Kình Thiên Kiếm Đế

Kinh Thien Kiem Đe

Tác giả : Đế Kiếm Nhất

Thể loại : Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 13/12/2022 00:01

Tình trạng : 5100 / 5102 Chapter

Lượt xem: 16181

Một đời thiếu niên anh hào, nghịch thiên quật khởi, thải thiên kiêu, chiến đấu quần hùng, giết quần ma, diệt chúng thần, một đường nghịch chiến, thành tựu tuyệt thế kiếm đế! “Thế giới này, nhất định lạnh run dưới chân ta!”
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 5100 12/12/2022 23:31
Chapter 5099 12/12/2022 21:31
Chapter 5098 12/12/2022 19:31
Chapter 5097 12/12/2022 17:31
Chapter 5096 12/12/2022 15:31
Chapter 5095 12/12/2022 13:31
Chapter 5094 12/12/2022 11:31
Chapter 5093 12/12/2022 09:31
Chapter 5092 12/12/2022 07:31
Chapter 5091 12/12/2022 05:31
Chapter 5090 12/12/2022 03:31
Chapter 5089 12/12/2022 01:31
Chapter 5088 11/12/2022 23:31
Chapter 5087 11/12/2022 21:31
Chapter 5086 11/12/2022 19:31
Chapter 5085 11/12/2022 17:31
Chapter 5084 11/12/2022 15:31
Chapter 5083 11/12/2022 13:31
Chapter 5082 11/12/2022 11:31
Chapter 5081 11/12/2022 09:31
Chapter 5080 11/12/2022 07:31
Chapter 5079 11/12/2022 05:31
Chapter 5078 11/12/2022 03:31
Chapter 5077 11/12/2022 01:31
Chapter 5076 10/12/2022 23:31
Chapter 5075 10/12/2022 21:31
Chapter 5074 10/12/2022 19:31
Chapter 5073 10/12/2022 17:31
Chapter 5072 10/12/2022 15:31
Chapter 5071 10/12/2022 13:31
Chapter 5070 10/12/2022 11:31
Chapter 5069 10/12/2022 09:31
Chapter 5068 10/12/2022 07:31
Chapter 5067 10/12/2022 05:31
Chapter 5066 10/12/2022 03:31
Chapter 5065 10/12/2022 01:31
Chapter 5064 09/12/2022 23:31
Chapter 5063 09/12/2022 21:31
Chapter 5062 09/12/2022 19:31
Chapter 5061 09/12/2022 17:31
Chapter 5060 09/12/2022 15:31
Chapter 5059 09/12/2022 13:31
Chapter 5058 09/12/2022 11:31
Chapter 5057 09/12/2022 09:31
Chapter 5056 09/12/2022 07:31
Chapter 5055 09/12/2022 05:31
Chapter 5054 09/12/2022 03:31
Chapter 5053 09/12/2022 01:31
Chapter 5052 08/12/2022 23:31
Chapter 5051 08/12/2022 21:31
Chapter 5050 09/12/2022 19:31
Chapter 5049 09/12/2022 17:31
Chapter 5048 09/12/2022 15:31
Chapter 5047 09/12/2022 13:31
Chapter 5046 09/12/2022 11:31
Chapter 5045 09/12/2022 09:31
Chapter 5044 09/12/2022 07:31
Chapter 5043 09/12/2022 05:31
Chapter 5042 09/12/2022 03:31
Chapter 5041 09/12/2022 01:31
Chapter 5040 08/12/2022 23:31
Chapter 5039 08/12/2022 21:31
Chapter 5038 08/12/2022 19:31
Chapter 5037 08/12/2022 17:31
Chapter 5036 08/12/2022 15:31
Chapter 5035 08/12/2022 13:31
Chapter 5034 08/12/2022 11:31
Chapter 5033 08/12/2022 09:31
Chapter 5032 08/12/2022 07:31
Chapter 5031 08/12/2022 05:31
Chapter 5030 08/12/2022 03:31
Chapter 5029 08/12/2022 01:31
Chapter 5028 07/12/2022 23:31
Chapter 5027 07/12/2022 21:31
Chapter 5026 07/12/2022 19:31
Chapter 5025 07/12/2022 17:31
Chapter 5024 07/12/2022 15:31
Chapter 5023 07/12/2022 13:31
Chapter 5022 07/12/2022 11:31
Chapter 5021 07/12/2022 09:31
Chapter 5020 07/12/2022 07:31
Chapter 5019 07/12/2022 05:31
Chapter 5018 07/12/2022 03:31
Chapter 5017 07/12/2022 01:31
Chapter 5016 06/12/2022 23:31
Chapter 5015 06/12/2022 21:31
Chapter 5014 06/12/2022 19:31
Chapter 5013 06/12/2022 17:31
Chapter 5012 06/12/2022 15:31
Chapter 5011 06/12/2022 13:31
Chapter 5010 06/12/2022 11:31
Chapter 5009 06/12/2022 09:31
Chapter 5008 06/12/2022 07:31
Chapter 5007 06/12/2022 05:31
Chapter 5006 06/12/2022 03:31
Chapter 5005 06/12/2022 01:31
Chapter 5004 05/12/2022 23:31
Chapter 5003 05/12/2022 21:31
Chapter 5002 05/12/2022 19:31
Chapter 5001 05/12/2022 17:31
Chapter 5000 07/12/2022 19:42
Chapter 4999 07/12/2022 17:42
Chapter 4998 07/12/2022 15:42
Chapter 4997 07/12/2022 13:42
Chapter 4996 07/12/2022 11:42
Chapter 4995 07/12/2022 09:42
Chapter 4994 07/12/2022 07:42
Chapter 4993 07/12/2022 05:42
Chapter 4992 07/12/2022 03:42
Chapter 4991 07/12/2022 01:42
Chapter 4990 06/12/2022 23:42
Chapter 4989 06/12/2022 21:42
Chapter 4988 06/12/2022 19:42
Chapter 4987 06/12/2022 17:42
Chapter 4986 06/12/2022 15:42
Chapter 4985 06/12/2022 13:42
Chapter 4984 06/12/2022 11:42
Chapter 4983 06/12/2022 09:42
Chapter 4982 06/12/2022 07:42
Chapter 4981 06/12/2022 05:42
Chapter 4980 06/12/2022 03:42
Chapter 4979 06/12/2022 01:42
Chapter 4978 05/12/2022 23:42
Chapter 4977 05/12/2022 21:42
Chapter 4976 05/12/2022 19:42
Chapter 4975 05/12/2022 17:42
Chapter 4974 05/12/2022 15:42
Chapter 4973 05/12/2022 13:42
Chapter 4972 05/12/2022 11:42
Chapter 4971 05/12/2022 09:42
Chapter 4970 05/12/2022 07:42
Chapter 4969 05/12/2022 05:42
Chapter 4968 05/12/2022 03:42
Chapter 4967 05/12/2022 01:42
Chapter 4966 04/12/2022 23:42
Chapter 4965 04/12/2022 21:42
Chapter 4964 04/12/2022 19:42
Chapter 4963 04/12/2022 17:42
Chapter 4962 04/12/2022 15:42
Chapter 4961 04/12/2022 13:42
Chapter 4960 04/12/2022 11:42
Chapter 4959 04/12/2022 09:42
Chapter 4958 04/12/2022 07:42
Chapter 4957 04/12/2022 05:42
Chapter 4956 04/12/2022 03:42
Chapter 4955 04/12/2022 01:42
Chapter 4954 03/12/2022 23:42
Chapter 4953 03/12/2022 21:42
Chapter 4952 03/12/2022 19:42
Chapter 4951 03/12/2022 17:42
Chapter 4950 03/12/2022 15:42
Chapter 4949 03/12/2022 13:42
Chapter 4948 03/12/2022 11:42
Chapter 4947 03/12/2022 09:42
Chapter 4946 03/12/2022 07:42
Chapter 4945 03/12/2022 05:42
Chapter 4944 03/12/2022 03:42
Chapter 4943 03/12/2022 01:42
Chapter 4942 02/12/2022 23:42
Chapter 4941 02/12/2022 21:42
Chapter 4940 02/12/2022 19:42
Chapter 4939 02/12/2022 17:42
Chapter 4938 02/12/2022 15:42
Chapter 4937 02/12/2022 13:42
Chapter 4936 02/12/2022 11:42
Chapter 4935 02/12/2022 09:42
Chapter 4934 02/12/2022 07:42
Chapter 4933 02/12/2022 05:42
Chapter 4932 02/12/2022 03:42
Chapter 4931 02/12/2022 01:42
Chapter 4930 01/12/2022 23:42
Chapter 4929 01/12/2022 21:42
Chapter 4928 01/12/2022 19:42
Chapter 4927 01/12/2022 17:42
Chapter 4926 01/12/2022 15:42
Chapter 4925 01/12/2022 13:42
Chapter 4924 01/12/2022 11:42
Chapter 4923 01/12/2022 09:42
Chapter 4922 01/12/2022 07:42
Chapter 4921 01/12/2022 05:42
Chapter 4920 01/12/2022 03:42
Chapter 4919 01/12/2022 01:42
Chapter 4918 30/11/2022 23:42
Chapter 4917 30/11/2022 21:42
Chapter 4916 30/11/2022 19:42
Chapter 4915 30/11/2022 17:42
Chapter 4914 30/11/2022 15:42
Chapter 4913 30/11/2022 13:42
Chapter 4912 30/11/2022 11:42
Chapter 4911 30/11/2022 09:42
Chapter 4910 30/11/2022 07:42
Chapter 4909 30/11/2022 05:42
Chapter 4908 30/11/2022 03:42
Chapter 4907 30/11/2022 01:42
Chapter 4906 29/11/2022 23:42
Chapter 4905 29/11/2022 21:42
Chapter 4904 29/11/2022 19:42
Chapter 4903 29/11/2022 17:42
Chapter 4902 29/11/2022 15:42
Chapter 4901 29/11/2022 13:42
Chapter 4900 30/11/2022 23:32
Chapter 4899 30/11/2022 21:32
Chapter 4898 30/11/2022 19:32
Chapter 4897 30/11/2022 17:32
Chapter 4896 30/11/2022 15:32
Chapter 4895 30/11/2022 13:32
Chapter 4894 30/11/2022 11:32
Chapter 4893 30/11/2022 09:32
Chapter 4892 30/11/2022 07:32
Chapter 4891 30/11/2022 05:32
Chapter 4890 30/11/2022 03:32
Chapter 4889 30/11/2022 01:32
Chapter 4888 29/11/2022 23:32
Chapter 4887 29/11/2022 21:32
Chapter 4886 29/11/2022 19:32
Chapter 4885 29/11/2022 17:32
Chapter 4884 29/11/2022 15:32
Chapter 4883 29/11/2022 13:32
Chapter 4882 29/11/2022 11:32
Chapter 4881 29/11/2022 09:32
Chapter 4880 29/11/2022 07:32
Chapter 4879 29/11/2022 05:32
Chapter 4878 29/11/2022 03:32
Chapter 4877 29/11/2022 01:32
Chapter 4876 28/11/2022 23:32
Chapter 4875 28/11/2022 21:32
Chapter 4874 28/11/2022 19:32
Chapter 4873 28/11/2022 17:32
Chapter 4872 28/11/2022 15:32
Chapter 4871 28/11/2022 13:32
Chapter 4870 28/11/2022 11:32
Chapter 4869 28/11/2022 09:32
Chapter 4868 28/11/2022 07:32
Chapter 4867 28/11/2022 05:32
Chapter 4866 28/11/2022 03:32
Chapter 4865 28/11/2022 01:32
Chapter 4864 27/11/2022 23:32
Chapter 4863 27/11/2022 21:32
Chapter 4862 27/11/2022 19:32
Chapter 4861 27/11/2022 17:32
Chapter 4860 27/11/2022 15:32
Chapter 4859 27/11/2022 13:32
Chapter 4858 27/11/2022 11:32
Chapter 4857 27/11/2022 09:32
Chapter 4856 27/11/2022 07:32
Chapter 4855 27/11/2022 05:32
Chapter 4854 27/11/2022 03:32
Chapter 4853 27/11/2022 01:32
Chapter 4852 26/11/2022 23:32
Chapter 4851 26/11/2022 21:32
Chapter 4850 22/11/2022 19:32
Chapter 4849 22/11/2022 17:32
Chapter 4848 22/11/2022 15:32
Chapter 4847 22/11/2022 13:32
Chapter 4846 22/11/2022 11:32
Chapter 4845 22/11/2022 09:32
Chapter 4844 22/11/2022 07:32
Chapter 4843 22/11/2022 05:32
Chapter 4842 22/11/2022 03:32
Chapter 4841 22/11/2022 01:32
Chapter 4840 21/11/2022 23:32
Chapter 4839 21/11/2022 21:32
Chapter 4838 21/11/2022 19:32
Chapter 4837 21/11/2022 17:32
Chapter 4836 21/11/2022 15:32
Chapter 4835 21/11/2022 13:32
Chapter 4834 21/11/2022 11:32
Chapter 4833 21/11/2022 09:32
Chapter 4832 21/11/2022 07:32
Chapter 4831 21/11/2022 05:32
Chapter 4830 21/11/2022 03:32
Chapter 4829 21/11/2022 01:32
Chapter 4828 20/11/2022 23:32
Chapter 4827 20/11/2022 21:32
Chapter 4826 20/11/2022 19:32
Chapter 4825 20/11/2022 17:32
Chapter 4824 20/11/2022 15:32
Chapter 4823 20/11/2022 13:32
Chapter 4822 20/11/2022 11:32
Chapter 4821 20/11/2022 09:32
Chapter 4820 21/11/2022 19:36
Chapter 4819 21/11/2022 17:36
Chapter 4818 21/11/2022 15:36
Chapter 4817 21/11/2022 13:36
Chapter 4816 21/11/2022 11:36
Chapter 4815 21/11/2022 09:36
Chapter 4814 21/11/2022 07:36
Chapter 4813 21/11/2022 05:36
Chapter 4812 21/11/2022 03:36
Chapter 4811 21/11/2022 01:36
Chapter 4810 20/11/2022 23:36
Chapter 4809 20/11/2022 21:36
Chapter 4808 20/11/2022 19:36
Chapter 4807 20/11/2022 17:36
Chapter 4806 20/11/2022 15:36
Chapter 4805 20/11/2022 13:36
Chapter 4804 20/11/2022 11:36
Chapter 4803 20/11/2022 09:36
Chapter 4802 20/11/2022 07:36
Chapter 4801 20/11/2022 05:36
Chapter 4800 20/11/2022 03:36
Chapter 4799 20/11/2022 01:36
Chapter 4798 19/11/2022 23:36
Chapter 4797 19/11/2022 21:36
Chapter 4796 19/11/2022 19:36
Chapter 4795 19/11/2022 17:36
Chapter 4794 19/11/2022 15:36
Chapter 4793 19/11/2022 13:36
Chapter 4792 19/11/2022 11:36
Chapter 4791 19/11/2022 09:36
Chapter 4790 19/11/2022 07:36
Chapter 4789 19/11/2022 05:36
Chapter 4788 19/11/2022 03:36
Chapter 4787 19/11/2022 01:36
Chapter 4786 18/11/2022 23:36
Chapter 4785 18/11/2022 21:36
Chapter 4784 18/11/2022 19:36
Chapter 4783 18/11/2022 17:36
Chapter 4782 18/11/2022 15:36
Chapter 4781 18/11/2022 13:36
Chapter 4780 : Hư Không Cổ Lộ! Tiên dân dấu chân! 18/11/2022 11:36
Chapter 4779 : Thôn Thiên Đạo Vực! 18/11/2022 09:36
Chapter 4778 : Lâm Bạch Đạo Vực! 18/11/2022 07:36
Chapter 4777 : Trương Tử Nam Đạo Vực chân giải! 18/11/2022 05:36
Chapter 4776 : Tu hành không tuế nguyệt! 18/11/2022 03:36
Chapter 4775 : Vô duyên chớ tu đạo; Không có tiền chớ luyện thể! 18/11/2022 01:36
Chapter 4774 : Bốn loại Hư Không Cổ Lộ! 17/11/2022 23:36
Chapter 4773 : Tà Nguyệt giáo Hư Không Cổ Lộ! 17/11/2022 21:36
Chapter 4772 : Hôm nay phân biệt, chính là vĩnh biệt! 17/11/2022 19:36
Chapter 4771 : Cung Kiếm động cơ! 17/11/2022 17:36
Chapter 4770 : Người cùng Cốt tộc giao dịch! 17/11/2022 15:36
Chapter 4769 : Lâm Bạch yêu cầu! 17/11/2022 13:36
Chapter 4768 : Không đủ tiền dùng a! 17/11/2022 11:36
Chapter 4767 : Ngũ Hành linh vật! 17/11/2022 09:36
Chapter 4766 : Chọn lựa bảo vật! 17/11/2022 07:36
Chapter 4765 : Tuyết Tông giao dịch! 17/11/2022 05:36
Chapter 4764 : Ân Uy lâu! 17/11/2022 03:36
Chapter 4763 : Phúc họa tương y! 17/11/2022 01:36
Chapter 4762 : Không có thắng bại! 16/11/2022 23:36
Chapter 4761 : Tất thắng tín niệm, bất bại Kiếm Đạo! 16/11/2022 21:36
Chapter 4760 : Tràng diện mất khống chế! 16/11/2022 19:36
Chapter 4759 : Rút lui! 16/11/2022 17:36
Chapter 4758 : Long tộc! 16/11/2022 15:36
Chapter 4757 : Thần tộc! 16/11/2022 13:36
Chapter 4756 : Giang Sơn Vạn Lý! 16/11/2022 11:36
Chapter 4755 : Khó giải quyết! 16/11/2022 09:36
Chapter 4754 : Quyết chiến Vạn Tử Chân! 16/11/2022 07:36
Chapter 4753 : Khó giải quyết! 16/11/2022 05:36
Chapter 4752 : Chúc lão tổ! 16/11/2022 03:36
Chapter 4751 : Xâm lược như lửa! 16/11/2022 01:36
Chapter 4750 : Sinh tử quyết chiến! 15/11/2022 23:36
Chapter 4749 : Tấn cấp tứ cường! 15/11/2022 21:36
Chapter 4748 : Một chiêu chế địch! 15/11/2022 19:36
Chapter 4747 : Mở miệng khiêu khích! 15/11/2022 17:36
Chapter 4746 : Khởi tử hoàn sinh! 15/11/2022 15:36
Chapter 4745 : Càn Khôn Thương Tiên! 15/11/2022 13:36
Chapter 4744 : Trận thứ ba luận võ! 15/11/2022 11:36
Chapter 4743 : Thân phụ đã phân! 15/11/2022 09:36
Chapter 4742 : Kịch chiến! 15/11/2022 07:36
Chapter 4741 : Đao kiếm chi tranh! 15/11/2022 05:36
Chapter 4740 : Một chưởng! 15/11/2022 03:36
Chapter 4739 : Vạn Tử Chân thực lực! 15/11/2022 01:36
Chapter 4738 : Trận đầu luận võ! 14/11/2022 23:36
Chapter 4737 : Buổi diễn luận võ! 14/11/2022 21:36
Chapter 4736 : Vòng thứ bảy! Top 8 chiến! 14/11/2022 19:36
Chapter 4735 : Top 8 võ giả! 14/11/2022 17:36
Chapter 4734 : «Vô Sinh Kiếm Chỉ» cùng «Tử Sơn Quyết» 14/11/2022 15:36
Chapter 4733 : Một chiêu ước hẹn! 14/11/2022 13:36
Chapter 4732 : Đỗ Tinh Huy! (Chúc mừng năm mới!) 14/11/2022 11:36
Chapter 4731 : Ô Lưu! 14/11/2022 09:36
Chapter 4730 : Vĩnh hằng trường tồn, bất tử bất diệt! 14/11/2022 07:36
Chapter 4729 : Lập tức phân cao thấp! 14/11/2022 05:36
Chapter 4728 : Thời buổi rối loạn! 14/11/2022 03:36
Chapter 4727 : Ma Đạo Võ Hồn! Thần Ma Đạo Quả! 14/11/2022 01:36
Chapter 4726 : Giang Bạch Liễu! Cô Độc Nhất Chỉ! 13/11/2022 23:36
Chapter 4725 : Vòng thứ hai luận võ! 13/11/2022 21:36
Chapter 4724 : Dễ thực hiện nhất người câm! 13/11/2022 19:36
Chapter 4723 : Tuyết Tông đến nhà! 13/11/2022 17:36
Chapter 4722 : Lâm Bạch vực! 13/11/2022 15:36
Chapter 4721 : Đạo Vực! 13/11/2022 13:36
Chapter 4720 : Tuyết Tông đệ tử! 13/11/2022 11:36
Chapter 4719 : Quỷ dị! 13/11/2022 09:36
Chapter 4718 : Vạn Tử Chân cùng Tống Trấn Tần quyết đấu! 13/11/2022 07:36
Chapter 4717 : Luận võ tiếp tục! 13/11/2022 05:36
Chapter 4716 : Lý gia đến nhà! 13/11/2022 03:36
Chapter 4715 : Man thiên quá hải! 13/11/2022 01:36
Chapter 4714 : Ai đang nói láo? 12/11/2022 23:36
Chapter 4713 : Tra không người này! 12/11/2022 21:36
Chapter 4712 : Đại La Đạo Quả! 12/11/2022 19:36
Chapter 4711 : Phạm thượng làm loạn! 12/11/2022 17:36
Chapter 4710 : Lý gia nội đấu! 12/11/2022 15:36
Chapter 4709 : Trò hay trình diễn! 12/11/2022 13:36
Chapter 4708 : Lý gia Nhị gia! 12/11/2022 11:36
Chapter 4707 : Lý gia lựa chọn! 12/11/2022 09:36
Chapter 4706 : Lại thành quân cờ rồi? 12/11/2022 07:36
Chapter 4705 : Vân Lĩnh Tần Châu! 12/11/2022 05:36
Chapter 4704 : Tà Nguyệt diệt môn, Ma Tông báo thù! 12/11/2022 03:36
Chapter 4703 : Lão hồ ly! 12/11/2022 01:36
Chapter 4702 : Ta không có thua! 11/11/2022 23:36
Chapter 4701 : Luận võ tạm dừng! 11/11/2022 21:36
Chapter 4700 : Thời hạn một tháng! 11/11/2022 19:36
Chapter 4699 : Phi Linh Tử! 11/11/2022 17:36
Chapter 4698 : Thôn phệ chi lực! 11/11/2022 15:36
Chapter 4697 : Cường ngạnh! 11/11/2022 13:36
Chapter 4696 : Lý gia lưỡng nan! 11/11/2022 11:36
Chapter 4695 : Đòi cái công đạo! 11/11/2022 09:36
Chapter 4694 : Báo thù! 11/11/2022 07:36
Chapter 4693 : Lý Ngư Môn cái chết! 11/11/2022 05:36
Chapter 4691 -4692 11/11/2022 03:36
Chapter 4690 : Cửu U Ma Cung mưu đồ! 11/11/2022 01:36
Chapter 4689 : Mượn gà đẻ trứng! 10/11/2022 23:36
Chapter 4688 : Hợp tác? 10/11/2022 21:36
Chapter 4687 : Phong ba! 10/11/2022 19:36
Chapter 4686 : Công tử! 10/11/2022 17:36
Chapter 4685 : Tạ lỗi! 10/11/2022 15:36
Chapter 4684 : Kết thúc! 10/11/2022 13:36
Chapter 4683 : Một kiếm chém vỡ Thiên Thần Giáp! 10/11/2022 11:36
Chapter 4682 : Bất đắc dĩ thi triển! 10/11/2022 09:36
Chapter 4681 : Không có kẽ hở! 10/11/2022 07:36
Chapter 4680 : Ác chiến! 10/11/2022 05:36
Chapter 4679 : Thiên Thần Giáp! 10/11/2022 03:36
Chapter 4678 : Khó giải quyết! 10/11/2022 01:36
Chapter 4677 : Kịch chiến! 09/11/2022 23:36
Chapter 4676 : Nhục thân đấu sức! 09/11/2022 21:36
Chapter 4675 : Giao thủ! 09/11/2022 19:36
Chapter 4674 : Lâm Chí Uy! 09/11/2022 17:36
Chapter 4673 : Lâm Bạch đăng tràng! 09/11/2022 15:36
Chapter 4672 : Phong Tuyết Tam Thập Lục Thuật! 09/11/2022 13:36
Chapter 4671 : Hoa Vô Hối! 09/11/2022 11:36
Chapter 4670 : Đạo Thần luận võ! 09/11/2022 09:36
Chapter 4669 : Kỷ Nguyên Hoa! Cổ Long Huyết! 09/11/2022 07:36
Chapter 4668 : Nguyệt Thần nói nhỏ! 09/11/2022 05:36
Chapter 4667 : Dư ba quanh quẩn! 09/11/2022 03:36
Chapter 4666 : Đạo Tiên luận võ, hai thắng tám phụ! 09/11/2022 01:36
Chapter 4665 : Thủ đoạn bản sự, thần thông đạo pháp! 08/11/2022 23:36
Chapter 4664 : Sát Na Thiên Nhai! 08/11/2022 21:36
Chapter 4663 : Kịch đấu! 08/11/2022 19:36
Chapter 4662 : Thái Ất Thần Binh! Hoàng Tuyền Ma Cốt! 08/11/2022 17:36
Chapter 4661 : Lâm Bạch mưu đồ! 08/11/2022 15:36
Chapter 4660 : Ta chủ quan 08/11/2022 13:36
Chapter 4659 : Cửu U Ma Cung! 08/11/2022 11:36
Chapter 4658 : Ba vân quỷ quyệt! 08/11/2022 09:36
Chapter 4657 : Tùng Vân phong! 08/11/2022 07:36
Chapter 4656 : Người quỷ dị! 08/11/2022 05:36
Chapter 4655 : Đạo Tiên luận võ! 08/11/2022 03:36
Chapter 4654 : Mạch nước ngầm! 08/11/2022 01:36
Chapter 4653 : Bí ẩn! 07/11/2022 23:36
Chapter 4652 : An đắc nhà cao cửa rộng ngàn vạn gian! 07/11/2022 21:36
Chapter 4651 : Đạo của ta... Không cô! 07/11/2022 19:36
Chapter 4650 : Phong Tuyết sơn trang bái phỏng! 07/11/2022 17:36
Chapter 4649 : Lâm trận mới mài gươm! 07/11/2022 15:36
Chapter 4648 : Sông núi dị vực, phong nguyệt đồng thiên! 07/11/2022 13:36
Chapter 4647 : Vĩnh Hằng Ma Tông đối với Phong Tuyết sơn trang! 07/11/2022 11:36
Chapter 4646 : Tà Nguyệt Tông Môn Bảng! 07/11/2022 09:36
Chapter 4645 : Tử vong quyết đấu! 07/11/2022 07:36
Chapter 4644 : Luận võ quy tắc! 07/11/2022 05:36
Chapter 4643 : Sân đấu võ! 07/11/2022 03:36
Chapter 4642 : Cổ lão thiên địa! 07/11/2022 01:36
Chapter 4641 : Lục ngọc! 06/11/2022 23:36
Chapter 4640 : Nguyệt Thần khôi phục! 06/11/2022 21:36
Chapter 4639 : Nguyệt Thần nhìn chăm chú! 06/11/2022 19:36
Chapter 4638 : Tế tự! Tổ Miếu! 06/11/2022 17:36
Chapter 4637 : Khúc nhạc dạo! 06/11/2022 15:36
Chapter 4636 : Tai bay vạ gió! 06/11/2022 13:36
Chapter 4635 : Tinh Bảng! 06/11/2022 11:36
Chapter 4634 : Tà Nguyệt Giáo! 06/11/2022 09:36
Chapter 4632 : Lòng kính sợ! 06/11/2022 07:36
Chapter 4631 : Vạn Tử Chân! 06/11/2022 05:36
Chapter 4630 : Lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng! 06/11/2022 03:36
Chapter 4629 : Sơn lâm kịch đấu! 06/11/2022 01:36
Chapter 4628 : Họa thủy đông dẫn! 05/11/2022 23:36
Chapter 4627 : Tranh giành Hoàng Hôn sơn mạch! 05/11/2022 21:36
Chapter 4626 : Các phương vân động! 05/11/2022 19:36
Chapter 4625 : Hoàng Hôn thành! 05/11/2022 17:36
Chapter 4624 : Kẻ tài cao gan cũng lớn! 05/11/2022 15:36
Chapter 4623 : Dần dần rõ ràng! 05/11/2022 13:36
Chapter 4622 : Thần Ma Tâm! 05/11/2022 11:36
Chapter 4621 : Món đồ kia! 05/11/2022 09:36
Chapter 4620 : Lý Tư Trúc! 05/11/2022 07:36
Chapter 4619 : Thăm dò! 05/11/2022 05:36
Chapter 4618 : Vân Bách Lộc! 05/11/2022 03:36
Chapter 4617 : Ngọc trâm! 05/11/2022 01:36
Chapter 4616 : Không quản nhàn sự, sống lâu trăm tuổi! 04/11/2022 23:36
Chapter 4615 : Phác sở mê ly! 04/11/2022 21:36
Chapter 4614 : Nam Dịch thành! 04/11/2022 19:36
Chapter 4613 : Tề Châu phong giới 04/11/2022 17:36
Chapter 4612 : Tập kích? 04/11/2022 15:36
Chapter 4611 : Tà Nguyệt dược lô! Vân Lĩnh nhị thập thất châu! 04/11/2022 13:36
Chapter 4610 : Hai tông nhất tộc một trang! 04/11/2022 11:36
Chapter 4609 : Dư ba chưa tán! 04/11/2022 09:36
Chapter 4608 : Thế cục không ổn! 04/11/2022 07:36
Chapter 4607 : Thất phẩm Đạo Thần! 04/11/2022 05:36
Chapter 4606 : Ai có thể đảm nhận làm chức trách lớn? 04/11/2022 03:36
Chapter 4605 : Tư Quá Nhai! 04/11/2022 01:36
Chapter 4604 : Chu Hỉ ba người hướng đi! 03/11/2022 23:36
Chapter 4603 : Đem biệt ly! 03/11/2022 21:36
Chapter 4602 : Nhận phạt! 03/11/2022 19:36
Chapter 4601 : Đại trí nhược ngu! 03/11/2022 17:36
Chapter 4600 : Làm nhiều chuyện bất nghĩa! 03/11/2022 15:36
Chapter 4599 : Thái Ất Thần Binh! 03/11/2022 13:36
Chapter 4598 : Tông môn đến 03/11/2022 11:36
Chapter 4597 : Chấp mê bất ngộ 03/11/2022 09:36
Chapter 4596 : Ngươi không có mời ta, thế nào biết ta sẽ không tới 03/11/2022 07:36
Chapter 4595 : Hôn lễ bắt đầu! 03/11/2022 05:36
Chapter 4594 : Bịa đặt bịa đặt hại chết người! 03/11/2022 03:36
Chapter 4593 : Bách Hoa cốc! 03/11/2022 01:36
Chapter 4592 : Cực Nhạc Giáo dã tâm! 02/11/2022 23:36
Chapter 4591 : Dưới cái thanh danh vang dội! 02/11/2022 21:36
Chapter 4590 : Trương gia thiếu chủ! 02/11/2022 19:36
Chapter 4589 : Chia ra làm việc! 02/11/2022 17:36
Chapter 4588 : Phù Quang sứ giả! 02/11/2022 15:36
Chapter 4587 : Tôn Dao hướng đi! 02/11/2022 13:36
Chapter 4586 : Sư tỷ thật hung 02/11/2022 11:36
Chapter 4585 : Tông môn xuất chinh! 02/11/2022 09:36
Chapter 4584 : Lại gặp [ Đạo Tâm Chủng Ma ]! 02/11/2022 07:36
Chapter 4583 : Cực Nhạc Kinh! 02/11/2022 05:36
Chapter 4582 : Tử Phượng thành! 02/11/2022 03:36
Chapter 4581 : Yêu Vương đến rồi! 02/11/2022 01:36
Chapter 4580 : Phúc Hải tướng quân! 01/11/2022 23:36
Chapter 4579 : Dưới ánh trăng tâm sự! 01/11/2022 21:36
Chapter 4578 : Chèo thuyền du ngoạn cùng dạo! 01/11/2022 19:36
Chapter 4577 : Huyền Thủy yêu tộc! 01/11/2022 17:36
Chapter 4576 : Cực Nhạc Giáo! 01/11/2022 15:36
Chapter 4575 : Thần binh Lượng Thiên Xích! 01/11/2022 13:36
Chapter 4574 : Tạo hóa trêu ngươi! 01/11/2022 11:36
Chapter 4573 : Thượng ti hạ nghịch! 01/11/2022 09:36
Chapter 4572 : Tà Nguyệt đại yến! 01/11/2022 07:36
Chapter 4571 : Thả ra Tà Nguyệt Giáo đệ tử! 01/11/2022 05:36
Chapter 4570 : Hồng Trần Thiên Trượng Đăng! 01/11/2022 03:36
Chapter 4569 : Đạo thương! 01/11/2022 01:36
Chapter 4568 : Tu hành vấn đề! 31/10/2022 23:36
Chapter 4567 : Phân phối bảo vật! 31/10/2022 21:36
Chapter 4566 : Ba kiện bảo vật! 31/10/2022 19:36
Chapter 4565 : Tông môn dốc hết vốn liếng rồi! 31/10/2022 17:36
Chapter 4564 : Hư không cổ lộ! 31/10/2022 15:36
Chapter 4563 : Luận công hành thưởng! 31/10/2022 13:36
Chapter 4562 : Nhặt lại vật cũ! 31/10/2022 11:36
Chapter 4561 : Xuất quan! 31/10/2022 09:36
Chapter 4560 : Dục tốc bất đạt! 31/10/2022 07:36
Chapter 4559 : Bế quan tu luyện! 31/10/2022 05:36
Chapter 4558 : Càn Khôn Ma Tông! 31/10/2022 03:36
Chapter 4557 : Kiểm kê bảo vật! 31/10/2022 01:36
Chapter 4556 : Kiêu hùng kết thúc! Hằng Châu bát đại hào môn hủy diệt! 30/10/2022 23:36
Chapter 4555 : Ngươi lên, ta đi trước! 30/10/2022 21:36
Chapter 4554 : Thu hoạch tương đối khá! 30/10/2022 19:36
Chapter 4553 : Hỗn loạn! 30/10/2022 17:36
Chapter 4552 : Nguyệt hồ! 30/10/2022 15:36
Chapter 4551 : Một kiếm phá tận ba ngàn giới! 30/10/2022 13:36
Chapter 4550 : Quyết chiến ngày! 30/10/2022 11:36
Chapter 4549 : Tình thế hết sức nguy ngập! 30/10/2022 09:36
Chapter 4548 : Hỏa Diễm Chi Linh thần phục! 30/10/2022 07:36
Chapter 4547 : Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi! 30/10/2022 05:36
Chapter 4546 : Hỏa Diễm Chi Linh lại xuất hiện thiên hạ! 30/10/2022 03:36
Chapter 4545 : Dưới chân đèn thì tối! 30/10/2022 01:36
Chapter 4544 : Chiến! 29/10/2022 23:36
Chapter 4543 : Quỷ dị sơn cốc! 29/10/2022 21:36
Chapter 4542 : Một trận chiến này! Bại cục đã định! 29/10/2022 19:36
Chapter 4541 : Trận linh! Chu Tước! 29/10/2022 17:36
Chapter 4540 : Ngày mai triều dương! 29/10/2022 15:36
Chapter 4539 : Mưa gió sắp đến Phong Mãn Lâu! 29/10/2022 13:36
Chapter 4538 : Cái đinh! 29/10/2022 11:36
Chapter 4537 : Sụp đổ! 29/10/2022 09:36
Chapter 4536 : Bẫy rập! Cái bẫy! 29/10/2022 07:36
Chapter 4535 : Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận! 29/10/2022 05:36
Chapter 4534 : Thanh La chủ chiến! 29/10/2022 03:36
Chapter 4533 : Chiến đến người cuối cùng, mới có thể kết thúc chiến tranh! 29/10/2022 01:36
Chapter 4532 : Đánh rắn không chết, hậu hoạn vô tận! 28/10/2022 23:36
Chapter 4531 : Trấn Nam sơn! 28/10/2022 21:36
Chapter 4530 : Có ít người sinh ra vì vương! 28/10/2022 19:36
Chapter 4529 : Mộ Dung gia tộc chỉ lệnh! 28/10/2022 17:36
Chapter 4528 : Thẳng thắn! Hợp lực đối địch! 28/10/2022 15:36
Chapter 4527 : Đội ngũ lấy hay bỏ! 28/10/2022 13:36
Chapter 4526 : Bát đại hào môn mật hội! 28/10/2022 11:36
Chapter 4525 : Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương! 28/10/2022 09:36
Chapter 4524 : Lão tổ! Liễu Phù Vân! 28/10/2022 07:36
Chapter 4523 : Khói lửa bốc lên! 28/10/2022 05:36
Chapter 4522 : Giao dịch! 28/10/2022 03:36
Chapter 4521 : Mộ Dung Thiên Vũ! 28/10/2022 01:36
Chapter 4520 : Vĩnh Hằng Yêu Minh lại xuất hiện! 27/10/2022 23:36
Chapter 4519 : Yêu tộc! 27/10/2022 21:36
Chapter 4518 : Bên trong phế tích truyền tống trận! 27/10/2022 19:36
Chapter 4517 : Vĩnh Hằng Ma Tông quyết định! 27/10/2022 17:36
Chapter 4516 : Cuồn cuộn sóng ngầm! 27/10/2022 15:36
Chapter 4515 : Chiến tranh sắp nổi! 27/10/2022 13:36
Chapter 4514 : Tà Nguyệt Giáo đệ tử! 27/10/2022 11:36
Chapter 4513 : Tái tụ họp! 27/10/2022 09:36
Chapter 4512 : Một nam một nữ! 27/10/2022 07:36
Chapter 4511 : Thượng Quan Hạo! Chết! 27/10/2022 05:36
Chapter 4510 : Thanh niên tóc tím! 27/10/2022 03:36
Chapter 4509 : Thượng Quan Hạo! 27/10/2022 01:36
Chapter 4508 : Cẩn thận có thể bắt Thiên Thu Thiền! 26/10/2022 23:36
Chapter 4507 : Giấu khí tại thân! 26/10/2022 21:36
Chapter 4506 : Thiên Lượng thành! 26/10/2022 19:36
Chapter 4505 : Phân bảo 26/10/2022 17:36
Chapter 4504 : Phá trận! 26/10/2022 15:36
Chapter 4503 : Kình Thiên Cự Viên hợp kích pháp trận! 26/10/2022 13:36
Chapter 4502 : Người thợ săn! 26/10/2022 11:36
Chapter 4501 : Lý Mạnh đội ngũ! 26/10/2022 09:36
Chapter 4500 : Lão giả Lý Mạnh! 26/10/2022 07:36
Chapter 4499 : Một cọc giết người làm ăn! 26/10/2022 05:36
Chapter 4498 : Mười hai người hợp kích pháp trận! 26/10/2022 03:36
Chapter 4497 : Đông Hà Linh! 26/10/2022 01:36
Chapter 4496 : Cửa ở bên trái! 25/10/2022 23:36
Chapter 4495 : Mười ba viên Long Tiên Bảo Ngọc! 25/10/2022 21:36
Chapter 4494 : Khách sạn! 25/10/2022 19:36
Chapter 4493 : Thiên Niên thành! 25/10/2022 17:36
Chapter 4492 : Gió nổi mây phun! 25/10/2022 15:36
Chapter 4491 : Bạch châu lai lịch! 25/10/2022 13:36
Chapter 4490 : Long Tiên Bảo Ngọc! 25/10/2022 11:36
Chapter 4489 : Phản kinh rời đạo? 25/10/2022 09:36
Chapter 4488 : Thí luyện kết thúc! 25/10/2022 07:36
Chapter 4487 : Đại thắng mà về! 25/10/2022 05:36
Chapter 4486 : Người ở trong rừng! 25/10/2022 03:36
Chapter 4485 : Chạy trối chết! 25/10/2022 01:36
Chapter 4484 : Bá Đạo Quyền Pháp! 24/10/2022 23:36
Chapter 4483 : Hiện học hiện mại? 24/10/2022 21:36
Chapter 4482 : Hỗn chiến! 24/10/2022 19:36
Chapter 4481 : Quyết chiến! 24/10/2022 17:36
Chapter 4480 : Giằng co Phong Thần Đạo Đài! 24/10/2022 15:36
Chapter 4479 : Cuồn cuộn sóng ngầm! 24/10/2022 13:36
Chapter 4478 : Hết thảy đều kết thúc? 24/10/2022 11:36
Chapter 4477 : Lòng người hiểm ác a! 24/10/2022 09:36
Chapter 4476 : Trong Thiên Cung ba kiện bảo vật! 24/10/2022 07:36
Chapter 4475 : Ngàn mét bên trong, không người có thể địch! 24/10/2022 05:36
Chapter 4474 : Vạn Xuyên Du Long Khúc! 24/10/2022 03:36
Chapter 4473 : Áo bào đen võ giả! 24/10/2022 01:36
Chapter 4472 : Liên Tâm Chỉ Hạc! 23/10/2022 23:36
Chapter 4471 : Vạch mặt! 23/10/2022 21:36
Chapter 4470 : Nổi giận chém! 23/10/2022 19:36
Chapter 4469 : Khuê Long! 23/10/2022 17:36
Chapter 4468 : Thế cục vi diệu! 23/10/2022 15:36
Chapter 4467 : Thu hoạch được tán thành! 23/10/2022 13:36
Chapter 4466 : Còn chưa đủ mất mặt sao? 23/10/2022 11:36
Chapter 4465 : Kịch chiến! 23/10/2022 09:36
Chapter 4464 : Bắc Đẩu Thất Ấn! 23/10/2022 07:36
Chapter 4463 : Ô Nhàn Quân! 23/10/2022 05:36
Chapter 4462 : Cường giả khu vực! 23/10/2022 03:36
Chapter 4461 : Chấn nhiếp lòng người! 23/10/2022 01:36
Chapter 4460 : Lấy đạo của người trả lại cho người! 22/10/2022 23:36
Chapter 4459 : Huyễn thuật! 22/10/2022 21:36
Chapter 4458 : Trong Tuyệt Đỉnh Thiên Cung quy củ! 22/10/2022 19:36
Chapter 4457 : Đạo Tâm Thạch! 22/10/2022 17:36
Chapter 4456 : Không gian quỷ dị! 22/10/2022 15:36
Chapter 4455 : Tuyệt Đỉnh Thiên Cung! 22/10/2022 13:36
Chapter 4454 : Hắc Thần Chuyển Vận Phù! 22/10/2022 11:36
Chapter 4453 : Kịch chiến! 22/10/2022 09:36
Chapter 4452 : Chướng ngại vật! 22/10/2022 07:36
Chapter 4451 : Khí huyết như rồng! 22/10/2022 05:36
Chapter 4450 : Thiên Huyền Vạn Bảo Đan! 22/10/2022 03:36
Chapter 4449 : Phương Thốn Kiếm Vực! 22/10/2022 01:36
Chapter 4448 : Điểm xuất hiện! 21/10/2022 23:36
Chapter 4447 : Khám phá binh pháp! 21/10/2022 21:36
Chapter 4446 : Thông Cổ Bạch Ngọc Liên! 21/10/2022 19:36
Chapter 4445 : Binh pháp! 21/10/2022 17:36
Chapter 4444 : Phong Thần Đạo Đài! 21/10/2022 15:36
Chapter 4443 : Rời đi! 21/10/2022 13:36
Chapter 4442 : Tiên Minh Đan! 21/10/2022 11:36
Chapter 4441 : Chém giết! 21/10/2022 09:36
Chapter 4440 : Gương đá! 21/10/2022 07:36
Chapter 4439 : Ngũ Sắc Thần Quang Trận! 21/10/2022 05:36
Chapter 4438 : Gặp lại ác quỷ! 21/10/2022 03:36
Chapter 4437 : Viễn cổ Thôn Thần! 21/10/2022 01:36
Chapter 4436 : Giải phong chi thuật! Ngũ Hành Kinh! 20/10/2022 23:36
Chapter 4435 : Thôn Thần chí bảo! 20/10/2022 21:36
Chapter 4434 : Cổ đại tuế nguyệt! 20/10/2022 19:36
Chapter 4433 : Cường giả tụ tập! 20/10/2022 17:36
Chapter 4432 : Di tích viễn cổ! 20/10/2022 15:36
Chapter 4431 : Thạch miếu 20/10/2022 13:36
Chapter 4430 : Hắc Ma! 20/10/2022 11:36
Chapter 4429 : Hắc Ma Sâm Lâm! 20/10/2022 09:36
Chapter 4428 : Ba chỗ bảo địa! 20/10/2022 07:36
Chapter 4427 : Kháng Thiên Cung! Nhật Nguyệt Tiễn! 20/10/2022 05:36
Chapter 4426 : Hướng chết mà sinh! Liên tiếp phá tam cảnh! 20/10/2022 03:36
Chapter 4425 : Tô Việt cùng Hằng Châu minh! 20/10/2022 01:36
Chapter 4424 : Long Huyết sơn! 19/10/2022 23:36
Chapter 4423 : Một lời quát lui! 19/10/2022 21:36
Chapter 4422 : Ô Sơn Vũ! 19/10/2022 19:36
Chapter 4421 : Địch Phụng! 19/10/2022 17:36
Chapter 4420 : Chiến khôi! 19/10/2022 15:36
Chapter 4419 : Nham tương bên trong bảo vật! 19/10/2022 13:36
Chapter 4418 : Hoang mạc sa mạc! 19/10/2022 11:36
Chapter 4417 : Hiệu dụng rõ rệt! 19/10/2022 09:36
Chapter 4416 : Phương vị ấn phù! 19/10/2022 07:36
Chapter 4415 : Âm hồn bất tán! 19/10/2022 05:36
Chapter 4414 : Liễu Phù Vân! 19/10/2022 03:36
Chapter 4413 : Ngũ Hành Nguyên Linh Đan! 19/10/2022 01:36
Chapter 4412 : Thần bí cột đá! 18/10/2022 23:36
Chapter 4411 : Họa thủy đông dẫn! 18/10/2022 21:36
Chapter 4410 : Từng bước kinh hãi! 18/10/2022 19:36
Chapter 4409 : Mê vụ um tùm! 18/10/2022 17:36
Chapter 4408 : Dưỡng Cổ Chi Trận! 18/10/2022 15:36
Chapter 4407 : Ác Quỷ Thạch Lâm! 18/10/2022 13:36
Chapter 4406 : Tu chỉnh luyện hóa! 18/10/2022 11:36
Chapter 4405 : Pháp nhãn thần uy! 18/10/2022 09:36
Chapter 4404 : Vạn Thạch Chi Tâm! 18/10/2022 07:36
Chapter 4403 : Thiên Cổ Thí Luyện! 18/10/2022 05:36
Chapter 4402 : Hỏa Vực tu hành! 18/10/2022 03:36
Chapter 4401 : Phòng ngừa chu đáo! 18/10/2022 01:36
Chapter 4400 : Đổ ước! 17/10/2022 23:36
Chapter 4399 : Tranh luận! 17/10/2022 21:36
Chapter 4398 : Thiên Cổ Thí Luyện! 17/10/2022 19:36
Chapter 4397 : Đến nhà đến thăm! 17/10/2022 17:36
Chapter 4396 : Mộ Dung Xuyên xuất quan! 17/10/2022 15:36
Chapter 4395 : Minh thương cùng ám tiễn! 17/10/2022 13:36
Chapter 4394 : Đại cục làm trọng! 17/10/2022 11:36
Chapter 4393 : Cường ngạnh Lâm Bạch! 17/10/2022 09:36
Chapter 4392 : Không luyến sinh tử, chỉ cầu luân hồi! 17/10/2022 07:36
Chapter 4391 : Đối mỏng công đường! 17/10/2022 05:36
Chapter 4390 : Vĩnh Hằng Cung! 17/10/2022 03:36
Chapter 4389 : Thần kỳ thanh lục hồ lô! 17/10/2022 01:36
Chapter 4388 : Bất hủ giả! 16/10/2022 23:36
Chapter 4387 : Quái vật! 16/10/2022 21:36
Chapter 4386 : Hỏa Vực dâng trào! 16/10/2022 19:36
Chapter 4385 : Nhị phẩm Đạo Tôn! 16/10/2022 17:36
Chapter 4384 : Thiên Địa Song Tinh Lâu! 16/10/2022 15:36
Chapter 4383 : Tần Các tiền thù lao! 16/10/2022 13:36
Chapter 4382 : Rút lui Tu La đạo tràng! 16/10/2022 11:36
Chapter 4381 : Điệu hổ ly sơn! 16/10/2022 09:36
Chapter 4380 : Âm tuyền dâng trào, Bỉ Ngạn Hoa hiện! 16/10/2022 07:36
Chapter 4379 : Hàn độc! 16/10/2022 05:36
Chapter 4378 : Tuyệt Sinh cốc! 16/10/2022 03:36
Chapter 4377 : Tam đại thương hội bí ẩn! 16/10/2022 01:36
Chapter 4376 : Liên minh! 15/10/2022 23:36
Chapter 4375 : Vương gia cùng Ô gia! 15/10/2022 21:36
Chapter 4374 : Sống sót sau tai nạn! 15/10/2022 19:36
Chapter 4373 : Trí mạng huyễn thuật! 15/10/2022 17:36
Chapter 4372 : Nhân khôi! 15/10/2022 15:36
Chapter 4371 : Tu La Pháp Nhãn! 15/10/2022 13:36
Chapter 4370 : Tương kế tựu kế! 15/10/2022 11:36
Chapter 4369 : Ứng Thu dẫn dụ! 15/10/2022 09:36
Chapter 4368 : Sơn môn bia đá! 15/10/2022 07:36
Chapter 4367 : Tu La tông! 15/10/2022 05:36
Chapter 4366 : Sinh tử lưỡng nan! 15/10/2022 03:36
Chapter 4365 : Lưới tơ nhện! 15/10/2022 01:36
Chapter 4364 : Tìm tòi trước khi hành động! 14/10/2022 23:36
Chapter 4363 : Ẩm Huyết Trùng! 14/10/2022 21:36
Chapter 4362 : Hung Sơn Minh Quy! 14/10/2022 19:36
Chapter 4361 : Hắc Phong sơn mạch! 14/10/2022 17:36
Chapter 4360 : Xu cát tị hung! 14/10/2022 15:36
Chapter 4359 : Mới vào Tu La đạo tràng! 14/10/2022 13:36
Chapter 4358 : Giang Châu! 14/10/2022 11:36
Chapter 4357 : Bỉ Ngạn Hoa! 14/10/2022 09:36
Chapter 4356 : Trần lão! 14/10/2022 07:36
Chapter 4355 : Tu La đạo tràng! 14/10/2022 05:36
Chapter 4354 : Tu vi tiến thêm một bước! 14/10/2022 03:36
Chapter 4353 : Lâm Bạch Đạo Tôn! 14/10/2022 01:36
Chapter 4352 : Ba loại đan dược! 13/10/2022 23:36
Chapter 4351 : Phúc họa tương y! 13/10/2022 21:36
Chapter 4350 : Chí Tôn Tướng chi uy! 13/10/2022 19:36
Chapter 4349 : Không muốn cầu sinh, chỉ cầu chết nhanh! 13/10/2022 17:36
Chapter 4347 : Cao thâm mạt trắc Lữ công tử! 13/10/2022 15:36
Chapter 4346 : Vào cuộc! 13/10/2022 13:36
Chapter 4345 : Đại thắng mà về! 13/10/2022 11:36
Chapter 4344 : Đợi làm thịt cừu non! 13/10/2022 09:36
Chapter 4343 : Thượng Quan Hưu! 13/10/2022 07:36
Chapter 4342 : Ô Nguyên Kình! 13/10/2022 05:36
Chapter 4341 : Một chiêu! 13/10/2022 03:36
Chapter 4340 : Ứng chiến! 13/10/2022 01:36
Chapter 4339 : Khiêu chiến! 12/10/2022 23:36
Chapter 4338 : Anh Sương kiếm khí! 12/10/2022 21:36
Chapter 4337 : Thân chịu trọng thương Dịch Mi sư tỷ! 12/10/2022 19:36
Chapter 4336 : Lý Ngư Môn mất tích! 12/10/2022 17:36
Chapter 4335 : Trở về tông môn! 12/10/2022 15:36
Chapter 4334 : Đại cục đã định! 12/10/2022 13:36
Chapter 4333 : Cuồn cuộn sóng ngầm! 12/10/2022 11:36
Chapter 4332 : Cường hãn đánh giết! 12/10/2022 09:36
Chapter 4331 : Viện quân đến! 12/10/2022 07:36
Chapter 4330 : Tái sinh loạn cục! 12/10/2022 05:36
Chapter 4329 : Làm hết sức mình, an thiên mệnh! 12/10/2022 03:36
Chapter 4328 : Giao dịch! 12/10/2022 01:36
Chapter 4327 : Đế Lâm đến nơi! 11/10/2022 23:36
Chapter 4326 : Yêu tộc chi mưu! 11/10/2022 21:36
Chapter 4325 : Phù Vân biệt viện! 11/10/2022 19:36
Chapter 4324 : Phong ba tạm nghỉ! 11/10/2022 17:36
Chapter 4323 : Theo ta xuất kiếm! 11/10/2022 15:36
Chapter 4322 : Tiến lên một bước là Hoàng Tuyền! 11/10/2022 13:36
Chapter 4321 : Thanh La! 11/10/2022 11:36
Chapter 4320 : Tin dữ liên tục! 11/10/2022 09:36
Chapter 4319 : Ta tín nhiệm hắn, thắng qua tín nhiệm chính mình! 11/10/2022 07:36
Chapter 4318 : Phá thành trước đó! 11/10/2022 05:36
Chapter 4317 : Trôi dạt khắp nơi! 11/10/2022 03:36
Chapter 4316 : Đồ thành! 11/10/2022 01:36
Chapter 4315 : Chuyển bại thành thắng! 10/10/2022 23:36
Chapter 4314 : 27 yêu! 10/10/2022 21:36
Chapter 4313 : Gió êm sóng lặng quỷ dị! 10/10/2022 19:36
Chapter 4312 : Nam thành phong ba! 10/10/2022 17:36
Chapter 4311 : Phản kích! 10/10/2022 15:36
Chapter 4310 : Cầu viện! 10/10/2022 13:36
Chapter 4309 : Tam đại thương hội quyết sách! 10/10/2022 11:36
Chapter 4308 : Mạng sống như treo trên sợi tóc Hoang Long thành! 10/10/2022 09:36
Chapter 4307 : Yêu tộc phía sau tay! 10/10/2022 07:36
Chapter 4306 : Một giọt nước! 10/10/2022 05:36
Chapter 4305 : Lui địch kế sách! 10/10/2022 03:36
Chapter 4304 : Gần như tuyệt vọng các cường giả! 10/10/2022 01:36
Chapter 4303 : Áo bào đen người! 09/10/2022 23:36
Chapter 4302 : Nước bên ngoài trạch viện! 09/10/2022 21:36
Chapter 4301 : Sơn Châu thế cục (hạ) 09/10/2022 19:36
Chapter 4300 : Sơn Châu thế cục (thượng) 09/10/2022 17:36
Chapter 4299 : Trong thành yêu tộc! 09/10/2022 15:36
Chapter 4298 : Tuyên chiến! 09/10/2022 13:36
Chapter 4297 : Một cái công lớn? 09/10/2022 11:36
Chapter 4296 : Trung bộc! Chu Hỉ! 09/10/2022 09:36
Chapter 4295 : Tuyết Tùng cốc! 09/10/2022 07:36
Chapter 4294 : Vĩnh Hằng Yêu Minh! 09/10/2022 05:36
Chapter 4293 : Hỏa Tích tộc! 09/10/2022 03:36
Chapter 4292 : Hoang Long thành trinh sát! 09/10/2022 01:36
Chapter 4291 : Xuyên qua Hóa Thi sơn mạch! 08/10/2022 23:36
Chapter 4290 : Thất Nhật Táng Địa! Hóa Thi sơn mạch! 08/10/2022 21:36
Chapter 4289 : Thanh Long đại đạo! 08/10/2022 19:36
Chapter 4288 : Hoang Long thành! 08/10/2022 17:36
Chapter 4287 : Tiên sinh, thật là thần nhân vậy! 08/10/2022 15:36
Chapter 4286 : Địa Long thành! Kiều Trác! 08/10/2022 13:36
Chapter 4285 : U Minh Phi Kiếm! Giết! 08/10/2022 11:36
Chapter 4284 : Tội gì tìm chết? 08/10/2022 09:36
Chapter 4283 : Hỗn loạn Sơn Châu thế cục! 08/10/2022 07:36
Chapter 4282 : Toàn thành đào vong! 08/10/2022 05:36
Chapter 4281 : Mạnh nhất một kiếm! 08/10/2022 03:36
Chapter 4280 : Người có thể không tài, nhưng không thể không nhà! 08/10/2022 01:36
Chapter 4279 : Vận mệnh nhiều thăng trầm! 07/10/2022 23:36
Chapter 4278 : Gặp cố nhân 07/10/2022 21:36
Chapter 4277 : Yêu tộc vào thành! 07/10/2022 19:36
Chapter 4276 : Tiến về Sơn Châu! 07/10/2022 17:36
Chapter 4275 : Bảo kiếm mục nát, dư uy còn tại! 07/10/2022 15:36
Chapter 4274 : Công phu sư tử ngoạm! 07/10/2022 13:36
Chapter 4273 : Bá đạo Trương minh chủ! 07/10/2022 11:36
Chapter 4272 : Tính sổ sách! 07/10/2022 09:36
Chapter 4271 : Thủng trăm ngàn lỗ Liêm Châu minh! 07/10/2022 07:36
Chapter 4270 : Ô phó minh chủ kế hoạch! 07/10/2022 05:36
Chapter 4269 : Than đen! 07/10/2022 03:36
Chapter 4268 : Đại trận hộ sơn, sơ hiện uy năng! 07/10/2022 01:36
Chapter 4267 : Liêm Châu minh! Trương minh chủ! 06/10/2022 23:36
Chapter 4266 : Lập uy! 06/10/2022 21:36
Chapter 4265 06/10/2022 19:36
Chapter 4264 : Tô Việt bái sơn! 06/10/2022 17:36
Chapter 4263 : Tam Thiên Ức Tinh Thần Đại Trận! 06/10/2022 15:36
Chapter 4262 : Nhật Nguyệt Thần Hoa! 06/10/2022 13:36
Chapter 4261 : Cuồn cuộn sóng ngầm! 06/10/2022 11:36
Chapter 4260 : Cùng Tần Các làm ăn! 06/10/2022 09:36
Chapter 4259 : Bảo địa! Vạn Niên Linh Nhũ! 06/10/2022 07:36
Chapter 4258 : Bí cảnh dưới đầm! 06/10/2022 05:36
Chapter 4257 : Phong ba sắp nổi! 06/10/2022 03:36
Chapter 4256 : Lão hồ ly, Lý Mặc Quân! 06/10/2022 01:36
Chapter 4255 : Mạng lưới quan hệ phức tạp! 05/10/2022 23:36
Chapter 4254 : Loạn trong giặc ngoài, thượng ti hạ nghịch! 05/10/2022 21:36
Chapter 4253 : Trở về tông môn! 05/10/2022 19:36
Chapter 4252 : Đưa tay che nguyệt! 05/10/2022 17:36
Chapter 4251 : Đập núi chấn hổ! 05/10/2022 15:36
Chapter 4250 : Xích Nguyệt Thần Tông đại loạn! 05/10/2022 13:36
Chapter 4249 : Kiếp sau dư ba! 05/10/2022 11:36
Chapter 4248 : Thông Thiên Chi Lộ! 05/10/2022 09:36
Chapter 4247 : Chí tôn tướng! 05/10/2022 07:36
Chapter 4246 : Đến! Đánh với ta một trận! 05/10/2022 05:36
Chapter 4245 : Chí tôn lôi kiếp! 05/10/2022 03:36
Chapter 4244 : Thiên Cung! Tiên phật! Lôi vân chín ngàn vạn dặm! 05/10/2022 01:36
Chapter 4243 : Khổ tận cam lai! 04/10/2022 23:36
Chapter 4242 : Thiên nộ lôi kiếp! 04/10/2022 21:36
Chapter 4241 : Lôi vân chín vạn dặm! 04/10/2022 19:36
Chapter 4240 : Lão tổ Dương Lâu! 04/10/2022 17:36
Chapter 4239 : Lâm Bạch nhục thân cường hoành! 04/10/2022 15:36
Chapter 4238 : Lôi vân chín ngàn dặm! 04/10/2022 13:36
Chapter 4237 : Leo núi! Chiến Thiên! 04/10/2022 11:36
Chapter 4236 : Thắng bại khó liệu! 04/10/2022 09:36
Chapter 4235 : Kịch chiến say sưa! 04/10/2022 07:36
Chapter 4234 : Đệ nhất chiến! Thế hoà không phân thắng bại! 04/10/2022 05:36
Chapter 4233 : Ra oai phủ đầu! 04/10/2022 03:36
Chapter 4232 : Đánh chết bọn hắn! 04/10/2022 01:36
Chapter 4231 : Hắc Bì Ác Khuyển! 03/10/2022 23:36
Chapter 4230 : Chui vào cấm địa! 03/10/2022 21:36
Chapter 4229 : Yêu cầu quá đáng! 03/10/2022 19:36
Chapter 4228 : Đông Lai Tam Ấn cùng Chúng Sinh Tù Tiên Lệnh! 03/10/2022 17:36
Chapter 4227 : Hoa Tiềm! 03/10/2022 15:36
Chapter 4226 : Bị để mắt tới rồi! 03/10/2022 13:36
Chapter 4225 : Ám Các! 03/10/2022 11:36
Chapter 4224 : Dạ Du sơn thành! 03/10/2022 09:36
Chapter 4223 : Xích Nguyệt sơn thành! 03/10/2022 07:36
Chapter 4222 : Đến Xích Nguyệt Thần Tông! 03/10/2022 05:36
Chapter 4221 : Kiếm tâm tu luyện! 03/10/2022 03:36
Chapter 4220 : Vân Phù Sinh tu luyện tâm đắc! 03/10/2022 01:36
Chapter 4219 : Thanh La, tương lai có hi vọng! 02/10/2022 23:36
Chapter 4218 : Kẻ yếu tức sai lầm! 02/10/2022 21:36
Chapter 4217 : Mộ Dung Đình! 02/10/2022 19:36
Chapter 4216 : Quần tình xúc động phẫn nộ! 02/10/2022 17:36
Chapter 4215 : Anh hùng vô song! 02/10/2022 15:36
Chapter 4214 : Hạ tràng một trận chiến! 02/10/2022 13:36
Chapter 4213 : Tặng thưởng! 02/10/2022 11:36
Chapter 4212 : Phi Vân Lâu! 02/10/2022 09:36
Chapter 4211 : Viễn chinh! 02/10/2022 07:36
Chapter 4210 : Côn Long! 02/10/2022 05:36
Chapter 4209 : Vạn sự sẵn sàng! 02/10/2022 03:36
Chapter 4208 : Mua sắm bảo vật! 02/10/2022 01:36
Chapter 4207 : Thu hoạch! Bốn trăm vạn ma châu! 01/10/2022 23:36
Chapter 4206 : Lúc này cá nhảy ra biển! 01/10/2022 21:36
Chapter 4205 : 1200 vạn ma châu! 01/10/2022 19:36
Chapter 4204 : Ra giá! 01/10/2022 17:36
Chapter 4203 : Đấu giá bắt đầu! 01/10/2022 15:36
Chapter 4202 : Già Thiên Ngọc Bội! 01/10/2022 13:36
Chapter 4201 : Cửu Bộ Truy Thần Kiếm Quyết! 01/10/2022 11:36
Chapter 4200 : Già Thiên Diệp! 01/10/2022 09:36
Chapter 4199 : Vĩnh Hằng Thất Tuyệt Phong! 01/10/2022 07:36
Chapter 4198 : Ba chuyện! 01/10/2022 05:36
Chapter 4197 : Xuân Phong cốc! Tần Vũ Yên! 01/10/2022 03:36
Chapter 4196 : Người mua! 01/10/2022 01:36
Chapter 4195 : Ngũ Hành Đạo Thể! Trung kỳ! 30/09/2022 23:36
Chapter 4194 : Kết thúc hoàn mỹ! 30/09/2022 21:36
Chapter 4193 : Chân chính giao dịch! 30/09/2022 19:36
Chapter 4192 : Chia của! 30/09/2022 17:36
Chapter 4191 : Thu hoạch tương đối khá! 30/09/2022 15:36
Chapter 4190 : Cốt tộc tôn giả! 30/09/2022 13:36
Chapter 4189 : Đạo hạnh cao thâm! 30/09/2022 11:36
Chapter 4188 : Trong đầm có cá, kỳ danh Huyền Tố! 30/09/2022 09:36
Chapter 4187 : Tức giận Thánh Nữ sư tỷ! 30/09/2022 07:36
Chapter 4186 : Sư đệ thật là thần nhân vậy! 30/09/2022 05:36
Chapter 4185 : Tăng giá! 30/09/2022 03:36
Chapter 4184 : Vàng thau lẫn lộn! 30/09/2022 01:36
Chapter 4183 : Chạm mặt! 29/09/2022 23:36
Chapter 4182 : Âm Sơn sứ giả! 29/09/2022 21:36
Chapter 4181 : Nổi điên Khương Huyền Tố! 29/09/2022 19:36
Chapter 4180 : Lại dò xét Bạch Cốt đạo tràng! 29/09/2022 17:36
Chapter 4179 : Thánh Nữ! Khương Huyền Tố! 29/09/2022 15:36
Chapter 4178 : Đời trước chưởng giáo! 29/09/2022 13:36
Chapter 4177 : Chiêu binh mãi mã! 29/09/2022 11:36
Chapter 4176 : Mưu đồ bí mật! 29/09/2022 09:36
Chapter 4175 : Gặp lại Lý Mặc Quân! 29/09/2022 07:36
Chapter 4174 : Một phen phát tài! 29/09/2022 05:36
Chapter 4173 : Cổ quái tiếng người! 29/09/2022 03:36
Chapter 4172 : Trong động huyền cơ! 29/09/2022 01:36
Chapter 4171 : Oan gia ngõ hẹp! 28/09/2022 23:36
Chapter 4170 : Âm dương cùng tế! 28/09/2022 21:36
Chapter 4169 : Lạc Thủy hồ nước! 28/09/2022 19:36
Chapter 4168 : Kinh hồn một khắc! 28/09/2022 17:36
Chapter 4167 : Gặp lần đầu Cốt tộc! 28/09/2022 15:36
Chapter 4166 : Vô Nguyệt thành! 28/09/2022 13:36
Chapter 4165 : Bạch Cốt đạo tràng! 28/09/2022 11:36
Chapter 4164 : Bị nguyền rủa cương vực! 28/09/2022 09:36
Chapter 4163 : Độ Ách Tiên Y! 28/09/2022 07:36
Chapter 4162 : Kỳ Lân trấn! Tần Các! 28/09/2022 05:36
Chapter 4161 : Xích Nguyệt Thần Tông! Tọa Vong Tiên Nhân Phong! 28/09/2022 03:36
Chapter 4160 : Phá vỡ càn khôn! 28/09/2022 01:36
Chapter 4159 : Loạn trong giặc ngoài! 27/09/2022 23:36
Chapter 4158 : Lý Mặc Quân! 27/09/2022 21:36
Chapter 4157 : Trò hay tan cuộc, chư vị xin cứ tự nhiên! 27/09/2022 19:36
Chapter 4156 : Không thân tự đến ác khách! 27/09/2022 17:36
Chapter 4155 : Làm cho người ghen ghét! 27/09/2022 15:36
Chapter 4154 : Bảy đại đạo tràng! 27/09/2022 13:36
Chapter 4153 : Có người có tài! 27/09/2022 11:36
Chapter 4152 : Mai lão! 27/09/2022 09:36
Chapter 4151 : Tiên lễ hậu binh! 27/09/2022 07:36
Chapter 4150 : Các phương thái độ! 27/09/2022 05:36
Chapter 4149 : Sợ bóng sợ gió! 27/09/2022 03:36
Chapter 4148 : Hổ yêu! Cổ Viễn Sơn! 27/09/2022 01:36
Chapter 4147 : Động thiên phúc địa! 26/09/2022 23:36
Chapter 4146 : Bảo sơn có chủ! 26/09/2022 21:36
Chapter 4145 : Trong núi trân bảo! 26/09/2022 19:36
Chapter 4144 : Ngũ Nguyên sơn! Linh Lung Băng Bích! 26/09/2022 17:36
Chapter 4143 : Vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi! 26/09/2022 15:36
Chapter 4142 : Tàng Kiếm nhà tranh! 26/09/2022 13:36
Chapter 4141 : Nhúng tay khảo hạch! 26/09/2022 11:36
Chapter 4140 : Vĩnh Hằng Ma Tông lựa chọn! 26/09/2022 09:36
Chapter 4139 : Lưu? Vẫn là không lưu? 26/09/2022 07:36
Chapter 4138 : Thiên Cung lai lịch! 26/09/2022 05:36
Chapter 4137 : Thôn Phệ Kiếm Hồn dị động! 26/09/2022 03:36
Chapter 4136 : Chín bước thiên giai! 26/09/2022 01:36
Chapter 4135 : Cướp cờ! 25/09/2022 23:36
Chapter 4134 : Vô địch chi tư! 25/09/2022 21:36
Chapter 4133 : Cũng không phải là ta muốn chết, mà là ngươi muốn chết! 25/09/2022 19:36
Chapter 4132 : Chia thành tốp nhỏ! 25/09/2022 17:36
Chapter 4131 : Không đường có thể đi! 25/09/2022 15:36
Chapter 4130 : Lên núi đánh hổ! 25/09/2022 13:36
Chapter 4129 : Cửa thứ hai mở ra! 25/09/2022 11:36
Chapter 4128 : Ma châu! 25/09/2022 09:36
Chapter 4127 : Thông qua cửa thứ nhất! 25/09/2022 07:36
Chapter 4126 : Quân tử giấu khí tại thân! 25/09/2022 05:36
Chapter 4125 : Xuân hạ thu đông! 25/09/2022 03:36
Chapter 4124 : Gian lận có thể thắng nhất thời, nhưng không thắng được một thế! 25/09/2022 01:36
Chapter 4123 : Tuyệt Thiên Tứ Ý! 24/09/2022 23:36
Chapter 4122 : Thiên Mệnh điện khảo hạch! 24/09/2022 21:36
Chapter 4121 : Hằng Châu minh! 24/09/2022 19:36
Chapter 4120 : Khảo hạch ba cửa ải! 24/09/2022 17:36
Chapter 4119 : Tiến về Vĩnh Hằng Ma Tông! 24/09/2022 15:36
Chapter 4118 : Lý Ngư Môn! 24/09/2022 13:36
Chapter 4117 : Chúc Long tông! 24/09/2022 11:36
Chapter 4116 : Nếu có chỗ được, tất có chỗ mất 24/09/2022 09:36
Chapter 4115 : Độ lôi kiếp, khó như lên trời! 24/09/2022 07:36
Chapter 4114 : Trấn Long Ấn! 24/09/2022 05:36
Chapter 4113 : Tiêu Tể xuất thủ! 24/09/2022 03:36
Chapter 4112 : Đạo Tôn xuất thủ! 24/09/2022 01:36
Chapter 4111 : Thế giới bên ngoài! 23/09/2022 23:36
Chapter 4110 : Võ Đông! 23/09/2022 21:36
Chapter 4109 : Vây điểm đánh viện binh! 23/09/2022 19:36
Chapter 4108 : Kim Miêu đường phố! 23/09/2022 17:36
Chapter 4107 : Quỷ dị Lâm Bạch! 23/09/2022 15:36
Chapter 4106 : Tướng tới xưng tên! 23/09/2022 13:36
Chapter 4105 : Kiếm Ngư bang! 23/09/2022 11:36
Chapter 4104 : Khẩu lệnh! 23/09/2022 09:36
Chapter 4103 : Phóng nhãn nhìn lại, thế giới là địch! 23/09/2022 07:36
Chapter 4102 : Đâm lừa gạt lão giả! 23/09/2022 05:36
Chapter 4101 : Võ Nguyên! 23/09/2022 03:36
Chapter 4100 : Ta, Đạo Tôn phía dưới vô địch! 23/09/2022 01:36
Chapter 4099 : Thừa dịp loạn mà lên! 22/09/2022 23:36
Chapter 4098 : Tống Vân Hổ! 22/09/2022 21:36
Chapter 4097 : Trả thù tới cửa! 22/09/2022 19:36
Chapter 4096 : Ma tông sắp tới! 22/09/2022 17:36
Chapter 4095 : Tiêu Tể! 22/09/2022 15:36
Chapter 4094 : Trương Tôn! 22/09/2022 13:36
Chapter 4093 : Bại lộ! 22/09/2022 11:36
Chapter 4092 : Thiến Thiến cô nương 22/09/2022 09:36
Chapter 4091 : Vọng Xuân Lâu! 22/09/2022 07:36
Chapter 4090 : Người vớt xác! 22/09/2022 05:36
Chapter 4089 : Thập Lục Tiên Ổ cùng Bạc Nguyệt Loan! 22/09/2022 03:36
Chapter 4088 : Tìm kiếm! 22/09/2022 01:36
Chapter 4087 : Phải cẩn thận người không còn gì cả! 21/09/2022 23:36
Chapter 4086 : Tuyên Châu Lang thành! 21/09/2022 21:36
Chapter 4085 : Lâm Bạch phá cục! 21/09/2022 19:36
Chapter 4084 : Các phương lợi và hại! 21/09/2022 17:36
Chapter 4083 : Mật hội Đậu Thư! 21/09/2022 15:36
Chapter 4082 : Thông gia! 21/09/2022 13:36
Chapter 4081 : Chết đi sống lại! 21/09/2022 11:36
Chapter 4080 : Đợi lâu! Lâm Bạch thượng tuyến! 21/09/2022 09:36
Chapter 4079 : Bằng mặt không bằng lòng! 21/09/2022 07:36
Chapter 4078 : Mọi loại đều là mệnh! 21/09/2022 05:36
Chapter 4077 : Bại lộ! 21/09/2022 03:36
Chapter 4076 : Tôn Dao trộm đan! 21/09/2022 01:36
Chapter 4075 : Chấp sự đường! Tôn Dược! 20/09/2022 23:36
Chapter 4074 : Thương Hải Kinh cùng Thương Hải Hoành Lưu! 20/09/2022 21:36
Chapter 4073 : Ta đã là người của hắn! 20/09/2022 19:36
Chapter 4072 : Tôn Kiều Nhi! 20/09/2022 17:36
Chapter 4071 : Du Long cùng cỏ rác! 20/09/2022 15:36
Chapter 4070 : Tôn Dao! 20/09/2022 13:36
Chapter 4069 : Trảm Sơn thành! 20/09/2022 11:36
Chapter 4068 : Tôn gia Tam công tử! 20/09/2022 09:36
Chapter 4067 : Thanh La! 20/09/2022 07:36
Chapter 4066 : Tôn gia Tam công tử! 20/09/2022 05:36
Chapter 4065 : Tiên linh thạch! 20/09/2022 03:36
Chapter 4064 : Trong rừng mưu đồ bí mật! 20/09/2022 01:36
Chapter 4063 : Lão thụ truyền tống trận! 19/09/2022 23:36
Chapter 4062 : Vạn Khí Tử Liên Tử! 19/09/2022 21:36
Chapter 4061 : Vĩnh hằng! Xích nguyệt! 19/09/2022 19:36
Chapter 4060 : Ma giới! 19/09/2022 17:36
Chapter 4059 : Lâm Bạch mở mắt! 19/09/2022 15:36
Chapter 4058 : Yêu ma trong miếu! 19/09/2022 13:36
Chapter 4057 : Miếu ăn người! 19/09/2022 11:36
Chapter 4056 : Biến mất đám người! 19/09/2022 09:36
Chapter 4055 : Kinh khủng thế giới! 19/09/2022 07:36
Chapter 4054 : Người cơ khổ! 19/09/2022 05:36
Chapter 4053 : Làm 19/09/2022 03:36
Chapter 4052 : Miếu hoang! 19/09/2022 01:36
Chapter 4051 : Thôn Thiên tộc, Liễu Tung Kính! 18/09/2022 23:36
Chapter 4050 : Cứu binh đuổi tới! 18/09/2022 21:36
Chapter 4049 : Huyền Đồng, vĩnh biệt 18/09/2022 19:36
Chapter 4048 : Lôi thôi đạo nhân! Đại sư huynh! 18/09/2022 17:36
Chapter 4047 : Phong giới đại trận! 18/09/2022 15:36
Chapter 4046 : Cự Thần! Lâm Bạch! 18/09/2022 13:36
Chapter 4045 : Vân Long Cự Thần! 18/09/2022 11:36
Chapter 4044 : Thôn Thiên tộc Lâm Bạch ở đây! 18/09/2022 09:36
Chapter 4043 : Thần hàng! 18/09/2022 07:36
Chapter 4042 : Hạ phàm chịu chết! 18/09/2022 05:36
Chapter 4041 : Thánh Đế đã chết! 18/09/2022 03:36
Chapter 4040 : Thần quyền cùng kiếm tâm! 18/09/2022 01:36
Chapter 4039 : Giao thủ Dư Thu Đế! 17/09/2022 23:36
Chapter 4038 : Cổ lão Ác Ma Chi Kiếm! 17/09/2022 21:36
Chapter 4037 : Ác Ma Chi Kiếm, đã lâu không gặp! 17/09/2022 19:36
Chapter 4036 : Man Cổ trận chiến cuối cùng! 17/09/2022 17:36
Chapter 4035 : Phá cục! 17/09/2022 15:36
Chapter 4034 : Tử cục! 17/09/2022 13:36
Chapter 4033 : Một đầu bướng bỉnh con lừa! 17/09/2022 11:36
Chapter 4032 : Tam sư huynh cùng Nhị sư tỷ! 17/09/2022 09:36
Chapter 4031 : Lôi thôi đạo nhân! 17/09/2022 07:36
Chapter 4030 : Mộc Vũ chỉ toàn đầu! 17/09/2022 05:36
Chapter 4029 : Hạ phàm! 17/09/2022 03:36
Chapter 4028 : Phật y kèm Triệu lang! 17/09/2022 01:36
Chapter 4027 : Triệu Thiết Đản 16/09/2022 23:36
Chapter 4026 : Kinh thiên ôm một cái! 16/09/2022 21:36
Chapter 4025 : Vạn tăng tề tụ! 16/09/2022 19:36
Chapter 4024 : Tình kiếp khó khăn! 16/09/2022 17:36
Chapter 4023 : Phật môn Thánh Ni! 16/09/2022 15:36
Chapter 4022 : Tây Châu cầu hôn! 16/09/2022 13:36
Chapter 4021 : Mở miệng tức giá trên trời! 16/09/2022 11:36
Chapter 4020 : Vương bài! Con quạ! 16/09/2022 09:36
Chapter 4019 : Ta ý huyết tẩy Nam Châu! 16/09/2022 07:36
Chapter 4018 : Dưới kiếm Nam Châu! 16/09/2022 05:36
Chapter 4017 : Các ngươi... Muốn chết như thế nào? 16/09/2022 03:36
Chapter 4016 : San bằng Độc Thần gia tộc! 16/09/2022 01:36
Chapter 4015 : Chim bay khó độn! 15/09/2022 23:36
Chapter 4014 : Tiếp nhận đầu hàng! 15/09/2022 21:36
Chapter 4013 : Nam Châu quy hàng! 15/09/2022 19:36
Chapter 4012 : Cơ hội trời cho! 15/09/2022 17:36
Chapter 4011 : Man Hồn Hội thành ý! 15/09/2022 15:36
Chapter 4010 : Diệt độc chi tâm! 15/09/2022 13:36
Chapter 4009 : Nam Châu chiến cuộc giằng co! 15/09/2022 11:36
Chapter 4008 : Có người vui vẻ có người sầu! 15/09/2022 09:36
Chapter 4007 : Đại thế đã mất! 15/09/2022 07:36
Chapter 4006 : Đầu hàng đi! 15/09/2022 05:36
Chapter 4005 : Diệp Kiếm Tôn! Chết! 15/09/2022 03:36
Chapter 4004 : Gặp lại cố nhân! 15/09/2022 01:36
Chapter 4003 : Huyết Sắc Sắc Vi! 14/09/2022 23:36
Chapter 4002 : Hai đại Kiếm Tôn! 14/09/2022 21:36
Chapter 4001 : Tình thế hết sức nguy ngập! 14/09/2022 19:36
Chapter 4000 : Nam chinh bắc phạt! 14/09/2022 17:36
Chapter 3999 : Lần này đi, giang sơn có thể quyết định! 14/09/2022 15:36
Chapter 3998 : Có người làm chỗ dựa! 14/09/2022 13:36
Chapter 3997 : Tái tạo nhục thân Lý Tố Bạch! 14/09/2022 11:36
Chapter 3996 : Kiếm không dễ an hòa 14/09/2022 09:36
Chapter 3995 : Lòng của phụ nữ! 14/09/2022 07:36
Chapter 3994 : Thiết Đản truy cầu! 14/09/2022 05:36
Chapter 3993 : Lâm Bạch kế hoạch! 14/09/2022 03:36
Chapter 3992 : Binh mâu sắp nổi! 14/09/2022 01:36
Chapter 3991 : Quét sạch triều đình! 13/09/2022 23:36
Chapter 3990 : Ác tăng! 13/09/2022 21:36
Chapter 3989 : Ta, Lâm Bạch, muốn tạo phản? 13/09/2022 19:36
Chapter 3988 : Tử vong tam trọng tấu! 13/09/2022 17:36
Chapter 3987 : Mang binh nhập kim điện! 13/09/2022 15:36
Chapter 3986 : Man Hồn Hội, xé bỏ ước định! 13/09/2022 13:36
Chapter 3985 : Tâm không tĩnh, dùng cái gì an thiên hạ! 13/09/2022 11:36
Chapter 3984 : Lại về Kiếm Vương phủ 13/09/2022 09:36
Chapter 3983 : Truyền lệnh! Sở Gia quân vào thành! 13/09/2022 07:36
Chapter 3982 : Người không ngủ, tướng quân tóc trắng chinh phu nước mắt! 13/09/2022 05:36
Chapter 3981 : Một trận siêu độ! 13/09/2022 03:36
Chapter 3980 : Tăng chúng! 13/09/2022 01:36
Chapter 3979 : Ba châu đông chinh! 12/09/2022 23:36
Chapter 3978 : Một tiếng quát lui thiên quân vạn mã! 12/09/2022 21:36
Chapter 3977 : Kỳ Lân thái tử! 12/09/2022 19:36
Chapter 3976 : Chiến hỏa tối đốt! 12/09/2022 17:36
Chapter 3975 : Phi Kiếm Tiên Môn tồn tại cử động! 12/09/2022 15:36
Chapter 3974 : Hoàng Kim Cự Thần! Thanh Dăng! 12/09/2022 13:36
Chapter 3973 : Ứng Thiên Thần Hải! 12/09/2022 11:36
Chapter 3972 : Vượt qua vũ trụ! 12/09/2022 09:36
Chapter 3971 : Đàn ông thông minh sẽ giả ngu! 12/09/2022 07:36
Chapter 3970 : Đan Ma mối thù! 12/09/2022 05:36
Chapter 3969 : Lại về Ngân Nguyệt thành! 12/09/2022 03:36
Chapter 3968 : Linh giới ba lần thế giới đại chiến! 12/09/2022 01:36
Chapter 3967 : Động Hư Thần Kiếm Chu! 11/09/2022 23:36
Chapter 3966 : Tân chính! 11/09/2022 21:36
Chapter 3965 : Lâm trận phản chiến! 11/09/2022 19:36
Chapter 3964 : Kim điện phong vân! 11/09/2022 17:36
Chapter 3963 : Mộc Vũ kế hoạch! 11/09/2022 15:36
Chapter 3962 : Trở về trước đó! 11/09/2022 13:36
Chapter 3961 : Chiêu Nguyệt bị thương nặng! 11/09/2022 11:36
Chapter 3960 : Dưới ánh trăng tâm sự 11/09/2022 09:36
Chapter 3959 : Chúng ta là tuyệt phối! 11/09/2022 07:36
Chapter 3958 : Đại cục đã định! 11/09/2022 05:36
Chapter 3957 : Phật Đà xá lợi! 11/09/2022 03:36
Chapter 3956 : Lâm Bạch mất khống chế! 11/09/2022 01:36
Chapter 3955 : Huyết tẩy thiên hạ! 10/09/2022 23:36
Chapter 3954 : Gặp lần đầu Chiêu Nguyệt! 10/09/2022 21:36
Chapter 3953 : Vô hạn luân hồi! 10/09/2022 19:36
Chapter 3952 : Rốt cuộc có thể gặp! 10/09/2022 17:36
Chapter 3951 : Ngăn được Huyền Đồng! 10/09/2022 15:36
Chapter 3950 : Cưỡi rồng xuôi nam! 10/09/2022 13:36
Chapter 3949 : Chinh chiến tuế nguyệt! 10/09/2022 11:36
Chapter 3948 : Chinh phục Vô Biên Ác Địa biện pháp! 10/09/2022 09:36
Chapter 3947 : Lão nô bái kiến chủ nhân 10/09/2022 07:36
Chapter 3946 : Một đám gà đất chó sành! 10/09/2022 05:36
Chapter 3945 : Chịu chết sao? 10/09/2022 03:36
Chapter 3944 : Bị nhốt Lâm Bạch! 10/09/2022 01:36
Chapter 3943 : Một vị lão hữu! 09/09/2022 23:36
Chapter 3942 : Tuyên chiến! 09/09/2022 21:36
Chapter 3941 : Đạo thứ nhất thánh chỉ! 09/09/2022 19:36
Chapter 3940 : Ta cũng như nhau! 09/09/2022 17:36
Chapter 3939 : Lăng Hoàng cái chết! 09/09/2022 15:36
Chapter 3938 : Cửu kiếp Đạo Cảnh tùy tiện giết! 09/09/2022 13:36
Chapter 3937 : Bởi vì ngươi dung mạo xinh đẹp! 09/09/2022 11:36
Chapter 3936 : Lăng Hoàng! 09/09/2022 09:36
Chapter 3935 : Thiên Thần Mộ đệ nhất mỹ nhân! 09/09/2022 07:36
Chapter 3934 : Có phải hay không ta cho ngươi hoà nhã rồi? 09/09/2022 05:36
Chapter 3933 : Ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu quần áo 09/09/2022 03:36
Chapter 3932 : Nhan trị tức ta mệnh! 09/09/2022 01:36
Chapter 3931 : Tĩnh Vân cô nương 08/09/2022 23:36
Chapter 3930 : Lăng Tiêu thành! 08/09/2022 21:36
Chapter 3929 : Con quạ cùng Âm Cửu Linh! 08/09/2022 19:36
Chapter 3928 : Con quạ hiện thân! 08/09/2022 17:36
Chapter 3927 : Hạ giới người tới! 08/09/2022 15:36
Chapter 3926 : Huyền Đồng đồ thần! 08/09/2022 13:36
Chapter 3925 : Phục ma chi chiến! 08/09/2022 11:36
Chapter 3924 : Ban tên phong chính! 08/09/2022 09:36
Chapter 3923 : Ta, tự do 08/09/2022 07:36
Chapter 3922 : Kiếm hồn ngay tại khôi phục! 08/09/2022 05:36
Chapter 3921 : Vẫn là... Thua 08/09/2022 03:36
Chapter 3920 : Buồn cười sâu kiến chi lực! 08/09/2022 01:36
Chapter 3919 : Thanh Thiên Thần Cổ Chiến Giáp! 07/09/2022 23:36
Chapter 3918 : Niềm vui ngoài ý muốn! 07/09/2022 21:36
Chapter 3917 : Chết cũng không tiếc a? 07/09/2022 19:36
Chapter 3916 : Hắc Bạch Kỳ Bàn chi uy! 07/09/2022 17:36
Chapter 3915 : Thôn Thiên tộc Lâm Bạch! Nghênh chiến! 07/09/2022 15:36
Chapter 3914 : Thần, giáng lâm rồi! 07/09/2022 13:36
Chapter 3913 : Buổi trưa đã đến! 07/09/2022 11:36
Chapter 3912 : Tuyên chiến! 07/09/2022 09:36
Chapter 3911 : Tam Sát Kiếm Trận! 07/09/2022 07:36
Chapter 3910 : Trăm vạn Kim Giáp Trùng! 07/09/2022 05:36
Chapter 3909 : Bàn cờ trắng đen! 07/09/2022 03:36
Chapter 3908 : U Minh Phi Kiếm! 07/09/2022 01:36
Chapter 3907 : Thần dựng ngũ tạng! 06/09/2022 23:36
Chapter 3906 : Sáu mai Đạo Thần Ấn! 06/09/2022 21:36
Chapter 3905 : Chuông tang gõ vang! 06/09/2022 19:36
Chapter 3904 : Nghênh chiến! 06/09/2022 17:36
Chapter 3903 : Cự Thần giáng lâm! 06/09/2022 15:36
Chapter 3902 : Năm gian bảo các! 06/09/2022 13:36
Chapter 3901 : Cùng Lâm Bạch tương dung tàn phiến! 06/09/2022 11:36
Chapter 3900 : Bí ẩn của Thôn Thiên tộc! 06/09/2022 09:36
Chapter 3899 : Thôn Thiên tộc! Liêu Lục! 06/09/2022 07:36
Chapter 3898 : Con quạ hướng đi! 06/09/2022 05:36
Chapter 3897 : Bạch ngọc cung điện! 06/09/2022 03:36
Chapter 3896 : Ác Giao Long lực lượng! 06/09/2022 01:36
Chapter 3895 : Hàng phục! 05/09/2022 23:36
Chapter 3894 : Tá lực đả lực! 05/09/2022 21:36
Chapter 3893 : Ác Giao Long! Khâu Ly Thiên! 05/09/2022 19:36
Chapter 3892 : Cửu sư thúc cùng Hùng Tuyết Tình! 05/09/2022 17:36
Chapter 3891 : Hắc ám tinh quang! 05/09/2022 15:36
Chapter 3890 : Là người hay quỷ đều tới! 05/09/2022 13:36
Chapter 3889 : Cự Thần rời núi! 05/09/2022 11:36
Chapter 3888 : Cự Thần Câu Ngu! 05/09/2022 09:36
Chapter 3887 : Bảo tàng mở ra! 05/09/2022 07:36
Chapter 3886 : Thôn thiên đạo quả! 05/09/2022 05:36
Chapter 3885 : Mượn Đạo Thần Binh! 05/09/2022 03:36
Chapter 3884 : Sáu vị cường giả! 05/09/2022 01:36
Chapter 3883 : Trong bóng tối lục địa! 04/09/2022 23:36
Chapter 3882 : Trên tảng ám băng các cường giả! 04/09/2022 21:36
Chapter 3881 : Hắc ám không giới! 04/09/2022 19:36
Chapter 3880 : Xâm nhập đệ cửu vực! 04/09/2022 17:36
Chapter 3879 : Táng Long Uyên bên dưới! 04/09/2022 15:36
Chapter 3878 : Quỷ tu Ôn Lâm! 04/09/2022 13:36
Chapter 3877 : Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được! 04/09/2022 11:36
Chapter 3876 : Có thể thoát khốn! 04/09/2022 09:36
Chapter 3875 : Cứu binh? 04/09/2022 07:36
Chapter 3874 : Phù Dương! 04/09/2022 05:36
Chapter 3873 : Sát Tốn Quỷ Vương! 04/09/2022 03:36
Chapter 3872 : Hằng Thiên sơn mạch! 04/09/2022 01:36
Chapter 3871 : Nhân tộc lo lắng! 03/09/2022 23:36
Chapter 3870 : Đối sách! 03/09/2022 21:36
Chapter 3869 : Thiên Nhất thành chi biến! 03/09/2022 19:36
Chapter 3868 : Cáo từ! 03/09/2022 17:36
Chapter 3867 : Giết người diệt khẩu! 03/09/2022 15:36
Chapter 3866 : Táng Long Uyên phía dưới! 03/09/2022 13:36
Chapter 3865 : Nghe lời hài tử! 03/09/2022 11:36
Chapter 3864 : Xoay trái! Thẳng đi! 03/09/2022 09:36
Chapter 3863 : Lúc đến đường! 03/09/2022 07:36
Chapter 3862 : Râu bạc lão nhân! 03/09/2022 05:36
Chapter 3861 : Cấm địa núi tuyết! 03/09/2022 03:36
Chapter 3860 : Tiếp đó, đều bằng bản sự! 03/09/2022 01:36
Chapter 3859 : Băng Cốc sơn mạch! 02/09/2022 23:36
Chapter 3858 : Thông minh Ninh Nhu! 02/09/2022 21:36
Chapter 3857 : Râu bạc lão nhân! 02/09/2022 19:36
Chapter 3856 : Tay không bắt sói! 02/09/2022 17:36
Chapter 3855 : Tiên Nhân sụp đổ! 02/09/2022 15:36
Chapter 3854 : Thiên Trì thành! 02/09/2022 13:36
Chapter 3853 : Táng Long Uyên! 02/09/2022 11:36
Chapter 3852 : Một vị còn sống Cự Thần! 02/09/2022 09:36
Chapter 3851 : Thoát đi! 02/09/2022 07:36
Chapter 3850 : Luyện hóa người! 02/09/2022 05:36
Chapter 3849 : Cùng Tà Thi Vương giao dịch! 02/09/2022 03:36
Chapter 3848 : Luyện hóa Phục Linh Tháp! 02/09/2022 01:36
Chapter 3847 : Cự Thần tộc! Đại thiên tuần thú! 01/09/2022 23:36
Chapter 3846 : Phục Linh Đạo Tôn tàn hồn! 01/09/2022 21:36
Chapter 3845 : Bay thẳng mười tám tầng! 01/09/2022 19:36
Chapter 3844 : Gặp lại Cổ Tứ Thiên! 01/09/2022 17:36
Chapter 3843 : Đồng Vô Kỵ! 01/09/2022 15:36
Chapter 3842 : Họa thủy đông dẫn! 01/09/2022 13:36
Chapter 3841 : Không đường có thể trốn! 01/09/2022 11:36
Chapter 3840 : Phân cao thấp! 01/09/2022 09:36
Chapter 3839 : Đồng Tâm sơn cửu yêu! 01/09/2022 07:36
Chapter 3838 : Giao thủ Cơ Thái! 01/09/2022 05:36
Chapter 3837 : Liều mạng! 01/09/2022 03:36
Chapter 3836 : Vô địch! 01/09/2022 01:36
Chapter 3835 : Vây kín chi thế! 31/08/2022 23:36
Chapter 3834 : Liên thủ hợp tác! 31/08/2022 21:36
Chapter 3833 : Ba phe đại hội! 31/08/2022 19:36
Chapter 3832 : Khó đối phó! 31/08/2022 17:36
Chapter 3831 : Tà Thi Vương! 31/08/2022 15:36
Chapter 3830 : Huyền Hỏa Đạo Linh Khí! 31/08/2022 13:36
Chapter 3829 : Lên đài một trận chiến! 31/08/2022 11:36
Chapter 3828 : Hổ gia! 31/08/2022 09:36
Chapter 3827 : Hai quỷ một yêu! 31/08/2022 07:36
Chapter 3826 : Quỷ tu Hạ Tùng! 31/08/2022 05:36
Chapter 3825 : Không có lựa chọn! 31/08/2022 03:36
Chapter 3824 : Hoàng tước tại hậu! 31/08/2022 01:36
Chapter 3823 : Tầng thứ ba! 30/08/2022 23:36
Chapter 3822 : Con đường phía trước gian khổ! 30/08/2022 21:36
Chapter 3821 : Hạn một giới vị trí! 30/08/2022 19:36
Chapter 3820 : Cường giả hội tụ! 30/08/2022 17:36
Chapter 3819 : Nhân tộc sợ dây lợi ích! 30/08/2022 15:36
Chapter 3818 : Cường thế diệt sát! 30/08/2022 13:36
Chapter 3817 : Ngũ Hành Tiên Nhân! 30/08/2022 11:36
Chapter 3816 : Ngũ Hành Đạo Thể Thiên! 30/08/2022 09:36
Chapter 3815 : Yêu quỷ quyết đấu! 30/08/2022 07:36
Chapter 3814 : Đao Huyền Hồn! 30/08/2022 05:36
Chapter 3813 : Tiến về Tử đảo! 30/08/2022 03:36
Chapter 3812 : Phục Linh Tháp! 30/08/2022 01:36
Chapter 3811 : Tử đảo hung hồn! 29/08/2022 23:36
Chapter 3810 : Sinh đảo cùng Tử đảo! 29/08/2022 21:36
Chapter 3809 : Mười tám tầng cung! 29/08/2022 19:36
Chapter 3808 : Tránh được một kiếp 29/08/2022 17:36
Chapter 3807 : Kinh sợ thối lui! 29/08/2022 15:36
Chapter 3806 : Trước điện chi chiến! 29/08/2022 13:36
Chapter 3805 : Người thủ lăng! 29/08/2022 11:36
Chapter 3804 : Người trong điện! 29/08/2022 09:36
Chapter 3803 : Thần bí cổ điện! 29/08/2022 07:36
Chapter 3802 : Khô Lâu sơn mạch! 29/08/2022 05:36
Chapter 3801 : Thần binh yêu kiếm! 29/08/2022 03:36
Chapter 3800 : Yêu kiếm tiềm lực! 29/08/2022 01:36
Chapter 3799 : Đoạt thức ăn trước miệng cọp! 28/08/2022 23:36
Chapter 3798 : Sóng lớn đãi cát! 28/08/2022 21:36
Chapter 3797 : Thần thiết tới tay! 28/08/2022 19:36
Chapter 3796 : Tới lui tự nhiên! 28/08/2022 17:36
Chapter 3795 : Đáy đầm phía dưới! 28/08/2022 15:36
Chapter 3794 : Các phương mánh khoé! 28/08/2022 13:36
Chapter 3793 : Ba đạo tề tụ! 28/08/2022 11:36
Chapter 3792 : Phế Kiếm Bình Nguyên! 28/08/2022 09:36
Chapter 3791 : Tinh La vực! Tử lôi! 28/08/2022 07:36
Chapter 3790 : Quỷ Vương nhận lỗi 28/08/2022 05:36
Chapter 3789 : Ôn nhu kiếm pháp 28/08/2022 03:36
Chapter 3788 : Thiên Trủng Quỷ Vương! 28/08/2022 01:36
Chapter 3787 : Trong Thiên Thần Mộ thế lực! 27/08/2022 23:36
Chapter 3786 : Man Cổ 27/08/2022 21:36
Chapter 3785 : Trấn áp thô bạo! 27/08/2022 19:36
Chapter 3784 : Đạo Thần Binh chi uy! 27/08/2022 17:36
Chapter 3783 : Bách Quỷ Dạ Hành! 27/08/2022 15:36
Chapter 3782 : Bạch Y Kiếm Tôn! 27/08/2022 13:36
Chapter 3781 : Uy lực không tệ! 27/08/2022 11:36
Chapter 3780 : Không chịu ngồi yên con quạ! 27/08/2022 09:36
Chapter 3779 : Minh Nguyệt Kiếm! 27/08/2022 07:36
Chapter 3778 : Đạo Thần Binh! 27/08/2022 05:36
Chapter 3777 : Nam Minh Đạo Tôn Kiếm Kinh! 27/08/2022 03:36
Chapter 3776 : Đạo ý nhiếp hồn! 27/08/2022 01:36
Chapter 3775 : Quỷ dị sơn phong! 26/08/2022 23:36
Chapter 3774 : Hồng Diệp cốc! 26/08/2022 21:36
Chapter 3773 : Thiên Trủng sơn mạch 26/08/2022 19:36
Chapter 3772 : Ngươi không được, để cho ta tới 26/08/2022 17:36
Chapter 3771 : Ba đầu Ngao Khuyển! 26/08/2022 15:36
Chapter 3770 : Lục ngọc tàn phiến! 26/08/2022 13:36
Chapter 3769 : Nguyệt Sương quỷ phủ! 26/08/2022 11:36
Chapter 3768 : Quỷ Thần Tử! 26/08/2022 09:36
Chapter 3767 : Cửu Âm Dựng Thần Thể! 26/08/2022 07:36
Chapter 3766 : Quỷ phủ ở đâu! 26/08/2022 05:36
Chapter 3765 : Công tử 26/08/2022 03:36
Chapter 3764 : Thu phục Quỷ Vương! 26/08/2022 01:36
Chapter 3763 : Quỷ Vương hiện thân! 25/08/2022 23:36
Chapter 3762 : Trong động hỗn chiến! 25/08/2022 21:36
Chapter 3761 : Vọng Nguyệt động! 25/08/2022 19:36
Chapter 3760 : Tìm Quỷ Vương 25/08/2022 17:36
Chapter 3759 : Quỷ tu 25/08/2022 15:36
Chapter 3758 : Con quạ tỉnh lại 25/08/2022 13:36
Chapter 3757 : Tội gì tìm chết! 25/08/2022 11:36
Chapter 3756 : Tế luyện pháp bảo! 25/08/2022 09:36
Chapter 3755 : Thiên Trì thành! Hứa Từ! 25/08/2022 07:36
Chapter 3754 : Trên đường gặp tà vật! 25/08/2022 05:36
Chapter 3753 : Quân vương sườn núi! 25/08/2022 03:36
Chapter 3752 : Vô Biên Ác Địa yêu! 25/08/2022 01:36
Chapter 3751 : Đến trước giờ! 24/08/2022 23:36
Chapter 3750 : Cổ gia thiên kiêu! 24/08/2022 21:36
Chapter 3749 : Lên đường! 24/08/2022 19:36
Chapter 3748 : Trời ban kiếm tâm! 24/08/2022 17:36
Chapter 3747 : Thanh Sơn gặp ta ứng như thế! 24/08/2022 15:36
Chapter 3746 : Phàm, linh, đạo 24/08/2022 13:36
Chapter 3745 : Băng Sương Linh Kiếm! 24/08/2022 11:36
Chapter 3744 : Hồng Đỉnh thỉnh cầu! 24/08/2022 09:36
Chapter 3743 : Một bộ xác rồng! 24/08/2022 07:36
Chapter 3742 : 1 tỷ làm ăn lớn! 24/08/2022 05:36
Chapter 3741 : Thanh Khư quần anh hội tụ 24/08/2022 03:36
Chapter 3740 : Gặp lại Hồng Đỉnh! 24/08/2022 01:36
Chapter 3739 : Tham Lang thương hội! 23/08/2022 23:36
Chapter 3738 : Thanh Khư chiến trường! 23/08/2022 21:36
Chapter 3737 : Trở lại Ngân Nguyệt thành! 23/08/2022 19:36
Chapter 3736 : Bạc tình bạc nghĩa! 23/08/2022 17:36
Chapter 3735 : Chém Ma Lang Vương! 23/08/2022 15:36
Chapter 3734 : Đạo Thần Ấn chi uy! 23/08/2022 13:36
Chapter 3733 : Ma Lang Vương! 23/08/2022 11:36
Chapter 3732 : Cấm kỵ bảo vật! 23/08/2022 09:36
Chapter 3731 : Sơn Hà Đồ! 23/08/2022 07:36
Chapter 3730 : Đạo Thần Ấn! 23/08/2022 05:36
Chapter 3729 : Kỳ kinh ma điển! 23/08/2022 03:36
Chapter 3728 : Mỗi người đi một ngả? 23/08/2022 01:36
Chapter 3727 : Còn chờ cái gì? Đuổi a! 22/08/2022 23:36
Chapter 3726 : Chạy thoát! 22/08/2022 21:36
Chapter 3725 : Sinh tử một đường! 22/08/2022 19:36
Chapter 3724 : Tướng quân khôi lỗi! 22/08/2022 17:36
Chapter 3723 : Tàng Đan Phòng! 22/08/2022 15:36
Chapter 3722 : Thần Binh Thất! 22/08/2022 13:36
Chapter 3721 : Ném “Thạch” dò đường 22/08/2022 11:36
Chapter 3720 : Không có hảo ý! 22/08/2022 09:36
Chapter 3719 : Yêu Thần Mộ mở ra! 22/08/2022 07:36
Chapter 3718 : Đạo cao một thước ma cao một trượng! 22/08/2022 05:36
Chapter 3717 : Thái Cổ Đạo Thần Kinh! 22/08/2022 03:36
Chapter 3716 : Liệt tửu vào cổ họng hóa thành sầu! 22/08/2022 01:36
Chapter 3715 : Nhập kính! 21/08/2022 23:36
Chapter 3714 : Tìm chết sao? 21/08/2022 21:36
Chapter 3713 : Ngu xuẩn! 21/08/2022 19:36
Chapter 3712 : Trộm Khổng Tước Kính! 21/08/2022 17:36
Chapter 3711 : Cả đời tri kỷ! 21/08/2022 15:36
Chapter 3710 : Cấm địa! Bách Điểu sơn! 21/08/2022 13:36
Chapter 3709 : Không tồn tại núi! 21/08/2022 11:36
Chapter 3708 : Đặc cách lệnh bài! 21/08/2022 09:36
Chapter 3707 : To gan lớn mật! 21/08/2022 07:36
Chapter 3706 : Đúng là âm hồn bất tán con quạ! 21/08/2022 05:36
Chapter 3705 : Hồ tộc nữ tử! 21/08/2022 03:36
Chapter 3704 : Hoang Sơn Long thành! 21/08/2022 01:36
Chapter 3703 : Nhân tộc cùng Yêu tộc! 20/08/2022 23:36
Chapter 3702 : Yêu Thần Mộ! 20/08/2022 21:36
Chapter 3701 : Phá kiếp nhập đạo! 20/08/2022 19:36
Chapter 3700 : Khổng Tước nhất tộc! Không Thanh! 20/08/2022 17:36
Chapter 3699 : Lôi kiếp phía dưới! 20/08/2022 15:36
Chapter 3698 : Khổng Tước Kính! 20/08/2022 13:36
Chapter 3697 : Thiên nộ lôi kiếp! Chí tôn lôi kiếp! 20/08/2022 11:36
Chapter 3696 : Gặp lại Cổ Dong! 20/08/2022 09:36
Chapter 3695 : Mê Hồn Hoang Nguyên! 20/08/2022 07:36
Chapter 3694 : Kết bạn mà đi! 20/08/2022 05:36
Chapter 3693 : Lão giả dơ bẩn 20/08/2022 03:36
Chapter 3692 : Thần binh! 20/08/2022 01:36
Chapter 3691 : Lâm Bạch hại ta! 19/08/2022 23:36
Chapter 3690 : Vạn Linh sơn! 19/08/2022 21:36
Chapter 3689 : Mê Hồn Uyên! 19/08/2022 19:36
Chapter 3688 : Lôi kiếp khó khăn! 19/08/2022 17:36
Chapter 3687 : Trả thù tới cửa! 19/08/2022 15:36
Chapter 3686 : Muốn hay không một kiếm giết hắn! 19/08/2022 13:36
Chapter 3685 : Mắc nợ từng đống Lâm Bạch! 19/08/2022 11:36
Chapter 3684 : Thiền Nhi 19/08/2022 09:36
Chapter 3683 : Trốn! 19/08/2022 07:36
Chapter 3682 : Cửu U Chi Giới! 19/08/2022 05:36
Chapter 3681 : Dữ dội vô cùng! 19/08/2022 03:36
Chapter 3680 : Trai cò tranh chấp! 19/08/2022 01:36
Chapter 3679 : Long Vương sơn! 18/08/2022 23:36
Chapter 3678 : Chia ba bảy! 18/08/2022 21:36
Chapter 3677 : Thần dược tin tức! 18/08/2022 19:36
Chapter 3676 : Con quạ 18/08/2022 17:36
Chapter 3675 : Đêm gặp 18/08/2022 15:36
Chapter 3674 : Huyền Vân sơn mạch! 18/08/2022 13:36
Chapter 3673 : Tiêu Cửu Sơn cùng Thiên Túng minh! 18/08/2022 11:36
Chapter 3672 : Tiện tay một kiếm! 18/08/2022 09:36
Chapter 3671 : Đột phá Vấn Đỉnh cảnh đỉnh phong! 18/08/2022 07:36
Chapter 3670 : Tiêu gia thí luyện! 18/08/2022 05:36
Chapter 3669 : Tu hành, bắt đầu rồi! 18/08/2022 03:36
Chapter 3668 : Yêu Thần Lĩnh! 18/08/2022 01:36
Chapter 3667 : Không rượu có thể uống! 17/08/2022 23:36
Chapter 3666 : Hiểm tượng hoàn sinh! 17/08/2022 21:36
Chapter 3665 : Ma Linh sát ý! 17/08/2022 19:36
Chapter 3664 : Võ Hồ công tử! 17/08/2022 17:36
Chapter 3663 : Tinh Nguyệt phủ! Ma Linh! 17/08/2022 15:36
Chapter 3662 : Thiên Nhất thành! 17/08/2022 13:36
Chapter 3661 : Cực Nhạc tửu quán! Uông Ly! 17/08/2022 11:36
Chapter 3660 : Thiên Cương Nhiên Huyết Công! 17/08/2022 09:36
Chapter 3659 : Tiến về tây thành! 17/08/2022 07:36
Chapter 3658 : Ma giáo Thiên Cương tông! 17/08/2022 05:36
Chapter 3657 : Gia nhập! 17/08/2022 03:36
Chapter 3656 : Chữ thiên năm tổ 17/08/2022 01:36
Chapter 3655 : Chữ thiên năm tổ! Lôi Lâm! 16/08/2022 23:36
Chapter 3654 : Độc Cô Húc! 16/08/2022 21:36
Chapter 3653 : Vi Tinh điện! 16/08/2022 19:36
Chapter 3652 : Ngân Nguyệt thành! 16/08/2022 17:36
Chapter 3651 : Đan Ma tiên thăng! 16/08/2022 15:36
Chapter 3650 : Tâm ma đại thệ! 16/08/2022 13:36
Chapter 3649 : Khổng Lộc mộ phủ! 16/08/2022 11:36
Chapter 3648 : Tam Thiên Đạo Tôn bảo tàng! 16/08/2022 09:36
Chapter 3647 : Đan Ma bí mật! 16/08/2022 07:36
Chapter 3646 : Chạy! 16/08/2022 05:36
Chapter 3645 : Hộ thân phù! 16/08/2022 03:36
Chapter 3644 : Đoạt phi kiếm! 16/08/2022 01:36
Chapter 3643 : Trò hay đăng tràng! 15/08/2022 23:36
Chapter 3642 : Hỗn chiến! 15/08/2022 21:36
Chapter 3641 : Chém giết bắt đầu! 15/08/2022 19:36
Chapter 3640 : Trong động càn khôn! 15/08/2022 17:36
Chapter 3639 : Thiên Phong Nhai, quần ma hội tụ! 15/08/2022 15:36
Chapter 3638 : Công tử nhà họ Đồng! 15/08/2022 13:36
Chapter 3637 : Tị lôi kiếp chi bảo! 15/08/2022 11:36
Chapter 3636 : Trong rừng sát cơ! 15/08/2022 09:36
Chapter 3635 : Tiến về Thiên Phong Nhai! 15/08/2022 07:36
Chapter 3634 : Nhân họa đắc phúc! 15/08/2022 05:36
Chapter 3633 : Bị ăn rồi? 15/08/2022 03:36
Chapter 3632 : Giao Long Xà! 15/08/2022 01:36
Chapter 3631 : Ngư Long Thảo! 14/08/2022 23:36
Chapter 3630 : Chạy thoát! 14/08/2022 21:36
Chapter 3629 : Tránh thoát! 14/08/2022 19:36
Chapter 3628 : Đan Ma! 14/08/2022 17:36
Chapter 3627 : Hắc La Lâm Hải! 14/08/2022 15:36
Chapter 3626 : Thúc Linh Hoàn! 14/08/2022 13:36
Chapter 3625 : Thiên Thần Mộ! 14/08/2022 11:36
Chapter 3624 : Cô Chu lão nhân cùng Lâm Đạc! 14/08/2022 09:36
Chapter 3623 : Giao dịch đạt thành! 14/08/2022 07:36
Chapter 3622 : Lâm Bạch át chủ bài! 14/08/2022 05:36
Chapter 3621 : Man Hồn Hội! 14/08/2022 03:36
Chapter 3620 : Trước khi chuẩn bị đi! 14/08/2022 01:36
Chapter 3619 : Cái kia một đóa, Băng Tuyết Hoa! 13/08/2022 23:36
Chapter 3618 : Ba ngàn đại đạo, đạo đạo bất đồng 13/08/2022 21:36
Chapter 3617 : Tràn ngập nguy hiểm! 13/08/2022 19:36
Chapter 3616 : Cửu Từ Thánh Cô! 13/08/2022 17:36
Chapter 3615 : Triệu Thiết Đản người yêu! 13/08/2022 15:36
Chapter 3614 : Không vượt Long Môn, cuối cùng là phàm vật! 13/08/2022 13:36
Chapter 3613 : Thiếu niên khinh cuồng, tiên y nộ mã! 13/08/2022 11:36
Chapter 3612 : Cậu! Lý Chính Nhất! 13/08/2022 09:36
Chapter 3611 : Tị nạn chỗ! 13/08/2022 07:36
Chapter 3610 : Làm cho người phong thưởng bảo vật! 13/08/2022 05:36
Chapter 3609 : Thế cục vi diệu! 13/08/2022 03:36
Chapter 3608 : Đại chiến hàng tức! 13/08/2022 01:36
Chapter 3607 : Giằng co long hà! 12/08/2022 23:36
Chapter 3606 : Truyền lệnh! Tam quân đề phòng! 12/08/2022 21:36
Chapter 3605 : Một quyền một cái, toàn bộ đánh chết! 12/08/2022 19:36
Chapter 3604 : Lão tử, Triệu Bá! 12/08/2022 17:36
Chapter 3603 : Cửu Thiên Du Thần Bộ! 12/08/2022 15:36
Chapter 3602 : Vĩnh Dạ phủ! Hộ Long tộc! 12/08/2022 13:36
Chapter 3601 : Cường giả đều xuất hiện! 12/08/2022 11:36
Chapter 3600 : Tứ nữ tâm! 12/08/2022 09:36
Chapter 3599 : Hồng nhan vẫn như cũ! 12/08/2022 07:36
Chapter 3598 : Kịch chiến 16 vị Chuẩn Đạo Cảnh! 12/08/2022 05:36
Chapter 3597 : Đường hoàng tuyền xa! 12/08/2022 03:36
Chapter 3596 : Đạo Cảnh hiện thân! Cửu Tổ! 12/08/2022 01:36
Chapter 3595 : Thánh Đế giáng lâm! 11/08/2022 23:36
Chapter 3594 : Chiến Thần! 11/08/2022 21:36
Chapter 3593 : Lâm Bạch hiện thân! 11/08/2022 19:36
Chapter 3592 : Gọi ca! 11/08/2022 17:36
Chapter 3591 : Đào Sơn người cũ! Lam Lăng! 11/08/2022 15:36
Chapter 3590 : Trảm Long Ty cường giả! 11/08/2022 13:36
Chapter 3589 : Này báo, đại cát đại lợi! 11/08/2022 11:36
Chapter 3588 : Bắt giặc trước bắt vua! 11/08/2022 09:36
Chapter 3587 : Quân đoàn trùng sát! 11/08/2022 07:36
Chapter 3586 : Một môn hai kiếm thần! 11/08/2022 05:36
Chapter 3585 : Dưới hoàng thành! 11/08/2022 03:36
Chapter 3584 : A Tu La Đao! 11/08/2022 01:36
Chapter 3583 : Bảy mươi hai đế khí! Khấp Huyết Đao! 10/08/2022 23:36
Chapter 3582 : Hắc Ngục Chi Chủ! 10/08/2022 21:36
Chapter 3581 : Lão hữu trùng phùng! 10/08/2022 19:36
Chapter 3580 : Không lạy thiên địa, chỉ lạy phụ mẫu! 10/08/2022 17:36
Chapter 3579 : Người nào ngăn ta! Chết! 10/08/2022 15:36
Chapter 3578 : Hắc Ngục! 10/08/2022 13:36
Chapter 3577 : Thương Sinh đại điện! 10/08/2022 11:36
Chapter 3576 : Ma cao một thước, đạo cao một trượng! 10/08/2022 09:36
Chapter 3575 : Các ngươi thua! 10/08/2022 07:36
Chapter 3574 : Kiếm Minh ở đâu! 10/08/2022 05:36
Chapter 3573 : Lâm Bạch, thúc thủ chịu trói đi! 10/08/2022 03:36
Chapter 3572 : Chém! 10/08/2022 01:36
Chapter 3571 : Lòng người bàng hoàng! 09/08/2022 23:36
Chapter 3570 : Tận thế khúc nhạc dạo! 09/08/2022 21:36
Chapter 3569 : Kế hoạch hoàn mỹ! 09/08/2022 19:36
Chapter 3568 : Mạc Vấn Thần! Ra chiêu! 09/08/2022 17:36
Chapter 3567 : Đại quyền trong tay! Thánh chiếu điều binh! 09/08/2022 15:36
Chapter 3566 : Hàng Thế sơn! Thánh Đế! 09/08/2022 13:36
Chapter 3565 : Vạn sự sẵn sàng! 09/08/2022 11:36
Chapter 3564 : Ba ngàn tiểu thế giới! 09/08/2022 09:36
Chapter 3563 : Tự tìm đường chết? 09/08/2022 07:36
Chapter 3562 : Thần Võ quốc dã tâm! 09/08/2022 05:36
Chapter 3561 : Hắn trưởng thành! 09/08/2022 03:36
Chapter 3560 : Nhân cùng kế sách! 09/08/2022 01:36
Chapter 3559 : Nhất thống Đông châu! 08/08/2022 23:36
Chapter 3558 : So ta trong tưởng tượng dễ dàng! 08/08/2022 21:36
Chapter 3557 : Mười cái hô hấp! 08/08/2022 19:36
Chapter 3556 : Vô địch thánh tử! 08/08/2022 17:36
Chapter 3555 : Tư Đồ Phi Dị! 08/08/2022 15:36
Chapter 3554 : Tâm cảnh biến hóa! 08/08/2022 13:36
Chapter 3553 : Lý Cửu Ca chi biến! 08/08/2022 11:36
Chapter 3552 : Thần Võ quốc nội tình! 08/08/2022 09:36
Chapter 3551 : Có thích khách? 08/08/2022 07:36
Chapter 3550 : Lại về Đông châu! 08/08/2022 05:36
Chapter 3549 : Kiếm Nhược Hàn mê tung! 08/08/2022 03:36
Chapter 3548 : Tức giận Vinh Thân Vương! 08/08/2022 01:36
Chapter 3547 : Giao thủ Mạc Vấn Thần! 07/08/2022 23:36
Chapter 3546 : Thân phận bại lộ! 07/08/2022 21:36
Chapter 3545 : Bản tính không xấu! 07/08/2022 19:36
Chapter 3544 : Ngươi làm ta quá là thất vọng! 07/08/2022 17:36
Chapter 3543 : Ôn Già sắc bén kiếm pháp! 07/08/2022 15:36
Chapter 3542 : Mang thức ăn lên! 07/08/2022 13:36
Chapter 3541 : Chỉ hận là gặp nhau quá muộn Bạch Hiểu cùng Lâm Bạch! 07/08/2022 11:36
Chapter 3540 : La Võng lai lịch! 07/08/2022 09:36
Chapter 3539 : Thu phục quân hầu! 07/08/2022 07:36
Chapter 3538 : Triệu kiến quân hầu! 07/08/2022 05:36
Chapter 3537 : Lâm Bạch hứa hẹn! 07/08/2022 03:36
Chapter 3536 : Lại về thần đô! 07/08/2022 01:36
Chapter 3535 : Cùng Thất công tử giao dịch! 06/08/2022 23:36
Chapter 3534 : A Ninh lai lịch! 06/08/2022 21:36
Chapter 3533 : Gặp lại nhất tiếu mẫn ân cừu! 06/08/2022 19:36
Chapter 3532 : Luân hồi nỗi khổ! 06/08/2022 17:36
Chapter 3531 : Ký ức trước kia cao chót vót tuế nguyệt! 06/08/2022 15:36
Chapter 3530 : Trời sinh một người, tất có một đường! 06/08/2022 13:36
Chapter 3529 : Hắc Ngục chỗ tồn tại! 06/08/2022 11:36
Chapter 3528 : Thất công tử mưu tính sâu xa! 06/08/2022 09:36
Chapter 3527 : Hoang mang trùng điệp! 06/08/2022 07:36
Chapter 3526 : Ta lựa chọn Lâm Đạc! 06/08/2022 05:36
Chapter 3525 : Thiên Ngoại Sơn Trang! 06/08/2022 03:36
Chapter 3524 : Thần Hư động thiên thần chu! 06/08/2022 01:36
Chapter 3523 : Bọn hắn tới 05/08/2022 23:36
Chapter 3522 : Đông Giao Hoang Lâm! 05/08/2022 21:36
Chapter 3521 : Bảy mươi hai thân vệ! 05/08/2022 19:36
Chapter 3520 : Ôn Già cùng Đào Sơn Thập Bát Tiên! 05/08/2022 17:36
Chapter 3519 : Trong trầm mặc bộc phát! 05/08/2022 15:36
Chapter 3518 : Huyết hải thâm cừu! 05/08/2022 13:36
Chapter 3517 : Chuyện cũ năm đó! 05/08/2022 11:36
Chapter 3516 : Nhân định thắng thiên! 05/08/2022 09:36
Chapter 3515 : Giam Thiên Ty! Tát Tinh điện! 05/08/2022 07:36
Chapter 3514 : Đào Sơn Thập Bát Tiên! 05/08/2022 05:36
Chapter 3513 : Chú Tinh biệt viện! 05/08/2022 03:36
Chapter 3512 : Ôn Già vấn đề! 05/08/2022 01:36
Chapter 3511 : Đổi trắng thay đen! 04/08/2022 23:36
Chapter 3510 : Trảm Long đài bên trên gợn sóng! 04/08/2022 21:36
Chapter 3509 : Thành công thoát thân! 04/08/2022 19:36
Chapter 3508 : Cuối cùng gặp nhau! 04/08/2022 17:36
Chapter 3507 : Rút lui! 04/08/2022 15:36
Chapter 3506 : Hỗn loạn! 04/08/2022 13:36
Chapter 3505 : Kiếm Hồ đệ tử đến cũng! 04/08/2022 11:36
Chapter 3504 : Trảm Long đài! 04/08/2022 09:36
Chapter 3503 : Một đạo thánh chiếu! 04/08/2022 07:36
Chapter 3502 : Huynh trưởng? 04/08/2022 05:36
Chapter 3501 : Phân rõ chủ thứ! 04/08/2022 03:36
Chapter 3500 : Dịch Cung! 04/08/2022 01:36
Chapter 3499 : Ký danh đệ tử! Tả tướng! 03/08/2022 23:36
Chapter 3498 : Đạo Tâm Hoàn! 03/08/2022 21:36
Chapter 3497 : Thiên Uy Hầu! 03/08/2022 19:36
Chapter 3496 : Đáng sợ ánh mắt! 03/08/2022 17:36
Chapter 3495 : Máu không đầy sông, kiếm không thu vỏ! 03/08/2022 15:36
Chapter 3494 : Đã lâu không gặp, nhân gian! 03/08/2022 13:36
Chapter 3493 : Đồ cùng chủy thủ hiện! 03/08/2022 11:36
Chapter 3492 : Trở lại nguyên trạng, đại đạo chí giản! 03/08/2022 09:36
Chapter 3491 : Lâm Bạch chi ngộ! 03/08/2022 07:36
Chapter 3490 : Kiếm Tiên Hồng Nông! 03/08/2022 05:36
Chapter 3489 : Ngàn tầng Đạo Lâu! 03/08/2022 03:36
Chapter 3488 : Đạo Lâu hành trình! 03/08/2022 01:36
Chapter 3487 : Thần đô mạch nước ngầm! 02/08/2022 23:36
Chapter 3486 : Xử quyết Tô Tiến! 02/08/2022 21:36
Chapter 3485 : Độc Cô Tinh Hà! 02/08/2022 19:36
Chapter 3484 : Thần đô Kiếm Thánh! 02/08/2022 17:36
Chapter 3483 : Cự hôn! 02/08/2022 15:36
Chapter 3482 : Quán Quân Hầu! 02/08/2022 13:36
Chapter 3481 : Bình thường một kiếm! 02/08/2022 11:36
Chapter 3480 : Điên dại đồng dạng thế công! 02/08/2022 09:36
Chapter 3479 : Quyết chiến! 02/08/2022 07:36
Chapter 3478 : Túc địch? 02/08/2022 05:36
Chapter 3477 : Phù Đồ bị thua! 02/08/2022 03:36
Chapter 3476 : Bách Nhật Thanh Sơn Nhất Trượng Thanh Liên! 02/08/2022 01:36
Chapter 3475 : Quận chúa làm thiếp? 01/08/2022 23:36
Chapter 3474 : Các ngươi đối Lâm Bạch thực lực hoàn toàn không biết gì cả! 01/08/2022 21:36
Chapter 3473 : Thái tử điện hạ tứ hôn! 01/08/2022 19:36
Chapter 3472 : Đại đạo chí giản! 01/08/2022 17:36
Chapter 3471 : Thần cấp võ hồn! Bát Tí Diêm La! 01/08/2022 15:36
Chapter 3470 : Bách Quỷ Dạ Hành! 01/08/2022 13:36
Chapter 3469 : Kịch chiến! Liễu Ngọc Thanh! 01/08/2022 11:36
Chapter 3468 : Quyền Kinh! Phục Thiên Chưởng! 01/08/2022 09:36
Chapter 3467 : Tiến mười tám người mạnh nhất! 01/08/2022 07:36
Chapter 3466 : Ta là tới tuyên chiến! 01/08/2022 05:36
Chapter 3465 : Trận đầu! 01/08/2022 03:36
Chapter 3464 : Luận võ bắt đầu! 01/08/2022 01:36
Chapter 3463 : Thái tử cùng Thập Thất hoàng tử! 31/07/2022 23:36
Chapter 3462 : Tứ đại thân vương! 31/07/2022 21:36
Chapter 3461 : Tam ty Ty Thủ! 31/07/2022 19:36
Chapter 3460 : Cuồn cuộn sóng ngầm! 31/07/2022 17:36
Chapter 3459 : Năm cái cầu thang! 31/07/2022 15:36
Chapter 3458 : Long Đài! 31/07/2022 13:36
Chapter 3457 : Một chiêu! Một kiếm! 31/07/2022 11:36
Chapter 3456 : Thiên Sát Khôi Lỗi! 31/07/2022 09:36
Chapter 3455 : Đấu vòng loại! 31/07/2022 07:36
Chapter 3454 : Đại công tử cùng Cơ Ngộ! 31/07/2022 05:36
Chapter 3453 : Các phương vân động! 31/07/2022 03:36
Chapter 3452 : Cổ quái! 31/07/2022 01:36
Chapter 3451 : Một kiếm này, thiên hạ vô song! 30/07/2022 23:36
Chapter 3450 : Đối chọi gay gắt! 30/07/2022 21:36
Chapter 3449 : Lãnh Kiếm thù! 30/07/2022 19:36
Chapter 3448 : Việc vui liên tục! 30/07/2022 17:36
Chapter 3447 : Lâm Bạch mưu! 30/07/2022 15:36
Chapter 3446 : Đồ đao lại xuất hiện! 30/07/2022 13:36
Chapter 3445 : Đại hoạch toàn thắng! 30/07/2022 11:36
Chapter 3444 : Chiến cuộc quỷ quyệt khó dò! 30/07/2022 09:36
Chapter 3443 : Thiên Tâm đạo trưởng cừu nhân! 30/07/2022 07:36
Chapter 3442 : Kiếm Minh Thập Nhị Nha, đi theo ta! 30/07/2022 05:36
Chapter 3441 : Ngự Tiền đại tướng! 30/07/2022 03:36
Chapter 3440 : Thanh tẩy! 30/07/2022 01:36
Chapter 3439 : Bất Lương phủ phủ thừa! 29/07/2022 23:36
Chapter 3438 : Ngự Tiền đại tướng phủ nổi lên! 29/07/2022 21:36
Chapter 3437 : Luyện Ngục Thất Thập Nhị Sát! 29/07/2022 19:36
Chapter 3436 : Đông Điên truyền đạo! 29/07/2022 17:36
Chapter 3435 : Xa Tử Chân! 29/07/2022 15:36
Chapter 3434 : Phá tám mươi tầng! 29/07/2022 13:36
Chapter 3433 : Địa Sát Khôi Lỗi! 29/07/2022 11:36
Chapter 3432 : Liên tiếp phá hai cảnh! 29/07/2022 09:36
Chapter 3431 : Năm đó ân oán! 29/07/2022 07:36
Chapter 3430 : Thần đô Kiếm Thánh! 29/07/2022 05:36
Chapter 3429 : Thái tử điện hạ! Triệu Chi Vũ! 29/07/2022 03:36
Chapter 3428 : Thái tử thân vệ! Vương Qua! 29/07/2022 01:36
Chapter 3427 : Tiểu tình lang? 28/07/2022 23:36
Chapter 3426 : Tiêu Tông cái chết! 28/07/2022 21:36
Chapter 3425 : Tinh Thần Cổ Quyền! 28/07/2022 19:36
Chapter 3424 : Thiên địa vì mai táng! 28/07/2022 17:36
Chapter 3423 : Thế lực khắp nơi cướp giật! 28/07/2022 15:36
Chapter 3422 : Cổ quái linh dược? 28/07/2022 13:36
Chapter 3421 : Thiên Uy thành! 28/07/2022 11:36
Chapter 3420 : Cả đời sở học, đều là giết người! 28/07/2022 09:36
Chapter 3419 : Ta có lẽ lâu không giết người! 28/07/2022 07:36
Chapter 3418 : Gặp lại Kiếm Hồ dư nghiệt! 28/07/2022 05:36
Chapter 3417 : Đạo Lâu! 28/07/2022 03:36
Chapter 3416 : Đoạt chính! Đoạt quyền! 28/07/2022 01:36
Chapter 3415 : Thất công tử! Tiền Đa Đa! 27/07/2022 23:36
Chapter 3414 : Thiên Bảo Lâu thành! 27/07/2022 21:36
Chapter 3413 : Dương Điện mệnh lệnh! 27/07/2022 19:36
Chapter 3412 : Thu hoạch tương đối khá! 27/07/2022 17:36
Chapter 3411 : Đánh bại Tư Đồ Thanh Mạc! 27/07/2022 15:36
Chapter 3410 : Kịch chiến! 27/07/2022 13:36
Chapter 3409 : Tư Đồ Thanh Mạc! 27/07/2022 11:36
Chapter 3408 : Chúc Kính trình diện! 27/07/2022 09:36
Chapter 3407 : Xông lâu! 27/07/2022 07:36
Chapter 3406 : Long Cốt Đan! 27/07/2022 05:36
Chapter 3405 : Vân Tiêu Lâu! 27/07/2022 03:36
Chapter 3404 : Hoàn chỉnh Ngũ Hành Thần Lôi Quyết! 27/07/2022 01:36
Chapter 3403 : Thanh Trúc Kiếm! 26/07/2022 23:36
Chapter 3402 : Đánh đòn phủ đầu! 26/07/2022 21:36
Chapter 3401 : Dương Điện phó điện chủ! Đông Điên! 26/07/2022 19:36
Chapter 3400 : Chiêu Nguyệt mê tung! 26/07/2022 17:36
Chapter 3399 : Kiếm Hồ dư nghiệt! Diệp Thanh Tuyết! 26/07/2022 15:36
Chapter 3398 : Ám độ trần thương! 26/07/2022 13:36
Chapter 3397 : Phong nguyệt như kiếm! 26/07/2022 11:36
Chapter 3396 : Ám sát! 26/07/2022 09:36
Chapter 3395 : Hoa Hà chèo thuyền du ngoạn! 26/07/2022 07:36
Chapter 3394 : Thái phó con trai độc nhất! Bạch Hiểu! 26/07/2022 05:36
Chapter 3393 : Cầm sư! Hồng Cơ! 26/07/2022 03:36
Chapter 3392 : Ăn mừng! 26/07/2022 01:36
Chapter 3391 : Vậy thì thắng? 25/07/2022 23:36
Chapter 3390 : Quyết chiến! 25/07/2022 21:36
Chapter 3389 : Trần Viện tiểu bỉ! 25/07/2022 19:36
Chapter 3388 : Võ Đức Hầu! 25/07/2022 17:36
Chapter 3387 : Hóa bướm! 25/07/2022 15:36
Chapter 3386 : Hương Sơn khổ tu! 25/07/2022 13:36
Chapter 3385 : Cổ quái Lâm Bạch! 25/07/2022 11:36
Chapter 3384 : Hiện tại, ngươi còn muốn ta dạy nàng sao? 25/07/2022 09:36
Chapter 3383 : Ghen ghét! Đỏ mắt! 25/07/2022 07:36
Chapter 3382 : Mộ Dung Băng đạo sư! 25/07/2022 05:36
Chapter 3381 : Khắc địch chế thắng chi pháp! 25/07/2022 03:36
Chapter 3380 : Ba loại bản sự! 25/07/2022 01:36
Chapter 3379 : Phá kén thành bướm! 24/07/2022 23:36
Chapter 3378 : Ba cái điều kiện! 24/07/2022 21:36
Chapter 3377 : Đoàn Long! 24/07/2022 19:36
Chapter 3376 : Tiểu quận chúa chịu nhục! 24/07/2022 17:36
Chapter 3375 : Đại quận chúa! Thủy Vân Mộng! 24/07/2022 15:36
Chapter 3374 : Hương Sơn! 24/07/2022 13:36
Chapter 3373 : Tăng lên hộ vệ! 24/07/2022 11:36
Chapter 3372 : Thiết Kiếm Hầu! 24/07/2022 09:36
Chapter 3371 : Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn! 24/07/2022 07:36
Chapter 3370 : Cùng ngươi chơi đùa! 24/07/2022 05:36
Chapter 3369 : Làm khó dễ! 24/07/2022 03:36
Chapter 3368 : Vạn Tinh phủ! Thiết Kiếm hầu phủ! 24/07/2022 01:36
Chapter 3367 : Tân chủ tử? 23/07/2022 23:36
Chapter 3366 : Phủ định thể hiện quyền uy! 23/07/2022 21:36
Chapter 3365 : Tam đường chung thẩm! Buổi trưa đã đến! 23/07/2022 19:36
Chapter 3364 : Đại cục đã định! 23/07/2022 17:36
Chapter 3363 : Loạn trong! 23/07/2022 15:36
Chapter 3362 : Hai người này không giết không được! 23/07/2022 13:36
Chapter 3359 : Sáu đường mười hai quạ! 23/07/2022 11:36
Chapter 3358 : Bạch Hạc trưởng lão! 23/07/2022 09:36
Chapter 3357 : Chiêu mộ! 23/07/2022 07:36
Chapter 3355 : 20 vị trí đầu! 23/07/2022 05:36
Chapter 3354 : Dạ Nha Vũ! 23/07/2022 03:36
Chapter 3353 : Liễu Đao! 23/07/2022 01:36
Chapter 3352 : Túy Mộng Các luận võ! 22/07/2022 23:36
Chapter 3351 : Phong mang tất lộ! 22/07/2022 21:36
Chapter 3350 : Hồng Tố rời đi! 22/07/2022 19:36
Chapter 3349 : Dạ Đế đại nhân! 22/07/2022 17:36
Chapter 3348 : Kiếm Minh! 22/07/2022 15:36
Chapter 3347 : Phủ Hữu Tướng! Quyền Quang! 22/07/2022 13:36
Chapter 3346 : Dạ phu nhân! 22/07/2022 11:36
Chapter 3345 : Phong ba hàng tức! 22/07/2022 09:36
Chapter 3344 : Lại đến Hồng Minh! 22/07/2022 07:36
Chapter 3343 : Sát Tinh tới cửa! 22/07/2022 05:36
Chapter 3342 : Một tên cũng không để lại! 22/07/2022 03:36
Chapter 3341 : Tối nay gió lớn! 22/07/2022 01:36
Chapter 3340 : Ba mặt gián điệp! 21/07/2022 23:36
Chapter 3339 : Thần bí kiếm tu! 21/07/2022 21:36
Chapter 3338 : Giải thoát! 21/07/2022 19:36
Chapter 3337 : Cầm đạo quyết đấu! 21/07/2022 17:36
Chapter 3336 : Hoàng Tuyền Quyết! 21/07/2022 15:36
Chapter 3335 : Xích Tiêu Lệnh! 21/07/2022 13:36
Chapter 3334 : Xuân Giang Dạ Khúc! 21/07/2022 11:36
Chapter 3333 : Mười bảy nhạc sĩ cùng Hồng Tố! 21/07/2022 09:36
Chapter 3332 : Xuân Phong các! 21/07/2022 07:36
Chapter 3331 : Long Đình Phượng Các! 21/07/2022 05:36
Chapter 3330 : Gặp lại Tô Tiến! 21/07/2022 03:36
Chapter 3329 : Thiên Tử phủ! Huyền Kiếm Ty! 21/07/2022 01:36
Chapter 3328 : Mục Dạ! Mộc Hồng Hoa! 20/07/2022 23:36
Chapter 3327 : La Võng! 20/07/2022 21:36
Chapter 3326 : Tô Tiểu Thiên! 20/07/2022 19:36
Chapter 3325 : Mọi người tự quét tuyết trước cửa! 20/07/2022 17:36
Chapter 3324 : Hồng Minh cùng Hắc Minh! 20/07/2022 15:36
Chapter 3323 : Đông giáp ngõ hẻm! 20/07/2022 13:36
Chapter 3322 : Bất Lương phủ! 20/07/2022 11:36
Chapter 3321 : Thiết Kiếm hầu phủ! Thủy Thu Điệp! 20/07/2022 09:36
Chapter 3320 : Đến thần đô! 20/07/2022 07:36
Chapter 3319 : Lý Phi Bạch cái chết! 20/07/2022 05:36
Chapter 3318 : Gặp lại cố nhân! Hồng Tố! 20/07/2022 03:36
Chapter 3317 : Nữ tử áo đỏ! 20/07/2022 01:36
Chapter 3316 : Lăng Ba Kiếm Ảnh Khúc! 19/07/2022 23:36
Chapter 3315 : Hải Xuyên Lý gia! 19/07/2022 21:36
Chapter 3314 : Thần đô nước! Sâu không lường được! 19/07/2022 19:36
Chapter 3313 : Thánh Đế bế quan! 19/07/2022 17:36
Chapter 3312 : Lên đường! Thần đô! 19/07/2022 15:36
Chapter 3311 : Trương gia bị diệt! 19/07/2022 13:36
Chapter 3310 : Kiếm hoàn! 19/07/2022 11:36
Chapter 3309 : Lâm Bạch trở về! 19/07/2022 09:36
Chapter 3308 : Giết ra một đường máu! 19/07/2022 07:36
Chapter 3307 : Trảm thảo! 19/07/2022 05:36
Chapter 3306 : Lương lão! Chu lão! 19/07/2022 03:36
Chapter 3305 : Huyền Kiếm Ty trở về! 19/07/2022 01:36
Chapter 3304 : Ngươi chỗ cầu? 18/07/2022 23:36
Chapter 3303 : Kịch chiến Long Hà Thái Thú! 18/07/2022 21:36
Chapter 3302 : Ngươi đến tột cùng là quái vật gì? 18/07/2022 19:36
Chapter 3301 : Tóc trắng huyết mâu! Huyền Đồng! 18/07/2022 17:36
Chapter 3300 : Ta vốn là giang hồ người rảnh rỗi! 18/07/2022 15:36
Chapter 3299 : Ven đường tửu quán! 18/07/2022 13:36
Chapter 3298 : Thanh Tùng thành! 18/07/2022 11:36
Chapter 3297 : Huyền Kiếm Ty Chưởng Kiếm Sứ! 18/07/2022 09:36
Chapter 3296 : Huyền Đồng danh tiếng! 18/07/2022 07:36
Chapter 3295 : Tiểu thông minh Mã Hạo! 18/07/2022 05:36
Chapter 3294 : Hà Linh thành đại kiếp! 18/07/2022 03:36
Chapter 3293 : Hà Linh thành chi lệnh! 18/07/2022 01:36
Chapter 3292 : Hung danh mới nổi lên! 17/07/2022 23:36
Chapter 3291 : Huyền Đồng đại nhân! 17/07/2022 21:36
Chapter 3290 : Nói láo, nhất định phải bịa chuyện hoàn mỹ không một tì vết! 17/07/2022 19:36
Chapter 3289 : Đòi một lời giải thích? 17/07/2022 17:36
Chapter 3288 : Họa sát thân! 17/07/2022 15:36
Chapter 3287 : Hà Linh thành! Mã gia! 17/07/2022 13:36
Chapter 3286 : Tà Ảnh tông yêu nhân? 17/07/2022 11:36
Chapter 3285 : Cổ quái người! 17/07/2022 09:36
Chapter 3284 : Phá kiếm pháp 17/07/2022 07:36
Chapter 3283 : Tóc trắng ma đồ! 17/07/2022 05:36
Chapter 3282 : Hắn có thể! 17/07/2022 03:36
Chapter 3281 : Hoa nở nhị độ! 17/07/2022 01:36
Chapter 3280 : Thảm liệt một trận chiến! 16/07/2022 23:36
Chapter 3279 : Kịch chiến! 16/07/2022 21:36
Chapter 3278 : Không cần lại trốn! 16/07/2022 19:36
Chapter 3277 : Đào mệnh! 16/07/2022 17:36
Chapter 3276 : Quân lâm thiên hạ! 16/07/2022 15:36
Chapter 3275 : Đạo quả! 16/07/2022 13:36
Chapter 3274 : Trận thứ ba! Phi Thăng điện! 16/07/2022 11:36
Chapter 3273 : Lục đại thế lực! 16/07/2022 09:36
Chapter 3272 : Cửu sắc hoa! 16/07/2022 07:36
Chapter 3271 : Giết! 16/07/2022 05:36
Chapter 3270 : Đoạt! 16/07/2022 03:36
Chapter 3269 : Chúng sinh vì thảo ta là đao! 16/07/2022 01:36
Chapter 3268 : Thảo Mộc Chi Trận! 15/07/2022 23:36
Chapter 3267 : Xông! 15/07/2022 21:36
Chapter 3266 : Thủ hộ thạch linh! 15/07/2022 19:36
Chapter 3265 : Đại Địa Chi Trận! 15/07/2022 17:36
Chapter 3264 : Chém Bạch Long! 15/07/2022 15:36
Chapter 3263 : Tử Vi Đan! 15/07/2022 13:36
Chapter 3262 : Khuất nhục lưỡng hùng! 15/07/2022 11:36
Chapter 3261 : Cá chết lưới rách! 15/07/2022 09:36
Chapter 3260 : Oan oan tương báo! 15/07/2022 07:36
Chapter 3259 : Thương Sinh điện! 15/07/2022 05:36
Chapter 3258 : Muôn dân bái ta! 15/07/2022 03:36
Chapter 3257 : Ân oán! 15/07/2022 01:36
Chapter 3256 : Dược Vương Tham! 14/07/2022 23:36
Chapter 3255 : Linh Dược viên! 14/07/2022 21:36
Chapter 3254 : Diệu Ngọc tiên tử! Bạch Mạn 14/07/2022 19:36
Chapter 3253 : Thập Cửu hoàng tử! 14/07/2022 17:36
Chapter 3252 : Chia ra làm việc! 14/07/2022 15:36
Chapter 3251 : Liệt Thiên Kiếm Pháp! Đoạn hà! 14/07/2022 13:36
Chapter 3250 : Kịch chiến Vô Đạo công tử! 14/07/2022 11:36
Chapter 3249 : Sinh biệt ly! 14/07/2022 09:36
Chapter 3248 : Vô Đạo công tử! Ngạc Long! 14/07/2022 07:36
Chapter 3247 : Phiền toái! 14/07/2022 05:36
Chapter 3246 : Tàn Dương tông đệ tử! 14/07/2022 03:36
Chapter 3245 : Tử Kim Lý Ngư Lô! 14/07/2022 01:36
Chapter 3244 : Cá chép hóa rồng 13/07/2022 23:36
Chapter 3243 : Tầm bảo hành trình! 13/07/2022 21:36
Chapter 3242 : Triệu Trụ cái chết! 13/07/2022 19:36
Chapter 3241 : Lực phá thiên quân! 13/07/2022 17:36
Chapter 3240 : Hoành hành vô kỵ! 13/07/2022 15:36
Chapter 3239 : Thạch Đồng thành! Cao Ly! 13/07/2022 13:36
Chapter 3238 : Trương Chính Thanh tin tức! 13/07/2022 11:36
Chapter 3237 : Cô nãi nãi! Lý Khinh Tâm! 13/07/2022 09:36
Chapter 3236 : Giao Dịch Phường! 13/07/2022 07:36
Chapter 3235 : Bá Đao thành! Thẩm Thiên Lãng! 13/07/2022 05:36
Chapter 3233 : Trường Sinh điện! 13/07/2022 03:36
Chapter 3232 : Minh Nguyệt Đông Thăng! 13/07/2022 01:36
Chapter 3231 : Kịch chiến Tả Tung! 12/07/2022 23:36
Chapter 3230 : Tới tìm thù? 12/07/2022 21:36
Chapter 3229 : Có thực lực, tự nhiên bá đạo! 12/07/2022 19:36
Chapter 3228 : Tào sư huynh! 12/07/2022 17:36
Chapter 3227 : Oan gia ngõ hẹp! 12/07/2022 15:36
Chapter 3226 : Bá Đao thành! Thẩm gia! 12/07/2022 13:36
Chapter 3225 : Thanh Thạch trấn! 12/07/2022 11:36
Chapter 3224 : Trảm Nguyệt Cửu Kiếm! 12/07/2022 09:36
Chapter 3223 : Mục đích minh xác! 12/07/2022 07:36
Chapter 3222 : Hắc Ngục tử tù! 12/07/2022 05:36
Chapter 3221 : Bạch Long bí cảnh! 12/07/2022 03:36
Chapter 3220 : Toàn bộ Trương gia đều là phế vật? 12/07/2022 01:36
Chapter 3219 : Liên tiếp bại bảy trận! 11/07/2022 23:36
Chapter 3218 : Thất Tử Liên Tâm Trận! 11/07/2022 21:36
Chapter 3217 : Triệu gia khiêu chiến! 11/07/2022 19:36
Chapter 3216 : Thánh Huyết Đan! 11/07/2022 17:36
Chapter 3215 : Trương Chính Thanh! 11/07/2022 15:36
Chapter 3214 : Một đêm chợt giàu? 11/07/2022 13:36
Chapter 3213 : Không thể tưởng tượng! 11/07/2022 11:36
Chapter 3212 : Thiên Diệp thành! Trương gia! 11/07/2022 09:36
Chapter 3211 : Đại Thanh Thiên Trảm Ma Kiếm! 11/07/2022 07:36
Chapter 3210 : Long Hà Thái Thú! 11/07/2022 05:36
Chapter 3209 : Thiên Thần giới! Nam Minh Đạo Tôn! 11/07/2022 03:36
Chapter 3208 : Giang Hồ Vô Lệ! 11/07/2022 01:36
Chapter 3207 : Kiếm Hồ! Kiếm Kinh! 10/07/2022 23:36
Chapter 3206 : Ngũ đại kinh văn! 10/07/2022 21:36
Chapter 3205 : Kiếm Hồ! 10/07/2022 19:36
Chapter 3204 : Lão giả dơ bẩn! Tô Tiến! 10/07/2022 17:36
Chapter 3203 : Quét ngang quần hùng! 10/07/2022 15:36
Chapter 3202 : Thời vận không đủ! 10/07/2022 13:36
Chapter 3201 : Thái Thú Vệ! 10/07/2022 11:36
Chapter 3200 : Long Hà quận! Thanh Vân thành! 10/07/2022 09:36
Chapter 3199 : Thánh quốc tam ty! 10/07/2022 07:36
Chapter 3198 : Mạc thúc thúc? 10/07/2022 05:36
Chapter 3197 : Kiếm đã xuất vỏ! 10/07/2022 03:36
Chapter 3196 : Thập Thất hoàng tử sứ giả! 10/07/2022 01:36
Chapter 3195 : Mũi kiếm hướng chỗ! Trung Ương Thánh Quốc! 09/07/2022 23:36
Chapter 3194 : Tuyệt đại phong thái! 09/07/2022 21:36
Chapter 3193 : Không chịu nổi một kích! 09/07/2022 19:36
Chapter 3192 : Trong núi không lão hổ! 09/07/2022 17:36
Chapter 3191 : Khách không mời mà đến! 09/07/2022 15:36
Chapter 3190 : Trung Hà Hầu! Thế tử! 09/07/2022 13:36
Chapter 3189 : Trung Hà vực! 09/07/2022 11:36
Chapter 3188 : Lâm Bạch cùng Thần Võ quốc! 09/07/2022 09:36
Chapter 3187 : Vu Hạc khiêu khích! 09/07/2022 07:36
Chapter 3186 : Trung Ương Thánh Quốc! Mở màn kéo ra! 09/07/2022 05:36
Chapter 3185 : Kiếm Thần Hải! 09/07/2022 03:36
Chapter 3184 : Chạy thoát! 09/07/2022 01:36
Chapter 3183 : Ma thân lại hủy! 08/07/2022 23:36
Chapter 3182 : Ngụy thần! 08/07/2022 21:36
Chapter 3181 : Liên tục phá phòng! 08/07/2022 19:36
Chapter 3180 : Kế hoạch bắt đầu! 08/07/2022 17:36
Chapter 3179 : Thương nghị kế hoạch! 08/07/2022 15:36
Chapter 3178 : Thiên hạ công địch! 08/07/2022 13:36
Chapter 3177 : Phù đạo! Kiếp đạo! 08/07/2022 11:36
Chapter 3176 : Khói lửa bốc lên! 08/07/2022 09:36
Chapter 3175 : Hi vọng hết thảy thuận lợi! 08/07/2022 07:36
Chapter 3174 : Thôn Thiên Long Xà! 08/07/2022 05:36
Chapter 3173 : Thần Võ quốc đại quân! 08/07/2022 03:36
Chapter 3172 : Luân Hồi Chi Tử! 08/07/2022 01:36
Chapter 3171 : Huyết Yêu Vương! 07/07/2022 23:36