Live Action

Thợ Săn Đầu Tiên - Tho San Đau Tien

85 / 87

Người Tiên Phong - Cấp Tiên Phong

13 / 15

Bloody Monday 2 - Bloody Monday 2

68 / 70

Bloody Monday 2 - Bloody Monday 2

Tranh 16.179 24/12/2019

Americano - Exodus - Americano - Exodus

30 / 32

Twins..! - Twins..!

29 / 31

Twins..! - Twins..!

Tranh 16.179 09/08/2019

The Ring 2 - The Ring 2

5 / 7

The Ring 2 - The Ring 2

Tranh 16.179 30/05/2019

The Secret Service - The Secret Service

6 / 8

Non Non Byori - Non Non Biyori

3 / 5

Non Non Byori - Non Non Biyori

Tranh 16.179 10/05/2019

Khỉ Biển - Sea Monkey; Umizaru

119 / 121

Khỉ Biển - Sea Monkey; Umizaru

Tranh 16.179 15/03/2019

Ask Arhi Senpai! - Không Có

6 / 8

Ask Arhi Senpai! - Không Có

Tranh 16.179 22/12/2018

Mái Nhà Thân Yêu - Mai Nha Than Yeu

5 / 7