh lẽo vô tận 05/07/2021 03:28
Chapter 125 : Làm một người cha dễ dãi 05/07/2021 01:28
Chapter 124 : Con muốn ba ôm 04/07/2021 23:28
Chapter 123 : Cùng chung chí hướng 04/07/2021 21:28
Chapter 122 : Để tôi ôm một lúc 04/07/2021 19:28
Chapter 121 : Người phụ nữ đã từng sinh con 04/07/2021 17:28
Chapter 120 : Chúng là con của anh ấy 04/07/2021 15:28
Chapter 119 : Không phải là con lại thích cậu ta đấy chứ? 04/07/2021 13:28
Chapter 118 : Cô gái này là ai 04/07/2021 11:28
Chapter 117 : Lùm xùm trong nhà 04/07/2021 09:28
Chapter 116 : Sờ đến trái tim 04/07/2021 07:28
Chapter 115 : Cô quỳ xuống cho tôi 04/07/2021 05:28
Chapter 114 : Lộ bản tính 04/07/2021 03:28
Chapter 113 : Dùng bản thân cô ấy để đổi lấy 04/07/2021 01:28
Chapter 112 : Có phải cháu sắp chết rồi không? 03/07/2021 23:28
Chapter 111 : Lấy thân mạo hiểm 03/07/2021 21:28
Chapter 110 : Lần đầu hợp tác 03/07/2021 19:28
Chapter 109 : Đừng đối xử với tôi quá tốt 03/07/2021 17:28
Chapter 108 : Tìm nơi khoan dung để độ lượng 03/07/2021 15:28
Chapter 107 : Đàn ông một màu 03/07/2021 13:28
Chapter 106 : Đạt được thỏa thuận 03/07/2021 11:28
Chapter 105 : Mẹ đừng ăn lại cỏ đã cũ 03/07/2021 09:28
Chapter 104 : Hôm qua ở bên cạnh mẹ cháu 03/07/2021 07:28
Chapter 103 : Giữa eo cô bị cái gì cứng chắc đâm vào 03/07/2021 05:28
Chapter 102 : Cũng không phải xử nữ thì làm ra vẻ thuần khiết cái gì 03/07/2021 03:28
Chapter 101 : Huỷ hoại cô 03/07/2021 01:28
Chapter 100 : Ngấm ngầm mưu tính 02/07/2021 23:28
Chapter 99 : Cảm thấy không yên lòng 02/07/2021 21:28
Chapter 98 : Muốn nịnh hót sao 02/07/2021 19:28
Chapter 97 : Cô cũng sinh cho tôi một đứa con 02/07/2021 17:28
Chapter 96 : Cô ấy là phụ nữ đã có chồng 02/07/2021 15:28
Chapter 95 : Quan hệ hợp tác 02/07/2021 13:28
Chapter 94 : Trò cười của tông triển bạch 02/07/2021 11:28
Chapter 93 : Mắt chó coi khinh người 02/07/2021 09:28
Chapter 92 : Xảy ra quan hệ 02/07/2021 07:28
Chapter 91 : Tìm cho mẹ một người đàn ông tốt 02/07/2021 05:28
Chapter 90 : Nợ nhân tình, đền bằng cơ thể 02/07/2021 03:28
Chapter 89 : Con chó biết cắn người 02/07/2021 01:28
Chapter 88 : Không muốn người khác biết, trừ khi mình đừng làm 01/07/2021 23:28
Chapter 87 : Quan tâm một người phụ nữ nào như thế 01/07/2021 21:28
Chapter 86 : Tình cũ bùng cháy 01/07/2021 19:28
Chapter 85 : Bởi vì lòng tham bị diệt khẩu 01/07/2021 17:28
Chapter 84 : Người phụ nữ trong đoạn ghi âm 01/07/2021 15:28
Chapter 83 : Giống nhau như đúc 01/07/2021 13:28
Chapter 82 : Nói là ai dạy con 01/07/2021 11:28
Chapter 81 : Tại sao trái tim lại đau 01/07/2021 09:28
Chapter 80 : Thích tự mình chứng minh hơn 01/07/2021 07:28
Chapter 79 : Lái xe năm đó chết rồi 01/07/2021 05:28
Chapter 78 : Có người trả nợ cho cháu 01/07/2021 03:28
Chapter 77 : Tự mình tụt quần 01/07/2021 01:28
Chapter 76 : Chuyện giấu diếm lúc trước 30/06/2021 23:28
Chapter 75 : Không được dỗ ngọt 30/06/2021 21:28
Chapter 74 : Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng 30/06/2021 19:28
Chapter 73 : Vì sao năm đó định hôn ước 30/06/2021 17:28
Chapter 72 : Cô cũng từng khao khát tình yêu 30/06/2021 15:28
Chapter 71 : Có mất mới có được 30/06/2021 13:28
Chapter 70 : Không thể bỏ qua cho người đàn ông bạc tình kia 30/06/2021 11:28
Chapter 69 : Anh là lưu manh sao 30/06/2021 09:28
Chapter 68 : Gặp lại nhau sau một thời gian xa cách, cảm giác tựa như mới kết hôn 30/06/2021 07:28
Chapter 67 : Lấy thân hiến dâng 30/06/2021 05:28
Chapter 66 : Cháu ăn không khó coi đâu 30/06/2021 03:28
Chapter 65 : Bản lĩnh không bằng người ta 30/06/2021 01:28
Chapter 64 : Không nợ nhau 29/06/2021 23:28
Chapter 63 : Tiệc hồng môn 29/06/2021 21:28
Chapter 62 : Tim vẫn sẽ nhảy nhót 29/06/2021 19:28
Chapter 61 : Ham mê đặc thù 29/06/2021 17:28
Chapter 60 : Con nợ thì mẹ trả 29/06/2021 15:28
Chapter 59 : Kiện tôi tội sàm sỡ sao 29/06/2021 13:28
Chapter 58 : Anh làm tôi đau 29/06/2021 11:28
Chapter 57 : Yêu thích của người đàn ông với phụ nữ 29/06/2021 09:28
Chapter 56 : Lâm tinh tuyệt và lâm huệ tinh 29/06/2021 07:28
Chapter 55 : Thai đôi 29/06/2021 05:28
Chapter 54 : Chúng ta ly hôn đi 29/06/2021 03:28
Chapter 53 : Sinh non 29/06/2021 01:28
Chapter 52 : Hy vọng tan vỡ 28/06/2021 23:28
Chapter 51 : Tra ra manh mối 28/06/2021 21:28
Chapter 50 : Chúng ta là vợ chồng 28/06/2021 19:28
Chapter 49 : Có liên quan với ba tôi? 28/06/2021 17:28
Chapter 48 : Cách thức trừng phạt 28/06/2021 15:28
Chapter 47 : Ông ta quỳ xuống rồi 28/06/2021 13:28
Chapter 46 : Tôi giúp anh 28/06/2021 11:28
Chapter 45 : Cô làm tôi hết đau 28/06/2021 09:28
Chapter 44 : Lí trí vượt qua phạm vi khống chế 28/06/2021 07:28
Chapter 43 : Hành động rất thân mật 28/06/2021 05:28
Chapter 42 : Sẽ không bởi vì đứa trẻ mà tiếp nhận cô 28/06/2021 03:28
Chapter 41 : Nhân vật phụ lấn át nhân vật chính 28/06/2021 01:28
Chapter 40 : Em làm bạn đi cùng của anh 27/06/2021 23:28
Chapter 39 : Tôi không phải là người đàn ông xấu 27/06/2021 21:28
Chapter 38 : Đứa trẻ là của anh ấy 27/06/2021 19:28
Chapter 37 : Đừng sờ loạn 27/06/2021 17:28
Chapter 36 : Đương nhiên là thân với chồng tôi 27/06/2021 15:28
Chapter 35 : Cơ hội hiếm có 27/06/2021 13:28
Chapter 34 : Cho vợ chỗ dựa 27/06/2021 11:28
Chapter 33 : Mưu tính của thẩm thanh anh 27/06/2021 09:28
Chapter 32 : Tình cảm đêm hôm đó 27/06/2021 07:28
Chapter 31 : Có bản lĩnh thì kiện thắng tôi đi! 27/06/2021 05:28
Chapter 30 : Đêm qua điên cuồng đến mức nào 27/06/2021 03:28
Chapter 29 : Cáo mượn oai hùm 27/06/2021 01:28
Chapter 28 : Đừng tốt với em như vậy 26/06/2021 23:28
Chapter 27 : Con yêu, con phải mạnh mẽ lên 26/06/2021 21:28
Chapter 26 : Người phụ nữ đầy mâu thuẫn 26/06/2021 19:28
Chapter 25 : Vậy mà tông triển bạch không bị què 26/06/2021 17:28
Chapter 24 : Hài lòng về ba của con tôi 26/06/2021 15:28
Chapter 23 : Trái lại đã coi thường cô rồi 26/06/2021 13:28
Chapter 22 : Không muốn miệt mài theo đuổi 26/06/2021 11:28
Chapter 21 : Cố ý dụ dỗ 26/06/2021 09:28
Chapter 20 : Trên đời này sao có thể có tình yêu 26/06/2021 07:28
Chapter 19 : Rõ ràng hoang đường lại lưu luyến 26/06/2021 05:28
Chapter 18 : Ở đây khoe ân ái 26/06/2021 03:28
Chapter 17 : Trong bụng là một đứa con hoang 26/06/2021 01:28
Chapter 16 : Đã điều tra rõ rồi 25/06/2021 23:28
Chapter 15 : Đứa trẻ ấy là của anh ta? 25/06/2021 21:28
Chapter 14 : Không hiểu nổi cô ấy nữa 25/06/2021 19:28
Chapter 13 : Cô biết tiếng nước a 25/06/2021 17:28
Chapter 12 : Sau này gọi là anh trai 25/06/2021 15:28
Chapter 11 : Đừng để bị lừa bởi vẻ bề ngoài 25/06/2021 13:28
Chapter 10 : Bị người cản trở từ bên trong 25/06/2021 11:28
Chapter 9 : Ứng tuyển phiên dịch viên 25/06/2021 09:28
Chapter 8 : Anh muốn tôi nói thế nào? 25/06/2021 07:28
Chapter 7 : Phá thai không đau 25/06/2021 05:28
Chapter 6 : Ba người sống nương tựa lẫn nhau 25/06/2021 03:28
Chapter 5 : Động phòng hoa chúc 25/06/2021 01:28
Chapter 4 : Kết hôn không có lễ cưới và nghi thức 24/06/2021 23:28
Chapter 3 : Tôi phải lấy anh 24/06/2021 21:28
Chapter 2 : Mang thai rồi 24/06/2021 19:28
Chapter 1 : Tôi không hối hận 24/06/2021 17:28

comment

Có thể bạn thích xem

Xuyên Không: Vé Du Hành Lỗi Thời Không - Xuyen Khong: Ve Du Hanh Loi Thoi Khong

Cập nhật lúc : 28/11/2021 08:59

Tình trạng : 53 / 55 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Teen

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Say Mê Không Về - Say Me Khong Ve

Cập nhật lúc : 14/05/2019 11:45

Tình trạng : 52 / 52 Chapter

Thể loại: Sắc, Adult - Người lớn, Xuyên Không, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Lạc Lối Mê Cung - Lac Loi Me Cung

Cập nhật lúc : 31/01/2017 10:14

Tình trạng : 27 / 27 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Lạc Lối Quay Về - Lac Loi Quay Ve

Cập nhật lúc : 01/04/2019 15:56

Tình trạng : 54 / 54 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ta Không Nói Lời Nào Không Có Nghĩa Là Ta Không Biết - Ta Khong Noi Loi Nao Khong Co Nghia La Ta Khong Biet

Cập nhật lúc : 27/11/2019 00:30

Tình trạng : 50 / 50 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.211

Đọc truyện

Lời Tỏ Tình Từ Băng Vệ Sinh - Loi To Tinh Tu Bang Ve Sinh

Cập nhật lúc : 15/06/2023 18:29

Tình trạng : 4 / 4 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Comedy - Hài Hước, Đoản Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người - Vo Đich Quan Sung, Co Vo Nho Me Nguoi

Cập nhật lúc : 30/11/2019 06:43

Tình trạng : 66 / 68 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.188

Đọc truyện

Khi Nào Trăng Sáng Dẫn Lối Anh Về - Khi Nao Trang Sang Dan Loi Anh Ve

Cập nhật lúc : 16/06/2018 01:23

Tình trạng : 62 / 62 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Sắc Không Mê Người Người Tự Mê - Sac Khong Me Nguoi Nguoi Tu Me

Cập nhật lúc : 16/11/2019 13:44

Tình trạng : 3 / 3 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

My Mom'S Bodyguard - Chàng Vệ Sĩ Của Mẹ Tôi - My Mom'S Bodyguard - Chang Ve Si Cua Me Toi

Cập nhật lúc : 15/09/2023 04:59

Tình trạng : 60 / 62 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Teen

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Yêu Không Lối Thoát - Yeu Khong Loi Thoat

Cập nhật lúc : 21/04/2019 20:30

Tình trạng : 75 / 75 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Tong Tai Anh Qua Ba Đao Roi

Cập nhật lúc : 26/09/2023 07:00

Tình trạng : 4598 / 4600 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.297

Đọc truyện

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần - Nguoi Chong Vo Dung Cua Nu Than

Cập nhật lúc : 01/10/2023 13:58

Tình trạng : 1100 / 1102 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.189

Đọc truyện

Cực Phẩm Đại Thiếu - Cuc Pham Đai Thieu

Cập nhật lúc : 01/10/2023 12:29

Tình trạng : 743 / 745 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vợ Cũ Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế - Vo Cu Toi Khong Muon Lam Nguoi Thay The

Cập nhật lúc : 01/10/2023 10:59

Tình trạng : 250 / 252 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bạch Tổng Lạnh Lùng Lần Đầu Yêu! - Bach Tong Lanh Lung Lan Đau Yeu!

Cập nhật lúc : 01/10/2023 09:29

Tình trạng : 105 / 107 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tâm Thượng Chi Dao - Tam Thuong Chi Dao

Cập nhật lúc : 01/10/2023 07:59

Tình trạng : 6 / 6 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Đoản Văn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện