Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite

Hong Bang Lap Quoc Ky Rewrite

Tác giả : Ptqdung

Thể loại : Dị Giới, Quân Sự, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 27/10/2020 02:28

Tình trạng : 130 / 132 Chapter

Lượt xem: 16179

Nam chính trong câu chuyện chính là Hoàng Anh Kiệt lại có cơ hội  xuyên qua dị giới, mà ở thế giới này mọi vật đều tương tự ở Việt Nam thời kì sau khi quân Minh đánh bại nhà Hồ tới trước khi khởi nghĩa Lam Sơn. nhưng không như quân Minh, Đại Hoa mạnh hơn, tinh quái hơn nên đã kìm chặt được nhân dân Bách Việt. Vốn ý nghĩ ban đầu thì Kiệt chỉ định kiếm ít tiền sống cho sung sướng, nhưng rồi vì gia đình, vì dòng tộc, cậu phải bước chân lên vũ đài lịch sử, để cho tên tuổi vang xa khắp chốn, khiến ai cũng phải biết đến tên mình và Đế Quốc Hồng Bàng.
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 130 : Vô tình cắm liễu liễu nở hoa 27/10/2020 06:28
Chapter 129 : Sức mạnh thực sự 21/10/2020 19:29
Chapter 128 : Xích mích 17/10/2020 23:27
Chapter 127 : Mục tiêu nhắm tới 17/10/2020 21:27
Chapter 126 : Liên hợp mưu tính 10/10/2020 19:28
Chapter 125 : Đồn điền 07/10/2020 19:28
Chapter 124 : Mở rộng kinh doanh 07/10/2020 17:28
Chapter 123 : Tự lộ diện 07/10/2020 15:28
Chapter 122 : Tra án 23/09/2020 23:29
Chapter 121 : Giải quyết 21/09/2020 23:28
Chapter 120 : Cô đồng trẻ 18/09/2020 06:28
Chapter 119 : Tin xấu liên tiếp tới 15/09/2020 23:27
Chapter 118 : Mưu hại 14/09/2020 23:27
Chapter 117 : Thu lòng người 12/09/2020 06:30
Chapter 116 : Quẻ bói 12/09/2020 04:30
Chapter 115 : Cải tiến ngành dệt may 09/09/2020 19:28
Chapter 114 : Trận chiến ngành dệt 06/09/2020 23:28
Chapter 113 : Công xưởng Nam Bình 03/09/2020 19:11
Chapter 112 : Một đá trúng vài con chim 02/09/2020 19:11
Chapter 111 : Tính kế 31/08/2020 23:12
Chapter 110 : Xác định mục tiêu 30/08/2020 19:11
Chapter 109 : Bắt đầu cuộc chiến mới 28/08/2020 19:11
Chapter 108 : Chuẩn bị tiến lên Châu Nam Bình 26/08/2020 19:12
Chapter 107 : Người làm thuê hay nô lệ 26/08/2020 06:12
Chapter 106 : Nữ Lưu tiếp cận 24/08/2020 19:11
Chapter 105 : Tiếp cận 24/08/2020 17:11
Chapter 104 : Chợ nhân công 20/08/2020 23:12
Chapter 103 : Tiệc tùng 18/08/2020 19:12
Chapter 102 : Kỳ thi Thái Học Sinh 17/08/2020 23:11
Chapter 101 : Trước ngày thi 17/08/2020 21:11
Chapter 100 : Quân Đá Vách 14/08/2020 19:11
Chapter 99 : Bài học về tính kỷ luật 13/08/2020 19:11
Chapter 98 : Sức mạnh của dư luận 13/08/2020 17:11
Chapter 97 : Chuẩn bị cho dư luận 13/08/2020 15:11
Chapter 96 : Các bên tính kế 13/08/2020 13:11
Chapter 95 : Sách lược đối phó 13/08/2020 11:11
Chapter 94 : Thuyết phục 13/08/2020 09:11
Chapter 93 : Hưng khởi công nghiệp 13/08/2020 07:11
Chapter 92 : Chiến tranh Chiêm Thành- Chân Lạp (19) 16/01/2020 09:56
Chapter 91 : Chiến tranh Chiêm Thành- Chân Lạp (18) 16/01/2020 07:56
Chapter 90 : Chiến tranh Chiêm Thành- Chân Lạp (17) 16/01/2020 05:56
Chapter 89 : Chiến tranh chiêm thành- chân lạp (16) 16/01/2020 03:56
Chapter 88 : Chiến tranh Chiêm Thành- Chân Lạp (15) . 16/01/2020 01:56
Chapter 87 : Chiến tranh chiêm thành- chân lạp (14) 15/01/2020 23:56
Chapter 86 : Chiến tranh Chiêm Thành- Chân Lạp (13) 15/01/2020 21:56
Chapter 85 : Chiến tranh Chiêm Thành- Chân Lạp (12) 15/01/2020 19:56
Chapter 84 : Chiến tranh Chiêm Thành- Chân Lạp (11) 15/01/2020 17:56
Chapter 83 : Chiến tranh Chiêm Thành- Chân Lạp (10) 15/01/2020 15:56
Chapter 82 : Chiến tranh Chiêm Thành- Chân Lạp (9) 15/01/2020 13:56
Chapter 81 : Chiến tranh Chiêm Thành- Chân Lạp (8) 15/01/2020 11:56
Chapter 80 : Chiến tranh Chiêm Thành- Chân Lạp (7) 15/01/2020 09:56
Chapter 79 : Chiến tranh Chiêm Thành- Chân Lạp (6) 15/01/2020 07:56
Chapter 78 : Chiến tranh Chiêm Thành- Chân Lạp (5) 15/01/2020 05:56
Chapter 77 : Chiến tranh Chiêm Thành- Chân Lạp (4) 15/01/2020 03:56
Chapter 76 : Chiến tranh Chiêm Thành- Chân Lạp (3) 15/01/2020 01:56
Chapter 75 : Chiến tranh Chiêm Thành- Chân Lạp (2) 14/01/2020 23:56
Chapter 74 : Chiến tranh Chiêm Thành- Chân Lạp (1) 14/01/2020 21:56
Chapter 73 : Phối hợp phát triển kinh tế (3) 14/01/2020 19:56
Chapter 72 : Phối hợp phát triển kinh tế (2) 14/01/2020 17:56
Chapter 71 : Phối hợp phát triển kinh tế (1) 14/01/2020 15:56
Chapter 70 : Trình Hà (3) 14/01/2020 13:56
Chapter 69 : Trình Hà (2) 14/01/2020 11:56
Chapter 68 : Trình Hà (1) 14/01/2020 09:56
Chapter 67 : Chiêm Thành (2) 14/01/2020 07:56
Chapter 66 : Chiêm Thành (1) 14/01/2020 05:56
Chapter 65 : Ra biển 14/01/2020 03:56
Chapter 64 : Thời kì hòa hoãn 14/01/2020 01:56
Chapter 63 : Phá doanh 13/01/2020 23:56
Chapter 62 : Hậu chiến 13/01/2020 21:56
Chapter 61 : Đình chiến 13/01/2020 19:56
Chapter 60 : Chiến tranh Hồng Bàng- Nam Bình(12) 13/01/2020 17:56
Chapter 59 : Chiến tranh Hồng Bàng- Nam Bình(11) 13/01/2020 15:56
Chapter 58 : Chiến tranh Hồng Bàng- Nam Bình (10) 13/01/2020 13:56
Chapter 57 : Chiến tranh Hồng Bàng- Nam Bình(9) 13/01/2020 11:56
Chapter 56 : Chiến tranh Hồng Bàng- Nam Bình(8) 13/01/2020 09:56
Chapter 55 : Chiến tranh Hồng Bàng- Nam Bình(7) 13/01/2020 07:56
Chapter 54 : Chiến tranh Hồng Bàng- Nam Bình(6) 13/01/2020 05:56
Chapter 53 : Chiến tranh Hồng Bàng- Nam Bình(5) 13/01/2020 03:56
Chapter 52 : Chiến tranh Hồng Bàng- Nam Bình(4) 13/01/2020 01:56
Chapter 51 : Chiến tranh Hồng Bàng- Nam Bình(3) 12/01/2020 23:56
Chapter 50 : Chiến tranh Hồng Bàng- Nam Bình(2) 12/01/2020 21:56
Chapter 49 : Chiến tranh Hồng Bàng- Nam Bình(1) 12/01/2020 19:56
Chapter 48 : Giải pháp với người thượng (2) 12/01/2020 17:56
Chapter 47 : Giải pháp với người thượng (1) 12/01/2020 15:56
Chapter 46 : Phản bội 12/01/2020 13:56
Chapter 45 : Sóng ngầm (5) 12/01/2020 11:56
Chapter 44 : Sóng ngầm (4) 12/01/2020 09:56
Chapter 43 : Sóng ngầm (3) 12/01/2020 07:56
Chapter 42 : Sóng ngầm (2) 12/01/2020 05:56
Chapter 41 : Sóng ngầm (1) 12/01/2020 03:56
Chapter 40 : Kế hoạch 5 năm (2) 12/01/2020 01:56
Chapter 39 : Kế hoạch 5 năm 11/01/2020 23:56
Chapter 38 : Các bên tính toán (2) 11/01/2020 21:56
Chapter 37 : Các bên tính toán (1) 11/01/2020 19:56
Chapter 36 : Binh bại như núi lở (6) 11/01/2020 17:56
Chapter 35 : Binh bại như núi lở (5) 11/01/2020 15:56
Chapter 34 : Binh bại như núi lở (4) 11/01/2020 13:56
Chapter 33 : Binh bại như núi lở (3) 11/01/2020 11:56
Chapter 32 : Binh bại như núi lở (2) 11/01/2020 09:56
Chapter 31 : Binh bại như núi lở (1) 11/01/2020 07:56
Chapter 30 : Xây dựng 11/01/2020 05:56
Chapter 29 : Liên hoàn kế (xúc tích) 11/01/2020 03:56
Chapter 28 : Liên hoàn kế (1) 11/01/2020 01:56
Chapter 27 : Phong thủy luân chuyển (3) 10/01/2020 23:56
Chapter 26 : Phong thủy luân chuyển (2) 10/01/2020 21:56
Chapter 25 : Phong thủy luân chuyển (1) 10/01/2020 19:56
Chapter 24 : Học được chữ Ngờ 10/01/2020 17:56
Chapter 23 : Mưu kế đối chọi 10/01/2020 15:56
Chapter 22 : Mưu kế tầng tầng 10/01/2020 13:56
Chapter 21 : Lên núi đánh hổ 10/01/2020 11:56
Chapter 20 : Binh hùng tướng mạnh 10/01/2020 09:56
Chapter 19 : Lòng dân cuồn cuộn 10/01/2020 07:56
Chapter 18 : Mưu kế hiểm độc 10/01/2020 05:56
Chapter 17 : Nghĩa binh xuống núi 10/01/2020 03:56
Chapter 16 : Tiếng tăm lan xa 10/01/2020 01:56
Chapter 15 : Biến động lớn 09/01/2020 23:56
Chapter 14 : Hậu chiến 09/01/2020 21:56
Chapter 13 : Trận đánh đầu tiên 09/01/2020 19:56
Chapter 12 : Luận thế 09/01/2020 17:56
Chapter 11 : “Ki Ki” (2) 09/01/2020 15:56
Chapter 10 : “Ki Ki” (1) 09/01/2020 13:56
Chapter 9 : Tương lai 09/01/2020 11:56
Chapter 8 : Bách Việt đệ nhất phú gia (3) 09/01/2020 09:56
Chapter 7 : Bách Việt đệ nhất phú gia(2) 09/01/2020 07:56
Chapter 6 : Bách Việt đệ nhất phú gia (1) 09/01/2020 05:56
Chapter 5 : Thâm canh tại làng (3) 09/01/2020 03:56
Chapter 4 : Thâm canh tại làng (2) 09/01/2020 01:56
Chapter 3 : Thâm canh ở làng 08/01/2020 23:56
Chapter 2 : Ý tưởng làm giàu 08/01/2020 21:56
Chapter 1 : Ý trời 08/01/2020 19:56

comment

Có thể bạn thích xem

Hồng Tuyến Ký - Hong Tuyen Ky

Cập nhật lúc : 25/02/2019 11:24

Tình trạng : 57 / 57 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Xuyên Không, Cung Đấu, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nam Quốc Nguyên Phi Sử Ký - Nam Quoc Nguyen Phi Su Ky

Cập nhật lúc : 31/10/2019 01:12

Tình trạng : 70 / 70 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân Quốc - Nhat Ky Nuong Chieu Nu Phu Thoi Dan Quoc

Cập nhật lúc : 03/09/2019 00:04

Tình trạng : 90 / 92 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tuyệt Sắc Truyền Kỳ: Nguyệt Lạc Hồng Trần - Tuyet Sac Truyen Ky: Nguyet Lac Hong Tran

Cập nhật lúc : 23/12/2019 06:22

Tình trạng : 69 / 69 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bốn Người Sáng Lập Đời Hai - Bon Nguoi Sang Lap Đoi Hai

Cập nhật lúc : 28/06/2020 22:12

Tình trạng : 1 / 1 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trọng Sinh Dị Thế: Thú Nhân Chi Lập Hạ - Trong Sinh Di The: Thu Nhan Chi Lap Ha

Cập nhật lúc : 25/02/2019 08:53

Tình trạng : 54 / 54 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Điền Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hồng Y Loạn Thế (Loạn Thế Hồng Dạ Tử) - Hong Y Loan The (Loan The Hong Da Tu)

Cập nhật lúc : 11/12/2019 20:55

Tình trạng : 16 / 18 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Vào Tiểu Thuyết, Lập Kế Hoạch Giúp Đỡ Nữ Chính - Xuyen Vao Tieu Thuyet, Lap Ke Hoach Giup Đo Nu Chinh

Cập nhật lúc : 20/08/2019 18:30

Tình trạng : 19 / 21 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn, Xuyên Không, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Khuynh Quốc - Khuynh Quoc

Cập nhật lúc : 10/12/2018 18:56

Tình trạng : 11 / 11 Chapter

Thể loại: Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đại Quốc Tặc - Đai Quoc Tac

Cập nhật lúc : 26/04/2019 00:27

Tình trạng : 349 / 349 Chapter

Thể loại: Quân Sự, Historical - Lịch Sử, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Quốc Vương Vạn Tuế - Quoc Vuong Van Tue

Cập nhật lúc : 30/09/2020 13:58

Tình trạng : 395 / 397 Chapter

Thể loại: Võng Du, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 28/10/2020 21:41

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.308

Đọc truyện

Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối - Hoang Đe Be Ha Đich Thien Gioi Bao Boi

Cập nhật lúc : 29/10/2020 01:10

Tình trạng : 122 / 124 Chapter

Thể loại: Manhua, Màu, Xuyên Không

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.180

Đọc truyện

Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua - Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua

Cập nhật lúc : 28/10/2020 23:40

Tình trạng : 219 / 221 Chapter

Thể loại: Drama, Manhua, Romance - Lãng Mạn, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.185

Đọc truyện

Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy! - Trong Sinh Hao Mon: Anh Hai Đung Chay!

Cập nhật lúc : 28/10/2020 23:41

Tình trạng : 903 / 903 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.183

Đọc truyện

Trước Kia Có Tòa Linh Kiếm Sơn - Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn

Cập nhật lúc : 28/10/2020 22:41

Tình trạng : 519 / 521 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Manhua, Romance - Lãng Mạn, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn - Thieu Soai ! Vo Ngai Lai Bo Tron

Cập nhật lúc : 28/10/2020 21:31

Tình trạng : 282 / 284 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Manhua, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Smut, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.191

Đọc truyện