Kiếm Nghịch Thương Khung

Kiem Nghich Thuong Khung

Tác giả : Đang cập nhật

Thể loại : Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Mystery, Shounen, Màu

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 28/09/2020 05:35

Tình trạng : 252 / 254 Chapter

Lượt xem: 16182

Vì đánh bại kẻ đã khiến hắn tan cửa nát nhà, thiếu niên Huyền Thiên bước lên kiếm đạo tu hành. Từ thiếu niên ngây thơ đến nhất đại Kiếm Thần, đã từng cho rằng cường giả hiện tại đã như hạt bụi nhỏ. Một chỉ tru thần đều im lặng diệt, ta bằng vào ta kiếm nghịch thương khung! hành trình của hắn liền kia vô tận thương khung!
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 252 22 giờ trước
Chapter 251 24/09/2020 16:41
Chapter 250 21/09/2020 16:42
Chapter 249 15/09/2020 06:41
Chapter 248 08/09/2020 16:41
Chapter 247 04/09/2020 16:12
Chapter 246 31/08/2020 18:11
Chapter 245 27/08/2020 06:12
Chapter 244 24/08/2020 16:10
Chapter 243 21/08/2020 16:11
Chapter 242 15/08/2020 16:10
Chapter 241 15/08/2020 14:10
Chapter 240 15/08/2020 12:10
Chapter 239 15/08/2020 10:10
Chapter 238 15/08/2020 08:10
Chapter 237 15/08/2020 06:10
Chapter 236 15/08/2020 04:10
Chapter 235 15/08/2020 02:10
Chapter 234 15/08/2020 00:10
Chapter 233 -1644 giờ trước
Chapter 232 -174 giờ trước
Chapter 231 04/07/2020 09:12
Chapter 230 02/07/2020 18:12
Chapter 229 02/07/2020 16:12
Chapter 228 02/07/2020 14:12
Chapter 227 02/07/2020 12:12
Chapter 226 02/07/2020 10:12
Chapter 225 02/07/2020 08:12
Chapter 224 02/07/2020 06:12
Chapter 223 02/07/2020 04:12
Chapter 222 02/07/2020 02:12
Chapter 221 02/07/2020 00:12
Chapter 220 01/07/2020 22:12
Chapter 219 01/07/2020 20:12
Chapter 218 01/07/2020 18:12
Chapter 217 01/07/2020 16:12
Chapter 216 01/07/2020 14:12
Chapter 215 01/07/2020 12:12
Chapter 214 01/07/2020 10:12
Chapter 213 01/07/2020 08:12
Chapter 212 01/07/2020 06:12
Chapter 211 01/07/2020 04:12
Chapter 210 01/07/2020 02:12
Chapter 209 01/07/2020 00:12
Chapter 208 30/06/2020 22:12
Chapter 207 30/06/2020 20:12
Chapter 206 30/06/2020 18:12
Chapter 205 30/06/2020 16:12
Chapter 204 30/06/2020 14:12
Chapter 203 30/06/2020 12:12
Chapter 202 30/06/2020 10:12
Chapter 201 30/06/2020 08:12
Chapter 200 30/06/2020 06:12
Chapter 199 30/06/2020 04:12
Chapter 198 30/06/2020 02:12
Chapter 197 30/06/2020 00:12
Chapter 196 29/06/2020 22:12
Chapter 195 29/06/2020 20:12
Chapter 194 29/06/2020 18:12
Chapter 193 29/06/2020 16:12
Chapter 192 29/06/2020 14:12
Chapter 191 29/06/2020 12:12
Chapter 190 29/06/2020 10:12
Chapter 189 29/06/2020 06:10
Chapter 188 26/06/2020 18:11
Chapter 187 24/06/2020 16:10
Chapter 186 22/06/2020 16:11
Chapter 185 16/06/2020 09:12
Chapter 184 09/06/2020 14:10
Chapter 182 10/03/2020 18:10
Chapter 181 03/06/2020 03:11
Chapter 176 10/03/2020 16:10
Chapter 180 03/06/2020 06:11
Chapter 175 27/02/2020 11:10
Chapter 179 04/04/2020 20:32
Chapter 174 21/02/2020 18:10
Chapter 178 07/06/2020 00:11
Chapter 173 11/02/2020 18:10
Chapter 177 08/06/2020 22:10
Chapter 172 02/02/2020 18:10
Chapter 171 25/01/2020 11:10
Chapter 170 17/01/2020 13:03
Chapter 169 17/01/2020 11:03
Chapter 168 17/01/2020 09:03
Chapter 167 17/01/2020 07:03
Chapter 166 17/01/2020 05:03
Chapter 165 12/03/2019 00:00
Chapter 164 17/01/2020 01:03
Chapter 163 16/01/2020 23:03
Chapter 162 11/05/2019 00:00
Chapter 161 11/02/2019 00:00
Chapter 160 16/01/2020 17:03
Chapter 159 16/01/2020 15:03
Chapter 158 16/01/2020 13:03
Chapter 157 16/01/2020 11:03
Chapter 156 16/01/2020 09:03
Chapter 155 16/01/2020 07:03
Chapter 154 10/07/2019 00:00
Chapter 153 16/01/2020 03:03
Chapter 152 16/01/2020 01:03
Chapter 151 15/01/2020 23:03
Chapter 150 15/01/2020 21:03
Chapter 149 15/01/2020 19:03
Chapter 148 09/10/2019 00:00
Chapter 147 09/08/2019 00:00
Chapter 146 09/06/2019 00:00
Chapter 145 09/04/2019 00:00
Chapter 144 09/02/2019 00:00
Chapter 143 15/01/2020 07:03
Chapter 142 15/01/2020 05:03
Chapter 141 15/01/2020 03:03
Chapter 140 15/01/2020 01:03
Chapter 139 14/01/2020 23:03
