Khờ Nữ Thổ Hệ

Kho Nu Tho He

Tác giả : Mộc Mộc Mộc Tử Đầu

Thể loại : Huyền Huyễn, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 20/11/2023 08:01

Tình trạng : 167 / 169 Chapter

Lượt xem: 16222

Tác giả: Mộc Mộc Mộc Tử Đầu Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Xuyên Không, Huyền huyễn Giới thiệu: Một chuyên viên giao dịch chứng khoán vẻ ngoài thành thật, ngốc nghếch, nhưng thật ra bên trong lại không phải dạng vừa, vô tình xuyên vào tiểu thuyết tu chân. Thê thảm hơn nữa là Hàn Mục Vi trở thành người qua đường trong tiểu thuyết, xuất hiện một lần duy nhất, Cảnh giới cao nhất của người qua đường là gì? Hàn Mục Vi: Làm lơ nữ chính, làm lơ nam chính, làm lơ nam nữ chính; nỗ lực tu tiên mà tránh mặt; ai cản đường ta, ta đào hố chôn người đó.
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 167 : C167: 167 20/11/2023 19:31
Chapter 166 : C166: 166 20/11/2023 17:31
Chapter 165 : C165: 165 20/11/2023 15:31
Chapter 164 : 164 20/11/2023 13:31
Chapter 163 : 163 20/11/2023 11:31
Chapter 162 : 162 20/11/2023 09:31
Chapter 161 : 161 20/11/2023 07:31
Chapter 160 : 160 20/11/2023 05:31
Chapter 159 : 159 20/11/2023 03:31
Chapter 158 : 158 20/11/2023 01:31
Chapter 157 : 157 19/11/2023 23:31
Chapter 156 : 156 19/11/2023 21:31
Chapter 155 : 155 19/11/2023 19:31
Chapter 154 : 154 19/11/2023 17:31
Chapter 153 : 153 19/11/2023 15:31
Chapter 152 : 152 19/11/2023 13:31
Chapter 151 : 151 19/11/2023 11:31
Chapter 150 : 150 19/11/2023 09:31
Chapter 149 : 149 19/11/2023 07:31
Chapter 148 : 148 19/11/2023 05:31
Chapter 147 : 147 19/11/2023 03:31
Chapter 146 : 146: 105 19/11/2023 01:31
Chapter 145 : 145: 104-2 18/11/2023 23:31
Chapter 144 : 144: 104 18/11/2023 21:31
Chapter 143 : 143: 103-2 18/11/2023 19:31
Chapter 142 : 142: 103 18/11/2023 17:31
Chapter 141 : 141: 102-2 30/06/2023 23:36
Chapter 140 : 140: 102 30/06/2023 21:36
Chapter 139 : 139: 101-2 30/06/2023 19:36
Chapter 138 : 138: 101 30/06/2023 17:36
Chapter 137 : 137: 100-2 30/06/2023 15:36
Chapter 136 : 136: 100 30/06/2023 13:36
Chapter 135 : 135: 99-2 30/06/2023 11:36
Chapter 134 : 134: 99 30/06/2023 09:36
Chapter 133 : 133: 98-2 30/06/2023 07:36
Chapter 132 : 132: 98 30/06/2023 05:36
Chapter 131 : 131: 97-2 30/06/2023 03:36
Chapter 130 : 130: 97 30/06/2023 01:36
Chapter 129 : 129: 96-2 29/06/2023 23:36
Chapter 128 : 128: 96 29/06/2023 21:36
Chapter 127 : 127: 95 29/06/2023 19:36
Chapter 126 : 126: 94 29/06/2023 17:36
Chapter 125 : 125: 93 29/06/2023 15:36
Chapter 124 : 124: 92 29/06/2023 13:36
Chapter 123 : 123: 91-2 16/05/2023 13:28
Chapter 122 : 122: 91 16/05/2023 11:28
Chapter 121 : 121: 90-2 16/05/2023 09:28
Chapter 120 : 120: 90 16/05/2023 07:28
Chapter 119 : 119: 89-2 16/05/2023 05:28
Chapter 118 : 118: 89 16/05/2023 03:28
Chapter 117 : 117: 88-2 16/05/2023 01:28
Chapter 116 : 116: 88 15/05/2023 23:28
Chapter 115 : 115: 87-2 15/05/2023 21:28
Chapter 114 : 114: 87 15/05/2023 19:28
Chapter 113 : 113: 86-2 15/05/2023 17:28
Chapter 112 : 112: 86 15/05/2023 15:28
Chapter 111 : 111: 85-2 15/05/2023 13:28
Chapter 110 : 110: 85 15/05/2023 11:28
Chapter 109 : 109: 84-2 15/05/2023 09:28
Chapter 108 : 108: 84 15/05/2023 07:28
Chapter 107 : 107: 83-2 15/05/2023 05:28
Chapter 106 : 106: 83 15/05/2023 03:28
Chapter 105 : 105: 82-2 15/05/2023 01:28
Chapter 104 : 104: 82 14/05/2023 23:28
Chapter 103 : 103: 81-2 14/05/2023 21:28
Chapter 102 : 102: 81 14/05/2023 19:28
Chapter 101 : 101: 80-2 14/05/2023 17:28
Chapter 100 : 100: 80 14/05/2023 15:28
Chapter 99 : 99: 79-2 14/05/2023 13:28
Chapter 98 : 98: 79 14/05/2023 11:28
Chapter 97 : 97: 78-2 14/05/2023 09:28
Chapter 96 : 96: 78 14/05/2023 07:28
Chapter 95 : 95: 77 14/05/2023 05:28
Chapter 94 : 94: 76-2 14/05/2023 03:28
Chapter 93 : 93: 76 14/05/2023 01:28
Chapter 92 : 92: 75-2 13/05/2023 23:28
Chapter 91 : 91: 75 13/05/2023 21:28
Chapter 90 : 90: 74 13/05/2023 19:28
Chapter 89 : 89: 73-2 13/05/2023 17:28
Chapter 88 : 88: 73 13/05/2023 15:28
Chapter 87 : 87: 72 13/05/2023 13:28
Chapter 86 : 86: 71-2 13/05/2023 11:28
Chapter 85 : 85: 71 13/05/2023 09:28
Chapter 84 : 84: 70 13/05/2023 07:28
Chapter 83 : 83: 69-2 13/05/2023 05:28
Chapter 82 : 82: 69 13/05/2023 03:28
Chapter 81 : 81: 68-2 13/05/2023 01:28
Chapter 80 : 80: 68 12/05/2023 23:28
Chapter 79 : 79: 67-2 12/05/2023 21:28
Chapter 78 : 78: 67 12/05/2023 19:28
Chapter 77 : 77: 66 12/05/2023 17:28
Chapter 76 : 76: 65-2 12/05/2023 15:28
Chapter 75 : 75: 65 12/05/2023 13:28
Chapter 74 : 74: 64-2 12/05/2023 11:28
Chapter 73 : 73: 64 12/05/2023 09:28
Chapter 72 : 72: 63-3 12/05/2023 07:28
Chapter 71 : 71: 63-2 12/05/2023 05:28
Chapter 70 : 70: 63 12/05/2023 03:28
Chapter 69 : 69: 62-2 12/05/2023 01:28
Chapter 68 : 68: 62 11/05/2023 23:28
Chapter 67 : 67: 61-2 11/05/2023 21:28
Chapter 66 : 66: 61 11/05/2023 19:28
Chapter 65 : 65: 60 11/05/2023 17:28
Chapter 64 : 64: 59 11/05/2023 15:28
Chapter 63 : 63: 58-3 11/05/2023 13:28
Chapter 62 : 62: 58-2 11/05/2023 11:28
Chapter 61 : 61: 58 11/05/2023 09:28
Chapter 60 : 60: 57 11/05/2023 07:28
Chapter 59 : 59: 56-2 11/05/2023 05:28
Chapter 58 : 58: 56 11/05/2023 03:28
Chapter 57 : 57: 55-2 11/05/2023 01:28
Chapter 56 : 56: 55 10/05/2023 23:28
Chapter 55 : 55: 54 10/05/2023 21:28
Chapter 54 : 54: 53 10/05/2023 19:28
Chapter 53 : 53: 52 10/05/2023 17:28
Chapter 52 : 52: 51 10/05/2023 15:28
Chapter 51 : 51: 50 10/05/2023 13:28
Chapter 50 : 50: 49-2 10/05/2023 11:28
Chapter 49 : 49: 44 10/05/2023 09:28
Chapter 48 : 48: 43-2 10/05/2023 07:28
Chapter 47 : 47: 43 10/05/2023 05:28
Chapter 46 : 46: 42-2 10/05/2023 03:28
Chapter 45 : 45: 42 10/05/2023 01:28
Chapter 44 : 44: 41-2 09/05/2023 23:28
Chapter 43 : 43: 41 09/05/2023 21:28
Chapter 42 : 42: 40 09/05/2023 19:28
Chapter 41 : 41: 39-2 09/05/2023 17:28
Chapter 40 : 40: 39 09/05/2023 15:28
Chapter 39 : 39: 38 09/05/2023 13:28
Chapter 38 : 38: 37-2 09/05/2023 11:28
Chapter 37 : 37: 32 09/05/2023 09:28
Chapter 36 : 36: 31-2 09/05/2023 07:28
Chapter 35 : 35: 31 09/05/2023 05:28
Chapter 34 : 34: 30-2 09/05/2023 03:28
Chapter 33 : 33: 30 09/05/2023 01:28
Chapter 32 : 32: 29-2 08/05/2023 23:28
Chapter 31 : 31: 29 08/05/2023 21:28
Chapter 30 : 30: 28-2 08/05/2023 19:28
Chapter 29 : 29: 28 08/05/2023 17:28
Chapter 28 : 28: 27-2 08/05/2023 15:28
Chapter 27 : 27 08/05/2023 13:28
Chapter 26 : 26 08/05/2023 11:28
Chapter 25 : 25 08/05/2023 09:28
Chapter 24 : 24 08/05/2023 07:28
Chapter 23 : 23 08/05/2023 05:28
Chapter 22 : 22 08/05/2023 03:28
Chapter 21 : 21 08/05/2023 01:28
Chapter 20 : 20 07/05/2023 23:28
Chapter 19 : 19 07/05/2023 21:28
Chapter 18 : 18 07/05/2023 19:28
Chapter 17 : 17 07/05/2023 17:28
Chapter 16 : 16 07/05/2023 15:28
Chapter 15 : 15 07/05/2023 13:28
Chapter 14 : 14 07/05/2023 11:28
Chapter 13 : 13 07/05/2023 09:28
Chapter 12 : 12 07/05/2023 07:28
Chapter 11 : 11 07/05/2023 05:28
Chapter 10 : 10 07/05/2023 03:28
Chapter 9 : 9 07/05/2023 01:28
Chapter 8 : 8 06/05/2023 23:28
Chapter 7 : 7 06/05/2023 21:28
Chapter 6 : 6 06/05/2023 19:28
Chapter 5 : 5 06/05/2023 17:28
Chapter 4 : 4 06/05/2023 15:28
Chapter 3 : 3 06/05/2023 13:28
Chapter 2 : 2 06/05/2023 11:28
Chapter 1 : 1 06/05/2023 09:28

comment

Có thể bạn thích xem

Hệ Thống: Thợ Săn Tại Dị Giới - He Thong: Tho San Tai Di Gioi

Cập nhật lúc : 27/05/2020 04:41

Tình trạng : 110 / 112 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn, Dị Năng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

[Hồ Đoàn Tử Hệ Liệt] Tình Cảm Khó Giấu - [Ho Đoan Tu He Liet] Tinh Cam Kho Giau

Cập nhật lúc : 27/05/2019 03:22

Tình trạng : 7 / 7 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Lưu Manh Thỏ Dữ Oa Biên Thảo - [Thap Nhi Yeu Tinh He Liet] Luu Manh Tho Du Oa Bien Thao

Cập nhật lúc : 21/11/2019 03:55

Tình trạng : 11 / 11 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Quý Nữ Khó Cầu - Quy Nu Kho Cau

Cập nhật lúc : 28/07/2019 18:26

Tình trạng : 145 / 145 Chapter

Thể loại: Historical - Lịch Sử, Xuyên Không, Trọng Sinh, Nữ Cường

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đích Nữ Khó Gả - Đich Nu Kho Ga

Cập nhật lúc : 20/09/2021 11:01

Tình trạng : 113 / 115 Chapter

Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thỏ Nữ Lang Tây Du Kí - Tho Nu Lang Tay Du Ki

Cập nhật lúc : 28/04/2019 02:22

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Sống Lại Làm Nữ Thổ Phỉ - Song Lai Lam Nu Tho Phi

Cập nhật lúc : 24/12/2017 13:23

Tình trạng : 90 / 92 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Cường

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nữ Hoàng Đế, Khờ Phu Quân - Nu Hoang Đe, Kho Phu Quan

Cập nhật lúc : 11/07/2018 03:25

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Việt Chi Hoàn Khố Nữ - Xuyen Viet Chi Hoan Kho Nu

Cập nhật lúc : 15/10/2019 21:34

Tình trạng : 106 / 106 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Xuyên Nhanh Làm Khó Nữ Chính - Xuyen Nhanh Lam Kho Nu Chinh

Cập nhật lúc : 04/12/2022 19:58

Tình trạng : 22 / 24 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cuộc Sống Khó Khăn Của Thứ Nữ - Cuoc Song Kho Khan Cua Thu Nu

Cập nhật lúc : 10/03/2019 00:01

Tình trạng : 86 / 86 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Gia Đấu, Điền Văn, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Cuồng Nữ Trọng Sinh - Hoàn Khố Thất Hoàng Phi - Cuong Nu Trong Sinh - Hoan Kho That Hoang Phi

Cập nhật lúc : 07/02/2022 09:58

Tình trạng : 450 / 450 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Cô Ấy Quá Ngọt Ngào - Co Ấy Qua Ngot Ngao

Cập nhật lúc : 28/11/2023 17:09

Tình trạng : 111 / 111 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Hậu Duệ Kiếm Thần - Hau Due Kiem Than

Cập nhật lúc : 04/12/2023 17:03

Tình trạng : 2617 / 2619 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.414

Đọc truyện

Thần Chủ Ở Rể - Than Chu Ở Re

Cập nhật lúc : 04/12/2023 19:58

Tình trạng : 1124 / 1126 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.192

Đọc truyện

Đỉnh Phong Thiên Hạ - Đinh Phong Thien Ha

Cập nhật lúc : 04/12/2023 18:31

Tình trạng : 4209 / 4211 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.183

Đọc truyện

Thần Vương Lệnh - Than Vuong Lenh

Cập nhật lúc : 04/12/2023 15:34

Tình trạng : 790 / 792 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Nữ Vương Đồng Nát Ở Tinh Tế - Nu Vuong Đong Nat Ở Tinh Te

Cập nhật lúc : 04/12/2023 14:04

Tình trạng : 203 / 205 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự, Xuyên Không, Nữ Cường, Comedy - Hài Hước

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện