Lam Sí

Blue Wings; Lan Chi

Tác giả : Từ Lộ, Mạn Hữu

Thể loại : Comedy - Hài Hước, Manhua, Romance - Lãng Mạn, Màu

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 11/04/2021 01:32

Tình trạng : 247 / 249 Chapter

Lượt xem: 16180

Bố đã từng nói: “Minh Lam thật còn sống cũng không đến 6 tuổi.” Câu nói của bố cho thấy cô bé đã chết từ trước 6 tuổi, còn về chết lúc nào, nguyên nhân ra sao…
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 247 14/04/2021 11:41
Chapter 246 14/04/2021 09:41
Chapter 245 -3303 giờ trước
Chapter 244 11/04/2021 06:41
Chapter 243 11/04/2021 04:41
Chapter 242 11/04/2021 02:41
Chapter 241 11/04/2021 00:41
Chapter 240 10/04/2021 22:41
Chapter 239 10/04/2021 20:41
Chapter 238 -3303 giờ trước
Chapter 237 -3303 giờ trước
Chapter 236 -3303 giờ trước
Chapter 235 -3303 giờ trước
Chapter 234 -3303 giờ trước
Chapter 233 -3303 giờ trước
Chapter 232 -3303 giờ trước
Chapter 231 -3303 giờ trước
Chapter 230 -3303 giờ trước
Chapter 229 -3303 giờ trước
Chapter 228 -3303 giờ trước
Chapter 227 -3303 giờ trước
Chapter 226 -3303 giờ trước
Chapter 225 -3303 giờ trước
Chapter 224 -3303 giờ trước
Chapter 223 -3303 giờ trước
Chapter 222 -3303 giờ trước
Chapter 221 -3303 giờ trước
Chapter 220 -3303 giờ trước
Chapter 219 -3303 giờ trước
Chapter 218 -3303 giờ trước
Chapter 217 -3303 giờ trước
Chapter 216 -3303 giờ trước
Chapter 215 -3303 giờ trước
Chapter 214 -3303 giờ trước
Chapter 213 -3303 giờ trước
Chapter 212 -3303 giờ trước
Chapter 211 -3303 giờ trước
Chapter 210 -3303 giờ trước
Chapter 209 -3303 giờ trước
Chapter 208 -3303 giờ trước
Chapter 207 -3303 giờ trước
Chapter 206 -3303 giờ trước
Chapter 205 -3303 giờ trước
Chapter 204 -3303 giờ trước
Chapter 204 -3303 giờ trước
Chapter 203 -3303 giờ trước
Chapter 202 -3303 giờ trước
Chapter 201 -3303 giờ trước
Chapter 200 21/02/2020 14:10
Chapter 199 18/02/2020 18:11
Chapter 198 16/02/2020 00:10
Chapter 197 14/02/2020 14:10
Chapter 196 14/02/2020 12:10
Chapter 195 12/02/2020 18:10
Chapter 194 11/02/2020 20:10
Chapter 193 10/02/2020 18:10
Chapter 192 06/03/2019 00:00
Chapter 191 17/01/2020 00:19
Chapter 190 16/01/2020 22:19
Chapter 189 16/01/2020 20:19
Chapter 188 16/01/2020 18:19
Chapter 187 16/01/2020 16:19
Chapter 186 16/01/2020 14:19
Chapter 185 16/01/2020 12:19
Chapter 184 16/01/2020 10:19
Chapter 183 16/01/2020 08:19
Chapter 182 05/05/2019 00:00
Chapter 181 05/04/2019 00:00
Chapter 180 05/04/2019 00:00
Chapter 179 16/01/2020 00:19
Chapter 178 04/07/2019 00:00
Chapter 177 15/01/2020 20:19
Chapter 176 02/01/2019 00:00
Chapter 175 15/01/2020 16:19
Chapter 174 01/08/2019 00:00
Chapter 173 12/06/2018 00:00
Chapter 172 12/04/2018 00:00
Chapter 171 11/11/2018 00:00
Chapter 170 11/05/2018 00:00
Chapter 169 15/01/2020 04:19
Chapter 168 15/01/2020 02:19
Chapter 167 10/07/2018 00:00
Chapter 166 14/01/2020 22:19
Chapter 165 09/07/2018 00:00
Chapter 164 14/01/2020 18:19
Chapter 163 14/01/2020 16:19
Chapter 162 08/11/2018 00:00
Chapter 161 08/05/2018 00:00
Chapter 160 08/03/2018 00:00
Chapter 159 14/01/2020 08:19
Chapter 158 07/10/2018 00:00
Chapter 157 14/01/2020 04:19
Chapter 156 14/01/2020 02:19
Chapter 155 06/09/2018 00:00
Chapter 154 06/02/2018 00:00
Chapter 153 13/01/2020 20:19
Chapter 152 13/01/2020 18:19
Chapter 151 04/11/2018 00:00
Chapter 150 04/01/2018 00:00
Chapter 149 13/01/2020 12:19
Chapter 148 13/01/2020 10:19
Chapter 147 03/02/2018 00:00
Chapter 146 13/01/2020 06:19
Chapter 145 13/01/2020 04:19
Chapter 144 13/01/2020 02:19
Chapter 143 13/01/2020 00:19
Chapter 142 12/01/2020 22:19
Chapter 141 11/12/2017 00:00
Chapter 140 11/04/2017 00:00
Chapter 139 12/01/2020 16:19
Chapter 138 12/01/2020 14:19
Chapter 137 10/11/2017 00:00
Chapter 136 12/01/2020 10:19
Chapter 135 12/01/2020 08:19
Chapter 134 09/09/2017 00:00
Chapter 133 09/03/2017 00:00
Chapter 132 12/01/2020 02:19
Chapter 131 12/01/2020 00:19
Chapter 130 11/01/2020 22:19
Chapter 129 08/12/2017 00:00
Chapter 128 08/06/2017 00:00
Chapter 127 08/05/2017 00:00
Chapter 126 08/05/2017 00:00
Chapter 125 11/01/2020 12:19
Chapter 124 11/01/2020 10:19
Chapter 123 11/01/2020 08:19
Chapter 122 07/09/2017 00:00
Chapter 121 07/06/2017 00:00
Chapter 120 11/01/2020 02:19
Chapter 119 11/01/2020 00:19
Chapter 118 10/01/2020 22:19
Chapter 117 06/05/2017 00:00
Chapter 116 06/02/2017 00:00
Chapter 115 10/01/2020 16:19
Chapter 114 10/01/2020 14:19
Chapter 113 10/01/2020 12:19
Chapter 112 10/01/2020 10:19
Chapter 111.5 10/01/2020 08:19
Chapter 111 10/01/2020 06:19
Chapter 110 04/11/2017 00:00
Chapter 109 04/10/2017 00:00
Chapter 108 04/09/2017 00:00
Chapter 107 04/07/2017 00:00
Chapter 106 04/05/2017 00:00
Chapter 105 04/02/2017 00:00
Chapter 104 09/01/2020 16:19
Chapter 103 09/01/2020 14:19
Chapter 102 09/01/2020 12:19
Chapter 101 09/01/2020 10:19
Chapter 100 09/01/2020 08:19
Chapter 99 09/01/2020 06:19
Chapter 98 09/01/2020 04:19
Chapter 97 09/01/2020 02:19
Chapter 96 09/01/2020 00:19
Chapter 95 08/01/2020 22:19
Chapter 94 08/01/2020 20:19
Chapter 93 08/01/2020 18:19
Chapter 92 08/01/2020 16:19
Chapter 91 08/01/2020 14:19
Chapter 90 08/01/2020 12:19
Chapter 89 08/01/2020 10:19
Chapter 88 08/01/2020 08:19
Chapter 87 08/01/2020 06:19
Chapter 86 08/01/2020 04:19
Chapter 85 08/01/2020 02:19
Chapter 84 08/01/2020 00:19
Chapter 83 07/01/2020 22:19
Chapter 82 07/01/2020 20:19
Chapter 81 07/01/2020 18:19
Chapter 80 07/01/2020 16:19
Chapter 79 08/07/2016 00:00
Chapter 78 07/01/2020 12:19
Chapter 77 07/10/2016 00:00
Chapter 76 07/01/2020 08:19
Chapter 75 06/07/2016 00:00
Chapter 74 06/02/2016 00:00
Chapter 73 07/01/2020 02:19
Chapter 72 05/07/2016 00:00
Chapter 71 06/01/2020 22:19
Chapter 70 06/01/2020 20:19
Chapter 69 04/09/2016 00:00
Chapter 68 04/02/2016 00:00
Chapter 67 06/01/2020 14:19
Chapter 66 06/01/2020 12:19
Chapter 65 03/11/2016 00:00
Chapter 64 03/01/2016 00:00
Chapter 63 06/01/2020 06:19
Chapter 62 02/06/2016 00:00
Chapter 61 02/04/2016 00:00
Chapter 60 06/01/2020 00:19
Chapter 59 05/01/2020 22:19
Chapter 58 01/04/2016 00:00
Chapter 57 05/01/2020 18:19
Chapter 56 05/01/2020 16:19
Chapter 55 12/06/2015 00:00
Chapter 54 12/02/2015 00:00
Chapter 53 05/01/2020 10:19
Chapter 52 05/01/2020 08:19
Chapter 51 11/10/2015 00:00
Chapter 50 11/02/2015 00:00
Chapter 49 05/01/2020 02:19
Chapter 48 10/11/2015 00:00
Chapter 47 10/04/2015 00:00
Chapter 46 04/01/2020 20:19
Chapter 45 04/01/2020 18:19
Chapter 44 04/01/2020 16:19
Chapter 43 04/01/2020 14:19
Chapter 42 09/04/2015 00:00
Chapter 41 04/01/2020 10:19
Chapter 40.1 07/12/2017 00:00
Chapter 40 04/01/2020 06:19
Chapter 39 04/01/2020 04:19
Chapter 38 08/12/2015 00:00
Chapter 37 08/07/2015 00:00
Chapter 36 08/05/2015 00:00
Chapter 35 03/01/2020 20:19
Chapter 34 03/01/2020 18:19
Chapter 33 07/09/2015 00:00
Chapter 32 07/06/2015 00:00
Chapter 31 07/04/2015 00:00
Chapter 30 06/08/2015 00:00
Chapter 29.2 03/01/2020 08:19
Chapter 29 06/04/2015 00:00
Chapter 28.5 03/01/2020 04:19
Chapter 28 03/01/2020 02:19
Chapter 27 03/01/2020 00:19
Chapter 26 05/11/2015 00:00
Chapter 25 05/04/2015 00:00
Chapter 24 02/01/2020 18:19
Chapter 23.2 04/04/2015 00:00
Chapter 23.1 04/04/2015 00:00
Chapter 23 02/01/2020 12:19
Chapter 22 02/01/2020 10:19
Chapter 21 02/01/2020 08:19
Chapter 20 02/01/2020 06:19
Chapter 19 02/01/2020 04:19
Chapter 18 02/01/2020 02:19
Chapter 17 02/01/2020 00:19
Chapter 16 01/01/2020 22:19
Chapter 15 01/01/2020 20:19
Chapter 14 01/01/2020 18:19
Chapter 13 01/01/2020 16:19
Chapter 12 01/01/2020 14:19
Chapter 11 01/01/2020 12:19
Chapter 10 01/01/2020 10:19
Chapter 9 01/01/2020 08:19
Chapter 8 01/01/2020 06:19
Chapter 7.5 01/09/2019 00:00
Chapter 7 01/01/2020 02:19
Chapter 6 01/01/2020 00:19
Chapter 5 31/12/2019 22:19
Chapter 4 31/12/2019 20:19
Chapter 3 31/12/2019 18:19
Chapter 2 31/12/2019 16:19
Chapter 1 31/12/2019 14:19

comment

Có thể bạn thích xem

Hoa Si Hoàng Hậu - Hoa Si Hoang Hau

Cập nhật lúc : 02/04/2017 14:39

Tình trạng : 285 / 285 Chapter

Thể loại: Xuyên Không, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Công Tử Vô Sỉ - Cong Tu Vo Si

Cập nhật lúc : 25/09/2018 22:30

Tình trạng : 1 / 1 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bác Sĩ, Ta Bệnh Rồi - Bac Si, Ta Benh Roi

Cập nhật lúc : 30/08/2019 10:05

Tình trạng : 8 / 8 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Em Là Vệ Sĩ Của Riêng Tôi - Em La Ve Si Cua Rieng Toi

Cập nhật lúc : 17/09/2016 18:13

Tình trạng : 16 / 18 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Teen

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đến Đây Nào Bác Sĩ Của Anh - Đen Đay Nao Bac Si Cua Anh

Cập nhật lúc : 02/06/2018 21:15

Tình trạng : 59 / 59 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chàng Nha Sĩ Sạch Sẽ Biến Thái Của Tôi - Chang Nha Si Sach Se Bien Thai Cua Toi

Cập nhật lúc : 04/08/2019 19:00

Tình trạng : 11 / 11 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Là Người Tiếp Khách Qua Voice Chat, Không Phải Bác Sĩ Tâm Lý - La Nguoi Tiep Khach Qua Voice Chat, Khong Phai Bac Si Tam Ly

Cập nhật lúc : 09/12/2018 16:34

Tình trạng : 12 / 12 Chapter

Thể loại: Võng Du, Đam Mỹ, Comedy - Hài Hước, Đoản Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký - Đao Si Đao Gia Du Ky

Cập nhật lúc : 08/05/2019 05:11

Tình trạng : 1 / 1 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn, Horror - Kinh Dị, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Lắm Mồm Bang - Lam Mom Bang

Cập nhật lúc : 11/05/2018 13:22

Tình trạng : 7 / 7 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Làm Một Beta - Lam Mot Beta

Cập nhật lúc : 27/12/2019 07:11

Tình trạng : 18 / 18 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Comedy - Hài Hước, Điền Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hoàng Hậu Lắm Chiêu - Hoang Hau Lam Chieu

Cập nhật lúc : 30/12/2016 15:31

Tình trạng : 35 / 35 Chapter

Thể loại: Xuyên Không, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hiền Thê Khó Làm - Hien The Kho Lam

Cập nhật lúc : 04/10/2016 17:14

Tình trạng : 119 / 119 Chapter

Thể loại: Sắc, Adult - Người lớn, Xuyên Không, Trọng Sinh, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 17/04/2021 23:41

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.359

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 17/04/2021 21:41

Tình trạng : 4760 / 4760 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) - Co Vo Ngot Ngao Co Chut Bat Luong (Vo Moi Bat Luong Co Chut Ngot)

Cập nhật lúc : 17/04/2021 15:41

Tình trạng : 2464 / 2464 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.284

Đọc truyện

Đấu Phá Thương Khung - Đau Pha Thuong Khung

Cập nhật lúc : 17/04/2021 19:41

Tình trạng : 1641 / 1641 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.186

Đọc truyện

Rể Quý Trời Cho - Re Quy Troi Cho

Cập nhật lúc : 17/04/2021 17:41

Tình trạng : 230 / 232 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.187

Đọc truyện

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - Mao Son Troc Quy Nhan

Cập nhật lúc : 17/04/2021 17:40

Tình trạng : 2863 / 2863 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn, Horror - Kinh Dị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện