Kiếm Hiệp

Hậu Duệ Kiếm Thần - Hau Due Kiem Than

1665 / 1667

Thần Vương Lệnh - Than Vuong Lenh

288 / 290

Thiên Kiếp Mi - Thien Kiep Mi

59 / 61

Thiên Kiếp Mi - Thien Kiep Mi

Chữ 16.179 29/08/2023

Vô Cực Ma Đạo - Vo Cuc Ma Đao

101 / 103

Kiếm Đế - Kiem Đe

50 / 52

Kiếm Đế - Kiem Đe

Chữ 16.179 16/07/2023

Phàm Ngốc Tu Tiên - Pham Ngoc Tu Tien

39 / 41

Vạn Cổ Ma Tôn - Van Co Ma Ton

710 / 712

Vạn Cổ Ma Tôn - Van Co Ma Ton

Chữ 16.179 08/06/2023

Kẻ Phản Bội - Ke Phan Boi

54 / 54

Kẻ Phản Bội - Ke Phan Boi

Chữ 16.179 03/06/2023

Ai Tông Mạt Quốc - Ai Tong Mat Quoc

60 / 62

Mộng Giang Hồ - Mong Giang Ho

98 / 100

Mộng Giang Hồ - Mong Giang Ho

Chữ 16.179 01/05/2023