[Mau Xuyên] Boss Phản Diện Nghịch Tập, Ai Dám Tranh Phong

[Mau Xuyen] Boss Phan Dien Nghich Tap, Ai Dam Tranh Phong

Tác giả : Nguyễn Thị Thảo Ngọc

Thể loại : Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 13/02/2020 21:12

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Lượt xem: 16179

Một câu chuyện xuyên không của nữ chính được hệ thống nâng đỡ qua các  thế giới lần lượt  phải hoàn thành xong các nhiệm vụ được yêu cầu mới có thể vượt qua được thế giới đó. [Ký chủ, đề nghị cô làm nhiệm vụ nghiêm túc một chút] Tĩnh Hạ: Không phải ta đã rất nghiêm túc đó sao? Hệ thống: [Nhưng cô đang làm cái gì vậy? Đánh nam chính chưa đủ, còn bắt cóc nữ chính. Quan trọng hơn đều là sai người làm, sao cô không tự làm đi?] Tĩnh Hạ lười biếng nói: Ồ! Ta lười. Hệ thống: [......] # Ký chủ một lời không hợp liền làm trái ý trời # Hệ thống: [ Từ từ đã, có cái gì đó không ổn] Thể loại: mau xuyên, 1×1, HE.
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 3.48 : [TG4]: Cổ đại mạt thế (5) 21/04/2020 13:11
Chapter 3.47 : [TG4]: Cổ đại mạt thế (4) 21/04/2020 11:11
Chapter 3.46 : [TG4]: Cổ đại mạt thế (3) 29/02/2020 13:11
Chapter 3.45 : [TG4]: Cổ đại mạt thế (2) 25/02/2020 19:12
Chapter 3.44 : [TG4]: Cổ đại mạt thế (1) 25/02/2020 17:12
Chapter 3.43 : [TG4]: Cổ đại mạt thế 24/02/2020 19:12
Chapter 3.42 : Cục quản lí thời không (hoàn) 24/02/2020 13:12
Chapter 3.41 : Cục quản lí thời không (2) 24/02/2020 11:12
Chapter 3.4 : Cục quản lí thời không (1) 14/02/2020 19:12
Chapter 3.39 : [TG3]: Võng du kỳ ngộ (Hoàn) 14/02/2020 17:12
Chapter 3.38 : [TG3]: Võng du kỳ ngộ (38) 14/02/2020 15:12
Chapter 3.37 : [TG3]: Võng du kỳ ngộ (37) 14/02/2020 13:12
Chapter 3.36 : [TG3]: Võng du kỳ ngộ (36) 14/02/2020 11:12
Chapter 3.35 : [TG3]: Võng du kỳ ngộ (35) 14/02/2020 09:12
Chapter 3.34 : [TG3]: Võng du kỳ ngộ (34) 14/02/2020 07:12
Chapter 3.33 : [TG3]: Võng du kỳ ngộ (33) 14/02/2020 05:12
Chapter 3.32 : [TG3]: Võng du kỳ ngộ (32) 14/02/2020 03:12
Chapter 3.31 : [TG3]: Võng du kỳ ngộ (31) 14/02/2020 01:12
Chapter 3.3 : [TG3]: Võng du kỳ ngộ (30) 13/02/2020 23:12
Chapter 3.29 : [TG3]: Võng du kỳ ngộ (29) 13/02/2020 21:12
Chapter 3.28 : [TG3]: Võng du kỳ ngộ (28) 13/02/2020 19:12
Chapter 3.27 : [TG3]: Võng du kỳ ngộ (27) 13/02/2020 17:12
Chapter 3.26 : [TG3]: Võng du kỳ ngộ (26) 13/02/2020 15:12
Chapter 3.25 : [TG3]: Võng du kỳ ngộ (25) 13/02/2020 13:12
Chapter 3.24 : [TG3]: Võng du kỳ ngộ (24) 13/02/2020 11:12
Chapter 3.23 : [TG3]: Võng du kỳ ngộ (23) 13/02/2020 09:12
Chapter 3.22 : [TG3]: Võng du kỳ ngộ (22) 13/02/2020 07:12
Chapter 3.21 : [TG3]: Võng du kỳ ngộ (21) 13/02/2020 05:12
Chapter 3.2 : [TG3]: Võng du kỳ ngộ (20) 13/02/2020 03:12
Chapter 3.19 : [TG3]: Võng du kỳ ngộ (19) 13/02/2020 01:12
Chapter 3.18 : [TG3]: Võng du kỳ ngộ (18) 12/02/2020 23:12
Chapter 3.17 : [TG3]: Võng du kỳ ngộ (17) 12/02/2020 21:12
Chapter 3.16 : [TG3]: Võng du kỳ ngộ (16) 12/02/2020 19:12
Chapter 3.15 : [TG3]: Võng du kỳ ngộ (15) 12/02/2020 17:12
Chapter 3.14 : [TG3]: Võng du kỳ ngộ (14) 12/02/2020 15:12
Chapter 3.13 : [TG3]: Võng du kỳ ngộ (13) 12/02/2020 13:12
Chapter 3.12 : [TG3]: Võng du kỳ ngộ (12) 12/02/2020 11:12
Chapter 3.11 : [TG3]: Võng du kỳ ngộ (11) 12/02/2020 09:12
Chapter 3.1 : [TG3]: Võng du kỳ ngộ (10) 12/02/2020 07:12
Chapter 3.9 : [TG3]: Võng du kỳ ngộ (9) 12/02/2020 05:12
Chapter 3.8 : [TG3]: Võng du kỳ ngộ (8) 12/02/2020 03:12
Chapter 3.7 : [TG3]: Võng du kỳ ngộ (7) 12/02/2020 01:12
Chapter 3.6 : [TG3]: Võng du kỳ ngộ (6) 11/02/2020 23:12
Chapter 3.5 : [TG3]: Võng du kỳ ngộ (5) 11/02/2020 21:12
Chapter 3.4 : [TG3]: Võng du kỳ ngộ (4) 11/02/2020 19:12
Chapter 3.3 : [TG3]: Võng du kỳ ngộ (3) 11/02/2020 17:12
Chapter 3.2 : [TG3]: Võng du kỳ ngộ (2) 11/02/2020 15:12
Chapter 3.1 : [TG3]: Võng du kỳ ngộ (1) 11/02/2020 13:12
Chapter 2.3 : Ngoại truyện: Hứa Lân 11/02/2020 11:12
Chapter 2.29 : Ngoại truyện: Sở Tiếu Tiếu 11/02/2020 09:12
Chapter 2.28 : [TG2]: Đại tỷ trường học (hoàn) 11/02/2020 07:12
Chapter 2.27 : [TG2]: Đại tỷ trường học (27) 11/02/2020 05:12
Chapter 2.26 : [TG2]: Đại tỷ trường học (26) 11/02/2020 03:12
Chapter 2.25 : [TG2]: Đại tỷ trường học (25) 11/02/2020 01:12
Chapter 2.24 : [TG2]: Đại tỷ trường học (24) 10/02/2020 23:12
Chapter 2.23 : [TG2]: Đại tỷ trường học (23) 10/02/2020 21:12
Chapter 2.22 : [TG2]: Đại tỷ trường học (22) 10/02/2020 19:12
Chapter 2.21 : [TG2]: Đại tỷ trường học (21) 10/02/2020 17:12
Chapter 2.2 : [TG2]: Đại tỷ trường học (20) 10/02/2020 15:12
Chapter 2.19 : [TG2]: Đại tỷ trường học (19) 10/02/2020 13:12
Chapter 2.18 : [TG2]: Đại tỷ trường học (18) 10/02/2020 11:12
Chapter 2.17 : [TG2]: Đại tỷ trường học (17) 10/02/2020 09:12
Chapter 2.16 : [TG2]: Đại tỷ trường học (16) 10/02/2020 07:12
Chapter 2.15 : [TG2]: Đại tỷ trường học (15) 10/02/2020 05:12
Chapter 2.14 : [TG2]: Đại tỷ trường học (14) 10/02/2020 03:12
Chapter 2.13 : [TG2]: Đại tỷ trường học (13) 10/02/2020 01:12
Chapter 2.12 : [TG2]: Đại tỷ trường học (12) 09/02/2020 23:12
Chapter 2.11 : [TG2]: Đại tỷ trường học (11) 09/02/2020 21:12
Chapter 2.1 : [TG2]: Đại tỷ trường học (10) 09/02/2020 19:12
Chapter 2.9 : [TG2]: Đại tỷ trường học (9) 09/02/2020 17:12
Chapter 2.8 : [TG2]: Đại tỷ trường học (8) 09/02/2020 15:12
Chapter 2.7 : [TG2]: Đại tỷ trường học (7) 09/02/2020 13:12
Chapter 2.6 : [TG2]: Đại tỷ trường học (6) 09/02/2020 11:12
Chapter 2.5 : [TG2]: Đại tỷ trường học (5) 09/02/2020 09:12
Chapter 2.4 : [TG2]: Đại tỷ trường học (4) 09/02/2020 07:12
Chapter 2.3 : [TG2]: Đại tỷ trường học (3) 09/02/2020 05:12
Chapter 2.2 : [TG2]: Đại tỷ trường học (2) 09/02/2020 03:12
Chapter 2.1 : [TG2]: Đại tỷ trường học (1) 09/02/2020 01:12
Chapter 1.24 : [TG 1]:Ta là Trưởng công chúa (hoàn) 08/02/2020 23:12
Chapter 1.23 : [TG1]: Ta là Trưởng công chúa (22) 08/02/2020 21:12
Chapter 1.22 : [TG1]: Ta là Trưởng công chúa (21) 08/02/2020 19:12
Chapter 1.21 : [TG1]: Ta là Trưởng công chúa (20) 08/02/2020 17:12
Chapter 1.2 : [TG1]: Ta là Trưởng công chúa (19) 08/02/2020 15:12
Chapter 1.19 : [TG1]: Ta là Trưởng công chúa (18) 08/02/2020 13:12
Chapter 1.18 : [TG1]: Ta là Trưởng công chúa (17) 08/02/2020 11:12
Chapter 1.17 : [TG1]: Ta là Trưởng công chúa (16) 08/02/2020 09:12
Chapter 1.16 : [TG1]: Ta là Trưởng công chúa (15) 08/02/2020 07:12
Chapter 1.15 : [TG1]: Ta là Trưởng công chúa (14) 08/02/2020 05:12
Chapter 1.14 : [TG1]: Ta là Trưởng công chúa (13) 08/02/2020 03:12
Chapter 1.13 : [TG1]: Ta là Trưởng công chúa (12) 08/02/2020 01:12
Chapter 1.12 : [TG1]: Ta là Trưởng công chúa (11) 07/02/2020 23:12
Chapter 1.11 : [TG1]: Ta là Trưởng công chúa (10) 07/02/2020 21:12
Chapter 1.1 : [TG1]: Ta là Trưởng công chúa (9) 07/02/2020 19:12
Chapter 1.9 : [TG1]: Ta là Trưởng công chúa (8) 07/02/2020 17:12
Chapter 1.8 : [TG1]: Ta là Trưởng công chúa (7) 07/02/2020 15:12
Chapter 1.7 : [TG1]: Ta là Trưởng công chúa (6) 07/02/2020 13:12
Chapter 1.6 : [TG1]: Ta là Trưởng công chúa (5) 07/02/2020 11:12
Chapter 1.5 : [TG1]: Ta là Trưởng công chúa (4) 07/02/2020 09:12
Chapter 1.4 : [TG1]: Ta là Trưởng công chúa (3) 07/02/2020 07:12
Chapter 1.3 : [TG1]: Ta là Trưởng công chúa (2) 07/02/2020 05:12
Chapter 1.2 : [TG1]: Ta là Trưởng công chúa (1) 07/02/2020 03:12
Chapter 1.1 : Gặp mặt và nhiệm vụ 07/02/2020 01:12

comment

Có thể bạn thích xem

Livestream Mau Xuyên: Boss Phản Diện Là Nữ Đế - Livestream Mau Xuyen: Boss Phan Dien La Nu Đe

Cập nhật lúc : 16/09/2019 20:04

Tình trạng : 88 / 90 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Mau Xuyên Công Lược Boss Phản Diện Nam Thần - Mau Xuyen Cong Luoc Boss Phan Dien Nam Than

Cập nhật lúc : 21/03/2020 11:42

Tình trạng : 177 / 179 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Ngược, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích - He Thong Xuyen Nhanh: Boss Phan Dien Đot Kich

Cập nhật lúc : 21/01/2021 09:41

Tình trạng : 1666 / 1666 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Qua Ta Làm Sư Đồ Với Boss Phản Diện Cùng Nam Chính - Xuyen Qua Ta Lam Su Đo Voi Boss Phan Dien Cung Nam Chinh

Cập nhật lúc : 15/05/2019 01:56

Tình trạng : 27 / 29 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Nữ Thần Mau Xuyên: Con Đường Nghịch Tập Của Pháo Hôi - Nu Than Mau Xuyen: Con Đuong Nghich Tap Cua Phao Hoi

Cập nhật lúc : 21/12/2019 09:56

Tình trạng : 49 / 51 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Công Lược Boss Phản Diện - Cong Luoc Boss Phan Dien

Cập nhật lúc : 05/12/2019 00:00

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trùng Sinh Mạt Thế Cứu Vớt Boss Phản Diện - Trung Sinh Mat The Cuu Vot Boss Phan Dien

Cập nhật lúc : 06/12/2019 02:34

Tình trạng : 52 / 54 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn, Xuyên Không, Dị Năng, Mạt Thế, Nữ Phụ, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trọng Sinh Giới Giải Trí: Nữ Boss Phản Diện Trở Về - Trong Sinh Gioi Giai Tri: Nu Boss Phan Dien Tro Ve

Cập nhật lúc : 16/01/2020 00:11

Tình trạng : 102 / 104 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Khoái Xuyên Chi Nữ Phụ Nghịch Tập - Khoai Xuyen Chi Nu Phu Nghich Tap

Cập nhật lúc : 26/11/2019 12:01

Tình trạng : 36 / 38 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Mau Xuyên Liêu Tâm: Boss Đứng Lại! - Mau Xuyen Lieu Tam: Boss Đung Lai!

Cập nhật lúc : 23/02/2020 22:41

Tình trạng : 134 / 136 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại, Nữ Phụ, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Không Trở Thành Mami Phản Diện - Xuyen Khong Tro Thanh Mami Phan Dien

Cập nhật lúc : 15/07/2020 20:12

Tình trạng : 29 / 31 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Màu, Xuyên Không

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.183

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Võ Luyện Đỉnh Phong - Vo Luyen Đinh Phong

Cập nhật lúc : 25/01/2021 09:11

Tình trạng : 920 / 922 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Fantasy - Giả Tưởng, Manhua, Shounen, Supernatural - Siêu Nhiên, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.256

Đọc truyện

Ẩn Hôn 100%: Chọc Tức Vợ Yêu Mua Một Tặng Một - Ẩn Hon 100%: Choc Tuc Vo Yeu Mua Mot Tang Mot

Cập nhật lúc : 25/01/2021 07:41

Tình trạng : 258 / 260 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.198

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 24/01/2021 23:41

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.324

Đọc truyện

Tây Du - Tay Du

Cập nhật lúc : 25/01/2021 04:40

Tình trạng : 234 / 236 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Martial Arts - Võ Thuật, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.206

Đọc truyện

Quyền Bá Thiên Hạ - Quyen Ba Thien Ha

Cập nhật lúc : 25/01/2021 03:11

Tình trạng : 366 / 368 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Fantasy - Giả Tưởng, Manhua, Martial Arts - Võ Thuật, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.217

Đọc truyện

Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua - Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua

Cập nhật lúc : 25/01/2021 03:11

Tình trạng : 257 / 259 Chapter

Thể loại: Drama, Manhua, Romance - Lãng Mạn, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.189

Đọc truyện