[Mau Xuyên] Chín Kiếp Phiêu Lạc Chốn Trần Gian

[Mau Xuyen] Chin Kiep Phieu Lac Chon Tran Gian

Tác giả : Quyên Ai Hà Dĩ Đáp Nhân

Thể loại : Ngôn Tình, Đô Thị, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 19/12/2022 06:58

Tình trạng : 121 / 121 Chapter

Lượt xem: 16184

Bạn đang đọc truyện [Mau Xuyên] Chín Kiếp Phiêu Lạc Chốn Trần Gian của tác giả Quyên Ai Hà Dĩ Đáp Nhân. Bạch Lạp Sa gặp Thần Đèn, kí kết khế ước trói buộc linh hồn, sau đó là hành trình xuyên qua thế giới tiểu thuyết. Chỉ cần gặp chuyện đụng tới cốt truyện chính, kịch bản sẽ được đưa cho Bạch Lạp Sa. Bởi vì cô chỉ đóng vai phụ trong thế giới này mà thôi! Với anh, cô như một thiên sứ tới đây để cứu rỗi nhân gian Nhưng anh lại là Quỷ Hoàng, người chỉ tin tưởng bản thân,.. Tình yêu hư vô mờ mịt kia, là một thứ thật nực cười.Nhưng rồi anh gặp cô
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 121 : 121: Trả Lại Em Cho Quá Khứ 10 19/12/2022 06:28
Chapter 120 : 120: Trả Lại Em Cho Quá Khứ 9 19/12/2022 04:28
Chapter 119 : 119: Trả Lại Em Cho Quá Khứ 8 19/12/2022 02:28
Chapter 118 : 118: Trả Lại Em Cho Quá Khứ 7 19/12/2022 00:28
Chapter 117 : 117: Trả Lại Em Cho Quá Khứ 6 18/12/2022 22:28
Chapter 116 : 116: Trả Lại Em Cho Quá Khứ 5 18/12/2022 20:28
Chapter 115 : 115: Trả Lại Em Cho Quá Khứ 4 18/12/2022 18:28
Chapter 114 : 114: Trả Lại Em Cho Quá Khứ 3 18/12/2022 16:28
Chapter 113 : 113: Trả Lại Em Cho Quá Khứ 2 18/12/2022 14:28
Chapter 112 : 112: Đôi Cánh Thứ Năm - Trả Lại Em Cho Quá Khứ 1 18/12/2022 12:28
Chapter 111 : 111: Ma Tôn Bé Bỏng Muốn Nắm Tay End 18/12/2022 10:28
Chapter 110 : 110: Ma Tôn Bé Bỏng Muốn Nắm Tay 22 18/12/2022 08:28
Chapter 109 : 109: Ma Tôn Bé Bỏng Muốn Nắm Tay 21 18/12/2022 06:28
Chapter 108 : 108: Ma Tôn Bé Bỏng Muốn Nắm Tay 20 18/12/2022 04:28
Chapter 107 : 107: Ma Tôn Bé Bỏng Muốn Nắm Tay 19 18/12/2022 02:28
Chapter 106 : 106: Ma Tôn Bé Bỏng Muốn Nắm Tay 18 18/12/2022 00:28
Chapter 105 : 105: Ma Tôn Bé Bỏng Bóng Muốn Nắm Tay 17 17/12/2022 22:28
Chapter 104 : 104: Ma Tôn Bé Bỏng Muốn Nắm Tay 16 17/12/2022 20:28
Chapter 103 : 103: Ma Tôn Bé Bỏng Muốn Nắm Tay 15 17/12/2022 18:28
Chapter 102 : 102: Ma Tôn Bé Bỏng Muốn Nắm Tay 14 17/12/2022 16:28
Chapter 101 : 101: Ma Tôn Bé Bỏng Muốn Nắm Tay 13 17/12/2022 14:28
Chapter 100 : 100: Ma Tôn Bé Bỏng Muốn Nắm Tay 12 17/12/2022 12:28
Chapter 99 : 99: Ma Tôn Bé Bỏng Muốn Nắm Tay 11 17/12/2022 10:28
Chapter 98 : 98: Ma Tôn Bé Bỏng Muốn Nắm Tay 10 17/12/2022 08:28
Chapter 97 : 97: Ma Tôn Bé Bỏng Muốn Nắm Tay 9 17/12/2022 06:28
Chapter 96 : 96: Ma Tôn Bé Bỏng Muốn Nắm Tay 8 17/12/2022 04:28
Chapter 95 : 95: Ma Tôn Bé Bỏng Muốn Nắm Tay 7 17/12/2022 02:28
Chapter 94 : 94: Ma Tôn Bé Bỏng Muốn Nắm Tay 6 17/12/2022 00:28
Chapter 93 : 93: Ma Tôn Bé Bỏng Muốn Nắm Tay 5 16/12/2022 22:28
Chapter 92 : 92: Ma Tôn Bé Bỏng Muốn Nắm Tay 4 16/12/2022 20:28
Chapter 91 : 91: Ma Tôn Bé Bỏng Muốn Nắm Tay 3 16/12/2022 18:28
Chapter 90 : 90: Ma Tôn Bé Bỏng Muốn Nắm Tay 2 16/12/2022 16:28
Chapter 89 : 89: Đôi Cánh Thứ Tư - Ma Tôn Bé Bỏng Muốn Nắm Tay 1 16/12/2022 14:28
Chapter 88 : 88: Phiên Ngoại - 002 Hết 16/12/2022 12:28
Chapter 87 : 87: Phiên Ngoại - 002 1 16/12/2022 10:28
Chapter 86 : 86: Bạn Trai Cũ Là Tang Thi Vương Hết 16/12/2022 08:28
Chapter 85 : 85: Bạn Trai Cũ Là Tang Thi Vương 31 16/12/2022 06:28
Chapter 84 : 84: Bạn Trai Cũ Là Tang Thi Vương 30 16/12/2022 04:28
Chapter 83 : 83: Bạn Trai Cũ Là Tang Thi Vương 29 16/12/2022 02:28
Chapter 82 : 82: Bạn Trai Cũ Là Tang Thi Vương 28 16/12/2022 00:28
Chapter 81 : 81: Bạn Trai Cũ Là Tang Thi Vương 27 15/12/2022 22:28
Chapter 80 : 80: Bạn Trai Cũ Là Tang Thi Vương 26 15/12/2022 20:28
Chapter 79 : 79: Bạn Trai Cũ Là Tang Thi Vương 25 15/12/2022 18:28
Chapter 78 : 78: Bạn Trai Cũ Là Tang Thi Vương 24 15/12/2022 16:28
Chapter 77 : 77: Bạn Trai Cũ Là Tang Thi Vương 23 15/12/2022 14:28
Chapter 76 : 76: Bạn Trai Cũ Là Tang Thi Vương 22 15/12/2022 12:28
Chapter 75 : 75: Bạn Trai Cũ Là Tang Thi Vương 21 15/12/2022 10:28
Chapter 74 : 74: Bạn Trai Cũ Là Tang Thi Vương 20 15/12/2022 08:28
Chapter 73 : 73: Bạn Trai Cũ Là Tang Thi Vương 19 15/12/2022 06:28
Chapter 72 : 72: Bạn Trai Cũ Là Tang Thi Vương 18 15/12/2022 04:28
Chapter 71 : 71: Bạn Trai Cũ Là Tang Thi Vương 17 15/12/2022 02:28
Chapter 70 : 70: Bạn Trai Cũ Là Tang Thi Vương 16 15/12/2022 00:28
Chapter 69 : 69: Bạn Trai Cũ Là Tang Thi Vương 15 14/12/2022 22:28
Chapter 68 : 68: Bạn Trai Cũ Là Tang Thi Vương 14 14/12/2022 20:28
Chapter 67 : 67: Bạn Trai Cũ Là Tang Thi Vương 13 14/12/2022 18:28
Chapter 66 : 66: Bạn Trai Cũ Là Tang Thi Vương 12 14/12/2022 16:28
Chapter 65 : 65: Bạn Trai Cũ Là Tang Thi Vương 11 14/12/2022 14:28
Chapter 64 : 64: Bạn Trai Cũ Là Tang Thi Vương 10 14/12/2022 12:28
Chapter 63 : 63: Bạn Trai Cũ Là Tang Thi Vương 9 14/12/2022 10:28
Chapter 62 : 62: Bạn Trai Cũ Là Tang Thi Vương 8 14/12/2022 08:28
Chapter 61 : 61: Bạn Trai Cũ Là Tang Thi Vương 7 14/12/2022 06:28
Chapter 60 : 60: Bạn Trai Cũ Là Tang Thi Vương 6 14/12/2022 04:28
Chapter 59 : 59: Bạn Trai Cũ Là Tang Thi Vương 5 14/12/2022 02:28
Chapter 58 : 58: Bạn Trai Cũ Là Tang Thi Vương 4 14/12/2022 00:28
Chapter 57 : 57: Bạn Trai Cũ Là Tang Thi Vương 3 13/12/2022 22:28
Chapter 56 : 56: Bạn Trai Cũ Là Tang Thi Vương 2 13/12/2022 20:28
Chapter 55 : 55: Đôi Cánh Thứ Ba - Bạn Trai Cũ Là Tang Thi Vương 1 13/12/2022 18:28
Chapter 54 : 54: Phiên Ngoại 2 - Bạch Kiêu Và Lương Tâm Hết 13/12/2022 16:28
Chapter 53 : 53: Phiên Ngoại 2 - Bạch Kiêu Và Lương Tâm 1 13/12/2022 14:28
Chapter 52 : 52: Phiên Ngoại 1 - Hồng Bao Và Váy Cưới Hết 13/12/2022 12:28
Chapter 51 : 51: Phiên Ngoại 1 - Hồng Bao Và Váy Cưới 1 13/12/2022 10:28
Chapter 50 : 50: Nỗi Khổ Của Một Omega Hết 13/12/2022 08:28
Chapter 49 : 49: Nỗi Khổ Của Một Omega 24 13/12/2022 06:28
Chapter 48 : 48: Nỗi Khổ Của Một Omega 23 13/12/2022 04:28
Chapter 47 : 47: Nỗi Khổ Của Một Omega 22 13/12/2022 02:28
Chapter 46 : 46: Nỗi Khổ Của Một Omega 21 13/12/2022 00:28
Chapter 45 : 45: Nỗi Khổ Của Một Omega 20 12/12/2022 22:28
Chapter 44 : 44: Nỗi Khổ Của Một Omega 19 12/12/2022 20:28
Chapter 43 : 43: Nỗi Khổ Của Một Omega 18 12/12/2022 18:28
Chapter 42 : 42: Nỗi Khổ Của Một Omega 17 12/12/2022 16:28
Chapter 41 : 41: Nỗi Khổ Của Một Omega 16 12/12/2022 14:28
Chapter 40 : 40: Nỗi Khổ Của Một Omega 15 12/12/2022 12:28
Chapter 39 : 39: Nỗi Khổ Của Một Omega 14 12/12/2022 10:28
Chapter 38 : 38: Nỗi Khổ Của Một Omega 13 12/12/2022 08:28
Chapter 37 : 37: Nỗi Khổ Của Một Omega 12 12/12/2022 06:28
Chapter 36 : 36: Nỗi Khổ Của Một Omega 11 12/12/2022 04:28
Chapter 35 : 35: Nỗi Khổ Của Một Omega 10 12/12/2022 02:28
Chapter 34 : 34: Nỗi Khổ Của Một Omega 9 12/12/2022 00:28
Chapter 33 : 33: Nỗi Khổ Của Một Omega 8 11/12/2022 22:28
Chapter 32 : 32: Nỗi Khổ Của Một Omega 7 11/12/2022 20:28
Chapter 31 : 31: Nỗi Khổ Của Một Omega 6 11/12/2022 18:28
Chapter 30 : 30: Nỗi Khổ Của Một Omega 5 11/12/2022 16:28
Chapter 29 : 29: Nỗi Khổ Của Một Omega 4 11/12/2022 14:28
Chapter 28 : 28: Nỗi Khổ Của Một Omega 3 11/12/2022 12:28
Chapter 27 : 27: Nỗi Khổ Của Một Omega 2 11/12/2022 10:28
Chapter 26 : 26: Đôi Cánh Thứ Hai - Nỗi Khổ Của Một Omega 1 11/12/2022 08:28
Chapter 25 : 25: Phiên Ngoại - Nắm Tay Em Đi Đến Hết Cuộc Đời 11/12/2022 06:28
Chapter 24 : 24: Giáo Bá Học Đường Yêu Em Hết 11/12/2022 04:28
Chapter 23 : 23: Giáo Bá Học Đường Yêu Em 23 11/12/2022 02:28
Chapter 22 : 22: Giáo Bá Học Đường Yêu Em 22 11/12/2022 00:28
Chapter 21 : 21: Giáo Bá Học Đường Yêu Em 21 10/12/2022 22:28
Chapter 20 : 20: Giáo Bá Học Đường Yêu Em 20 10/12/2022 20:28
Chapter 19 : 19: Giáo Bá Học Đường Yêu Em 19 10/12/2022 18:28
Chapter 18 : 18: Giáo Bá Học Đường Yêu Em 18 10/12/2022 16:28
Chapter 17 : 17: Giáo Bá Học Đường Yêu Em 17 10/12/2022 14:28
Chapter 16 : 16: Giáo Bá Học Đường Yêu Em 16 10/12/2022 12:28
Chapter 15 : 15: Giáo Bá Học Đường Yêu Em 15 10/12/2022 10:28
Chapter 14 : 14: Giáo Bá Học Đường Yêu Em 14 10/12/2022 08:28
Chapter 13 : 13: Giáo Bá Học Đường Yêu Em 13 10/12/2022 06:28
Chapter 12 : 12: Giáo Bá Học Đường Yêu Em 12 10/12/2022 04:28
Chapter 11 : 11: Giáo Bá Học Đường Yêu Em 11 10/12/2022 02:28
Chapter 10 : 10: Giáo Bá Học Đường Yêu Em 10 10/12/2022 00:28
Chapter 9 : 9: Giáo Bá Học Đường Yêu Em 9 09/12/2022 22:28
Chapter 8 : 8: Giáo Bá Học Đường Yêu Em 8 09/12/2022 20:28
Chapter 7 : 7: Giáo Bá Học Đường Yêu Em 7 09/12/2022 18:28
Chapter 6 : 6: Giáo Bá Học Đường Yêu Em 6 09/12/2022 16:28
Chapter 5 : 5: Giáo Bá Học Đường Yêu Em 5 09/12/2022 14:28
Chapter 4 : 4: Giáo Bá Học Đường Yêu Em 4 09/12/2022 12:28
Chapter 3 : 3: Giáo Bá Học Đường Yêu Em 3 09/12/2022 10:28
Chapter 2 : 2: Giáo Bá Học Đường Yêu Em 2 09/12/2022 08:28
Chapter 1 : 1: Đôi Cánh Thứ Nhất - Giáo Bá Học Đường Yêu Em 1 09/12/2022 06:28

comment

Có thể bạn thích xem

Mau Xuyên: Cặn Bã Nam Phiêu Nữ Phụ Ác Độc - Mau Xuyen: Can Ba Nam Phieu Nu Phu Ác Đoc

Cập nhật lúc : 18/10/2019 07:00

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chín Trăm Chín Mươi Chín Bước Đi - Chin Tram Chin Muoi Chin Buoc Đi

Cập nhật lúc : 03/03/2022 19:05

Tình trạng : 57 / 59 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Gặp Lại Chốn Hồng Trần Sâu Nhất - Gap Lai Chon Hong Tran Sau Nhat

Cập nhật lúc : 24/02/2018 23:25

Tình trạng : 55 / 55 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Lạc Chốn Phù Hoa - Lac Chon Phu Hoa

Cập nhật lúc : 29/07/2019 11:19

Tình trạng : 20 / 20 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần - Tuoi Thanh Xuan Chon Dau Duoi Bui Tran

Cập nhật lúc : 26/08/2018 00:13

Tình trạng : 17 / 17 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tuyết Lạc Trần Duyên - Tuyet Lac Tran Duyen

Cập nhật lúc : 27/01/2019 12:52

Tình trạng : 59 / 59 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hồng Trần Vạn Kiếp - Hong Tran Van Kiep

Cập nhật lúc : 28/11/2022 09:29

Tình trạng : 23 / 25 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Nữ Cường, Cổ Đại, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Nguyện Kiếp Làm Người Phàm Trần! - Nguyen Kiep Lam Nguoi Pham Tran!

Cập nhật lúc : 12/11/2019 04:04

Tình trạng : 8 / 10 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Cung Đấu, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần - Tham Nguyet Mot Kiep Hong Tran

Cập nhật lúc : 30/01/2023 03:59

Tình trạng : 1162 / 1162 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.186

Đọc truyện

Sợi Khói Mỏng Lạc Giữa Trần Ai - Soi Khoi Mong Lac Giua Tran Ai

Cập nhật lúc : 13/12/2019 18:46

Tình trạng : 15 / 17 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hoa Mộng Trần Gian - Hoa Mong Tran Gian

Cập nhật lúc : 25/11/2019 04:41

Tình trạng : 16 / 16 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tuyệt Sắc Truyền Kỳ: Nguyệt Lạc Hồng Trần - Tuyet Sac Truyen Ky: Nguyet Lac Hong Tran

Cập nhật lúc : 23/12/2019 06:22

Tình trạng : 69 / 69 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Lạt Mềm - Lat Mem

Cập nhật lúc : 02/06/2023 13:58

Tình trạng : 44 / 46 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Điền Văn, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bảo Mẫu Ma Thú - Bao Mau Ma Thu

Cập nhật lúc : 02/06/2023 12:28

Tình trạng : 34 / 36 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Horror - Kinh Dị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hỗ Trợ Mạnh Nhất [Thực Tế Ảo] - Ho Tro Manh Nhat [Thuc Te Ảo]

Cập nhật lúc : 02/06/2023 10:58

Tình trạng : 62 / 64 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Có Hai Hào Môn Tranh Nhau Cho Tôi Kế Thừa Gia Nghiệp - Co Hai Hao Mon Tranh Nhau Cho Toi Ke Thua Gia Nghiep

Cập nhật lúc : 02/06/2023 09:58

Tình trạng : 45 / 47 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Comedy - Hài Hước

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tình Yêu Siêu Cấp Ngọt Ngào Của Lộ Tiểu Thư - Tinh Yeu Sieu Cap Ngot Ngao Cua Lo Tieu Thu

Cập nhật lúc : 02/06/2023 09:28

Tình trạng : 184 / 186 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Sau Khi Ta Bị Sư Huynh Chứng Đạo - Sau Khi Ta Bi Su Huynh Chung Đao

Cập nhật lúc : 02/06/2023 08:28

Tình trạng : 54 / 56 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn, Horror - Kinh Dị, Đam Mỹ, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện