Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Liên

Hoang Tu Moi Ngay Ham Ho Tien Lien

Tác giả : Dung Mặc

Thể loại : Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 04/12/2023 13:58

Tình trạng : 238 / 239 Chapter

Lượt xem: 16180

Sinh tồn ở chốn hậu cung luôn là một điều khắc nghiệt bởi những tranh đấu để giành sự sủng ái, vương vị từ vua qua. Một vị hoàng tử được sinh ra ở chốn lãnh cung, Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Liên để thoát khổ, ấy thế mà lại có đại thần ủng hộ giành ngôi. Câu chuyện đầy kịch tích của tác giả Dung Mặc một lần nữa tái hiện sự đấu tranh để giành thiên hạ, cuộc chiến khốc liệt chốn quan trường. Nội dung truyện ngôn tình hay: Kiếp trước, mười mấy năm Bùi Thanh Thù đều sống với thân thể một cô nương, không ngờ mở mắt ra lại trở thành một tiểu Hoàng tử đi tiểu phải giữ cạp quần [1], hắn cũng không có tâm trí lo lắng giới tính của mình
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 238 : Thoái vị [HẾT BỘ THỨ NHẤT] 04/12/2023 13:28
Chapter 237 31/10/2022 19:31
Chapter 236 31/10/2022 17:31
Chapter 235 31/10/2022 15:31
Chapter 234 31/10/2022 13:31
Chapter 233 31/10/2022 11:31
Chapter 232 31/10/2022 09:31
Chapter 231 31/10/2022 07:31
Chapter 230 31/10/2022 05:31
Chapter 229 31/10/2022 03:31
Chapter 228 31/10/2022 01:31
Chapter 227 30/10/2022 23:31
Chapter 226 30/10/2022 21:31
Chapter 225 30/10/2022 19:31
Chapter 224 30/10/2022 17:31
Chapter 223 30/10/2022 15:31
Chapter 222 30/10/2022 13:31
Chapter 221 30/10/2022 11:31
Chapter 220 30/10/2022 09:31
Chapter 219 30/10/2022 07:31
Chapter 218 30/10/2022 05:31
Chapter 217 30/10/2022 03:31
Chapter 216 30/10/2022 01:31
Chapter 215 29/10/2022 23:31
Chapter 214 29/10/2022 21:31
Chapter 213 29/10/2022 19:31
Chapter 212 29/10/2022 17:31
Chapter 211 29/10/2022 15:31
Chapter 210 29/10/2022 13:31
Chapter 209 29/10/2022 11:31
Chapter 208 29/10/2022 09:31
Chapter 207 29/10/2022 07:31
Chapter 206 29/10/2022 05:31
Chapter 205 29/10/2022 03:31
Chapter 204 29/10/2022 01:31
Chapter 203 28/10/2022 23:31
Chapter 202 28/10/2022 21:31
Chapter 201 28/10/2022 19:31
Chapter 200 28/10/2022 17:31
Chapter 199 28/10/2022 15:31
Chapter 198 28/10/2022 13:31
Chapter 197 28/10/2022 11:31
Chapter 196 28/10/2022 09:31
Chapter 195 28/10/2022 07:31
Chapter 194 28/10/2022 05:31
Chapter 193 28/10/2022 03:31
Chapter 192 28/10/2022 01:31
Chapter 191 27/10/2022 23:31
Chapter 190 27/10/2022 21:31
Chapter 189 27/10/2022 19:31
Chapter 188 27/10/2022 17:31
Chapter 187 27/10/2022 15:31
Chapter 186 27/10/2022 13:31
Chapter 185 27/10/2022 11:31
Chapter 184 27/10/2022 09:31
Chapter 183 27/10/2022 07:31
Chapter 182 27/10/2022 05:31
Chapter 181 27/10/2022 03:31
Chapter 180 27/10/2022 01:31
Chapter 179 26/10/2022 23:31
Chapter 178 26/10/2022 21:31
Chapter 177 26/10/2022 19:31
Chapter 176 26/10/2022 17:31
Chapter 175 26/10/2022 15:31
Chapter 174 26/10/2022 13:31
Chapter 173 26/10/2022 11:31
Chapter 172 26/10/2022 09:31
Chapter 171 26/10/2022 07:31
Chapter 170 26/10/2022 05:31
Chapter 169 26/10/2022 03:31
Chapter 168 26/10/2022 01:31
Chapter 167 25/10/2022 23:31
Chapter 166 25/10/2022 21:31
Chapter 165 25/10/2022 19:31
Chapter 164 25/10/2022 17:31
Chapter 163 25/10/2022 15:31
Chapter 162 25/10/2022 13:31
Chapter 161 25/10/2022 11:31
Chapter 160 25/10/2022 09:31
Chapter 159 25/10/2022 07:31
Chapter 158 25/10/2022 05:31
Chapter 157 25/10/2022 03:31
Chapter 156 25/10/2022 01:31
Chapter 155 24/10/2022 23:31
Chapter 154 24/10/2022 21:31
Chapter 153 24/10/2022 19:31
Chapter 152 24/10/2022 17:31
Chapter 151 24/10/2022 15:31
Chapter 150 24/10/2022 13:31
Chapter 149 24/10/2022 11:31
Chapter 148 24/10/2022 09:31
Chapter 147 24/10/2022 07:31
Chapter 146 24/10/2022 05:31
Chapter 145 24/10/2022 03:31
Chapter 144 24/10/2022 01:31
Chapter 143 23/10/2022 23:31
Chapter 142 23/10/2022 21:31
Chapter 141 23/10/2022 19:31
Chapter 140 23/10/2022 17:31
Chapter 139 23/10/2022 15:31
Chapter 138 23/10/2022 13:31
Chapter 137 23/10/2022 11:31
Chapter 136 23/10/2022 09:31
Chapter 135 23/10/2022 07:31
Chapter 134 23/10/2022 05:31
Chapter 133 23/10/2022 03:31
Chapter 132 23/10/2022 01:31
Chapter 131 29/10/2022 09:28
Chapter 130 29/10/2022 07:28
Chapter 129 29/10/2022 05:28
Chapter 128 29/10/2022 03:28
Chapter 127 29/10/2022 01:28
Chapter 126 28/10/2022 23:28
Chapter 125 28/10/2022 21:28
Chapter 124 28/10/2022 19:28
Chapter 123 28/10/2022 17:28
Chapter 122 28/10/2022 15:28
Chapter 121 28/10/2022 13:28
Chapter 120 28/10/2022 11:28
Chapter 119 28/10/2022 09:28
Chapter 118 28/10/2022 07:28
Chapter 117 28/10/2022 05:28
Chapter 116 28/10/2022 03:28
Chapter 115 28/10/2022 01:28
Chapter 114 27/10/2022 23:28
Chapter 113 27/10/2022 21:28
Chapter 112 27/10/2022 19:28
Chapter 111 27/10/2022 17:28
Chapter 110 27/10/2022 15:28
Chapter 109 27/10/2022 13:28
Chapter 108 27/10/2022 11:28
Chapter 107 27/10/2022 09:28
Chapter 106 27/10/2022 07:28
Chapter 105 27/10/2022 05:28
Chapter 104 27/10/2022 03:28
Chapter 103 27/10/2022 01:28
Chapter 102 26/10/2022 23:28
Chapter 101 26/10/2022 21:28
Chapter 100 26/10/2022 19:28
Chapter 99 26/10/2022 17:28
Chapter 97 -98 26/10/2022 15:28
Chapter 96 26/10/2022 13:28
Chapter 95 26/10/2022 11:28
Chapter 94 26/10/2022 09:28
Chapter 93 26/10/2022 07:28
Chapter 92 26/10/2022 05:28
Chapter 91 26/10/2022 03:28
Chapter 90 26/10/2022 01:28
Chapter 89 25/10/2022 23:28
Chapter 87 -88 25/10/2022 21:28
Chapter 86 25/10/2022 19:28
Chapter 85 25/10/2022 17:28
Chapter 84 25/10/2022 15:28
Chapter 83 25/10/2022 13:28
Chapter 82 25/10/2022 11:28
Chapter 81 25/10/2022 09:28
Chapter 80 25/10/2022 07:28
Chapter 79 25/10/2022 05:28
Chapter 78 25/10/2022 03:28
Chapter 77 25/10/2022 01:28
Chapter 75 -76 24/10/2022 23:28
Chapter 74 24/10/2022 21:28
Chapter 73 24/10/2022 19:28
Chapter 72 24/10/2022 17:28
Chapter 71 24/10/2022 15:28
Chapter 70 24/10/2022 13:28
Chapter 69 24/10/2022 11:28
Chapter 68 24/10/2022 09:28
Chapter 67 24/10/2022 07:28
Chapter 66 24/10/2022 05:28
Chapter 65 24/10/2022 03:28
Chapter 64 24/10/2022 01:28
Chapter 63 23/10/2022 23:28
Chapter 62 23/10/2022 21:28
Chapter 60 -61 23/10/2022 19:28
Chapter 59 23/10/2022 17:28
Chapter 57 -58 23/10/2022 15:28
Chapter 56 23/10/2022 13:28
Chapter 55 23/10/2022 11:28
Chapter 53 -54 23/10/2022 09:28
Chapter 52 23/10/2022 07:28
Chapter 50 -51 23/10/2022 05:28
Chapter 49 23/10/2022 03:28
Chapter 45 -48 23/10/2022 01:28
Chapter 44 22/10/2022 23:28
Chapter 43 22/10/2022 21:28
Chapter 42 22/10/2022 19:28
Chapter 41 22/10/2022 17:28
Chapter 40 22/10/2022 15:28
Chapter 39 22/10/2022 13:28
Chapter 37 -38 22/10/2022 11:28
Chapter 36 22/10/2022 09:28
Chapter 35 22/10/2022 07:28
Chapter 34 22/10/2022 05:28
Chapter 33 22/10/2022 03:28
Chapter 32 22/10/2022 01:28
Chapter 31 21/10/2022 23:28
Chapter 30 21/10/2022 21:28
Chapter 29 21/10/2022 19:28
Chapter 28 21/10/2022 17:28
Chapter 27 21/10/2022 15:28
Chapter 26 21/10/2022 13:28
Chapter 25 21/10/2022 11:28
Chapter 24 21/10/2022 09:28
Chapter 23 21/10/2022 07:28
Chapter 22 21/10/2022 05:28
Chapter 21 21/10/2022 03:28
Chapter 20 21/10/2022 01:28
Chapter 19 20/10/2022 23:28
Chapter 18 20/10/2022 21:28
Chapter 17 20/10/2022 19:28
Chapter 16 20/10/2022 17:28
Chapter 15 20/10/2022 15:28
Chapter 14 20/10/2022 13:28
Chapter 13 20/10/2022 11:28
Chapter 12 20/10/2022 09:28
Chapter 11 20/10/2022 07:28
Chapter 10 20/10/2022 05:28
Chapter 9 20/10/2022 03:28
Chapter 8 20/10/2022 01:28
Chapter 7 19/10/2022 23:28
Chapter 6 19/10/2022 21:28
Chapter 5 19/10/2022 19:28
Chapter 4 19/10/2022 17:28
Chapter 3 19/10/2022 15:28
Chapter 2 19/10/2022 13:28
Chapter 1 19/10/2022 11:28

comment

Có thể bạn thích xem

Liên Hoa Tiên Tử - Lien Hoa Tien Tu

Cập nhật lúc : 04/05/2019 20:56

Tình trạng : 9 / 9 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nữ Phụ Mỗi Ngày Tìm Cách Kiếm Tiền - Nu Phu Moi Ngay Tim Cach Kiem Tien

Cập nhật lúc : 18/07/2021 13:58

Tình trạng : 50 / 52 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Nữ Phụ, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Cô Gái Hám Tiền Phiền Phức - Co Gai Ham Tien Phien Phuc

Cập nhật lúc : 08/10/2017 01:39

Tình trạng : 9 / 9 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cô Nàng Hám Tiền Phiền Phức - Co Nang Ham Tien Phien Phuc

Cập nhật lúc : 10/07/2018 06:30

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hoàng Phi Ham Sắc Cả Tài - Hoang Phi Ham Sac Ca Tai

Cập nhật lúc : 15/04/2022 20:58

Tình trạng : 112 / 114 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hồ Vương Thanh Liên - Ho Vuong Thanh Lien

Cập nhật lúc : 23/07/2018 23:26

Tình trạng : 70 / 70 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hoàng Hậu Trẫm Hãm Ngươi Về Nhà Ăn - Hoang Hau Tram Ham Nguoi Ve Nha Ăn

Cập nhật lúc : 26/09/2019 13:57

Tình trạng : 458 / 458 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bạn Gái Hám Tiền Của Tổng Giám Đốc - Ban Gai Ham Tien Cua Tong Giam Đoc

Cập nhật lúc : 28/09/2019 07:08

Tình trạng : 17 / 17 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ngày Mai Liền Hòa Ly - Ngay Mai Lien Hoa Ly

Cập nhật lúc : 24/06/2020 09:43

Tình trạng : 92 / 94 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Khói Bụi Hầm Tử Diệp - Khoi Bui Ham Tu Diep

Cập nhật lúc : 05/10/2021 22:59

Tình trạng : 64 / 66 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Mỗi Ngày Một Thổ Lộ - Moi Ngay Mot Tho Lo

Cập nhật lúc : 02/05/2020 12:11

Tình trạng : 27 / 29 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tiên Tôn Nàng Cưng Chiều Một Đóa Hắc Liên Hoa - Tien Ton Nang Cung Chieu Mot Đoa Hac Lien Hoa

Cập nhật lúc : 17/07/2023 10:58

Tình trạng : 76 / 76 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Nhục Thân Thành Thánh - Nhuc Than Thanh Thanh

Cập nhật lúc : 06/12/2023 23:58

Tình trạng : 168 / 170 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Max Cấp Đại Lão Tại Thế Giới Quỷ Dị - Max Cap Đai Lao Tai The Gioi Quy Di

Cập nhật lúc : 06/12/2023 22:28

Tình trạng : 250 / 252 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Horror - Kinh Dị, Trọng Sinh, Dị Năng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đỉnh Phong Thiên Hạ - Đinh Phong Thien Ha

Cập nhật lúc : 06/12/2023 20:01

Tình trạng : 4335 / 4337 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.183

Đọc truyện

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Hối Hận Rồi - Sau Khi Trung Sinh Toi Hoi Han Roi

Cập nhật lúc : 06/12/2023 19:31

Tình trạng : 4 / 4 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hậu Duệ Kiếm Thần - Hau Due Kiem Than

Cập nhật lúc : 06/12/2023 02:32

Tình trạng : 2645 / 2647 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.414

Đọc truyện

Xuyên Thành Nàng Tiên Cá Của Nhà Khoa Học - Xuyen Thanh Nang Tien Ca Cua Nha Khoa Hoc

Cập nhật lúc : 06/12/2023 13:58

Tình trạng : 30 / 32 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện