Luôn Có Yêu Quái

Luon Co Yeu Quai

Tác giả : Đang cập nhật

Thể loại : Manhua, Ngôn Tình, Màu

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 28/09/2020 01:32

Tình trạng : 260 / 262 Chapter

Lượt xem: 16180

...
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 260 27/09/2020 16:40
Chapter 259 16/09/2020 12:41
Chapter 258 06/09/2020 16:41
Chapter 257 01/09/2020 16:13
Chapter 256 30/08/2020 09:13
Chapter 255 23/08/2020 16:12
Chapter 254 20/08/2020 18:10
Chapter 253 20/08/2020 16:10
Chapter 252 14/08/2020 09:10
Chapter 251 14/08/2020 07:10
Chapter 250 14/08/2020 05:10
Chapter 249 14/08/2020 03:10
Chapter 248 14/08/2020 01:10
Chapter 247 13/08/2020 23:10
Chapter 246 13/08/2020 21:10
Chapter 245 13/08/2020 19:10
Chapter 244 13/08/2020 17:10
Chapter 243 13/08/2020 15:10
Chapter 242 13/08/2020 13:10
Chapter 241 13/08/2020 11:10
Chapter 240 13/08/2020 09:10
Chapter 239 20/07/2020 16:11
Chapter 238 19/07/2020 12:11
Chapter 237 17/07/2020 16:11
Chapter 236 14/07/2020 16:10
Chapter 235 12/07/2020 12:11
Chapter 234 09/07/2020 16:11
Chapter 233 09/07/2020 14:11
Chapter 232 07/07/2020 18:11
Chapter 231 04/07/2020 16:11
Chapter 230 02/07/2020 16:11
Chapter 229 29/06/2020 09:11
Chapter 228 27/06/2020 09:10
Chapter 227 26/06/2020 09:10
Chapter 226 22/06/2020 12:13
Chapter 222 : 225 20/06/2020 09:10
Chapter 221 17/06/2020 09:10
Chapter 220 15/06/2020 09:11
Chapter 219 13/06/2020 12:11
Chapter 218 11/06/2020 16:09
Chapter 217 08/06/2020 16:10
Chapter 216 06/06/2020 12:10
Chapter 215 04/06/2020 06:10
Chapter 214 04/06/2020 04:10
Chapter 213 03/06/2020 09:10
Chapter 212 03/06/2020 07:10
Chapter 211 02/06/2020 09:10
Chapter 210 29/05/2020 16:10
Chapter 209 26/05/2020 22:10
Chapter 208 22/05/2020 16:10
Chapter 207 19/05/2020 18:11
Chapter 206 19/05/2020 16:11
Chapter 205 10/05/2020 12:10
Chapter 204 06/05/2020 16:10
Chapter 203 04/05/2020 12:10
Chapter 202 02/05/2020 16:10
Chapter 201 30/04/2020 16:10
Chapter 200 30/04/2020 09:11
Chapter 199 26/04/2020 16:11
Chapter 198 22/04/2020 16:10
Chapter 197 20/04/2020 16:10
Chapter 196 18/04/2020 18:11
Chapter 195 16/04/2020 16:10
Chapter 194 16/04/2020 14:10
Chapter 193 08/04/2020 16:10
Chapter 192 06/04/2020 22:10
Chapter 191 03/04/2020 16:10
Chapter 190 01/04/2020 12:10
Chapter 189 24/03/2020 22:10
Chapter 188 24/03/2020 20:10
Chapter 187 19/03/2020 22:10
Chapter 186 19/03/2020 20:10
Chapter 185 13/03/2020 18:10
Chapter 184 13/03/2020 16:10
Chapter 183 27/02/2020 09:10
Chapter 182 27/02/2020 07:10
Chapter 181 24/02/2020 18:10
Chapter 180 24/02/2020 16:10
Chapter 179 20/02/2020 18:10
Chapter 178 20/02/2020 16:10
Chapter 177 14/02/2020 22:10
Chapter 176 14/02/2020 18:10
Chapter 175 08/02/2020 18:10
Chapter 174 08/02/2020 16:10
Chapter 173 03/02/2020 16:10
Chapter 171 26/01/2020 18:10
Chapter 170 26/01/2020 16:10
Chapter 169 26/01/2020 18:10
Chapter 167 26/01/2020 16:10
Chapter 168 26/01/2020 14:10
Chapter 166 25/01/2020 20:10
Chapter 165 25/01/2020 18:10
Chapter 164 25/01/2020 18:10
Chapter 163 25/01/2020 16:10
Chapter 162 25/01/2020 14:10
Chapter 161 24/01/2020 14:10
Chapter 160 22/01/2020 20:10
Chapter 159 22/01/2020 18:10
Chapter 158 22/01/2020 16:10
Chapter 157 22/01/2020 14:10
Chapter 156 22/01/2020 12:10
Chapter 155 22/01/2020 10:10
Chapter 154 22/01/2020 08:10
Chapter 153 22/01/2020 06:10
Chapter 152 12/11/2019 00:00
Chapter 151 12/05/2019 00:00
Chapter 150 22/01/2020 00:10
Chapter 149 21/01/2020 22:10
Chapter 148 21/01/2020 20:10
Chapter 147 21/01/2020 18:10
Chapter 146 11/04/2019 00:00
Chapter 145 21/01/2020 14:10
Chapter 144 21/01/2020 12:10
Chapter 143 21/01/2020 10:10
Chapter 142 21/01/2020 08:10
Chapter 141 21/01/2020 06:10
Chapter 140 21/01/2020 04:10
Chapter 139 21/01/2020 02:10
Chapter 138 21/01/2020 00:10
Chapter 137 20/01/2020 22:10
Chapter 136 09/09/2019 00:00
Chapter 135 09/06/2019 00:00
Chapter 134 09/04/2019 00:00
Chapter 133 20/01/2020 14:10
Chapter 132 20/01/2020 12:10
Chapter 131 20/01/2020 10:10
Chapter 130 20/01/2020 08:10
Chapter 129 20/01/2020 06:10
Chapter 128 08/07/2019 00:00
Chapter 127 08/02/2019 00:00
Chapter 126 20/01/2020 00:10
Chapter 125 19/01/2020 22:10
Chapter 124 19/01/2020 20:10
Chapter 123 19/01/2020 18:10
Chapter 122 19/01/2020 16:10
Chapter 121 19/01/2020 14:10
Chapter 120 19/01/2020 12:10
Chapter 119 19/01/2020 10:10
Chapter 118 06/10/2019 00:00
Chapter 117 06/04/2019 00:00
Chapter 116 19/01/2020 04:10
Chapter 115 19/01/2020 02:10
Chapter 114 19/01/2020 00:10
Chapter 113 05/11/2019 00:00
Chapter 112 05/04/2019 00:00
Chapter 111 18/01/2020 18:10
Chapter 110 18/01/2020 16:10
Chapter 109 18/01/2020 14:10
Chapter 108 04/07/2019 00:00
Chapter 107 18/01/2020 10:10
Chapter 106 18/01/2020 08:10
Chapter 105 03/11/2019 00:00
Chapter 104 03/07/2019 00:00
Chapter 103 03/04/2019 00:00
Chapter 102 18/01/2020 00:10
Chapter 101 17/01/2020 22:10
Chapter 100 17/01/2020 20:10
Chapter 99 02/11/2019 00:00
Chapter 98 17/01/2020 16:10
Chapter 97 17/01/2020 14:10
Chapter 96 01/11/2019 00:00
Chapter 95 01/06/2019 00:00
Chapter 94 17/01/2020 08:10
Chapter 93.5 17/01/2020 06:10
Chapter 93 17/01/2020 04:10
Chapter 92 17/01/2020 02:10
Chapter 91 17/01/2020 00:10
Chapter 90 12/09/2018 00:00
Chapter 89 12/05/2018 00:00
Chapter 88 16/01/2020 18:10
Chapter 87 16/01/2020 16:10
Chapter 86 16/01/2020 14:10
Chapter 85 16/01/2020 12:10
Chapter 84 11/07/2018 00:00
Chapter 83 11/03/2018 00:00
Chapter 82 16/01/2020 06:10
Chapter 81 16/01/2020 04:10
Chapter 80 16/01/2020 02:10
Chapter 79 16/01/2020 00:10
Chapter 78 09/11/2018 00:00
Chapter 77 09/04/2018 00:00
Chapter 76 15/01/2020 18:10
Chapter 75 15/01/2020 16:10
Chapter 74 08/06/2018 00:00
Chapter 73 15/01/2020 12:10
Chapter 72 15/01/2020 10:10
Chapter 71 15/01/2020 08:10
Chapter 70 06/11/2018 00:00
Chapter 69 06/04/2018 00:00
Chapter 68 15/01/2020 02:10
Chapter 67 15/01/2020 00:10
Chapter 66 14/01/2020 22:10
Chapter 65 14/01/2020 20:10
Chapter 64 14/01/2020 18:10
Chapter 63 05/09/2018 00:00
Chapter 62 05/04/2018 00:00
Chapter 61 05/03/2018 00:00
Chapter 60 14/01/2020 10:10
Chapter 59 14/01/2020 08:10
Chapter 58 14/01/2020 06:10
Chapter 57 04/09/2018 00:00
Chapter 56 04/08/2018 00:00
Chapter 55 03/12/2018 00:00
Chapter 54 03/06/2018 00:00
Chapter 53 03/03/2018 00:00
Chapter 52 13/01/2020 18:10
Chapter 51 13/01/2020 16:10
Chapter 50 13/01/2020 14:10
Chapter 49 02/10/2018 00:00
Chapter 48 02/04/2018 00:00
Chapter 47 13/01/2020 08:10
Chapter 46 13/01/2020 06:10
Chapter 45 13/01/2020 04:10
Chapter 44 01/04/2018 00:00
Chapter 43 13/01/2020 00:10
Chapter 42 12/12/2017 00:00
Chapter 41 12/06/2017 00:00
Chapter 40 12/01/2020 18:10
Chapter 39 11/04/2017 00:00
Chapter 38 12/01/2020 14:10
Chapter 37 12/01/2020 12:10
Chapter 36 12/01/2020 10:10
Chapter 35 10/06/2017 00:00
Chapter 34 09/07/2017 00:00
Chapter 33 09/06/2017 00:00
Chapter 32 09/05/2017 00:00
Chapter 31 09/04/2017 00:00
Chapter 30 09/03/2017 00:00
Chapter 29 09/02/2017 00:00
Chapter 28 09/01/2017 00:00
Chapter 27 11/01/2020 16:10
Chapter 26 11/01/2020 14:10
Chapter 25 11/01/2020 12:10
Chapter 24 08/01/2017 00:00
Chapter 23 08/01/2017 00:00
Chapter 22 08/01/2017 00:00
Chapter 21 11/01/2020 04:10
Chapter 20 11/01/2020 02:10
Chapter 19 11/01/2020 00:10
Chapter 18 10/01/2020 22:10
Chapter 17 10/01/2020 20:10
Chapter 16 10/01/2020 18:10
Chapter 15 10/01/2020 16:10
Chapter 14 10/01/2020 14:10
Chapter 13 10/01/2020 12:10
Chapter 12 10/01/2020 10:10
Chapter 11 10/01/2020 08:10
Chapter 10 10/01/2020 06:10
Chapter 9 10/01/2020 04:10
Chapter 8 10/01/2020 02:10
Chapter 7 10/01/2020 00:10
Chapter 6 09/01/2020 22:10
Chapter 5 06/11/2017 00:00
Chapter 4 09/01/2020 18:10
Chapter 3 09/01/2020 16:10
Chapter 2 09/01/2020 14:10
Chapter 1 09/01/2020 12:10

comment

Có thể bạn thích xem

Vẫn Luôn Cố Chấp - Van Luon Co Chap

Cập nhật lúc : 09/09/2018 22:26

Tình trạng : 12 / 12 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Luôn Có Người Đợi Anh - Luon Co Nguoi Đoi Anh

Cập nhật lúc : 14/01/2019 20:00

Tình trạng : 53 / 53 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tình Yêu Bay Lượn - Tinh Yeu Bay Luon

Cập nhật lúc : 17/02/2017 08:14

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi - Luon Co Nhan Loai Muon Chan Nuoi Toi

Cập nhật lúc : 24/12/2018 23:53

Tình trạng : 185 / 185 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Năng, Mạt Thế

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Luôn Có Thần Tiên Muốn Hãm Hại Ta - Luon Co Than Tien Muon Ham Hai Ta

Cập nhật lúc : 11/10/2019 07:19

Tình trạng : 66 / 68 Chapter

Thể loại: Anime, Manhua, Mystery, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Anh Vẫn Luôn Yêu Em - Anh Van Luon Yeu Em

Cập nhật lúc : 25/09/2020 17:41

Tình trạng : 107 / 109 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Điền Văn, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Danh Sách Yêu Quái - Ma Nữ - Yaoguai Mingdan

Cập nhật lúc : 03/02/2019 01:28

Tình trạng : 130 / 132 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Comedy - Hài Hước, Ecchi, Fantasy - Giả Tưởng, Manhua, School Life - Học Đường, Seinen, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Định Mệnh Anh Và Em - Quai Quai Băng - Đinh Menh Anh Va Em - Quai Quai Bang

Cập nhật lúc : 02/02/2019 02:34

Tình trạng : 387 / 387 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Ngược, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đầu Thai Thành Yêu Quái - Đau Thai Thanh Yeu Quai

Cập nhật lúc : 03/09/2020 18:40

Tình trạng : 6 / 8 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Manhua, Romance - Lãng Mạn, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vương Bài Yêu Quái Lữ Hành - Vuong Bai Yeu Quai Lu Hanh

Cập nhật lúc : 09/08/2019 18:56

Tình trạng : 3 / 5 Chapter

Thể loại: Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ông Chủ Của Tôi Là Yêu Quái - Ông Chu Cua Toi La Yeu Quai

Cập nhật lúc : 12/09/2019 23:19

Tình trạng : 71 / 73 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Đam Mỹ, Manhua, Romance - Lãng Mạn, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ngã Đích Phòng Khách Thị Yêu Quái - Nga Đich Phong Khach Thi Yeu Quai

Cập nhật lúc : 02/07/2020 00:40

Tình trạng : 4 / 6 Chapter

Thể loại: Manhua, Mature, Adult - Người lớn, Supernatural - Siêu Nhiên, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Hiệp Khách Giang Hồ - Hiep Khach Giang Ho

Cập nhật lúc : 30/09/2020 01:10

Tình trạng : 594 / 596 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhwa, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.189

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 29/09/2020 19:41

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.288

Đọc truyện

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 29/09/2020 13:40

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.392

Đọc truyện

Tự Cẩm - Tu Cam

Cập nhật lúc : 29/09/2020 23:41

Tình trạng : 815 / 817 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Vũ Động Càn Khôn - Vu Đong Can Khon

Cập nhật lúc : 29/09/2020 21:41

Tình trạng : 1309 / 1309 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Nông Nữ Thù Sắc - Nong Nu Thu Sac

Cập nhật lúc : 29/09/2020 21:35

Tình trạng : 229 / 231 Chapter

Thể loại: Cổ Đại, Manhua, Ngôn Tình, Màu, Xuyên Không

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.182

Đọc truyện