Khuynh Thế Y Phi Muốn Bỏ Chồng

Khuynh The Y Phi Muon Bo Chong

Tác giả : Đang cập nhật

Thể loại : Comedy - Hài Hước, Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Màu, Xuyên Không

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 18/05/2020 07:10

Tình trạng : 125 / 127 Chapter

Lượt xem: 16180

Tôi là một bác sĩ ngoại khoa thời hiện đại, một lần xuyên không, trở thành một vị vương phi, bị vương gia chán ghét, trắc phi muội muội kiếm chuyện.
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 125 18/05/2020 11:10
Chapter 124 17/05/2020 11:11
Chapter 123 06/05/2020 11:10
Chapter 122 05/05/2020 11:10
Chapter 121 28/04/2020 11:10
Chapter 120 21/04/2020 11:11
Chapter 119 20/04/2020 11:10
Chapter 118 12/04/2020 14:10
Chapter 117 11/04/2020 11:10
Chapter 116 07/04/2020 14:10
Chapter 115 06/04/2020 20:10
Chapter 114 05/04/2020 14:11
Chapter 113 03/04/2020 11:10
Chapter 112 01/04/2020 18:10
Chapter 110 18/03/2020 14:10
Chapter 109 17/03/2020 11:21
Chapter 108 15/03/2020 18:10
Chapter 107 13/03/2020 20:10
Chapter 106 12/03/2020 20:11
Chapter 105 13/02/2020 11:10
Chapter 104 12/02/2020 11:10
Chapter 103 11/02/2020 11:10
Chapter 102 08/02/2020 11:10
Chapter 101 08/02/2020 09:10
Chapter 100 08/02/2020 07:10
Chapter 99 01/06/2020 15:37
Chapter 98 08/02/2020 03:10
Chapter 97 08/02/2020 01:10
Chapter 96 07/02/2020 23:10
Chapter 95 12/05/2019 00:00
Chapter 94 12/03/2019 00:00
Chapter 93 07/02/2020 17:10
Chapter 92 07/02/2020 15:10
Chapter 91 11/11/2019 00:00
Chapter 90 11/10/2019 00:00
Chapter 89 11/06/2019 00:00
Chapter 88 11/05/2019 00:00
Chapter 87 07/02/2020 05:10
Chapter 86 07/02/2020 03:10
Chapter 85 07/02/2020 01:10
Chapter 84 06/02/2020 23:10
Chapter 83 06/02/2020 21:10
Chapter 82 06/02/2020 19:10
Chapter 81 10/01/2019 00:00
Chapter 80 06/02/2020 15:10
Chapter 79 06/02/2020 13:10
Chapter 78 06/02/2020 11:10
Chapter 77 06/02/2020 09:10
Chapter 76 06/02/2020 07:10
Chapter 75 06/02/2020 05:10
Chapter 74 09/12/2019 00:00
Chapter 73 09/06/2019 00:00
Chapter 72 09/05/2019 00:00
Chapter 71 09/02/2019 00:00
Chapter 70 05/02/2020 19:10
Chapter 69 05/02/2020 17:10
Chapter 68 05/02/2020 15:10
Chapter 67 05/02/2020 13:10
Chapter 66 08/12/2019 00:00
Chapter 65 08/06/2019 00:00
Chapter 64 08/04/2019 00:00
Chapter 63 05/02/2020 05:10
Chapter 62 05/02/2020 03:10
Chapter 61 05/02/2020 01:10
Chapter 60 04/02/2020 23:10
Chapter 59 04/02/2020 21:10
Chapter 58 04/02/2020 19:10
Chapter 57 04/02/2020 17:10
Chapter 56 04/02/2020 15:10
Chapter 55 07/03/2019 00:00
Chapter 54 07/02/2019 00:00
Chapter 53 04/02/2020 09:10
Chapter 52 04/02/2020 07:10
Chapter 51 04/02/2020 05:10
Chapter 50 04/02/2020 03:10
Chapter 49 06/12/2019 00:00
Chapter 48 06/11/2019 00:00
Chapter 47 06/10/2019 00:00
Chapter 46 06/07/2019 00:00
Chapter 45 06/06/2019 00:00
Chapter 44 06/05/2019 00:00
Chapter 43 06/03/2019 00:00
Chapter 42 03/02/2020 11:10
Chapter 41 03/02/2020 09:10
Chapter 40 03/02/2020 07:10
Chapter 39 03/02/2020 05:10
Chapter 38 05/06/2019 00:00
Chapter 37 05/05/2019 00:00
Chapter 36 05/04/2019 00:00
Chapter 35 05/03/2019 00:00
Chapter 34 05/02/2019 00:00
Chapter 33 05/01/2019 00:00
Chapter 32 02/02/2020 15:10
Chapter 31 02/02/2020 13:10
Chapter 30 02/02/2020 11:10
Chapter 29 02/02/2020 09:10
Chapter 28 02/02/2020 07:10
Chapter 27 04/09/2019 00:00
Chapter 26 07/03/2019 00:00
Chapter 25.2 02/02/2020 01:10
Chapter 25 : 26 04/08/2019 00:00
Chapter 24 01/02/2020 21:10
Chapter 23 01/02/2020 19:10
Chapter 22 03/11/2019 00:00
Chapter 21 03/03/2019 00:00
Chapter 20 01/02/2020 13:10
Chapter 19 01/02/2020 11:10
Chapter 18 01/02/2020 09:10
Chapter 17 02/12/2019 00:00
Chapter 16 02/12/2019 00:00
Chapter 15 02/11/2019 00:00
Chapter 14 02/10/2019 00:00
Chapter 13 02/09/2019 00:00
Chapter 12 02/07/2019 00:00
Chapter 11 02/06/2019 00:00
Chapter 10 02/04/2019 00:00
Chapter 9 02/04/2019 00:00
Chapter 8 02/02/2019 00:00
Chapter 7 02/01/2019 00:00
Chapter 6 31/01/2020 09:10
Chapter 5 31/01/2020 07:10
Chapter 4 31/01/2020 05:10
Chapter 3 31/01/2020 03:10
Chapter 2 31/01/2020 01:10
Chapter 1 30/01/2020 23:10

comment

Có thể bạn thích xem

Phi Ngã Khuynh Thành Vương Gia Muốn Hưu Phi - Phi Nga Khuynh Thanh Vuong Gia Muon Huu Phi

Cập nhật lúc : 22/07/2021 06:58

Tình trạng : 197 / 199 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Xuyên Không, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.183

Đọc truyện

Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ - Y Phi Quyen Khuynh Thien Ha

Cập nhật lúc : 19/06/2021 05:29

Tình trạng : 160 / 162 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung - Mot Đoi Khuynh Thanh: Phi Tan Bi Vut Bo Ở Lanh Cung

Cập nhật lúc : 16/02/2022 06:58

Tình trạng : 329 / 331 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ - Than Y Vuong Phi Bi Vut Bo

Cập nhật lúc : 26/05/2022 05:31

Tình trạng : 1707 / 1709 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.190

Đọc truyện

Bỏ Phi Trọng Sinh: Độc Thủ Nữ Ma Y - Bo Phi Trong Sinh: Đoc Thu Nu Ma Y

Cập nhật lúc : 20/06/2019 03:04

Tình trạng : 13 / 15 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Khuynh Thế Cuồng Phi - Khuynh The Cuong Phi

Cập nhật lúc : 04/11/2019 06:33

Tình trạng : 7 / 9 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Khuynh Thế Hoàng Phi - Khuynh The Hoang Phi

Cập nhật lúc : 24/07/2021 05:28

Tình trạng : 42 / 44 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Tiểu Thú Phi - Đoc Bo Thien Ha: Đac Cong Than Y Tieu Thu Phi

Cập nhật lúc : 09/03/2020 23:41

Tình trạng : 112 / 114 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.184

Đọc truyện

Ngạo Thế Cuồng Phi - Khuynh Thanh - Ngao The Cuong Phi - Khuynh Thanh

Cập nhật lúc : 14/04/2019 18:04

Tình trạng : 20 / 22 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ma Phi Khuynh Thế, Độc Sủng Nàng - Ma Phi Khuynh The, Đoc Sung Nang

Cập nhật lúc : 30/05/2019 09:42

Tình trạng : 156 / 156 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Kết Hôn Thay Thế: Được Chồng Như Ý - Ket Hon Thay The: Đuoc Chong Nhu Ý

Cập nhật lúc : 10/02/2022 20:04

Tình trạng : 102 / 104 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Mị Vương Sủng Thê (Y Phi Kinh Thế) - Mi Vuong Sung The (Y Phi Kinh The)

Cập nhật lúc : 30/05/2019 09:01

Tình trạng : 95 / 97 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.188

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 25/06/2022 17:41

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.595

Đọc truyện

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 25/06/2022 23:42

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.412

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 25/06/2022 15:42

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.442

Đọc truyện

Thế Giới Hoàn Mỹ - The Gioi Hoan My

Cập nhật lúc : 25/06/2022 19:42

Tình trạng : 2015 / 2015 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.325

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 25/06/2022 21:42

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.229

Đọc truyện

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) - Co Vo Ngot Ngao Co Chut Bat Luong (Vo Moi Bat Luong Co Chut Ngot)

Cập nhật lúc : 25/06/2022 13:42

Tình trạng : 2464 / 2464 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.345

Đọc truyện