Long Uy Chiến Thần

Long Uy Chien Than

Tác giả : Lam Nha

Thể loại : Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 27/02/2023 21:03

Tình trạng : 1314 / 1316 Chapter

Lượt xem: 16199

[Tác giả: Lam Nha -- Thể loại: Ngôn Tình ] Bạn đang đọc truyện Long Uy Chiến Thần của tác giả Lam Nha. Chiến thần bao năm ẩn mình Chịu bao nhiêu ủy khuất xem thường, chịu sự nhục mạ của mọi người. Chiến thần xuất trời đất cuồng quay
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 1314 27/02/2023 23:33
Chapter 1313 27/02/2023 21:33
Chapter 1312 27/02/2023 19:33
Chapter 1311 27/02/2023 17:33
Chapter 1310 27/02/2023 15:33
Chapter 1309 27/02/2023 13:33
Chapter 1308 27/02/2023 11:33
Chapter 1307 27/02/2023 09:33
Chapter 1306 27/02/2023 07:33
Chapter 1305 27/02/2023 05:33
Chapter 1304 27/02/2023 03:33
Chapter 1303 27/02/2023 01:33
Chapter 1302 26/02/2023 23:33
Chapter 1301 26/02/2023 21:33
Chapter 1300 14/02/2023 23:34
Chapter 1299 14/02/2023 21:34
Chapter 1298 14/02/2023 19:34
Chapter 1297 14/02/2023 17:34
Chapter 1296 14/02/2023 15:34
Chapter 1295 14/02/2023 13:34
Chapter 1294 14/02/2023 11:34
Chapter 1293 14/02/2023 09:34
Chapter 1292 14/02/2023 07:34
Chapter 1291 14/02/2023 05:34
Chapter 1290 14/02/2023 03:34
Chapter 1289 14/02/2023 01:34
Chapter 1288 13/02/2023 23:34
Chapter 1287 13/02/2023 21:34
Chapter 1286 13/02/2023 19:34
Chapter 1285 13/02/2023 17:34
Chapter 1284 13/02/2023 15:34
Chapter 1283 13/02/2023 13:34
Chapter 1282 13/02/2023 11:34
Chapter 1281 13/02/2023 09:34
Chapter 1280 13/02/2023 07:34
Chapter 1279 13/02/2023 05:34
Chapter 1278 13/02/2023 03:34
Chapter 1277 13/02/2023 01:34
Chapter 1276 12/02/2023 23:34
Chapter 1275 12/02/2023 21:34
Chapter 1274 12/02/2023 19:34
Chapter 1273 12/02/2023 17:34
Chapter 1272 12/02/2023 15:34
Chapter 1271 12/02/2023 13:34
Chapter 1270 12/02/2023 11:34
Chapter 1269 12/02/2023 09:34
Chapter 1268 12/02/2023 07:34
Chapter 1267 12/02/2023 05:34
Chapter 1266 12/02/2023 03:34
Chapter 1265 12/02/2023 01:34
Chapter 1264 11/02/2023 23:34
Chapter 1263 11/02/2023 21:34
Chapter 1262 11/02/2023 19:34
Chapter 1261 11/02/2023 17:34
Chapter 1260 11/02/2023 15:34
Chapter 1259 11/02/2023 13:34
Chapter 1258 11/02/2023 11:34
Chapter 1257 11/02/2023 09:34
Chapter 1256 11/02/2023 07:34
Chapter 1255 11/02/2023 05:34
Chapter 1254 11/02/2023 03:34
Chapter 1253 11/02/2023 01:34
Chapter 1252 10/02/2023 23:34
Chapter 1251 10/02/2023 21:34
Chapter 1250 10/02/2023 19:30
Chapter 1249 10/02/2023 17:30
Chapter 1248 10/02/2023 15:30
Chapter 1247 10/02/2023 13:30
Chapter 1246 10/02/2023 11:30
Chapter 1245 10/02/2023 09:30
Chapter 1244 10/02/2023 07:30
Chapter 1243 10/02/2023 05:30
Chapter 1242 10/02/2023 03:30
Chapter 1241 10/02/2023 01:30
Chapter 1240 09/02/2023 23:30
Chapter 1239 09/02/2023 21:30
Chapter 1238 09/02/2023 19:30
Chapter 1237 09/02/2023 17:30
Chapter 1236 09/02/2023 15:30
Chapter 1235 09/02/2023 13:30
Chapter 1234 09/02/2023 11:30
Chapter 1233 09/02/2023 09:30
Chapter 1232 09/02/2023 07:30
Chapter 1231 09/02/2023 05:30
Chapter 1230 09/02/2023 03:30
Chapter 1229 09/02/2023 01:30
Chapter 1228 08/02/2023 23:30
Chapter 1227 08/02/2023 21:30
Chapter 1226 08/02/2023 19:30
Chapter 1225 08/02/2023 17:30
Chapter 1224 08/02/2023 15:30
Chapter 1223 08/02/2023 13:30
Chapter 1222 08/02/2023 11:30
Chapter 1221 08/02/2023 09:30
Chapter 1220 08/02/2023 07:30
Chapter 1219 08/02/2023 05:30
Chapter 1218 08/02/2023 03:30
Chapter 1217 08/02/2023 01:30
Chapter 1216 07/02/2023 23:30
Chapter 1215 07/02/2023 21:30
Chapter 1214 07/02/2023 19:30
Chapter 1213 07/02/2023 17:30
Chapter 1212 07/02/2023 15:30
Chapter 1211 07/02/2023 13:30
Chapter 1210 07/02/2023 11:30
Chapter 1209 07/02/2023 09:30
Chapter 1208 07/02/2023 07:30
Chapter 1207 07/02/2023 05:30
Chapter 1206 07/02/2023 03:30
Chapter 1205 07/02/2023 01:30
Chapter 1204 06/02/2023 23:30
Chapter 1203 06/02/2023 21:30
Chapter 1202 06/02/2023 19:30
Chapter 1201 06/02/2023 17:30
Chapter 1200 08/02/2023 13:28
Chapter 1199 08/02/2023 11:28
Chapter 1198 08/02/2023 09:28
Chapter 1197 08/02/2023 07:28
Chapter 1196 08/02/2023 05:28
Chapter 1195 08/02/2023 03:28
Chapter 1194 08/02/2023 01:28
Chapter 1193 07/02/2023 23:28
Chapter 1192 07/02/2023 21:28
Chapter 1191 07/02/2023 19:28
Chapter 1190 07/02/2023 17:28
Chapter 1189 07/02/2023 15:28
Chapter 1188 07/02/2023 13:28
Chapter 1187 07/02/2023 11:28
Chapter 1186 07/02/2023 09:28
Chapter 1185 07/02/2023 07:28
Chapter 1184 07/02/2023 05:28
Chapter 1183 07/02/2023 03:28
Chapter 1182 07/02/2023 01:28
Chapter 1181 06/02/2023 23:28
Chapter 1180 06/02/2023 21:28
Chapter 1179 06/02/2023 19:28
Chapter 1178 06/02/2023 17:28
Chapter 1177 06/02/2023 15:28
Chapter 1176 06/02/2023 13:28
Chapter 1175 06/02/2023 11:28
Chapter 1174 06/02/2023 09:28
Chapter 1173 06/02/2023 07:28
Chapter 1172 06/02/2023 05:28
Chapter 1171 06/02/2023 03:28
Chapter 1170 06/02/2023 01:28
Chapter 1169 05/02/2023 23:28
Chapter 1168 05/02/2023 21:28
Chapter 1167 05/02/2023 19:28
Chapter 1166 05/02/2023 17:28
Chapter 1165 05/02/2023 15:28
Chapter 1164 05/02/2023 13:28
Chapter 1163 05/02/2023 11:28
Chapter 1162 05/02/2023 09:28
Chapter 1161 05/02/2023 07:28
Chapter 1160 05/02/2023 05:28
Chapter 1159 05/02/2023 03:28
Chapter 1158 05/02/2023 01:28
Chapter 1157 04/02/2023 23:28
Chapter 1156 04/02/2023 21:28
Chapter 1155 04/02/2023 19:28
Chapter 1154 04/02/2023 17:28
Chapter 1153 04/02/2023 15:28
Chapter 1152 04/02/2023 13:28
Chapter 1151 04/02/2023 11:28
Chapter 1150 07/02/2023 13:34
Chapter 1149 07/02/2023 11:34
Chapter 1148 07/02/2023 09:34
Chapter 1147 07/02/2023 07:34
Chapter 1146 07/02/2023 05:34
Chapter 1145 07/02/2023 03:34
Chapter 1144 07/02/2023 01:34
Chapter 1143 06/02/2023 23:34
Chapter 1142 06/02/2023 21:34
Chapter 1141 06/02/2023 19:34
Chapter 1140 06/02/2023 17:34
Chapter 1139 06/02/2023 15:34
Chapter 1138 06/02/2023 13:34
Chapter 1137 06/02/2023 11:34
Chapter 1136 06/02/2023 09:34
Chapter 1135 06/02/2023 07:34
Chapter 1134 06/02/2023 05:34
Chapter 1133 06/02/2023 03:34
Chapter 1132 06/02/2023 01:34
Chapter 1131 05/02/2023 23:34
Chapter 1130 05/02/2023 21:34
Chapter 1129 05/02/2023 19:34
Chapter 1128 05/02/2023 17:34
Chapter 1127 05/02/2023 15:34
Chapter 1126 05/02/2023 13:34
Chapter 1125 05/02/2023 11:34
Chapter 1124 05/02/2023 09:34
Chapter 1123 05/02/2023 07:34
Chapter 1122 05/02/2023 05:34
Chapter 1121 05/02/2023 03:34
Chapter 1120 05/02/2023 01:34
Chapter 1119 04/02/2023 23:34
Chapter 1118 04/02/2023 21:34
Chapter 1117 04/02/2023 19:34
Chapter 1116 04/02/2023 17:34
Chapter 1115 04/02/2023 15:34
Chapter 1114 04/02/2023 13:34
Chapter 1113 04/02/2023 11:34
Chapter 1112 04/02/2023 09:34
Chapter 1111 04/02/2023 07:34
Chapter 1110 04/02/2023 05:34
Chapter 1109 04/02/2023 03:34
Chapter 1108 04/02/2023 01:34
Chapter 1107 03/02/2023 23:34
Chapter 1106 03/02/2023 21:34
Chapter 1105 03/02/2023 19:34
Chapter 1104 03/02/2023 17:34
Chapter 1103 03/02/2023 15:34
Chapter 1102 03/02/2023 13:34
Chapter 1101 03/02/2023 11:34
Chapter 1100 03/02/2023 19:34
Chapter 1099 03/02/2023 17:34
Chapter 1098 03/02/2023 15:34
Chapter 1097 03/02/2023 13:34
Chapter 1096 03/02/2023 11:34
Chapter 1095 03/02/2023 09:34
Chapter 1094 03/02/2023 07:34
Chapter 1093 03/02/2023 05:34
Chapter 1092 03/02/2023 03:34
Chapter 1091 03/02/2023 01:34
Chapter 1090 02/02/2023 23:34
Chapter 1089 02/02/2023 21:34
Chapter 1088 02/02/2023 19:34
Chapter 1087 02/02/2023 17:34
Chapter 1086 02/02/2023 15:34
Chapter 1085 02/02/2023 13:34
Chapter 1084 02/02/2023 11:34
Chapter 1083 02/02/2023 09:34
Chapter 1082 02/02/2023 07:34
Chapter 1081 02/02/2023 05:34
Chapter 1080 02/02/2023 03:34
Chapter 1079 02/02/2023 01:34
Chapter 1078 01/02/2023 23:34
Chapter 1077 01/02/2023 21:34
Chapter 1076 01/02/2023 19:34
Chapter 1075 01/02/2023 17:34
Chapter 1074 01/02/2023 15:34
Chapter 1073 01/02/2023 13:34
Chapter 1072 01/02/2023 11:34
Chapter 1071 01/02/2023 09:34
Chapter 1070 01/02/2023 07:34
Chapter 1069 01/02/2023 05:34
Chapter 1068 01/02/2023 03:34
Chapter 1067 01/02/2023 01:34
Chapter 1066 31/01/2023 23:34
Chapter 1065 31/01/2023 21:34
Chapter 1064 31/01/2023 19:34
Chapter 1063 31/01/2023 17:34
Chapter 1062 31/01/2023 15:34
Chapter 1061 31/01/2023 13:34
Chapter 1060 31/01/2023 11:34
Chapter 1059 31/01/2023 09:34
Chapter 1058 31/01/2023 07:34
Chapter 1057 31/01/2023 05:34
Chapter 1056 31/01/2023 03:34
Chapter 1055 31/01/2023 01:34
Chapter 1054 30/01/2023 23:34
Chapter 1053 30/01/2023 21:34
Chapter 1052 30/01/2023 19:34
Chapter 1051 30/01/2023 17:34
Chapter 1050 : Anh nghi ngờ 30/01/2023 19:29
Chapter 1049 : Thông báo đám tang 30/01/2023 17:29
Chapter 1048 : Thúc giục 30/01/2023 15:29
Chapter 1047 : Fan của cô 30/01/2023 13:29
Chapter 1046 : Về nhà 30/01/2023 11:29
Chapter 1045 : Quá khen 30/01/2023 09:29
Chapter 1044 : Về Đà Lạt 30/01/2023 07:29
Chapter 1043 : Được 30/01/2023 05:29
Chapter 1042 : Vẫn không biết sợ 30/01/2023 03:29
Chapter 1041 : Xác nhận 30/01/2023 01:29
Chapter 1040 : Ơn cứu mạng 29/01/2023 23:29
Chapter 1039 : Quỳ xuống 29/01/2023 21:29
Chapter 1038 : Không giận mà uy 29/01/2023 19:29
Chapter 1037 : Xe công an 29/01/2023 17:29
Chapter 1036 : Con dâu mẹ đấy 29/01/2023 15:29
Chapter 1035 : Nhặt xác người 29/01/2023 13:29
Chapter 1034 : Nghe qua chưa? 29/01/2023 11:29
Chapter 1033 : Mẹ không quản 29/01/2023 09:29
Chapter 1032 : Em gái 29/01/2023 07:29
Chapter 1031 : Nổ súng 29/01/2023 05:29
Chapter 1030 : Lén xem 29/01/2023 03:29
Chapter 1029 : Cầu xin 29/01/2023 01:29
Chapter 1028 : Cảm tạ 28/01/2023 23:29
Chapter 1027 : Nghĩa trang 28/01/2023 21:29
Chapter 1026 : Lấy thân làm gương 28/01/2023 19:29
Chapter 1025 : Sét đánh giữa trời quang 28/01/2023 17:29
Chapter 1024 : Nhận mẹ 28/01/2023 15:29
Chapter 1023 : Xa cách hơn mười năm 28/01/2023 13:29
Chapter 1022 : Súng vang 28/01/2023 11:29
Chapter 1021 : Sợ hãi không dám chạy 28/01/2023 09:29
Chapter 1020 : Cầu xin Long chủ 28/01/2023 07:29
Chapter 1019 : Tìm cách hoãn thời gian 28/01/2023 05:29
Chapter 1018 : Không tha 28/01/2023 03:29
Chapter 1017 : Chạy trốn 28/01/2023 01:29
Chapter 1016 : Con nghĩ dễ lắm sao 27/01/2023 23:29
Chapter 1015 : Quá nguy hiểm 27/01/2023 21:29
Chapter 1014 : Đi quá xa 27/01/2023 19:29
Chapter 1013 : Lo sợ 27/01/2023 17:29
Chapter 1012 : Binh lính nhảy dù 27/01/2023 15:29
Chapter 1011 : Không thể không tin 27/01/2023 13:29
Chapter 1010 : Run sợ 27/01/2023 11:29
Chapter 1009 : Kiên trì đến cùng 27/01/2023 09:29
Chapter 1008 : Đặc công Shadow 27/01/2023 07:29
Chapter 1007 : Bốn phía vây hãm 27/01/2023 05:29
Chapter 1006 : Tức giận 27/01/2023 03:29
Chapter 1005 : Không thể hi sinh 27/01/2023 01:29
Chapter 1004 : Nổ xe 26/01/2023 23:29
Chapter 1003 : Không nghĩ ra 26/01/2023 21:29
Chapter 1002 : Muốn tiêu diệt 26/01/2023 19:29
Chapter 1001 : Vẫn tập kích 26/01/2023 17:29
Chapter 1000 : Xe chống đạn 18/01/2023 19:29
Chapter 999 : Người áo đen 18/01/2023 17:29
Chapter 998 : Lý do 18/01/2023 15:29
Chapter 997 : Biết điều thì mau thả 18/01/2023 13:29
Chapter 996 : Tiếng hét 18/01/2023 11:29
Chapter 995 : Không giấu nữa 18/01/2023 09:29
Chapter 994 : Phẫu thuật 18/01/2023 07:29
Chapter 993 : Khen ngợi 18/01/2023 05:29
Chapter 992 : Sửng sốt 18/01/2023 03:29
Chapter 991 : Run rẩy 18/01/2023 01:29
Chapter 990 : Sợ hãi 17/01/2023 23:29
Chapter 989 : Đau buồn 17/01/2023 21:29
Chapter 988 : Bị thương 17/01/2023 19:29
Chapter 987 : Đi 17/01/2023 17:29
Chapter 986 : Mẹ bị áp bức 17/01/2023 15:29
Chapter 985 : Tin tưởng 17/01/2023 13:29
Chapter 984 : Tức giận 17/01/2023 11:29
Chapter 983 : Tái hôn? 17/01/2023 09:29
Chapter 982 : Mẹ anh gặp nguy hiểm 17/01/2023 07:29
Chapter 981 : Không để cô đi dễ dàng 17/01/2023 05:29
Chapter 980 : Gặp nguy hiểm 17/01/2023 03:29
Chapter 979 : Theo em 17/01/2023 01:29
Chapter 978 : Tin nhắn 16/01/2023 23:29
Chapter 977 : Không trả lời 16/01/2023 21:29
Chapter 976 : Nhớ 16/01/2023 19:29
Chapter 975 : Muốn gọi 16/01/2023 17:29
Chapter 974 : Dự cảm 16/01/2023 15:29
Chapter 973 : Không ngồi chờ 16/01/2023 13:29
Chapter 972 : Tuyên thệ 16/01/2023 11:29
Chapter 971 : Cô không chú ý 16/01/2023 09:29
Chapter 970 : Sẽ cố gắng 16/01/2023 07:29
Chapter 969 : Không biết 16/01/2023 05:29
Chapter 968 : Đề xuất 16/01/2023 03:29
Chapter 967 : Không phải bây giờ 16/01/2023 01:29
Chapter 966 : Nhiệm vụ 15/01/2023 23:29
Chapter 965 : Họ Đỗ tấn công 15/01/2023 21:29
Chapter 964 : Khóc lóc 15/01/2023 19:29
Chapter 963 : Xin tha 15/01/2023 17:29
Chapter 962 : Sắp bắt đầu 15/01/2023 15:29
Chapter 961 : Sợ chết khiếp 15/01/2023 13:29
Chapter 960 : Đợi 15/01/2023 11:29
Chapter 959 : Vận chuyển 15/01/2023 09:29
Chapter 958 : Đưa hài cốt 15/01/2023 07:29
Chapter 957 : Có biến 15/01/2023 05:29
Chapter 956 : Chữa trị 15/01/2023 03:29
Chapter 955 : Xin tha 15/01/2023 01:29
Chapter 954 : Đi cùng 14/01/2023 23:29
Chapter 953 : Đẫm máu 14/01/2023 21:29
Chapter 952 : Số phận 14/01/2023 19:29
Chapter 951 : Sao giờ mới ra 14/01/2023 17:29
Chapter 950 : Năm mươi năm 14/01/2023 15:29
Chapter 949 : Hôm sau 14/01/2023 13:29
Chapter 948 : Phải cảnh giác 14/01/2023 11:29
Chapter 947 : Kiêu ngạo 14/01/2023 09:29
Chapter 946 : Qua cơn nguy kịch 14/01/2023 07:29
Chapter 945 : Đội đặc công này làm ăn kiểu gì thế? 14/01/2023 05:29
Chapter 944 : Nợ máu phải trả bằng máu 14/01/2023 03:29
Chapter 943 : Người ta có giúp không? 14/01/2023 01:29
Chapter 942 : Chúng ta đến thành phố Quốc Hòa đi 13/01/2023 23:29
Chapter 941 : Có chuyện lớn rồi 13/01/2023 21:29
Chapter 940 : Đầu cậu dính nước à? 13/01/2023 19:29
Chapter 939 : Tôi là con của người giàu nhất Vĩnh Thụy 13/01/2023 17:29
Chapter 938 : Đúng là ngang ngược 13/01/2023 15:29
Chapter 937 : Cùng nhau chạy 13/01/2023 13:29
Chapter 936 : Cô phải đồng ý một chuyện 13/01/2023 11:29
Chapter 935 : Bồi thường chín trăm triệu 13/01/2023 09:29
Chapter 934 : Va chạm xe 13/01/2023 07:29
Chapter 933 : Sẽ luôn có cách 13/01/2023 05:29
Chapter 932 : Không cần cầu xin nữa, chúng ta đi 13/01/2023 03:29
Chapter 931 : Quỳ xuống cầu xin 13/01/2023 01:29
Chapter 930 : Vẫn tiếp tục làm con rể nhà họ Chu 12/01/2023 23:29
Chapter 929 : Người nhà của hộ soái phu nhân 12/01/2023 21:29
Chapter 928 : Phản quốc là tội chết 12/01/2023 19:29
Chapter 927 : Nhà họ Chu của tôi vẫn sáng suốt 12/01/2023 17:29
Chapter 926 : Ở lại khách sạn 12/01/2023 15:29
Chapter 925 : Nội gián 12/01/2023 13:29
Chapter 924 : Tôi đã phạm phải tội gì chứ? 12/01/2023 11:29
Chapter 923 : Một màn kịch 12/01/2023 09:29
Chapter 922 : Phá hủy xe tải 12/01/2023 07:29
Chapter 921 : Tai họa sau này 12/01/2023 05:29
Chapter 920 : Sau này đừng đỡ đạn như thế nữa 12/01/2023 03:29
Chapter 919 : Lấy thân đỡ đạn 12/01/2023 01:29
Chapter 918 : Lê Uy Long đến 11/01/2023 23:29
Chapter 917 : Bảo vệ quốc vương 11/01/2023 21:29
Chapter 916 : Cứu giá 11/01/2023 19:29
Chapter 915 : Long chủ gặp nguy hiểm 11/01/2023 17:29
Chapter 914 : Kẻ địch tập kích 11/01/2023 15:29
Chapter 913 : Anh ấy sẽ tìm người 11/01/2023 13:29
Chapter 912 : Logic có khoa học 11/01/2023 11:29
Chapter 911 : Nguyễn Tú Hằng phá đám 11/01/2023 09:29
Chapter 910 : Anh có bị điên không? 11/01/2023 07:29
Chapter 909 : Bức thư của Dương Văn Đoàn 11/01/2023 05:29
Chapter 908 : Em là vợ anh, không thể mềm yếu được 11/01/2023 03:29
Chapter 907 : Anh ta đã làm rất nhiều việc xấu rồi 11/01/2023 01:29
Chapter 906 : Chắc không phản quốc đâu 10/01/2023 23:29
Chapter 905 : Thử lòng hộ soái 10/01/2023 21:29
Chapter 904 : Hộ soái muốn tạo phản thì sao? 10/01/2023 19:29
Chapter 903 : Anh ta muốn được kế vị sớm 10/01/2023 17:29
Chapter 902 : Long chủ có suy nghĩ của Long chủ 10/01/2023 15:29
Chapter 901 : Hộ soái nên cẩn thận một chút 10/01/2023 13:29
Chapter 900 : Tôi sẽ tìm ra cách 10/01/2023 11:29
Chapter 899 : Cháu nói với cậu ta một câu là được 10/01/2023 09:29
Chapter 898 : Thím tìm cháu có việc gì vậy? 10/01/2023 07:29
Chapter 897 : Không nên tấn công 10/01/2023 05:29
Chapter 896 : Cuộc họp bí mật 10/01/2023 03:29
Chapter 895 : Phi Dương phản quốc theo địch rồi! 10/01/2023 01:29
Chapter 894 : Cảm ơn trời đất đã phù hộ cho nhà họ Chu 09/01/2023 23:29
Chapter 893 : Bao trọn tầng hai mươi sáu 09/01/2023 21:29
Chapter 892 : Hay là quốc vương đến biệt thự Tinh Nguyệt đi 09/01/2023 19:29
Chapter 891 : Vừa rồi tớ cũng đã nghe thấy 16/01/2023 19:31
Chapter 890 : Nhà họ Chu trở về thành phố Quốc Hòa 16/01/2023 17:31
Chapter 889 : Anh có việc quan trọng, xin lỗi! 16/01/2023 15:31
Chapter 888 : Ba phút nữa anh ấy sẽ gọi lại 16/01/2023 13:31
Chapter 887 : Hộ soái, có điện thoại 16/01/2023 11:31
Chapter 886 : Phá đám 16/01/2023 09:31
Chapter 885 : Hộ soái Trấn Nam gọi đến 16/01/2023 07:31
Chapter 884 : Anh hùng cũng cần có không gian riêng tư chứ 16/01/2023 05:31
Chapter 883 : Thiếu chút nữa là chảy máu mũi 16/01/2023 03:31
Chapter 882 : Đúng là một tên đàn ông đầu như khúc gỗ, không thể cứu chữa! 16/01/2023 01:31
Chapter 881 : Anh là chồng em, là anh hùng cái thế của em 15/01/2023 23:31
Chapter 880 : Lê Uy Long trở về 15/01/2023 21:31
Chapter 879 : Mọi người chờ đợi 15/01/2023 19:31
Chapter 878 : Quốc vương muốn đến thành phố Quốc Hòa 15/01/2023 17:31
Chapter 877 : Vang danh thiên hạ 15/01/2023 15:31
Chapter 876 : Chúng tôi không phản quốc 15/01/2023 13:31
Chapter 875 : Ai đã giết Taylor và tướng địch vậy? 15/01/2023 11:31
Chapter 874 : Đều tại Trương Minh Nguyệt 15/01/2023 09:31
Chapter 873 : Chúng ta có thể trốn ở đâu chứ? 15/01/2023 07:31
Chapter 872 : Cùng nhau chết chung 15/01/2023 05:31
Chapter 871 : Không chấp nhận đầu hàng 15/01/2023 03:31
Chapter 870 : Cuộc gọi với quốc vương nước Cự Hùng 15/01/2023 01:31
Chapter 869 : Đầu hàng 14/01/2023 23:31
Chapter 868 : Kế hoạch thất bại 14/01/2023 21:31
Chapter 867 : Hy vọng sẽ kết thúc sớm 14/01/2023 19:31
Chapter 866 : Tới hỗ trợ 14/01/2023 17:31
Chapter 865 : Đúng là không dễ làm 14/01/2023 15:31
Chapter 864 : Muốn bắt cóc 14/01/2023 13:31
Chapter 863 : Có gì đó không đúng 14/01/2023 11:31
Chapter 862 : Nhân cơ hội tóm gọn một lần 14/01/2023 09:31
Chapter 861 : Nghĩ ra cách đảo ngược tình thế? 14/01/2023 07:31
Chapter 860 : Báo cáo tình hình 14/01/2023 05:31
Chapter 859 : Chính tối đó 14/01/2023 03:31
Chapter 858 : Kết nối điện thoại 14/01/2023 01:31
Chapter 857 : Đều bị diệt 13/01/2023 23:31
Chapter 856 : Xuy xét 13/01/2023 21:31
Chapter 855 : Chiến báo 13/01/2023 19:31
Chapter 854 : Cảnh không nghĩ tới 13/01/2023 17:31
Chapter 853 : Ở yên tại đây 13/01/2023 15:31
Chapter 852 : Muốn cứu hai người 13/01/2023 13:31
Chapter 851 : Có giỏi thì làm đi 13/01/2023 11:31
Chapter 850 : Dũng mãnh 13/01/2023 09:31
Chapter 849 : Vạn Kiếm Tề Phát 13/01/2023 07:31
Chapter 848 : Cẩn thận! 13/01/2023 05:31
Chapter 847 : Xấu hổ 13/01/2023 03:31
Chapter 846 : Chấp nhận 13/01/2023 01:31
Chapter 845 : Cầu cứu 12/01/2023 23:31
Chapter 844 : Cưỡng ép 12/01/2023 21:31
Chapter 843 : Sợ hãi khi thấy anh 12/01/2023 19:31
Chapter 842 : Nếu không thể đánh bại 12/01/2023 17:31
Chapter 841 : Tuyệt vọng 14/01/2023 23:28
Chapter 840 : Bị mai phục 14/01/2023 21:28
Chapter 839 : Quân địch tử thương 14/01/2023 19:28
Chapter 838 : Tăng cường đề phòng 14/01/2023 17:28
Chapter 837 : Chạy 14/01/2023 15:28
Chapter 836 : Đều bị công kích 14/01/2023 13:28
Chapter 835 : Cúp máy 14/01/2023 11:28
Chapter 834 : Xem hổ đánh nhau 14/01/2023 09:28
Chapter 833 : Cứu người 14/01/2023 07:28
Chapter 832 : Rối loạn 14/01/2023 05:28
Chapter 831 : Sợ hãi 14/01/2023 03:28
Chapter 830 : Việc lớn không xong 13/01/2023 23:28
Chapter 829 : Mất liên lạc 13/01/2023 21:28
Chapter 828 : Xuất phát 13/01/2023 19:28
Chapter 827 : Đạn đạo 13/01/2023 17:28
Chapter 826 : Bị ép 13/01/2023 15:28
Chapter 825 : Sợ bị chà đạp 13/01/2023 13:28
Chapter 824 : Bị bắt 13/01/2023 11:28
Chapter 823 : Không khuất phục 13/01/2023 09:28
Chapter 822 : Tự mình 13/01/2023 07:28
Chapter 821 : Hung hãn 13/01/2023 05:28
Chapter 820 : Súng nổ 13/01/2023 03:28
Chapter 819 : Vết máu 13/01/2023 01:28
Chapter 818 : Tiếng nổ 12/01/2023 23:28
Chapter 817 : Chỉ còn một chút nữa 12/01/2023 21:28
Chapter 816 : Chỉ có thể tin tưởng 12/01/2023 19:28
Chapter 815 : Cái khó ló cái khôn 12/01/2023 17:28
Chapter 814 : Bản đồ khác 12/01/2023 15:28
Chapter 813 : Gọi điện 12/01/2023 13:28
Chapter 812 : Chạy trốn 12/01/2023 11:28
Chapter 811 : Giao tranh (2) 12/01/2023 09:28
Chapter 810 : Giao tranh 12/01/2023 07:28
Chapter 809 : Treo người 12/01/2023 05:28
Chapter 808 : Nhất định phải gửi 12/01/2023 03:28
Chapter 807 : Muốn giết anh 12/01/2023 01:28
Chapter 806 : Điện khẩn 11/01/2023 23:28
Chapter 805 : Anh ngủ mất rồi 11/01/2023 21:28
Chapter 804 : Vui vẻ 11/01/2023 19:28
Chapter 803 : Em nhìn lén anh à 11/01/2023 17:28
Chapter 802 : Đợi một lát 11/01/2023 15:28
Chapter 801 : Hiểu ra 11/01/2023 13:28
Chapter 800 : Bản đồ bố trí 11/01/2023 11:28
Chapter 799 : Đón Taylor 11/01/2023 09:28
Chapter 798 : Mất hết mặt mũi 11/01/2023 07:28
Chapter 797 : Chờ sắp xếp 11/01/2023 05:28
Chapter 796 : Không thể loạn 11/01/2023 03:28
Chapter 795 : Có thể thắng không? 11/01/2023 01:28
Chapter 794 : Phải có giác ngộ của hộ soái 10/01/2023 23:28
Chapter 793 : Nói rõ 10/01/2023 21:28
Chapter 792 : Không cần ngại 10/01/2023 19:28
Chapter 791 : Tung tin 10/01/2023 17:28
Chapter 790 : Ghen 10/01/2023 15:28
Chapter 789 : Xác định nhà họ Trần phản bội 10/01/2023 13:28
Chapter 788 : Đồng ý đi cứu 10/01/2023 11:28
Chapter 787 : Cô muốn gặp anh 10/01/2023 09:28
Chapter 786 : Bí mật 10/01/2023 07:28
Chapter 785 : Cứu người 10/01/2023 05:28
Chapter 784 : Rơi vào tay địch 10/01/2023 03:28
Chapter 783 : Sau này gặp lại 10/01/2023 01:28
Chapter 782 : Chiến lược 09/01/2023 23:28
Chapter 781 : Kế hoạch 09/01/2023 21:28
Chapter 780 : Cứu viện 12/01/2023 19:28
Chapter 779 : Tôi liều mạng 12/01/2023 17:28
Chapter 778 : Giết địch 12/01/2023 15:28
Chapter 777 : Tiếng súng bên tai 12/01/2023 13:28
Chapter 776 : Chờ đợi phương án 12/01/2023 11:28
Chapter 775 : Nhà họ Trần 12/01/2023 09:28
Chapter 774 : Video 12/01/2023 07:28
Chapter 773 : To gan lớn mật 12/01/2023 05:28
Chapter 772 : Anh đến 12/01/2023 03:28
Chapter 771 : Không quỳ 12/01/2023 01:28
Chapter 770 : Hắt rượu 11/01/2023 23:28
Chapter 769 : Cô hai Chu, mau qua đây 11/01/2023 21:28
Chapter 768 : Nịnh nọt 11/01/2023 19:28
Chapter 767 : Hứng thú 11/01/2023 17:28
Chapter 766 : Một chiến thần bất bại 11/01/2023 15:28
Chapter 765 : Vất vả rồi 11/01/2023 13:28
Chapter 764 : Bị truy kích 11/01/2023 11:28
Chapter 763 : Quốc Hòa nguy hiểm 11/01/2023 09:28
Chapter 762 : Chiến đấu hết sức (1) 11/01/2023 07:28
Chapter 761 : Đỡ đạn 11/01/2023 05:28
Chapter 760 : Giết địch 11/01/2023 03:28
Chapter 759 : Chuẩn bị chiến đấu 11/01/2023 01:28
Chapter 758 : Tại Bắc Giang 10/01/2023 23:28
Chapter 757 : Biên giới phía đông 10/01/2023 21:28
Chapter 756 : Có một không hai 10/01/2023 19:28
Chapter 755 : Chúng ta còn trận nữa 10/01/2023 17:28
Chapter 754 : Đầu hàng 10/01/2023 15:28
Chapter 753 : Nâng cờ trắng 10/01/2023 13:28
Chapter 752 : Máy bay chi viện 10/01/2023 11:28
Chapter 751 : Liên hệ tham mưu 10/01/2023 09:28
Chapter 750 : Chiến đấu (3) 10/01/2023 07:28
Chapter 749 : Chiến đấu (2) 10/01/2023 05:28
Chapter 748 : Chiến đấu (1) 10/01/2023 03:28
Chapter 747 : Ba phút nữa 10/01/2023 01:28
Chapter 746 : Tình hình khẩn cấp 09/01/2023 23:28
Chapter 745 : Trận chiến quan trọng 09/01/2023 21:28
Chapter 744 : Thời gian cấp bách 09/01/2023 19:28
Chapter 743 : Chúng ta phải đoạt lại 09/01/2023 17:28
Chapter 742 : Một mình xâm nhập 09/01/2023 15:28
Chapter 741 : Kiên trì lên 09/01/2023 13:28
Chapter 740 : Nhà họ Chu rời khỏi Quốc Hòa 09/01/2023 11:28
Chapter 739 : Bố trí 09/01/2023 09:28
Chapter 738 : Đầu quân cho Liệt Ưng 09/01/2023 07:28
Chapter 737 : Không đến lượt em 09/01/2023 05:28
Chapter 736 : Họ Phan theo Liệt Ưng 09/01/2023 03:28
Chapter 735 : Đó là phản quốc 09/01/2023 01:28
Chapter 734 : Súc sinh 08/01/2023 23:28
Chapter 733 : Đề nghị theo địch 08/01/2023 21:28
Chapter 732 : Rời khỏi Tinh Nguyệt 08/01/2023 19:28
Chapter 731 : Thất thủ sao? 08/01/2023 17:28
Chapter 730 : Giữ vững phía Nam 11/01/2023 19:29
Chapter 729 : Xoay chuyển tình hình 11/01/2023 17:29
Chapter 728 : Nhất định phải bảo vệ 11/01/2023 15:29
Chapter 727 : Xông lên 11/01/2023 13:29
Chapter 726 : Mọi sự sắp xếp 11/01/2023 11:29
Chapter 725 : Kế hay 11/01/2023 09:29
Chapter 724 : Để họ lập công chuộc tội 11/01/2023 07:29
Chapter 723 : Thả người 11/01/2023 05:29
Chapter 722 : Cứu được Long Chủ 11/01/2023 03:29
Chapter 721 : Trẫm đã trách oan họ rồi 11/01/2023 01:29
Chapter 720 : Lê Uy Long đến 10/01/2023 23:29
Chapter 719 : Tại sao phản bội 10/01/2023 21:29
Chapter 718 : Ngàn dặm cứu chủ 10/01/2023 19:29
Chapter 717 : Hàn H?? Tạo phản 10/01/2023 17:29
Chapter 716 : Có dã tâm tạo phản 10/01/2023 15:29
Chapter 715 : Chiến tranh bắt đầu 10/01/2023 13:29
Chapter 714 : Giết người diệt khẩu 10/01/2023 11:29
Chapter 713 : Lòng trung thành có trời đất chứng giám 10/01/2023 09:29
Chapter 712 : Trương Minh Nguyệt 10/01/2023 07:29
Chapter 711 : Tiếp cận để bắt cóc Chu Nhược Mai 10/01/2023 05:29
Chapter 710 : Rốt cuộc ai là nội gián? 10/01/2023 03:29
Chapter 709 : Cầu cứu nhưng vô dụng 10/01/2023 01:29
Chapter 708 : Rùa đen rụt đầu 09/01/2023 23:29
Chapter 707 : Chỉ cần Lê Uy Long chết, tôi nguyện cống hiến hết sức lực! 09/01/2023 21:29
Chapter 706 : Lê Uy Long ở chiến vực, cô ấy đương nhiên cũng phải ở chiến vực 09/01/2023 19:29
Chapter 705 : Biện pháp để phá vỡ kẻ thù 09/01/2023 17:29
Chapter 704 : Đầu hàng kẻ địch, giết không tha! 09/01/2023 15:29
Chapter 703 : Đầu quân cho giặc 09/01/2023 13:29
Chapter 702 : Mua chuộc 09/01/2023 11:29
Chapter 701 : Chúng ta đều bi3n thái như nhau 09/01/2023 09:29
Chapter 700 : Cuộc đời này không còn gì nuối tiếc nữa 30/12/2022 23:28
Chapter 699 : Tâm sự lúc nửa đêm 30/12/2022 21:28
Chapter 698 : Sợ cô ghen 30/12/2022 19:28
Chapter 697 : Luyện tập chiêu thức đầu tiên 30/12/2022 17:28
Chapter 696 : Chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu 30/12/2022 15:28
Chapter 695 : Em đến phòng anh một chút đi 30/12/2022 13:28
Chapter 694 : Về giường mà ân ái với nhau 30/12/2022 11:28
Chapter 693 : Khiến Chu Nhược Mai thân bại danh liệt 30/12/2022 09:28
Chapter 692 : Tôi sẽ xây dựng lại Tập đoàn DG 30/12/2022 07:28
Chapter 691 : Nhà họ Chu hối hận 30/12/2022 05:28
Chapter 690 : Nhà họ Chu đều là một lũ ngu ngốc 30/12/2022 03:28
Chapter 689 : Mỗi ngày đều khiến cho Lê Uy Long không thể rời khỏi giường 30/12/2022 01:28
Chapter 688 : Sao có thể là Lê Uy Long được chứ 29/12/2022 23:28
Chapter 687 : Tiết lộ sự thật 29/12/2022 21:28
Chapter 686 : Sỉ nhục đất nước 29/12/2022 19:28
Chapter 685 : Cậu ta có coi em là mẹ vợ không? 29/12/2022 17:28
Chapter 684 : Do mình nghĩ quá rồi 29/12/2022 15:28
Chapter 683 : Toàn thành phố giới nghiêm 29/12/2022 13:28
Chapter 682 : Tôi muốn ngủ một mình 29/12/2022 11:28
Chapter 681 : Anh không thể đến đó 29/12/2022 09:28
Chapter 680 : Các nước hợp lực tấn công Đại Long 29/12/2022 07:28
Chapter 679 : Cô có phải Hổ Soái phu nhân không? 29/12/2022 05:28
Chapter 678 : Long Chủ đốc thúc trận chiến 29/12/2022 03:28
Chapter 677 : Quyết định tiết lộ sự thật 29/12/2022 01:28
Chapter 676 : Dọn dẹp thi thể 28/12/2022 23:28
Chapter 675 : Sự thật bị bại lộ 28/12/2022 21:28
Chapter 674 : Cô không phải là Hộ Soái phu nhân 28/12/2022 19:28
Chapter 673 : Liều mạng ôm bom 28/12/2022 17:28
Chapter 672 : Đơn phương chống địch 30/12/2022 19:30
Chapter 671 : Linh cảm 30/12/2022 17:30
Chapter 670 : Một cặp trời sinh 30/12/2022 15:30
Chapter 669 : Chu nhược mai gặp nguy 30/12/2022 13:30
Chapter 668 : Bảo vệ vợ tôi cho tốt 30/12/2022 11:30
Chapter 667 : Chu nhược mai gặp nguy 30/12/2022 09:30
Chapter 666 : Bảo vệ vợ tôi cho tốt 30/12/2022 07:30
Chapter 665 : Điều binh phòng thủ 30/12/2022 05:30
Chapter 664 : Thân phận không thể nói 30/12/2022 03:30
Chapter 663 : Không đánh mà lui 30/12/2022 01:30
Chapter 662 : San thành bình địa 29/12/2022 23:30
Chapter 661 : Đội hình hoành tráng 29/12/2022 21:30
Chapter 660 : Rút lui 29/12/2022 19:30
Chapter 659 : Bị bắt 29/12/2022 17:30
Chapter 658 : Hạnh tai lạc họa 29/12/2022 15:30
Chapter 657 : Chiến tranh bùng nổ 29/12/2022 13:30
Chapter 656 : Lập cậu làm trữ quân 29/12/2022 11:30
Chapter 655 : Quốc vương không thể đi 29/12/2022 09:30
Chapter 654 : Được giải cứu 29/12/2022 07:30
Chapter 653 : Tốc chiến tốc thắng 29/12/2022 05:30
Chapter 652 : Chiến đấu 29/12/2022 03:30
Chapter 651 : Không thể xuất binh 29/12/2022 01:30
Chapter 650 : Giao chiến 28/12/2022 23:30
Chapter 649 : Giải cứu 28/12/2022 21:30
Chapter 648 : Bọn buôn người 28/12/2022 19:30
Chapter 647 : Anh kết thúc nhanh thế à? 28/12/2022 17:30
Chapter 646 : Chúng ta thử thôi 28/12/2022 15:30
Chapter 645 : Chúng ta phải tranh thủ thời gian 28/12/2022 13:30
Chapter 644 : Bổ nhiệm cô lê hồng ngọc làm hiệu trưởng 28/12/2022 11:30
Chapter 643 : Về lại trường 28/12/2022 09:30
Chapter 642 : Kinh ngạc 28/12/2022 07:30
Chapter 641 : Có nỗi khổ khó nói 28/12/2022 05:30
Chapter 640 : Biết ơn cô 28/12/2022 03:30
Chapter 639 : Đưa cô giáo đến trường 28/12/2022 01:30
Chapter 638 : Tôi không nghe thấy gì hết 27/12/2022 23:30
Chapter 637 : Đau lắm, em không nhịn được 27/12/2022 21:30
Chapter 636 : Đau quá, nhẹ một chút 27/12/2022 19:30
Chapter 635 : Tớ và anh ấy chưa làm gì cả 27/12/2022 17:30
Chapter 634 : Truy tìm 27/12/2022 15:30
Chapter 633 : Có độc giả cầm súng đến bắn tớ 27/12/2022 13:30
Chapter 632 : Có người muốn giết anh 27/12/2022 11:30
Chapter 631 : Có sát khí 27/12/2022 09:30
Chapter 630 : Sẽ rất nhẹ nhàng 27/12/2022 07:30
Chapter 629 : Chúng ta mau tham luận thôi 27/12/2022 05:30
Chapter 628 : Nổ quá rồi 27/12/2022 03:30
Chapter 627 : Cái gì mà ba giây 27/12/2022 01:30
Chapter 626 : Giới nghiêm 26/12/2022 23:30
Chapter 625 : Sinh một đứa đi 26/12/2022 21:30
Chapter 624 : Phạt anh ấy 26/12/2022 19:30
Chapter 623 : Đúng là sầu riêng 26/12/2022 17:30
Chapter 622 : Mau về dỗ vợ 26/12/2022 15:30
Chapter 621 : Không rõ cảm thấy gì 26/12/2022 13:30
Chapter 620 : Thật đáng tiếc 26/12/2022 11:30
Chapter 619 : Cảm giác thế nào? 26/12/2022 09:30
Chapter 618 : Hai hổ đấu nhau 26/12/2022 07:30
Chapter 617 : Ai bảo anh chọc giận em 26/12/2022 05:30
Chapter 616 : Cô liều mạng 26/12/2022 03:30
Chapter 615 : Thực lực 26/12/2022 01:30
Chapter 614 : Thật quá không ngờ 25/12/2022 23:30
Chapter 613 : Vậy tiếp tục 25/12/2022 21:30
Chapter 612 : Vừa rồi là tôi nhường thôi 25/12/2022 19:30
Chapter 611 : Đấu nào 25/12/2022 17:30
Chapter 610 : Tụi em đang làm gì vậy? 25/12/2022 15:30
Chapter 609 : Cô muốn đấu như nào? 25/12/2022 13:30
Chapter 608 : Chơi bóng 25/12/2022 11:30
Chapter 607 : Phương án đối phó 25/12/2022 09:30
Chapter 606 : Cô chỉ cần nhặt xác thôi 25/12/2022 07:30
Chapter 605 : Chuyện gì? 25/12/2022 05:30
Chapter 604 : Chim sẻ núp phía sau 25/12/2022 03:30
Chapter 603 : Địch tới 25/12/2022 01:30
Chapter 602 : Chồng cậu thật chu đáo 24/12/2022 23:30
Chapter 601 : Còn dám làm càn? 24/12/2022 21:30
Chapter 600 : Hai người lo lắng 30/12/2022 13:28
Chapter 599 : Muốn ăn cướp? 30/12/2022 11:28
Chapter 598 : Đã hối hận chưa 30/12/2022 09:28
Chapter 597 : Dám thách thức cô 30/12/2022 07:28
Chapter 596 : Nói gì cơ? 30/12/2022 05:28
Chapter 595 : Buông họ ra! 30/12/2022 03:28
Chapter 594 : Để xem các cô như nào 30/12/2022 01:28
Chapter 593 : Mời anh đi cho 29/12/2022 23:28
Chapter 592 : Quá thu hút 29/12/2022 21:28
Chapter 591 : Quán bar hải đường 29/12/2022 19:28
Chapter 590 : Cô ấy vượt quá giới hạn? 29/12/2022 17:28
Chapter 589 : Đi với tớ đi mà 29/12/2022 15:28
Chapter 588 : Có vấn đề! 29/12/2022 13:28
Chapter 587 : Bắt người 29/12/2022 11:28
Chapter 586 : Vốn là không liên quan 29/12/2022 09:28
Chapter 585 : Tôi không muốn là cậu chủ long 29/12/2022 07:28
Chapter 584 : Bố ruột anh ta 29/12/2022 05:28
Chapter 583 : Long chủ xin lỗi 29/12/2022 03:28
Chapter 582 : Có gì cần giao phó 29/12/2022 01:28
Chapter 581 : Long chủ đã quyết 28/12/2022 23:28
Chapter 580 : Cuộc họp 28/12/2022 21:28
Chapter 579 : Tình hình mới 28/12/2022 19:28
Chapter 578 : Buộc phải rút lui 28/12/2022 17:28
Chapter 577 : Tôi sẽ gọi điện 28/12/2022 15:28
Chapter 576 : Ông ta không ngờ 28/12/2022 13:28
Chapter 575 : Bí mật xử tử 28/12/2022 11:28
Chapter 574 : Im mồm 28/12/2022 09:28
Chapter 573 : Người một nhà 28/12/2022 07:28
Chapter 572 : Không cần đền gì hết 28/12/2022 05:28
Chapter 571 : Ông dám sao? 28/12/2022 03:28
Chapter 570 : Hà ngọc lan tới 28/12/2022 01:28
Chapter 569 : Tôi đã nói rồi 27/12/2022 23:28
Chapter 568 : Vô liêm sỉ 27/12/2022 21:28
Chapter 567 : Xử tử 27/12/2022 19:28
Chapter 566 : Tôi chỉ cần một câu của anh thôi 27/12/2022 17:28
Chapter 565 : Gọi cho học sinh của cô 27/12/2022 15:28
Chapter 564 : Như vậy cũng đòi đánh anh? 27/12/2022 13:28
Chapter 563 : Tôi là người yêu cô ấy 27/12/2022 11:28
Chapter 562 : Tránh ra 27/12/2022 09:28
Chapter 561 : Anh ấy không phải 27/12/2022 07:28
Chapter 560 : Sao anh biết rõ mọi chuyện vậy? 27/12/2022 05:28
Chapter 559 : Mong họ hạnh phúc 27/12/2022 03:28
Chapter 558 : Dựa vào linh cảm thôi 27/12/2022 01:28
Chapter 557 : Lê hồng ngọc bất ngờ 26/12/2022 23:28
Chapter 556 : Phục chức 26/12/2022 21:28
Chapter 555 : Không nên biết quá nhiều 26/12/2022 19:28
Chapter 554 : Vẫn chưa điều tra ra 26/12/2022 17:28
Chapter 553 : Đôi bên xấu hổ 26/12/2022 15:28
Chapter 552 : Ở lại ăn cơm 26/12/2022 13:28
Chapter 551 : Nhận lỗi 26/12/2022 11:28
Chapter 550 : Bà ấy ở đâu? 26/12/2022 09:28
Chapter 549 : Nói rõ 26/12/2022 07:28
Chapter 548 : Sợ hãi quá 26/12/2022 05:28
Chapter 547 : Nằm mơ cũng không ngờ 26/12/2022 03:28
Chapter 546 : Bà ta không ngờ 26/12/2022 01:28
Chapter 545 : Bà đâu phải mẹ vợ tôi 25/12/2022 23:28
Chapter 544 : Tới mộ 25/12/2022 21:28
Chapter 543 : Tô ánh tuyết sợ hãi 25/12/2022 19:28
Chapter 542 : tra xét 25/12/2022 17:28
Chapter 541 : xử trí bà ta 25/12/2022 15:28
Chapter 540 : Cậu sám đánh tôi 25/12/2022 13:28
Chapter 539 : Tát nước con gái 25/12/2022 11:28
Chapter 538 : Lờ mờ 25/12/2022 09:28
Chapter 537 : Hợp đồng mới 25/12/2022 07:28
Chapter 536 : im lặng 25/12/2022 05:28
Chapter 535 : Của em chưa kết thúc 25/12/2022 03:28
Chapter 534 : Em đã nói rồi 25/12/2022 01:28
Chapter 533 : Con đúng là dâu thảo 24/12/2022 23:28
Chapter 532 : Bà hoàng nổi giận 24/12/2022 21:28
Chapter 531 : Bà ta nghĩ 24/12/2022 19:28
Chapter 530 : bà hoàng nghẹn ngào 24/12/2022 17:28
Chapter 529 : Kết thúc họp báo 24/12/2022 15:28
Chapter 528 : Nếu họ muốn hợp tác 24/12/2022 13:28
Chapter 527 : Tôi sẽ sắp xếp ngay 24/12/2022 11:28
Chapter 526 : Anh có ngốc không? 24/12/2022 09:28
Chapter 525 : Gọi điện 24/12/2022 07:28
Chapter 524 : Ông trời giúp đỡ 24/12/2022 05:28
Chapter 523 : Anh muốn em tiếp quản 24/12/2022 03:28
Chapter 522 : Cầu nguyện 24/12/2022 01:28
Chapter 521 : Nhà họ chu 23/12/2022 23:28
Chapter 520 : Em sẽ bận đấy 23/12/2022 21:28
Chapter 519 : Lương tháng còn chưa kịp nhận 23/12/2022 19:28
Chapter 518 : Gọi cho minh hải 23/12/2022 17:28
Chapter 517 : Tớ cùng cậu ngủ 23/12/2022 15:28
Chapter 516 : nếu em chỉ là người phụ nữ bình thường 23/12/2022 13:28
Chapter 515 : Khổ tận cam lai 23/12/2022 11:28
Chapter 514 : Em muốn anh nói ra 23/12/2022 09:28
Chapter 513 : Anh là ai cơ? 23/12/2022 07:28
Chapter 512 : Anh làm được 23/12/2022 05:28
Chapter 511 : Kho báu 23/12/2022 03:28
Chapter 510 : Trận chiến kết thúc rồi ư? 23/12/2022 01:28
Chapter 509 : Lối đi 22/12/2022 23:28
Chapter 508 : Cậu làm tớ hết hồn 22/12/2022 21:28
Chapter 507 : Không cần anh ra tay 22/12/2022 19:28
Chapter 506 : Tấn công anh 22/12/2022 17:28
Chapter 505 : Đứng trước anh đều không là gì 22/12/2022 15:28
Chapter 504 : Chờ lệnh 22/12/2022 13:28
Chapter 503 : Biến 22/12/2022 11:28
Chapter 502 : Súng nổ 22/12/2022 09:28
Chapter 501 : Em bảo quản giúp anh 22/12/2022 07:28
Chapter 500 : Hiên viên cửu kiếm 22/12/2022 05:28
Chapter 499 : Thanh kiếm uống máu 22/12/2022 03:28
Chapter 498 : Thanh kiếm rung lên 22/12/2022 01:28
Chapter 497 : Đáng ghét 21/12/2022 23:28
Chapter 496 : Định làm gì? 21/12/2022 21:28
Chapter 495 : Kinh ngạc 21/12/2022 19:28
Chapter 494 : Em nói gì cũng đúng 21/12/2022 17:28
Chapter 493 : Không rút nổi 21/12/2022 15:28
Chapter 492 : Cổ văn 21/12/2022 13:28
Chapter 491 : Câm cho tôi 21/12/2022 11:28
Chapter 490 : Anh không cho em giấu 21/12/2022 09:28
Chapter 489 : Phải bảo vệ 21/12/2022 07:28
Chapter 488 : Sống và chết 21/12/2022 05:28
Chapter 487 : Muốn phá giải 21/12/2022 03:28
Chapter 486 : Căng thẳng 21/12/2022 01:28
Chapter 485 : Thần binh trời giáng 20/12/2022 23:28
Chapter 484 : Nước đi tuyệt vời 20/12/2022 21:28
Chapter 483 : Đây chính là cơ duyên mà anh đã nói 20/12/2022 19:28
Chapter 482 : Làm gì có người nào không sợ chết? 20/12/2022 17:28
Chapter 481 : Ngựa ba lui bốn 20/12/2022 15:28
Chapter 480 : Đánh cược mạng sống thì đã là gì  20/12/2022 13:28
Chapter 479 : Em muốn cùng chung sống chết với anh 20/12/2022 11:28
Chapter 478 : Cô để cho chồng cô chơi cờ thay cho cô đi 20/12/2022 09:28
Chapter 477 : Thất bại là mẹ của thành công 20/12/2022 07:28
Chapter 476 : Tôi sẽ cho tôn quốc tài thêm một cơ hội 20/12/2022 05:28
Chapter 475 : Vậy thì cứ để cô ấy đến phá giải ván cờ tàn này đi 20/12/2022 03:28
Chapter 474 : Nếu ông không tin thì cứ chờ xem 20/12/2022 01:28
Chapter 473 : Bên đỏ sắp thua rồi 19/12/2022 23:28
Chapter 472 : Cuối cùng cô cũng đến rồi 19/12/2022 21:28
Chapter 471 : Chúng ta xuất phát đến núi hổ sơn 19/12/2022 19:28
Chapter 470 : Em làm ma cũng sẽ không tha cho anh đâu 19/12/2022 17:28
Chapter 469 : Tại sao anh lại giết họ 19/12/2022 15:28
Chapter 468 : Làm sao có thể thấy chết mà không cứu được 19/12/2022 13:28
Chapter 467 : Rốt cuộc anh có thân phận gì 19/12/2022 11:28
Chapter 466 : Anh muốn cùng chị dâu đi xuống dưới hang động sao 19/12/2022 09:28
Chapter 465 : Anh đã nghĩ được cách rồi 19/12/2022 07:28
Chapter 464 : Anh có cách cứu nguyễn tú cẩm 19/12/2022 05:28
Chapter 463 : Tình huống khẩn cấp 19/12/2022 03:28
Chapter 462 : Vợ anh chạy đi mất rồi 19/12/2022 01:28
Chapter 461 : Đúng thật là khó lòng đề phòng 18/12/2022 23:28
Chapter 460 : Tôi muốn đích thân gọi điện thoại cho chu nhược mai 18/12/2022 21:28
Chapter 459 : Đợi lát nữa cô sẽ biết thôi 18/12/2022 19:28
Chapter 458 : Tôi đã nghĩ ra được phương pháp phá giải rồi 18/12/2022 17:28
Chapter 457 : Tại sao cô ấy lại đen đủi thế này 18/12/2022 15:28
Chapter 456 : Anh còn bao nhiêu chuyện đang giấu em 18/12/2022 13:28
Chapter 455 : Người có quan hệ tốt nhất với chu nhược mai 18/12/2022 11:28
Chapter 454 : Đó là kẻ muốn giết tôi 18/12/2022 09:28
Chapter 453 : Tôi sẽ đi xử lý 18/12/2022 07:28
Chapter 452 : Cô bớt gọi điện thoại cho tôi đi 18/12/2022 05:28
Chapter 451 : Hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây rồi 18/12/2022 03:28
Chapter 450 : Vua cờ tướng trẻ tuổi và có tài năng nhất 18/12/2022 01:28
Chapter 449 : Vậy chúng ta nên làm gì đây 17/12/2022 23:28
Chapter 448 : Đối phương chỉ có ba người 17/12/2022 21:28
Chapter 447 : Thỉnh người cao minh khác đến 17/12/2022 19:28
Chapter 446 : Đương nhiên là phải tiếp tục 17/12/2022 17:28
Chapter 445 : Giá tăng gấp đôi 17/12/2022 15:28
Chapter 444 : Tôi đã nghĩ ra cách để phá giải nó rồi 17/12/2022 13:28
Chapter 443 : Một điều kinh hãi lại xảy ra 17/12/2022 11:28
Chapter 442 : Phần thưởng hậu hĩnh 17/12/2022 09:28
Chapter 441 : Rốt cuộc ông có khả năng phá giải ván cờ này không 17/12/2022 07:28
Chapter 440 : Cuộc đối chiến giữa người và máy tính 17/12/2022 05:28
Chapter 439 : Chỉ cần làm theo hướng dẫn của tôi là được 17/12/2022 03:28
Chapter 438 : Anh thật sự không có nói chuyện điện thoại với người phụ nữ khác 17/12/2022 01:28
Chapter 437 : Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn 16/12/2022 23:28
Chapter 436 : Chỉ với một ván cờ tàn của cửa đá thì có thể khó đến mức nào 16/12/2022 21:28
Chapter 435 : Anh nhất định phải thực hiện lời hứa của mình 16/12/2022 19:28
Chapter 434 : Lần này anh không được nuốt lời nữa 16/12/2022 17:28
Chapter 433 : Chu nhược mai muốn điên rồi 16/12/2022 15:28
Chapter 432 : Lâm vào trầm tư 16/12/2022 13:28
Chapter 431 : Ảnh chụp thế cờ 16/12/2022 11:28
Chapter 430 : Anh đùa giỡn em à? 16/12/2022 09:28
Chapter 429 : Thiên phú quan trọng như vậy sao? 16/12/2022 07:28
Chapter 428 : Nhanh bưng nước nóng đến rửa chân cho em 16/12/2022 05:28
Chapter 427 : Ván cờ giữa hai vợ chồng 16/12/2022 03:28
Chapter 426 : Không có hứng chơi cờ với anh 16/12/2022 01:28
Chapter 425 : Vua cờ toàn quốc - chu nhược mai 15/12/2022 23:28
Chapter 424 : Tôi là muốn mang về cho vợ tôi nhìn một chút 15/12/2022 21:28
Chapter 423 : Lê uy long tẩu hỏa nhập ma 15/12/2022 19:28
Chapter 422 : Thế cờ tàn cuộc 15/12/2022 17:28
Chapter 421 : Tới núi hổ sơn 15/12/2022 15:28
Chapter 420 : Nuốt không trôi cũng phải nuốt xuống 15/12/2022 13:28
Chapter 419 : Đều là người một nhà 15/12/2022 11:28
Chapter 418 : Hai bên chỉa súng vào nhau 15/12/2022 09:28
Chapter 417 : Tôi đích thân dạy ông ta xử lý thế nào 15/12/2022 07:28
Chapter 416 : Chỉ vì chen hàng mà bị bắn chết 15/12/2022 05:28
Chapter 415 : Lưu bảo thông hỗ trợ 15/12/2022 03:28
Chapter 414 : Không thể vứt bỏ tôn nghiêm của long quốc! 15/12/2022 01:28
Chapter 413 : Sắp chết đến nơi rồi mà còn cứng miệng 14/12/2022 23:28
Chapter 412 : Là anh ta đánh tôi 14/12/2022 21:28
Chapter 411 : Gọi người tới 14/12/2022 19:28
Chapter 410 : Người đàn ông thực sự của long quốc 14/12/2022 17:28
Chapter 409 : Sớm muộn gì lễ vĩnh thiên cũng phải chết 14/12/2022 15:28
Chapter 408 : Làm chuyện mờ ám 14/12/2022 13:28
Chapter 407 : Ngày đầu đi làm 14/12/2022 11:28
Chapter 406 : Công việc mới 14/12/2022 09:28
Chapter 405 : Tát vào mặt huỳnh mai thúy 14/12/2022 07:28
Chapter 404 : Bắt huỳnh mai thúy để hỏi tội 14/12/2022 05:28
Chapter 403 : Chuẩn bị về nhà 14/12/2022 03:28
Chapter 402 : Trúng thuốc 14/12/2022 01:28
Chapter 401 : Xảy ra chuyện ngoài ý muốn 13/12/2022 23:28
Chapter 400 : Giúp người khác có việc làm 13/12/2022 21:28
Chapter 399 : Không thể từ chối 13/12/2022 19:28
Chapter 398 : Triệu đình tuy xuất hiện cứu giúp 13/12/2022 17:28
Chapter 397 : Bị ăn mắng 13/12/2022 15:28
Chapter 396 : Đánh phan thiên đến tàn phế 13/12/2022 13:28
Chapter 395 : Giết hay không giết cũng là một vấn đề khó 13/12/2022 11:28
Chapter 394 : Lê uy long, sao anh giờ mới đến? 13/12/2022 09:28
Chapter 393 : Vờn nhau với phan thiên 13/12/2022 07:28
Chapter 392 : Chồng tôi chắc chắn sẽ giết anh 13/12/2022 05:28
Chapter 391 : Anh ta là chồng của chị dư hân 13/12/2022 03:28
Chapter 390 : Đánh cho tất cả đám bảo vệ này tàn phế 13/12/2022 01:28
Chapter 389 : Lần này các cô có cánh cũng không thể thoát được 12/12/2022 23:28
Chapter 388 : Thả chị dư hân ra 12/12/2022 21:28
Chapter 387 : Đánh chết nó cho tao 12/12/2022 19:28
Chapter 386 : Chị dâu lại bị lừa nữa à? 12/12/2022 17:28
Chapter 385 : Mau gọi điện cho chồng cô tới cứu 12/12/2022 15:28
Chapter 384 : Dám bắt nạt chị dư hân, cho dù là ai tôi cũng sẽ đánh... 12/12/2022 13:28
Chapter 383 : Ân nhân 12/12/2022 11:28
Chapter 382 : Quá mạnh mẽ! 12/12/2022 09:28
Chapter 381 : Triệu đình tuy 12/12/2022 07:28
Chapter 380 : Tình thế nguy hiểm 12/12/2022 05:28
Chapter 379 : Bị bắt giữ 12/12/2022 03:28
Chapter 378 : Cái bẫy của nhà họ phan 12/12/2022 01:28
Chapter 377 : Đàm phán 11/12/2022 23:28
Chapter 376 : Quái vật xấu xí? 11/12/2022 21:28
Chapter 375 : Cùng đi đến khách sạn thành đạt 11/12/2022 19:28
Chapter 374 : Trộm mộ sao? 11/12/2022 17:28
Chapter 373 : Hợp tác 11/12/2022 15:28
Chapter 372 : Cuộc gọi bất ngờ 11/12/2022 13:28
Chapter 371 : Âm mưu độc ác 11/12/2022 11:28
Chapter 370 : Ứng tuyển 11/12/2022 09:28
Chapter 369 : Ứng viên bất ngờ 11/12/2022 07:28
Chapter 368 : Tức giận mà đánh người 11/12/2022 05:28
Chapter 367 : Tức giận ói máu 11/12/2022 03:28
Chapter 366 : Thắng áp đảo 11/12/2022 01:28
Chapter 365 : Tiếp tục cá cược 10/12/2022 23:28
Chapter 364 : Hùng hổ 10/12/2022 21:28
Chapter 363 : Thua lớn 10/12/2022 19:28
Chapter 362 : Thua liên tiếp 10/12/2022 17:28
Chapter 361 : Một đòn chiến thắng 10/12/2022 15:28
Chapter 360 : Chơi cờ 10/12/2022 13:28
Chapter 359 : Bất ngờ 10/12/2022 11:28
Chapter 358 : Cá mắc câu 10/12/2022 09:28
Chapter 357 : Diễn kịch 10/12/2022 07:28
Chapter 356 : Chơi cờ bên đường 10/12/2022 05:28
Chapter 355 : Cái hang bí mật 10/12/2022 03:28
Chapter 354 : Tranh cãi 10/12/2022 01:28
Chapter 353 : Chất vấn 09/12/2022 23:28
Chapter 352 : Giải cứu thành công 09/12/2022 21:28
Chapter 351 : Cuộc rượt đuổi ở thung lũng hổ sơn 09/12/2022 19:28
Chapter 350 : Đuổi theo 09/12/2022 17:28
Chapter 349 : Đuổi theo bọn buôn người 09/12/2022 15:28
Chapter 348 : Cùng hà ngọc lan dạo phố 09/12/2022 13:28
Chapter 347 : Bàn luận về tương lai công ty 09/12/2022 11:28
Chapter 346 : Chi phí bồi thường 09/12/2022 09:28
Chapter 345 : Thời điểm mấu chốt 09/12/2022 07:28
Chapter 344 : Ngập ngừng 09/12/2022 05:28
Chapter 343 : Đè lên người 09/12/2022 03:28
Chapter 342 : Mơ mộng hão huyền 09/12/2022 01:28
Chapter 341 : Biện pháp đối phó 08/12/2022 23:28
Chapter 340 : Lập kế hoạch 08/12/2022 21:28
Chapter 339 : Kho báu dưới núi hổ sơn 08/12/2022 19:28
Chapter 338 : Cuộc gặp mặt với george 08/12/2022 17:28
Chapter 337 : Giúp đỡ 08/12/2022 15:28
Chapter 336 : Người ăn xin 08/12/2022 13:28
Chapter 335 : Ăn xin 08/12/2022 11:28
Chapter 334 : Đi ngắm cảnh 08/12/2022 09:28
Chapter 333 : Ngông cuồng 08/12/2022 07:28
Chapter 332 : Cuộc chiến giữa hai người 08/12/2022 05:28
Chapter 331 : Dạy cho một bài học 08/12/2022 03:28
Chapter 330 : Oan gia ngõ hẹp 08/12/2022 01:28
Chapter 329 : Đi ăn 07/12/2022 23:28
Chapter 328 : Bắt ly hôn 07/12/2022 21:28
Chapter 327 : Bỏ đá xuống giếng 07/12/2022 19:28
Chapter 326 : Không hợp tác 07/12/2022 17:28
Chapter 325 : Bữa tiệc gia đình 07/12/2022 15:28
Chapter 324 : Điều tra án oan 07/12/2022 13:28
Chapter 323 : Tiệc gia đình 07/12/2022 11:28
Chapter 322 : Không muốn giúp đỡ 07/12/2022 09:28
Chapter 321 : Phản bội chữ tín 07/12/2022 07:28
Chapter 320 : Quên lấy quần áo 07/12/2022 05:28
Chapter 319 : Chiến tranh thương mại 07/12/2022 03:28
Chapter 318 : Điều động nhân lực 07/12/2022 01:28
Chapter 317 : Sẽ xoay chuyển tình thế 06/12/2022 23:28
Chapter 316 : Cố gắng nghĩ cách 06/12/2022 21:28
Chapter 315 : Ngủ dưới đất rất lạnh 06/12/2022 19:28
Chapter 314 : Công việc bận rộn 06/12/2022 17:28
Chapter 313 : Phản ứng của nhà họ chu 06/12/2022 15:28
Chapter 312 : Mở cuộc họp công ty 06/12/2022 13:28
Chapter 311 : Bổ nhiệm làm chủ tịch 06/12/2022 11:28
Chapter 310 : Miếng bánh từ trên trời rơi xuống 06/12/2022 09:28
Chapter 309 : Bàn luận về lê uy long 06/12/2022 07:28
Chapter 308 : Chu nhược mai lo lắng 06/12/2022 05:28
Chapter 307 : Nguy cơ 06/12/2022 03:28
Chapter 306 : Lê uy long giải thích 06/12/2022 01:28
Chapter 305 : Sự thật 05/12/2022 23:28
Chapter 304 : Nghi hoặc 05/12/2022 21:28
Chapter 303 : Chu nhược mai tức giận 05/12/2022 19:28
Chapter 302 : Trả thù lê uy long 05/12/2022 17:28
Chapter 301 : Chảy máu mũi 05/12/2022 15:28
Chapter 300 : Cởi đồ 29/12/2022 19:28
Chapter 299 : Phan thiên phát điên 29/12/2022 17:28
Chapter 298 : Lê uy long được hưởng lợi 29/12/2022 15:28
Chapter 297 : Thê thảm 29/12/2022 13:28
Chapter 296 : Phan thiên bị rạch mặt 29/12/2022 11:28
Chapter 295 : Mày sẽ không tránh khỏi liên quan được đâu 29/12/2022 09:28
Chapter 294 : Tôi không hứa là không dùng chân 29/12/2022 07:28
Chapter 293 : Con tin của phan thiên 29/12/2022 05:28
Chapter 292 : Cảnh tượng khủng khiếp 29/12/2022 03:28
Chapter 291 : Tắm máu nhà hàng đại thành 29/12/2022 01:28
Chapter 290 : Hà ngọc lan mạnh mẽ 28/12/2022 23:28
Chapter 289 : Lê uy long tới 28/12/2022 21:28
Chapter 288 : Kế hoạch 28/12/2022 19:28
Chapter 287 : Gọi điện cho lê uy long 28/12/2022 17:28
Chapter 286 : Tình hình nguy cấp 28/12/2022 15:28
Chapter 285 : Chu nhược mai bị bỏ thuốc 28/12/2022 13:28
Chapter 284 : Cầu viện 28/12/2022 11:28
Chapter 283 : Bị bắt 28/12/2022 09:28
Chapter 282 : Giằng co 28/12/2022 07:28
Chapter 281 : Kêu cứu 28/12/2022 05:28
Chapter 280 : Tìm cách ép buộc 28/12/2022 03:28
Chapter 279 : Trúng gian kế 28/12/2022 01:28
Chapter 278 : Vô tư lự 27/12/2022 23:28
Chapter 277 : Âm mưu nham hiểm 27/12/2022 21:28
Chapter 276 : Vị khách không mời 27/12/2022 19:28
Chapter 275 : Giăng bẫy 27/12/2022 17:28
Chapter 274 : Kế hoạch xấu xa (2) 27/12/2022 15:28
Chapter 273 : Kế hoạch xấu xa (1) 27/12/2022 13:28
Chapter 272 : Mạt cưa mướp đắng 27/12/2022 11:28
Chapter 271 : Bai đầu trọc đền tội (2) 27/12/2022 09:28
Chapter 270 : Bai đầu trọc đền tội (1) 27/12/2022 07:28
Chapter 269 : Người phiền phức 27/12/2022 05:28
Chapter 268 : Nữ đặc vụ đáng sợ (2) 27/12/2022 03:28
Chapter 267 : Nữ đặc vụ đáng sợ (1) 27/12/2022 01:28
Chapter 266 : Bác sĩ quân y 26/12/2022 23:28
Chapter 265 : Hy vọng (3) 26/12/2022 21:28
Chapter 264 : Hy vọng (2) 26/12/2022 19:28
Chapter 263 : Hy vọng (1) 26/12/2022 17:28
Chapter 262 : Những kẻ cướp ngày (2) 26/12/2022 15:28
Chapter 261 : Những kẻ cướp ngày (1) 26/12/2022 13:28
Chapter 260 : Cướp giật 26/12/2022 11:28
Chapter 259 : Đụng độ bai đầu trọc 26/12/2022 09:28
Chapter 258 : Giành lại kỷ vật 26/12/2022 07:28
Chapter 257 : Vết thương lòng 26/12/2022 05:28
Chapter 256 : Rạn nứt 26/12/2022 03:28
Chapter 255 : Hạnh phúc hóa niềm đau (2) 26/12/2022 01:28
Chapter 254 : Hạnh phúc hóa niềm đau (1) 25/12/2022 23:28
Chapter 253 : Tìm ra sự thật 25/12/2022 21:28
Chapter 252 : Tại lương gia 25/12/2022 19:28
Chapter 251 : “tình trong như đã mặt ngoài còn e" 25/12/2022 17:28
Chapter 250 : Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén 25/12/2022 15:28
Chapter 249 : Ngượng ngùng 25/12/2022 13:28
Chapter 248 : Gợi ý của tú hằng 25/12/2022 11:28
Chapter 247 : Lời giáo huấn 25/12/2022 09:28
Chapter 246 : Kế hoạch của lê uy long 25/12/2022 07:28
Chapter 245 : Bi kịch 25/12/2022 05:28
Chapter 244 : Bai đầu trọc 25/12/2022 03:28
Chapter 243 : Sợ toát mồ hôi 25/12/2022 01:28
Chapter 242 : Tấm thẻ tối cao 24/12/2022 23:28
Chapter 241 : Bữa ăn đắt đỏ 24/12/2022 21:28
Chapter 240 : Không thể yên thân 24/12/2022 19:28
Chapter 239 : Không thể yên thân 24/12/2022 17:28
Chapter 238 : Gây thù chuốc oán 24/12/2022 15:28
Chapter 237 : Dạy dỗ gã công tử bột 24/12/2022 13:28
Chapter 236 : Vô liêm sỉ 24/12/2022 11:28
Chapter 235 : Kiêu căng, ngạo mạn 24/12/2022 09:28
Chapter 234 : Oan gia ngõ hẹp 24/12/2022 07:28
Chapter 233 : Câu chuyện về kiều vy (2) 24/12/2022 05:28
Chapter 232 : Câu chuyện về kiều vy (1) 24/12/2022 03:28
Chapter 231 : Cô giáo cũ 24/12/2022 01:28
Chapter 230 : Nỗi oan của cô giáo 23/12/2022 23:28
Chapter 229 : Hội ngộ cô giáo cũ 23/12/2022 21:28
Chapter 228 : Vừa đấm vừa xoa 23/12/2022 19:28
Chapter 227 : Lời ca ngợi 23/12/2022 17:28
Chapter 226 : Cuộc họp đột xuất (3) 23/12/2022 15:28
Chapter 225 : Cuộc họp đột xuất (2) 23/12/2022 13:28
Chapter 224 : Cuộc họp đột xuất (1) 23/12/2022 11:28
Chapter 223 : Phút tiễn đưa cuối cùng 23/12/2022 09:28
Chapter 222 : Kẻ thủ ác cuối cùng 23/12/2022 07:28
Chapter 221 : Người cuối cùng 23/12/2022 05:28
Chapter 220 : Mối họa từ đông quốc 23/12/2022 03:28
Chapter 219 : Đặc phái viên 23/12/2022 01:28
Chapter 218 : Cuộc thanh trừng (2) 22/12/2022 23:28
Chapter 217 : Cuộc thanh trừng (1) 22/12/2022 21:28
Chapter 216 : Lần lượt trả giá (5) 22/12/2022 19:28
Chapter 215 : Lần lượt trả giá (4) 22/12/2022 17:28
Chapter 214 : Lần lượt trả giá (3) 22/12/2022 15:28
Chapter 213 : Lần lượt trả giá (2) 22/12/2022 13:28
Chapter 212 : Lần lượt trả giá (1) 22/12/2022 11:28
Chapter 211 : Tiết lộ danh tính 22/12/2022 09:28
Chapter 210 : Hối hận muộn màng 22/12/2022 07:28
Chapter 209 : Ý đồ của bà hoàng 22/12/2022 05:28
Chapter 208 : Cựu chiến binh hội ngộ 22/12/2022 03:28
Chapter 207 : Điếu văn tưởng niệm 22/12/2022 01:28
Chapter 206 : Buổi lễ phúng điếu (3) 21/12/2022 23:28
Chapter 205 : Buổi lễ phúng điếu (2) 21/12/2022 21:28
Chapter 204 : Buổi lễ phúng điếu (1) 21/12/2022 19:28
Chapter 203 : Trương minh thành bị bắt 21/12/2022 17:28
Chapter 202 : Lãnh sự quán đông quốc 21/12/2022 15:28
Chapter 201 : Lời thách thức 21/12/2022 13:28
Chapter 200 : Kẻ phản quốc 21/12/2022 11:28
Chapter 199 : Trương minh thành trốn chạy 21/12/2022 09:28
Chapter 198 : Chuyện không lường trước 21/12/2022 07:28
Chapter 197 : Rời khỏi địa ngục trần gian 21/12/2022 05:28
Chapter 196 : Sức mạnh phi thường 21/12/2022 03:28
Chapter 195 : Một lưới bắt gọn cá 21/12/2022 01:28
Chapter 194 : Cuộc thanh trừng ở thung lũng ngạc na (3) 20/12/2022 23:28
Chapter 193 : Cuộc thanh trừng ở thung lũng ngạc na (2) 20/12/2022 21:28
Chapter 192 : Cuộc thanh trừng ở thung lũng ngạc na (1) 20/12/2022 19:28
Chapter 191 : Kẻ cầm đầu tháo chạy 20/12/2022 17:28
Chapter 190 : Phòng thủ của địch 20/12/2022 15:28
Chapter 189 : Khai chiến 20/12/2022 13:28
Chapter 188 : Phân phó 20/12/2022 11:28
Chapter 187 : Ứng cứu 20/12/2022 09:28
Chapter 186 : Run sợ 20/12/2022 07:28
Chapter 185 : Tiếp ứng 20/12/2022 05:28
Chapter 184 : Chiến đấu ngoan cường (3) 20/12/2022 03:28
Chapter 183 : Chiến đấu ngoan cường (2) 20/12/2022 01:28
Chapter 182 : Chiến đấu ngoan cường (1) 19/12/2022 23:28
Chapter 181 : Nữ cảnh sát quả cảm 19/12/2022 21:28
Chapter 180 : Cầm cự 19/12/2022 19:28
Chapter 179 : Người gián đoạn cuộc vui 19/12/2022 17:28
Chapter 178 : Tiếng thét giận dữ 19/12/2022 15:28
Chapter 177 : Sư đoàn lên đường 19/12/2022 13:28
Chapter 176 : ‘tối độc phụ nhân tâm’ - độc ác nhất là lòng dạ đàn bà (2) 19/12/2022 11:28
Chapter 175 : ‘tối độc phụ nhân tâm’ - độc ác nhất là lòng dạ đàn bà 19/12/2022 09:28
Chapter 174 : Thung lũng ngạc na (2) 19/12/2022 07:28
Chapter 173 : Thung lũng ngạc na (1) 19/12/2022 05:28
Chapter 172 : Sư đoàn của lưu bảo kim 19/12/2022 03:28
Chapter 171 : Đơn độc 19/12/2022 01:28
Chapter 170 : Suy luận của ánh hạ 18/12/2022 23:28
Chapter 169 : Rơi vào hiểm cảnh 18/12/2022 21:28
Chapter 168 : Thung lũng ngạc na 18/12/2022 19:28
Chapter 167 : Sư đoàn tác chiến 18/12/2022 17:28
Chapter 166 : Bắt giữ (2) 18/12/2022 15:28
Chapter 165 : Bắt giữ (1) 18/12/2022 13:28
Chapter 164 : Dặn dò 18/12/2022 11:28
Chapter 163 : Chuẩn bị và sắp xếp 18/12/2022 09:28
Chapter 162 : Sự lo lắng ngọt ngào 18/12/2022 07:28
Chapter 161 : Tình huống nhạy cảm 18/12/2022 05:28
Chapter 160 : Gặp lại ân nhân 18/12/2022 03:28
Chapter 159 : Âm mưu thâm độc (3) 18/12/2022 01:28
Chapter 158 : Âm mưu thâm độc (2) 17/12/2022 23:28
Chapter 157 : Âm mưu thâm độc (1) 17/12/2022 21:28
Chapter 156 : Tin dữ dồn dập 17/12/2022 19:28
Chapter 155 : Chờ đợi tin tức 17/12/2022 17:28
Chapter 154 : Chi viện giờ mới đến 17/12/2022 15:28
Chapter 153 : Điều mờ ám 17/12/2022 13:28
Chapter 152 : Xả thân 17/12/2022 11:28
Chapter 151 : Ân nhân 17/12/2022 09:28
Chapter 150 : Song kiếm hợp bích 17/12/2022 07:28
Chapter 149 : Hỗn chiến (2) 17/12/2022 05:28
Chapter 148 : Hỗn chiến (1) 17/12/2022 03:28
Chapter 147 : Người hùng thầm lặng 17/12/2022 01:28
Chapter 146 : Giải cứu (5) 16/12/2022 23:28
Chapter 145 : Giải cứu (4) 16/12/2022 21:28
Chapter 144 : Giải cứu (3) 16/12/2022 19:28
Chapter 143 : Giải cứu (2) 16/12/2022 17:28
Chapter 142 : Giải cứu (1) 16/12/2022 15:28
Chapter 141 : Mong muốn của thiên thành 16/12/2022 13:28
Chapter 140 : Luận tội 16/12/2022 11:28
Chapter 139 : Bị bắt giữ 16/12/2022 09:28
Chapter 138 : Thất bang sát thủ (4) 16/12/2022 07:28
Chapter 137 : Thất bang sát thủ (3) 16/12/2022 05:28
Chapter 136 : Thất bang sát thủ (2) 16/12/2022 03:28
Chapter 135 : Thất bang sát thủ (1) 16/12/2022 01:28
Chapter 134 : Lời hứa của dư hân 15/12/2022 23:28
Chapter 133 : Ký hợp đồng với chu gia 15/12/2022 21:28
Chapter 132 : Âm mưu thuê sát thủ 15/12/2022 19:28
Chapter 131 : Phần thưởng 15/12/2022 17:28
Chapter 130 : Cuộc họp gia đình họ chu 15/12/2022 15:28
Chapter 129 : Kẻ giành lại hào quang 15/12/2022 13:28
Chapter 128 : Lời mời 15/12/2022 11:28
Chapter 127 : Chủ tịch trở lại 15/12/2022 09:28
Chapter 126 : Thâm trầm suy tính 15/12/2022 07:28
Chapter 125 : Liên quan tới vụ án 15/12/2022 05:28
Chapter 124 : Lý lẽ sắc bén 15/12/2022 03:28
Chapter 123 : Bản lĩnh của một tay thiện xạ (2) 15/12/2022 01:28
Chapter 122 : Bản lĩnh của một tay thiện xạ (1) 14/12/2022 23:28
Chapter 121 : Phát súng 14/12/2022 21:28
Chapter 120 : Người tình nguyện 14/12/2022 19:28
Chapter 119 : Điều kiện của gả tù nhân 14/12/2022 17:28
Chapter 118 : Nữ cảnh sát 14/12/2022 15:28
Chapter 117 : Tình huống khẩn cấp 14/12/2022 13:28
Chapter 116 : Bắt cóc con tin trong bệnh viện (1) 14/12/2022 11:28
Chapter 115 : Vào bệnh viện 14/12/2022 09:28
Chapter 114 : Những lo lắng ban đầu 14/12/2022 07:28
Chapter 113 : Mượn dao giết người 14/12/2022 05:28
Chapter 112 : Những lời biện hộ 14/12/2022 03:28
Chapter 111 : Đại bại 14/12/2022 01:28
Chapter 110 : Trong vòng vây 13/12/2022 23:28
Chapter 109 : Cuộc chiến mới 13/12/2022 21:28
Chapter 108 : Trốn chạy 13/12/2022 19:28
Chapter 107 : Sức mạnh của chiến thần 13/12/2022 17:28
Chapter 106 : Kẻ đánh lén 13/12/2022 15:28
Chapter 105 : Hỗn chiến (2) 13/12/2022 13:28
Chapter 104 : Hỗn chiến (1) 13/12/2022 11:28
Chapter 103 : Trận chiến 13/12/2022 09:28
Chapter 102 : Bão tố nổi lên 13/12/2022 07:28
Chapter 101 : Quyết định 13/12/2022 05:28
Chapter 100 : Phục kích 13/12/2022 03:28
Chapter 99 : Chu nhược mai bị bắt cóc 13/12/2022 01:28
Chapter 98 : Buổi họp của chu gia 12/12/2022 23:28
Chapter 97 : Liên minh kẻ ác 12/12/2022 21:28
Chapter 96 : Ác mộng 12/12/2022 19:28
Chapter 95 : Ngủ riêng 12/12/2022 17:28
Chapter 94 : Gã sát thủ (3) 12/12/2022 15:28
Chapter 93 : Gã sát thủ (2) 12/12/2022 13:28
Chapter 92 : Gã sát thủ (1) 12/12/2022 11:28
Chapter 91 : Sát thủ giấu mặt 12/12/2022 09:28
Chapter 90 : Khu rừng vắng 12/12/2022 07:28
Chapter 89 : Bàn bạc 12/12/2022 05:28
Chapter 88 : Kế hoạch của chu nhược mai 12/12/2022 03:28
Chapter 87 : Căn nhà cũ 12/12/2022 01:28
Chapter 86 : Quân sư của anh lớn. 11/12/2022 23:28
Chapter 85 : Dọn đến ở chung 11/12/2022 21:28
Chapter 84 : Thoát khỏi câu lạc bộ wonderland 11/12/2022 19:28
Chapter 83 : Cẩn thận rời đi 11/12/2022 17:28
Chapter 82 : Toan tính 11/12/2022 15:28
Chapter 81 : Địa ngục trần gian 11/12/2022 13:28
Chapter 80 : Thiên thành ra tay 11/12/2022 11:28
Chapter 79 : Cô gái xui xẻo 11/12/2022 09:28
Chapter 78 : Khống chế 11/12/2022 07:28
Chapter 77 : Giở trò đồi bại 11/12/2022 05:28
Chapter 76 : Câu lạc bộ wonderland 11/12/2022 03:28
Chapter 75 : Bắt cóc 11/12/2022 01:28
Chapter 74 : Kế hoạch của lê uy long 10/12/2022 23:28
Chapter 73 : Cuộc thảo luận 10/12/2022 21:28
Chapter 72 : Ý định của chu nhược mai 10/12/2022 19:28
Chapter 71 : Trốn chạy 10/12/2022 17:28
Chapter 70 : Mới chỉ là màn dạo đầu 10/12/2022 15:28
Chapter 69 : Kẻ bất bại 10/12/2022 13:28
Chapter 68 : Bốn sư phụ 10/12/2022 11:28
Chapter 67 : Món quà đặc biệt 10/12/2022 09:28
Chapter 66 : Tiệc mừng thọ 10/12/2022 07:28
Chapter 65 : Kế hoạch trả thù 10/12/2022 05:28
Chapter 64 : Nghĩa địa đẫm máu 10/12/2022 03:28
Chapter 63 : Van xin 10/12/2022 01:28
Chapter 62 : Cơn mưa máu 09/12/2022 23:28
Chapter 61 : Lời xin lỗi muộn màng 09/12/2022 21:28
Chapter 60 : Nổi trận lôi đình 09/12/2022 19:28
Chapter 59 : Nợ máu phải trả bằng máu 09/12/2022 17:28
Chapter 58 : Sự thật phũ phàng 09/12/2022 15:28
Chapter 57 : Hội ngộ 09/12/2022 13:28
Chapter 56 : Lời hứa còn dang dở 09/12/2022 11:28
Chapter 55 : Không thể nhắm mắt 09/12/2022 09:28
Chapter 54 : Cảm giác tội lỗi 09/12/2022 07:28
Chapter 53 : Hơi thở cuối cùng 09/12/2022 05:28
Chapter 52 : Cuộc chiến đẫm máu 09/12/2022 03:28
Chapter 51 : Sức mạnh của dương văn diệp 09/12/2022 01:28
Chapter 50 : Mâu thuẫn 08/12/2022 23:28
Chapter 49 : Tiễn biệt 08/12/2022 21:28
Chapter 48 : Nụ hôn bất ngờ 08/12/2022 19:28
Chapter 47 : Tra hỏi 08/12/2022 17:28
Chapter 46 : Không thể nghỉ ngơi 08/12/2022 15:28
Chapter 45 : Ám sát bất thành 08/12/2022 13:28
Chapter 44 : Hồi ức nghẹn ngào 08/12/2022 11:28
Chapter 43 : Sự đối lập 08/12/2022 09:28
Chapter 42 : Xúc phạm nhầm người 08/12/2022 07:28
Chapter 41 : Cảnh tượng tráng lệ 08/12/2022 05:28
Chapter 40 : Nỗi nhục của chu lệ ngọc 08/12/2022 03:28
Chapter 39 : Cô dâu khác biệt 08/12/2022 01:28
Chapter 38 : Bất ngờ 07/12/2022 23:28
Chapter 37 : Trở mặt 07/12/2022 21:28
Chapter 36 : Không kịp phản ứng 07/12/2022 19:28
Chapter 35 : Chắc chắn đến 07/12/2022 17:28
Chapter 34 : Nước mắt hạnh phúc 07/12/2022 15:28
Chapter 33 : Quá bất ngờ 07/12/2022 13:28
Chapter 32 : Tráng lệ 07/12/2022 11:28
Chapter 31 : Kịp lúc 07/12/2022 09:28
Chapter 30 : Đánh lại 07/12/2022 07:28
Chapter 29 : Gấp rút 07/12/2022 05:28
Chapter 28 : Chiến đấu ác liệt 07/12/2022 03:28
Chapter 27 : Mong chờ 07/12/2022 01:28
Chapter 26 : Trì hoãn 06/12/2022 23:28
Chapter 25 : Nhiệm vụ bất ngờ 06/12/2022 21:28
Chapter 24 : Gia tộc lớn 06/12/2022 19:28
Chapter 23 : Có gì bí mật? 06/12/2022 17:28
Chapter 22 : Trù tính 06/12/2022 15:28
Chapter 21 : Ngạo mạn 06/12/2022 13:28
Chapter 20 : Đó là ai? 06/12/2022 11:28
Chapter 19 : Lửa giận dữ dội 06/12/2022 09:28
Chapter 18 : Lửa giận bùng phát 06/12/2022 07:28
Chapter 17 : Gặp mặt 06/12/2022 05:28
Chapter 16 : Tự nhận lấy 06/12/2022 03:28
Chapter 15 : Hèn nhát 06/12/2022 01:28
Chapter 14 : Mâu thuẫn 05/12/2022 23:28
Chapter 13 : Ngượng ngùng 05/12/2022 21:28
Chapter 12 : Tên khốn? 05/12/2022 19:28
Chapter 11 : Bất ngờ 05/12/2022 17:28
Chapter 10 : Là ai? 05/12/2022 15:28
Chapter 9 : Cầu hôn 05/12/2022 13:28
Chapter 8 : Khả năng đoán trước 05/12/2022 11:28
Chapter 7 : Quả báo tới sớm 05/12/2022 09:28
Chapter 6 : Ông chủ mới 05/12/2022 07:28
Chapter 5 : Đồng ý 05/12/2022 05:28
Chapter 4 : Lúng túng 05/12/2022 03:28
Chapter 3 : Lại bị khiêu khích 05/12/2022 01:28
Chapter 2 : Diễn thật tốt 04/12/2022 23:28
Chapter 1 : Vô dụng 04/12/2022 21:28

comment

Có thể bạn thích xem

Thần Uy Lâm Thế: Thiên Hạ Đích Chí Nữ - Than Uy Lam The: Thien Ha Đich Chi Nu

Cập nhật lúc : 25/07/2019 13:11

Tình trạng : 32 / 34 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chiến Vương Long Phi - Chien Vuong Long Phi

Cập nhật lúc : 30/11/2018 06:22

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chiến Long Vô Song - Chien Long Vo Song

Cập nhật lúc : 17/11/2021 00:32

Tình trạng : 1390 / 1392 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.184

Đọc truyện

Chiến Long Quân Trở Lại - Chien Long Quan Tro Lai

Cập nhật lúc : 17/01/2022 19:33

Tình trạng : 618 / 620 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.197

Đọc truyện

Bảo Tiêu Chiến Thần - Bao Tieu Chien Than

Cập nhật lúc : 03/01/2019 21:53

Tình trạng : 12 / 14 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chiến Thần Cuồng Phong - Chien Than Cuong Phong

Cập nhật lúc : 08/10/2022 09:31

Tình trạng : 2183 / 2185 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Chiến Thần Hắc Ám - Chien Than Hac Ám

Cập nhật lúc : 07/12/2022 21:30

Tình trạng : 307 / 309 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Lăng Thiên Chiến Thần - Lang Thien Chien Than

Cập nhật lúc : 09/01/2021 14:58

Tình trạng : 779 / 781 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Dị Năng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Con Rể Chiến Thần - Con Re Chien Than

Cập nhật lúc : 13/04/2021 20:58

Tình trạng : 70 / 72 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.185

Đọc truyện

Chàng Rể Chiến Thần - Chang Re Chien Than

Cập nhật lúc : 18/12/2022 10:00

Tình trạng : 3100 / 3102 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.190

Đọc truyện

Chiến Thần Phong Vân - Chien Than Phong Van

Cập nhật lúc : 02/01/2022 10:09

Tình trạng : 2886 / 2888 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chiến Thần Xuất Kích - Chien Than Xuat Kich

Cập nhật lúc : 30/09/2022 13:58

Tình trạng : 1256 / 1258 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Mất Khống Chế - Tiểu Thất Tể Tử - Mat Khong Che - Tieu That Te Tu

Cập nhật lúc : 04/06/2023 13:58

Tình trạng : 12 / 12 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Đoản Văn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Kẹo Ngọt - Keo Ngot

Cập nhật lúc : 03/06/2023 23:58

Tình trạng : 67 / 67 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Phá Quân Mệnh - Pha Quan Menh

Cập nhật lúc : 03/06/2023 19:58

Tình trạng : 900 / 902 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Anh Trai Nuôi Đến Bao Giờ Anh Mới Yêu Em - Anh Trai Nuoi Đen Bao Gio Anh Moi Yeu Em

Cập nhật lúc : 03/06/2023 18:28

Tình trạng : 124 / 126 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Cường, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình - Tong Tai Khong Nhan Ra Vo Minh

Cập nhật lúc : 03/06/2023 16:58

Tình trạng : 331 / 333 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hệ Thống Công Lược Của Pháo Hôi - He Thong Cong Luoc Cua Phao Hoi

Cập nhật lúc : 03/06/2023 15:28

Tình trạng : 64 / 66 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện