Mang Con Thiên Tài Đi Đánh Tổng Tài

Mang Con Thien Tai Đi Đanh Tong Tai

Tác giả : Danh

Thể loại : Ngôn Tình, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 10/12/2022 09:58

Tình trạng : 420 / 422 Chapter

Lượt xem: 16182

Diệp Thời Ngọc dưới bí danh Wy lẫy lừng giới thiết kế trở về đầu quân cho tập đoàn Bảo Thắng. Cuộc chạm trán với cô khiến căn bệnh váng đầu của Phong Thần Nam trở nên trầm trọng. Cô giống với người vợ quá cố Hoắc Băng Tâm của anh... Liệu em đã thoát chết trong trận hỏa hoạn năm đó... 6 đứa bé kia là con của em và anh sao?
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 420 10/12/2022 09:28
Chapter 419 10/12/2022 07:28
Chapter 418 10/12/2022 05:28
Chapter 417 10/12/2022 03:28
Chapter 416 10/12/2022 01:28
Chapter 415 09/12/2022 23:28
Chapter 414 09/12/2022 21:28
Chapter 413 09/12/2022 19:28
Chapter 412 09/12/2022 17:28
Chapter 411 09/12/2022 15:28
Chapter 410 09/12/2022 13:28
Chapter 409 09/12/2022 11:28
Chapter 408 09/12/2022 09:28
Chapter 407 09/12/2022 07:28
Chapter 406 09/12/2022 05:28
Chapter 405 09/12/2022 03:28
Chapter 404 09/12/2022 01:28
Chapter 403 08/12/2022 23:28
Chapter 402 08/12/2022 21:28
Chapter 401 08/12/2022 19:28
Chapter 400 08/12/2022 17:28
Chapter 399 08/12/2022 15:28
Chapter 398 08/12/2022 13:28
Chapter 397 08/12/2022 11:28
Chapter 396 08/12/2022 09:28
Chapter 395 08/12/2022 07:28
Chapter 394 08/12/2022 05:28
Chapter 393 08/12/2022 03:28
Chapter 392 08/12/2022 01:28
Chapter 391 07/12/2022 23:28
Chapter 390 07/12/2022 21:28
Chapter 389 07/12/2022 19:28
Chapter 388 07/12/2022 17:28
Chapter 387 07/12/2022 15:28
Chapter 386 07/12/2022 13:28
Chapter 385 07/12/2022 11:28
Chapter 384 07/12/2022 09:28
Chapter 383 07/12/2022 07:28
Chapter 382 07/12/2022 05:28
Chapter 381 07/12/2022 03:28
Chapter 380 07/12/2022 01:28
Chapter 379 06/12/2022 23:28
Chapter 378 06/12/2022 21:28
Chapter 377 06/12/2022 19:28
Chapter 376 06/12/2022 17:28
Chapter 375 06/12/2022 15:28
Chapter 374 06/12/2022 13:28
Chapter 373 06/12/2022 11:28
Chapter 372 06/12/2022 09:28
Chapter 371 06/12/2022 07:28
Chapter 370 06/12/2022 05:28
Chapter 369 06/12/2022 03:28
Chapter 368 06/12/2022 01:28
Chapter 367 05/12/2022 23:28
Chapter 366 05/12/2022 21:28
Chapter 365 05/12/2022 19:28
Chapter 364 05/12/2022 17:28
Chapter 363 05/12/2022 15:28
Chapter 362 05/12/2022 13:28
Chapter 361 05/12/2022 11:28
Chapter 360 05/12/2022 09:28
Chapter 359 05/12/2022 07:28
Chapter 358 05/12/2022 05:28
Chapter 357 05/12/2022 03:28
Chapter 356 05/12/2022 01:28
Chapter 355 04/12/2022 23:28
Chapter 354 04/12/2022 21:28
Chapter 353 04/12/2022 19:28
Chapter 352 04/12/2022 17:28
Chapter 351 04/12/2022 15:28
Chapter 350 04/12/2022 13:28
Chapter 349 04/12/2022 11:28
Chapter 348 04/12/2022 09:28
Chapter 347 04/12/2022 07:28
Chapter 346 04/12/2022 05:28
Chapter 345 04/12/2022 03:28
Chapter 344 04/12/2022 01:28
Chapter 343 03/12/2022 23:28
Chapter 341 -342 03/12/2022 21:28
Chapter 340 03/12/2022 19:28
Chapter 339 03/12/2022 17:28
Chapter 338 03/12/2022 15:28
Chapter 337 03/12/2022 13:28
Chapter 335 -336 03/12/2022 11:28
Chapter 334 03/12/2022 09:28
Chapter 333 03/12/2022 07:28
Chapter 332 03/12/2022 05:28
Chapter 331 03/12/2022 03:28
Chapter 330 03/12/2022 01:28
Chapter 329 02/12/2022 23:28
Chapter 328 02/12/2022 21:28
Chapter 327 02/12/2022 19:28
Chapter 326 02/12/2022 17:28
Chapter 325 02/12/2022 15:28
Chapter 324 02/12/2022 13:28
Chapter 323 02/12/2022 11:28
Chapter 322 02/12/2022 09:28
Chapter 321 02/12/2022 07:28
Chapter 320 02/12/2022 05:28
Chapter 319 02/12/2022 03:28
Chapter 318 02/12/2022 01:28
Chapter 317 01/12/2022 23:28
Chapter 316 01/12/2022 21:28
Chapter 315 01/12/2022 19:28
Chapter 313 -314 01/12/2022 17:28
Chapter 312 01/12/2022 15:28
Chapter 311 01/12/2022 13:28
Chapter 310 01/12/2022 11:28
Chapter 309 01/12/2022 09:28
Chapter 308 01/12/2022 07:28
Chapter 307 01/12/2022 05:28
Chapter 306 01/12/2022 03:28
Chapter 305 01/12/2022 01:28
Chapter 304 30/11/2022 23:28
Chapter 303 30/11/2022 21:28
Chapter 302 30/11/2022 19:28
Chapter 301 30/11/2022 17:28
Chapter 300 30/11/2022 15:28
Chapter 299 30/11/2022 13:28
Chapter 297 -298 30/11/2022 11:28
Chapter 296 30/11/2022 09:28
Chapter 295 30/11/2022 07:28
Chapter 294 30/11/2022 05:28
Chapter 293 30/11/2022 03:28
Chapter 292 30/11/2022 01:28
Chapter 291 29/11/2022 23:28
Chapter 290 29/11/2022 21:28
Chapter 289 29/11/2022 19:28
Chapter 288 29/11/2022 17:28
Chapter 287 29/11/2022 15:28
Chapter 286 29/11/2022 13:28
Chapter 285 29/11/2022 11:28
Chapter 284 29/11/2022 09:28
Chapter 283 29/11/2022 07:28
Chapter 282 29/11/2022 05:28
Chapter 281 29/11/2022 03:28
Chapter 280 29/11/2022 01:28
Chapter 279 28/11/2022 23:28
Chapter 278 28/11/2022 21:28
Chapter 277 28/11/2022 19:28
Chapter 276 28/11/2022 17:28
Chapter 275 28/11/2022 15:28
Chapter 274 28/11/2022 13:28
Chapter 273 28/11/2022 11:28
Chapter 272 28/11/2022 09:28
Chapter 271 28/11/2022 07:28
Chapter 270 28/11/2022 05:28
Chapter 269 28/11/2022 03:28
Chapter 268 28/11/2022 01:28
Chapter 267 27/11/2022 23:28
Chapter 266 27/11/2022 21:28
Chapter 265 27/11/2022 19:28
Chapter 264 27/11/2022 17:28
Chapter 263 27/11/2022 15:28
Chapter 262 27/11/2022 13:28
Chapter 261 27/11/2022 11:28
Chapter 260 27/11/2022 09:28
Chapter 259 27/11/2022 07:28
Chapter 258 27/11/2022 05:28
Chapter 257 27/11/2022 03:28
Chapter 256 27/11/2022 01:28
Chapter 255 26/11/2022 23:28
Chapter 254 26/11/2022 21:28
Chapter 253 26/11/2022 19:28
Chapter 252 26/11/2022 17:28
Chapter 251 26/11/2022 15:28
Chapter 250 26/11/2022 13:28
Chapter 249 26/11/2022 11:28
Chapter 248 26/11/2022 09:28
Chapter 247 26/11/2022 07:28
Chapter 246 26/11/2022 05:28
Chapter 245 26/11/2022 03:28
Chapter 244 26/11/2022 01:28
Chapter 243 25/11/2022 23:28
Chapter 242 25/11/2022 21:28
Chapter 241 25/11/2022 19:28
Chapter 240 25/11/2022 17:28
Chapter 239 25/11/2022 15:28
Chapter 238 25/11/2022 13:28
Chapter 237 25/11/2022 11:28
Chapter 236 25/11/2022 09:28
Chapter 235 25/11/2022 07:28
Chapter 234 25/11/2022 05:28
Chapter 233 25/11/2022 03:28
Chapter 232 25/11/2022 01:28
Chapter 231 24/11/2022 23:28
Chapter 230 24/11/2022 21:28
Chapter 229 24/11/2022 19:28
Chapter 228 24/11/2022 17:28
Chapter 227 24/11/2022 15:28
Chapter 226 24/11/2022 13:28
Chapter 225 24/11/2022 11:28
Chapter 224 24/11/2022 09:28
Chapter 223 24/11/2022 07:28
Chapter 222 24/11/2022 05:28
Chapter 221 24/11/2022 03:28
Chapter 220 24/11/2022 01:28
Chapter 219 23/11/2022 23:28
Chapter 218 23/11/2022 21:28
Chapter 217 23/11/2022 19:28
Chapter 216 23/11/2022 17:28
Chapter 215 23/11/2022 15:28
Chapter 214 23/11/2022 13:28
Chapter 213 23/11/2022 11:28
Chapter 212 23/11/2022 09:28
Chapter 211 23/11/2022 07:28
Chapter 210 23/11/2022 05:28
Chapter 209 23/11/2022 03:28
Chapter 208 23/11/2022 01:28
Chapter 207 22/11/2022 23:28
Chapter 206 22/11/2022 21:28
Chapter 205 22/11/2022 19:28
Chapter 204 22/11/2022 17:28
Chapter 203 22/11/2022 15:28
Chapter 202 22/11/2022 13:28
Chapter 201 22/11/2022 11:28
Chapter 200 22/11/2022 09:28
Chapter 199 22/11/2022 07:28
Chapter 198 22/11/2022 05:28
Chapter 197 22/11/2022 03:28
Chapter 196 22/11/2022 01:28
Chapter 195 21/11/2022 23:28
Chapter 194 21/11/2022 21:28
Chapter 193 21/11/2022 19:28
Chapter 192 21/11/2022 17:28
Chapter 191 21/11/2022 15:28
Chapter 190 21/11/2022 13:28
Chapter 189 21/11/2022 11:28
Chapter 188 21/11/2022 09:28
Chapter 187 21/11/2022 07:28
Chapter 186 21/11/2022 05:28
Chapter 185 21/11/2022 03:28
Chapter 184 21/11/2022 01:28
Chapter 183 20/11/2022 23:28
Chapter 182 20/11/2022 21:28
Chapter 181 20/11/2022 19:28
Chapter 180 20/11/2022 17:28
Chapter 179 20/11/2022 15:28
Chapter 178 20/11/2022 13:28
Chapter 177 20/11/2022 11:28
Chapter 176 20/11/2022 09:28
Chapter 175 20/11/2022 07:28
Chapter 174 20/11/2022 05:28
Chapter 173 20/11/2022 03:28
Chapter 172 20/11/2022 01:28
Chapter 171 19/11/2022 23:28
Chapter 170 19/11/2022 21:28
Chapter 169 19/11/2022 19:28
Chapter 168 19/11/2022 17:28
Chapter 167 19/11/2022 15:28
Chapter 166 19/11/2022 13:28
Chapter 165 19/11/2022 11:28
Chapter 164 19/11/2022 09:28
Chapter 163 19/11/2022 07:28
Chapter 162 19/11/2022 05:28
Chapter 161 19/11/2022 03:28
Chapter 160 19/11/2022 01:28
Chapter 159 18/11/2022 23:28
Chapter 158 18/11/2022 21:28
Chapter 157 18/11/2022 19:28
Chapter 156 18/11/2022 17:28
Chapter 155 18/11/2022 15:28
Chapter 154 18/11/2022 13:28
Chapter 153 18/11/2022 11:28
Chapter 152 18/11/2022 09:28
Chapter 151 18/11/2022 07:28
Chapter 150 18/11/2022 05:28
Chapter 149 18/11/2022 03:28
Chapter 148 18/11/2022 01:28
Chapter 147 17/11/2022 23:28
Chapter 146 17/11/2022 21:28
Chapter 145 17/11/2022 19:28
Chapter 144 17/11/2022 17:28
Chapter 143 17/11/2022 15:28
Chapter 142 17/11/2022 13:28
Chapter 141 17/11/2022 11:28
Chapter 140 17/11/2022 09:28
Chapter 139 17/11/2022 07:28
Chapter 138 17/11/2022 05:28
Chapter 137 17/11/2022 03:28
Chapter 136 17/11/2022 01:28
Chapter 135 16/11/2022 23:28
Chapter 134 16/11/2022 21:28
Chapter 133 16/11/2022 19:28
Chapter 132 16/11/2022 17:28
Chapter 131 16/11/2022 15:28
Chapter 130 16/11/2022 13:28
Chapter 129 16/11/2022 11:28
Chapter 128 16/11/2022 09:28
Chapter 127 16/11/2022 07:28
Chapter 126 : Xin hỏi cô có phải là nhà thiết kế web không 16/11/2022 05:28
Chapter 125 : Có người muốn lột khuôn mặt thật của mẹ 16/11/2022 03:28
Chapter 124 : Những thằng nhóc ranh này không còn dễ thương nữa 16/11/2022 01:28
Chapter 123 : Chị phải về nhà kế thừa hàng tỷ gia sản 15/11/2022 23:28
Chapter 122 : Tỉnh lại khôi phục trí nhớ 15/11/2022 21:28
Chapter 121 : Anh đã yêu em từ rất lâu rồi 15/11/2022 19:28
Chapter 120 : Ai là ân nhân của ai 15/11/2022 17:28
Chapter 119 : Ký ức của cô 15/11/2022 15:28
Chapter 118 : Ký ức bị bóp méo 15/11/2022 13:28
Chapter 117 : Sẽ chữa khỏi cho cô 15/11/2022 11:28
Chapter 116 : Diêm mạch tùng 15/11/2022 09:28
Chapter 115 : Còn có thể cứu 15/11/2022 07:28
Chapter 114 : Tôi sẽ không để em có chuyện 15/11/2022 05:28
Chapter 113 : Địa chỉ này không bình thường 15/11/2022 03:28
Chapter 112 : Một hộp mứt hồng nặc danh gửi tới 15/11/2022 01:28
Chapter 111 : Sợ bà tìm con trai tính sổ 14/11/2022 23:28
Chapter 110 : Cậu cũng không phải là người đàn ông có lý trí 14/11/2022 21:28
Chapter 109 : Cùng lắm thì sinh thêm đứa nữa 14/11/2022 19:28
Chapter 108 : Tôi là khách thuê nhà 14/11/2022 17:28
Chapter 107 : Tổng giám đốc phong xin anh tự trọng 14/11/2022 15:28
Chapter 106 : Đứa bé này là tu la sao 14/11/2022 13:28
Chapter 105 : Bé hai muốn ra oai 14/11/2022 11:28
Chapter 104 : Vậy mà lại để cho cậu bé đến nắm quyền 14/11/2022 09:28
Chapter 103 : Liên lạc với các mối quan hệ cá nhân 14/11/2022 07:28
Chapter 102 : Giỏi lắm mới có anh trai nâng đỡ 14/11/2022 05:28
Chapter 101 : Đó là vợ tôi bé trai cũng là con tôi 14/11/2022 03:28
Chapter 100 : Mẹ mẹ trở nên nổi tiếng trên mạng rồi 14/11/2022 01:28
Chapter 99 : Ai dám bôi nhọ cô ấy sa thải 13/11/2022 23:28
Chapter 98 : Thanh niên cuồng em gái online rồi 13/11/2022 21:28
Chapter 97 : Tổng giám đốc phong vả mặt tô cẩm tú 13/11/2022 19:28
Chapter 96 : Rốt cuộc thì ai mới là ba của ai hả 13/11/2022 17:28
Chapter 95 : Con nghe thấy mẹ nói dối 13/11/2022 15:28
Chapter 94 : Đây là giấy chứng nhận kết hôn của chúng tôi 13/11/2022 13:28
Chapter 93 : Anh có thể nhìn thấy những đứa con khác không 13/11/2022 11:28
Chapter 92 : Đây quả thực là một đứa trẻ thần đồng 13/11/2022 09:28
Chapter 91 : Chúc Mừng Trúng Tuyển! 13/11/2022 07:28
Chapter 90 : Phong Thần Nam Dịu Dàng 13/11/2022 05:28
Chapter 89 : Đó Là Một Người Phụ Nữ Không Biết Xấu Hổ 13/11/2022 03:28
Chapter 88 : Sáu Đứa Trẻ Sinh Sáu Hình Dáng Giống Tổng Giám Đốc Phong 13/11/2022 01:28
Chapter 87 : Tổng Giám Đốc Phong Có Đang Kiểm Tra Đời Tư Của Cô Không 12/11/2022 23:28
Chapter 86 : Tôi Có Thể Giúp Cô Báo Thù 12/11/2022 21:28
Chapter 85 : Mọi Người Hối Hận Rồi 12/11/2022 19:28
Chapter 84 : Chẳng Lẽ Muốn Ly Gián Tổng Giám Đốc Phong Và Cô Thời Sao 12/11/2022 17:28
Chapter 83 : Nói Rồi Các Người Cũng Không Tin 12/11/2022 15:28
Chapter 82 : Tôi Là Giám Khảo 12/11/2022 13:28
Chapter 81 : Có Người Báo Cáo Bạn Ăn Cấp Bản Quyền 12/11/2022 11:28
Chapter 80 : Đó Không Phải Là Một Vụ Tai Nạn Xe Hơi Hay Va Chạm Mà Là Một Vụ Cướp! 12/11/2022 09:28
Chapter 79 : Tổng Giám Đốc Phong Đến Đón Cô Về Nhà 12/11/2022 07:28
Chapter 78 : Lý Mạn Như Thay Đổi Thái Độ 12/11/2022 05:28
Chapter 77 : Thật Đáng Sợ! Vậy Mà Lại Là Sinh Sáu 12/11/2022 03:28
Chapter 76 : Là Người Ngoài Hành Tinh Đến Đây Tặng Đồ Ăn Vặt 12/11/2022 01:28
Chapter 75 : Không Thấy Bản Thảo Thiết Kế Đâu Nữa 11/11/2022 23:28
Chapter 74 : Tin Tức Nội Bộ! 11/11/2022 21:28
Chapter 73 : Không Bằng Dẫn Mẹ Ra Mắt Đi! 11/11/2022 19:28
Chapter 72 : Vệ Sĩ Của Tôi Rất Hung Dữ 11/11/2022 17:28
Chapter 71 : Bà Muốn Dùng Bao Nhiêu Tiền Để Đuổi Tôi Đi 11/11/2022 15:28
Chapter 70 : Chúng Tôi Chỉ Nghe Lệnh Của Cô Chủ 11/11/2022 13:28
Chapter 69 : Kết Cục Của Việc Bắt Nạt Cô Chủ Lớn 11/11/2022 11:28
Chapter 68 : Cô Chủ Lớn Lại Bị Bắt Nạt 11/11/2022 09:28
Chapter 67 : Cô Chủ À Như Thế Này Vẫn Còn Chưa Đủ Khiêm Tốn Hay Sao 11/11/2022 07:28
Chapter 66 : Sau Này Anh Có Cưới Em Không 11/11/2022 05:28
Chapter 65 : Diễn Một Vở Kịch Đau Khổ Đổ Lỗi Cho Người Khác 11/11/2022 03:28
Chapter 64 : Con Trai Mẹ Của Con Lại Gặp Rắc Rối Rồi 11/11/2022 01:28
Chapter 63 : Chị Thời Chị Đã Thay Đổi! 10/11/2022 23:28
Chapter 62 : Chỉ Cần Chúng Ta Hợp Tác 10/11/2022 21:28
Chapter 61 : Đến Đón Cô Chủ Lớn Về Nhà 10/11/2022 19:28
Chapter 60 : Phù Sa Không Chảy Ruộng Ngoài 10/11/2022 17:28
Chapter 59 : Khi Nào Là Vô Nhân Đạo 10/11/2022 15:28
Chapter 58 : Cô Thực Sự Có Vô Vàn May Mắn 10/11/2022 13:28
Chapter 57 : Thuốc Mà Con Trai Tôi Tinh Chế Không Thể Bán Rẻ Được 10/11/2022 11:28
Chapter 56 : Mơ Tưởng Tự Chuốc Họa Vào Thân 10/11/2022 09:28
Chapter 55 : Phong Thần Nam Anh Không Thể Mất Đà Điều 10/11/2022 07:28
Chapter 54 : Người Phụ Nữ Đó Phải Bị Xúi Giục 10/11/2022 05:28
Chapter 53 : Đàn Ông Tốt Chỉ Có Thể Thuộc Về Cô Ta 10/11/2022 03:28
Chapter 52 : Phong Thân Nam Đưa Phụ Nữ Đến Tham Dự 10/11/2022 01:28
Chapter 51 : Đẹp Hay Không Không Quan Trọng Quan Trọng Là Không Tiêu Tiền 09/11/2022 23:28
Chapter 50 : Mẹ Thay Mặt Chúng Ta Tham Dự 09/11/2022 21:28
Chapter 49 : Cầu Xin Cô Đại Nhân Đại Lượng 09/11/2022 19:28
Chapter 48 : Vụ Hỏa Hoạn Năm Đó Có Liên Quan Đến Cô Ấy 09/11/2022 17:28
Chapter 47 : Ba Ơi Chúc Mừng Phát Tài 09/11/2022 15:28
Chapter 46 : Anh Phong Ở Ngay Phòng Bên Cạnh 09/11/2022 13:28
Chapter 45 : Cô Có Tư Cách Gì Để Phê Bình Tôi 09/11/2022 11:28
Chapter 44 : Chưa Từng Nghe Nói Có Gia Tộc Nào Sinh Sáu 09/11/2022 09:28
Chapter 43 : Tại Sao Lại Là Cô Chen Hàng 09/11/2022 07:28
Chapter 42 : Tất Cả Nhân Viên Đều Phải Tham Gia 09/11/2022 05:28
Chapter 41 : Có Người Theo Dõi Quá Đáng Thương 09/11/2022 03:28
Chapter 40 : Muốn Lấy Cũng Sẽ Không Lấy 09/11/2022 01:28
Chapter 39 : Vậy Mà Lại Thích Một Cô Gái Bên Đường 08/11/2022 23:28
Chapter 38 : Có Tài Sản Hàng Trăm Ngàn Tỉ Chờ Thừa Kế 08/11/2022 21:28
Chapter 37 : Cô Ấy Giống Nhưng Cũng Không Giống 08/11/2022 19:28
Chapter 36 : Trước Đây Anh Ấy Yêu Tô Cẩm Tú Rất Nhiều 08/11/2022 17:28
Chapter 35 : Tổng Giám Đốc Phong Vừa Nhận Được Lời Khen Liên Làm Không Tốt 08/11/2022 15:28
Chapter 34 : Em Còn Phải Cho Những Người Khác Một Con Đường Sống 08/11/2022 13:28
Chapter 33 : Tôi Chỉ Là Một Nhà Thiết Kế Bình Thường 08/11/2022 11:28
Chapter 32 : Rốt Cuộc Là Ai Có Khả Năng Đó 08/11/2022 09:28
Chapter 31 : Chắc Là Chuyện Tốt Ba Làm 08/11/2022 07:28
Chapter 30 : Các Ông Chủ Nên Tỉnh Rượu Rồi 08/11/2022 05:28
Chapter 29 : Anh Rể Xuất Hiện 08/11/2022 03:28
Chapter 28 : Nghệ Thuật Là Dùng Để Thưởng Thức 08/11/2022 01:28
Chapter 27 : Xã Giao Không Say Không Về 07/11/2022 23:28
Chapter 26 : Luôn Có Người Muốn Làm Khó Tôi 07/11/2022 21:28
Chapter 25 : Cẩm Tú Là Đứa Con Dâu Mà Mẹ Hài Lòng Nhất 07/11/2022 19:28
Chapter 24 : Kế Hoạch A Hồi Phục Trí Nhớ 07/11/2022 17:28
Chapter 23 : Chú Kỳ Lạ Kia Cứ Đi Theo Cháu 07/11/2022 15:28
Chapter 22 : Đây Không Phải Là Gần Nhà Anh Sao 07/11/2022 13:28
Chapter 21 : Người Nên Giữ Lại Là Cô 07/11/2022 11:28
Chapter 20 : Vợ Tương Lai Tổng Giám Đốc Tập Đoàn 07/11/2022 09:28
Chapter 19 : Người Chết Có Thể Sống Lại 07/11/2022 07:28
Chapter 18 : Trong Lòng Anh Chưa Từng Có Cô 07/11/2022 05:28
Chapter 17 : Cô Ấy Có Mối Quan Hệ Tốt Với Quản Lý 07/11/2022 03:28
Chapter 16 : Qua Đời Trong Một Trận Hỏa Hoạn 07/11/2022 01:28
Chapter 15 : Tôi Muốn Gặp Cô Ấy 06/11/2022 23:28
Chapter 14 : Ba Là Đối Thủ Của Con 06/11/2022 21:28
Chapter 13 : Không Tìm Thấy Bản Ghi Camera 06/11/2022 19:28
Chapter 12 : Cô Ấy Và Quản Lý Có Quan Hệ Bí Mật Gì 06/11/2022 17:28
Chapter 11 : Cậu Cũng Thấy Hoắc Băng Tâm À 06/11/2022 15:28
Chapter 10 : Bệnh Của Tôi Đã Không Thể Cứu Được Nữa Rồi 06/11/2022 13:28
Chapter 9 : Cô À Đừng Có Giả Vờ Nữa 06/11/2022 11:28
Chapter 8 : Còn Muốn Nhìn Cô Ấy Nữa 06/11/2022 09:28
Chapter 7 : Con Của Tổng Giám Đốc Phong Sao 06/11/2022 07:28
Chapter 6 : Kế Hoạch Thăm Dò 06/11/2022 05:28
Chapter 5 : Tổng Giám Đốc Nữ Bị Ép Kinh Doanh 06/11/2022 03:28
Chapter 4 : Hôn Lễ Này Ai Muốn Cưới Thì Cưới 06/11/2022 01:28
Chapter 3 : Những Đứa Trẻ Thiên Tài Đều Là Phá Gia Chỉ Tử “hình Như” 05/11/2022 23:28
Chapter 2 : Gặp Ba Rồi 05/11/2022 21:28

comment

Có thể bạn thích xem

Tổng Tài Tại Thượng: Kiều Thê Mang Con Bỏ Trốn - Tong Tai Tai Thuong: Kieu The Mang Con Bo Tron

Cập nhật lúc : 24/10/2022 05:00

Tình trạng : 72 / 74 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài - Con Thien Tai Va Bo Tong Tai

Cập nhật lúc : 19/01/2022 16:41

Tình trạng : 1841 / 1843 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Ngược, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.190

Đọc truyện

Tổng Tài Truy Thê : Cô Vợ Cũ Và Đứa Con Thiên Tài - Tong Tai Truy The : Co Vo Cu Va Đua Con Thien Tai

Cập nhật lúc : 24/01/2022 02:00

Tình trạng : 1604 / 1606 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.184

Đọc truyện

Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta - Thien Tai Bao Boi: Tong Tai Khong Đuoc Đung Me Ta

Cập nhật lúc : 10/02/2019 18:20

Tình trạng : 223 / 223 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Ngày Mẹ Đánh Tổng Tài - Ngay Me Đanh Tong Tai

Cập nhật lúc : 19/10/2019 18:47

Tình trạng : 216 / 216 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cô Dâu Bị Đánh Tráo Của Tổng Tài - Co Dau Bi Đanh Trao Cua Tong Tai

Cập nhật lúc : 16/07/2021 16:58

Tình trạng : 267 / 267 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.189

Đọc truyện

Giao Dịch Kì Lạ: Đánh Đổi Tự Do, Lấy Chồng Tổng Tài - Giao Dich Ki La: Đanh Đoi Tu Do, Lay Chong Tong Tai

Cập nhật lúc : 19/08/2019 18:22

Tình trạng : 18 / 20 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Vợ Nhỏ Mang Thai Hộ Tổng Tài - Vo Nho Mang Thai Ho Tong Tai

Cập nhật lúc : 07/05/2020 01:12

Tình trạng : 848 / 848 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Tổng Tài Lãnh Khốc Bảo Bối Mơ Màng - Tong Tai Lanh Khoc Bao Boi Mo Mang

Cập nhật lúc : 30/11/2021 01:04

Tình trạng : 46 / 48 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Tổng Tài, Ly Hôn Đi! - Tong Tai, Ly Hon Đi!

Cập nhật lúc : 20/10/2019 19:55

Tình trạng : 303 / 305 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thập Niên 80 Tiểu Quả Phụ Mang Con Tái Giá - Thap Nien 80 Tieu Qua Phu Mang Con Tai Gia

Cập nhật lúc : 08/11/2022 18:28

Tình trạng : 38 / 40 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Điền Văn, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.188

Đọc truyện

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) - Tong Tai Hoi Vo: Banh Bao Lam Mai (Daddy Tong Tai)

Cập nhật lúc : 30/12/2019 01:01

Tình trạng : 1503 / 1505 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.191

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Tong Tai Anh Qua Ba Đao Roi

Cập nhật lúc : 26/09/2023 07:00

Tình trạng : 4598 / 4600 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.297

Đọc truyện

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần - Nguoi Chong Vo Dung Cua Nu Than

Cập nhật lúc : 01/10/2023 13:58

Tình trạng : 1100 / 1102 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.189

Đọc truyện

Cực Phẩm Đại Thiếu - Cuc Pham Đai Thieu

Cập nhật lúc : 01/10/2023 12:29

Tình trạng : 743 / 745 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vợ Cũ Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế - Vo Cu Toi Khong Muon Lam Nguoi Thay The

Cập nhật lúc : 01/10/2023 10:59

Tình trạng : 250 / 252 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bạch Tổng Lạnh Lùng Lần Đầu Yêu! - Bach Tong Lanh Lung Lan Đau Yeu!

Cập nhật lúc : 01/10/2023 09:29

Tình trạng : 105 / 107 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tâm Thượng Chi Dao - Tam Thuong Chi Dao

Cập nhật lúc : 01/10/2023 07:59

Tình trạng : 6 / 6 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Đoản Văn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện