Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra

Hoang Thuong Pe-Đe - Hay Tranh Xa Ta Ra

Tác giả : Đang cập nhật

Thể loại : Comedy - Hài Hước, Manhua, Shounen, Màu, Xuyên Không

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 24/06/2021 15:35

Tình trạng : 347 / 349 Chapter

Lượt xem: 16179

Ông vua của làng giải trí đang hot Cố Hải bất ngờ xuyên không ngay chính trong buồng tắm của mình đến dị giới Chu Tước quốc. Rồi xa xui quỷ khiến lại biến thành Đế Hậu. Hành trình cùng ăn rồi ngủ, đấu đá chúng phi, loạn gian thần, bảo vệ cúc hoa...bắt đầu.
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 347 26/06/2021 22:41
Chapter 346 26/06/2021 20:41
Chapter 345 26/06/2021 18:41
Chapter 344 12/04/2021 18:41
Chapter 343 12/04/2021 16:41
Chapter 342 12/04/2021 14:41
Chapter 341 12/04/2021 12:41
Chapter 340 26/02/2021 22:40
Chapter 339 26/02/2021 20:40
Chapter 338 26/02/2021 18:40
Chapter 337 26/02/2021 16:40
Chapter 336 26/02/2021 14:40
Chapter 335 28/01/2021 22:41
Chapter 334 28/01/2021 20:41
Chapter 333 28/01/2021 18:41
Chapter 332 28/01/2021 16:41
Chapter 331 28/01/2021 14:41
Chapter 330 13/12/2020 18:41
Chapter 329 13/12/2020 16:41
Chapter 328 13/12/2020 14:41
Chapter 327 13/12/2020 12:41
Chapter 326 13/12/2020 10:41
Chapter 325 28/11/2020 15:42
Chapter 324 28/11/2020 13:42
Chapter 323 28/11/2020 11:42
Chapter 322 28/11/2020 09:42
Chapter 321 28/11/2020 07:42
Chapter 320 04/11/2020 22:41
Chapter 319 04/11/2020 20:41
Chapter 318 04/11/2020 18:41
Chapter 317 04/11/2020 16:41
Chapter 316 04/11/2020 14:41
Chapter 315 21/10/2020 00:42
Chapter 314 20/10/2020 22:42
Chapter 313 20/10/2020 20:42
Chapter 312 20/10/2020 18:42
Chapter 311 20/10/2020 16:42
Chapter 310 28/09/2020 20:41
Chapter 309 28/09/2020 18:41
Chapter 308 28/09/2020 16:41
Chapter 307 28/09/2020 14:41
Chapter 306 28/09/2020 12:41
Chapter 305 15/09/2020 22:41
Chapter 304 15/09/2020 20:41
Chapter 303 15/09/2020 18:41
Chapter 302 15/09/2020 16:41
Chapter 301 15/09/2020 14:41
Chapter 300 28/08/2020 18:12
Chapter 299 28/08/2020 16:12
Chapter 298 28/08/2020 14:12
Chapter 297 19/08/2020 22:10
Chapter 296 19/08/2020 20:10
Chapter 295 19/08/2020 18:10
Chapter 294 19/08/2020 16:10
Chapter 293 19/08/2020 14:10
Chapter 292 13/05/2020 18:10
Chapter 291 13/05/2020 16:10
Chapter 290 19/04/2020 22:11
Chapter 289 19/04/2020 20:11
Chapter 288 27/03/2020 22:10
Chapter 287 27/03/2020 20:10
Chapter 286 13/03/2020 20:10
Chapter 284 04/03/2020 18:10
Chapter 283 04/03/2020 16:10
Chapter 282 04/03/2020 14:10
Chapter 281 04/03/2020 12:10
Chapter 280 04/03/2020 10:10
Chapter 279 04/03/2020 08:10
Chapter 278 04/03/2020 06:10
Chapter 277 17/01/2020 09:38
Chapter 276 17/01/2020 07:38
Chapter 275 12/07/2019 00:00
Chapter 274 17/01/2020 03:38
Chapter 273 17/01/2020 01:38
Chapter 272 10/12/2019 00:00
Chapter 271 10/12/2019 00:00
Chapter 270 09/12/2019 00:00
Chapter 269.1 16/01/2020 17:38
Chapter 269.1 16/01/2020 15:38
Chapter 268 16/01/2020 13:38
Chapter 267 : - Ấn tượng đầu tiên 16/01/2020 11:38
Chapter 266 07/10/2019 00:00
Chapter 265 07/10/2019 00:00
Chapter 264 07/02/2019 00:00
Chapter 263 16/01/2020 03:38
Chapter 262 16/01/2020 01:38
Chapter 261 06/06/2019 00:00
Chapter 260 06/06/2019 00:00
Chapter 259 : - Lại 1 đồng chí lọt hố xuyên không 15/01/2020 19:38
Chapter 258 : - 2 tập nhá 15/01/2020 17:38
Chapter 257 15/01/2020 15:38
Chapter 256 05/03/2019 00:00
Chapter 255 15/01/2020 11:38
Chapter 254 : - 3 tập rồi nhé~ 15/01/2020 09:38
Chapter 253 15/01/2020 07:38
Chapter 252 15/01/2020 05:38
Chapter 251 04/04/2019 00:00
Chapter 250 15/01/2020 01:38
Chapter 249 : - Moah moah ta~ 14/01/2020 23:38
Chapter 248 03/10/2019 00:00
Chapter 247 03/04/2019 00:00
Chapter 246 14/01/2020 17:38
Chapter 245 02/11/2019 00:00
Chapter 244 02/11/2019 00:00
Chapter 243 02/02/2019 00:00
Chapter 242 14/01/2020 09:38
Chapter 241 14/01/2020 07:38
Chapter 240 14/01/2020 05:38
Chapter 239 14/01/2020 03:38
Chapter 238 01/11/2019 00:00
Chapter 237 01/11/2019 00:00
Chapter 236 01/11/2019 00:00
Chapter 235 01/11/2019 00:00
Chapter 234 01/11/2019 00:00
Chapter 233 01/06/2019 00:00
Chapter 232 01/01/2019 00:00
Chapter 231 : - Giáng sinh an lành~ 13/01/2020 11:38
Chapter 230 13/01/2020 09:38
Chapter 229 12/10/2018 00:00
Chapter 228 12/03/2018 00:00
Chapter 227 13/01/2020 03:38
Chapter 226 11/08/2018 00:00
Chapter 225 11/08/2018 00:00
Chapter 224 11/05/2018 00:00
Chapter 223 12/01/2020 19:38
Chapter 222 12/01/2020 17:38
Chapter 221 12/01/2020 15:38
Chapter 220 12/01/2020 13:38
Chapter 219 12/01/2020 11:38
Chapter 218 10/08/2018 00:00
Chapter 217 10/02/2018 00:00
Chapter 216 12/01/2020 05:38
Chapter 215 12/01/2020 03:38
Chapter 214 12/01/2020 01:38
Chapter 213 11/01/2020 23:38
Chapter 212 11/01/2020 21:38
Chapter 211 11/01/2020 19:38
Chapter 210 11/01/2020 17:38
Chapter 209 11/01/2020 15:38
Chapter 208 09/09/2018 00:00
Chapter 207 09/04/2018 00:00
Chapter 206 09/01/2018 00:00
Chapter 205 11/01/2020 07:38
Chapter 204 11/01/2020 05:38
Chapter 203 11/01/2020 03:38
Chapter 202 11/01/2020 01:38
Chapter 201 : Đã sửa lỗi! 08/08/2018 00:00
Chapter 200 08/08/2018 00:00
Chapter 199 08/07/2018 00:00
Chapter 198 08/03/2018 00:00
Chapter 197 10/01/2020 15:38
Chapter 196 10/01/2020 13:38
Chapter 195 10/01/2020 11:38
Chapter 194 10/01/2020 09:38
Chapter 193 10/01/2020 07:38
Chapter 192 07/10/2018 00:00
Chapter 191 07/10/2018 00:00
Chapter 190 07/10/2018 00:00
Chapter 189 07/06/2018 00:00
Chapter 188 07/01/2018 00:00
Chapter 187 09/01/2020 19:38
Chapter 186 09/01/2020 17:38
Chapter 185 09/01/2020 15:38
Chapter 184 06/06/2018 00:00
Chapter 183 09/01/2020 11:38
Chapter 182 09/01/2020 09:38
Chapter 181 09/01/2020 07:38
Chapter 180 09/01/2020 05:38
Chapter 179 03/10/2018 00:00
Chapter 178 03/03/2018 00:00
Chapter 177 02/10/2018 00:00
Chapter 176 02/09/2018 00:00
Chapter 175 02/09/2018 00:00
Chapter 174 02/02/2018 00:00
Chapter 173 08/01/2020 15:38
Chapter 172 08/01/2020 13:38
Chapter 171 08/01/2020 11:38
Chapter 170 01/09/2018 00:00
Chapter 169 01/06/2018 00:00
Chapter 168 01/03/2018 00:00
Chapter 167 08/01/2020 03:38
Chapter 166 08/01/2020 01:38
Chapter 165 07/01/2020 23:38
Chapter 164 12/08/2017 00:00
Chapter 163 12/06/2017 00:00
Chapter 162 12/02/2017 00:00
Chapter 161 07/01/2020 15:38
Chapter 160 07/01/2020 13:38
Chapter 159 07/01/2020 11:38
Chapter 158 07/01/2020 09:38
Chapter 157 07/01/2020 07:38
Chapter 156 11/12/2017 00:00
Chapter 155 11/05/2017 00:00
Chapter 154 07/01/2020 01:38
Chapter 153 06/01/2020 23:38
Chapter 152 06/01/2020 21:38
Chapter 151 10/12/2017 00:00
Chapter 150 10/09/2017 00:00
Chapter 149 10/07/2017 00:00
Chapter 148 10/05/2017 00:00
Chapter 147 10/01/2017 00:00
Chapter 146 06/01/2020 09:38
Chapter 145 06/01/2020 07:38
Chapter 144 06/01/2020 05:38
Chapter 143 06/01/2020 03:38
Chapter 142 06/01/2020 01:38
Chapter 141 05/01/2020 23:38
Chapter 140 09/12/2017 00:00
Chapter 139 09/11/2017 00:00
Chapter 138 09/10/2017 00:00
Chapter 137 09/09/2017 00:00
Chapter 136 09/07/2017 00:00
Chapter 135 09/06/2017 00:00
Chapter 134 05/01/2020 09:38
Chapter 133 05/01/2020 07:38
Chapter 132 05/01/2020 05:38
Chapter 131 05/01/2020 03:38
Chapter 130 05/01/2020 01:38
Chapter 129 04/01/2020 23:38
Chapter 128 04/01/2020 21:38
Chapter 127 04/01/2020 19:38
Chapter 126 04/01/2020 17:38
Chapter 125 04/01/2020 15:38
Chapter 124 04/01/2020 13:38
Chapter 123 04/01/2020 11:38
Chapter 122 06/01/2017 00:00
Chapter 121 06/01/2017 00:00
Chapter 120 06/01/2017 00:00
Chapter 119 06/01/2017 00:00
Chapter 118 06/01/2017 00:00
Chapter 117 03/01/2020 23:38
Chapter 116 03/01/2020 21:38
Chapter 115 03/01/2020 19:38
Chapter 114 03/01/2020 17:38
Chapter 113 03/01/2020 15:38
Chapter 112 03/01/2020 13:38
Chapter 111 02/08/2017 00:00
Chapter 110 02/08/2017 00:00
Chapter 109 02/07/2017 00:00
Chapter 108 02/07/2017 00:00
Chapter 107 02/03/2017 00:00
Chapter 106 02/03/2017 00:00
Chapter 105 02/01/2020 23:38
Chapter 104 02/01/2020 21:38
Chapter 103 02/01/2020 19:38
Chapter 102 02/01/2020 17:38
Chapter 101 02/01/2020 15:38
Chapter 100 02/01/2020 13:38
Chapter 99 02/01/2020 11:38
Chapter 98 02/01/2020 09:38
Chapter 97 02/01/2020 07:38
Chapter 96 02/01/2020 05:38
Chapter 95 02/01/2020 03:38
Chapter 94 02/01/2020 01:38
Chapter 92 : 93 01/01/2020 23:38
Chapter 90 01/01/2020 21:38
Chapter 88 : -89 01/01/2020 19:38
Chapter 85 : -86-87 01/01/2020 17:38
Chapter 83 : -84 11/09/2016 00:00
Chapter 81 : -82 11/03/2016 00:00
Chapter 79 : -80 01/01/2020 11:38
Chapter 77 : -78 01/01/2020 09:38
Chapter 75 : -76 01/01/2020 07:38
Chapter 73 : -74 01/01/2020 05:38
Chapter 72 : 94 01/10/2017 00:00
Chapter 71.2 : 72 01/01/2020 01:38
Chapter 71.1 : 72 31/12/2019 23:38
Chapter 71 : -72 17/02/2020 22:10
Chapter 69 : 70-70.1 31/12/2019 21:38
Chapter 65 : -68 31/12/2019 19:38
Chapter 63 : -64 31/12/2019 17:38
Chapter 60 : -61-62 31/12/2019 15:38
Chapter 58 : -59 09/04/2016 00:00
Chapter 56 : -57 31/12/2019 11:38
Chapter 55.1 01/10/2017 00:00
Chapter 54 : -55 31/12/2019 07:38
Chapter 53 31/12/2019 05:38
Chapter 52 31/12/2019 03:38
Chapter 50 31/12/2019 01:38
Chapter 49 30/12/2019 23:38
Chapter 48 30/12/2019 21:38
Chapter 47 30/12/2019 19:38
Chapter 45 : -46 30/12/2019 17:38
Chapter 44 30/12/2019 15:38
Chapter 43 30/12/2019 13:38
Chapter 42 30/12/2019 11:38
Chapter 41 30/12/2019 09:38
Chapter 40 08/10/2016 00:00
Chapter 39 08/10/2016 00:00
Chapter 38 08/10/2016 00:00
Chapter 37 08/10/2016 00:00
Chapter 36 08/10/2016 00:00
Chapter 35 08/10/2016 00:00
Chapter 34 08/10/2016 00:00
Chapter 33 08/10/2016 00:00
Chapter 32 08/10/2016 00:00
Chapter 31 08/10/2016 00:00
Chapter 30 08/10/2016 00:00
Chapter 29 08/10/2016 00:00
Chapter 28 08/10/2016 00:00
Chapter 27 08/10/2016 00:00
Chapter 26 08/10/2016 00:00
Chapter 25 08/03/2016 00:00
Chapter 24 08/01/2016 00:00
Chapter 23 08/01/2016 00:00
Chapter 22 08/01/2016 00:00
Chapter 21 08/01/2016 00:00
Chapter 20 08/01/2016 00:00
Chapter 19 08/01/2016 00:00
Chapter 18 08/01/2016 00:00
Chapter 17 08/01/2016 00:00
Chapter 16 08/01/2016 00:00
Chapter 15 08/01/2016 00:00
Chapter 14 08/01/2016 00:00
Chapter 13 28/12/2019 01:38
Chapter 12 27/12/2019 23:38
Chapter 11 27/12/2019 21:38
Chapter 10 27/12/2019 19:38
Chapter 9 27/12/2019 17:38
Chapter 8 27/12/2019 15:38
Chapter 7 27/12/2019 13:38
Chapter 6 27/12/2019 11:38
Chapter 5 27/12/2019 09:38
Chapter 4 27/12/2019 07:38
Chapter 3 27/12/2019 05:38
Chapter 2 27/12/2019 03:38
Chapter 1 27/12/2019 01:38

comment

Có thể bạn thích xem

Hoàng Đế Đáng Ghét Mau Tránh Ra - Hoang Đe Đang Ghet Mau Tranh Ra

Cập nhật lúc : 28/01/2018 14:01

Tình trạng : 17 / 17 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Xuyên Không! Nam Chính, Nữ Chính Tránh Xa Ta Ra Chút - Xuyen Khong! Nam Chinh, Nu Chinh Tranh Xa Ta Ra Chut

Cập nhật lúc : 12/08/2019 09:11

Tình trạng : 24 / 26 Chapter

Thể loại: Xuyên Không, Teen, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Làm Ơn Tránh Xa Tôi Ra - Lam Ơn Tranh Xa Toi Ra

Cập nhật lúc : 04/09/2019 16:55

Tình trạng : 7 / 9 Chapter

Thể loại: Xuyên Không, Teen

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ta Đã Làm Nên Tội Nghiệt Gì Chứ?? Nam Chủ Tránh Ra!!! - Ta Đa Lam Nen Toi Nghiet Gi Chu?? Nam Chu Tranh Ra!!!

Cập nhật lúc : 10/11/2018 13:46

Tình trạng : 29 / 31 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Teen, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vương Gia, Hãy Để Ta Bảo Vệ Ngươi - Vuong Gia, Hay Đe Ta Bao Ve Nguoi

Cập nhật lúc : 10/08/2018 08:00

Tình trạng : 41 / 41 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chim Sẻ Hay Phượng Hoàng, Còn Phải Xem Tâm Tình Ta Đã! - Chim Se Hay Phuong Hoang, Con Phai Xem Tam Tinh Ta Đa!

Cập nhật lúc : 24/02/2018 16:04

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Gia Đấu, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hoàng Thượng Không Thể Ăn Ta - Hoang Thuong Khong The Ăn Ta

Cập nhật lúc : 13/06/2019 16:00

Tình trạng : 151 / 151 Chapter

Thể loại: Historical - Lịch Sử, Xuyên Không, Cung Đấu

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ta Và Hoàng Thượng… Cùng Phe - Ta Va Hoang Thuong… Cung Phe

Cập nhật lúc : 13/03/2019 23:45

Tình trạng : 80 / 80 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bà Xã Của Ta Là Chư Thiên Nữ Đế - Ba Xa Cua Ta La Chu Thien Nu Đe

Cập nhật lúc : 24/10/2019 21:01

Tình trạng : 3 / 5 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Đô Thị, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Đông Phương

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nhóc Con! Mau Gọi Ta Là Hoàng Thượng - Nhoc Con! Mau Goi Ta La Hoang Thuong

Cập nhật lúc : 29/11/2018 15:39

Tình trạng : 10 / 12 Chapter

Thể loại: Xuyên Không, Teen

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 02/12/2021 23:42

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.303

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 02/12/2021 13:42

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.416

Đọc truyện

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 02/12/2021 13:41

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.401

Đọc truyện

Thế Giới Hoàn Mỹ - The Gioi Hoan My

Cập nhật lúc : 02/12/2021 19:42

Tình trạng : 2015 / 2015 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.262

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 02/12/2021 21:42

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.203

Đọc truyện

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng - Toi Cuong Than Thoai Đe Hoang

Cập nhật lúc : 02/12/2021 21:40

Tình trạng : 2383 / 2383 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Khoa Huyễn, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.195

Đọc truyện