Chapter 138 14/01/2020 21:03
Chapter 137 14/01/2020 19:03
Chapter 136 14/01/2020 17:03
Chapter 135 14/01/2020 15:03
Chapter 134 14/01/2020 13:03
Chapter 133 14/01/2020 11:03
Chapter 132 14/01/2020 09:03
Chapter 131 14/01/2020 07:03
Chapter 130 14/01/2020 05:03
Chapter 129 14/01/2020 03:03
Chapter 128 08/09/2019 00:00
Chapter 127 08/07/2019 00:00
Chapter 126 08/05/2019 00:00
Chapter 125 13/01/2020 19:03
Chapter 124 13/01/2020 17:03
Chapter 123 13/01/2020 15:03
Chapter 122 07/12/2019 00:00
Chapter 121 07/08/2019 00:00
Chapter 120 07/06/2019 00:00
Chapter 119 13/01/2020 07:03
Chapter 118 13/01/2020 05:03
Chapter 117 13/01/2020 03:03
Chapter 116 13/01/2020 01:03
Chapter 115 12/01/2020 23:03
Chapter 114 12/01/2020 21:03
Chapter 113 06/09/2019 00:00
Chapter 112 06/07/2019 00:00
Chapter 111 06/05/2019 00:00
Chapter 110 05/05/2019 00:00
Chapter 109 05/03/2019 00:00
Chapter 108 05/01/2019 00:00
Chapter 107 12/01/2020 07:03
Chapter 106 12/01/2020 05:03
Chapter 105 12/01/2020 03:03
Chapter 104 04/11/2019 00:00
Chapter 103 04/08/2019 00:00
Chapter 102 04/06/2019 00:00
Chapter 101 11/01/2020 19:03
Chapter 100 11/01/2020 17:03
Chapter 99 11/01/2020 15:03
Chapter 98 11/01/2020 13:03
Chapter 97 11/01/2020 11:03
Chapter 96 11/01/2020 09:03
Chapter 95 03/08/2019 00:00
Chapter 94 03/06/2019 00:00
Chapter 93 03/01/2019 00:00
Chapter 92 11/01/2020 01:03
Chapter 91 10/01/2020 23:03
Chapter 90 10/01/2020 21:03
Chapter 89 10/01/2020 19:03
Chapter 88 10/01/2020 17:03
Chapter 87 10/01/2020 15:03
Chapter 86 10/01/2020 13:03
Chapter 85 10/01/2020 11:03
Chapter 84 10/01/2020 09:03
Chapter 83 10/01/2020 07:03
Chapter 82 10/01/2020 05:03
Chapter 81 01/12/2019 00:00
Chapter 80 01/10/2019 00:00
Chapter 79 01/05/2019 00:00
Chapter 78 01/03/2019 00:00
Chapter 77 09/01/2020 19:03
Chapter 76 09/01/2020 17:03
Chapter 75 09/01/2020 15:03
Chapter 74 09/01/2020 13:03
Chapter 73 09/01/2020 11:03
Chapter 72 12/12/2018 00:00
Chapter 71 12/05/2018 00:00
Chapter 70 12/04/2018 00:00
Chapter 69 09/01/2020 03:03
Chapter 68 09/01/2020 01:03
Chapter 67 08/01/2020 23:03
Chapter 66 08/01/2020 21:02
Chapter 65 08/01/2020 19:02
Chapter 64 08/01/2020 17:02
Chapter 63 11/09/2018 00:00
Chapter 62 11/08/2018 00:00
Chapter 61 08/01/2020 11:02
Chapter 60 08/01/2020 09:02
Chapter 59 08/01/2020 07:02
Chapter 58 08/01/2020 05:02
Chapter 57 08/01/2020 03:02
Chapter 56 08/01/2020 01:02
Chapter 55 10/10/2018 00:00
Chapter 54 10/09/2018 00:00
Chapter 53 10/02/2018 00:00
Chapter 52 10/01/2018 00:00
Chapter 51 07/01/2020 15:02
Chapter 50 07/01/2020 13:02
Chapter 49 07/01/2020 11:02
Chapter 48 07/01/2020 09:02
Chapter 47 09/10/2018 00:00
Chapter 46 09/09/2018 00:00
Chapter 45 09/08/2018 00:00
Chapter 44 09/07/2018 00:00
Chapter 43 06/01/2020 23:02
Chapter 42 06/01/2020 21:02
Chapter 41 06/01/2020 19:02
Chapter 40 06/01/2020 17:02
Chapter 39 06/01/2020 15:02
Chapter 38 06/01/2020 13:02
Chapter 37 08/11/2018 00:00
Chapter 36 08/08/2018 00:00
Chapter 35 08/03/2018 00:00
Chapter 34 06/01/2020 05:02
Chapter 33 06/01/2020 03:02
Chapter 32 06/01/2020 01:02
Chapter 31 05/01/2020 23:02
Chapter 30 05/01/2020 21:02
Chapter 29 05/01/2020 19:02
Chapter 28 07/11/2018 00:00
Chapter 27 07/09/2018 00:00
Chapter 26 07/02/2018 00:00
Chapter 25 05/01/2020 11:02
Chapter 24 05/01/2020 09:02
Chapter 23 05/01/2020 07:02
Chapter 22 05/01/2020 05:02
Chapter 21 05/01/2020 03:02
Chapter 20 06/11/2018 00:00
Chapter 19 06/05/2018 00:00
Chapter 18 04/01/2020 21:02
Chapter 17 04/01/2020 19:02
Chapter 16 04/01/2020 17:02
Chapter 15 05/07/2018 00:00
Chapter 14 05/02/2018 00:00
Chapter 13 04/01/2020 11:02
Chapter 12 04/01/2020 09:02
Chapter 11 04/09/2018 00:00
Chapter 10 04/02/2018 00:00
Chapter 9 04/01/2020 03:02
Chapter 8 04/01/2020 01:02
Chapter 7 03/01/2020 23:02
Chapter 6 03/05/2018 00:00
Chapter 5 03/01/2020 19:02
Chapter 4 03/01/2020 17:02
Chapter 3 03/01/2020 15:02
Chapter 2 02/07/2018 00:00
Chapter 1 02/04/2018 00:00

comment

Có thể bạn thích xem

Uy Chấn Thương Khung - Uy Chan Thuong Khung

Cập nhật lúc : 18/12/2019 23:37

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Mystery, Màu, Xuyên Không

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đấu Phá Thương Khung - Đau Pha Thuong Khung

Cập nhật lúc : 26/09/2020 01:32

Tình trạng : 309 / 311 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Comedy - Hài Hước, Manhua, Mystery, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.240

Đọc truyện

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ - Thuong Khung Bang Chi Thanh Linh Ky

Cập nhật lúc : 27/09/2020 01:41

Tình trạng : 186 / 188 Chapter

Thể loại: Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Fantasy - Giả Tưởng, Manhua, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nghịch Thiên Kiếm Thần - Nghich Thien Kiem Than

Cập nhật lúc : 29/09/2020 07:35

Tình trạng : 290 / 292 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Mystery, Shounen, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.215

Đọc truyện

Thương Khung Bảng Chi Vạn Thú Quy Nguyên - Thuong Khung Bang Chi Van Thu Quy Nguyen

Cập nhật lúc : 26/09/2020 04:40

Tình trạng : 76 / 78 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Mystery, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nghịch Đồ Tại Thượng - Nghich Đo Tai Thuong

Cập nhật lúc : 10/07/2020 05:41

Tình trạng : 13 / 15 Chapter

Thể loại: Cổ Đại, Comedy - Hài Hước, Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Thương Khung - Nhat Sinh Nhat The Tieu Thuong Khung

Cập nhật lúc : 12/11/2019 18:19

Tình trạng : 13 / 15 Chapter

Thể loại: Cổ Đại, Comedy - Hài Hước, Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Màu, Xuyên Không

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.180

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Hiệp Khách Giang Hồ - Hiep Khach Giang Ho

Cập nhật lúc : 30/09/2020 01:10

Tình trạng : 594 / 596 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhwa, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.189

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 29/09/2020 19:41

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.288

Đọc truyện

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 29/09/2020 13:40

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.392

Đọc truyện

Tự Cẩm - Tu Cam

Cập nhật lúc : 29/09/2020 23:41

Tình trạng : 815 / 817 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Vũ Động Càn Khôn - Vu Đong Can Khon

Cập nhật lúc : 29/09/2020 21:41

Tình trạng : 1309 / 1309 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Nông Nữ Thù Sắc - Nong Nu Thu Sac

Cập nhật lúc : 29/09/2020 21:35

Tình trạng : 229 / 231 Chapter

Thể loại: Cổ Đại, Manhua, Ngôn Tình, Màu, Xuyên Không

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.182

Đọc truyện