Linh Võ Đế Tôn

Linh Vo Đe Ton

Tác giả : Đang cập nhật

Thể loại : Fantasy - Giả Tưởng, Manhua, Mystery, Màu, Xuyên Không

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 28/04/2021 17:32

Tình trạng : 248 / 250 Chapter

Lượt xem: 16179

Linh vũ đại lục, lấy võ giả, linh giả làm đầu, võ giả bình thường có thể một quyền đá vụn, mà võ hồn thức tỉnh giả, có thể phá nát trống vắng, ngao du quá hư. Linh giả, hơi suy nghĩ có thể khiến người ta sinh tử nháy mắt, mà linh giả Đại Năng có thể nghịch thiên cải mệnh, phiên vân phúc vũ.
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 248 30/04/2021 20:40
Chapter 247 30/04/2021 18:40
Chapter 246 30/04/2021 16:40
Chapter 245 30/04/2021 14:40
Chapter 244 30/04/2021 12:40
Chapter 243 13/04/2021 11:40
Chapter 242 13/04/2021 09:40
Chapter 241 13/04/2021 07:40
Chapter 240 13/04/2021 05:40
Chapter 239 13/04/2021 03:40
Chapter 238 13/04/2021 01:40
Chapter 237 12/04/2021 23:40
Chapter 236 12/04/2021 21:40
Chapter 235 12/04/2021 19:40
Chapter 234 08/10/2020 00:41
Chapter 233 07/10/2020 22:41
Chapter 232 07/10/2020 20:41
Chapter 231 10/07/2020 14:12
Chapter 230 10/07/2020 12:12
Chapter 229 10/07/2020 10:12
Chapter 228 10/07/2020 08:12
Chapter 227 10/07/2020 06:12
Chapter 226 10/07/2020 04:12
Chapter 225 10/07/2020 02:12
Chapter 224 10/07/2020 00:12
Chapter 223 09/07/2020 22:12
Chapter 222 09/07/2020 20:12
Chapter 221 09/07/2020 18:12
Chapter 220 09/07/2020 16:12
Chapter 219 09/07/2020 14:12
Chapter 218 09/07/2020 12:12
Chapter 217 09/07/2020 10:12
Chapter 216 09/07/2020 08:12
Chapter 215 09/07/2020 06:12
Chapter 214 09/07/2020 04:12
Chapter 213 09/07/2020 02:12
Chapter 212 09/07/2020 00:12
Chapter 211 08/07/2020 22:12
Chapter 210 08/07/2020 20:12
Chapter 209 08/07/2020 18:12
Chapter 208 08/07/2020 16:12
Chapter 207 08/07/2020 14:12
Chapter 206 08/07/2020 12:12
Chapter 205 08/07/2020 10:12
Chapter 204 08/07/2020 08:12
Chapter 203 08/07/2020 06:12
Chapter 202 08/07/2020 04:12
Chapter 201 08/07/2020 02:12
Chapter 200 08/07/2020 00:12
Chapter 199 07/07/2020 22:12
Chapter 198 07/07/2020 20:12
Chapter 197 07/07/2020 18:12
Chapter 196 07/07/2020 16:12
Chapter 195 07/07/2020 14:12
Chapter 194 07/07/2020 12:12
Chapter 193 07/07/2020 10:12
Chapter 192 07/07/2020 08:12
Chapter 191 07/07/2020 06:12
Chapter 190 07/07/2020 04:12
Chapter 189 07/07/2020 02:12
Chapter 188 07/07/2020 00:12
Chapter 187 06/07/2020 22:12
Chapter 186 06/07/2020 20:12
Chapter 185 06/07/2020 18:12
Chapter 184 06/07/2020 16:12
Chapter 183 10/04/2020 18:10
Chapter 182 08/04/2020 18:10
Chapter 181 06/04/2020 18:10
Chapter 180 06/04/2020 16:10
Chapter 179 22/02/2020 18:10
Chapter 178 20/02/2020 18:10
Chapter 177 18/02/2020 18:10
Chapter 176 12/09/2019 00:00
Chapter 175 12/07/2019 00:00
Chapter 174 12/05/2019 00:00
Chapter 173 12/03/2019 00:00
Chapter 172 12/01/2019 00:00
Chapter 171 16/01/2020 23:01
Chapter 170 16/01/2020 21:01
Chapter 169 16/01/2020 19:01
Chapter 168 16/01/2020 17:01
Chapter 167 16/01/2020 15:01
Chapter 166 16/01/2020 13:01
Chapter 165 10/11/2019 00:00
Chapter 164 10/05/2019 00:00
Chapter 163 10/03/2019 00:00
Chapter 162 10/01/2019 00:00
Chapter 161 16/01/2020 03:01
Chapter 160 16/01/2020 01:01
Chapter 159 15/01/2020 23:01
Chapter 158 15/01/2020 21:01
Chapter 157 15/01/2020 19:01
Chapter 156 15/01/2020 17:01
Chapter 155 15/01/2020 15:01
Chapter 154 15/01/2020 13:01
Chapter 153 15/01/2020 11:01
Chapter 152 15/01/2020 09:01
Chapter 151 15/01/2020 07:01
Chapter 150 15/01/2020 05:01
Chapter 149 15/01/2020 03:01
Chapter 148 15/01/2020 01:01
Chapter 147 14/01/2020 23:01
Chapter 146 14/01/2020 21:01
Chapter 145 14/01/2020 19:01
Chapter 144 14/01/2020 17:01
Chapter 143 14/01/2020 15:01
Chapter 142 14/01/2020 13:01
Chapter 141 14/01/2020 11:01
Chapter 140 14/01/2020 09:01
Chapter 139 14/01/2020 07:01
Chapter 138 05/01/2019 00:00
Chapter 137 14/01/2020 03:01
Chapter 136 14/01/2020 01:01
Chapter 135 13/01/2020 23:01
Chapter 134 13/01/2020 21:01
Chapter 133 13/01/2020 19:01
Chapter 132 13/01/2020 17:01
Chapter 131 04/12/2019 00:00
Chapter 130 04/10/2019 00:00
Chapter 129 04/08/2019 00:00
Chapter 128 04/06/2019 00:00
Chapter 127 04/04/2019 00:00
Chapter 126 02/06/2019 00:00
Chapter 125 02/04/2019 00:00
Chapter 124 02/02/2019 00:00
Chapter 123 01/12/2019 00:00
Chapter 122 01/05/2019 00:00
Chapter 121 01/03/2019 00:00
Chapter 120 01/01/2019 00:00
Chapter 119 12/01/2020 15:01
Chapter 118 12/01/2020 13:01
Chapter 117 12/01/2020 11:01
Chapter 116 12/01/2020 09:01
Chapter 115 12/01/2020 07:01
Chapter 114 12/01/2020 05:01
Chapter 113 12/01/2020 03:01
Chapter 112 12/01/2020 01:01
Chapter 111 11/01/2020 23:01
Chapter 110 11/01/2020 21:01
Chapter 109 11/01/2020 19:01
Chapter 108 11/01/2020 17:01
Chapter 107 11/01/2020 15:01
Chapter 106 11/12/2018 00:00
Chapter 105 11/11/2018 00:00
Chapter 104 11/01/2020 09:01
Chapter 103 11/01/2020 07:01
Chapter 102 11/01/2020 05:01
Chapter 101 11/01/2020 03:01
Chapter 100 11/01/2020 01:01
Chapter 99 10/01/2020 23:01
Chapter 98 10/11/2018 00:00
Chapter 97 10/11/2018 00:00
Chapter 96 10/10/2018 00:00
Chapter 95 10/06/2018 00:00
Chapter 94 10/05/2018 00:00
Chapter 93 10/04/2018 00:00
Chapter 92 10/03/2018 00:00
Chapter 91 10/01/2020 07:01
Chapter 90 10/01/2020 05:01
Chapter 89 10/01/2020 03:01
Chapter 88 10/01/2020 01:01
Chapter 87 09/01/2020 23:01
Chapter 86 09/01/2020 21:01
Chapter 85 09/01/2020 19:01
Chapter 84 09/01/2020 17:01
Chapter 83 09/01/2020 15:01
Chapter 82 08/05/2018 00:00
Chapter 81 09/01/2020 11:01
Chapter 80 09/01/2020 09:01
Chapter 79 09/01/2020 07:01
Chapter 78 09/01/2020 05:01
Chapter 77 09/01/2020 03:01
Chapter 76 09/01/2020 01:01
Chapter 75 08/01/2020 23:01
Chapter 74 08/01/2020 21:01
Chapter 73 08/01/2020 19:01
Chapter 72 08/01/2020 17:01
Chapter 71 08/01/2020 15:01
Chapter 70 07/11/2018 00:00
Chapter 69 07/09/2018 00:00
Chapter 68 07/07/2018 00:00
Chapter 67 08/01/2020 07:01
Chapter 66 08/01/2020 05:01
Chapter 65 08/01/2020 03:01
Chapter 64 06/11/2018 00:00
Chapter 63 06/09/2018 00:00
Chapter 62 06/07/2018 00:00
Chapter 61 05/10/2018 00:00
Chapter 60 05/08/2018 00:00
Chapter 59 05/06/2018 00:00
Chapter 58 07/01/2020 13:01
Chapter 57 02/10/2018 00:00
Chapter 56 02/04/2018 00:00
Chapter 55 02/02/2018 00:00
Chapter 54 07/01/2020 05:01
Chapter 53 07/01/2020 03:01
Chapter 52 07/01/2020 01:01
Chapter 51 06/01/2020 23:01
Chapter 50 06/01/2020 21:01
Chapter 49 06/01/2020 19:01
Chapter 48 06/01/2020 17:01
Chapter 47 06/01/2020 15:01
Chapter 46 06/01/2020 13:01
Chapter 45 06/01/2020 11:01
Chapter 44 01/12/2018 00:00
Chapter 43 01/10/2018 00:00
Chapter 42 01/08/2018 00:00
Chapter 41 01/06/2018 00:00
Chapter 40 01/04/2018 00:00
Chapter 39 01/02/2018 00:00
Chapter 38 05/01/2020 21:01
Chapter 37 05/01/2020 19:01
Chapter 36 05/01/2020 17:01
Chapter 35 05/01/2020 15:01
Chapter 34 05/01/2020 13:01
Chapter 33 05/01/2020 11:01
Chapter 32 05/01/2020 09:01
Chapter 31 05/01/2020 07:01
Chapter 30 05/01/2020 05:01
Chapter 29 05/01/2020 03:01
Chapter 28 05/01/2020 01:01
Chapter 27 04/01/2020 23:01
Chapter 26 04/01/2020 21:01
Chapter 25 04/01/2020 19:01
Chapter 24 04/01/2020 17:01
Chapter 23 04/01/2020 15:01
Chapter 22 04/01/2020 13:01
Chapter 21 04/01/2020 11:01
Chapter 20 04/01/2020 09:01
Chapter 19 04/01/2020 07:01
Chapter 18 04/01/2020 05:01
Chapter 17 04/01/2020 03:01
Chapter 16 12/12/2017 00:00
Chapter 15 12/12/2017 00:00
Chapter 14 12/12/2017 00:00
Chapter 13 12/10/2017 00:00
Chapter 12 12/09/2017 00:00
Chapter 11 12/08/2017 00:00
Chapter 10 12/08/2017 00:00
Chapter 9 12/08/2017 00:00
Chapter 8 12/07/2017 00:00
Chapter 7 12/06/2017 00:00
Chapter 6 12/06/2017 00:00
Chapter 5 12/06/2017 00:00
Chapter 4 12/05/2017 00:00
Chapter 3 12/05/2017 00:00
Chapter 2 12/04/2017 00:00
Chapter 1 12/02/2017 00:00

comment

Có thể bạn thích xem

Đế Hoàng Tôn - Đe Hoang Ton

Cập nhật lúc : 15/02/2021 08:27

Tình trạng : 237 / 239 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Vạn Pháp Đế Tôn - Van Phap Đe Ton

Cập nhật lúc : 01/06/2022 07:58

Tình trạng : 50 / 52 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tam Liệt Chi Đế Tôn Huyễn Thiên - Tam Liet Chi Đe Ton Huyen Thien

Cập nhật lúc : 03/06/2022 06:58

Tình trạng : 42 / 44 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Bách Hợp, Xuyên Không, Nữ Cường

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Võ Đạo Đan Tôn - Vo Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 31/08/2018 13:22

Tình trạng : 1338 / 1338 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Vô Thiên Đế - Vo Thien Đe

Cập nhật lúc : 26/10/2019 14:56

Tình trạng : 120 / 122 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tà Vương Không Để Vợ Chạy Thoát - Ta Vuong Khong Đe Vo Chay Thoat

Cập nhật lúc : 10/08/2021 09:58

Tình trạng : 26 / 26 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Gia Đấu, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Đệ Nhất Cuồng Phi: Tuyệt Sắc Tà Vương Sủng Thê Vô Độ - Đe Nhat Cuong Phi: Tuyet Sac Ta Vuong Sung The Vo Đo

Cập nhật lúc : 22/07/2021 16:58

Tình trạng : 167 / 169 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.183

Đọc truyện

Cháu Đích Tôn (Đích Trưởng Tôn) - Chau Đich Ton (Đich Truong Ton)

Cập nhật lúc : 11/04/2021 21:58

Tình trạng : 43 / 43 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đế Hậu Thiên Tài, Hoàng Đế Đứng Sang Bên - Đe Hau Thien Tai, Hoang Đe Đung Sang Ben

Cập nhật lúc : 30/06/2018 15:45

Tình trạng : 1 / 1 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Historical - Lịch Sử, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê - Ta Đe, Yeu Hau: Tuyet Đe Lanh The

Cập nhật lúc : 11/04/2018 23:15

Tình trạng : 58 / 60 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Nữ Cường, Gia Đấu, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vương Nghịch Thiên Hạ: Chỉ Sủng Đệ Đệ Đáng Yêu - Vuong Nghich Thien Ha: Chi Sung Đe Đe Đang Yeu

Cập nhật lúc : 24/09/2017 18:27

Tình trạng : 22 / 24 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 26/06/2022 17:41

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.595

Đọc truyện

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 26/06/2022 23:42

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.412

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 26/06/2022 15:42

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.442

Đọc truyện

Thế Giới Hoàn Mỹ - The Gioi Hoan My

Cập nhật lúc : 26/06/2022 19:42

Tình trạng : 2015 / 2015 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.325

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 26/06/2022 21:42

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.229

Đọc truyện

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) - Co Vo Ngot Ngao Co Chut Bat Luong (Vo Moi Bat Luong Co Chut Ngot)

Cập nhật lúc : 26/06/2022 13:42

Tình trạng : 2464 / 2464 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.346

Đọc truyện