Kiếm Hiệp

Phàm Nhân Tu Tiên - Pham Nhan Tu Tien

2448 / 2448

Nhân Tổ - Nhan To

494 / 496

Nhân Tổ - Nhan To

Chữ 16.180 29/10/2020

Tu La Giới Chí Tôn - Tu La Gioi Chi Ton

75 / 77

Vũ Luyện Điên Phong - Vu Luyen Đien Phong

2695 / 2697

Đế Tôn - Đe Ton

2922 / 2922

Đế Tôn - Đe Ton

Chữ 16.179 28/10/2020

Ác Mộng Chi Lăng - Ác Mong Chi Lang

70 / 72

Thiếu Niên Ca Hành - Thieu Nien Ca Hanh

287 / 289

Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiem Đao Đoc Ton

1799 / 1799

Dị Thế Tà Quân - Di The Ta Quan

1284 / 1284

Kỷ Linh Thần Quân - Ky Linh Than Quan

128 / 130

Quần Long Tranh Bá - Quan Long Tranh Ba

40 / 42

Hoành Tảo Hoang Vũ - Hoanh Tao Hoang Vu

1593 / 1593