Huyền Hạo Chiến Kí

Huyen Hao Chien Ki

Tác giả : Trinh Đa Cường

Thể loại : Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Comedy - Hài Hước, Fantasy - Giả Tưởng, Manhua, Martial Arts - Võ Thuật, Sci-fi, Màu

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 12/06/2020 00:43

Tình trạng : 313 / 315 Chapter

Lượt xem: 16180

Bí thuật thời cổ "Thanh Điểu Thuật" có khả năng nghiêng trời lệch đất, xoay chuyển vận thế. Người tinh thông Thanh Điểu Thuật được gọi là Thanh Điểu Sư. Một trăm năm trước, Thanh Điểu Đại Sư "Thẩm Nhất" phong ấn tà thú "Kỳ Lân" trong "Huyền Hạo". Một trăm năm sau, thiếu niên Diệp Diêu mang thiên mệnh giải khai phong ấn Huyền Hạo, bị cuốn vào cuộc chiến tranh đoạt Huyền Hạo của các Thanh Điểu Sư
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 313 : Mộng cảnh 12/06/2020 16:13
Chapter 312 : Đường của người chết 12/05/2020 05:10
Chapter 311 : Lập 06/05/2020 18:10
Chapter 310 : Phá 06/05/2020 16:10
Chapter 212 : Đường của người chết 06/05/2020 14:10
Chapter 211 : Lập 16/03/2020 20:10
Chapter 210 : Phá 16/03/2020 18:10
Chapter 209 : Cá trong rọ 04/03/2020 18:10
Chapter 208 : Càn Cực Pháp Trận Đệ Nhị Tầng 04/03/2020 16:10
Chapter 207 : Hỗn chiến 04/03/2020 14:10
Chapter 205 : Thần sa mạc 2 05/06/2020 04:11
Chapter 205 : Giác ngộ của Tế ti 03/02/2020 20:10
Chapter 204 : Phép tắc hằng định 05/06/2020 09:11
Chapter 203 : Thần sa mạc 2 03/02/2020 18:10
Chapter 201 : Phong Thủy Thần 03/02/2020 16:10
Chapter 200 : Vĩnh thế chi Linh 12/08/2019 00:00
Chapter 199 : Nhập Ma 12/05/2019 00:00
Chapter 198 : Càn Khôn Huyền Cơ 03/02/2020 10:10
Chapter 197 : Nguồn Gốc Thẩm Thị 03/02/2020 08:10
Chapter 196 : Côn Lôn Thánh Tôn Giả 03/02/2020 06:10
Chapter 195 : Thiên Ma La Hầu 03/02/2020 04:10
Chapter 194 : Thập Đại Tư Tế 03/02/2020 02:10
Chapter 193 : Càn Cực Đệ Lục Tầng 10/04/2019 00:00
Chapter 192 : Nguồn gốc Huyền Hạo 10/01/2019 00:00
Chapter 191 : Khảo nghiệm 02/02/2020 20:10
Chapter 190 : Nhập Trủng 09/07/2019 00:00
Chapter 189 : Đạo Ẩn hiện thân 02/02/2020 16:10
Chapter 188 : Thanh Long U 02/02/2020 14:10
Chapter 187 : Kế hoạch tác chiến 02/02/2020 12:10
Chapter 186 : Phong Thủy Trủng 07/12/2019 00:00
Chapter 185 : Lầm vào tuyệt cảnh 02/02/2020 08:10
Chapter 184 : Càn Cực Đệ Ngũ Tầng 06/08/2019 00:00
Chapter 183 : Kỳ Lân và Pháp Trận 02/02/2020 04:10
Chapter 182 : Ngũ Hành Thượng Tôn Giả 02/02/2020 02:10
Chapter 181 : Gió yên Niệm khởi 02/02/2020 00:10
Chapter 180 : Thủ xả 01/02/2020 22:10
Chapter 179 : Thực lực chênh lệch 01/02/2020 20:10
Chapter 178 : Pháp bảo chế thắng 01/02/2020 18:10
Chapter 177 : Ván cược sinh tử 03/07/2019 00:00
Chapter 176.5 09/06/2020 12:13
Chapter 176.2 : Vận may khó đoán 01/02/2020 14:10
Chapter 176 : Côn Lôn dị động 01 02/05/2019 00:00
Chapter 175.3 : Phiên ngoại: Sinh Tử Chí Ái 2 02/05/2019 00:00
Chapter 175.2 : Phiên ngoại: Sinh Tử Chí Ái 02/05/2019 00:00
Chapter 175 12/11/2018 00:00
Chapter 174 11/11/2018 00:00
Chapter 173 11/08/2018 00:00
Chapter 172 11/07/2018 00:00
Chapter 171 11/04/2018 00:00
Chapter 170 11/01/2018 00:00
Chapter 169 31/01/2020 18:10
Chapter 168 31/01/2020 16:10
Chapter 167 31/01/2020 14:10
Chapter 166 31/01/2020 12:10
Chapter 165 31/01/2020 10:10
Chapter 164 31/01/2020 08:10
Chapter 163 31/01/2020 06:10
Chapter 162 31/01/2020 04:10
Chapter 161 31/01/2020 02:10
Chapter 160 31/01/2020 00:10
Chapter 159 30/01/2020 22:10
Chapter 158 10/11/2018 00:00
Chapter 157 10/10/2018 00:00
Chapter 156 10/09/2018 00:00
Chapter 155 10/08/2018 00:00
Chapter 154 10/06/2018 00:00
Chapter 153 10/05/2018 00:00
Chapter 152 10/04/2018 00:00
Chapter 151 10/01/2018 00:00
Chapter 150 30/01/2020 04:10
Chapter 149 30/01/2020 02:10
Chapter 148 30/01/2020 00:10
Chapter 147 29/01/2020 22:10
Chapter 146 29/01/2020 20:10
Chapter 145 29/01/2020 18:10
Chapter 144 29/01/2020 16:10
Chapter 143 29/01/2020 14:10
Chapter 142 29/01/2020 12:10
Chapter 141 29/01/2020 10:10
Chapter 140 29/01/2020 08:10
Chapter 139 09/11/2018 00:00
Chapter 138 09/07/2018 00:00
Chapter 137 09/05/2018 00:00
Chapter 136 09/04/2018 00:00
Chapter 135 09/03/2018 00:00
Chapter 134 09/02/2018 00:00
Chapter 133 28/01/2020 18:10
Chapter 132 28/01/2020 16:10
Chapter 131 28/01/2020 14:10
Chapter 130 28/01/2020 12:10
Chapter 129 28/01/2020 10:10
Chapter 128 28/01/2020 08:10
Chapter 127 28/01/2020 06:10
Chapter 126 28/01/2020 04:10
Chapter 125 08/10/2018 00:00
Chapter 124 08/09/2018 00:00
Chapter 123 08/07/2018 00:00
Chapter 122 08/01/2018 00:00
Chapter 121 27/01/2020 18:10
Chapter 120 27/01/2020 16:10
Chapter 119 06/08/2018 00:00
Chapter 118 06/04/2018 00:00
Chapter 117 06/02/2018 00:00
Chapter 116 27/01/2020 08:10
Chapter 115 27/01/2020 06:10
Chapter 114 27/01/2020 04:10
Chapter 113 27/01/2020 02:10
Chapter 112 27/01/2020 00:10
Chapter 111 26/01/2020 22:10
Chapter 110 26/01/2020 20:10
Chapter 109 05/12/2018 00:00
Chapter 108 05/11/2018 00:00
Chapter 107 05/08/2018 00:00
Chapter 106 05/06/2018 00:00
Chapter 105 05/04/2018 00:00
Chapter 104 05/02/2018 00:00
Chapter 103 26/01/2020 06:10
Chapter 102 26/01/2020 04:10
Chapter 101 26/01/2020 02:10
Chapter 100 26/01/2020 00:10
Chapter 99 25/01/2020 22:10
Chapter 98 25/01/2020 20:10
Chapter 97 04/10/2018 00:00
Chapter 96 04/07/2018 00:00
Chapter 95 04/03/2018 00:00
Chapter 94 04/02/2018 00:00
Chapter 93 25/01/2020 10:10
Chapter 92 25/01/2020 08:10
Chapter 91 03/09/2018 00:00
Chapter 90 03/06/2018 00:00
Chapter 89 25/01/2020 02:10
Chapter 88 02/09/2018 00:00
Chapter 87 02/03/2018 00:00
Chapter 86 24/01/2020 20:10
Chapter 85 01/12/2018 00:00
Chapter 84 01/08/2018 00:00
Chapter 83 01/06/2018 00:00
Chapter 82 01/04/2018 00:00
Chapter 81 01/01/2018 00:00
Chapter 80 24/01/2020 08:10
Chapter 79 24/01/2020 06:10
Chapter 78 24/01/2020 04:10
Chapter 77 24/01/2020 02:10
Chapter 76 24/01/2020 00:10
Chapter 75 12/10/2017 00:00
Chapter 74 12/08/2017 00:00
Chapter 73 12/01/2017 00:00
Chapter 72 23/01/2020 16:10
Chapter 71 11/11/2017 00:00
Chapter 70 11/09/2017 00:00
Chapter 69 11/06/2017 00:00
Chapter 68 23/01/2020 08:10
Chapter 67 23/01/2020 06:10
Chapter 66 23/01/2020 04:10
Chapter 65 23/01/2020 02:10
Chapter 64 23/01/2020 00:10
Chapter 63 22/01/2020 22:10
Chapter 62 10/09/2017 00:00
Chapter 61 10/08/2017 00:00
Chapter 60 10/06/2017 00:00
Chapter 59 10/05/2017 00:00
Chapter 58 10/04/2017 00:00
Chapter 57 10/03/2017 00:00
Chapter 56 10/01/2017 00:00
Chapter 55 22/01/2020 06:10
Chapter 54 22/01/2020 04:10
Chapter 53 22/01/2020 02:10
Chapter 52 22/01/2020 00:10
Chapter 51 21/01/2020 22:10
Chapter 50 21/01/2020 20:10
Chapter 49 21/01/2020 18:10
Chapter 48 21/01/2020 16:10
Chapter 47 21/01/2020 14:10
Chapter 46 21/01/2020 12:10
Chapter 45 21/01/2020 10:10
Chapter 44 21/01/2020 08:10
Chapter 43 21/01/2020 06:10
Chapter 42 09/12/2017 00:00
Chapter 41 09/11/2017 00:00
Chapter 40 09/10/2017 00:00
Chapter 39 09/08/2017 00:00
Chapter 38 09/07/2017 00:00
Chapter 37 09/06/2017 00:00
Chapter 36 09/04/2017 00:00
Chapter 35 09/02/2017 00:00
Chapter 34 20/01/2020 12:10
Chapter 33 20/01/2020 10:10
Chapter 32 20/01/2020 08:10
Chapter 31 20/01/2020 06:10
Chapter 30 20/01/2020 04:10
Chapter 29 20/01/2020 02:10
Chapter 28 20/01/2020 00:10
Chapter 27 08/12/2017 00:00
Chapter 26 08/08/2017 00:00
Chapter 25 08/07/2017 00:00
Chapter 24 08/06/2017 00:00
Chapter 23 08/05/2017 00:00
Chapter 22 08/04/2017 00:00
Chapter 21 08/03/2017 00:00
Chapter 20 08/02/2017 00:00
Chapter 19 19/01/2020 06:10
Chapter 18 19/01/2020 04:10
Chapter 17 19/01/2020 02:10
Chapter 16 19/01/2020 00:10
Chapter 15 18/01/2020 22:10
Chapter 14 18/01/2020 20:10
Chapter 13 18/01/2020 18:10
Chapter 12 18/01/2020 16:10
Chapter 11 18/01/2020 14:10
Chapter 10 18/01/2020 12:10
Chapter 9 18/01/2020 10:10
Chapter 8 18/01/2020 08:10
Chapter 7 18/01/2020 06:10
Chapter 6 18/01/2020 04:10
Chapter 5 18/01/2020 02:10
Chapter 4 18/01/2020 00:10
Chapter 3 17/01/2020 22:10
Chapter 2 17/01/2020 20:10
Chapter 1 07/12/2017 00:00

comment

Có thể bạn thích xem

Bút Kí Huyền Môn - But Ki Huyen Mon

Cập nhật lúc : 08/01/2020 19:00

Tình trạng : 103 / 105 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Horror - Kinh Dị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trận Chiến Huyền Chân - Tran Chien Huyen Chan

Cập nhật lúc : 11/08/2021 14:58

Tình trạng : 22 / 24 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trận Chiến Huyền Trân - Tran Chien Huyen Tran

Cập nhật lúc : 25/01/2021 08:27

Tình trạng : 50 / 52 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống - Vo Hiep Huyen Huyen Chi Sat Luc He Thong

Cập nhật lúc : 08/11/2019 14:00

Tình trạng : 349 / 351 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Mê Ảnh Huyên Hiêu (Thước Phim Huyên Náo) - Me Ảnh Huyen Hieu (Thuoc Phim Huyen Nao)

Cập nhật lúc : 27/10/2019 07:25

Tình trạng : 64 / 64 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Huyền Huyễn: Đông Minh Truyện - Huyen Huyen: Đong Minh Truyen

Cập nhật lúc : 03/04/2020 22:11

Tình trạng : 59 / 61 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thế Giới Huyền Huyễn - The Gioi Huyen Huyen

Cập nhật lúc : 16/06/2020 16:15

Tình trạng : 104 / 106 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tựu Ngoạn Tiểu Hào Đích Mệnh (Kiếp Tiểu Hào) - Tuu Ngoan Tieu Hao Đich Menh (Kiep Tieu Hao)

Cập nhật lúc : 27/10/2018 10:23

Tình trạng : 59 / 59 Chapter

Thể loại: Võng Du, Đam Mỹ, Comedy - Hài Hước, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Hảo Nữ 18 (Hảo Nữ Thập Bát Giá) - Hao Nu 18 (Hao Nu Thap Bat Gia)

Cập nhật lúc : 22/11/2018 04:33

Tình trạng : 249 / 249 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Xuyên Không, Trọng Sinh, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Huyền Thiên - Huyen Thien

Cập nhật lúc : 10/07/2019 16:22

Tình trạng : 984 / 984 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thanh Huyền - Thanh Huyen

Cập nhật lúc : 15/01/2018 03:01

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 18/10/2021 23:42

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.283

Đọc truyện

Cục Cưng Có Chiêu - Cuc Cung Co Chieu

Cập nhật lúc : 18/10/2021 23:30

Tình trạng : 1315 / 1317 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.214

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 18/10/2021 11:43

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.411

Đọc truyện

Rể Quý Trời Cho - Re Quy Troi Cho

Cập nhật lúc : 18/10/2021 19:42

Tình trạng : 1851 / 1853 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.246

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 18/10/2021 21:42

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.199

Đọc truyện

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng - Toi Cuong Than Thoai Đe Hoang

Cập nhật lúc : 18/10/2021 21:41

Tình trạng : 2383 / 2383 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Khoa Huyễn, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.191

Đọc truyện