Lôi Quân

Loi Quan

Tác giả : Hắc Toàn Phong

Thể loại : Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 05/03/2023 10:58

Tình trạng : 141 / 143 Chapter

Lượt xem: 16179

Tác giả: Hắc Toàn Phong Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn Giới thiệu: Nghiện tiểu thuyết thế kỷ 21 thanh niên Dương Tuấn thế mà bị sét đánh xuyên qua rồi. Càng đáng sợ hơn là, hắn vậy mà xuyên qua đến cường giả vi tôn thế Sống lại một kiếp Dương Tuấn cực kỳ quý trọng sinh mệnh. Vì trường sinh, hắn quyết định một thế này sẽ điệu thấp làm người. Cái gì tiền tài, thực lực, danh vọng? Cái gì mông ngồi vương tọa, tay ôm mỹ nữ mộng tưởng? Mạng nhỏ không còn tất cả chỉ là vô nghĩa! Đúng vậy, tại trong hắn suy nghĩ, an an ổn ổn phát triển mới là vương đạo!
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 141 : 141: Cường Giả Tề Tụ 05/03/2023 13:28
Chapter 140 : 140: Trảm Kim Đan 05/03/2023 11:28
Chapter 139 : 139: So Đấu Man Lực 05/03/2023 09:28
Chapter 138 : 138 05/03/2023 07:28
Chapter 137 : 137 05/03/2023 05:28
Chapter 136 : 136 05/03/2023 03:28
Chapter 135 : 135 05/03/2023 01:28
Chapter 134 : 134: Bỏ Của Chạy Lấy Người 17/10/2022 09:31
Chapter 133 : 133: Hớt Tay Trên 17/10/2022 07:31
Chapter 132 : 132: Tranh Đoạt Thượng 17/10/2022 05:31
Chapter 131 : 131: Tranh Đoạt Trung 17/10/2022 03:31
Chapter 130 : 130: Tranh Đoạt Hạ 17/10/2022 01:31
Chapter 129 : 129: Ngọc Thanh Điện Hỗn Chiến 16/10/2022 23:31
Chapter 128 : 128: Tương Tàn 16/10/2022 21:31
Chapter 127 : 127: Tổ Ma Tâm 16/10/2022 19:31
Chapter 126 : 126: Cửu Huyết Trùng Sinh Tế 16/10/2022 17:31
Chapter 125 : 125: Táng Lăng Điện 16/10/2022 15:31
Chapter 124 : 124: Đến Giờ Chính Sự 25/04/2022 13:33
Chapter 123 : 123: Việc Nhẹ Lương Cao 25/04/2022 11:33
Chapter 122 : 122: Huyết Tinh Thạch 17/04/2022 23:31
Chapter 121 : 121: Đại Chiến Bắt Đầu 15/04/2022 23:32
Chapter 120 : 120: Huyết Y Hộ Pháp 15/04/2022 21:32
Chapter 119 : 119: Tự Bạo 10/04/2022 02:31
Chapter 118 : 118: Thay Đổi 10/04/2022 00:31
Chapter 117 : 117: Thiên Kiêu Hội Hạ 06/04/2022 06:29
Chapter 116 : 116: Thiên Kiêu Hội Trung 03/04/2022 06:29
Chapter 115 : 115: Thiên Kiêu Hội Thượng 01/04/2022 02:32
Chapter 114 : 114: Tử Hoạt Xà 31/03/2022 02:28
Chapter 113 : 113: Bách Kinh Đan 28/03/2022 02:30
Chapter 112 : 112: Ám Sát 24/03/2022 23:31
Chapter 111 : 111: Sưu Hồn Thuật 23/03/2022 06:28
Chapter 110 : 110: Mai Phục 23/03/2022 04:28
Chapter 109 : 109: So Đấu 19/03/2022 19:32
Chapter 108 : 108: Tranh Nhân Khí 19/03/2022 17:32
