Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Lenh Truy Na Đong Cung: Ái Phi Đung Voi Tron!

Tác giả : Ảm Hương

Thể loại : Cung Đấu, Comedy - Hài Hước

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 17/06/2018 00:57

Tình trạng : 408 / 408 Chapter

Lượt xem: 16179

Thể loại: cổ trang, cung đấu Nàng ra đời liền mang theo tiên đoán trời định, long tình phượng cảnh thiên hạ chi mẫu, chỉ tiếc nàng mang danh phận đê tiện nhất – nữ nhi của thương nhân
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 408 12/01/2020 09:27
Chapter 407 12/01/2020 07:27
Chapter 406 12/01/2020 05:27
Chapter 405 12/01/2020 03:27
Chapter 404 12/01/2020 01:27
Chapter 403 11/01/2020 23:27
Chapter 402 11/01/2020 21:27
Chapter 401 11/01/2020 19:27
Chapter 400 11/01/2020 17:27
Chapter 399 11/01/2020 15:27
Chapter 398 11/01/2020 13:27
Chapter 397 11/01/2020 11:27
Chapter 396 11/01/2020 09:27
Chapter 395 11/01/2020 07:27
Chapter 394 11/01/2020 05:27
Chapter 393 11/01/2020 03:27
Chapter 392 11/01/2020 01:27
Chapter 391 10/01/2020 23:27
Chapter 390 10/01/2020 21:27
Chapter 389 10/01/2020 19:27
Chapter 388 10/01/2020 17:27
Chapter 387 10/01/2020 15:27
Chapter 386 10/01/2020 13:27
Chapter 385 10/01/2020 11:27
Chapter 384 10/01/2020 09:27
Chapter 383 10/01/2020 07:27
Chapter 382 10/01/2020 05:27
Chapter 381 10/01/2020 03:27
Chapter 380 10/01/2020 01:27
Chapter 379 09/01/2020 23:27
Chapter 378 09/01/2020 21:27
Chapter 377 09/01/2020 19:27
Chapter 376 09/01/2020 17:27
Chapter 375 09/01/2020 15:27
Chapter 374 09/01/2020 13:27
Chapter 373 09/01/2020 11:27
Chapter 372 09/01/2020 09:27
Chapter 371 09/01/2020 07:27
Chapter 370 09/01/2020 05:27
Chapter 369 09/01/2020 03:27
Chapter 368 09/01/2020 01:27
Chapter 367 08/01/2020 23:27
Chapter 366 08/01/2020 21:27
Chapter 365 08/01/2020 19:27
Chapter 364 08/01/2020 17:27
Chapter 363 08/01/2020 15:27
Chapter 362 08/01/2020 13:27
Chapter 361 08/01/2020 11:27
Chapter 360 08/01/2020 09:27
Chapter 359 08/01/2020 07:27
Chapter 358 08/01/2020 05:27
Chapter 357 08/01/2020 03:27
Chapter 356 08/01/2020 01:27
Chapter 355 07/01/2020 23:27
Chapter 354 07/01/2020 21:27
Chapter 353 07/01/2020 19:27
Chapter 352 07/01/2020 17:27
Chapter 351 07/01/2020 15:27
Chapter 350 07/01/2020 13:27
Chapter 349 07/01/2020 11:27
Chapter 348 07/01/2020 09:27
Chapter 347 07/01/2020 07:27
Chapter 346 07/01/2020 05:27
Chapter 345 07/01/2020 03:27
Chapter 344 07/01/2020 01:27
Chapter 343 06/01/2020 23:27
Chapter 342 06/01/2020 21:27
Chapter 341 06/01/2020 19:27
Chapter 340 06/01/2020 17:27
Chapter 339 06/01/2020 15:27
Chapter 338 06/01/2020 13:27
Chapter 337 06/01/2020 11:27
Chapter 336 06/01/2020 09:27
Chapter 335 06/01/2020 07:27
Chapter 334 06/01/2020 05:27
Chapter 333 06/01/2020 03:27
Chapter 332 06/01/2020 01:27
Chapter 331 05/01/2020 23:27
Chapter 330 05/01/2020 21:27
Chapter 329 05/01/2020 19:27
Chapter 328 05/01/2020 17:27
Chapter 327 05/01/2020 15:27
Chapter 326 05/01/2020 13:27
Chapter 325 05/01/2020 11:27
Chapter 324 05/01/2020 09:27
Chapter 323 05/01/2020 07:27
Chapter 322 05/01/2020 05:27
Chapter 321 05/01/2020 03:27
Chapter 320 05/01/2020 01:27
Chapter 319 04/01/2020 23:27
Chapter 318 : Chươmg 318 04/01/2020 21:27
Chapter 317 04/01/2020 19:27
Chapter 316 04/01/2020 17:27
Chapter 315 04/01/2020 15:27
Chapter 314 04/01/2020 13:27
Chapter 313 04/01/2020 11:27
Chapter 312 04/01/2020 09:27
Chapter 311 04/01/2020 07:27
Chapter 310 : Lợi thế 04/01/2020 05:27
Chapter 309 : Ba nữ nhân một sân khấu 04/01/2020 03:27
Chapter 308 : Khiêu khích 04/01/2020 01:27
Chapter 307 : Mạnh Điệp Vũ qua đời 03/01/2020 23:27
Chapter 306 03/01/2020 21:27
Chapter 305 : Ly gián 03/01/2020 19:27
Chapter 304 : Ngoài ý muốn 03/01/2020 17:27
Chapter 303 : Ám toán và phản kích 03/01/2020 15:27
Chapter 302 : Trương Lương kế và quá tường thang 03/01/2020 13:27
Chapter 301 03/01/2020 11:27
Chapter 300 : Tình cờ gặp Đông Lăng vương 03/01/2020 09:27
Chapter 299 : Giao dịch 03/01/2020 07:27
Chapter 298 : Mấy phần ân oán, mấy phần tình? 03/01/2020 05:27
Chapter 297 03/01/2020 03:27
Chapter 296 03/01/2020 01:27
Chapter 295 02/01/2020 23:27
Chapter 294 02/01/2020 21:27
Chapter 293 02/01/2020 19:27
Chapter 292 02/01/2020 17:27
Chapter 291 02/01/2020 15:27
Chapter 290 02/01/2020 13:27
Chapter 289 02/01/2020 11:27
Chapter 288 02/01/2020 09:27
Chapter 287 02/01/2020 07:27
Chapter 286 02/01/2020 05:27
Chapter 285 02/01/2020 03:27
Chapter 284 02/01/2020 01:27
Chapter 283 01/01/2020 23:27
Chapter 282 01/01/2020 21:27
Chapter 281 01/01/2020 19:27
Chapter 280 01/01/2020 17:27
Chapter 279 01/01/2020 15:27
Chapter 278 01/01/2020 13:27
Chapter 277 01/01/2020 11:27
Chapter 276 01/01/2020 09:27
Chapter 275 01/01/2020 07:27
Chapter 274 01/01/2020 05:27
Chapter 273 01/01/2020 03:27
Chapter 272 01/01/2020 01:27
Chapter 271 31/12/2019 23:27
Chapter 270 31/12/2019 21:27
Chapter 269 31/12/2019 19:27
Chapter 268 31/12/2019 17:27
Chapter 267 31/12/2019 15:27
Chapter 266 31/12/2019 13:27
Chapter 265 31/12/2019 11:27
Chapter 264 31/12/2019 09:27
Chapter 263 31/12/2019 07:27
Chapter 262 31/12/2019 05:27
Chapter 261 31/12/2019 03:27
Chapter 260 : Thân thế thần bí của Vân Thanh 31/12/2019 01:27
Chapter 259 30/12/2019 23:27
Chapter 258 : Tối nay làm tân nương của ta 30/12/2019 21:27
Chapter 257 : Muốn nắm tay cùng chàng bỏ trốn 30/12/2019 19:27
Chapter 256 30/12/2019 17:27
Chapter 255 30/12/2019 15:27
Chapter 254 30/12/2019 13:27
Chapter 253 30/12/2019 11:27
Chapter 252 30/12/2019 09:27
Chapter 251 30/12/2019 07:27
Chapter 250 30/12/2019 05:27
Chapter 249 30/12/2019 03:27
Chapter 248 30/12/2019 01:27
Chapter 247 29/12/2019 23:27
Chapter 246 29/12/2019 21:27
Chapter 245 29/12/2019 19:27
Chapter 244 29/12/2019 17:27
Chapter 243 29/12/2019 15:27
Chapter 242 29/12/2019 13:27
Chapter 241 29/12/2019 11:27
Chapter 240 29/12/2019 09:27
Chapter 239 29/12/2019 07:27
Chapter 238 : Kế trong kế ai là cao thủ? 29/12/2019 05:27
Chapter 237 29/12/2019 03:27
Chapter 236 : Chân mệnh thiên nữ 29/12/2019 01:27
Chapter 235 : Ngả bài 28/12/2019 23:27
Chapter 234 28/12/2019 21:27
Chapter 233 28/12/2019 19:27
Chapter 232 28/12/2019 17:27
Chapter 231 28/12/2019 15:27
Chapter 230 28/12/2019 13:27
Chapter 229 : Là ai tính toán ai? 28/12/2019 11:27
Chapter 228 28/12/2019 09:27
Chapter 227 : Biểu tiểu thư như hổ lạc đồng bằng 28/12/2019 07:27
Chapter 226 : Thần bí gấm hoa thập bát sai (18 cây trâm hoa thần bí) 28/12/2019 05:27
Chapter 225 28/12/2019 03:27
Chapter 224 : Nắm tay người trọn kiếp không buông (3) 28/12/2019 01:27
Chapter 223 : Dắt tay người trọn kiếp không buông (2) 27/12/2019 23:27
Chapter 222 : Dắt tay người trọn kiếp không buông (1) 27/12/2019 21:27
Chapter 221 27/12/2019 19:27
Chapter 220 27/12/2019 17:27
Chapter 219 27/12/2019 15:27
Chapter 218 27/12/2019 13:27
Chapter 217 27/12/2019 11:27
Chapter 216 27/12/2019 09:27
Chapter 215 27/12/2019 07:27
Chapter 214 27/12/2019 05:27
Chapter 213 27/12/2019 03:27
Chapter 212 27/12/2019 01:27
Chapter 211 26/12/2019 23:27
Chapter 210 26/12/2019 21:27
Chapter 209 26/12/2019 19:27
Chapter 208 26/12/2019 17:27
Chapter 207 26/12/2019 15:27
Chapter 206 26/12/2019 13:27
Chapter 205 26/12/2019 11:27
Chapter 204 26/12/2019 09:27
Chapter 203 : Hơi dấm bay đầy trời 26/12/2019 07:27
Chapter 202 26/12/2019 05:27
Chapter 201 26/12/2019 03:27
Chapter 200 26/12/2019 01:27
Chapter 199 25/12/2019 23:27
Chapter 198 25/12/2019 21:27
Chapter 197 25/12/2019 19:27
Chapter 196 25/12/2019 17:27
Chapter 195 25/12/2019 15:27
Chapter 194 25/12/2019 13:27
Chapter 193 25/12/2019 11:27
Chapter 192 25/12/2019 09:27
Chapter 191 25/12/2019 07:27
Chapter 190 : Thật thật giả giả 25/12/2019 05:27
Chapter 189 : Đổi trắng thay đen 25/12/2019 03:27
Chapter 188 : Đối sách 25/12/2019 01:27
Chapter 187 : Đấu trí 24/12/2019 23:27
Chapter 186 : Dò xét 24/12/2019 21:27
Chapter 185 24/12/2019 19:27
Chapter 184 24/12/2019 17:27
Chapter 183 : Giống như đã từng quen biết 24/12/2019 15:27
Chapter 182 : Mỹ nam 24/12/2019 13:27
Chapter 181 : Dịch tâm 24/12/2019 11:27
Chapter 180 : Giao dịch 24/12/2019 09:27
Chapter 179 : Thường Hy ra tay 24/12/2019 07:27
Chapter 178 : Mai Nhược chi biến 24/12/2019 05:27
Chapter 177 : Sóng gió rục rịch bắt đầu 24/12/2019 03:27
Chapter 176 : Đêm khuya thâm tình cũng mông lung 24/12/2019 01:27
Chapter 175 : Liên thủ khuấy hậu cung 23/12/2019 23:27
Chapter 174 : Rót mật khuyên Lương đễ 23/12/2019 21:27
Chapter 173 : Náo hậu cung (2) 23/12/2019 19:27
Chapter 172 : Náo hậu cung (1) 23/12/2019 17:27
Chapter 171 23/12/2019 15:27
Chapter 170 : Nam nhân ghen cực kỳ đáng yêu 23/12/2019 13:27
Chapter 169 23/12/2019 11:27
Chapter 168 23/12/2019 09:27
Chapter 167 23/12/2019 07:27
Chapter 166 : Nội ứng ngoại hợp 23/12/2019 05:27
Chapter 165 23/12/2019 03:27
Chapter 164 23/12/2019 01:27
Chapter 163 : Không ngừng được tâm can nhảy loạn 22/12/2019 23:27
Chapter 162 : Vô tình gặp ân nhân cứu mạng 22/12/2019 21:27
Chapter 161 22/12/2019 19:27
Chapter 160 22/12/2019 17:27
Chapter 159 22/12/2019 15:27
Chapter 158 22/12/2019 13:27
Chapter 157 22/12/2019 11:27
Chapter 156 22/12/2019 09:27
Chapter 155 22/12/2019 07:27
Chapter 154 22/12/2019 05:27
Chapter 153 22/12/2019 03:27
Chapter 152 22/12/2019 01:27
Chapter 151 21/12/2019 23:27
Chapter 150 : Liên thủ 21/12/2019 21:27
Chapter 149 21/12/2019 19:27
Chapter 148 : Đấu trí dưới nước 21/12/2019 17:27
Chapter 147 : Tự cứu mình 21/12/2019 15:27
Chapter 146 21/12/2019 13:27
Chapter 145 21/12/2019 11:27
Chapter 144 : Thương nhân xuất tài nữ 21/12/2019 09:27
Chapter 143 : Yến hội đêm thất tịch 21/12/2019 07:27
Chapter 142 : Lật tay làm mây, che tay làm mưa 21/12/2019 05:27
Chapter 141 : Phân tranh cao thấp 21/12/2019 03:27
Chapter 140 : Lần đầu so chiêu 21/12/2019 01:27
Chapter 139 20/12/2019 23:27
Chapter 138 20/12/2019 21:27
Chapter 137 20/12/2019 19:27
Chapter 136 : Ngầm hạ độc thủ 20/12/2019 17:27
Chapter 135 20/12/2019 15:27
Chapter 134 : Ngầm giở thủ đoạn 20/12/2019 13:27
Chapter 133 : Độc nhất là lòng dạ đàn bà 20/12/2019 11:27
Chapter 132 20/12/2019 09:27
Chapter 131 20/12/2019 07:27
Chapter 130 : Thả lưới dài, câu cá lớn 20/12/2019 05:27
Chapter 129 20/12/2019 03:27
Chapter 128 : Đoán không được quân tâm 20/12/2019 01:27
Chapter 127 19/12/2019 23:27
Chapter 126 : Yêu hận tình trường 19/12/2019 21:27
Chapter 125 : Bình dấm chua 19/12/2019 19:27
Chapter 124 : Tranh bá đêm thất tịch (8) 19/12/2019 17:27
Chapter 123 : Tranh bá đêm thất tịch (7) 19/12/2019 15:27
Chapter 122 : Tranh bá đêm thất tịch (6) 19/12/2019 13:27
Chapter 121 : Tranh bá đêm thất tịch (5) 19/12/2019 11:27
Chapter 120 : Tranh bá đêm thất tịch (4) 19/12/2019 09:27
Chapter 119 : Tranh bá đêm thất tịch (3) 19/12/2019 07:27
Chapter 118 : Tranh bá đêm thất tịch (2) 19/12/2019 05:27
Chapter 117 : Tranh bá đêm thất tịch (1) 19/12/2019 03:27
Chapter 116 : Thi kế đấu quần hùng (3) 19/12/2019 01:27
Chapter 115 : Thi kế đấu quần hùng (2) 18/12/2019 23:27
Chapter 114 : Thi kế đấu quần hùng (1) 18/12/2019 21:27
Chapter 113 : Mưa gió tới 18/12/2019 19:27
Chapter 112 : Ly gián 18/12/2019 17:27
Chapter 111 : Quân tâm tựa biển 18/12/2019 15:27
Chapter 110 : Thái tử gia đại giá quang lâm 18/12/2019 13:27
Chapter 109 : Thiên la địa võng tầng tầng dây dưa 18/12/2019 11:27
Chapter 108 18/12/2019 09:27
Chapter 107 18/12/2019 07:27
Chapter 106 : Tâm tình nhi nữ 18/12/2019 05:27
Chapter 105 18/12/2019 03:27
Chapter 104 : Đấu trí đấu lực 18/12/2019 01:27
Chapter 103 : Hậu cung tự có tình ý 17/12/2019 23:27
Chapter 102 17/12/2019 21:27
Chapter 101 17/12/2019 19:27
Chapter 100 17/12/2019 17:27
Chapter 99 17/12/2019 15:27
Chapter 98 : Hoàng đế ra chiêu 17/12/2019 13:27
Chapter 97 17/12/2019 11:27
Chapter 96 : Quân tâm tựa biển 17/12/2019 09:27
Chapter 95 : Hữu kinh vô hiểm lấy được vinh hạnh đặc biệt 17/12/2019 07:27
Chapter 94 17/12/2019 05:27
Chapter 93 17/12/2019 03:27
Chapter 92 : Bước tiếp bước là nối tiếp gian nan 17/12/2019 01:27
Chapter 91 : Tình thế phức tạp 16/12/2019 23:27
Chapter 90 : Đại nạn không chết phải báo thù 16/12/2019 21:27
Chapter 89 : Năm nữ nhân một sân khấu 16/12/2019 19:27
Chapter 88 : Tú nữ ngày xưa gặp lại 16/12/2019 17:27
Chapter 87 : Hiến kế 16/12/2019 15:27
Chapter 86 16/12/2019 13:27
Chapter 85 16/12/2019 11:27
Chapter 84 : Anh hùng cứu mỹ nhân 16/12/2019 09:27
Chapter 83 : Đầu sóng ngọn gió 16/12/2019 07:27
Chapter 82 : Người mới vào cung 16/12/2019 05:27
Chapter 81 : Oan gia tụ đầu nhất định phân thắng thua 16/12/2019 03:27
Chapter 80 : Thường Hy tự có kế báo thù 16/12/2019 01:27
Chapter 79 15/12/2019 23:27
Chapter 78 : Cầm thú cũng có lúc nhu tình 15/12/2019 21:27
Chapter 77 15/12/2019 19:27
Chapter 76 : Xảo ngôn 15/12/2019 17:27
Chapter 75 : Thẩm vấn 15/12/2019 15:27
Chapter 74 : Phá hỏng quỷ kế 15/12/2019 13:27
Chapter 73 : Gài bẫy 15/12/2019 11:27
Chapter 72 15/12/2019 09:27
Chapter 71 : Lòng nam nhân cũng sâu tựa kim đáy biển 15/12/2019 07:27
Chapter 70 15/12/2019 05:27
Chapter 69 : Đấu tranh đến cùng vì sinh tồn 15/12/2019 03:27
Chapter 68 : Không hiểu được lời hàm ý 15/12/2019 01:27
Chapter 67 : Lãnh huyết vô tình 14/12/2019 23:27
Chapter 66 : Tố ân tình 14/12/2019 21:27
Chapter 65 : Ẩn thân bị phát hiện 14/12/2019 19:27
Chapter 64 14/12/2019 17:27
Chapter 63 : Lần đầu giao chiến bị coi thường 14/12/2019 15:27
Chapter 62 14/12/2019 13:27
Chapter 61 14/12/2019 11:27
Chapter 60 : Phi thiếp lần lượt vào Đông cung 14/12/2019 09:27
Chapter 59 : Nửa là hiểu lầm, nửa là tình 14/12/2019 07:27
Chapter 58 : Không thể làm gì đành cúi đầu 14/12/2019 05:27
Chapter 57 : Muốn gán tội, trốn cũng không được 14/12/2019 03:27
Chapter 56 : Cẩn thận dặn dò 14/12/2019 01:27
Chapter 55 : Cái đuôi hồ ly là không dễ bắt 13/12/2019 23:27
Chapter 54 : Có Triêu Hà làm bạn 13/12/2019 21:27
Chapter 53 : Thâm cung cũng có tình ý 13/12/2019 19:27
Chapter 52 : Đột nhiên buông tha không rõ chân tướng 13/12/2019 17:27
Chapter 51 : Lòng dạ tiểu nhân lấy quan báo tư thù 13/12/2019 15:27
Chapter 50 : Oan gia tụ đầu – vận số suy 13/12/2019 13:27
Chapter 49 : Đột nhiên gặp nhau lại đối chọi 13/12/2019 11:27
Chapter 48 : Mới vào Đông cung gặp người quen 13/12/2019 09:27
Chapter 47 : Gặp Vân Thanh, tâm phát run 13/12/2019 07:27
Chapter 46 : Quy củ mở rộng tầm mắt 13/12/2019 05:27
Chapter 45 : Triêu Hà cùng Vãn Thu tới 13/12/2019 03:27
Chapter 44 : Mới vào Đông cung làm cung tỳ 13/12/2019 01:27
Chapter 43 : Phượng hoàng đầu cành muốn gây chuyện 12/12/2019 23:27
Chapter 42 : Như ý nguyện được vào Đông Cung 12/12/2019 21:27
Chapter 41 : Thánh chỉ sắc phong đến 12/12/2019 19:27
Chapter 40 : Tần y chính tới chơi 12/12/2019 17:27
Chapter 39 : Thường Hy ngã bệnh 12/12/2019 15:27
Chapter 38 : Tiếp xúc thân mật 12/12/2019 13:27
Chapter 37 : Oan gia lại đụng đầu 12/12/2019 11:27
Chapter 36 : Tiền đồ bị kham ưu 12/12/2019 09:27
Chapter 35 : Chờ đợi Thánh chỉ 12/12/2019 07:27
Chapter 34 : Tuyển chọn – trận chiến đầu tiên (4) 12/12/2019 05:27
Chapter 33 : Tuyển chọn – trận chiến đầu tiên (3) 12/12/2019 03:27
Chapter 32 : Tuyển chọn – trận chiến đầu tiên (2) 12/12/2019 01:27
Chapter 31 : Tuyển chọn – trận chiến đầu tiên (1) 11/12/2019 23:27
Chapter 30 : Bức tranh thêu vô sắc 11/12/2019 21:27
Chapter 29 : Xảy ra biến cố 11/12/2019 19:27
Chapter 28 : Tình nghĩa đế hậu 11/12/2019 17:27
Chapter 27 : Trang điểm đặc biệt 11/12/2019 15:27
Chapter 26 : Mồm miệng lợi hại 11/12/2019 13:27
Chapter 25 : Màu sắc biến mất 11/12/2019 11:27
Chapter 24 : Tuyển chọn sơ khai (3) 11/12/2019 09:27
Chapter 23 : Tuyển chọn sơ khai (2) 11/12/2019 07:27
Chapter 22 : Tuyển chọn sơ khai (1) 11/12/2019 05:27
Chapter 21 : Phòng ngừa chu đáo (4) 11/12/2019 03:27
Chapter 20 : Phòng ngừa chu đáo (3) 11/12/2019 01:27
Chapter 19 : Phòng ngừa chu đáo (2) 10/12/2019 23:27
Chapter 18 : Phòng ngừa chu đáo (1) 10/12/2019 21:27
Chapter 17 : Công bằng trả thù 10/12/2019 19:27
Chapter 16 : Nữ nhân có thù tất báo 10/12/2019 17:27
Chapter 15 : Ngoài ý muốn 10/12/2019 15:27
Chapter 14 : Mị phi giao dịch (hạ) 10/12/2019 13:27
Chapter 13 : Mị phi giao dịch (trung) 10/12/2019 11:27
Chapter 12 : Mị phi giao dịch (thượng) 10/12/2019 09:27
Chapter 11 : Vị khách quý thần bí (hạ) 10/12/2019 07:27
Chapter 10 : Vị khách quý thần bí (thượng) 10/12/2019 05:27
Chapter 9 : Thành công giải thích án lệ 10/12/2019 03:27
Chapter 8 : Hậu cung cũng có tình tỷ muội 10/12/2019 01:27
Chapter 7 : Chớp mắt chỉ còn lại bóng hoa 09/12/2019 23:27
Chapter 6 : Không biết khách quý tới 09/12/2019 21:27
Chapter 5 : Khoảnh khắc lần đầu gặp mặt 09/12/2019 19:27
Chapter 4 : Ngươi tới ta đi, sắc bén đối đáp 09/12/2019 17:27
Chapter 3 : Mới gặp gỡ, gặp lại không nhận ra 09/12/2019 15:27
Chapter 2 : Khởi đầu do cuồng ngôn mà rước họa 09/12/2019 13:27
Chapter 1 : Nhàn khán mãn đình hoa lạc kính 09/12/2019 11:27

comment

Có thể bạn thích xem

Trung Cung Lệnh - Trung Cung Lenh

Cập nhật lúc : 15/09/2021 19:28

Tình trạng : 1262 / 1264 Chapter

Thể loại: Historical - Lịch Sử, Bách Hợp, Xuyên Không, Cung Đấu, Ngược, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đừng Có Giả Nghèo Với Tôi - Đung Co Gia Ngheo Voi Toi

Cập nhật lúc : 25/12/2021 00:58

Tình trạng : 91 / 93 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tình Này Đành Hẹn Với Gió Đông - Tinh Nay Đanh Hen Voi Gio Đong

Cập nhật lúc : 20/04/2018 06:56

Tình trạng : 29 / 29 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đừng Đùa Với Nữ Phụ, Ta Tán Cho Vỡ Mặt - Đung Đua Voi Nu Phu, Ta Tan Cho Vo Mat

Cập nhật lúc : 15/02/2018 19:56

Tình trạng : 5 / 7 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Sớm Tối Say Cùng Rượu Với Thơ - Som Toi Say Cung Ruou Voi Tho

Cập nhật lúc : 19/12/2018 20:00

Tình trạng : 51 / 51 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Cung Đấu

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương - Ai Đong Bao Boi Dong Chinh Nuong

Cập nhật lúc : 21/11/2019 06:00

Tình trạng : 92 / 94 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đông Cung - Đong Cung

Cập nhật lúc : 20/02/2018 04:44

Tình trạng : 43 / 43 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Nữ Cường, Cổ Đại, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cùng Ngày Ly Hôn Với Đại Lão Tôi Biến Nhỏ - Cung Ngay Ly Hon Voi Đai Lao Toi Bien Nho

Cập nhật lúc : 25/06/2021 06:28

Tình trạng : 139 / 139 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.183

Đọc truyện

Bạn Cùng Phòng Đừng Thẹn Thùng - Ban Cung Phong Đung Then Thung

Cập nhật lúc : 11/10/2019 07:45

Tình trạng : 29 / 29 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Comedy - Hài Hước, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Độc Sủng Ái Phi - Đoc Sung Ái Phi

Cập nhật lúc : 18/07/2020 21:19

Tình trạng : 48 / 48 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đông Cung Chi Chủ - Đong Cung Chi Chu

Cập nhật lúc : 19/07/2020 19:12

Tình trạng : 175 / 177 Chapter

Thể loại: Quân Sự, Historical - Lịch Sử, Xuyên Không, Cung Đấu, Nữ Cường

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 16/01/2022 21:41

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.407

Đọc truyện

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 16/01/2022 23:42

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.333

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 16/01/2022 13:42

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.422

Đọc truyện

Thế Giới Hoàn Mỹ - The Gioi Hoan My

Cập nhật lúc : 16/01/2022 19:42

Tình trạng : 2015 / 2015 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.277

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 16/01/2022 21:42

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.213

Đọc truyện

Rể Quý Trời Cho - Re Quy Troi Cho

Cập nhật lúc : 16/01/2022 15:42

Tình trạng : 1851 / 1853 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.257

Đọc truyện