Kiến Long

Kien Long

Tác giả : Thái Dương Khuẩn

Thể loại : Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn, Bách Hợp, Trọng Sinh, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 20/04/2023 18:37

Tình trạng : 133 / 135 Chapter

Lượt xem: 16179

Tác giả: Thái Dương Khuẩn Thể loại: Tiên hiệp, Huyền Huyễn, Trọng Sinh, Bách Hợp, Cổ Đại Giới thiệu: Người ta đều cho rằng, gia đình không tầm thường ắt thế hệ sau không kém, phụ tài giỏi cỡ này, nhi nữ cũng không kém đi đằng nào được (*) (*)Hổ phụ vô khuyển tử: giống như câu thành ngữ "Hổ phụ sinh hổ tử" của Việt Nam, ý chỉ người cha có tài thì tất nhiên không sinh ra người con bất tài. Nhưng mà ngặt nỗi, Cố phù Du cố tình lại là một người rất tầm thường, người khác cảm thấy châm chọc vô cùng, làm sao Cố Vạn Bằng lại sinh ra đời sau kém cỏi như vậy được
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 133 : Vạn vật đổi mới 21/04/2023 19:37
Chapter 132 : Khẽ vuốt 21/04/2023 17:37
Chapter 131 : Lập tông 21/04/2023 15:37
Chapter 130 : Mắng trời 21/04/2023 13:37
Chapter 129 : Tân sinh 21/04/2023 11:37
Chapter 128 : Thích nô 21/04/2023 09:37
Chapter 127 : Cưới ta 21/04/2023 07:37
Chapter 126 : Cuồng phong 21/04/2023 05:37
Chapter 125 : Bế tắc 21/04/2023 03:37
Chapter 124 : Ta yêu ngươi 21/04/2023 01:37
Chapter 123 : Ba lần triệu hoán 20/04/2023 23:37
Chapter 122 : Cộng hưởng 20/04/2023 21:37
Chapter 121 : Xích Tử 20/04/2023 19:37
Chapter 120 : Thương hải tang điền, quyết chí thề không đổi 20/04/2023 17:37
Chapter 119 : Ngươi có thể... ??ể Tiểu Bạch Long phong trận 20/04/2023 15:37
Chapter 118 : Ta đã bị người đóng dấu 20/04/2023 13:37
Chapter 117 : Mượn đao giết người 20/04/2023 11:37
Chapter 116 : Từ nơi sâu xa tự có định số 20/04/2023 09:37
Chapter 115 : Ta có chút khó chịu 20/04/2023 07:37
Chapter 114 : Ngươi yêu nàng sao? 20/04/2023 05:37
Chapter 113 : Tất cả đều cho ngươi 20/04/2023 03:37
Chapter 112 : Chung Mị Sơ cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi thiên tính 20/04/2023 01:37
Chapter 111 : Ngươi có tin ta hay không? 19/04/2023 23:37
Chapter 110 : Vĩnh viễn không quên 19/04/2023 21:37
Chapter 109 : Đánh không lại ngươi tới làm gì 19/04/2023 19:37
Chapter 108 : Ta muốn gặp nàng 19/04/2023 17:37
Chapter 107 : Phiên ngoại 4 19/04/2023 15:37
Chapter 106 : Phiên ngoại 3 19/04/2023 13:37
Chapter 105 : Phiên ngoại 2 19/04/2023 11:37
Chapter 104 : Phiên ngoại 1 19/04/2023 09:37
Chapter 103 19/04/2023 07:37
Chapter 102 19/04/2023 05:37
Chapter 101 19/04/2023 03:37
Chapter 100 19/04/2023 01:37
Chapter 99 18/04/2023 23:37
Chapter 98 18/04/2023 21:37
Chapter 97 18/04/2023 19:37
Chapter 96 18/04/2023 17:37
Chapter 95 18/04/2023 15:37
Chapter 94 18/04/2023 13:37
Chapter 93 18/04/2023 11:37
Chapter 92 18/04/2023 09:37
Chapter 91 18/04/2023 07:37
Chapter 90 18/04/2023 05:37
Chapter 89 18/04/2023 03:37
Chapter 88 18/04/2023 01:37
Chapter 87 17/04/2023 23:37
Chapter 86 17/04/2023 21:37
Chapter 85 17/04/2023 19:37
Chapter 84 17/04/2023 17:37
Chapter 83 17/04/2023 15:37
Chapter 82 17/04/2023 13:37
Chapter 81 17/04/2023 11:37
Chapter 80 17/04/2023 09:37
Chapter 79 17/04/2023 07:37
Chapter 78 17/04/2023 05:37
Chapter 77 17/04/2023 03:37
Chapter 76 17/04/2023 01:37
Chapter 75 16/04/2023 23:37
Chapter 74 16/04/2023 21:37
Chapter 73 16/04/2023 19:37
Chapter 72 16/04/2023 17:37
Chapter 71 16/04/2023 15:37
Chapter 70 16/04/2023 13:37
Chapter 69 16/04/2023 11:37
Chapter 68 16/04/2023 09:37
Chapter 67 16/04/2023 07:37
Chapter 66 16/04/2023 05:37
Chapter 65 16/04/2023 03:37
Chapter 64 16/04/2023 01:37
Chapter 63 15/04/2023 23:37
Chapter 62 : 62: Hồn Đoạn Ly Hận Thiên 29/10/2022 09:28
Chapter 61 : 61: Đều Là Thú Trong Lồng 29/10/2022 07:28
Chapter 60 : 60: Đây Là Một Thanh Đao 29/10/2022 05:28
Chapter 59 : 59: Quyển 1 - 29/10/2022 03:28
Chapter 58 : 58: Quân Tâm Nói Không Tin 29/10/2022 01:28
Chapter 57 : 57: Không Có Tiêu Đề Hay 28/10/2022 23:28
Chapter 56 : 56: Cường Thủ Giả Tất Hậu Vô Công 28/10/2022 21:28
Chapter 55 : 55: Tượng Hữu Nha Dĩ Thần Kỳ Thân 28/10/2022 19:28
Chapter 54 : 54: Đông Nam Chiến Hỏa Ba Ngàn Dặm 28/10/2022 17:28
Chapter 53 : 53: Hóa Long Thân Thiếp Thân Sắp Đặt 28/10/2022 15:28
Chapter 52 : 52: Mưu Cầu Đường Sống Cửu Tử Nhất Sinh 28/10/2022 13:28
Chapter 51 : 51: Nghịch Thiên Mệnh Huyền Tôn Niêm Hoa 28/10/2022 11:28
Chapter 50 : 50: Chưa Nghĩ Ra Lấy Tiêu Đề Gì 28/10/2022 09:28
Chapter 49 : 49: Kẻ Địch Dễ Phòng Cướp Nhà Khó Phòng 28/10/2022 07:28
Chapter 48 : 48: Xuyên Hai Cánh Khó Thoát Cạm Bẫy 28/10/2022 05:28
Chapter 47 : 47: Yên Vui Hương Đưa Tay Là Có Thể Chạm Tới 28/10/2022 03:28
Chapter 46 : 46: Không Hiểu Tương Tư Uổng Đoạn Trường 28/10/2022 01:28
Chapter 45 : 45: Máu Mủ Tình Thâm Thù Không Biết 27/10/2022 23:28
Chapter 44 : 44: Đơn Giản Minh Tranh Cùng Ám Đấu 27/10/2022 21:28
Chapter 43 : 43: Phụ Cùng Tử Hỗ Đoạn Ruột Gan 27/10/2022 19:28
Chapter 42 : 42: Nhất Khang Phế Phủ Người Phương Nào Nghe 27/10/2022 17:28
Chapter 41 : 41: Nam Chúc Làm Thuốc Trị Bệnh Trầm Kha 27/10/2022 15:28
Chapter 40 : 40: Thế Gian An Đến Song Toàn Pháp 27/10/2022 13:28
Chapter 39 : 39: Bên Ngoài Tam Thập Tam Trọng Thiên Lạnh Giá 27/10/2022 11:28
Chapter 38 : 38: Thế Gian Ác Giả Gặp Khó Bình 27/10/2022 09:28
Chapter 37 : 37: Vạn Trượng Phong Ba Từ Hôm Nay 27/10/2022 07:28
Chapter 36 : 36: Bát Quái Trận Giấu Diếm Yểm Nhĩ Linh 27/10/2022 05:28
Chapter 35 : 35: Cửu Khúc Liên Hoàn Hội Nhập Mê Đồ 27/10/2022 03:28
Chapter 34 : 34: Ngũ Sĩ Lục Nhập Cửu Cung Bát Quái 27/10/2022 01:28
Chapter 33 : 33: Hổ Lang Tâm Tả Gia Cường Đón Dâu 26/10/2022 23:28
Chapter 32 : 32: Chợ Tận Đổi Đường Thành Tiêu Dao 26/10/2022 21:28
Chapter 31 : 31: Lấy Được Kỳ Môn Đêm Trên Sườn Núi Tinh Nguyệt 26/10/2022 19:28
Chapter 30 : 30: Tỷ Có Nghe Qua Một Chuyện Xưa 26/10/2022 17:28
Chapter 29 : 29: Đạp Tiên Đồ Ta Muốn Trên Cửu Thiên 26/10/2022 15:28
Chapter 28 : 28: Tổn Thương Người Lấy Lời Sâu Với Mâu Kích 26/10/2022 13:28
Chapter 27 : 27: Đến Trứng Rồng Song Xu Vào Nơi Hiểm Yếu 26/10/2022 11:28
Chapter 26 : 26: Nguyệt Hòe Ảnh Hạ Bạch Tụ Uấn Lệ 26/10/2022 09:28
Chapter 25 : 25: Sinh Tử Đấu A Man Thiết Diệu Kế 26/10/2022 07:28
Chapter 24 : 24: Hào Ném Trăm Vạn Một Tranh Kỳ Thạch 26/10/2022 05:28
Chapter 23 : 23: Nghé Con Mới Sinh Du Tẩu Thị Môn 26/10/2022 03:28
Chapter 22 : 22: Kiều Man Nữ Không Rõ Nhân Gian Tình 26/10/2022 01:28
Chapter 21 : 21: Quỳ Từ Đường Song Xu Luận Luân Thường 25/10/2022 23:28
Chapter 20 : 20: Mệnh Phú Quý Là Do Trời Không Phải Do Người 25/10/2022 21:28
Chapter 19 : 19: Nam Chúc Say Rượu A Man Dấu Ấn 25/10/2022 19:28
Chapter 18 : 18: Ẩm Tuyết Tựa Vào Lan Can Hồng Tụ Quăng Hương 25/10/2022 17:28
Chapter 17 : 17: Nộ Phạm Thiên Uy 25/10/2022 15:28
Chapter 16 : 16: Gặp Lại Thanh Loan 25/10/2022 13:28
Chapter 15 : 15: Gặp Lại Thanh Loan 25/10/2022 11:28
Chapter 14 : 14: Một Ngày Nào Đó 25/10/2022 09:28
Chapter 13 : 13: Thạch Nữ Cổ Trận 25/10/2022 07:28
Chapter 12 : 12: Nhị Châu Hàn Cung 25/10/2022 05:28
Chapter 11 : 11: Cho Ngươi Được Phúc 25/10/2022 03:28
Chapter 10 : 10: Lỗi Thời Vô Song 25/10/2022 01:28
Chapter 9 : 9: Xui Xẻo Đầu Tiên 24/10/2022 23:28
Chapter 8 : 8: Không Muốn Lấy Tiêu Đề 24/10/2022 21:28
Chapter 7 : 7: Địa Tàng 24/10/2022 19:28
Chapter 6 : 6: Tiên Lạc 24/10/2022 17:28
Chapter 5 : 5: Lệnh Sắc 24/10/2022 15:28
Chapter 4 : 4: Xảo Ngôn 24/10/2022 13:28
Chapter 3 : 3: Trục Lộc 24/10/2022 11:28
Chapter 2 : 2: Nam Chúc Quân 24/10/2022 09:28
Chapter 1 : 1: Vào Sơn Môn 24/10/2022 07:28

comment

Có thể bạn thích xem

Kiến Lộc - Kien Loc

Cập nhật lúc : 02/02/2023 05:28

Tình trạng : 50 / 50 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Minh Dực Kiến - Minh Duc Kien

Cập nhật lúc : 06/04/2018 02:42

Tình trạng : 1 / 1 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tương Kiến Hoan - Tuong Kien Hoan

Cập nhật lúc : 12/09/2019 09:01

Tình trạng : 1 / 1 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Con Kiến Hôi - Con Kien Hoi

Cập nhật lúc : 28/05/2023 10:58

Tình trạng : 30 / 30 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Ngôn Tình, Đoản Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tham Kiến Cửu Thúc - Tham Kien Cuu Thuc

Cập nhật lúc : 10/01/2022 12:29

Tình trạng : 42 / 44 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Gia Đấu, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Lục Địa Kiện Tiên - Luc Đia Kien Tien

Cập nhật lúc : 28/04/2022 05:28

Tình trạng : 61 / 63 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tái Kiến Lan Lăng - Tai Kien Lan Lang

Cập nhật lúc : 18/08/2023 20:00

Tình trạng : 94 / 96 Chapter

Thể loại: Bách Hợp, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đường Phong Chi Thừa Kiền - Đuong Phong Chi Thua Kien

Cập nhật lúc : 20/08/2018 00:00

Tình trạng : 77 / 77 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cung Đấu, Điền Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Kiến Tạo Thế Gia Hệ Thống - Kien Tao The Gia He Thong

Cập nhật lúc : 14/10/2019 21:23

Tình trạng : 39 / 41 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thỏ Đáng Eo Bái Kiến Hoàng Thượng! - Tho Đang Eo Bai Kien Hoang Thuong!

Cập nhật lúc : 19/09/2019 23:00

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Xuyên Không, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Ôn Nhu - Khan Bat Kien Nhi Đich Ôn Nhu

Cập nhật lúc : 15/05/2019 04:12

Tình trạng : 108 / 108 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Hậu Duệ Kiếm Thần - Hau Due Kiem Than

Cập nhật lúc : 22/09/2023 11:01

Tình trạng : 1590 / 1592 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.347

Đọc truyện

Đỉnh Phong Thiên Hạ - Đinh Phong Thien Ha

Cập nhật lúc : 22/09/2023 18:28

Tình trạng : 485 / 487 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi - Tong Tai Daddy, Mami Lai Tron Roi

Cập nhật lúc : 22/09/2023 13:59

Tình trạng : 536 / 538 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.236

Đọc truyện

Người Vợ Bất Đắc Dĩ Của Tổng Tài - Nguoi Vo Bat Đac Di Cua Tong Tai

Cập nhật lúc : 22/09/2023 16:59

Tình trạng : 336 / 338 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện - Co Vo Tai Phiet: Ta Thieu Sung Thanh Nghien

Cập nhật lúc : 22/09/2023 15:29

Tình trạng : 382 / 384 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh - Tai Sinh Lan Nua Đe Yeu Anh

Cập nhật lúc : 22/09/2023 12:29

Tình trạng : 364 / 366 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện