Mao Sơn Quỷ Vương

Mao Son Quy Vuong

Tác giả : Tử Mộng U Long

Thể loại : Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn, Dị Năng

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 24/04/2023 06:28

Tình trạng : 471 / 473 Chapter

Lượt xem: 16179

Giới thiệu: Trong tay có la bàn âm dương, một thanh pháp kiếm định càn khôn. Cát Vũ, ba tuổi đã bắt đầu tu đạo, một thiếu niên đại thành, biết bắt quỷ, biết chữa bệnh, biết xem tướng, biết đoán số mệnh, biết bói toán, quan trọng nhất là biết sờ xương… Muội tử, ta thấy nàng có xương cốt kỳ lạ, thiên phú dị bẩm, lại đây để ta sờ xương cho nàng để chỉ điểm sai lầm. Hai mươi tuổi xuống núi, chém yêu tà, diệt thi sát, đấu ác quỷ, giết ma đầu! Uống rượu mạnh nhất, ôm cô nàng đẹp nhất, giết con quỷ hung ác nhất, biết làm ra vẻ mình là người giỏi nhất! Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Mao Sơn Quỷ Vương!
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 471 24/04/2023 13:28
Chapter 470 24/04/2023 11:28
Chapter 469 24/04/2023 09:28
Chapter 468 24/04/2023 07:28
Chapter 467 24/04/2023 05:28
Chapter 466 24/04/2023 03:28
Chapter 465 24/04/2023 01:28
Chapter 464 23/04/2023 23:28
Chapter 463 23/04/2023 21:28
Chapter 462 23/04/2023 19:28
Chapter 461 23/04/2023 17:28
Chapter 460 23/04/2023 15:28
Chapter 459 23/04/2023 13:28
Chapter 458 23/04/2023 11:28
Chapter 457 23/04/2023 09:28
Chapter 456 23/04/2023 07:28
Chapter 455 23/04/2023 05:28
Chapter 454 23/04/2023 03:28
Chapter 453 23/04/2023 01:28
Chapter 452 22/04/2023 23:28
Chapter 451 22/04/2023 21:28
Chapter 450 22/04/2023 19:28
Chapter 449 22/04/2023 17:28
Chapter 448 22/04/2023 15:28
Chapter 447 22/04/2023 13:28
Chapter 446 22/04/2023 11:28
Chapter 445 22/04/2023 09:28
Chapter 444 22/04/2023 07:28
Chapter 443 22/04/2023 05:28
Chapter 442 22/04/2023 03:28
Chapter 441 22/04/2023 01:28
Chapter 440 18/03/2023 09:28
Chapter 439 18/03/2023 07:28
Chapter 438 18/03/2023 05:28
Chapter 437 18/03/2023 03:28
Chapter 436 18/03/2023 01:28
Chapter 435 17/03/2023 23:28
Chapter 434 17/03/2023 21:28
Chapter 433 17/03/2023 19:28
Chapter 432 17/03/2023 17:28
Chapter 431 17/03/2023 15:28
Chapter 430 17/03/2023 13:28
Chapter 429 17/03/2023 11:28
Chapter 428 17/03/2023 09:28
Chapter 427 17/03/2023 07:28
Chapter 426 17/03/2023 05:28
Chapter 425 17/03/2023 03:28
Chapter 424 17/03/2023 01:28
Chapter 423 16/03/2023 23:28
Chapter 422 16/03/2023 21:28
Chapter 421 16/03/2023 19:28
Chapter 420 22/02/2023 09:30
Chapter 419 22/02/2023 07:30
Chapter 418 22/02/2023 05:30
Chapter 417 22/02/2023 03:30
Chapter 416 22/02/2023 01:30
Chapter 415 21/02/2023 23:30
Chapter 414 21/02/2023 21:30
Chapter 413 21/02/2023 19:30
Chapter 412 21/02/2023 17:30
Chapter 411 21/02/2023 15:30
Chapter 410 21/02/2023 13:30
Chapter 409 21/02/2023 11:30
Chapter 408 21/02/2023 09:30
Chapter 407 21/02/2023 07:30
Chapter 406 21/02/2023 05:30
Chapter 405 21/02/2023 03:30
Chapter 404 21/02/2023 01:30
Chapter 403 20/02/2023 23:30
Chapter 402 20/02/2023 21:30
Chapter 401 20/02/2023 19:30
Chapter 400 20/02/2023 17:30
Chapter 399 20/02/2023 15:30
Chapter 398 20/02/2023 13:30
Chapter 397 20/02/2023 11:30
Chapter 396 20/02/2023 09:30
Chapter 395 20/02/2023 07:30
Chapter 394 20/02/2023 05:30
Chapter 393 20/02/2023 03:30
Chapter 392 20/02/2023 01:30
Chapter 391 19/02/2023 23:30
Chapter 390 19/02/2023 21:30
Chapter 389 19/02/2023 19:30
Chapter 388 19/02/2023 17:30
Chapter 387 19/02/2023 15:30
Chapter 386 19/02/2023 13:30
Chapter 385 19/02/2023 11:30
Chapter 384 19/02/2023 09:30
Chapter 383 19/02/2023 07:30
Chapter 382 19/02/2023 05:30
Chapter 381 19/02/2023 03:30
Chapter 380 19/02/2023 01:30
Chapter 379 18/02/2023 23:30
Chapter 378 18/02/2023 21:30
Chapter 377 18/02/2023 19:30
Chapter 376 18/02/2023 17:30
Chapter 375 18/02/2023 15:30
Chapter 374 18/02/2023 13:30
Chapter 373 18/02/2023 11:30
Chapter 372 18/02/2023 09:30
Chapter 371 18/02/2023 07:30
Chapter 370 15/01/2023 13:28
Chapter 369 15/01/2023 11:28
Chapter 368 15/01/2023 09:28
Chapter 367 15/01/2023 07:28
Chapter 366 15/01/2023 05:28
Chapter 365 15/01/2023 03:28
Chapter 364 15/01/2023 01:28
Chapter 363 14/01/2023 23:28
Chapter 362 14/01/2023 21:28
Chapter 361 14/01/2023 19:28
Chapter 360 14/01/2023 17:28
Chapter 359 14/01/2023 15:28
Chapter 358 14/01/2023 13:28
Chapter 357 14/01/2023 11:28
Chapter 356 14/01/2023 09:28
Chapter 355 14/01/2023 07:28
Chapter 354 14/01/2023 05:28
Chapter 353 14/01/2023 03:28
Chapter 352 14/01/2023 01:28
Chapter 351 13/01/2023 23:28
Chapter 350 13/01/2023 21:28
Chapter 349 13/01/2023 19:28
Chapter 348 13/01/2023 17:28
Chapter 347 13/01/2023 15:28
Chapter 346 13/01/2023 13:28
Chapter 345 13/01/2023 11:28
Chapter 344 13/01/2023 09:28
Chapter 343 13/01/2023 07:28
Chapter 342 13/01/2023 05:28
Chapter 341 13/01/2023 03:28
Chapter 340 13/01/2023 01:28
Chapter 339 12/01/2023 23:28
Chapter 338 12/01/2023 21:28
Chapter 337 12/01/2023 19:28
Chapter 336 12/01/2023 17:28
Chapter 335 12/01/2023 15:28
Chapter 334 12/01/2023 13:28
Chapter 333 12/01/2023 11:28
Chapter 332 12/01/2023 09:28
Chapter 331 12/01/2023 07:28
Chapter 330 12/01/2023 05:28
Chapter 329 12/01/2023 03:28
Chapter 328 12/01/2023 01:28
Chapter 327 11/01/2023 23:28
Chapter 326 11/01/2023 21:28
Chapter 325 11/01/2023 19:28
Chapter 324 11/01/2023 17:28
Chapter 323 11/01/2023 15:28
Chapter 322 11/01/2023 13:28
Chapter 321 11/01/2023 11:28
Chapter 320 11/01/2023 09:28
Chapter 319 11/01/2023 07:28
Chapter 318 11/01/2023 05:28
Chapter 317 11/01/2023 03:28
Chapter 316 11/01/2023 01:28
Chapter 315 10/01/2023 23:28
Chapter 314 10/01/2023 21:28
Chapter 313 10/01/2023 19:28
Chapter 312 10/01/2023 17:28
Chapter 311 10/01/2023 15:28
Chapter 310 10/01/2023 13:28
Chapter 309 10/01/2023 11:28
Chapter 308 10/01/2023 09:28
Chapter 307 10/01/2023 07:28
Chapter 306 10/01/2023 05:28
Chapter 305 10/01/2023 03:28
Chapter 304 10/01/2023 01:28
Chapter 303 09/01/2023 23:28
Chapter 302 09/01/2023 21:28
Chapter 301 09/01/2023 19:28
Chapter 300 09/01/2023 17:28
Chapter 299 09/01/2023 15:28
Chapter 298 09/01/2023 13:28
Chapter 297 09/01/2023 11:28
Chapter 296 09/01/2023 09:28
Chapter 295 09/01/2023 07:28
Chapter 294 09/01/2023 05:28
Chapter 293 09/01/2023 03:28
Chapter 292 09/01/2023 01:28
Chapter 291 08/01/2023 23:28
Chapter 290 08/01/2023 21:28
Chapter 289 08/01/2023 19:28
Chapter 288 08/01/2023 17:28
Chapter 287 08/01/2023 15:28
Chapter 286 08/01/2023 13:28
Chapter 285 08/01/2023 11:28
Chapter 284 08/01/2023 09:28
Chapter 283 08/01/2023 07:28
Chapter 282 08/01/2023 05:28
Chapter 281 08/01/2023 03:28
Chapter 280 08/01/2023 01:28
Chapter 279 07/01/2023 23:28
Chapter 278 07/01/2023 21:28
Chapter 277 07/01/2023 19:28
Chapter 276 07/01/2023 17:28
Chapter 275 07/01/2023 15:28
Chapter 274 07/01/2023 13:28
Chapter 273 07/01/2023 11:28
Chapter 272 07/01/2023 09:28
Chapter 271 07/01/2023 07:28
Chapter 270 07/01/2023 05:28
Chapter 269 07/01/2023 03:28
Chapter 268 07/01/2023 01:28
Chapter 267 06/01/2023 23:28
Chapter 266 06/01/2023 21:28
Chapter 265 06/01/2023 19:28
Chapter 264 06/01/2023 17:28
Chapter 263 06/01/2023 15:28
Chapter 262 06/01/2023 13:28
Chapter 261 06/01/2023 11:28
Chapter 260 06/01/2023 09:28
Chapter 259 06/01/2023 07:28
Chapter 258 06/01/2023 05:28
Chapter 257 06/01/2023 03:28
Chapter 256 06/01/2023 01:28
Chapter 255 05/01/2023 23:28
Chapter 254 05/01/2023 21:28
Chapter 253 05/01/2023 19:28
Chapter 252 05/01/2023 17:28
Chapter 251 05/01/2023 15:28
Chapter 250 05/01/2023 13:28
Chapter 249 05/01/2023 11:28
Chapter 248 05/01/2023 09:28
Chapter 247 05/01/2023 07:28
Chapter 246 05/01/2023 05:28
Chapter 245 05/01/2023 03:28
Chapter 244 05/01/2023 01:28
Chapter 243 04/01/2023 23:28
Chapter 242 04/01/2023 21:28
Chapter 241 04/01/2023 19:28
Chapter 240 12/01/2023 19:29
Chapter 239 12/01/2023 17:29
Chapter 238 12/01/2023 15:29
Chapter 237 12/01/2023 13:29
Chapter 236 12/01/2023 11:29
Chapter 235 12/01/2023 09:29
Chapter 234 12/01/2023 07:29
Chapter 233 12/01/2023 05:29
Chapter 232 12/01/2023 03:29
Chapter 231 12/01/2023 01:29
Chapter 230 11/01/2023 23:29
Chapter 229 11/01/2023 21:29
Chapter 228 11/01/2023 19:29
Chapter 227 11/01/2023 17:29
Chapter 226 11/01/2023 15:29
Chapter 225 11/01/2023 13:29
Chapter 224 11/01/2023 11:29
Chapter 223 11/01/2023 09:29
Chapter 222 11/01/2023 07:29
Chapter 221 11/01/2023 05:29
Chapter 220 11/01/2023 03:29
Chapter 219 11/01/2023 01:29
Chapter 218 10/01/2023 23:29
Chapter 217 10/01/2023 21:29
Chapter 216 10/01/2023 19:29
Chapter 215 10/01/2023 17:29
Chapter 214 10/01/2023 15:29
Chapter 213 10/01/2023 13:29
Chapter 212 10/01/2023 11:29
Chapter 211 10/01/2023 09:29
Chapter 210 10/01/2023 07:29
Chapter 209 10/01/2023 05:29
Chapter 208 10/01/2023 03:29
Chapter 207 10/01/2023 01:29
Chapter 206 09/01/2023 23:29
Chapter 205 09/01/2023 21:29
Chapter 204 09/01/2023 19:29
Chapter 203 09/01/2023 17:29
Chapter 202 09/01/2023 15:29
Chapter 201 09/01/2023 13:29
Chapter 200 12/01/2023 09:28
Chapter 199 12/01/2023 07:28
Chapter 198 12/01/2023 05:28
Chapter 197 12/01/2023 03:28
Chapter 196 12/01/2023 01:28
Chapter 195 11/01/2023 23:28
Chapter 194 11/01/2023 21:28
Chapter 193 11/01/2023 19:28
Chapter 192 11/01/2023 17:28
Chapter 191 11/01/2023 15:28
Chapter 190 11/01/2023 13:28
Chapter 189 11/01/2023 11:28
Chapter 188 11/01/2023 09:28
Chapter 187 11/01/2023 07:28
Chapter 186 11/01/2023 05:28
Chapter 185 11/01/2023 03:28
Chapter 184 11/01/2023 01:28
Chapter 183 10/01/2023 23:28
Chapter 182 10/01/2023 21:28
Chapter 181 10/01/2023 19:28
Chapter 180 10/01/2023 17:28
Chapter 179 10/01/2023 15:28
Chapter 178 10/01/2023 13:28
Chapter 177 10/01/2023 11:28
Chapter 176 10/01/2023 09:28
Chapter 175 10/01/2023 07:28
Chapter 174 10/01/2023 05:28
Chapter 173 10/01/2023 03:28
Chapter 172 10/01/2023 01:28
Chapter 171 09/01/2023 23:28
Chapter 170 09/01/2023 21:28
Chapter 169 09/01/2023 19:28
Chapter 168 09/01/2023 17:28
Chapter 167 09/01/2023 15:28
Chapter 166 09/01/2023 13:28
Chapter 165 09/01/2023 11:28
Chapter 164 09/01/2023 09:28
Chapter 163 09/01/2023 07:28
Chapter 162 09/01/2023 05:28
Chapter 161 09/01/2023 03:28
Chapter 160 09/01/2023 01:28
Chapter 159 08/01/2023 23:28
Chapter 158 08/01/2023 21:28
Chapter 157 08/01/2023 19:28
Chapter 156 08/01/2023 17:28
Chapter 155 08/01/2023 15:28
Chapter 154 08/01/2023 13:28
Chapter 153 08/01/2023 11:28
Chapter 152 08/01/2023 09:28
Chapter 151 08/01/2023 07:28
Chapter 150 08/01/2023 05:28
Chapter 149 08/01/2023 03:28
Chapter 148 08/01/2023 01:28
Chapter 147 07/01/2023 23:28
Chapter 146 07/01/2023 21:28
Chapter 145 07/01/2023 19:28
Chapter 144 07/01/2023 17:28
Chapter 143 07/01/2023 15:28
Chapter 142 07/01/2023 13:28
Chapter 141 07/01/2023 11:28
Chapter 140 07/01/2023 09:28
Chapter 139 07/01/2023 07:28
Chapter 138 07/01/2023 05:28
Chapter 137 07/01/2023 03:28
Chapter 136 07/01/2023 01:28
Chapter 135 06/01/2023 23:28
Chapter 134 06/01/2023 21:28
Chapter 133 06/01/2023 19:28
Chapter 132 06/01/2023 17:28
Chapter 131 06/01/2023 15:28
Chapter 130 06/01/2023 13:28
Chapter 129 06/01/2023 11:28
Chapter 128 06/01/2023 09:28
Chapter 127 06/01/2023 07:28
Chapter 126 06/01/2023 05:28
Chapter 125 06/01/2023 03:28
Chapter 124 06/01/2023 01:28
Chapter 123 05/01/2023 23:28
Chapter 122 05/01/2023 21:28
Chapter 121 05/01/2023 19:28
Chapter 120 05/01/2023 17:28
Chapter 119 05/01/2023 15:28
Chapter 118 05/01/2023 13:28
Chapter 117 05/01/2023 11:28
Chapter 116 05/01/2023 09:28
Chapter 115 05/01/2023 07:28
Chapter 114 05/01/2023 05:28
Chapter 113 05/01/2023 03:28
Chapter 112 05/01/2023 01:28
Chapter 111 04/01/2023 23:28
Chapter 110 04/01/2023 21:28
Chapter 109 04/01/2023 19:28
Chapter 108 04/01/2023 17:28
Chapter 107 04/01/2023 15:28
Chapter 106 04/01/2023 13:28
Chapter 105 04/01/2023 11:28
Chapter 104 04/01/2023 09:28
Chapter 103 04/01/2023 07:28
Chapter 102 04/01/2023 05:28
Chapter 101 04/01/2023 03:28
Chapter 100 04/01/2023 01:28
Chapter 99 03/01/2023 23:28
Chapter 98 03/01/2023 21:28
Chapter 97 03/01/2023 19:28
Chapter 96 03/01/2023 17:28
Chapter 95 03/01/2023 15:28
Chapter 94 03/01/2023 13:28
Chapter 93 03/01/2023 11:28
Chapter 92 03/01/2023 09:28
Chapter 91 03/01/2023 07:28
Chapter 90 03/01/2023 05:28
Chapter 89 03/01/2023 03:28
Chapter 88 03/01/2023 01:28
Chapter 87 02/01/2023 23:28
Chapter 86 02/01/2023 21:28
Chapter 85 02/01/2023 19:28
Chapter 84 02/01/2023 17:28
Chapter 83 02/01/2023 15:28
Chapter 82 02/01/2023 13:28
Chapter 81 02/01/2023 11:28
Chapter 80 02/01/2023 09:28
Chapter 79 02/01/2023 07:28
Chapter 78 02/01/2023 05:28
Chapter 77 02/01/2023 03:28
Chapter 76 02/01/2023 01:28
Chapter 75 01/01/2023 23:28
Chapter 74 01/01/2023 21:28
Chapter 73 01/01/2023 19:28
Chapter 72 01/01/2023 17:28
Chapter 71 01/01/2023 15:28
Chapter 70 01/01/2023 13:28
Chapter 69 01/01/2023 11:28
Chapter 68 01/01/2023 09:28
Chapter 67 01/01/2023 07:28
Chapter 66 01/01/2023 05:28
Chapter 65 01/01/2023 03:28
Chapter 64 01/01/2023 01:28
Chapter 63 31/12/2022 23:28
Chapter 62 31/12/2022 21:28
Chapter 61 31/12/2022 19:28
Chapter 60 31/12/2022 17:28
Chapter 59 31/12/2022 15:28
Chapter 58 31/12/2022 13:28
Chapter 57 31/12/2022 11:28
Chapter 56 31/12/2022 09:28
Chapter 55 11/01/2023 13:28
Chapter 54 11/01/2023 11:28
Chapter 53 11/01/2023 09:28
Chapter 52 11/01/2023 07:28
Chapter 51 11/01/2023 05:28
Chapter 50 11/01/2023 03:28
Chapter 49 11/01/2023 01:28
Chapter 48 10/01/2023 23:28
Chapter 47 10/01/2023 21:28
Chapter 46 10/01/2023 19:28
Chapter 45 10/01/2023 17:28
Chapter 44 10/01/2023 15:28
Chapter 43 10/01/2023 13:28
Chapter 42 10/01/2023 11:28
Chapter 41 10/01/2023 09:28
Chapter 40 10/01/2023 07:28
Chapter 39 10/01/2023 05:28
Chapter 38 10/01/2023 03:28
Chapter 37 10/01/2023 01:28
Chapter 36 09/01/2023 23:28
Chapter 35 09/01/2023 21:28
Chapter 34 09/01/2023 19:28
Chapter 33 09/01/2023 17:28
Chapter 32 09/01/2023 15:28
Chapter 31 09/01/2023 13:28
Chapter 30 09/01/2023 11:28
Chapter 29 09/01/2023 09:28
Chapter 28 09/01/2023 07:28
Chapter 27 09/01/2023 05:28
Chapter 26 09/01/2023 03:28
Chapter 25 09/01/2023 01:28
Chapter 24 08/01/2023 23:28
Chapter 23 08/01/2023 21:28
Chapter 22 08/01/2023 19:28
Chapter 21 08/01/2023 17:28
Chapter 20 08/01/2023 15:28
Chapter 19 08/01/2023 13:28
Chapter 18 08/01/2023 11:28
Chapter 17 08/01/2023 09:28
Chapter 16 08/01/2023 07:28
Chapter 15 08/01/2023 05:28
Chapter 14 08/01/2023 03:28
Chapter 13 08/01/2023 01:28
Chapter 12 07/01/2023 23:28
Chapter 11 07/01/2023 21:28
Chapter 10 07/01/2023 19:28
Chapter 9 07/01/2023 17:28
Chapter 8 07/01/2023 15:28
Chapter 7 07/01/2023 13:28
Chapter 6 07/01/2023 11:28
Chapter 5 07/01/2023 09:28
Chapter 4 07/01/2023 07:28
Chapter 3 07/01/2023 05:28
Chapter 2 07/01/2023 03:28
Chapter 1 07/01/2023 01:28

comment

Có thể bạn thích xem

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - Mao Son Troc Quy Nhan

Cập nhật lúc : 17/08/2022 15:42

Tình trạng : 2863 / 2863 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn, Horror - Kinh Dị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.325

Đọc truyện

Mao Sơn Quỷ Thuật Sư - Mao Son Quy Thuat Su

Cập nhật lúc : 25/09/2022 18:28

Tình trạng : 50 / 52 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Horror - Kinh Dị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.187

Đọc truyện

Bàn Về Phương Pháp Thu Phục Quy Mao Hoàn Mỹ - Ban Ve Phuong Phap Thu Phuc Quy Mao Hoan My

Cập nhật lúc : 26/01/2019 20:01

Tình trạng : 1 / 1 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Sơn Quỷ - Son Quy

Cập nhật lúc : 03/10/2017 06:52

Tình trạng : 21 / 21 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn, Gia Đấu

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thâm Sơn Có Quỷ - Tham Son Co Quy

Cập nhật lúc : 24/07/2019 02:52

Tình trạng : 71 / 71 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Quỷ Vương Phi, Bổn Vương Hận Ngươi! - Quy Vuong Phi, Bon Vuong Han Nguoi!

Cập nhật lúc : 30/01/2019 16:52

Tình trạng : 35 / 37 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Quỷ Kiếm Vương - Quy Kiem Vuong

Cập nhật lúc : 15/07/2018 06:52

Tình trạng : 37 / 37 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đô Thị Quỷ Vương - Đo Thi Quy Vuong

Cập nhật lúc : 16/12/2019 14:22

Tình trạng : 415 / 417 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn, Dị Năng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ngộ Thượng Quỷ Quỷ (Gặp Gỡ Quỷ Quỷ) - Ngo Thuong Quy Quy (Gap Go Quy Quy)

Cập nhật lúc : 25/08/2018 05:34

Tình trạng : 67 / 67 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ai Mới Là Quỷ Vương - Ai Moi La Quy Vuong

Cập nhật lúc : 21/10/2019 20:00

Tình trạng : 8 / 10 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Sau Khi Quỷ Vương Bị Đụng Phong Ấn - Sau Khi Quy Vuong Bi Đung Phong Ấn

Cập nhật lúc : 12/08/2022 13:58

Tình trạng : 23 / 25 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Horror - Kinh Dị, Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Tong Tai Anh Qua Ba Đao Roi

Cập nhật lúc : 26/09/2023 07:00

Tình trạng : 4598 / 4600 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.297

Đọc truyện

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần - Nguoi Chong Vo Dung Cua Nu Than

Cập nhật lúc : 01/10/2023 13:58

Tình trạng : 1100 / 1102 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.189

Đọc truyện

Cực Phẩm Đại Thiếu - Cuc Pham Đai Thieu

Cập nhật lúc : 01/10/2023 12:29

Tình trạng : 743 / 745 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vợ Cũ Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế - Vo Cu Toi Khong Muon Lam Nguoi Thay The

Cập nhật lúc : 01/10/2023 10:59

Tình trạng : 250 / 252 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bạch Tổng Lạnh Lùng Lần Đầu Yêu! - Bach Tong Lanh Lung Lan Đau Yeu!

Cập nhật lúc : 01/10/2023 09:29

Tình trạng : 105 / 107 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tâm Thượng Chi Dao - Tam Thuong Chi Dao

Cập nhật lúc : 01/10/2023 07:59

Tình trạng : 6 / 6 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Đoản Văn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện