Huyền Huyễn

Nhân Lộ Thành Thần - Nhan Lo Thanh Than

194 / 196

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

5024 / 5024

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Chữ 16.363 13 giờ trước

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

4760 / 4760

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Chữ 16.182 15 giờ trước

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - Mao Son Troc Quy Nhan

2863 / 2863

Âm Hôn Lúc Nửa Đêm - Âm Hon Luc Nua Đem

217 / 219

Đấu Phá Thương Khung - Đau Pha Thuong Khung

1641 / 1641

Đấu La Đại Lục - Đau La Đai Luc

517 / 517

Đấu La Đại Lục - Đau La Đai Luc

Chữ 16.184 23 giờ trước

Đại Chúa Tể - Đai Chua Te

1563 / 1563

Đại Chúa Tể - Đai Chua Te

Chữ 16.187 19/04/2021

Đế Bá - Đe Ba

5060 / 5062

Đế Bá - Đe Ba

Chữ 16.182 19/04/2021

Vũ Luyện Điên Phong - Vu Luyen Đien Phong

2695 / 2697

Nguyên Tôn - Nguyen Ton

1499 / 1501

Nguyên Tôn - Nguyen Ton

Chữ 16.202 19/04/2021

Độc Tôn Tam Giới - Đoc Ton Tam Gioi

3612 / 3612

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi - Thieu Gia Bi Bo Roi

2272 / 2272

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

3634 / 3634

Vũ Động Càn Khôn - Vu Đong Can Khon

1309 / 1309

Thần Khống Thiên Hạ - Than Khong Thien Ha

2673 / 2673

Vô Thượng Sát Thần - Vo Thuong Sat Than

3254 / 3256

Đại Mộng Chủ - Đai Mong Chu

945 / 947