Ký Chủ Của Ta Là Ác Ma

Ky Chu Cua Ta La Ác Ma

Tác giả : Phi Phi Ngã Tâm

Thể loại : Ngôn Tình, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 04/10/2022 05:28

Tình trạng : 304 / 306 Chapter

Lượt xem: 16179

Bạn đang đọc truyện Ký Chủ Của Ta Là Ác Ma của tác giả Phi Phi Ngã Tâm. # Bác sĩ cấm dục lịch sự nho nhã: "Bạch Bạch, thế giới của anh chỉ có em." # băng sơn ảnh đế đạm mạc xa cách: "Em là của một mình tôi." #Em trai bệnh kiều thuần lương vô hại: "Em rất thích chị, chị cũng chỉ có thể thích một mình em." Mỗi vị diện đều có một nam sủng yêu nghiệt của cô, ngang ngược cô, hóa ra đều là cùng một người, #Người bị bệnh bạch tạng cười: "Người của ta, chỉ có thể thuộc về ta
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 304 : Nam Thần Quốc Dân Là Nữ 33 04/10/2022 06:28
Chapter 303 : Nam Thần Quốc Dân Là Nữ 32 04/10/2022 04:28
Chapter 302 : Nam Thần Quốc Dân Là Nữ 31 04/10/2022 02:28
Chapter 301 : Nam Thần Quốc Dân Là Nữ 30 04/10/2022 00:28
Chapter 300 : Nam Thần Quốc Dân Là Nữ 29 03/10/2022 22:28
Chapter 299 : Nam Thần Quốc Dân Là Nữ 28 03/10/2022 20:28
Chapter 298 : Nam Thần Quốc Dân Là Nữ 27 03/10/2022 18:28
Chapter 297 : Nam Thần Quốc Dân Là Nữ 26 03/10/2022 16:28
Chapter 296 : Nam Thần Quốc Dân Là Nữ 25 03/10/2022 14:28
Chapter 295 : Nam Thần Quốc Dân Là Nữ 24 03/10/2022 12:28
Chapter 294 : Nam Thần Quốc Dân Là Nữ 23 03/10/2022 10:28
Chapter 293 : Vnam Thần Quốc Dân Là Nữ 22 03/10/2022 08:28
Chapter 292 : Nam Thần Quốc Dân Là Nữ 21 03/10/2022 06:28
Chapter 291 : Nam Thần Quốc Dân Là Nữ 20 03/10/2022 04:28
Chapter 290 : Thiếu 03/10/2022 02:28
Chapter 289 : Thiếu 03/10/2022 00:28
Chapter 288 : Thiếu 02/10/2022 22:28
Chapter 287 : Nam Thần Quốc Dân Là Nữ 16 02/10/2022 20:28
Chapter 286 : Nam Thần Quốc Dân Là Nữ 15 02/10/2022 18:28
Chapter 285 : Nam Thần Quốc Dân Là Nữ 14 02/10/2022 16:28
Chapter 284 : Nam Thần Quốc Dân Là Nữ 13 02/10/2022 14:28
Chapter 283 : Nam Thần Quốc Dân Là Nữ 12 02/10/2022 12:28
Chapter 282 : Nam Thần Quốc Dân Là Nữ 11 02/10/2022 10:28
Chapter 281 : Nam Thần Quốc Dân Là Nữ 10 30/07/2022 09:31
Chapter 280 : Nam Thần Quốc Dân Là Nữ 9 30/07/2022 07:31
Chapter 279 : Nam Thần Quốc Dân Là Nữ 8 30/07/2022 05:31
Chapter 278 : Nam Thần Quốc Dân Là Nữ 7 30/07/2022 03:31
Chapter 277 : Nam Thần Quốc Dân Là Nữ 6 30/07/2022 01:31
Chapter 276 : Nam Thần Quốc Dân Là Nữ 5 29/07/2022 23:31
Chapter 275 : Nam Thần Quốc Dân Là Nữ 4 29/07/2022 21:31
Chapter 274 : Nam Thần Quốc Dân Là Nữ 3 29/07/2022 19:31
Chapter 273 : Nam Thần Quốc Dân Là Nữ 2 29/07/2022 17:31
Chapter 272 : Nam Thần Quốc Dân Là Nữ 1 29/07/2022 15:31
Chapter 271 : Ngoại Truyện Thế Giới Của Anh Chỉ Có Em - Mặc Thần 29/07/2022 13:31
Chapter 270 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính Xong 29/07/2022 11:31
Chapter 269 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 53 29/07/2022 09:31
Chapter 268 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 52 29/07/2022 07:31
Chapter 267 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 5051 29/07/2022 05:31
Chapter 266 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 5051 29/07/2022 03:31
Chapter 265 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 4849 18/07/2022 09:29
Chapter 264 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 4849 18/07/2022 07:29
Chapter 263 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 454647 18/07/2022 05:29
Chapter 262 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 454647 18/07/2022 03:29
Chapter 261 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 454647 18/07/2022 01:29
Chapter 260 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 424344 17/07/2022 23:29
Chapter 259 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 424344 17/07/2022 21:29
Chapter 258 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 424344 17/07/2022 19:29
Chapter 257 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 4041 17/07/2022 17:29
Chapter 256 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 4041 17/07/2022 15:29
Chapter 255 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 373839 17/07/2022 13:29
Chapter 254 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 373839 17/07/2022 11:29
Chapter 253 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 373839 17/07/2022 09:29
Chapter 252 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 343536 17/07/2022 07:29
Chapter 251 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 343536 17/07/2022 05:29
Chapter 250 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 343536 17/07/2022 03:29
Chapter 249 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 25-29 17/07/2022 01:29
Chapter 248 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 25-29 16/07/2022 23:29
Chapter 247 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 25-29 16/07/2022 21:29
Chapter 246 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 25-29 16/07/2022 19:29
Chapter 245 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 25-29 16/07/2022 17:29
Chapter 244 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 25-29 16/07/2022 15:29
Chapter 243 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 25-29 16/07/2022 13:29
Chapter 242 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 25-29 16/07/2022 11:29
Chapter 241 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 25-29 16/07/2022 09:29
Chapter 240 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 19-24 16/07/2022 07:29
Chapter 239 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 19-24 16/07/2022 05:29
Chapter 238 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 19-24 16/07/2022 03:29
Chapter 237 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 19-24 16/07/2022 01:29
Chapter 236 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 19-24 15/07/2022 23:29
Chapter 235 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 15-18 15/07/2022 21:29
Chapter 234 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 15-18 15/07/2022 19:29
Chapter 233 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 15-18 15/07/2022 17:29
Chapter 232 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 15-18 15/07/2022 15:29
Chapter 231 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 10-14 15/07/2022 13:29
Chapter 230 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 10-14 15/07/2022 11:29
Chapter 229 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 10-14 15/07/2022 09:29
Chapter 228 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 10-14 15/07/2022 07:29
Chapter 227 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 10-14 15/07/2022 05:29
Chapter 226 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 9 15/07/2022 03:29
Chapter 225 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 8 15/07/2022 01:29
Chapter 224 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 7 14/07/2022 23:29
Chapter 223 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 6 16/06/2022 09:28
Chapter 222 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 5 16/06/2022 07:28
Chapter 221 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 4 16/06/2022 05:28
Chapter 220 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 3 16/06/2022 03:28
Chapter 219 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 2 16/06/2022 01:28
Chapter 218 : Bác Sĩ Cấm Dục Đừng Thả Thính 1 15/06/2022 23:28
Chapter 217 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 87 15/06/2022 21:28
Chapter 216 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 86 15/06/2022 19:28
Chapter 215 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 85 15/06/2022 17:28
Chapter 214 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 84 15/06/2022 15:28
Chapter 213 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 83 15/06/2022 13:28
Chapter 212 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 82 15/06/2022 11:28
Chapter 211 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 81 15/06/2022 09:28
Chapter 210 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 80 15/06/2022 07:28
Chapter 209 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 79 15/06/2022 05:28
Chapter 208 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 78 15/06/2022 03:28
Chapter 207 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 77 15/06/2022 01:28
Chapter 206 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 76 14/06/2022 23:28
Chapter 205 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 75 14/06/2022 21:28
Chapter 204 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 74 14/06/2022 19:28
Chapter 203 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 73 14/06/2022 17:28
Chapter 202 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 72 14/06/2022 15:28
Chapter 201 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 71 14/06/2022 13:28
Chapter 200 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 70 14/06/2022 11:28
Chapter 199 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 69 14/06/2022 09:28
Chapter 198 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 68 14/06/2022 07:28
Chapter 197 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 67 14/06/2022 05:28
Chapter 196 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 66 14/06/2022 03:28
Chapter 195 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 65 14/06/2022 01:28
Chapter 194 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 64 13/06/2022 23:28
Chapter 193 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 63 13/06/2022 21:28
Chapter 192 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 62 13/06/2022 19:28
Chapter 191 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 61 13/06/2022 17:28
Chapter 190 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 60 13/06/2022 15:28
Chapter 189 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 59 13/06/2022 13:28
Chapter 188 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 58 13/06/2022 11:28
Chapter 187 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 57 13/06/2022 09:28
Chapter 186 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 56 13/06/2022 07:28
Chapter 185 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 55 13/06/2022 05:28
Chapter 184 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 54 13/06/2022 03:28
Chapter 183 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 53 13/06/2022 01:28
Chapter 182 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 52 12/06/2022 23:28
Chapter 181 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 51 12/06/2022 21:28
Chapter 180 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 50 22/05/2022 09:29
Chapter 179 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 49 22/05/2022 07:29
Chapter 178 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 48 22/05/2022 05:29
Chapter 177 : Cưng Chiểu Nữ Chính Tận Trời 47 22/05/2022 03:29
Chapter 176 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 46 22/05/2022 01:29
Chapter 175 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 45 21/05/2022 23:29
Chapter 174 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 44 21/05/2022 21:29
Chapter 173 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 43 21/05/2022 19:29
Chapter 172 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 42 21/05/2022 17:29
Chapter 171 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 41 21/05/2022 15:29
Chapter 170 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 40 21/05/2022 13:29
Chapter 169 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 39 21/05/2022 11:29
Chapter 168 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 38 21/05/2022 09:29
Chapter 167 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 37 21/05/2022 07:29
Chapter 166 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 36 21/05/2022 05:29
Chapter 165 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 35 21/05/2022 03:29
Chapter 164 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 34 21/05/2022 01:29
Chapter 163 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 33 20/05/2022 23:29
Chapter 162 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 32 20/05/2022 21:29
Chapter 161 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 31 20/05/2022 19:29
Chapter 160 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 30 20/05/2022 17:29
Chapter 159 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 29 20/05/2022 15:29
Chapter 158 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 28 20/05/2022 13:29
Chapter 157 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 27 20/05/2022 11:29
Chapter 156 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 26 20/05/2022 09:29
Chapter 155 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 25 20/05/2022 07:29
Chapter 154 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 24 20/05/2022 05:29
Chapter 153 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 23 20/05/2022 03:29
Chapter 152 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 22 20/05/2022 01:29
Chapter 151 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 21 19/05/2022 23:29
Chapter 150 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 20 19/05/2022 21:29
Chapter 149 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 19 19/05/2022 19:29
Chapter 148 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 18 19/05/2022 17:29
Chapter 147 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 17 19/05/2022 15:29
Chapter 146 : Cưng Chiểu Nữ Chính Tận Trời 16 19/05/2022 13:29
Chapter 145 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 15 19/05/2022 11:29
Chapter 144 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 14 19/05/2022 09:29
Chapter 143 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 13 19/05/2022 07:29
Chapter 142 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 12 19/05/2022 05:29
Chapter 141 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 11 19/05/2022 03:29
Chapter 140 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 10 22/04/2022 09:31
Chapter 139 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 9 22/04/2022 07:31
Chapter 138 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 8 21/04/2022 09:29
Chapter 137 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 7 20/04/2022 19:29
Chapter 136 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 6 20/04/2022 17:29
Chapter 135 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 5 16/04/2022 06:28
Chapter 134 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 4 15/04/2022 09:31
Chapter 133 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 3 15/04/2022 07:31
Chapter 132 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 2 15/04/2022 05:31
Chapter 131 : Cưng Chiều Nữ Chính Tận Trời 1 15/04/2022 03:31
Chapter 130 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt Xong 15/04/2022 01:31
Chapter 129 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 67 14/04/2022 23:31
Chapter 128 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 66 14/04/2022 21:31
Chapter 127 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 65 12/04/2022 13:28
Chapter 126 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 64 12/04/2022 11:28
Chapter 125 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 63 12/04/2022 09:28
Chapter 124 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 62 11/04/2022 19:28
Chapter 123 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 61 11/04/2022 17:28
Chapter 122 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 60 10/04/2022 09:28
Chapter 121 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 59 09/04/2022 13:29
Chapter 120 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 58 09/04/2022 11:29
Chapter 119 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 57 09/04/2022 09:29
Chapter 118 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 56 09/04/2022 07:29
Chapter 117 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 55 09/04/2022 05:29
Chapter 116 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 54 05/04/2022 23:28
Chapter 115 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 53 05/04/2022 21:28
Chapter 114 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 52 05/04/2022 19:28
Chapter 113 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 51 05/04/2022 17:28
Chapter 112 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 50 04/04/2022 13:28
Chapter 111 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 49 04/04/2022 11:28
Chapter 110 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 48 03/04/2022 13:29
Chapter 109 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 47 03/04/2022 11:29
Chapter 108 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 46 03/04/2022 09:29
Chapter 107 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 45 03/04/2022 07:29
Chapter 106 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 44 03/04/2022 05:29
Chapter 105 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 43 31/03/2022 13:29
Chapter 104 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 42 30/03/2022 19:28
Chapter 103 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 41 30/03/2022 17:28
Chapter 102 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 40 30/03/2022 15:28
Chapter 101 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 39 30/03/2022 13:28
Chapter 100 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 38 28/03/2022 13:31
Chapter 99 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 37 28/03/2022 11:31
Chapter 98 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 36 27/03/2022 19:29
Chapter 97 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 35 27/03/2022 17:29
Chapter 96 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 34 27/03/2022 15:29
Chapter 95 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 33 25/03/2022 09:30
Chapter 94 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 32 25/03/2022 07:30
Chapter 93 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 31 25/03/2022 05:30
Chapter 92 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 30 25/03/2022 03:30
Chapter 91 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 29 25/03/2022 01:30
Chapter 90 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 28 24/03/2022 23:30
Chapter 89 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 27 23/03/2022 19:28
Chapter 88 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 26 23/03/2022 17:28
Chapter 87 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 25 23/03/2022 15:28
Chapter 86 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 24 23/03/2022 13:28
Chapter 85 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 23 23/03/2022 11:28
Chapter 84 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 22 20/03/2022 02:28
Chapter 83 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 21 20/03/2022 00:28
Chapter 82 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 20 19/03/2022 22:28
Chapter 81 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 19 19/03/2022 20:28
Chapter 80 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 18 19/03/2022 18:28
Chapter 79 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 17 22/01/2022 13:34
Chapter 78 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 16 22/01/2022 11:34
Chapter 77 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 15 22/01/2022 09:34
Chapter 76 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 14 22/01/2022 07:34
Chapter 75 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 13 22/01/2022 05:34
Chapter 74 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 12 22/01/2022 03:34
Chapter 73 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 11 22/01/2022 01:34
Chapter 72 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 10 21/01/2022 23:34
Chapter 71 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 9 21/01/2022 21:34
Chapter 70 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 8 21/01/2022 19:34
Chapter 69 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 7 21/01/2022 17:34
Chapter 68 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 6 26/11/2021 19:30
Chapter 67 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 5 26/11/2021 17:30
Chapter 66 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 4 17/11/2021 19:33
Chapter 65 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 3 17/11/2021 17:33
Chapter 64 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 2 17/11/2021 15:33
Chapter 63 : Điện Hạ Thật Yêu Nghiệt 1 17/11/2021 13:33
Chapter 62 : Ngoại Truyện Tớ Sẽ Mãi Mãi Chờ Cậu 17/11/2021 11:33
Chapter 61 : Lăng Vũ Độc Thoại Nội Tâm 17/11/2021 09:33
Chapter 60 : Ngoại Truyện Không Có Nếu Như 17/11/2021 07:33
Chapter 59 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hoá 57 17/11/2021 05:33
Chapter 58 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hoá 56 17/11/2021 03:33
Chapter 57 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hoá 55 17/11/2021 01:33
Chapter 56 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hoá 54 16/11/2021 23:33
Chapter 55 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hoá 53 16/11/2021 21:33
Chapter 54 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hoá 52 16/11/2021 19:33
Chapter 53 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hoá 51 16/11/2021 17:33
Chapter 52 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hoá 50 16/11/2021 15:33
Chapter 51 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hoá 49 10/10/2021 19:30
Chapter 50 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hoá 48 10/10/2021 17:30
Chapter 49 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hoá 47 10/10/2021 15:30
Chapter 48 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa 46 10/10/2021 13:30
Chapter 47 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hoá 45 10/10/2021 11:30
Chapter 46 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa 44 10/10/2021 09:30
Chapter 45 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa 43 30/09/2021 09:28
Chapter 44 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa 42 30/09/2021 07:28
Chapter 43 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa 41 30/09/2021 05:28
Chapter 42 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hoá 40 30/09/2021 03:28
Chapter 41 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hoá 39 30/09/2021 01:28
Chapter 40 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa 38 29/09/2021 23:28
Chapter 39 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa 37 29/09/2021 21:28
Chapter 38 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa 36 29/09/2021 19:28
Chapter 37 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa 35 29/09/2021 17:28
Chapter 36 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa 34 29/09/2021 15:28
Chapter 35 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa 33 29/09/2021 13:28
Chapter 34 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa 32 29/09/2021 11:28
Chapter 33 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa 31 29/09/2021 09:28
Chapter 32 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa 30 29/09/2021 07:28
Chapter 31 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa 29 29/09/2021 05:28
Chapter 30 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa 28 29/09/2021 03:28
Chapter 29 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa 27 29/09/2021 01:28
Chapter 28 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa 26 28/09/2021 23:28
Chapter 27 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa 25 28/09/2021 21:28
Chapter 26 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa 24 28/09/2021 19:28
Chapter 25 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa 23 28/09/2021 17:28
Chapter 24 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa 22 28/09/2021 15:28
Chapter 23 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa 21 28/09/2021 13:28
Chapter 22 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa 20 28/09/2021 11:28
Chapter 21 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa 19 28/09/2021 09:28
Chapter 20 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa 18 28/09/2021 07:28
Chapter 19 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa 17 28/09/2021 05:28
Chapter 18 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa 16 28/09/2021 03:28
Chapter 17 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa 15 28/09/2021 01:28
Chapter 16 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa 14 27/09/2021 23:28
Chapter 15 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa 13 27/09/2021 21:28
Chapter 14 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa 12 27/09/2021 19:28
Chapter 13 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa 11 27/09/2021 17:28
Chapter 12 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa 10 27/09/2021 15:28
Chapter 11 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa 9 27/09/2021 13:28
Chapter 10 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa 8 27/09/2021 11:28
Chapter 9 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa 7 27/09/2021 09:28
Chapter 8 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa 6 27/09/2021 07:28
Chapter 7 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa 5 27/09/2021 05:28
Chapter 6 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa 4 27/09/2021 03:28
Chapter 5 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa 3 27/09/2021 01:28
Chapter 4 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa 2 26/09/2021 23:28
Chapter 3 : Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa 1 26/09/2021 21:28
Chapter 2 : Từ Xưa Tới Nay Thâm Tình Đều Không Lưu Lại Được 26/09/2021 19:28
Chapter 1 : Hệ Thống Trung Nhị Cố Gắng Lên 26/09/2021 17:28

comment

Có thể bạn thích xem

Tông Chủ Ác Ma Của Ta - Tong Chu Ác Ma Cua Ta

Cập nhật lúc : 04/10/2022 09:58

Tình trạng : 78 / 80 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nam Chủ Và Vai Ác Đều Là Con Trai Ta - Nam Chu Va Vai Ác Đeu La Con Trai Ta

Cập nhật lúc : 03/04/2023 06:58

Tình trạng : 27 / 29 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Vị Hôn Phu Ác Ma Của Ta - Vi Hon Phu Ác Ma Cua Ta

Cập nhật lúc : 11/07/2019 08:00

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ác Ma Chi Danh: Hình Bóng Ác Ma (Chân Dung Ác Ma) - Ác Ma Chi Danh: Hinh Bong Ác Ma (Chan Dung Ác Ma)

Cập nhật lúc : 04/09/2018 09:00

Tình trạng : 61 / 61 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nữ Chính, Nam Chủ Là Của Ta - Nu Chinh, Nam Chu La Cua Ta

Cập nhật lúc : 08/12/2018 15:23

Tình trạng : 32 / 34 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.186

Đọc truyện

Ta Chính Là Chị Của Nam Chủ - Ta Chinh La Chi Cua Nam Chu

Cập nhật lúc : 26/06/2022 13:58

Tình trạng : 34 / 34 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bà Xã Của Ta Là Chư Thiên Nữ Đế - Ba Xa Cua Ta La Chu Thien Nu Đe

Cập nhật lúc : 24/10/2019 21:01

Tình trạng : 3 / 5 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Đô Thị, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Đông Phương

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nhu Nhược Là Ta, Độc Ác Cũng Là Ta - Nhu Nhuoc La Ta, Đoc Ác Cung La Ta

Cập nhật lúc : 03/01/2020 04:03

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn - Ta La.. Vo Cua Ma Ton

Cập nhật lúc : 19/04/2019 18:56

Tình trạng : 70 / 72 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Ác Ma Truyền Kỳ - Ác Ma Truyen Ky

Cập nhật lúc : 29/09/2019 07:57

Tình trạng : 11 / 11 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Yêu Anh Bang Chủ Ác Ma - Yeu Anh Bang Chu Ác Ma

Cập nhật lúc : 06/09/2023 10:31

Tình trạng : 189 / 191 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

[Đn Hắc Quản Gia] Chủ Nhân Của Ta Là Tử Thần - [Đn Hac Quan Gia] Chu Nhan Cua Ta La Tu Than

Cập nhật lúc : 03/12/2018 22:23

Tình trạng : 32 / 34 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Nữ Cường, Teen

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Tong Tai Anh Qua Ba Đao Roi

Cập nhật lúc : 26/09/2023 07:00

Tình trạng : 4598 / 4600 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.297

Đọc truyện

Người Tình Của Lý Tổng - Nguoi Tinh Cua Ly Tong

Cập nhật lúc : 28/09/2023 19:58

Tình trạng : 364 / 366 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Tiên Võ Đế Vương - Tien Vo Đe Vuong

Cập nhật lúc : 28/09/2023 18:28

Tình trạng : 365 / 367 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chấp Niệm Duy Nhất Của Hạ Tiên Sinh - Chap Niem Duy Nhat Cua Ha Tien Sinh

Cập nhật lúc : 28/09/2023 16:58

Tình trạng : 78 / 80 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Teen

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ánh Hoàng Hôn Chiếu Rọi Lòng Em - Ánh Hoang Hon Chieu Roi Long Em

Cập nhật lúc : 28/09/2023 15:28

Tình trạng : 70 / 72 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ngang Tài Ngang Sức - Ngang Tai Ngang Suc

Cập nhật lúc : 28/09/2023 13:58

Tình trạng : 70 / 72 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Cường

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện