Liệt Ái Tri Hạ: Series Mật Đào Tiểu Tình Nhân

Mật Đào Tiểu Tình Nhân

Tác giả : Đang cập nhật

Thể loại : Comedy - Hài Hước, Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Smut, Màu

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 28/04/2020 09:31

Tình trạng : 274 / 276 Chapter

Lượt xem: 16187

Cô là thiên kim cô nữ gánh vác gia thù, anh là hào môn quyền thế băng tuyết lạnh lùng. Một cuộc âm mưu, cô trên con đường minh oan cho cha, hai cuộc gặp gỡ, anh một đêm cảm mến, tình chi sở chung...ai đang điều khiển bàn cờ sinh mệnh, ai đang đạp lên mọi chông gai. Hai người cuối cùng là Hoàng thiên bất phụ, hay là yêu hận sâu đậm...
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 274 29/04/2020 18:10
Chapter 273 26/04/2020 16:10
Chapter 272 21/04/2020 16:10
Chapter 271 14/04/2020 18:10
Chapter 270 12/04/2020 16:10
Chapter 269 11/04/2020 16:10
Chapter 268 10/04/2020 10:10
Chapter 266 07/04/2020 02:10
Chapter 265 29/03/2020 18:11
Chapter 264 24/03/2020 18:10
Chapter 263 24/03/2020 16:10
Chapter 262 29/03/2020 14:11
Chapter 261 12/03/2020 20:11
Chapter 260 08/03/2020 18:10
Chapter 259 03/03/2020 18:10
Chapter 258 28/02/2020 20:10
Chapter 257 24/02/2020 20:10
Chapter 256 22/02/2020 18:10
Chapter 255 18/02/2020 18:10
Chapter 254 13/02/2020 18:10
Chapter 253 09/02/2020 20:10
Chapter 252 08/02/2020 20:10
Chapter 251 05/02/2020 20:10
Chapter 250 02/02/2020 20:10
Chapter 249 31/01/2020 18:10
Chapter 248 27/01/2020 18:10
Chapter 247 23/01/2020 18:10
Chapter 246 18/01/2020 14:10
Chapter 245 17/01/2020 12:02
Chapter 244 17/01/2020 10:02
Chapter 243 17/01/2020 08:02
Chapter 242 17/01/2020 06:02
Chapter 241 17/01/2020 04:02
Chapter 240 17/01/2020 02:02
Chapter 239 17/01/2020 00:02
Chapter 238 16/01/2020 22:02
Chapter 237 16/01/2020 20:02
Chapter 236 16/01/2020 18:02
Chapter 235 16/01/2020 16:02
Chapter 234 16/01/2020 14:02
Chapter 233 16/01/2020 12:02
Chapter 232 12/02/2019 00:00
Chapter 231 16/01/2020 08:02
Chapter 230 16/01/2020 06:02
Chapter 229 16/01/2020 04:02
Chapter 228 16/01/2020 02:02
Chapter 227 16/01/2020 00:02
Chapter 226 15/01/2020 22:02
Chapter 225 15/01/2020 20:02
Chapter 224 11/05/2019 00:00
Chapter 223 11/05/2019 00:00
Chapter 222 15/01/2020 14:02
Chapter 221 15/01/2020 12:02
Chapter 220 15/01/2020 10:02
Chapter 219 15/01/2020 08:02
Chapter 218 15/01/2020 06:02
Chapter 217 15/01/2020 04:02
Chapter 216 15/01/2020 02:02
Chapter 215 10/12/2019 00:00
Chapter 214 10/09/2019 00:00
Chapter 213 10/08/2019 00:00
Chapter 212 10/07/2019 00:00
Chapter 211 10/05/2019 00:00
Chapter 210 10/03/2019 00:00
Chapter 209 14/01/2020 12:02
Chapter 208 14/01/2020 10:02
Chapter 207 14/01/2020 08:02
Chapter 206 14/01/2020 06:02
Chapter 205 14/01/2020 04:02
Chapter 204 09/08/2019 00:00
Chapter 203 09/06/2019 00:00
Chapter 202 09/03/2019 00:00
Chapter 201 13/01/2020 20:02
Chapter 200 13/01/2020 18:02
Chapter 199 13/01/2020 16:02
Chapter 198 13/01/2020 14:02
Chapter 197 13/01/2020 12:02
Chapter 196 13/01/2020 10:02
Chapter 195 08/09/2019 00:00
Chapter 194 08/04/2019 00:00
Chapter 193 13/01/2020 04:02
Chapter 192 13/01/2020 02:02
Chapter 191 13/01/2020 00:02
Chapter 190 12/01/2020 22:02
Chapter 189 12/01/2020 20:02
Chapter 188 12/01/2020 18:02
Chapter 187 12/01/2020 16:02
Chapter 186 07/09/2019 00:00
Chapter 185 07/09/2019 00:00
Chapter 184 07/09/2019 00:00
Chapter 183 12/01/2020 08:02
Chapter 182 12/01/2020 06:02
Chapter 181 12/01/2020 04:02
Chapter 180 12/01/2020 02:02
Chapter 179 12/01/2020 00:02
Chapter 178 11/01/2020 22:02
Chapter 177 11/01/2020 20:02
Chapter 176 11/01/2020 18:02
Chapter 175 11/01/2020 16:02
Chapter 174 11/01/2020 14:02
Chapter 173 11/01/2020 12:02
Chapter 172 11/01/2020 10:02
Chapter 171 11/01/2020 08:02
Chapter 170 11/01/2020 06:02
Chapter 169 11/01/2020 04:02
Chapter 168 11/01/2020 02:02
Chapter 167 11/01/2020 00:02
Chapter 166 10/01/2020 22:02
Chapter 165 10/01/2020 20:02
Chapter 164 10/01/2020 18:02
Chapter 163 10/01/2020 16:02
Chapter 162 10/01/2020 14:02
Chapter 161 10/01/2020 12:02
Chapter 160 10/01/2020 10:02
Chapter 159 10/01/2020 08:02
Chapter 158 10/01/2020 06:02
Chapter 157 10/01/2020 04:02
Chapter 156 10/01/2020 02:02
Chapter 155 10/01/2020 00:02
Chapter 154 09/01/2020 22:02
Chapter 153 09/01/2020 20:02
Chapter 152 09/01/2020 18:02
Chapter 151 09/01/2020 16:02
Chapter 150 09/01/2020 14:02
Chapter 149 09/01/2020 12:02
Chapter 148 09/01/2020 10:02
Chapter 147 09/01/2020 08:02
Chapter 146 09/01/2020 06:02
Chapter 145 07/10/2019 00:00
Chapter 144 07/10/2019 00:00
Chapter 143 07/10/2019 00:00
Chapter 142 07/10/2019 00:00
Chapter 141 07/10/2019 00:00
Chapter 140 07/10/2019 00:00
Chapter 139 07/10/2019 00:00
Chapter 138 07/10/2019 00:00
Chapter 137 07/10/2019 00:00
Chapter 136 07/10/2019 00:00
Chapter 135 07/10/2019 00:00
Chapter 134 07/10/2019 00:00
Chapter 133 07/10/2019 00:00
Chapter 132 07/10/2019 00:00
Chapter 131 07/10/2019 00:00
Chapter 130 07/10/2019 00:00
Chapter 129 07/10/2019 00:00
Chapter 128 07/10/2019 00:00
Chapter 127 07/10/2019 00:00
Chapter 126 07/10/2019 00:00
Chapter 125 07/10/2019 00:00
Chapter 124 07/10/2019 00:00
Chapter 123 07/10/2019 00:00
Chapter 122 07/10/2019 00:00
Chapter 121 07/10/2019 00:00
Chapter 120 07/10/2019 00:00
Chapter 119 07/10/2019 00:00
Chapter 118 07/10/2019 00:00
Chapter 117 07/10/2019 00:00
Chapter 116 07/10/2019 00:00
Chapter 115 07/10/2019 00:00
Chapter 114 07/10/2019 00:00
Chapter 113 07/10/2019 00:00
Chapter 112 07/10/2019 00:00
Chapter 111 07/10/2019 00:00
Chapter 110 07/10/2019 00:00
Chapter 109 07/10/2019 00:00
Chapter 108 07/10/2019 00:00
Chapter 107 07/10/2019 00:00
Chapter 106 07/10/2019 00:00
Chapter 105 07/10/2019 00:00
Chapter 104 07/10/2019 00:00
Chapter 103 07/10/2019 00:00
Chapter 102 07/10/2019 00:00
Chapter 101 07/10/2019 00:00
Chapter 100 07/10/2019 00:00
Chapter 99 07/10/2019 00:00
Chapter 98 07/10/2019 00:00
Chapter 97 07/10/2019 00:00
Chapter 96 07/10/2019 00:00
Chapter 95 07/10/2019 00:00
Chapter 94 07/10/2019 00:00
Chapter 93 07/10/2019 00:00
Chapter 92 07/10/2019 00:00
Chapter 91 07/10/2019 00:00
Chapter 90 07/10/2019 00:00
Chapter 89 07/10/2019 00:00
Chapter 88 07/10/2019 00:00
Chapter 87 07/10/2019 00:00
Chapter 86 07/10/2019 00:00
Chapter 85 07/10/2019 00:00
Chapter 84 07/10/2019 00:00
Chapter 83 07/10/2019 00:00
Chapter 82 07/10/2019 00:00
Chapter 81 07/10/2019 00:00
Chapter 80 07/10/2019 00:00
Chapter 79 07/10/2019 00:00
Chapter 78 07/10/2019 00:00
Chapter 77 07/10/2019 00:00
Chapter 76 07/10/2019 00:00
Chapter 75 07/10/2019 00:00
Chapter 74 07/10/2019 00:00
Chapter 73 07/10/2019 00:00
Chapter 72 07/10/2019 00:00
Chapter 71 07/10/2019 00:00
Chapter 70 07/10/2019 00:00
Chapter 69 07/10/2019 00:00
Chapter 68 07/10/2019 00:00
Chapter 67 07/10/2019 00:00
Chapter 66 07/10/2019 00:00
Chapter 65 07/10/2019 00:00
Chapter 64 07/10/2019 00:00
Chapter 63 07/10/2019 00:00
Chapter 62 07/10/2019 00:00
Chapter 61 07/10/2019 00:00
Chapter 60 07/10/2019 00:00
Chapter 59 07/10/2019 00:00
Chapter 58 07/10/2019 00:00
Chapter 57 07/10/2019 00:00
Chapter 56 07/10/2019 00:00
Chapter 55 : Video 12/03/2020 10:11
Chapter 54 07/10/2019 00:00
Chapter 53 07/10/2019 00:00
Chapter 52 07/10/2019 00:00
Chapter 51 07/10/2019 00:00
Chapter 50 07/10/2019 00:00
Chapter 49 07/10/2019 00:00
Chapter 48 07/10/2019 00:00
Chapter 47 07/10/2019 00:00
Chapter 46 07/10/2019 00:00
Chapter 45 07/10/2019 00:00
Chapter 44 07/10/2019 00:00
Chapter 43 07/10/2019 00:00
Chapter 42 07/10/2019 00:00
Chapter 41 07/10/2019 00:00
Chapter 40 31/12/2019 12:02
Chapter 39 31/12/2019 10:02
Chapter 38 31/12/2019 08:02
Chapter 37 31/12/2019 06:02
Chapter 36 31/12/2019 04:02
Chapter 35 31/12/2019 02:02
Chapter 34 31/12/2019 00:02
Chapter 33 30/12/2019 22:02
Chapter 32 30/12/2019 20:02
Chapter 31 30/12/2019 18:02
Chapter 30 30/12/2019 16:02
Chapter 29 30/12/2019 14:02
Chapter 28 30/12/2019 12:02
Chapter 27 30/12/2019 10:02
Chapter 26 30/12/2019 08:02
Chapter 25 30/12/2019 06:02
Chapter 24 30/12/2019 04:02
Chapter 23 30/12/2019 02:02
Chapter 22 30/12/2019 00:02
Chapter 21 29/12/2019 22:02
Chapter 20 : Video 09/03/2020 14:11
Chapter 17 07/10/2019 00:00
Chapter 19 : Video 17/03/2020 14:10
Chapter 16 : Video 09/03/2020 12:11
Chapter 9 29/12/2019 18:02
Chapter 18 : Video 18/03/2020 12:11
Chapter 15 : Video 17/03/2020 10:10
Chapter 8 29/12/2019 16:02
Chapter 14 : Video 18/03/2020 06:11
Chapter 7 29/12/2019 14:02
Chapter 13 : Video 20/03/2020 04:10
Chapter 6 29/12/2019 12:02
Chapter 12 : Video 20/03/2020 06:11
Chapter 5 29/12/2019 10:02
Chapter 11 : Video 20/03/2020 07:11
Chapter 4 29/12/2019 08:02
Chapter 10 : Video 20/03/2020 07:11
Chapter 3 29/12/2019 06:02
Chapter 2 29/12/2019 04:02
Chapter 1 29/12/2019 02:02

comment

Có thể bạn thích xem

[Hệ Liệt Sơn Đại Vương] Áp Trại Tiểu Tình Nhân - [He Liet Son Đai Vuong] Áp Trai Tieu Tinh Nhan

Cập nhật lúc : 24/08/2019 13:44

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Lục Tổng Phu Nhân Mất Trí Nhớ Rồi! - Luc Tong Phu Nhan Mat Tri Nho Roi!

Cập nhật lúc : 14/04/2022 21:30

Tình trạng : 110 / 110 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ngọt Ngào Bá Sủng: Tiểu Kiều Thê Mất Trí Nhớ Của Thủ Tịch - Ngot Ngao Ba Sung: Tieu Kieu The Mat Tri Nho Cua Thu Tich

Cập nhật lúc : 04/02/2019 12:53

Tình trạng : 43 / 45 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tình Nhân Trí Mạng - Tinh Nhan Tri Mang

Cập nhật lúc : 03/06/2019 07:00

Tình trạng : 11 / 11 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

[Hệ Liệt Sơn Đại Vương] Áp Trại Tiểu Phu Nhân - [He Liet Son Đai Vuong] Áp Trai Tieu Phu Nhan

Cập nhật lúc : 08/09/2019 00:14

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đại Thợ Rèn Tiểu Mật Đào - Đai Tho Ren Tieu Mat Đao

Cập nhật lúc : 24/11/2019 17:45

Tình trạng : 110 / 110 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Điền Văn, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.184

Đọc truyện

Ai Lau Mắt Em, Khóc Mối Tình Đầu? - Ai Lau Mat Em, Khoc Moi Tinh Đau?

Cập nhật lúc : 09/02/2020 15:12

Tình trạng : 8 / 10 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Teen, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tiểu Lưu Manh Đích Ái Tình Công Lược - Tieu Luu Manh Đich Ái Tinh Cong Luoc

Cập nhật lúc : 03/03/2018 23:56

Tình trạng : 72 / 72 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đại Đạo Công Tác Thất Chi Ủy Thác Giả Đích Ái Tình - Đai Đao Cong Tac That Chi Ủy Thac Gia Đich Ái Tinh

Cập nhật lúc : 08/04/2019 16:44

Tình trạng : 14 / 14 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tiểu Yêu Tinh Của Bá Đạo Tổng Tài - Tieu Yeu Tinh Cua Ba Đao Tong Tai

Cập nhật lúc : 11/09/2018 23:53

Tình trạng : 19 / 21 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 25/06/2022 17:41

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.595

Đọc truyện

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 25/06/2022 23:42

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.412

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 25/06/2022 15:42

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.442

Đọc truyện

Thế Giới Hoàn Mỹ - The Gioi Hoan My

Cập nhật lúc : 25/06/2022 19:42

Tình trạng : 2015 / 2015 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.325

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 25/06/2022 21:42

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.229

Đọc truyện

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) - Co Vo Ngot Ngao Co Chut Bat Luong (Vo Moi Bat Luong Co Chut Ngot)

Cập nhật lúc : 25/06/2022 13:42

Tình trạng : 2464 / 2464 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.345

Đọc truyện