Lão Đại Đều Yêu Ta

Lao Đai Đeu Yeu Ta

Tác giả : Khai Hoa Bất Kết Quả

Thể loại : Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Ngôn Tình, Đô Thị, Xuyên Không, Cổ Đại, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 14/10/2020 10:59

Tình trạng : 157 / 159 Chapter

Lượt xem: 16179

Hán Việt: Đại lão đô ái ngã [ khoái xuyên ]. Editor: Bắc Chỉ. Design: Bắc Chỉ.  Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Tiên hiệp, Khoa học viễn tưởng, Huyền huyễn, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Ngược luyến, Giới giải trí, Vườn trường, Dân quốc, Cung đình hầu tước, Kiếp trước kiếp này, Đô thị tình duyên, Trâu già gặm cỏ non, 1v1, Song xuyên... Cô chỉ muốn tìm được đại lão, sau đó tiếp cận, rồi sau đó cho uống thuốc, rồi sau đó.... Khương Nhuế còn chưa nghĩ tới sau đó, đã bị lão đại xoa tay hầm hè đòi ăn cô, lão đại muốn ăn cô, ăn cô, ăn...ăn..
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 157 : Lão Bát: Lão đại xe lăn (15) 14/10/2020 19:29
Chapter 156 : Lão Bát: Lão đại xe lăn (14) 14/10/2020 17:29
Chapter 155 : Lão Bát: Lão đại xe lăn (13) 14/10/2020 15:29
Chapter 154 : Lão Bát: Lão đại xe lăn (12) 01/06/2020 23:11
Chapter 153 : Lão Bát: Lão đại xe lăn (11) 01/06/2020 21:11
Chapter 152 : Lão Bát: Lão đại xe lăn (10) 01/06/2020 19:11
Chapter 151 : Lão Bát: Lão đại xe lăn (9) 01/06/2020 17:11
Chapter 150 : Lão Bát: Lão đại xe lăn (8) 01/06/2020 15:11
Chapter 149 : Lão Bát: Lão đại xe lăn (7) 01/06/2020 13:11
Chapter 148 : Lão Bát: Lão đại xe lăn (6) 01/06/2020 11:11
Chapter 147 : Lão Bát: Lão đại xe lăn (5) 01/06/2020 09:11
Chapter 146 : Lão Bát: Lão đại xe lăn (4) 01/06/2020 07:11
Chapter 145 : Lão Bát: Lão đại xe lăn (3) 01/06/2020 05:11
Chapter 144 : Lão Bát: Lão đại xe lăn (2) 01/06/2020 03:11
Chapter 143 : Lão Bát: Lão đại xe lăn (1) 01/06/2020 01:11
Chapter 142 : Lão Thất: Lưu manh thổ hào (20) (Xong) 31/05/2020 23:11
Chapter 141 : Lão Thất: Lưu manh thổ hào (19) 31/05/2020 21:11
Chapter 140 : Lão Thất: Lưu manh thổ hào (18) 31/05/2020 19:11
Chapter 139 : Lão Thất: Lưu manh thổ hào (17) 31/05/2020 17:11
Chapter 138 : Thiếu 31/05/2020 15:11
Chapter 137 : Thiếu 31/05/2020 13:11
Chapter 136 : Lão Thất (14) 17/02/2020 13:11
Chapter 135 : Lão thất (13) 17/02/2020 11:11
Chapter 134 : Lão thất: lưu manh thổ hào (12) 17/02/2020 09:11
Chapter 133 : Lão thất: lưu manh thổ hào (11) 02/02/2020 13:11
Chapter 132 : Lão thất: lưu manh thổ hào (10) 02/02/2020 11:11
Chapter 131 : Lão thất: lưu manh thổ hào (9) 02/02/2020 09:11
Chapter 130 : Lão thất: lưu manh thổ hào (8) 17/01/2020 09:55
Chapter 129 : Lão Thất: Lưu Manh thổ hào (7) 17/01/2020 07:55
Chapter 128 : Lão Thất: Lưu manh thổ hào (6) 17/01/2020 05:55
Chapter 127 : Lão Thất: Lưu manh thổ hào (5) 17/01/2020 03:55
Chapter 126 : Lão Thất: Lưu manh thổ hào (4) 17/01/2020 01:55
Chapter 125 : Lão Thất: Lưu manh thổ hào (3) 16/01/2020 23:55
Chapter 124 : Lão thất: Lưu manh thổ hào (2) 16/01/2020 21:55
Chapter 123 : Lão đại thứ bảy: Lưu manh thổ hào (1) 16/01/2020 19:55
Chapter 122 : Lão đại thứ sáu (21) (Xong) 16/01/2020 17:55
Chapter 121 : Lão đại thứ sáu (20) 16/01/2020 15:55
Chapter 120 : Lão đại thứ sáu (19) 16/01/2020 13:55
Chapter 119 : Lão đại thứ sáu (18) 16/01/2020 11:55
Chapter 118 : Lão đại thứ sáu (17) 16/01/2020 09:55
Chapter 117 : Lão đại thứ sáu (16) 16/01/2020 07:55
Chapter 116 : Lão đại thứ sáu: (15) 16/01/2020 05:55
Chapter 115 : Lão đại thứ sáu (14) 16/01/2020 03:55
Chapter 114 : Lão đại thứ sáu (13) 16/01/2020 01:55
Chapter 113 : Lão đại thứ sáu: (12) 15/01/2020 23:55
Chapter 112 : Lão đại thứ sáu: (11) 15/01/2020 21:55
Chapter 111 : Lão đại thứ sáu (10) 15/01/2020 19:55
Chapter 110 : Lão đại thứ sáu: (9) 15/01/2020 17:55
Chapter 109 : Lão đại thứ sáu (8) 15/01/2020 15:55
Chapter 108 : Lão đại thứ sáu: (7) 15/01/2020 13:55
Chapter 107 : Lão đại thứ sáu: (6) 15/01/2020 11:55
Chapter 106 : Lão đại thứ sáu (5) 15/01/2020 09:55
Chapter 105 : Lão đại thứ sáu (4) 15/01/2020 07:55
Chapter 104 : Lão đại thứ 6: (3) 15/01/2020 05:55
Chapter 103 : Lão đại thứ sáu: (2) 15/01/2020 03:55
Chapter 102 : Lão đại thứ 6: Giáo bá cool ngầu (1) 15/01/2020 01:55
Chapter 101 : Lão đại thứ năm: (19) (Xong) 14/01/2020 23:55
Chapter 100 : Lão đại thứ năm: (18) 14/01/2020 21:55
Chapter 99 : Lão đại thứ năm: (17) 14/01/2020 19:55
Chapter 98 : Lão đại thứ năm: (16) 14/01/2020 17:55
Chapter 97 : Lão đại thứ 5: (15.2) 14/01/2020 15:55
Chapter 96 : Lão đại thứ năm: (15.1) 14/01/2020 13:55
Chapter 95 : Lão đại thứ năm (14) 14/01/2020 11:55
Chapter 94 : Lão đại thứ năm (13) 14/01/2020 09:55
Chapter 93 : Lão đại thứ năm: Đại soái dân quốc (12) 14/01/2020 07:55
Chapter 92 : Lão đại thứ năm: Đại soái dân quốc (11) 14/01/2020 05:55
Chapter 91 : Lão đại thứ năm: Đại soái dân quốc (10) 14/01/2020 03:55
Chapter 90 : Lão đại thứ năm: Đại soái dân quốc (9) 14/01/2020 01:55
Chapter 89 : Lão đại thứ năm: Đại soái dân quốc (8) 13/01/2020 23:55
Chapter 88 : Lão đại thứ năm: Đại soái dân quốc (7) 13/01/2020 21:55
Chapter 87 : Lão đại thứ năm: Đại soái dân quốc (6) 13/01/2020 19:55
Chapter 86 : Lão đại thứ năm: Đại soái dân quốc (5) 13/01/2020 17:55
Chapter 85 : Lão đại thứ năm: Đại soái dân quốc (4) 13/01/2020 15:55
Chapter 84 : Lão đại thứ năm: Đại soái dân quốc (3) 13/01/2020 13:55
Chapter 83 : Lão đại thứ năm: Đại soái dân quốc (2) 13/01/2020 11:55
Chapter 82 : Lão đại thứ năm: Đại soái dân quốc (1) 13/01/2020 09:55
Chapter 81 : (18) (Xong) 13/01/2020 07:55
Chapter 80 : (17) 13/01/2020 05:55
Chapter 79 : (16) 13/01/2020 03:55
Chapter 78 : (15) 13/01/2020 01:55
Chapter 77 : (14) 12/01/2020 23:55
Chapter 76 : Lão đại thứ tư: Hoạn quan phúc hắc, nham hiểm (13) 12/01/2020 21:55
Chapter 75 : (12) 12/01/2020 19:55
Chapter 74 : (11) 12/01/2020 17:55
Chapter 73 : (10) 12/01/2020 15:55
Chapter 72 : (9) 12/01/2020 13:55
Chapter 71 : (8) 12/01/2020 11:55
Chapter 70 : (7) 12/01/2020 09:55
Chapter 69 : (6) 12/01/2020 07:55
Chapter 68 : (5) 12/01/2020 05:55
Chapter 67 : (4) 12/01/2020 03:55
Chapter 66 : (3) 12/01/2020 01:55
Chapter 65 : (2) 11/01/2020 23:55
Chapter 64 : Lão đại thứ tư: Hoạn quan phúc hắc nham hiểm (1) 11/01/2020 21:55
Chapter 63 : (19) (Xong) 11/01/2020 19:55
Chapter 62 : (18) 11/01/2020 17:55
Chapter 61 : (17) 11/01/2020 15:55
Chapter 60 : (16) 11/01/2020 13:55
Chapter 59 : (15) 11/01/2020 11:55
Chapter 58 : (14) 11/01/2020 09:55
Chapter 57 : (13) 11/01/2020 07:55
Chapter 56 : (12) 11/01/2020 05:55
Chapter 55 : (11) 11/01/2020 03:55
Chapter 54 : (10) 11/01/2020 01:55
Chapter 53 : (9) 10/01/2020 23:55
Chapter 52 : (8) 10/01/2020 21:55
Chapter 51 : (7) 10/01/2020 19:55
Chapter 50 : (6) 10/01/2020 17:55
Chapter 49 : Lão đại thứ ba: Bá đạo tổng tài (5) 10/01/2020 15:55
Chapter 48 : Lão đại thứ ba: Bá đạo tổng tài (4) 10/01/2020 13:55
Chapter 47 : Lão đại thứ ba: Bá đạo tổng tài (3) 10/01/2020 11:55
Chapter 46 : Lão đại thứ 3: Bá đạo tổng tài (2) 10/01/2020 09:55
Chapter 45 : Lão đại thứ ba: Bá đạo tổng tài (1) 10/01/2020 07:55
Chapter 44 : Lão đại thứ hai: Cấm dục ảnh đế (17) (Xong) 10/01/2020 05:55
Chapter 43 : Lão đại thứ hai: Cấm dục ảnh đế (16) 10/01/2020 03:55
Chapter 42 : Lão đại thứ hai: Cấm dục ảnh đế (15) 10/01/2020 01:55
Chapter 41 : Lão đại thứ hai: Cấm dục ảnh đế (14) 09/01/2020 23:55
Chapter 40 : Lão đại thứ hai: Cấm dục ảnh đế (13) 09/01/2020 21:55
Chapter 39 : Lão đại thứ hai: Cấm dục ảnh đế (12) 09/01/2020 19:55
Chapter 38 : Lão đại thứ hai: Cấm dục ảnh đế (11) 09/01/2020 17:55
Chapter 37 : Lão đại thứ hai: Cấm dục ảnh đế (10) 09/01/2020 15:55
Chapter 36 : Lão đại thứ hai: Cấm dục ảnh đế (9) 09/01/2020 13:55
Chapter 35 : Lão đại thứ hai: Cấm dục ảnh đế (8) 09/01/2020 11:55
Chapter 34 : Lão đại thứ hai: Cấm dục ảnh đế (7) 09/01/2020 09:55
Chapter 33 : Lão đại thứ hai: Cấm dục ảnh đế (6) 09/01/2020 07:55
Chapter 32 : Lão đại thứ hai: Cấm dục ảnh đế (5) 09/01/2020 05:55
Chapter 31 : Lão đại thứ hai: Cấm dục ảnh đế (4) 09/01/2020 03:55
Chapter 30 : Lão đại thứ hai: Cấm dục ảnh đế (3) 09/01/2020 01:55
Chapter 29 : Lão đại thứ hai: Cấm dục ảnh đế (2) 08/01/2020 23:55
Chapter 28 : Lão đại thứ hai: Cấm dục ảnh đế (1) 08/01/2020 21:55
Chapter 27 : Lão đại thứ nhất: 80 binh ca (24) 08/01/2020 19:55
Chapter 26 : Lão đại thứ nhất: 80 binh ca (23) 08/01/2020 17:55
Chapter 25 : Lão đại thứ nhất: 80 binh ca (22) 08/01/2020 15:55
Chapter 24 : Lão đại thứ nhất: 80 binh ca (21) 08/01/2020 13:55
Chapter 23 : Lão đại thứ nhất: 80 binh ca (20) 08/01/2020 11:55
Chapter 22 : Lão đại thứ nhất: 80 binh ca (19) 08/01/2020 09:55
Chapter 21 : Lão đại thứ nhất: 80 binh ca (18.2) 08/01/2020 07:55
Chapter 20 : Lão đại thứ nhất: 80 binh ca (18.1) 08/01/2020 05:55
Chapter 19 : Lão đại thứ nhất: 80 binh ca (17.2) 08/01/2020 03:55
Chapter 18 : Lão đại thứ nhất: 80 binh ca (17.1) 08/01/2020 01:55
Chapter 17 : Lão đại thứ nhất: 80 binh ca (16) 07/01/2020 23:55
Chapter 16 : Lão đại thứ nhất: 80 binh ca (15) 07/01/2020 21:55
Chapter 15 : Lão đại thứ nhất: 80 binh ca (14) 07/01/2020 19:55
Chapter 14 : Lão đại thứ nhất: 80 binh ca (13) 07/01/2020 17:55
Chapter 13 : Lão đại thứ nhất: 80 binh ca (12) 07/01/2020 15:55
Chapter 12 : Lão đại thứ nhất: 80 binh ca (11) 07/01/2020 13:55
Chapter 11 : Lão đại thứ nhất: 80 binh ca (10) 07/01/2020 11:55
Chapter 10 : Lão đại thứ nhất: 80 binh ca (9) 07/01/2020 09:55
Chapter 9 : Lão đại thứ nhất: 80 binh ca (8.2) 07/01/2020 07:55
Chapter 8 : Lão đại thứ nhất: 80 binh ca (8.1) 07/01/2020 05:55
Chapter 7 : Lão đại thứ nhất: 80 binh ca (7) 07/01/2020 03:55
Chapter 6 : Lão đại thứ nhất: 80 binh ca (6) 07/01/2020 01:55
Chapter 5 : Lão đại thứ nhất: 80 binh ca (5) 06/01/2020 23:55
Chapter 4 : Lão đại thứ nhất: 80 binh ca (4) 06/01/2020 21:55
Chapter 3 : Lão đại thứ nhất: 80 binh ca (3) 06/01/2020 19:55
Chapter 2 : Lão đại thứ nhất: 80 binh ca (2) 06/01/2020 17:55
Chapter 1 : Lão đại thứ nhất: 80 binh ca (1) 06/01/2020 15:55

comment

Có thể bạn thích xem

Các Đại Lão Đều Vì Ta Mà Tranh Sủng - Cac Đai Lao Đeu Vi Ta Ma Tranh Sung

Cập nhật lúc : 20/01/2022 07:58

Tình trạng : 8 / 10 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ta Yêu Nô Lệ Của Lão Đại - Ta Yeu No Le Cua Lao Đai

Cập nhật lúc : 20/06/2019 10:41

Tình trạng : 8 / 8 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Mèo Tôi Nuôi Đều Là Đại Lão - Meo Toi Nuoi Đeu La Đai Lao

Cập nhật lúc : 27/11/2021 01:28

Tình trạng : 125 / 127 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Năm Lão Đại Đều Gọi Tôi Là Mẹ! - Nam Lao Đai Đeu Goi Toi La Me!

Cập nhật lúc : 06/09/2021 11:01

Tình trạng : 12 / 14 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Comedy - Hài Hước, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Mỗi Ngày Đều Muốn Cùng Đại Lão Ly Hôn - Moi Ngay Đeu Muon Cung Đai Lao Ly Hon

Cập nhật lúc : 23/12/2021 03:31

Tình trạng : 50 / 50 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đại Lão Vai Ác Luôn Muốn Cưới Ta Sủng Ta - Đai Lao Vai Ác Luon Muon Cuoi Ta Sung Ta

Cập nhật lúc : 01/03/2022 15:31

Tình trạng : 44 / 44 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.186

Đọc truyện

Cha Tôi Là Đại Ca Xã Hội Đen (Ngã Đích Lão Ba Thị Lão Đại ) - Cha Toi La Đai Ca Xa Hoi Đen (Nga Đich Lao Ba Thi Lao Đai )

Cập nhật lúc : 31/05/2019 11:12

Tình trạng : 37 / 37 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.191

Đọc truyện

Ta Ở Hậu Cung Đương Đại Lão - Ta Ở Hau Cung Đuong Đai Lao

Cập nhật lúc : 12/10/2021 15:29

Tình trạng : 44 / 46 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Lão Bà Đại Tướng Quân, Ta Chờ Nàng Hồi Kinh - Lao Ba Đai Tuong Quan, Ta Cho Nang Hoi Kinh

Cập nhật lúc : 27/09/2019 16:12

Tình trạng : 2 / 4 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vợ Yêu Là Đại Lão - Vo Yeu La Đai Lao

Cập nhật lúc : 28/03/2022 09:30

Tình trạng : 194 / 196 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bởi Vì Trong Tim Chúng Ta Đều Là Yêu - Boi Vi Trong Tim Chung Ta Đeu La Yeu

Cập nhật lúc : 20/02/2019 19:44

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Phu Nhân, Lão Đại Rất Yêu Người - Phu Nhan, Lao Đai Rat Yeu Nguoi

Cập nhật lúc : 20/07/2019 18:42

Tình trạng : 43 / 45 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 15/08/2022 21:41

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.608

Đọc truyện

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 15/08/2022 23:42

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.462

Đọc truyện

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Tong Tai Anh Qua Ba Đao Roi

Cập nhật lúc : 16/08/2022 08:29

Tình trạng : 3381 / 3383 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.192

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 15/08/2022 17:42

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.446

Đọc truyện

Thế Giới Hoàn Mỹ - The Gioi Hoan My

Cập nhật lúc : 15/08/2022 19:42

Tình trạng : 2015 / 2015 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.337

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 15/08/2022 21:42

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.231

Đọc truyện