Lâm Mộc Báo Thù

Lam Moc Bao Thu

Tác giả : Hạ Linh

Thể loại : Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 13/02/2023 09:33

Tình trạng : 1093 / 1095 Chapter

Lượt xem: 16218

Tác giả: Hà Linh Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị Giới thiệu: Năm năm trước, tập đoàn Lâm Thị của Kim Châu bị người ta phản bội gài bẫy, tên công tử bột Lâm Mộc rơi từ trên mây xanh xuống vực thẳm, lặng biến mất. Năm năm sau, Lâm Mộc như Niết Bàn trở lại, tất cả kẻ địch đều phải run rẩy khiếp sợ.
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 1093 13/02/2023 19:33
Chapter 1092 13/02/2023 17:33
Chapter 1091 13/02/2023 15:33
Chapter 1090 13/02/2023 13:33
Chapter 1089 13/02/2023 11:33
Chapter 1088 13/02/2023 09:33
Chapter 1087 13/02/2023 07:33
Chapter 1086 26/01/2023 19:32
Chapter 1085 26/01/2023 17:32
Chapter 1084 26/01/2023 15:32
Chapter 1083 26/01/2023 13:32
Chapter 1082 26/01/2023 11:32
Chapter 1081 26/01/2023 09:32
Chapter 1080 26/01/2023 07:32
Chapter 1079 26/01/2023 05:32
Chapter 1078 26/01/2023 03:32
Chapter 1077 26/01/2023 01:32
Chapter 1076 25/01/2023 23:32
Chapter 1075 25/01/2023 21:32
Chapter 1074 25/01/2023 19:32
Chapter 1073 25/01/2023 17:32
Chapter 1072 25/01/2023 15:32
Chapter 1071 25/01/2023 13:32
Chapter 1070 25/01/2023 11:32
Chapter 1069 25/01/2023 09:32
Chapter 1068 25/01/2023 07:32
Chapter 1067 25/01/2023 05:32
Chapter 1066 25/01/2023 03:32
Chapter 1065 25/01/2023 01:32
Chapter 1064 24/01/2023 23:32
Chapter 1063 24/01/2023 21:32
Chapter 1062 24/01/2023 19:32
Chapter 1061 24/01/2023 17:32
Chapter 1060 24/01/2023 19:32
Chapter 1059 24/01/2023 17:32
Chapter 1058 24/01/2023 15:32
Chapter 1057 24/01/2023 13:32
Chapter 1056 24/01/2023 11:32
Chapter 1055 24/01/2023 09:32
Chapter 1054 24/01/2023 07:32
Chapter 1053 24/01/2023 05:32
Chapter 1052 24/01/2023 03:32
Chapter 1051 24/01/2023 01:32
Chapter 1050 23/01/2023 23:32
Chapter 1049 23/01/2023 21:32
Chapter 1048 23/01/2023 19:32
Chapter 1047 23/01/2023 17:32
Chapter 1046 23/01/2023 15:32
Chapter 1045 23/01/2023 13:32
Chapter 1044 23/01/2023 11:32
Chapter 1043 23/01/2023 09:32
Chapter 1042 23/01/2023 07:32
Chapter 1041 23/01/2023 05:32
Chapter 1040 23/01/2023 03:32
Chapter 1039 23/01/2023 01:32
Chapter 1038 22/01/2023 23:32
Chapter 1037 22/01/2023 21:32
Chapter 1036 22/01/2023 19:32
Chapter 1035 22/01/2023 17:32
Chapter 1034 22/01/2023 15:32
Chapter 1033 22/01/2023 13:32
Chapter 1032 22/01/2023 11:32
Chapter 1031 22/01/2023 09:32
Chapter 1030 22/01/2023 07:32
Chapter 1029 22/01/2023 05:32
Chapter 1028 22/01/2023 03:32
Chapter 1027 22/01/2023 01:32
Chapter 1026 21/01/2023 23:32
Chapter 1025 21/01/2023 21:32
Chapter 1024 21/01/2023 19:32
Chapter 1023 21/01/2023 17:32
Chapter 1022 21/01/2023 15:32
Chapter 1021 21/01/2023 13:32
Chapter 1020 21/01/2023 11:32
Chapter 1019 21/01/2023 09:32
Chapter 1018 21/01/2023 07:32
Chapter 1017 21/01/2023 05:32
Chapter 1016 21/01/2023 03:32
Chapter 1015 21/01/2023 01:32
Chapter 1014 20/01/2023 23:32
Chapter 1013 20/01/2023 21:32
Chapter 1012 20/01/2023 19:32
Chapter 1011 20/01/2023 17:32
Chapter 1010 21/01/2023 23:28
Chapter 1009 21/01/2023 21:28
Chapter 1008 21/01/2023 19:28
Chapter 1007 21/01/2023 17:28
Chapter 1006 21/01/2023 15:28
Chapter 1005 21/01/2023 13:28
Chapter 1004 21/01/2023 11:28
Chapter 1003 21/01/2023 09:28
Chapter 1002 21/01/2023 07:28
Chapter 1001 21/01/2023 05:28
Chapter 1000 21/01/2023 03:28
Chapter 999 21/01/2023 01:28
Chapter 998 20/01/2023 23:28
Chapter 997 20/01/2023 21:28
Chapter 996 20/01/2023 19:28
Chapter 995 20/01/2023 17:28
Chapter 994 20/01/2023 15:28
Chapter 993 20/01/2023 13:28
Chapter 992 20/01/2023 11:28
Chapter 991 20/01/2023 09:28
Chapter 990 20/01/2023 07:28
Chapter 989 20/01/2023 05:28
Chapter 988 20/01/2023 03:28
Chapter 987 20/01/2023 01:28
Chapter 986 19/01/2023 23:28
Chapter 985 19/01/2023 21:28
Chapter 984 19/01/2023 19:28
Chapter 983 19/01/2023 17:28
Chapter 982 19/01/2023 15:28
Chapter 981 19/01/2023 13:28
Chapter 980 19/01/2023 11:28
Chapter 979 19/01/2023 09:28
Chapter 978 19/01/2023 07:28
Chapter 977 19/01/2023 05:28
Chapter 976 19/01/2023 03:28
Chapter 975 19/01/2023 01:28
Chapter 974 18/01/2023 23:28
Chapter 973 18/01/2023 21:28
Chapter 972 18/01/2023 19:28
Chapter 971 18/01/2023 17:28
Chapter 970 18/01/2023 15:28
Chapter 969 18/01/2023 13:28
Chapter 968 18/01/2023 11:28
Chapter 967 18/01/2023 09:28
Chapter 966 18/01/2023 07:28
Chapter 965 18/01/2023 05:28
Chapter 964 18/01/2023 03:28
Chapter 963 18/01/2023 01:28
Chapter 962 17/01/2023 23:28
Chapter 961 17/01/2023 21:28
Chapter 960 20/01/2023 19:28
Chapter 959 20/01/2023 17:28
Chapter 958 20/01/2023 15:28
Chapter 957 20/01/2023 13:28
Chapter 956 20/01/2023 11:28
Chapter 955 20/01/2023 09:28
Chapter 954 20/01/2023 07:28
Chapter 953 20/01/2023 05:28
Chapter 952 20/01/2023 03:28
Chapter 951 20/01/2023 01:28
Chapter 950 19/01/2023 23:28
Chapter 949 09/11/2022 09:31
Chapter 948 09/11/2022 07:31
Chapter 947 09/11/2022 05:31
Chapter 946 09/11/2022 03:31
Chapter 945 09/11/2022 01:31
Chapter 944 08/11/2022 19:30
Chapter 943 08/11/2022 17:30
Chapter 942 08/11/2022 15:30
Chapter 941 08/11/2022 13:30
Chapter 940 08/11/2022 11:30
Chapter 939 08/11/2022 09:30
Chapter 938 07/11/2022 09:31
Chapter 937 07/11/2022 07:31
Chapter 936 07/11/2022 05:31
Chapter 935 07/11/2022 03:31
Chapter 934 07/11/2022 01:31
Chapter 933 06/11/2022 23:31
Chapter 932 06/11/2022 21:31
Chapter 931 06/11/2022 19:31
Chapter 930 06/11/2022 17:31
Chapter 929 06/11/2022 15:31
Chapter 928 06/11/2022 13:31
Chapter 927 06/11/2022 11:31
Chapter 926 06/11/2022 09:31
Chapter 925 05/11/2022 13:29
Chapter 924 05/11/2022 11:29
Chapter 923 05/11/2022 09:29
Chapter 922 05/11/2022 07:29
Chapter 921 05/11/2022 05:29
Chapter 920 05/11/2022 03:29
Chapter 919 05/11/2022 02:30
Chapter 918 05/11/2022 00:30
Chapter 917 04/11/2022 22:30
Chapter 916 04/11/2022 20:30
Chapter 915 04/11/2022 18:30
Chapter 914 04/11/2022 16:30
Chapter 913 03/11/2022 19:33
Chapter 912 03/11/2022 17:33
Chapter 911 03/11/2022 15:33
Chapter 910 03/11/2022 13:33
Chapter 909 03/11/2022 11:33
Chapter 908 03/11/2022 09:33
Chapter 907 03/11/2022 07:33
Chapter 906 03/11/2022 05:33
Chapter 905 03/11/2022 03:33
Chapter 904 03/11/2022 01:33
Chapter 903 02/11/2022 23:33
Chapter 902 02/11/2022 21:33
Chapter 901 02/11/2022 19:33
Chapter 900 02/11/2022 17:33
Chapter 899 02/11/2022 15:33
Chapter 898 02/11/2022 13:33
Chapter 897 02/11/2022 11:33
Chapter 896 02/11/2022 09:33
Chapter 895 02/11/2022 07:33
Chapter 894 02/11/2022 05:33
Chapter 893 02/11/2022 03:33
Chapter 892 02/11/2022 01:33
Chapter 891 01/11/2022 23:33
Chapter 890 01/11/2022 21:33
Chapter 889 01/11/2022 19:33
Chapter 888 01/11/2022 17:33
Chapter 887 01/11/2022 15:33
Chapter 886 31/10/2022 13:29
Chapter 885 31/10/2022 11:29
Chapter 884 31/10/2022 09:29
Chapter 883 31/10/2022 07:29
Chapter 882 31/10/2022 05:29
Chapter 881 31/10/2022 03:29
Chapter 880 31/10/2022 01:29
Chapter 879 30/10/2022 23:29
Chapter 878 30/10/2022 21:29
Chapter 877 30/10/2022 19:29
Chapter 876 30/10/2022 17:29
Chapter 875 30/10/2022 15:29
Chapter 874 30/10/2022 13:29
Chapter 873 30/10/2022 11:29
Chapter 872 30/10/2022 09:29
Chapter 871 30/10/2022 07:29
Chapter 870 30/10/2022 05:29
Chapter 869 30/10/2022 03:29
Chapter 868 30/10/2022 01:29
Chapter 867 29/10/2022 23:29
Chapter 866 29/10/2022 21:29
Chapter 865 29/10/2022 19:29
Chapter 864 29/10/2022 17:29
Chapter 863 24/10/2022 19:30
Chapter 862 24/10/2022 17:30
Chapter 861 24/10/2022 15:30
Chapter 860 24/10/2022 13:30
Chapter 859 24/10/2022 11:30
Chapter 858 24/10/2022 09:30
Chapter 857 21/10/2022 19:31
Chapter 856 21/10/2022 17:31
Chapter 855 21/10/2022 15:31
Chapter 854 21/10/2022 13:31
Chapter 853 21/10/2022 11:31
Chapter 852 21/10/2022 09:31
Chapter 851 20/10/2022 13:28
Chapter 850 20/10/2022 11:28
Chapter 849 20/10/2022 09:28
Chapter 848 20/10/2022 07:28
Chapter 847 20/10/2022 05:28
Chapter 846 20/10/2022 03:28
Chapter 845 20/10/2022 01:28
Chapter 844 19/10/2022 23:28
Chapter 843 19/10/2022 21:28
Chapter 842 19/10/2022 19:28
Chapter 841 19/10/2022 17:28
Chapter 840 18/10/2022 19:29
Chapter 839 18/10/2022 17:29
Chapter 838 18/10/2022 15:29
Chapter 837 18/10/2022 13:29
Chapter 836 18/10/2022 11:29
Chapter 835 18/10/2022 09:29
Chapter 834 18/10/2022 07:29
Chapter 833 18/10/2022 05:29
Chapter 832 18/10/2022 03:29
Chapter 831 18/10/2022 01:29
Chapter 830 17/10/2022 23:29
Chapter 829 17/10/2022 21:29
Chapter 828 17/10/2022 19:29
Chapter 827 17/10/2022 17:29
Chapter 826 17/10/2022 15:29
Chapter 825 17/10/2022 13:29
Chapter 824 17/10/2022 11:29
Chapter 823 17/10/2022 09:29
Chapter 822 17/10/2022 07:29
Chapter 821 17/10/2022 05:29
Chapter 820 15/10/2022 23:28
Chapter 819 15/10/2022 21:28
Chapter 818 15/10/2022 19:28
Chapter 817 15/10/2022 17:28
Chapter 816 15/10/2022 15:28
Chapter 815 15/10/2022 13:28
Chapter 814 15/10/2022 11:28
Chapter 813 15/10/2022 09:28
Chapter 812 14/10/2022 13:28
Chapter 811 14/10/2022 11:28
Chapter 810 14/10/2022 09:28
Chapter 809 14/10/2022 07:28
Chapter 808 14/10/2022 05:28
Chapter 807 14/10/2022 03:28
Chapter 806 14/10/2022 01:28
Chapter 805 13/10/2022 23:28
Chapter 804 13/10/2022 21:28
Chapter 803 13/10/2022 19:28
Chapter 802 13/10/2022 17:28
Chapter 801 13/10/2022 15:28
Chapter 800 13/10/2022 13:28
Chapter 799 13/10/2022 11:28
Chapter 798 13/10/2022 09:28
Chapter 797 13/10/2022 07:28
Chapter 796 13/10/2022 05:28
Chapter 795 12/10/2022 19:30
Chapter 794 12/10/2022 17:30
Chapter 793 12/10/2022 15:30
Chapter 792 12/10/2022 13:30
Chapter 791 12/10/2022 11:30
Chapter 790 12/10/2022 09:30
Chapter 789 12/10/2022 07:30
Chapter 788 12/10/2022 05:30
Chapter 787 12/10/2022 03:30
Chapter 786 12/10/2022 01:30
Chapter 785 11/10/2022 23:30
Chapter 784 11/10/2022 21:30
Chapter 783 11/10/2022 09:28
Chapter 782 11/10/2022 07:28
Chapter 781 11/10/2022 05:28
Chapter 780 11/10/2022 03:28
Chapter 779 11/10/2022 01:28
Chapter 778 10/10/2022 23:28
Chapter 777 10/10/2022 21:28
Chapter 776 10/10/2022 19:28
Chapter 775 10/10/2022 19:29
Chapter 774 10/10/2022 17:29
Chapter 773 10/10/2022 15:29
Chapter 772 10/10/2022 13:29
Chapter 771 10/10/2022 11:29
Chapter 770 10/10/2022 09:29
Chapter 769 10/10/2022 07:29
Chapter 768 10/10/2022 05:29
Chapter 767 10/10/2022 03:29
Chapter 766 10/10/2022 01:29
Chapter 765 09/10/2022 23:29
Chapter 764 09/10/2022 21:29
Chapter 763 09/10/2022 19:29
Chapter 762 09/10/2022 17:29
Chapter 761 09/10/2022 15:29
Chapter 760 09/10/2022 13:29
Chapter 759 09/10/2022 11:29
Chapter 758 09/10/2022 09:29
Chapter 757 09/10/2022 07:29
Chapter 756 09/10/2022 05:29
Chapter 755 09/10/2022 03:29
Chapter 754 09/10/2022 01:29
Chapter 753 08/10/2022 23:29
Chapter 752 08/10/2022 21:29
Chapter 751 09/10/2022 23:29
Chapter 750 09/10/2022 21:29
Chapter 749 09/10/2022 19:29
Chapter 748 09/10/2022 17:29
Chapter 747 09/10/2022 15:29
Chapter 746 09/10/2022 13:29
Chapter 745 09/10/2022 11:29
Chapter 744 09/10/2022 09:29
Chapter 743 09/10/2022 07:29
Chapter 742 09/10/2022 05:29
Chapter 741 09/10/2022 03:29
Chapter 740 09/10/2022 01:29
Chapter 739 08/10/2022 23:29
Chapter 738 08/10/2022 21:29
Chapter 737 08/10/2022 19:29
Chapter 736 08/10/2022 17:29
Chapter 735 08/10/2022 15:29
Chapter 734 08/10/2022 13:29
Chapter 733 08/10/2022 11:29
Chapter 732 08/10/2022 09:29
Chapter 731 08/10/2022 07:29
Chapter 730 07/10/2022 23:28
Chapter 729 07/10/2022 21:28
Chapter 728 07/10/2022 19:28
Chapter 727 07/10/2022 17:28
Chapter 726 07/10/2022 15:28
Chapter 725 07/10/2022 13:28
Chapter 724 07/10/2022 11:28
Chapter 723 07/10/2022 09:28
Chapter 722 07/10/2022 07:28
Chapter 721 07/10/2022 05:28
Chapter 720 07/10/2022 03:28
Chapter 719 07/10/2022 01:28
Chapter 718 06/10/2022 23:28
Chapter 717 06/10/2022 21:28
Chapter 716 06/10/2022 19:28
Chapter 715 06/10/2022 17:28
Chapter 714 06/10/2022 15:28
Chapter 713 06/10/2022 13:28
Chapter 712 07/10/2022 19:28
Chapter 711 06/10/2022 19:29
Chapter 710 06/10/2022 17:29
Chapter 709 06/10/2022 15:29
Chapter 708 06/10/2022 13:29
Chapter 707 06/10/2022 11:29
Chapter 706 06/10/2022 09:29
Chapter 705 06/10/2022 07:29
Chapter 704 06/10/2022 05:29
Chapter 703 06/10/2022 03:29
Chapter 702 06/10/2022 01:29
Chapter 701 05/10/2022 23:29
Chapter 700 05/10/2022 21:29
Chapter 699 05/10/2022 19:29
Chapter 698 05/10/2022 17:29
Chapter 697 05/10/2022 15:29
Chapter 696 05/10/2022 13:29
Chapter 695 05/10/2022 11:29
Chapter 694 05/10/2022 09:29
Chapter 693 05/10/2022 07:29
Chapter 692 05/10/2022 13:28
Chapter 691 05/10/2022 11:28
Chapter 690 05/10/2022 09:28
Chapter 689 05/10/2022 07:28
Chapter 688 05/10/2022 05:28
Chapter 687 05/10/2022 03:28
Chapter 686 05/10/2022 01:28
Chapter 685 04/10/2022 23:28
Chapter 684 04/10/2022 21:28
Chapter 683 04/10/2022 19:28
Chapter 682 04/10/2022 17:28
Chapter 681 04/10/2022 15:28
Chapter 680 04/10/2022 13:28
Chapter 679 04/10/2022 11:28
Chapter 678 04/10/2022 09:28
Chapter 677 04/10/2022 07:28
Chapter 676 04/10/2022 05:28
Chapter 675 04/10/2022 03:28
Chapter 674 04/10/2022 01:28
Chapter 673 03/10/2022 23:28
Chapter 672 03/10/2022 21:28
Chapter 671 03/10/2022 19:28
Chapter 670 03/10/2022 17:28
Chapter 669 03/10/2022 15:28
Chapter 668 03/10/2022 13:28
Chapter 667 03/10/2022 11:28
Chapter 666 03/10/2022 09:28
Chapter 665 03/10/2022 07:28
Chapter 664 03/10/2022 19:30
Chapter 663 03/10/2022 17:30
Chapter 662 : “Cảm ơn Vũ Nghị Trưởng đã động viên.” 03/10/2022 15:30
Chapter 661 : “Thì ra là như vậy.” 03/10/2022 13:30
Chapter 660 : Cấp độ càng cao, lượng huyết tinh càng ít 03/10/2022 11:30
Chapter 659 : "Sư huynh, cám ơn anh." 03/10/2022 09:30
Chapter 658 : Lâm Mộc thật sự cho rằng sư huynh sắp chết 03/10/2022 07:30
Chapter 657 : “La huynh, chúng ta cũng quay lại giết Người biến dị thôi!” 03/10/2022 05:30
Chapter 656 : “Là Mục nghị trưởng!” 03/10/2022 03:30
Chapter 655 : “Anh chặn gã lại ư?” 03/10/2022 01:30
Chapter 654 : Kết quả thì Người biến dị cấp A lại xuất hiện! 02/10/2022 23:30
Chapter 653 : Thế trận tam giác của ba người sụp đổ 02/10/2022 21:30
Chapter 652 : “Bất thường quá, chúng ta phải cẩn thận chút 02/10/2022 19:30
Chapter 651 : Lâm Mộc gọi điện cho Mai Tổng 02/10/2022 17:30
Chapter 650 : Giá trị của nó quả thực không nhỏ 02/10/2022 15:30
Chapter 649 : “Cô nhụt chí rồi à?” 02/10/2022 13:30
Chapter 648 : Đạo quán Ngọa Long 02/10/2022 11:30
Chapter 647 : Giao trách nhiệm xong, mọi người bắt đầu hành động 02/10/2022 09:30
Chapter 646 : “Ông không sợ Mộc Nhi xảy ra chuyện sao?” 02/10/2022 07:30
Chapter 645 : “Đúng là các anh hùng ấy!” 01/10/2022 23:28
Chapter 644 : “Tôi nói xong rồi!” 01/10/2022 21:28
Chapter 643 : “Không ngờ lại hi sinh tới 729 người?” 01/10/2022 19:28
Chapter 642 : Anh vô cùng hài lòng về con số này 01/10/2022 17:28
Chapter 641 : “Đây... ??ây là Tiểu Chu?” 01/10/2022 15:28
Chapter 640 : “Cầu cứu! Cầu cứu!” 01/10/2022 13:28
Chapter 639 : “Được, chúng ta chiến đấu tiếp.” 01/10/2022 11:28
Chapter 638 : “Nhiều thi thể của Thể biến dị thế sao?” 01/10/2022 09:28
Chapter 637 : Mà giờ khắc này, mộng đẹp của gã đang dần tan vỡ! 01/10/2022 07:28
Chapter 636 : “Mình phải thử đao pháp mới thôi!” 01/10/2022 05:28
Chapter 635 : Hai luồng nội lực va chạm dữ dội tạo nên âm thanh lớn! 01/10/2022 03:28
Chapter 634 : “Tiếp chiến!” 01/10/2022 01:28
Chapter 633 : “Giết giết giết!” 30/09/2022 23:28
Chapter 632 : “Mục nghị trưởng.” 30/09/2022 21:28
Chapter 631 : “Em nhớ di ngôn của cô ấy rồi!” 30/09/2022 19:28
Chapter 630 : Anh không nghe thấy hả?” 30/09/2022 17:28
Chapter 629 : “Sư huynh! Mau tới đây!” 30/09/2022 15:28
Chapter 628 : “Thế là chuyện tốt rồi!” 30/09/2022 13:28
Chapter 627 : Cô là Người biến dị mà!” 30/09/2022 11:28
Chapter 626 : Hai mắt Cô gái trẻ đỏ ngầu! 30/09/2022 09:28
Chapter 625 : “Không rõ lắm.” 30/09/2022 07:28
Chapter 624 : “Chúng mày là ai?” 30/09/2022 05:28
Chapter 623 : “Tiểu sư đệ đừng nhìn nữa.” 30/09/2022 03:28
Chapter 622 : Không có ai ra đường cũng là điều tự nhiên 30/09/2022 01:28
Chapter 621 : Huyền Nguyệt phái lần này có lẽ sẽ tổn thất nặng nề!” 29/09/2022 23:28
Chapter 620 : "Cái này, đối với mọi người là một cơ hội hiếm có!" 29/09/2022 21:28
Chapter 619 : “Sư huynh, xin chia buồn.” 29/09/2022 19:28
Chapter 618 : Và rất khó để họ đi cùng một con đường 29/09/2022 17:28
Chapter 617 : “Tạ ơn đạo sư.” 29/09/2022 15:28
Chapter 616 : Thú biến dị cấp độ cao hơn cấp A sao?" 29/09/2022 13:28
Chapter 615 : Lâm Mộc có thể thấy được sư huynh muốn làm chuyện lớn! 29/09/2022 11:28
Chapter 614 : Thông báo quan trọng?" 29/09/2022 09:28
Chapter 613 : Đó là chưa kể đến sức mạnh ẩn chứa trong chiêu thức này! 29/09/2022 07:28
Chapter 612 : Cậu ta quả nhiên là một khối ngọc tốt!" 29/09/2022 05:28
Chapter 611 : “Chúng ta đi!” 29/09/2022 03:28
Chapter 610 : Mất mặt thật sự! 29/09/2022 01:28
Chapter 609 : “Vô Ảnh Chưởng!” 28/09/2022 23:28
Chapter 608 : “Tôi nhường anh trước.” 29/09/2022 19:30
Chapter 607 : Đám đông tụ lại, bàn tán không dứt 29/09/2022 17:30
Chapter 606 : “Cậu muốn khiêu chiến tôi?” 29/09/2022 15:30
Chapter 605 : Có lẽ nhờ vào may mắn mới có thể thắng được anh 29/09/2022 13:30
Chapter 604 : “Nên kết thúc rồi!” 29/09/2022 11:30
Chapter 603 29/09/2022 09:30
Chapter 602 : “Vậy sao, để tôi nghĩ cách khác.” 29/09/2022 07:30
Chapter 601 : “Không thành vấn đề.” 29/09/2022 05:30
Chapter 600 : “Đạo hữu Lăng Hiên, xảy ra chuyện gì rồi? 29/09/2022 03:30
Chapter 599 : Cách sử dụng đao pháp vốn luôn thay đổi 28/09/2022 19:28
Chapter 598 : Lâm Mộc lại đứng dậy bắt đầu luyện tập 28/09/2022 17:28
Chapter 597 : “Không thành vấn đề!” 28/09/2022 15:28
Chapter 596 : “Tôi cũng là người mới.” 28/09/2022 13:28
Chapter 595 : “Đệ tử nhìn rõ rồi.” 28/09/2022 11:28
Chapter 594 : Anh bắt đầu múa đao 28/09/2022 09:28
Chapter 593 : Là vua của trăm loại đao 28/09/2022 07:28
Chapter 592 : “Không ngờ sư huynh lại đứng thứ bảy.” 28/09/2022 05:28
Chapter 591 : Một trăm vạn Liên minh tệ 28/09/2022 03:28
Chapter 590 : “Bí tịch Thiên Giai quý giá đến như vậy sao?” 28/09/2022 01:28
Chapter 589 : Lâm Mộc đều cần phải nghiên cứu tất cả những thứ này 27/09/2022 23:28
Chapter 588 : "Năm vạn liên minh tệ là nhiều sao?" 27/09/2022 21:28
Chapter 587 : “Vũ Nghị Trưởng, Mục Nghị Trưởng.” 27/09/2022 19:28
Chapter 586 : Em còn lập kỷ lục sao?" 27/09/2022 17:28
Chapter 585 : Thẩm Trạch Thiên cảm thấy rất tự hào về Lâm Mộc! 27/09/2022 15:28
Chapter 584 : Đúng, hãy nghĩ về một cái khác đi! 27/09/2022 13:28
Chapter 583 : Cơ thể anh vẫn có giới hạn 27/09/2022 11:28
Chapter 582 : "Thú vị đấy." 27/09/2022 09:28
Chapter 581 : "Tên này kiên trì thật đấy!" 27/09/2022 07:28
Chapter 580 : "Tiểu sư đệ!" 27/09/2022 05:28
Chapter 579 : Chỉ cần anh không ngã xuống thì hãy cứ tiếp tục giữ vững! 27/09/2022 03:28
Chapter 578 : "Không muốn nghĩ tiếp!" 27/09/2022 01:28
Chapter 577 : Tôi muốn biết một vài điều qua bài kiểm tra này ." 26/09/2022 23:28
Chapter 576 : Không thể chủ động từ bỏ!” 26/09/2022 21:28
Chapter 574 : Giờ mới thấy năm giờ đã là khảo nghiệm khó nhằn rồi 27/09/2022 19:29
Chapter 573 : “Ngậm miệng lại đi.” 27/09/2022 17:29
Chapter 572 : “Vũ nghị trưởng, tôi nguyện ý thử sức!” 27/09/2022 15:29
Chapter 571 : “Cấp một thành công rồi! ” 27/09/2022 13:29
Chapter 570 : Lâm Mộc nghiêm túc đọc sách 27/09/2022 11:29
Chapter 569 : Tìm tôi làm Đạo Sư à? 27/09/2022 09:29
Chapter 568 : “Tìm Đạo Sư?” 27/09/2022 07:29
Chapter 567 : Đây hẳn là mảnh đất lành để tu luyện 27/09/2022 05:29
Chapter 566 : Trong lòng Lâm Mộc không khỏi chấn động 27/09/2022 03:29
Chapter 565 : Nếu có thể, chúng ta sẽ tiếp tục tăng số lượng lên." 27/09/2022 01:29
Chapter 564 : "Tiểu sư đệ." 26/09/2022 23:29
Chapter 563 : Một số khu lánh nạn cũng sẽ bị tấn công 26/09/2022 21:29
Chapter 562 : Vẫn còn kém xa anh lắm." 26/09/2022 19:29
Chapter 561 : “Có thể chịu được là tốt rồi.” 26/09/2022 17:29
Chapter 560 : "Đồ nhi nghe lời dạy bảo của sư phụ!" 26/09/2022 15:29
Chapter 559 : Bây giờ có vẻ không hẳn là vậy rồi 26/09/2022 13:29
Chapter 558 : “Đồ nhi đã nhớ kỹ.” 26/09/2022 11:29
Chapter 557 : Hơi thở của anh cũng nóng lên 26/09/2022 09:29
Chapter 556 : "Vậy là tốt rồi." 26/09/2022 07:29
Chapter 555 : “Đúng là đã gặp phải một số rắc rối.” 26/09/2022 05:29
Chapter 554 : “Tới chỗ của sư phụ anh?” 26/09/2022 03:29
Chapter 553 : Nhưng các cửa hàng này đều đã đóng cửa hết 26/09/2022 01:29
Chapter 552 : Đánh bạc sinh mệnh của chính mình 25/09/2022 23:29
Chapter 551 : Mà con gấu đen cũng đã vồ đến 25/09/2022 21:29
Chapter 550 : “Không tốt rồi, Lâm Mộc bị thương!” 25/09/2022 19:29
Chapter 549 : Phải làm thế nào bây giờ? 25/09/2022 17:29
Chapter 548 : "Lưu Quang Quyết! Chỉ mành treo chuông!" 25/09/2022 15:29
Chapter 547 : “Chỉ có thể sử dụng bản lĩnh thật sự thôi.” 25/09/2022 13:29
Chapter 546 : “Lại có thú biến dị xuất hiện sao?” 25/09/2022 11:29
Chapter 545 : “Em… em cũng không biết.” 25/09/2022 09:29
Chapter 544 : “Nhóc là người dân sống gần đây sao?” 25/09/2022 07:29
Chapter 543 : “Sao tụi tôi không thấy nhỉ?” 25/09/2022 05:29
Chapter 542 : Lúc này Lâm Mộc không thể tìm ra cách nào tốt hơn 25/09/2022 03:29
Chapter 541 : “Hi vọng là có tác dụng.” 25/09/2022 01:29
Chapter 540 : “Anh, trận hỗn loạn này sẽ sớm kết thúc phải không? 24/09/2022 23:29
Chapter 539 : “Thật xin lỗi, tôi không tìm thấy.” 24/09/2022 21:29
Chapter 538 : Đây cũng là một may mắn rất lớn 24/09/2022 19:29
Chapter 537 : Dù sao Khâu Anh cũng là mẹ ruột cô 24/09/2022 17:29
Chapter 536 : “Tôi không phải người biến dị, tôi là người tu hành.” 24/09/2022 15:29
Chapter 535 : Thân Giang 24/09/2022 13:29
Chapter 534 : “Chỉ còn cách lái xe đi thôi! 24/09/2022 11:29
Chapter 533 : Những chuyện này không phải là tai nạn!" 24/09/2022 09:29
Chapter 532 : “Không chết sao? 24/09/2022 07:29
Chapter 531 : “Không cần đâu, tôi tin anh.” 24/09/2022 05:29
Chapter 530 : “Lão Trần, cháu sẽ tìm cách.” 24/09/2022 03:29
Chapter 529 : Sư phụ nói đây sẽ là một tai họa lớn 24/09/2022 01:29
Chapter 528 : Nói vậy thì sự cố chỗ chúng ta không phải trường hợp đầu tiên.” 23/09/2022 23:29
Chapter 527 : “Xuống địa ngục đi Lâm Mộc!” 23/09/2022 21:29
Chapter 526 : Ông giết người rồi.” 23/09/2022 19:29
Chapter 525 : “Tư Tư có lòng rồi.” 23/09/2022 17:29
Chapter 524 : Đó là quá nuông chìu con!” 23/09/2022 15:29
Chapter 523 : Lâm Mộc sẽ giết luôn ông ta sao? 23/09/2022 13:29
Chapter 522 : “Tất nhiên là tôi tin!” 23/09/2022 11:29
Chapter 521 : Đây không phải là người, cậu ta chính là quái vật! 23/09/2022 09:29
Chapter 520 : Uông sư cũng đứng chờ ở một bên 23/09/2022 07:29
Chapter 519 : “Đúng rồi Lâm Mộc, tay anh bị thương rồi!” 23/09/2022 05:29
Chapter 518 : Bọn họ sao dám! 23/09/2022 03:29
Chapter 517 : “Anh ta…hình như anh ta đang đi tới đây!” 23/09/2022 01:29
Chapter 516 : Hối hận đã muộn 22/09/2022 23:29
Chapter 515 : “Cho nên, không có chuyện nhận thua!” 22/09/2022 21:29
Chapter 514 : “Tiếp chiêu đi!” 22/09/2022 19:29
Chapter 513 : Tôi có thể bỏ qua cho ông!" 22/09/2022 17:29
Chapter 512 : “Lưu Quang Quyết!” 22/09/2022 15:29
Chapter 511 : Trong lòng anh đã có ý tưởng! 22/09/2022 13:29
Chapter 510 : “Lôi Bá Trảo!” 22/09/2022 11:29
Chapter 509 : Đỉnh phong Linh Ý Cảnh sao!" 22/09/2022 09:29
Chapter 508 : Cha con Lâm Hạo Quân vô cùng căng thẳng 22/09/2022 07:29
Chapter 507 : Lời nói của ông ta đã quá rõ ràng 22/09/2022 05:29
Chapter 506 : Hôm nay cậu sẽ phải trả một cái giá đắt!" 26/09/2022 19:29
Chapter 505 : “Lâm Mộc, lên võ đài đi!” 26/09/2022 17:29
Chapter 504 : “Nhân vật chính đến rồi!” 26/09/2022 15:29
Chapter 503 : Mình đã đạt được Linh Ý Cảnh đỉnh phong 26/09/2022 13:29
Chapter 502 : Tin tức này vừa truyền ra đã tạo một cơn chấn động cực mạnh! 26/09/2022 11:29
Chapter 501 : Tiên Hạc võ quán. 26/09/2022 09:29
Chapter 500 : “Chẳng lẽ, ông ta đã bước vào Linh Phách Cảnh?” 26/09/2022 07:29
Chapter 499 : Luôn không thể xử lý được cậu ta? 26/09/2022 05:29
Chapter 498 : Một người tu luyện như vậy nhất định sẽ có một tương lai tươi sáng! 26/09/2022 03:29
Chapter 497 : “Trước đây tôi chưa từng nghĩ tới.” 26/09/2022 01:29
Chapter 496 : Tỷ lệ thắng 100% chắc chắn không phải là chuyện đùa! 25/09/2022 23:29
Chapter 495 : “Tôi có một kế hoạch muốn đề nghị!” 25/09/2022 21:29
Chapter 494 : Chung Hào cũng trở nên quan tâm:" 25/09/2022 19:29
Chapter 493 : “Chỗ dựa của cậu ta so với tôi còn lớn hơn được sao?” 25/09/2022 17:29
Chapter 492 : Mọi áp lực, hãy để anh nhận lấy! 25/09/2022 15:29
Chapter 491 : Đừng nhắc tới nữa! 25/09/2022 13:29
Chapter 490 : Đó là sự khác biệt. 25/09/2022 11:29
Chapter 489 : “Tôi đi thả người đây!” 25/09/2022 09:29
Chapter 487 -488 25/09/2022 07:29
Chapter 485 -486 25/09/2022 05:29
Chapter 484 : “Tôi không thuộc môn phái nào cả.” 25/09/2022 03:29
Chapter 483 : “Tôi không nghĩ như vậy đâu.” 25/09/2022 01:29
Chapter 482 : Nhưng chẳng lẽ anh phải từ bỏ thế chủ động sao? 24/09/2022 23:29
Chapter 481 : Tôi đã đánh giá thấp cậu rồi." 24/09/2022 21:29
Chapter 480 : "Cực Băng Chưởng!" 24/09/2022 19:29
Chapter 479 : "Thằng nhãi ranh, đừng trách lão phu tàn nhẫn!" 24/09/2022 17:29
Chapter 478 : Sao lại có người dám động vào bảo bối của Chung Hào ông ta? 24/09/2022 15:29
Chapter 477 : Cô biết rõ việc này rất khó giải quyết. 24/09/2022 13:29
Chapter 476 : "Đây là vấn đề các người nói sao? 24/09/2022 11:29
Chapter 475 : "Hai người im đi cho tôi !!!" 24/09/2022 09:29
Chapter 474 : Lâm Mộc tuyệt đối không thể để yên được! 24/09/2022 07:29
Chapter 473 : “Giờ các thầy phải cho chúng tôi lời giải thích chứ?” 24/09/2022 05:29
Chapter 471 -472 24/09/2022 03:29
Chapter 469 -470 24/09/2022 01:29
Chapter 468 : Đầu óc cũng được cải thiện tương ứng. 23/09/2022 23:29
Chapter 467 : Giờ mối đe dọa đã được xóa bỏ. 23/09/2022 21:29
Chapter 466 : “Đương nhiên không thành vấn đề.” 23/09/2022 19:29
Chapter 465 : “Đại trưởng lão, đi lấy dược liệu tới đây.” 23/09/2022 17:29
Chapter 464 : Nhất định có hiểu lầm trong chuyện này! 23/09/2022 15:29
Chapter 463 : Chỉ có thể trách họ vô dụng mà thôi!” 23/09/2022 13:29
Chapter 462 : "Tôi là Lâm Mộc." 23/09/2022 11:29
Chapter 461 : Lâm Mộc có tới vì cô không? 23/09/2022 09:29
Chapter 460 : Điều tôi lo lắng duy nhất bây giờ là cậu ta sẽ không tới đây. 23/09/2022 07:29
Chapter 459 : Thủ đoạn này của Tuyết Sơn Phái thật ác độc! 23/09/2022 05:29
Chapter 458 : Vì đó là tin cơ mật được bảo mật kĩ 23/09/2022 03:29
Chapter 457 : "Thì ra là như vậy? Còn có tổ chức như vậy sao?" 23/09/2022 01:29
Chapter 456 : Lâm Mộc vẫn đang đợi sư huynh đến. 22/09/2022 23:29
Chapter 455 : Em có một khẩu súng rất đặc biệt 22/09/2022 21:29
Chapter 453 -454 22/09/2022 19:29
Chapter 451 -452 22/09/2022 17:29
Chapter 450 : “Bà khách sáo rồi ạ.” 22/09/2022 15:29
Chapter 449 : Hóa ra sự tự tin của anh đến từ sức mạnh vô cùng lớn mà anh có. 22/09/2022 13:29
Chapter 448 : Tất cả mọi người đều không cam lòng. 22/09/2022 11:29
Chapter 447 : “Tôi không có ý định thành lập võ quán.” 22/09/2022 09:29
Chapter 446 : “Quán chủ!” 22/09/2022 07:29
Chapter 445 : “Theo ông bao nhiêu tiền thì đủ để chuyện này lắng xuống? 22/09/2022 05:29
Chapter 444 : “Sao chuyện này lại có thể xảy ra chứ!” 22/09/2022 03:29
Chapter 443 : "Lưu Quang Quyết, Thiên Cơ Thức !" 22/09/2022 01:29
Chapter 442 : "Chiêu thức của Lâm Mộc thật sự quá chói mắt!" 21/09/2022 23:29
Chapter 441 : "Nói nhảm nhiều thật đấy, mau xuất chiêu đi." 21/09/2022 21:29
Chapter 440 : “Dì Khâu, cháu nghĩ mình sẽ không thua đâu!” 21/09/2022 19:29
Chapter 439 : “Mỹ nhân kia xinh đẹp quá!” 21/09/2022 17:29
Chapter 438 : “Ba yên tâm đi, anh ta chưa chạy đâu.” 21/09/2022 15:29
Chapter 437 : Nơi này có một võ đài rất lớn. 21/09/2022 13:29
Chapter 436 : Mục tiêu cần giết là anh? 21/09/2022 11:29
Chapter 435 : Tin tức này quá đỗi đột ngột! 21/09/2022 09:29
Chapter 434 : Lẽ nào chuyện này có liên quan đến tổ chức kia? 21/09/2022 07:29
Chapter 433 : 433: Bây Giờ Xem Ra Là Không Còn Cơ Hội Nữa Rồi 21/09/2022 05:29
Chapter 432 : 432: Lưu Quang Quyết! 21/09/2022 03:29
Chapter 431 : 431: “trang Bị Đầy Đủ Vậy Sao” 21/09/2022 01:29
Chapter 430 : “Tôi dẫn đường, tôi dẫn đường!” 20/09/2022 23:29
Chapter 429 : 429: Mày Thật Sự Không Biết Khâu Anh Sao 20/09/2022 21:29
Chapter 428 : Anh ta biết Lâm Mộc dám nói dám làm! 20/09/2022 19:29
Chapter 426 -427 20/09/2022 17:29
Chapter 425 : 425: Sao Cậu Lại Muốn Giám Sát Bà Ta” 20/09/2022 15:29
Chapter 424 : 424: “chắc Chắn 100” 20/09/2022 13:29
Chapter 423 : 423: “lâm Tổng Khách Sáo Rồi” 20/09/2022 11:29
Chapter 422 : 422: “còn Chưa Chết Sao!” 20/09/2022 09:29
Chapter 421 : Thật là một trò đùa lớn!" 20/09/2022 07:29
Chapter 420 : 420: Cậu Không Phải Đã Chết Sao 20/09/2022 05:29
Chapter 419 : 419: Anh Muốn Tìm Ra Sự Thật Từ Bọn Họ! 20/09/2022 03:29
Chapter 418 : 418: “các Người Là Ai” 20/09/2022 01:29
Chapter 417 : 417: Đây Chính Là Một Kỷ Niệm Đáng Nhớ Của Họ 19/09/2022 23:29
Chapter 416 : 416: Phiền Phức Giữa Các Cá Nhân Cũng Sẽ Không Có 19/09/2022 21:29
Chapter 415 : “Anh ăn thịt trước đi, để tôi nướng.” 19/09/2022 19:29
Chapter 414 : 414: Lâm Mộc Anh Đừng Coi Thường Tôi! 19/09/2022 17:29
Chapter 413 : 413: “vậy Thì Tôi Không Khách Khí Đâu” 19/09/2022 15:29
Chapter 412 : 412: Cô Không Tin Những Gì Anh Nói! 19/09/2022 13:29
Chapter 411 : 411: “cô Xinh Đẹp Là Sự Thật Tôi Phải Thừa Nhận Thôi” 19/09/2022 11:29
Chapter 410 : 410: “cần Phải Rời Đi Rồi” 19/09/2022 09:29
Chapter 409 : 409: “con Mãng Xà Này Bự Vãi!” 19/09/2022 07:29
Chapter 408 : 408: Chuyện Này Thật Sự Rất Bất Thường 19/09/2022 05:29
Chapter 407 : 407: “uyển Nhi Là Mẹ…mẹ Đã Hại Con! 19/09/2022 03:29
Chapter 406 : 406: Tất Cả Cô Đều Khắc Ghi Trong Lòng 19/09/2022 01:29
Chapter 405 : 405: “tiên Hạc Võ Quán Đã Hạ Chiến Thư Với Tôi Rồi” 18/09/2022 23:29
Chapter 404 : 404: “vậy Thì Anh Cũng Phải Quay Mặt Ra Chỗ Khác Chứ!” 18/09/2022 21:29
Chapter 403 : 403: “đằng Kia Hình Như Đằng Kia Có Một Hòn Đảo!” 18/09/2022 19:29
Chapter 402 : Nhưng anh đâu thể vì sợ chọn sai mà ngồi yên chờ chết. 18/09/2022 17:29
Chapter 401 : 401: “sao Được Đây Lâm Mộc!” 18/09/2022 15:29
Chapter 400 : 400: Lâm Mộc Rốt Cuộc Có Chuyện Gì 18/09/2022 13:29
Chapter 399 : 399: “ai Mà Sống Sót Thoát Được Vụ Nổ Lớn Như Này!” 18/09/2022 11:29
Chapter 398 : 398: “anh Muốn Uống Cùng Tôi Thật Hả” 18/09/2022 09:29
Chapter 397 : 397: “thật Xin Lỗi Tôi Có Bạn Trai Rồi” 18/09/2022 07:29
Chapter 396 : 396: Cậu Là Cá Lớn Ư! 18/09/2022 05:29
Chapter 395 : 395: Hừ Rõ Là Quá Sức Nực Cười Mà!” 18/09/2022 03:29
Chapter 394 : 394: “chiến Thư” 18/09/2022 01:29
Chapter 393 : 393: “linh Ý Cảnh Trung Kỳ!” 17/09/2022 23:29
Chapter 392 : 392: Chúng Đệ Tử Trong Võ Quán Tức Giận Không Thôi 17/09/2022 21:29
Chapter 391 : 391: Hiện Tại Anh Ta Cũng Không Cách Nào Ngăn Cản Được 17/09/2022 19:29
Chapter 390 : 390 17/09/2022 17:29
Chapter 389 : 389: Xem Ra Là Ông Vẫn Còn Chưa Chịu Đủ! 17/09/2022 15:29
Chapter 388 : 388: “linh Ý Cảnh Trung Kỳ Sao” 17/09/2022 13:29
Chapter 387 : 387: Nên Học Cách Giữ Thái Độ Khiêm Tốn Khi Ở Đây 17/09/2022 11:29
Chapter 385 -386 17/09/2022 09:29
Chapter 384 : 384: “tiếp Tục Ra Giá Lấy Cho Bằng Được!” 17/09/2022 07:29
Chapter 383 : 383: “anh Ta Có Biết Gì Về Đồ Cổ Không Vậy!” 17/09/2022 05:29
Chapter 382 : 382: “khẳng Định Là Vậy!” 17/09/2022 03:29
Chapter 381 : 381: “không Thành Vấn Đề!” 17/09/2022 01:29
Chapter 380 : 380 16/09/2022 23:29
Chapter 379 : 379: “chắc Là Cũng Có Tồn Tại” 16/09/2022 21:29
Chapter 378 : 378: “đạo Sư Chuyện Này Là Sao” 16/09/2022 19:29
Chapter 376 -377 16/09/2022 17:29
Chapter 375 : 375: “cứ Quyết Định Vậy Đi” 16/09/2022 15:29
Chapter 374 : 374: “chàng Trai Trẻ Đến Lượt Cậu Giáo Huấn Tôi Rồi Sao” 16/09/2022 13:29
Chapter 373 : 373: Quả Thực Có Kẻ Cố Tình Làm Loạn Trong Chuyện Này! ” 16/09/2022 11:29
Chapter 372 : 372: “tôi Đi Thu Thập Chứng Cứ Cô Xem Đi 16/09/2022 09:29
Chapter 371 : 371 16/09/2022 07:29
Chapter 370 : 370: Không Cần Phải Làm Như Vậy Đâu!” 16/09/2022 05:29
Chapter 369 : 369: Thế Thì Thắng Thầu Cũng Gần Như Không Có Lợi Nhuận! 16/09/2022 03:29
Chapter 368 : 368: Buổi Đấu Giá Chính Thức Bắt Đầu 16/09/2022 01:29
Chapter 367 : 367: “anh Biết Tu Hành Giả Ư” 15/09/2022 23:29
Chapter 366 : 366: Chuyện Này Thì Anh Cứ Yên Tâm 15/09/2022 21:29
Chapter 365 : 365: “nếu Vậy Mày Càng Phải Chết!” 15/09/2022 19:29
Chapter 364 : 364: “người Chết Là Mày!” 15/09/2022 17:29
Chapter 363 : 363: “vết Thương Của Anh Thế Nào” 15/09/2022 15:29
Chapter 361 -362 15/09/2022 13:29
Chapter 360 : 360: “thích Thì Mua Cũng Không Đắt Lắm 23/09/2022 19:30
Chapter 359 : 359: Dương Kiện Anh Tự Quyết Định Thay Tôi Là Có Ý Gì Vậy 23/09/2022 17:30
Chapter 358 : 358: “đúng Là Một Sợi Dây Chuyền Ngọc Bội Tuyệt Đẹp 23/09/2022 15:30
Chapter 357 : 357: “thì Ra Là Như Vậy” 23/09/2022 13:30
Chapter 356 : 356: Hãy Nhận Lấy Cú Đấm Của Tôi Đây! 23/09/2022 11:30
Chapter 355 : 355: “tôi Động Thủ Được Chưa” 23/09/2022 09:30
Chapter 354 : 354: “em Yêu!” 23/09/2022 07:30
Chapter 353 : 353: “mọi Người Tiếp Tục Luyện Tập Đi!” 23/09/2022 05:30
Chapter 352 : 352: “ở Đây Thực Sự Rất Náo Nhiệt” 23/09/2022 03:30
Chapter 351 : 351: Dự Án Đấu Thầu Làn Này Xem Như Là Chắc Chắn Rồi 23/09/2022 01:30
Chapter 350 : 350: Cô Đã Đọc Xong Chưa 22/09/2022 23:30
Chapter 349 : 349 22/09/2022 21:30
Chapter 348 : 348: Những Chuyện Đó Là Gì Vậy 22/09/2022 19:30
Chapter 347 : 347: “chẳng Lẽ Là Dì Khâu Sao” 22/09/2022 17:30
Chapter 346 : 346: “chẳng Lẽ Cô Muốn Tôi Phải Có Chuyện Gì Sao” 22/09/2022 15:30
Chapter 345 : 345: “còn Có Biện Pháp Nào Khác Không!” 22/09/2022 13:30
Chapter 344 : 344: “bây Giờ Vẫn Còn Sớm Quá” 22/09/2022 11:30
Chapter 343 : 343: Chính Xác Là Dự Án Gì Vậy Mẹ 22/09/2022 09:30
Chapter 342 : 342: “lâm Mộc Thật Sự Xin Lỗi” 22/09/2022 07:30
Chapter 341 : 341 22/09/2022 05:30
Chapter 340 : 340: “cháu Gái Cháu Thật Xinh Đẹp” 22/09/2022 03:30
Chapter 339 : 339: “chỉ E Đó Là Thành Phố Nhỏ Của Giang Nam” 22/09/2022 01:30
Chapter 338 : 338: “uyển Nhi Không Có Phép Tắc Gì Cả!” 21/09/2022 23:30
Chapter 337 : 337: “không Cần Phiền Vậy Đâu Dì Khâu” 21/09/2022 21:30
Chapter 336 : 336: “kỳ Lạ Chỗ Nào Thế” 21/09/2022 19:30
Chapter 335 : 335: “chào Tiểu Thư Và Tiên Sinh” 21/09/2022 17:30
Chapter 334 : 334: “nếu Cô Không Thích Thì Tôi Có Thể Không Đi Mà” 21/09/2022 15:30
Chapter 333 : 333: Lâm Mộc Nghe Tới Đây Thì Hoàn Toàn Vỡ Lẽ Rồi 21/09/2022 13:30
Chapter 332 : 332: “anh Cứ Đến Là Biết” 21/09/2022 11:30
Chapter 331 : 331: “tụi Con Chỉ Là Bạn Bè” 21/09/2022 09:30
Chapter 330 : 330 21/09/2022 07:30
Chapter 329 : 329: Ông Ở Đây Vô Cùng An Toàn 21/09/2022 05:30
Chapter 328 : 328: “đệ Tử Nhớ Kỹ Rồi” 21/09/2022 03:30
Chapter 327 : 327: Đạo Quán Ngọa Long 21/09/2022 01:30
Chapter 326 : 326: Tuyết Sơn Phái Chúng Tôi Nguyện Ý Bồi Thường! 20/09/2022 23:30
Chapter 325 : 325: Đây Không Phải Chỗ Để Hóng Hớt Đâu!” 20/09/2022 21:30
Chapter 324 : 324: Quả Thật Hiếp Người Quá Đáng!” 20/09/2022 19:30
Chapter 323 : 323: “sư Phụ Chu Đáo Vậy Sao” 20/09/2022 17:30
Chapter 322 : 322: Đã Đến Lúc Bắt Đầu 20/09/2022 15:30
Chapter 321 : 321: Có Vẻ Đã Xong Rồi! 20/09/2022 13:30
Chapter 320 : 320: “địa Giai Thượng Phẩm” 20/09/2022 11:30
Chapter 319 : 319: Xích Nguyệt Đỉnh! 20/09/2022 09:30
Chapter 318 : 318: “ừ Kỳ Quái Lắm Sao” 20/09/2022 07:30
Chapter 317 : 317: Tuy Hồi Hộp Nhưng Cũng Rất Hào Hứng! 20/09/2022 05:30
Chapter 316 : 316: “xích Nguyệt Đỉnh Đâu” 20/09/2022 03:30
Chapter 315 : 315: “tuyết Sơn Phái Vẫn Luôn Độc Đoán” 20/09/2022 01:30
Chapter 314 : 314: Ông Đang Nghi Ngờ Tôi Hả 19/09/2022 23:30
Chapter 313 : 313: “kẻ Đến Là Ai” 19/09/2022 21:30
Chapter 312 : 312: “anh Cũng Nghĩ Như Họ Hả 19/09/2022 19:30
Chapter 311 : 311: “có Gì Không Dám” 19/09/2022 17:30
Chapter 310 : 310: “có Nhưng Không Bán!” 19/09/2022 15:30
Chapter 309 : 309: “vậy Đáng Để Ta Đích Thân Ra Mặt Lắm!” 19/09/2022 13:30
Chapter 308 : 308: Quả Thực Món Đồ Này Quá Quý Giá 19/09/2022 11:30
Chapter 307 : 307: “không Cần Đâu Tôi Thanh Toán Rồi” 19/09/2022 09:30
Chapter 306 : 306: Kiền Nhị Gia Đến Đây Vì Muốn Chào Hỏi Lâm Mộc Ư 19/09/2022 07:30
Chapter 305 : 305: Bầu Không Khí Kỳ Lạ Bao Trùm Phòng Bao 19/09/2022 05:30
Chapter 304 : 304: “đưa Sợi Dây Chuyền Lên!” 19/09/2022 03:30
Chapter 303 : 303: “kêu Tao Rời Khỏi Chỗ Ngồi 19/09/2022 01:30
Chapter 302 : 302: Nhân Vật Thần Bí Này Rất Trẻ 18/09/2022 23:30
Chapter 301 : 301: “tớ Cũng Không Rõ” 18/09/2022 21:30
Chapter 300 : 300: Ngay Cả Các Vị Thần Cũng Bị Lôi Ra 18/09/2022 19:30
Chapter 299 : 299: Mọi Người Đều Phản Đối 18/09/2022 17:30
Chapter 298 : 298: “tôi Đã Biết Cô Ấy Sẽ Như Thế Này Khi Tôi Đến 18/09/2022 15:30
Chapter 297 : 297: Ngươi Rất Muốn Thử Sao” 18/09/2022 13:30
Chapter 296 : 296: Xinh Đẹp Quá! 18/09/2022 11:30
Chapter 295 : 295: Đương Nhiên Là Thật 18/09/2022 09:30
Chapter 294 : 294: “không Đắt Chỉ Có Mấy Ngàn Tệ Thôi” 18/09/2022 07:30
Chapter 293 : 293: “xem Như Hai Người May Mắn!” 18/09/2022 05:30
Chapter 292 : 292: Ai Đang Ra Giá! 18/09/2022 03:30
Chapter 291 : 291: Thôi Xán Ngọc Tặng Giai Nhân 18/09/2022 01:30
Chapter 290 : 290: “vậy Có Làm Lỡ Việc Của Em Không” 17/09/2022 23:30
Chapter 289 : 289: “em Chọn Món Là Được” 17/09/2022 21:30
Chapter 288 : 288: Anh Bỗng Vô Cớ Có Cảm Giác Chờ Mong 17/09/2022 19:30
Chapter 287 : 287: Điều Này Có Nghĩa Là Nhị Trưởng Lão Mất Liên Lạc Rồi! 17/09/2022 17:30
Chapter 286 : 286: “cung Tiễn Lâm Cao Nhân” 17/09/2022 15:30
Chapter 285 : 285: “đây Là Nguyên Liệu Còn Lại Cần Thu Thập” 17/09/2022 13:30
Chapter 284 : 284: “có Điều Làm Vậy Rành Rành Là Lãng Phí Tài Nguyên” 17/09/2022 11:30
Chapter 283 : 283: “sư Phụ Có Thể Luyện Chế Đan Dược Gì Ạ” 17/09/2022 09:30
Chapter 282 : 282: Thằng Nhóc Con Cũng Xấu Xa Lắm Đấy!” 17/09/2022 07:30
Chapter 281 : 281: Chết Tiệt Chết Tiệt! 17/09/2022 05:30
Chapter 280 : 280: Kết Quả Ông Ta Lại Chết Trong Tay Lâm Mộc! 17/09/2022 03:30
Chapter 279 : 279: “tôi Mạnh Hơn Ông Đây Mới Chính Là Sự Thật!” 17/09/2022 01:30
Chapter 278 : 278: “cậu Làm Sao Có Thể Cản Được Nó” 16/09/2022 23:30
Chapter 277 : 277: “lưu Quang Quyết!” 16/09/2022 21:30
Chapter 276 : 276: Tôi Chờ Cậu Khá Lâu Rồi Đấy” 16/09/2022 19:30
Chapter 275 : 275: Là Ai Giá Họa Cho Tuyết Sơn Phái Tôi!” 16/09/2022 17:30
Chapter 274 : 274: Núi Tuyết Tịch Lĩnh 16/09/2022 15:30
Chapter 273 : 273: “khi Về Ta Nhờ Sư Phụ Xem Giúp Rồi Quyết Định Vậy” 16/09/2022 13:30
Chapter 272 : 272: “đây Đây Là Lệnh Bài Của Trưởng Lão Tuyết Sơn Phái” 16/09/2022 11:30
Chapter 271 : 271: “nếu Vậy Thì Đừng Trách Tôi Không Khách Sáo!” 16/09/2022 09:30
Chapter 270 : 270: Cực Băng Chưởng! 16/09/2022 07:30
Chapter 269 : 269: Nhanh Như Vậy Đã Lên Rồi Sao 16/09/2022 05:30
Chapter 268 : 268: Mạnh Mẽ Hơn Nhiều! 16/09/2022 03:30
Chapter 267 : 267: Mình Phải Nghĩ Ra Cách Khác Thôi 16/09/2022 01:30
Chapter 266 : 266: Tên Khốn Cậu Chết Chắc Rồi! 15/09/2022 23:30
Chapter 265 : 265: Đúng Là Luồng Khí Hàn Sát Mạnh Mẽ 15/09/2022 21:30
Chapter 264 : 264: Phải Tìm Kiếm Xung Quanh 15/09/2022 19:30
Chapter 263 : 263: Bọn Họ Không Tin Lâm Mộc Có Thể Ở Dưới Cả Đời 15/09/2022 17:30
Chapter 262 : 262: Cậu Có Thể Xông Xuống Xử Lý Cậu Ta Sao 15/09/2022 15:30
Chapter 261 : 261: “tên Khốn Kiếp Cậu Cố Ý Dụ Tôi!” 15/09/2022 13:30
Chapter 260 : 260: Đồ Khốn Nạn! 15/09/2022 11:30
Chapter 259 : 259: Đây Là Sự Khiêu Khích Trắng Trợn! 15/09/2022 09:30
Chapter 258 : 258: Lâm Mộc Cảm Thấy Mừng Như Điên! 15/09/2022 07:30
Chapter 257 : 257: “con Không Sao Chứ” 15/09/2022 05:30
Chapter 256 : 256: Cậu Còn Muốn Trốn Sao Hôm Nay Có Trốn Được Không! 15/09/2022 03:30
Chapter 255 : 255: Đến Lúc Đó Lâm Mộc Nhất Định Sẽ Chết! 15/09/2022 01:30
Chapter 254 : 254: “không Xong Bị Phát Hiện Rồi!” 14/09/2022 23:30
Chapter 253 : 253: “thời Cơ Đã Đến!” 14/09/2022 21:30
Chapter 252 : 252: Sự Sỉ Nhục Này Phải Được Rửa Sạch! 14/09/2022 19:30
Chapter 251 : 251: “vậy Thì Lâm Mộc Đang Ở Cảnh Giới Gì!” 14/09/2022 17:30
Chapter 250 : 250: Hiện Tại Làm Gì Bây Giờ 14/09/2022 15:30
Chapter 249 : 249: “chính Là Chỗ Này!” 14/09/2022 13:30
Chapter 248 : 248: “hấp Thu Linh Khí Trong Không Khí Thật Sự Là Quá Chậm” 14/09/2022 11:30
Chapter 247 : 247: Chưởng Môn Người Gọi Tôi Sao 14/09/2022 09:30
Chapter 246 : 246: Nói Như Thể Cô Rảnh Rỗi Lắm Ấy 14/09/2022 07:30
Chapter 245 : 245: Anh Thật Là Đồ Thẳng Nam!” 14/09/2022 05:30
Chapter 244 : 244: “xe Này Chắc Đắt Lắm Nhỉ” 14/09/2022 03:30
Chapter 243 : 243: “vậy Cảm Ơn Lâm Cao Nhân 14/09/2022 01:30
Chapter 242 : 242: Con Người Sao Có Thể Chống Chọi Với Thần Thánh 13/09/2022 23:30
Chapter 241 : 241: Tôi Nhận Phạt 13/09/2022 21:30
Chapter 240 : 240: Họ Biết Mình Đã Chọc Phải Phiền Phức Lớn Rồi 13/09/2022 19:30
Chapter 239 : 239: “xem Ra Cháu Tôi Muốn Ra Mặt Rồi” 13/09/2022 17:30
Chapter 238 : 238: Lâm Mộc Dặn Dò Ư 13/09/2022 15:30
Chapter 237 : 237: Người Đến Chính Là Lâm Mộc! 13/09/2022 13:30
Chapter 236 : 236: “thả Người Ra Cho Tôi!” 13/09/2022 11:30
Chapter 235 : 235: Ngày Một To Chuyện Rồi 13/09/2022 09:30
Chapter 234 : 234: “tôi Tôi Không Có Chống Lưng Gì Cả” 13/09/2022 07:30
Chapter 233 : 233: “mai Dụ Ông Quá Đáng Lắm Rồi Nhé!” 13/09/2022 05:30
Chapter 232 : 232: Lẽ Nào Ông Ấy Tới Cứu Cô Sao 13/09/2022 03:30
Chapter 231 : 231: Lương Siêu Ở Lầu Mấy” 13/09/2022 01:30
Chapter 230 : 230: Xông Vào Cho Tôi! 12/09/2022 23:30
Chapter 229 : 229: Ném Bao Tải Lên Giường Cho Tao 12/09/2022 21:30
Chapter 228 : 228: Nước Xa Không Cứu Được Lửa Gần 12/09/2022 19:30
Chapter 227 : 227: Có Bằng Tôi Khônganh Thích Cô Ấy Sao 12/09/2022 17:30
Chapter 226 : 226: Cháu Còn Có Chuyện Quan Trọng Hơn Muốn Làm Nữa 12/09/2022 15:30
Chapter 225 : 225: Tiền Bối Lâm Mộc Tôi Vô Cùng Sẵn Lòng 12/09/2022 13:30
Chapter 224 : 224: Xin Nhận Lời Chúc Của Anh 12/09/2022 11:30
Chapter 223 : 223: Anh Như Vậy Là Đồng Ý Thu Nhận Tôi Làm Đồ Đệ Sao 12/09/2022 09:30
Chapter 222 : 222: Sau Này Anh Cũng Không Lo Bị Trả Thù 12/09/2022 07:30
Chapter 221 : 221: “không Phải Điều Này Tôi Khẳng Định Với Anh” 12/09/2022 05:30
Chapter 220 : 220: Ba Vừa Nghe Thì Đã Biết Đây Chắc Chắc Không Phải Sự Cố 12/09/2022 03:30
Chapter 219 : 219: “mẹ Con Đi Đến Công Ty Đây” 12/09/2022 01:30
Chapter 218 : 218: “tám Trăm Ngàn” 11/09/2022 23:30
Chapter 217 : 217: Có Lẽ Ngài Có Chút Nhầm Lẫn Gì Ở Đây Rồi 11/09/2022 21:30
Chapter 216 : 216: Không Mất Việc Được Nghiệp Vụ Tốt Hơn 11/09/2022 19:30
Chapter 215 : 215: Muốn Nâng Cao Cảnh Giới Nhanh Hơn 11/09/2022 17:30
Chapter 214 : 214: Còn Ngây Ra Đó Làm Gì 11/09/2022 15:30
Chapter 213 : 213: Tập Đoàn Thiên Lực 11/09/2022 13:30
Chapter 212 : 212: Lâm Mộc Suy Đoán 11/09/2022 11:30
Chapter 211 : 211: Trái Tim Thẩm Tịch Dương Như Thắt Lại 11/09/2022 09:30
Chapter 210 : 210: Tôi Từ Chức Là Được Chứ Gì!” 11/09/2022 07:30
Chapter 209 : 209: Tứ Trưởng Lão Tuyết Sơn Phái Đã Bỏ Mạng! 11/09/2022 05:30
Chapter 208 : 208: “kết Thúc Đi!” 11/09/2022 03:30
Chapter 207 : 207: “muốn Chạy Sao” 11/09/2022 01:30
Chapter 206 : 206: Trông Cực Kỳ Quái Dị! 10/09/2022 23:30
Chapter 205 : 205: “cực Băng Chưởng! 10/09/2022 21:30
Chapter 204 : 204: Chênh Lệch Thực Lực Do Cảnh Giới Mang Lại Quả Thực Không Nhỏ 10/09/2022 19:30
Chapter 203 : 203: Lâm Mộc Đã Là Người Chết Rồi Vậy Biết Thì Có Hại Gì 10/09/2022 17:30
Chapter 202 : 202: Đây Là Một Người Tu Luyện! 10/09/2022 15:30
Chapter 201 : 201: Rõ Ràng Là Lương Siêu Đã Mất Kiên Nhẫn 10/09/2022 13:30
Chapter 200 : 200: “vâng Đây Là Chìa Khóa Xe Của Anh” 10/09/2022 11:30
Chapter 199 : 199: “đừng Có Làm Bộ Làm Tịch” 10/09/2022 09:30
Chapter 198 : 198: Lời Này Rõ Là Hạ Thấp Giá Trị Của Lâm Mộc Mà 10/09/2022 07:30
Chapter 197 : 197: “quả Nhiên Là Thiên Hương” 10/09/2022 05:30
Chapter 196 : 196: Đừng Có Nhúng Mũi Vào Chuyện Của Tôi” 10/09/2022 03:30
Chapter 195 : 195: “lương Thiếu Gia Thế Thì Tốt Quá!” 10/09/2022 01:30
Chapter 194 : 194: Tuyết Sơn Phái Muốn Đánh Lâm Mộc Ư 09/09/2022 23:30
Chapter 193 : 193: “bổn Đạo Quán Đã Đóng Cửa Không Tiếp Khách” 09/09/2022 21:30
Chapter 192 : 192: Đây Chẳng Phải Chuyện To Tát Gì Đối Với Tuyết Sơn Phái 09/09/2022 19:30
Chapter 191 : 191: “lâm Mộc Không Phải Cậu Làm Loạn Chứ” 09/09/2022 17:30
Chapter 190 : 190: Là Lỗi Của Chị Là Do Chị Đã Quá Ngây Thơ 09/09/2022 15:30
Chapter 189 : 189: Chị Sống Thế Này Chắc Là Là Em Rất Thất Vọng Về Chị Nhỉ 09/09/2022 13:30
Chapter 188 : 188: Chắc Chắn Chuyện Làm Ăn Sẽ Hỏng Hết 09/09/2022 11:30
Chapter 187 : 187: Đây Cũng Chính Là Điểm Quan Trọng Nhất 09/09/2022 09:30
Chapter 186 : 186: Đây Cũng Là Một Điều Tốt Với Nhãn Kính Xà Anh Ta 09/09/2022 07:30
Chapter 185 : 185: Cám Ơn Lâm Cao Nhân 09/09/2022 05:30
Chapter 184 : 184: Nhân Vật Lợi Hại 09/09/2022 03:30
Chapter 183 : 183: “sao Anh Lại Tới Đây” 09/09/2022 01:30
Chapter 182 : 182: Rốt Cuộc Kẻ Đó Là Ai 08/09/2022 23:30
Chapter 181 : 181: Lâm Mộc Tin Rằng Lão Từ Sẽ Vui Vẻ Giúp Anh 08/09/2022 21:30
Chapter 180 : 180: “cuối Cùng Đã Báo Xong Món Thù Của Nhà Họ Lâm” 08/09/2022 19:30
Chapter 179 : 179: “tao Muốn Chúng Mày Phải Đền Mạng!” 08/09/2022 17:30
Chapter 178 : 178: Đám Người Nhà Họ Tôn Đều Như Chim Sợ Cành Cong 08/09/2022 15:30
Chapter 177 : 177: Đây Là Nơi Duy Nhất Cho Bọn Họ Cảm Giác Yên Lòng 08/09/2022 13:30
Chapter 176 : 176: Đây Tuyệt Nhiên Là Tin Tức Có Tính Bùng Nổ Mà! 08/09/2022 11:30
Chapter 175 : 175: Sao Đột Nhiên Lão Trần Lại Liên Lạc Với Mình 08/09/2022 09:30
Chapter 174 : 174: Nước Xa Không Cứu Được Lửa Gần 08/09/2022 07:30
Chapter 173 : 173: “đạo Hữu Đừng Đánh Nữa!” 08/09/2022 05:30
Chapter 172 : 172: “huyền Nguyệt Kiếm Trảm!” 08/09/2022 03:30
Chapter 171 : 171: “lưu Quang Quyết Cấp Hai 08/09/2022 01:30
Chapter 170 : 170: “thật Là Một Vụ Va Chạm Khủng Khiếp!” 07/09/2022 23:30
Chapter 169 : 169: “hừ Anh Ta Muốn Tự Tìm Chết Thôi!” 07/09/2022 21:30
Chapter 168 : 168: “thằng Oắt Con Láo Xược Kia!” 07/09/2022 19:30
Chapter 167 : 167: Núi Kim Trì Kim Trì Quan 07/09/2022 17:30
Chapter 166 : 166: “lão Từ Ông Đã Nói Như Vậy Thì Tôi Cũng Yên Tâm” 07/09/2022 15:30
Chapter 165 : 165: Lời Của Lâm Mộc Hàm Chứa Ẩn Ý 07/09/2022 13:30
Chapter 164 : 164: An Ninh Ở Đây Rất Nghiêm Ngặt! 07/09/2022 11:30
Chapter 163 : 163: Anh Muốn Địa Chỉ Của Lão Từ Sao 07/09/2022 09:30
Chapter 162 : 162: “nhãn Kính Xà Tôi Là Lâm Mộc” 07/09/2022 07:30
Chapter 161 : 161: “lại Phải Nhờ Nhãn Kính Xà Giúp Đỡ Thôi” 07/09/2022 05:30
Chapter 160 : 160: Có Mối Liên Hệ Nào Giữa Hai Điều Này Không 07/09/2022 03:30
Chapter 159 : 159: Tôi Cũng Không Biết! 07/09/2022 01:30
Chapter 158 : 158: Nhưng Là Kẻ Nào 06/09/2022 23:30
Chapter 157 : 157: Kim Trì Quan 06/09/2022 21:30
Chapter 156 : 156: “phảiphải Làm Thế Nào Mày Mới Tha Cho Tao!” 06/09/2022 19:30
Chapter 155 : 155: “anh Ta Là Lâm Mộc Đến Từ Kim Châu!” 06/09/2022 17:30
Chapter 154 : 154: Không Ai Dám Hé Răng Nửa Lời 06/09/2022 15:30
Chapter 153 : 153: “được Thôi Cao Nhân 06/09/2022 13:30
Chapter 152 : 152: Còn Anh Ta Chỉ Là Khai Linh Cảnh! 06/09/2022 11:30
Chapter 151 : 151: Người Này Sắp Gặp Xui Xẻo Rồi 06/09/2022 09:30
Chapter 150 : 150: Người Tới Chính Là Lâm Mộc 06/09/2022 07:30
Chapter 149 : 149: Muốn Gây Sự À! 06/09/2022 05:30
Chapter 148 : 148: Nếu Là Đạo Sĩ Thì So Thực Lực 06/09/2022 03:30
Chapter 147 : 147: “ai Đang Nói Xấu Sau Lưng Tôi Thế” 06/09/2022 01:30
Chapter 146 : 146: “lưu Quang Quyết!” 05/09/2022 23:30
Chapter 145 : 145: “nếu Nói Vậy Thì Giá Không Hề Nhỏ” 05/09/2022 21:30
Chapter 144 : 144: Vũ Đạo Trưởng 05/09/2022 19:30
Chapter 143 : 143: Ông Đây Không Phải Là Bắt Tôi Cùng Lội Bùn Sao” 05/09/2022 17:30
Chapter 142 : 142: Hẳn Là Không Thể Thiếu Được Sự Trợ Giúp Của Trần Lão” 05/09/2022 15:30
Chapter 141 : 141: “tôi Tên Là Lâm Mộc” 05/09/2022 13:30
Chapter 140 : 140: Trần Uyển Nhi Gọi Tới Sao 05/09/2022 11:30
Chapter 139 : 139: “chính Tay Giết Tôn Thượng Minh” 05/09/2022 09:30
Chapter 138 : 138: “không Ngờ Tên Nhóc Này Lại Gọi Tới!” 05/09/2022 07:30
Chapter 137 : 137: Lâm Mộc Tuyệt Không Thể Dung Thứ Cho Điều Này! 05/09/2022 05:30
Chapter 136 : 136: Tên Nhóc Trước Mặt Anh Ta Là Người Hay Quỷ 05/09/2022 03:30
Chapter 135 : 135: Cuối Cùng Cũng Đến Rồi! 05/09/2022 01:30
Chapter 134 : 134: “đồ Đệ Nghe Lời Dạy Của Sư Phụ” 04/09/2022 23:30
Chapter 133 : 133: “gia Đình Con Thế Nào Rồi” 04/09/2022 21:30
Chapter 132 : 132: Cuối Cùng Đã Trở Lại Rồi! 04/09/2022 19:30
Chapter 131 : 131: Có Chuyện Đó Sao 04/09/2022 17:30
Chapter 130 : 130: Đánh Bại Nhà Họ Tôn Là Điều Vô Cùng Khó Khăn! 04/09/2022 15:30
Chapter 129 : 129: Chắc Là Có Chút Hiểu Lầm Ở Đây Rồi! 04/09/2022 13:30
Chapter 128 : 128: “thì Ra Là Như Vậy” 04/09/2022 11:30
Chapter 127 : 127: Lâm Mộc Hãy Cho Em Một Cơ Hội! 04/09/2022 09:30
Chapter 126 : 126: Lâm Mộc Cảm Thấy Chuyện Này Có Chút Kỳ Quái 04/09/2022 07:30
Chapter 125 : 125: Thì Ra Đây Chính Là Nguyên Nhân Nhà Họ Lâm Bị Hại 04/09/2022 05:30
Chapter 124 : 124: “tên Này Cũng Khá Hiếu Thuận Đó” 04/09/2022 03:30
Chapter 123 : 123: Con Trai Ông Đã Hiểu Chuyện Hơn Rồi 04/09/2022 01:30
Chapter 122 : 122: Đây Chỉ Là Một Trò Đùa Thôi Đúng Không! 03/09/2022 23:30
Chapter 121 : 121: Bọn Họ Vẫn Cảm Thấy Rằng Tất Cả Chỉ Như Một Giấc Mơ 03/09/2022 21:30
Chapter 120 : 120: Rốt Cuộc Là Anh Có Khả Năng Gì Chứ 03/09/2022 19:30
Chapter 119 : 119: “đó Là Lão Trần!” 03/09/2022 17:30
Chapter 118 : 118: Con Trai Ông Bỗng Chốc Nổi Tiếng Rồi! 03/09/2022 15:30
Chapter 117 : 117: “hội Trưởng Lưu Của Thương Hội Kim Châu Tới!” 03/09/2022 13:30
Chapter 116 : 116: Nhưng Sao Có Thể Chứ 03/09/2022 11:30
Chapter 115 : 115: “các Người Làm Gì Thế Hả 03/09/2022 09:30
Chapter 114 : 114: Hậu Quả Không Thể Tưởng Tượng Được! 03/09/2022 07:30
Chapter 113 : 113: Chuyện Này Chẳng Phải Dễ Như Ăn Bánh Sao” 03/09/2022 05:30
Chapter 112 : 112: “tập Đoàn Mỹ Linh Hâm Tổng Đến!” 03/09/2022 03:30
Chapter 111 : 111: Là Do May Mắn Thôi 03/09/2022 01:30
Chapter 110 : 110: Đoàn Người Rất Nhanh Đã Tiến Vào Sảnh Tiệc 02/09/2022 23:30
Chapter 109 : 109: “tất Nhiên Là Được Rồi” 02/09/2022 21:30
Chapter 108 : 108: Phong Cảnh Ở Đây Vô Cùng Đẹp 02/09/2022 19:30
Chapter 107 : 107: Ông Ấy Tới Là Tôi Vui Rồi 02/09/2022 17:30
Chapter 106 : 106: “lâm Mộc Anh Nói Ai Khoác Lác” 02/09/2022 15:30
Chapter 105 : 105: Tôi Xin Nhận Ý Tốt Của Hâm Thiếu!” 02/09/2022 13:30
Chapter 104 : 104: Đây Là Lâm Mộc Mà!” 02/09/2022 11:30
Chapter 103 : 103: Chu Khôn Không Cam Lòng Gào Lên 02/09/2022 09:30
Chapter 102 : 102: “ai Lại Gửi Đồ Cho Ba Thế Nhỉ 02/09/2022 07:30
Chapter 101 : 101: Nội Dung Đều Là Muốn Dừng Việc Hợp Tác! 02/09/2022 05:30
Chapter 100 : 100: Sống Theo Lối Thượng Lưu Một Lần 02/09/2022 03:30
Chapter 99 : 99: Trải Đời 02/09/2022 01:30
Chapter 98 : 98: Đời Người Xem Trọng Hai Chữ ‘danh Lợi’ 01/09/2022 23:30
Chapter 97 : 97: Phái Người Xuống Núi 01/09/2022 21:30
Chapter 96 : 96: Một Chuyện Làm Ăn 01/09/2022 19:30
Chapter 95 : 95: Mùa Hè Năm Đó 08/09/2022 19:28
Chapter 94 : 94: Phân Chia Lợi Ích 08/09/2022 17:28
Chapter 93 : 93: Quán Bar Sa Ngã 08/09/2022 15:28
Chapter 92 : 92: Trở Thành Truyền Thuyết 08/09/2022 13:28
Chapter 91 : 91: Tiêu Diệt Nhà Họ Tôn 08/09/2022 11:28
Chapter 90 : 90: Nhà Họ Tôn Lâm Nguy 08/09/2022 09:28
Chapter 89 : 89: Kim Trì Quan Làm Nên Lịch Sử 08/09/2022 07:28
Chapter 88 : 88: Trận Chiến Khốc Liệt 08/09/2022 05:28
Chapter 87 : 87: Một Mình Đến Kim Trì Quan 08/09/2022 03:28
Chapter 86 : 86: Tay Cầm 08/09/2022 01:28
Chapter 85 : 85: Chủ Động Tới 07/09/2022 23:28
Chapter 84 : 84: Nếm Mùi Sợ Hãi 07/09/2022 21:28
Chapter 83 : 83: Tin Tức Khiến Mọi Người Bất Ngờ 07/09/2022 19:28
Chapter 82 : 82: Tung Tích Của Bản Quyền Sáng Chế 07/09/2022 17:28
Chapter 81 : 81: Đấu Pháp 07/09/2022 15:28
Chapter 80 : 80: Không Được Mời 07/09/2022 13:28
Chapter 79 : 79: Bảo Vật 07/09/2022 11:28
Chapter 78 : 78: Tình Báo 07/09/2022 09:28
Chapter 77 : 77: Hoang Đường 07/09/2022 07:28
Chapter 76 : 76: Giới Thiệu 07/09/2022 05:28
Chapter 75 : 75: Quá Tam Ba Bận 07/09/2022 03:28
Chapter 74 : 74: Những Lời Kỳ Lạ 07/09/2022 01:28
Chapter 73 : 73: Đạo Quán Ngọa Long 06/09/2022 23:28
Chapter 72 : 72: Mục Tiêu Mới 06/09/2022 21:28
Chapter 71 : 71: Đáng Ngờ 06/09/2022 19:28
Chapter 70 : 70: Vén Màn Sự Thật 06/09/2022 17:28
Chapter 69 : 69: Giữ Lấy Bầu Trời! 06/09/2022 15:28
Chapter 68 : 68: Sự Kiện Chính 06/09/2022 13:28
Chapter 67 : 67: Lần Lượt Từng Người Một 06/09/2022 11:28
Chapter 66 : 66: Đại Ca 06/09/2022 09:28
Chapter 65 : 65: Cố Tình Gây Khó Dễ 06/09/2022 07:28
Chapter 64 : 64: Người Quen 06/09/2022 05:28
Chapter 63 : 63: Được Mời Đến Bữa Tiệc 06/09/2022 03:28
Chapter 62 : 62: Vận May Thăng Trầm 06/09/2022 01:28
Chapter 61 : 61: Thư Mời 05/09/2022 23:28
Chapter 60 : 60: Hậu Quả 30/08/2022 19:28
Chapter 59 : 59: Lâm Mộc Tức Giận 30/08/2022 17:28
Chapter 58 : 58: Biến Cố Trong Nhà 30/08/2022 15:28
Chapter 57 : 57: Bước Vào Linh Ý Cảnh 30/08/2022 13:28
Chapter 56 : 56: Cô Không Chết Được Đâu 30/08/2022 11:28
Chapter 55 : 55: Chạy Trốn 30/08/2022 09:28
Chapter 54 : 54: Tàn Nhẫn 30/08/2022 07:28
Chapter 53 : 53: Vị Khách Không Mời Mà Đến 30/08/2022 05:28
Chapter 52 : 52: Thống Nhất Tư Tưởng 30/08/2022 03:28
Chapter 51 : 51: Suy Nghĩ Của Trần Uyển Nhi 30/08/2022 01:28
Chapter 50 : 50: Bị Dã Thú Tấn Công 29/08/2022 23:28
Chapter 49 : 49: Âm Mưu Bí Mật 29/08/2022 21:28
Chapter 48 : 48: Đi Tới Núi Tuyết Tịch Linh 29/08/2022 19:28
Chapter 47 : 47: Lão Trần Nổi Giận 29/08/2022 17:28
Chapter 46 : 46: Bị Theo Dõi 29/08/2022 15:28
Chapter 45 : 45: Sự Thay Đổi Của Kim Châu 29/08/2022 13:28
Chapter 44 : 44: Lời Mời 29/08/2022 11:28
Chapter 43 : 43: Phản Ứng Của Chu Khôn 29/08/2022 09:28
Chapter 42 : 42: Không Động Lòng Thật Sao 29/08/2022 07:28
Chapter 41 : 41: Xử Người 29/08/2022 05:28
Chapter 40 : 40: Bộ Mặt Thật Của Tôn Trình 29/08/2022 03:28
Chapter 39 : 39: Lời Mời Của Trần Uyển Nhi 29/08/2022 01:28
Chapter 38 : 38: Cúi Đầu 28/08/2022 23:28
Chapter 37 : 37: Bắt Đầu Hành Động 28/08/2022 21:28
Chapter 36 : 36: Đại Ca 28/08/2022 19:28
Chapter 35 : 35: Nói Chuyện Hợp Tác 28/08/2022 17:28
Chapter 34 : 34: Một Vị Khách Quý 28/08/2022 15:28
Chapter 33 : 33: Lệnh Đuổi Khách 28/08/2022 13:28
Chapter 32 : 32: Nhiệm Vụ Quan Trọng 28/08/2022 11:28
Chapter 31 : 31: Lập Kế Hoạch Chi Tiết 28/08/2022 09:28
Chapter 30 : 30: Bằng Gia Đến 28/08/2022 07:28
Chapter 29 : 29: Vị Khách Không Mời Mà Đến 28/08/2022 05:28
Chapter 28 : 28: Bắt Chẹt Anh 28/08/2022 03:28
Chapter 27 : 27: Hoàn Thành Nhiệm Vụ 28/08/2022 01:28
Chapter 26 : 26: Nguy Hiểm 27/08/2022 23:28
Chapter 25 : 25: Uy Lực Của Thiên Sư 27/08/2022 21:28
Chapter 24 : 24: Lâm Mộc Xuất Hiện 27/08/2022 19:28
Chapter 23 : 23: Đạo Sĩ Thi Đấu Quyền Anh 27/08/2022 17:28
Chapter 22 : 22: Dựa Vào Cái Gì 27/08/2022 15:28
Chapter 21 : 21: Thỉnh Cầu Của Bằng Gia 27/08/2022 13:28
Chapter 20 : 20: Ám Sát 27/08/2022 11:28
Chapter 19 : 19: Sự Mong Đợi Của A Bính 27/08/2022 09:28
Chapter 18 : 18: Sự Nghiệp Lớn 27/08/2022 07:28
Chapter 17 : 17: Một Mũi Tên Trúng 3 Con Chim 27/08/2022 05:28
Chapter 16 : 16: Tà Khí 27/08/2022 03:28
Chapter 15 : 15: Xin Nghỉ Phép 27/08/2022 01:28
Chapter 14 : 14: Bí Mật 26/08/2022 23:28
Chapter 13 : 13: Tình Cờ Gặp Gỡ 26/08/2022 21:28
Chapter 12 : 12: Chuyện Mới 26/08/2022 19:28
Chapter 11 : 11: Cảnh Giới 26/08/2022 17:28
Chapter 10 : 10: Vận Mệnh Do Chính Mình Kiểm Soát 26/08/2022 15:28
Chapter 9 : 9: Thiên Chủ 26/08/2022 13:28
Chapter 8 : 8: 80 Khả Năng Bị Tàn Phế 26/08/2022 11:28
Chapter 7 : 7: Chủ Động Đến Tận Cửa 26/08/2022 09:28
Chapter 6 : 6: Thiên Vương Cũng Không Cứu Được Mày Đâu 26/08/2022 07:28
Chapter 5 : 5: Em Gái 26/08/2022 05:28
Chapter 4 : 4: Bị Ba Chất Vấn 26/08/2022 03:28
Chapter 3 : 3: Người Đứng Phía Sau 26/08/2022 01:28
Chapter 2 : 2: Giải Tán 25/08/2022 23:28
Chapter 1 : 1: Trở Về Kim Châu 25/08/2022 21:28

comment

Có thể bạn thích xem

Mộc Lan Và Nhược Thụ - Moc Lan Va Nhuoc Thu

Cập nhật lúc : 29/12/2018 05:41

Tình trạng : 2 / 2 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Boss Hệ Mộc Chỉ Muốn Làm Cá Mặn Vườn Trường - Boss He Moc Chi Muon Lam Ca Man Vuon Truong

Cập nhật lúc : 25/04/2022 08:28

Tình trạng : 30 / 30 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Dị Năng, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bảo Bảo Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Phản Diện - Bao Bao Chi Muon Yen Tinh Lam Phan Dien

Cập nhật lúc : 11/02/2022 14:04

Tình trạng : 114 / 116 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Cường, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Vào Làm Nông Rồi Được Đưa Về Làm Tiểu Thư - Xuyen Vao Lam Nong Roi Đuoc Đua Ve Lam Tieu Thu

Cập nhật lúc : 14/11/2022 09:28

Tình trạng : 17 / 19 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Câu Chuyện Của Thụ Làm Ca Sáng Và Công Làm Ca Tối - Cau Chuyen Cua Thu Lam Ca Sang Va Cong Lam Ca Toi

Cập nhật lúc : 09/11/2018 14:56

Tình trạng : 52 / 52 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thảnh Thơi Thú Thế: Làm Làm Ruộng, Sinh Sinh Nhãi Con - Thanh Thoi Thu The: Lam Lam Ruong, Sinh Sinh Nhai Con

Cập nhật lúc : 31/05/2022 15:28

Tình trạng : 30 / 32 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước, Điền Văn, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Báo Thù - Bao Thu

Cập nhật lúc : 18/12/2019 19:03

Tình trạng : 9 / 11 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Làm Khốc Bảo Chủ Tức Giận - Lam Khoc Bao Chu Tuc Gian

Cập nhật lúc : 01/05/2019 04:00

Tình trạng : 9 / 9 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bảo Bối Lắm Chiêu Của Tổng Tài - Bao Boi Lam Chieu Cua Tong Tai

Cập nhật lúc : 07/12/2021 05:28

Tình trạng : 48 / 50 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em - Bao Anh Lam Sao Khong Yeu Em

Cập nhật lúc : 27/08/2022 06:59

Tình trạng : 663 / 665 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.183

Đọc truyện

Báo Thù Tình Lang - Bao Thu Tinh Lang

Cập nhật lúc : 21/07/2019 06:39

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Báo Thù Tình Nhân - Bao Thu Tinh Nhan

Cập nhật lúc : 27/10/2018 12:45

Tình trạng : 24 / 24 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Thần Y Trở Lại - Than Y Tro Lai

Cập nhật lúc : 05/12/2023 11:00

Tình trạng : 2910 / 2912 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.631

Đọc truyện

Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! - Vo Nho, Cuoi Cung Em Đa Lon!

Cập nhật lúc : 05/12/2023 15:32

Tình trạng : 2570 / 2572 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.351

Đọc truyện

Chiến Thần Trấn Quốc - Chien Than Tran Quoc

Cập nhật lúc : 05/12/2023 23:59

Tình trạng : 2360 / 2362 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Vô Địch Kiếm Vực - Vo Đich Kiem Vuc

Cập nhật lúc : 05/12/2023 22:30

Tình trạng : 1799 / 1801 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chân Long Chí Tôn Đô Thị - Chan Long Chi Ton Đo Thi

Cập nhật lúc : 05/12/2023 18:30

Tình trạng : 1706 / 1708 Chapter

Thể loại: Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.189

Đọc truyện

Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình - Tong Tai Khong Nhan Ra Vo Minh

Cập nhật lúc : 05/12/2023 17:01

Tình trạng : 696 / 698 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện