Kỉ Nguyên Trigger

World Trigger

Tác giả : Đang cập nhật

Thể loại : Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manga, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 03/03/2021 19:41

Tình trạng : 206 / 208 Chapter

Lượt xem: 16189

Tại thành phố Mikado,bỗng dưng một ngày những cánh cổng kì lạ xuất hiện và đi từ đó ra là những kẻ địch đến từ các thế giới khác đe dọa sự tồn vong của thành phố.Thành phố đang gặp nguy hiểm thì những nhân vật bí ẩn sử dụng ''Trigger'' xuất hiện.Họ thành lập tổ chức tên gọi là Border để bảo vệ thành phố.Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào ?
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 206 : - Bài kiểm tra viễn chinh phần 4 04/03/2021 14:41
Chapter 205 : - Bài kiểm tra viễn chinh phần 3 04/01/2021 14:41
Chapter 204 : - Bài kiểm tra viễn chinh phần 2 07/12/2020 14:41
Chapter 203 : - Bài kiểm tra viễn chinh 04/11/2020 11:40
Chapter 202 : - Galopoula Phần 14 03/10/2020 14:41
Chapter 201 05/09/2020 00:11
Chapter 200 04/09/2020 22:11
Chapter 199 08/05/2020 23:17
Chapter 198 08/05/2020 22:46
Chapter 197 : - Trận đấu hạng trung cuối cùng 05/06/2020 14:10
Chapter 196 : - Tamakoma 2 Phần 24 03/05/2020 14:10
Chapter 195 : - Chika Amatori phần 9 03/04/2020 14:10
Chapter 194 : - Osamu Mikumo phần 18 03/04/2020 12:10
Chapter 193 05/03/2020 00:10
Chapter 192 04/03/2020 22:10
Chapter 191 : - Đội Yuba phần 4 04/02/2020 11:11
Chapter 190 : - Đội Yuba phần 3 17/01/2020 11:11
Chapter 189 : - Chika Amatori phần 8 12/04/2019 00:00
Chapter 188 : - Hyuse phần 9 12/04/2019 00:00
Chapter 187 : Đội Yuba Phần 2 17/01/2020 05:11
Chapter 186 : - Hyuse phần 8 17/01/2020 03:11
Chapter 185 : - Đội Ninomiya Phần 2 17/01/2020 01:11
Chapter 184 : - Đội Yuba 16/01/2020 23:11
Chapter 183 : - Chi nhánh Tamakoma phần 7 16/01/2020 21:11
Chapter 182 : - Chi nhánh Tamakoma phần 6 16/01/2020 19:11
Chapter 181 : - Takuma Yuba 16/01/2020 17:11
Chapter 180 : - Kazuma Satomi 16/01/2020 15:11
Chapter 179 : Chika Amatori 1 16/01/2020 13:11
Chapter 178 : Đội Ninomiya 16/01/2020 11:11
Chapter 177 : Mikumo 17 16/01/2020 09:11
Chapter 176 : Eizo Netsuki 16/01/2020 07:11
Chapter 175 : Hyuse 7 16/01/2020 05:11
Chapter 174 : Azuma squad 2 07/12/2019 00:00
Chapter 173 : Azuma Squad 07/09/2019 00:00
Chapter 172 : Hyuse 6 07/06/2019 00:00
Chapter 171 : Hyuse 5 07/04/2019 00:00
Chapter 170 : Tamakoma-2 23 07/04/2019 00:00
Chapter 169 : - Tamakoma-2 22 15/01/2020 17:11
Chapter 168 : - Suzunari-1 3 15/01/2020 15:11
Chapter 167 : - Suzunari-1 2 11/11/2018 00:00
Chapter 166 : - Tamakoma Second 21 11/10/2018 00:00
Chapter 165 : Mikumo Osamu [Comeback sau hai năm] 15/01/2020 09:11
Chapter 164 11/03/2016 00:00
Chapter 163 15/01/2020 05:11
Chapter 162 15/01/2020 03:11
Chapter 161 15/01/2020 01:11
Chapter 160 : - Hyuse 4 10/11/2016 00:00
Chapter 159 14/01/2020 21:11
Chapter 158 : - Tamakoma Second 19 09/11/2016 00:00
Chapter 157 : - Tamakoma Second 18 09/09/2016 00:00
Chapter 156 09/08/2016 00:00
Chapter 155 09/08/2016 00:00
Chapter 154 09/08/2016 00:00
Chapter 153 09/08/2016 00:00
Chapter 152 09/08/2016 00:00
Chapter 151 14/01/2020 05:11
Chapter 150 14/01/2020 03:11
Chapter 149 07/12/2016 00:00
Chapter 148 07/10/2016 00:00
Chapter 147 07/08/2016 00:00
Chapter 146 07/07/2016 00:00
Chapter 145 07/05/2016 00:00
Chapter 144 07/03/2016 00:00
Chapter 143 13/01/2020 13:11
Chapter 142 05/09/2016 00:00
Chapter 141 13/01/2020 09:11
Chapter 140 13/01/2020 07:11
Chapter 139 04/08/2016 00:00
Chapter 138 04/01/2016 00:00
Chapter 137.5 07/04/2019 00:00
Chapter 137 12/01/2020 23:11
Chapter 136 12/01/2020 21:11
Chapter 135 12/01/2020 19:11
Chapter 134 12/01/2020 17:11
Chapter 133 12/01/2020 15:11
Chapter 132 07/04/2019 00:00
Chapter 131 : +132 12/01/2020 11:11
Chapter 130 12/01/2020 09:11
Chapter 129 12/01/2020 07:11
Chapter 128 12/01/2020 05:11
Chapter 127 12/01/2020 03:11
Chapter 126 12/01/2020 01:11
Chapter 125 11/01/2020 23:11
Chapter 124 11/01/2020 21:11
Chapter 123 11/01/2020 19:11
Chapter 122 11/01/2020 17:11
Chapter 121 11/01/2020 15:11
Chapter 120 12/11/2015 00:00
Chapter 119 11/01/2020 11:11
Chapter 118 10/10/2015 00:00
Chapter 117 10/07/2015 00:00
Chapter 116 11/01/2020 05:11
Chapter 115 11/01/2020 03:11
Chapter 114 09/10/2015 00:00
Chapter 113 09/01/2015 00:00
Chapter 112 10/01/2020 21:11
Chapter 111 10/01/2020 19:11
Chapter 110 08/05/2015 00:00
Chapter 109 10/01/2020 15:11
Chapter 108 10/01/2020 13:11
Chapter 107 10/01/2020 11:11
Chapter 106 10/01/2020 09:11
Chapter 105 10/01/2020 07:11
Chapter 104 06/07/2015 00:00
Chapter 103 06/07/2015 00:00
Chapter 102 06/06/2015 00:00
Chapter 101 06/01/2015 00:00
Chapter 100 06/01/2015 00:00
Chapter 99 06/01/2015 00:00
Chapter 98 09/01/2020 17:11
Chapter 97 09/01/2020 15:11
Chapter 96 09/01/2020 13:11
Chapter 95 09/01/2020 11:11
Chapter 94 09/01/2020 09:11
Chapter 93 09/01/2020 07:11
Chapter 92 09/01/2020 05:11
Chapter 91 09/01/2020 03:11
Chapter 90 09/01/2020 01:11
Chapter 89 08/01/2020 23:11
Chapter 88 08/01/2020 21:11
Chapter 87 08/01/2020 19:11
Chapter 86 08/01/2020 17:11
Chapter 85 08/01/2020 15:11
Chapter 84 08/01/2020 13:11
Chapter 83 08/01/2020 11:11
Chapter 82 08/01/2020 09:11
Chapter 81 08/01/2020 07:11
Chapter 80 08/01/2020 05:11
Chapter 79 08/01/2020 03:11
Chapter 78 08/01/2020 01:11
Chapter 77 07/01/2020 23:11
Chapter 76 07/01/2020 21:11
Chapter 75 07/01/2020 19:11
Chapter 74 07/01/2020 17:11
Chapter 73 07/01/2020 15:11
Chapter 72 07/01/2020 13:11
Chapter 71 07/01/2020 11:11
Chapter 70 07/01/2020 09:11
Chapter 69 07/01/2020 07:11
Chapter 68 07/01/2020 05:11
Chapter 67 07/01/2020 03:11
Chapter 66 07/01/2020 01:11
Chapter 65 06/01/2020 23:11
Chapter 64 06/01/2020 21:11
Chapter 63 06/01/2020 19:11
Chapter 62 06/01/2020 17:11
Chapter 61 06/01/2020 15:11
Chapter 60 06/01/2020 13:11
Chapter 59 06/01/2020 11:11
Chapter 58 06/01/2020 09:11
Chapter 57 06/01/2020 07:11
Chapter 56 06/01/2020 05:11
Chapter 55 06/01/2020 03:11
Chapter 54 06/01/2020 01:11
Chapter 53 05/01/2020 23:11
Chapter 52 05/01/2020 21:11
Chapter 51 05/01/2020 19:11
Chapter 50 05/01/2020 17:11
Chapter 49 05/01/2020 15:11
Chapter 48 05/01/2020 13:11
Chapter 47 05/01/2020 11:11
Chapter 46 05/01/2020 09:11
Chapter 45 05/01/2020 07:11
Chapter 44 05/01/2020 05:11
Chapter 43 05/01/2020 03:11
Chapter 42 05/01/2020 01:11
Chapter 41 04/01/2020 23:11
Chapter 40 04/01/2020 21:11
Chapter 39 04/01/2020 19:11
Chapter 38 04/01/2020 17:11
Chapter 37 04/01/2020 15:11
Chapter 36 04/01/2020 13:11
Chapter 35 04/01/2020 11:11
Chapter 34 04/01/2020 09:11
Chapter 33 04/01/2020 07:11
Chapter 32 04/01/2020 05:11
Chapter 31 04/01/2020 03:11
Chapter 30 04/01/2020 01:11
Chapter 29 03/01/2020 23:11
Chapter 28 03/01/2020 21:11
Chapter 27 03/01/2020 19:11
Chapter 26 03/01/2020 17:11
Chapter 25 03/01/2020 15:11
Chapter 24 03/01/2020 13:11
Chapter 23 03/01/2020 11:11
Chapter 22 03/01/2020 09:11
Chapter 21 03/01/2020 07:11
Chapter 20 03/01/2020 05:11
Chapter 19 : Căn cứ Tomakoma 03/01/2020 03:11
Chapter 18 : Kuga Yuugo 03/01/2020 01:11
Chapter 17 : Jin Yuuichi p2 02/01/2020 23:11
Chapter 16 : Phân đội của Miwa p3 02/01/2020 21:11
Chapter 15 : Phân đội của Miwa p2 02/01/2020 19:11
Chapter 14 : Phân đội của Miwa p1 02/01/2020 17:11
Chapter 13 : Amatori Chika p2 02/01/2020 15:11
Chapter 12 : Amatori Chika p1 02/01/2020 13:11
Chapter 11 : Jin Yuuichi 02/01/2020 11:11
Chapter 10 : Cán bộ cấp cao của Border ... 02/01/2020 09:11
Chapter 9 : Kitora Ai p3 02/01/2020 07:11
Chapter 8 : Kitora Ai p2 02/01/2020 05:11
Chapter 7 : Kitora Ai p1 02/01/2020 03:11
Chapter 6 : Đơn vị Arashiyama 02/01/2020 01:11
Chapter 5 : Kuga Yuuma p3 01/01/2020 23:11
Chapter 4 : Mikumo Osamu p2 01/01/2020 21:11
Chapter 3 : Kuga Yuuma p2 01/01/2020 19:11
Chapter 2 : Kuga Yuuma p1 01/01/2020 17:11
Chapter 1 : Mikumo Osamu 01/01/2020 15:11

comment

Có thể bạn thích xem

Thiên Tuyết Truyền Kì - Thien Tuyet Truyen Ki

Cập nhật lúc : 11/02/2019 06:44

Tình trạng : 48 / 50 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Kí Ức Chi Tỏa - Ki Ức Chi Toa

Cập nhật lúc : 11/07/2019 10:44

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Lam Ngọc Truyền Kì - Lam Ngoc Truyen Ki

Cập nhật lúc : 28/11/2019 22:55

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bút Kí Huyền Môn - But Ki Huyen Mon

Cập nhật lúc : 08/01/2020 19:00

Tình trạng : 103 / 105 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Horror - Kinh Dị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Truyền Kì Đông Vân - Truyen Ki Đong Van

Cập nhật lúc : 31/12/2019 13:57

Tình trạng : 64 / 66 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Đô Thị, Sắc, Adult - Người lớn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nhật Kí Thần Linh - Nhat Ki Than Linh

Cập nhật lúc : 09/01/2020 18:00

Tình trạng : 297 / 299 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Đô Thị, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Lạn Kha Kì Duyên - Lan Kha Ki Duyen

Cập nhật lúc : 27/01/2021 21:58

Tình trạng : 304 / 306 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tâm Ma - Tiếu Kì - Tam Ma - Tieu Ki

Cập nhật lúc : 15/03/2021 18:58

Tình trạng : 72 / 74 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nguyên Tôn - Nguyen Ton

Cập nhật lúc : 03/08/2021 23:43

Tình trạng : 1499 / 1501 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.205

Đọc truyện

Nguyên Long - Nguyen Long

Cập nhật lúc : 24/09/2020 06:28

Tình trạng : 20 / 22 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Horror - Kinh Dị, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hoang Nguyên Tuyết - Hoang Nguyen Tuyet

Cập nhật lúc : 07/12/2019 07:00

Tình trạng : 22 / 22 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thương Nguyên Đồ - Thuong Nguyen Đo

Cập nhật lúc : 06/01/2020 04:56

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 04/08/2021 23:42

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.200

Đọc truyện

Dụ Dỗ Đại Luật Sư - Du Do Đai Luat Su

Cập nhật lúc : 05/08/2021 00:31

Tình trạng : 906 / 908 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Cường, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 04/08/2021 11:42

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.399

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 04/08/2021 21:42

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.186

Đọc truyện

Vô Thượng Sát Thần - Vo Thuong Sat Than

Cập nhật lúc : 04/08/2021 21:41

Tình trạng : 3254 / 3256 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Rể Quý Trời Cho - Re Quy Troi Cho

Cập nhật lúc : 04/08/2021 19:42

Tình trạng : 1729 / 1731 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.213

Đọc truyện