Chapter 107 : 107: Hắc Vân Cổ Thạch 19/03/2022 15:32
Chapter 106 : 106: Điền Duyên 14/03/2022 09:29
Chapter 105 : 105: Các Phương Rục Rịch 12/03/2022 23:32
Chapter 104 : 104: Hồn Thụ Tung Tích 12/03/2022 06:31
Chapter 103 : 103: Long Tuyền Giáo 12/03/2022 04:31
Chapter 102 : 102: Hồn Tâm Mộc Tác Dụng Phụ 09/03/2022 23:31
Chapter 101 : 101: Đại Hoàng Tử 09/03/2022 21:31
Chapter 100 : 100: Tặng Đan 06/03/2022 09:32
Chapter 99 : 99: Bạch Ma 04/03/2022 02:31
Chapter 98 : 98: Linh Tửu 04/03/2022 00:31
Chapter 97 : 97: Đông Vực Thống Lĩnh 03/03/2022 22:31
Chapter 96 : 96: Thú Vị 01/03/2022 06:31
Chapter 95 : 95: Nháo Sự 27/02/2022 02:31
Chapter 93 : 93: Tử Mẫu Cổ 25/02/2022 19:32
Chapter 92 : 92: Mất Trí 25/02/2022 17:32
Chapter 91 : 91: Vạn Quân Thần Uy! 24/02/2022 23:31
Chapter 90 : 90: Hoảng Sợ 24/02/2022 21:31
Chapter 89 : 89: Chết 24/02/2022 06:32
Chapter 88 : 88: Tử Lân Ưng 23/02/2022 13:32
Chapter 87 : 87: Thành Tựu Kim Đan Thần Thông Vạn Quân 22/02/2022 19:34
Chapter 86 : 86: Tâm Ma 22/02/2022 02:31
Chapter 85 : 85: Phá Trận 22/02/2022 00:31
Chapter 84 : 84: Lại Nhập Tuyệt Cảnh 21/02/2022 06:33
Chapter 83 : 83: Tuyệt Cảnh Chạy Trốn 20/02/2022 13:29
Chapter 82 : 82: Trúng Kế 19/02/2022 23:31
Chapter 81 : 81: Hà Dương Thôn 19/02/2022 21:31
Chapter 80 : 80: Kim Thân 19/02/2022 06:30
Chapter 79 : 79: Luyện Bì Đại Thành 19/02/2022 04:30
Chapter 78 : 78: Mở Thức Hải 19/02/2022 02:30
Chapter 77 : 77: Cực Nhất Bá Thể 19/02/2022 00:30
Chapter 76 : 76: Thu Đồ 18/02/2022 22:30
Chapter 73 : 73: Miếu Hoang Trú Chân 16/02/2022 23:31
Chapter 71 : 71: Bản Mệnh Phù 15/02/2022 13:31
Chapter 70 : 70: Kịch Chiến 15/02/2022 11:31
Chapter 69 : 69: Giới Minh Kính 15/02/2022 09:31
Chapter 68 : 68: Tụ Linh Trận 15/02/2022 09:28
Chapter 66 -67 15/02/2022 07:28
Chapter 65 : 65: Tới Tay 15/02/2022 05:28
Chapter 64 : 64: Thần Hồn Bí Pháp 15/02/2022 03:28
Chapter 63 : 63: Đấu Giá Hội 15/02/2022 01:28
Chapter 62 : 62: Đan Dược Các 14/02/2022 23:28
Chapter 61 : 61: Ngăn Lộ 14/02/2022 21:28
Chapter 60 : 60: Tiểu Thuyết Kịch Bản 14/02/2022 19:28
Chapter 59 : 59: Lại Mở Thần Bí Hộp 14/02/2022 17:28
Chapter 58 : 58: Hồn Tâm Mộc 14/02/2022 15:28
Chapter 57 : 57: Kiểm Kê Thu Hoạch 14/02/2022 13:28
Chapter 56 : 56: Không Gian Phong Bạo 14/02/2022 11:28
Chapter 55 : 55: Dị Biến 14/02/2022 09:28
Chapter 54 : 54: Kiếm Ý Thành! 14/02/2022 07:28
Chapter 53 : 53: Hợp Lực 14/02/2022 05:28
Chapter 52 : 52: Không Lợi Không Làm Tôn Chỉ 14/02/2022 03:28
Chapter 51 : 51: Mật Khố 14/02/2022 01:28
Chapter 50 : 50: Tà Ma 13/02/2022 23:28
Chapter 49 : 49: Lý Tàng Phong 13/02/2022 21:28
Chapter 48 : 48: Thực Nguyên Thụ 13/02/2022 19:28
Chapter 47 : 47: Thành Tinh Linh Dược 13/02/2022 17:28
Chapter 46 : 46: Chiêu Hồn Phiên 13/02/2022 15:28
Chapter 45 : 45: Hắc Ma Giáo 13/02/2022 13:28
Chapter 44 : 44: Linh Điền 13/02/2022 11:28
Chapter 43 : 43: Dược Cốc 13/02/2022 09:28
Chapter 42 : 42: Dị Hỏa 13/02/2022 07:28
Chapter 41 : 41: Cổ Họa 13/02/2022 05:28
Chapter 40 : 40: Đệ Nhất 13/02/2022 03:28
Chapter 39 : 39: Ganh Đua 13/02/2022 01:28
Chapter 38 : 38: Hai Nghìn Bậc 12/02/2022 23:28
Chapter 37 : 37: Trọng Lực Trận 12/02/2022 21:28
Chapter 36 : 36: Các Phương Tụ Hội 12/02/2022 19:28
Chapter 35 : 35: Đột Phá Trúc Cơ Thần Thông 12/02/2022 17:28
Chapter 34 : 34: Tú Hú Chiếm Tổ 12/02/2022 15:28
Chapter 33 : 33: Trấn Trụ 12/02/2022 13:28
Chapter 32 : 32: Phong Sơn Thành 12/02/2022 11:28
Chapter 31 : 31: Huyễn Thuật 12/02/2022 09:28
Chapter 30 : 30: Sơn Tặc 12/02/2022 07:28
Chapter 29 : 29: Thần Bí Hộp 12/02/2022 05:28
Chapter 28 : 28: Lòng Dạ Đàn Bà 12/02/2022 03:28
Chapter 27 : 27: Võ Giả 12/02/2022 01:28
Chapter 26 : 26: Trị Thương 11/02/2022 23:28
Chapter 25 : 25: Diệt Trúc Cơ 11/02/2022 21:28
Chapter 24 : 24: Tụ Cực 11/02/2022 19:28
Chapter 23 : 23: Chạy Trốn 11/02/2022 17:28
Chapter 22 : 22: Cho Mời 11/02/2022 15:28
Chapter 21 : 21: Giương Đông Kích Tây 11/02/2022 13:28
Chapter 20 : 20: Thần Bí Nhân 11/02/2022 11:28
Chapter 19 : 19: Lạc Tâm 11/02/2022 09:28
Chapter 18 : 18: Nửa Bước Kiếm Ý 11/02/2022 07:28
Chapter 17 : 17: Nguyền Rủa Chi Địa 11/02/2022 05:28
Chapter 16 : 16: Hắc Giáp Khôi Lỗi 11/02/2022 03:28
Chapter 15 : 15: Vô Tình Vô Nghĩa 11/02/2022 01:28
Chapter 14 : 14: Dâm Tặc 10/02/2022 23:28
Chapter 13 : 13: Lừa Bịp 10/02/2022 21:28
Chapter 12 : 12: Ba Tông Giao Lưu Hội 10/02/2022 19:28
Chapter 11 : 11: Bát Cực Linh Hầu 10/02/2022 17:28
Chapter 10 : 10: Thanh Vân Tông 10/02/2022 15:28
Chapter 9 : 9: Ngũ Sắc Thạch 10/02/2022 13:28
Chapter 8 : 8: Sát Ý 10/02/2022 11:28
Chapter 7 : 7: Lôi Thiên Chiến Quyết Cùng Đại Lực Cực Bi Chưởng 10/02/2022 09:28
Chapter 6 : 6: Hai Lần Rút Thưởng! 10/02/2022 07:28
Chapter 5 : 5: Tông Môn Thi Đấu Thượng 10/02/2022 05:28
Chapter 4 : 4: Tông Môn Thi Đấu Hạ 10/02/2022 03:28
Chapter 3 : 3: Hấp Huyết Chưởng 10/02/2022 01:28
Chapter 2 : 2: Lôi Linh Căn 09/02/2022 23:28
Chapter 1 : 1: Thành Tựu Mười Năm Khổ Tu 09/02/2022 21:28

Tag: Lôi Quân

comment

Có thể bạn thích xem

Lôi Thần Lang Quân - Loi Than Lang Quan

Cập nhật lúc : 05/10/2017 14:27

Tình trạng : 66 / 66 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Gặp Thần (Cùng Cử Quốc Triều Bái Thần Quân Quan Tuyên) - Gap Than (Cung Cu Quoc Trieu Bai Than Quan Quan Tuyen)

Cập nhật lúc : 19/08/2021 23:29

Tình trạng : 64 / 66 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thiên Quan Tứ Phúc (Quan Trời Ban Phúc) - Thien Quan Tu Phuc (Quan Troi Ban Phuc)

Cập nhật lúc : 16/08/2022 05:41

Tình trạng : 1 / 1 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Horror - Kinh Dị, Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.192

Đọc truyện

Không Lối Thoát - Khong Loi Thoat

Cập nhật lúc : 23/06/2017 02:01

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Lạc Lối Mê Cung - Lac Loi Me Cung

Cập nhật lúc : 31/01/2017 10:14

Tình trạng : 27 / 27 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Lôi Âm Ma Công - Loi Âm Ma Cong

Cập nhật lúc : 30/06/2019 05:52

Tình trạng : 62 / 62 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Lời Nguyền Lỗ Ban - Loi Nguyen Lo Ban

Cập nhật lúc : 15/10/2017 14:26

Tình trạng : 1 / 1 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Horror - Kinh Dị, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Lôi Động Cửu Thiên - Loi Đong Cuu Thien

Cập nhật lúc : 14/03/2021 06:58

Tình trạng : 130 / 132 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Kiếm Có Lời Nói - Kiem Co Loi Noi

Cập nhật lúc : 21/07/2021 22:59

Tình trạng : 61 / 63 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Đam Mỹ, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Lời Chúc Phúc Của Odin - Loi Chuc Phuc Cua Odin

Cập nhật lúc : 05/09/2017 18:14

Tình trạng : 1 / 1 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Phía Sau Một Lời Thề - Phia Sau Mot Loi The

Cập nhật lúc : 02/02/2018 14:45

Tình trạng : 24 / 24 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Phương Tây

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Lời Nguyện Ước Vì Anh - Loi Nguyen Ưoc Vi Anh

Cập nhật lúc : 31/05/2019 06:23

Tình trạng : 15 / 17 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Hậu Duệ Kiếm Thần - Hau Due Kiem Than

Cập nhật lúc : 22/09/2023 11:01

Tình trạng : 1590 / 1592 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.347

Đọc truyện

Đỉnh Phong Thiên Hạ - Đinh Phong Thien Ha

Cập nhật lúc : 22/09/2023 18:28

Tình trạng : 485 / 487 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi - Tong Tai Daddy, Mami Lai Tron Roi

Cập nhật lúc : 22/09/2023 13:59

Tình trạng : 536 / 538 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.236

Đọc truyện

Người Vợ Bất Đắc Dĩ Của Tổng Tài - Nguoi Vo Bat Đac Di Cua Tong Tai

Cập nhật lúc : 22/09/2023 16:59

Tình trạng : 336 / 338 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện - Co Vo Tai Phiet: Ta Thieu Sung Thanh Nghien

Cập nhật lúc : 22/09/2023 15:29

Tình trạng : 382 / 384 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh - Tai Sinh Lan Nua Đe Yeu Anh

Cập nhật lúc : 22/09/2023 12:29

Tình trạng : 364 / 366 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện