Martial Arts - Võ Thuật

Thú Nhân - Dark Hunter; Hắc Ám Thợ Săn

264 / 266

Đại Mộng Chủ - Đai Mong Chu

805 / 807

Đại Mộng Chủ - Đai Mong Chu

Chữ 16.185 20 giờ trước

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

5024 / 5024

Diệu Võ Dương Oai - Dieu Vo Duong Oai

41 / 43

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi - Thieu Gia Bi Bo Roi

2272 / 2272

Hoa Âm Hệ Liệt - Hoa Âm He Liet

49 / 51

Phàm Nhân Tu Tiên - Pham Nhan Tu Tien

2448 / 2448

Độc Bộ Tiêu Dao - Đoc Bo Tieu Dao

254 / 256

Vũ Luyện Điên Phong - Vu Luyen Đien Phong

2695 / 2697

Song Hồn - Song Hon

35 / 37

Song Hồn - Song Hon

Tranh 16.180 23/02/2021

Vạn Giới Thần Chủ - Van Gioi Than Chu

267 / 269

Tu La Giới Chí Tôn - Tu La Gioi Chi Ton

125 / 127

Độc Tôn Tam Giới - Đoc Ton Tam Gioi

3612 / 3612

Tân Tác Long Hổ Môn - Tan Tac Long Ho Mon

1085 / 1087

Vô Thượng Niết Bàn - Vo Thuong Niet Ban

157 / 159

Đế Tôn - Đe Ton

2922 / 2922

Đế Tôn - Đe Ton

Chữ 16.180 22/02/2021