Mau Xuyên Liêu Tâm: Boss Đứng Lại!

Mau Xuyen Lieu Tam: Boss Đung Lai!

Tác giả : Tiếu Ý Viêm Viêm

Thể loại : Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại, Nữ Phụ, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 23/02/2020 22:41

Tình trạng : 134 / 136 Chapter

Lượt xem: 16179

Tên Hán Việt: Khoái Xuyên Liêu Tâm: BOSS Trạm Trụ! Editor: AKSN Team Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Khoa học viễn tưởng, Huyền huyễn, Ngọt sủng, Hệ thống, Song khiết, Xuyên nhanh, Nữ phụ 【 rải đường, 1 vs 1 】 - ---------- Thiếu nữ vô tình đạt được cơ duyên, kí kết khế ước vùng với Cửu Vĩ Hồ. Từ đây thiếu nữ dấn thân vào chuyến phiêu lưu khắp các thế giới, bắt đầu nhiệm vụ công lược BOSS tại các thế giới này. Lạc Yên cần cù chăm chỉ mà công lược bỗng phát hiện, ai nha nha...., thế nào lại luôn là ngươi nha!! 108 cách thức công lược, ta đem hết ra cho ngươi
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 134 : Kiếm khách lãnh khốc vô tình (30) 24/02/2020 13:11
Chapter 133 : Kiếm khách lãnh khốc vô tình (29) 24/02/2020 11:11
Chapter 132 : Kiếm khách lãnh khốc vô tình (28) 24/02/2020 09:11
Chapter 131 : Kiếm khách lãnh khốc vô tình (27) 24/02/2020 07:11
Chapter 130 : Kiếm khách lãnh khốc vô tình (26) 24/02/2020 05:11
Chapter 129 : Kiếm khách lãnh khốc vô tình (25) 24/02/2020 03:11
Chapter 128 : Kiếm khách lãnh khốc vô tình (24) 24/02/2020 01:11
Chapter 127 : Kiếm khách lãnh khốc vô tình (23) 23/02/2020 13:11
Chapter 126 : Kiếm Khách Lãnh Khốc Vô Tình (22) 20/02/2020 13:11
Chapter 125 : Kiếm Khách Lãnh Khốc Vô Tình (21) 20/02/2020 11:11
Chapter 124 : Kiếm Khách Lãnh Khốc Vô Tình (20) 20/02/2020 09:11
Chapter 123 : Kiếm Khách Lãnh Khốc Vô Tình (19) 20/02/2020 07:11
Chapter 122 : Kiếm Khách Lãnh Khốc Vô Tình (18) 20/02/2020 05:11
Chapter 121 : Kiếm khách lãnh khốc vô tình (17) 19/02/2020 19:12
Chapter 120 : Kiếm khách lãnh khốc vô tình (16) 19/02/2020 17:12
Chapter 119 : Kiếm khách lãnh khốc vô tình (15) 19/02/2020 15:12
Chapter 118 : Kiếm khách lãnh khốc vô tình (14) 19/02/2020 13:12
Chapter 117 : Kiếm khách lãnh khốc vô tình (13) 19/02/2020 11:12
Chapter 116 : Kiếm khách lãnh khốc vô tình (12) 19/02/2020 09:12
Chapter 115 : Kiếm khách lãnh khốc vô tình (11) 19/02/2020 07:12
Chapter 114 : Kiếm khách lãnh khốc vô tình (10) 19/02/2020 05:12
Chapter 113 : Kiếm khách lãnh khốc vô tình (9) 19/02/2020 03:12
Chapter 112 : Kiếm khách lãnh khốc vô tình (8) 19/02/2020 01:12
Chapter 111 : Kiếm khách lãnh khốc vô tình (7) 09/02/2020 09:11
Chapter 110 : Kiếm khách lãnh khốc vô tình (6) 09/02/2020 07:11
Chapter 109 : Kiếm khách lãnh khốc vô tình (5) 09/02/2020 05:11
Chapter 108 : Kiếm khách lãnh khốc vô tình (4) 09/02/2020 03:11
Chapter 107 : Kiếm khách lãnh khốc vô tình (3) 09/02/2020 01:11
Chapter 106 : Kiếm khách lãnh khốc vô tình (2) 26/01/2020 19:11
Chapter 105 : Kiếm khách lãnh khốc vô tình (1) 26/01/2020 17:11
Chapter 104 : Ngụy ảnh đế ôn nhuận như ngọc (phiên ngoại) 26/01/2020 15:11
Chapter 103 : Ngụy ảnh đế ôn nhuận như ngọc (xong) 25/01/2020 23:12
Chapter 102 : Ngụy Ảnh Đế Ôn Nhuận Như Ngọc (50) 25/01/2020 21:12
Chapter 101 : Ngụy ảnh đế ôn nhuận như ngọc (49) 25/01/2020 19:12
Chapter 100 : Ngụy Ảnh Đế Ôn Nhuận Như Ngọc (48) 19/01/2020 19:11
Chapter 99 : Ngụy Ảnh Đế Ôn Nhuận Như Ngọc (47) 19/01/2020 17:11
Chapter 98 : Ngụy Ảnh Đế Ôn Nhuận Như Ngọc (46) 19/01/2020 15:11
Chapter 97 : Ngụy Ảnh Đế Ôn Nhuận Như Ngọc (45) 19/01/2020 13:11
Chapter 96 : Ngụy Ảnh Đế Ôn Nhuận Như Ngọc (44) 19/01/2020 11:11
Chapter 95 : Ngụy Ảnh Đế Ôn Nhuận Như Ngọc (43) 19/01/2020 09:11
Chapter 94 : Ngụy Ảnh Đế Ôn Nhuận Như Ngọc (42) 19/01/2020 07:11
Chapter 93 : Ngụy Ảnh Đế Ôn Nhuận Như Ngọc (41) 19/01/2020 05:11
Chapter 92 : Ngụy Ảnh Đế Ôn Nhuận Như Ngọc (40) 19/01/2020 03:11
Chapter 91 : Ngụy ảnh đế ôn nhuận như ngọc (39) 19/01/2020 01:11
Chapter 90 : Ngụy ảnh đế ôn nhuận như ngọc (38) 18/01/2020 23:11
Chapter 89 : Ngụy ảnh đế ôn nhuận như ngọc (37) 18/01/2020 21:11
Chapter 88 : Ngụy ảnh đế ôn nhuận như ngọc (36) 18/01/2020 19:11
Chapter 87 : Ngụy ảnh đế ôn nhuận như ngọc (35) 18/01/2020 17:11
Chapter 86 : Ngụy ảnh đế ôn nhuận như ngọc (34) 18/01/2020 15:11
Chapter 85 : Ngụy ảnh đế ôn nhuận như ngọc (33) 18/01/2020 13:11
Chapter 84 : Ngụy ảnh đế ôn nhuận như ngọc (32) 18/01/2020 11:11
Chapter 83 : Ngụy ảnh đế ôn nhuận như ngọc (31) 18/01/2020 09:11
Chapter 82 : Ngụy ảnh đế ôn nhuận như ngọc (30) 18/01/2020 07:11
Chapter 81 : Ngụy ảnh đế ôn nhuận như ngọc (29) 18/01/2020 05:11
Chapter 80 : Ngụy ảnh đế ôn nhuận như ngọc (28) 18/01/2020 03:11
Chapter 79 : Ngụy ảnh đế ôn nhuận như ngọc (27) 18/01/2020 01:11
Chapter 78 : Ngụy Ảnh Đế Ôn Nhuận Như Ngọc (26) 17/01/2020 23:11
Chapter 77 : Ngụy ảnh đế ôn nhuận như ngọc (25) 17/01/2020 21:11
Chapter 76 : Ngụy Ảnh Đế Ôn Nhuận Như Ngọc (24) 17/01/2020 19:11
Chapter 75 : Ngụy ảnh đế ôn nhuận như ngọc (23) 17/01/2020 17:11
Chapter 74 : Ngụy Ảnh Đế Ôn Nhuận Như Ngọc (22) 17/01/2020 15:11
Chapter 73 : Ngụy ảnh đế ôn nhuận như ngọc (21) 17/01/2020 13:11
Chapter 72 : Ngụy Ảnh Đế Ôn Nhuận Như Ngọc (20) 17/01/2020 11:11
Chapter 71 : Ngụy Ảnh Đế Ôn Nhuận Như Ngọc (19) 17/01/2020 09:11
Chapter 70 : Ngụy ảnh đế ôn nhuận như ngọc (18) 17/01/2020 07:11
Chapter 69 : Ngụy ảnh đế ôn nhuận như ngọc (17) 17/01/2020 05:11
Chapter 68 : Ngụy ảnh đế ôn nhuận như ngọc (16) 17/01/2020 03:11
Chapter 67 : Ngụy Ảnh Đế Ôn Nhuận Như Ngọc (15) 17/01/2020 01:11
Chapter 66 : Ngụy Ảnh Đế Ôn Nhuận Như Ngọc (14) 16/01/2020 23:11
Chapter 65 : Ngụy ảnh đế ôn nhuận như ngọc (13) 16/01/2020 21:11
Chapter 64 : Ngụy Ảnh Đế Ôn Nhuận Như Ngọc (12) 16/01/2020 19:11
Chapter 63 : Ngụy Ảnh Đế Ôn Nhuận Như Ngọc (11) 16/01/2020 17:11
Chapter 62 : Ngụy ảnh đế ôn nhuận như ngọc (10) 16/01/2020 15:11
Chapter 61 : Ngụy Ảnh Đế Ôn Nhuận Như Ngọc (9) 16/01/2020 13:11
Chapter 60 : Ngụy ảnh đế ôn nhuận như ngọc (8) 16/01/2020 11:11
Chapter 59 : Ngụy ảnh đế ôn nhuận như ngọc (7) 16/01/2020 09:11
Chapter 58 : Ngụy Ảnh Đế Ôn Nhuận Như Ngọc (6) 16/01/2020 07:11
Chapter 57 : Ngụy Ảnh Đế Ôn Nhuận Như Ngọc (5) 16/01/2020 05:11
Chapter 56 : Ngụy Ảnh Đế Ôn Nhuận Như Ngọc (4) 16/01/2020 03:11
Chapter 55 : Ngụy Ảnh Đế Ôn Nhuận Như Ngọc (3) 16/01/2020 01:11
Chapter 54 : Ngụy ảnh đế ôn nhuận như ngọc (2) 15/01/2020 23:11
Chapter 53 : Ngụy Ảnh Đế Ôn Nhuận Như Ngọc (1) 15/01/2020 21:11
Chapter 52 : Nhiệm vụ chân chính 15/01/2020 19:11
Chapter 51 : Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (Phiên ngoại) 15/01/2020 17:11
Chapter 50 : Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (Xong) 15/01/2020 15:11
Chapter 49 : Cung chủ phúc hắc tâm cơ (48) 15/01/2020 13:11
Chapter 48 : Cung chủ phúc hắc tâm cơ (47) 15/01/2020 11:11
Chapter 47 : Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (46) 15/01/2020 09:11
Chapter 46 : Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (45) 15/01/2020 07:11
Chapter 45 : Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (44) 15/01/2020 05:11
Chapter 44 : Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (43) 15/01/2020 03:11
Chapter 43 : Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (42) 15/01/2020 01:11
Chapter 42 : Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (41) 14/01/2020 23:11
Chapter 41 : Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (40) 14/01/2020 21:11
Chapter 40 : Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (39) 14/01/2020 19:11
Chapter 39 : Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (38) 14/01/2020 17:11
Chapter 38 : Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (37) 14/01/2020 15:11
Chapter 37 : Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (36) 14/01/2020 13:11
Chapter 36 : Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (35) 14/01/2020 11:11
Chapter 35 : Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (34) 14/01/2020 09:11
Chapter 34 : Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (33) 14/01/2020 07:11
Chapter 33 : Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (32) 14/01/2020 05:11
Chapter 32 : Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (31) 14/01/2020 03:11
Chapter 31 : Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (30) 14/01/2020 01:11
Chapter 30 : Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (29) 13/01/2020 23:11
Chapter 29 : Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (28) 13/01/2020 21:11
Chapter 28 : Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (27) 13/01/2020 19:11
Chapter 27 : Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (26) 13/01/2020 17:11
Chapter 26 : Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (25) 13/01/2020 15:11
Chapter 25 : Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (24) 13/01/2020 13:11
Chapter 24 : Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (23) 13/01/2020 11:11
Chapter 23 : Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (22) 13/01/2020 09:11
Chapter 22 : Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (21) 13/01/2020 07:11
Chapter 21 : Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (20) 13/01/2020 05:11
Chapter 20 : Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (19) 13/01/2020 03:11
Chapter 19 : Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (18) 13/01/2020 01:11
Chapter 18 : Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (17) 12/01/2020 23:11
Chapter 17 : Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (16) 12/01/2020 21:11
Chapter 16 : Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (15) 12/01/2020 19:11
Chapter 15 : Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (14) 12/01/2020 17:11
Chapter 14 : Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (13) 12/01/2020 15:11
Chapter 13 : Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (12) 12/01/2020 13:11
Chapter 12 : Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (11) 12/01/2020 11:11
Chapter 11 : Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (10) 12/01/2020 09:11
Chapter 10 : Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (9) 12/01/2020 07:11
Chapter 9 : Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (8) 12/01/2020 05:11
Chapter 8 : Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (7) 12/01/2020 03:11
Chapter 7 : Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (6) 12/01/2020 01:11
Chapter 6 : Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (5) 11/01/2020 23:11
Chapter 5 : Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (4) 11/01/2020 21:11
Chapter 4 : Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (3) 11/01/2020 19:11
Chapter 3 : Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (2) 11/01/2020 17:11
Chapter 2 : Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (1) 11/01/2020 15:11
Chapter 1 : Ký Kết Khế Ước 11/01/2020 13:11

comment

Có thể bạn thích xem

Livestream Mau Xuyên: Boss Phản Diện Là Nữ Đế - Livestream Mau Xuyen: Boss Phan Dien La Nu Đe

Cập nhật lúc : 16/09/2019 20:04

Tình trạng : 88 / 90 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Mau Xuyên Công Lược Boss Phản Diện Nam Thần - Mau Xuyen Cong Luoc Boss Phan Dien Nam Than

Cập nhật lúc : 21/03/2020 11:42

Tình trạng : 177 / 179 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Ngược, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

[Mau Xuyên] Boss Phản Diện Nghịch Tập, Ai Dám Tranh Phong - [Mau Xuyen] Boss Phan Dien Nghich Tap, Ai Dam Tranh Phong

Cập nhật lúc : 13/02/2020 21:12

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa - Mau Xuyen: Vai Ác Lai Hac Hoa

Cập nhật lúc : 22/10/2020 21:58

Tình trạng : 598 / 600 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Tam Thánh Mẫu Trùng Sinh Chi Đứng Sau Người Thủ Hộ - Tam Thanh Mau Trung Sinh Chi Đung Sau Nguoi Thu Ho

Cập nhật lúc : 06/04/2018 13:23

Tình trạng : 8 / 10 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Sổ Tay Mau Xuyên Mẫu Mực - So Tay Mau Xuyen Mau Muc

Cập nhật lúc : 10/09/2019 02:35

Tình trạng : 2 / 4 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Liệu Ta Còn Gặp Lại - Lieu Ta Con Gap Lai

Cập nhật lúc : 23/02/2019 06:56

Tình trạng : 21 / 23 Chapter

Thể loại: Xuyên Không, Teen, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Thư Chi Liêu Hán Công Lược - Xuyen Thu Chi Lieu Han Cong Luoc

Cập nhật lúc : 08/12/2019 10:33

Tình trạng : 123 / 123 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Boss Đen Tối Đừng Chạy - Boss Đen Toi Đung Chay

Cập nhật lúc : 22/01/2019 23:00

Tình trạng : 63 / 63 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 21/04/2021 23:41

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.365

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 21/04/2021 21:41

Tình trạng : 4760 / 4760 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) - Co Vo Ngot Ngao Co Chut Bat Luong (Vo Moi Bat Luong Co Chut Ngot)

Cập nhật lúc : 21/04/2021 15:41

Tình trạng : 2464 / 2464 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.285

Đọc truyện

Rể Quý Trời Cho - Re Quy Troi Cho

Cập nhật lúc : 21/04/2021 19:41

Tình trạng : 233 / 235 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.193

Đọc truyện

Đấu Phá Thương Khung - Đau Pha Thuong Khung

Cập nhật lúc : 21/04/2021 17:41

Tình trạng : 1641 / 1641 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.187

Đọc truyện

Đại Chúa Tể - Đai Chua Te

Cập nhật lúc : 21/04/2021 13:40

Tình trạng : 1563 / 1563 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.188

Đọc truyện