Huyền Huyễn

Quái Dị Thẻ Ma Pháp - Quai Di The Ma Phap

208 / 210

Đại Mộng Chủ - Đai Mong Chu

453 / 455

Đại Mộng Chủ - Đai Mong Chu

Chữ 16.180 6 giờ trước

Tại Hạ Là Hệ Thống - Tai Ha La He Thong

299 / 301

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

5024 / 5024

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Chữ 16.308 13 giờ trước

Đại Chúa Tể - Đai Chua Te

1563 / 1563

Đại Chúa Tể - Đai Chua Te

Chữ 16.183 13 giờ trước

Vô Tận Trùng Sinh - Vo Tan Trung Sinh

179 / 181

Vô Tận Trùng Sinh - Vo Tan Trung Sinh

Chữ 16.180 15 giờ trước

Nguyên Tôn - Nguyen Ton

1404 / 1406

Nguyên Tôn - Nguyen Ton

Chữ 16.182 16 giờ trước

Nhân Tổ - Nhan To

493 / 495

Nhân Tổ - Nhan To

Chữ 16.180 19 giờ trước

Vô Thượng Niết Bàn - Vo Thuong Niet Ban

72 / 74

Phượng Hí Cửu Thiên - Phuong Hi Cuu Thien

104 / 106

Vũ Động Càn Khôn - Vu Đong Can Khon

1309 / 1309

Đế Bá - Đe Ba

5060 / 5062

Đế Bá - Đe Ba

Chữ 16.182 28/10/2020

App Địa Ngục - App Đia Nguc

14 / 16

App Địa Ngục - App Đia Nguc

Chữ 16.180 28/10/2020