Huyền Huyễn

Lạn Kha Kỳ Duyên - Lan Kha Ky Duyen

474 / 476

Lạn Kha Kỳ Duyên - Lan Kha Ky Duyen

Chữ 16.231 13 giờ trước

Lãnh Địa Huyết Tộc - Lanh Đia Huyet Toc

97 / 99

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

5357 / 5357

Nhân Tổ - Nhan To

734 / 736

Nhân Tổ - Nhan To

Chữ 16.181 27/09/2021

Tiên Võ Truyền Kỳ - Tien Vo Truyen Ky

382 / 384

Thế Giới Hoàn Mỹ - The Gioi Hoan My

2015 / 2015

Thanh Kiếm Của Quỷ - Thanh Kiem Cua Quy

283 / 285

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

5024 / 5024

Long Gia Nhạc - Long Gia Nhac

15 / 17

Long Gia Nhạc - Long Gia Nhac

Chữ 16.179 27/09/2021

Tu La Giới Chí Tôn - Tu La Gioi Chi Ton

170 / 172

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

3634 / 3634

Nguyên Tôn - Nguyen Ton

1499 / 1501

Nguyên Tôn - Nguyen Ton

Chữ 16.207 26/09/2021

Đế Bá - Đe Ba

5060 / 5062

Đế Bá - Đe Ba

Chữ 16.185 26/09/2021