Hoán Đổi Diệu Kỳ

Lookism; Hoán Đổi Nhiệm Màu

Tác giả : Park Tae Joon

Thể loại : Comedy - Hài Hước, Drama, Psychological, School Life - Học Đường, Seinen

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 16/09/2021 11:34

Tình trạng : 347 / 349 Chapter

Lượt xem: 16188

Park Hyung Suk, béo và xấu xí, luôn bị lôi ra làm trò cười và bắt nạt ở trường. Nhưng có một phép màu đã xảy ra.....
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 347 16/09/2021 20:41
Chapter 346 14/09/2021 05:41
Chapter 344 13/09/2021 05:40
Chapter 343 12/09/2021 11:43
Chapter 342 11/09/2021 11:42
Chapter 341.5 10/09/2021 08:42
Chapter 341 10/09/2021 06:42
Chapter 340 : - Một bước yêu vạn dặm đau - Mr. Siro 10/09/2021 04:42
Chapter 339 10/09/2021 02:42
Chapter 338 10/09/2021 00:42
Chapter 337 09/09/2021 22:42
Chapter 336 30/08/2021 18:40
Chapter 335 29/08/2021 20:43
Chapter 334 : - Ngủ nguyên ngày! 29/08/2021 18:42
Chapter 333 29/08/2021 11:43
Chapter 332 : Chiến thôi 29/08/2021 00:41
Chapter 331 : - Kẻ mạnh Người yếu 28/08/2021 22:41
Chapter 330 : - Anh em tao đông 28/08/2021 08:42
Chapter 329 : - Ki Myung do dự 28/08/2021 05:41
Chapter 328 27/08/2021 18:43
Chapter 327 : Con trai bí mật của tỷ phú?! 27/08/2021 08:41
Chapter 326 : - VVIP nó phải khác bọt 27/08/2021 06:41
Chapter 325 : - Mình cũng đẹp trai đấy chứ?! 25/08/2021 18:42
Chapter 324 : - 500won? 25/08/2021 08:41
Chapter 323 : - Tam Anh quần đấu 24/08/2021 20:43
Chapter 322 24/08/2021 08:42
Chapter 321 23/08/2021 20:42
Chapter 320 23/08/2021 11:41
Chapter 319 23/08/2021 00:41
Chapter 318 22/08/2021 14:42
Chapter 317 22/08/2021 00:41
Chapter 316 21/08/2021 11:41
Chapter 315 20/08/2021 11:41
Chapter 314 19/08/2021 18:41
Chapter 313 18/08/2021 18:41
Chapter 312.5 17/08/2021 18:42
Chapter 312 16/08/2021 20:41
Chapter 311 16/08/2021 11:41
Chapter 310 15/08/2021 20:41
Chapter 309 15/08/2021 18:41
Chapter 308 15/08/2021 08:41
Chapter 307 14/08/2021 14:40
Chapter 306 13/08/2021 20:41
Chapter 305 : - Bù việc hôm qua check view muộn 13/08/2021 08:41
Chapter 304 12/08/2021 20:41
Chapter 303 12/08/2021 00:41
Chapter 302 11/08/2021 11:42
Chapter 300 10/08/2021 00:41
Chapter 299 09/08/2021 18:41
Chapter 298 09/08/2021 00:42
Chapter 297 08/08/2021 22:42
Chapter 296 08/08/2021 20:42
Chapter 295 08/08/2021 18:42
Chapter 294 08/08/2021 16:42
Chapter 293 08/08/2021 14:42
Chapter 292 08/08/2021 12:42
Chapter 291 08/08/2021 10:42
Chapter 290 08/08/2021 08:42
Chapter 289 08/08/2021 06:42
Chapter 288 08/08/2021 04:42
Chapter 287 08/08/2021 02:42
Chapter 286 08/08/2021 00:42
Chapter 285 07/08/2021 22:42
Chapter 284 07/08/2021 20:42
Chapter 283 07/08/2021 18:42
Chapter 282 07/08/2021 16:42
Chapter 281 07/08/2021 14:42
Chapter 280 07/08/2021 12:42
Chapter 279 07/08/2021 10:42
Chapter 278 07/08/2021 08:42
Chapter 277 07/08/2021 06:42
Chapter 276 07/08/2021 04:42
Chapter 275 07/08/2021 02:42
Chapter 274 07/08/2021 00:42
Chapter 273 06/08/2021 22:42
Chapter 272 06/08/2021 20:42
Chapter 271 06/08/2021 18:42
Chapter 270 06/08/2021 16:42
Chapter 269 06/08/2021 14:42
Chapter 268 06/08/2021 12:42
Chapter 267 06/08/2021 10:42
Chapter 266 06/08/2021 08:42
Chapter 265 06/08/2021 06:42
Chapter 264 06/08/2021 04:42
Chapter 263 06/08/2021 02:42
Chapter 262 06/08/2021 00:42
Chapter 261 05/08/2021 22:42
Chapter 260 05/08/2021 20:42
Chapter 259 05/08/2021 18:42
Chapter 258 05/08/2021 16:42
Chapter 257 07/08/2021 17:23
Chapter 256 07/08/2021 17:23
Chapter 255 05/08/2021 10:42
Chapter 254 07/05/2021 23:35
Chapter 253 07/03/2021 23:21
Chapter 252 07/03/2021 23:21
Chapter 251 07/02/2021 22:37
Chapter 250 07/02/2021 22:37
Chapter 249 07/01/2021 11:00
Chapter 248 07/01/2021 11:00
Chapter 247 07/01/2021 10:45
Chapter 246 07/01/2021 10:45
Chapter 245 28/06/2021 00:40
Chapter 244 27/06/2021 22:40
Chapter 243 27/06/2021 20:40
Chapter 242 27/06/2021 18:40
Chapter 241 23/05/2021 14:41
Chapter 240 23/05/2021 12:41
Chapter 239 23/05/2021 10:41
Chapter 238 05/01/2021 20:41
Chapter 237 03/01/2021 08:41
Chapter 236 07/11/2020 18:41
Chapter 235 03/10/2020 14:40
Chapter 234 13/09/2020 14:41
Chapter 233 07/09/2020 14:40
Chapter 232 01/09/2020 18:13
Chapter 231 19/08/2020 18:11
Chapter 230 19/08/2020 16:11
Chapter 229 19/08/2020 14:11
Chapter 228 19/08/2020 12:11
Chapter 227 19/08/2020 10:11
Chapter 226 19/06/2020 14:11
Chapter 225 08/06/2020 18:10
Chapter 224 08/06/2020 16:10
Chapter 223 26/05/2020 14:10
Chapter 222 18/05/2020 00:10
Chapter 221 17/05/2020 22:10
Chapter 220 17/05/2020 20:10
Chapter 219 17/05/2020 18:10
Chapter 218 27/04/2020 14:10
Chapter 217 27/04/2020 12:10
Chapter 216 27/04/2020 10:10
Chapter 215 27/04/2020 08:10
Chapter 214 11/04/2020 08:10
Chapter 213 11/04/2020 06:10
Chapter 212 09/04/2020 08:10
Chapter 211 09/04/2020 06:10
Chapter 210 07/04/2020 18:10
Chapter 209 07/04/2020 16:10
Chapter 208 06/04/2020 14:10
Chapter 207 06/04/2020 12:10
Chapter 206 04/04/2020 18:10
Chapter 205 04/04/2020 16:10
Chapter 204 17/02/2020 14:10
Chapter 203 17/02/2020 12:10
Chapter 202 17/01/2020 10:20
Chapter 201 17/01/2020 08:20
Chapter 200 17/01/2020 06:20
Chapter 199 17/01/2020 04:20
Chapter 198 17/01/2020 02:20
Chapter 197 17/01/2020 00:20
Chapter 196 12/11/2019 00:00
Chapter 195 12/02/2019 00:00
Chapter 194 12/02/2019 00:00
Chapter 193 12/02/2019 00:00
Chapter 192 16/01/2020 14:20
Chapter 191 16/01/2020 12:20
Chapter 190 16/01/2020 10:20
Chapter 189 16/01/2020 08:20
Chapter 188 16/01/2020 06:20
Chapter 187 16/01/2020 04:20
Chapter 186 10/07/2019 00:00
Chapter 185 16/01/2020 00:20
Chapter 184 09/11/2019 00:00
Chapter 183 09/11/2019 00:00
Chapter 182 09/11/2019 00:00
Chapter 181 15/01/2020 16:20
Chapter 180 15/01/2020 14:20
Chapter 179 15/01/2020 12:20
Chapter 178 15/01/2020 10:20
Chapter 177 15/01/2020 08:20
Chapter 176 15/01/2020 06:20
Chapter 175 15/01/2020 04:20
Chapter 174 08/11/2019 00:00
Chapter 173 08/11/2019 00:00
Chapter 172 08/11/2019 00:00
Chapter 171 08/11/2019 00:00
Chapter 170 08/05/2019 00:00
Chapter 169 08/05/2019 00:00
Chapter 168 08/05/2019 00:00
Chapter 167 14/01/2020 12:20
Chapter 166 14/01/2020 10:20
Chapter 165 14/01/2020 08:20
Chapter 164 14/01/2020 06:20
Chapter 163 14/01/2020 04:20
Chapter 162 07/10/2019 00:00
Chapter 161 14/01/2020 00:20
Chapter 160 13/01/2020 22:20
Chapter 159 13/01/2020 20:20
Chapter 158 13/01/2020 18:20
Chapter 157 13/01/2020 16:20
Chapter 156 05/02/2019 00:00
Chapter 155 13/01/2020 12:20
Chapter 154 13/01/2020 10:20
Chapter 153 04/08/2019 00:00
Chapter 152 13/01/2020 06:20
Chapter 151 13/01/2020 04:20
Chapter 150 13/01/2020 02:20
Chapter 149 13/01/2020 00:20
Chapter 148 12/01/2020 22:20
Chapter 147 12/01/2020 20:20
Chapter 146 12/01/2020 18:20
Chapter 145 08/06/2018 00:00
Chapter 144.2 04/08/2019 00:00
Chapter 144 08/05/2018 00:00
Chapter 143 08/05/2018 00:00
Chapter 142 12/01/2020 08:20
Chapter 141 12/01/2020 06:20
Chapter 140 12/01/2020 04:20
Chapter 139 12/01/2020 02:20
Chapter 138 07/09/2018 00:00
Chapter 137 05/11/2018 00:00
Chapter 136 05/10/2018 00:00
Chapter 135 11/01/2020 18:20
Chapter 134 01/09/2018 00:00
Chapter 133 12/11/2017 00:00
Chapter 132 11/01/2020 12:20
Chapter 131 11/01/2020 10:20
Chapter 130 11/01/2020 08:20
Chapter 129 10/11/2017 00:00
Chapter 128 10/10/2017 00:00
Chapter 127 10/07/2017 00:00
Chapter 126 10/05/2017 00:00
Chapter 125 10/05/2017 00:00
Chapter 124 10/01/2020 20:20
Chapter 123 10/01/2020 18:20
Chapter 122 09/12/2017 00:00
Chapter 121 09/08/2017 00:00
Chapter 120 09/05/2017 00:00
Chapter 119 09/01/2017 00:00
Chapter 118 10/01/2020 08:20
Chapter 117 10/01/2020 06:20
Chapter 116 08/07/2017 00:00
Chapter 115 08/06/2017 00:00
Chapter 114 06/03/2017 00:00
Chapter 113 09/01/2020 22:20
Chapter 112 09/01/2020 20:20
Chapter 111 09/01/2020 18:20
Chapter 110 04/09/2017 00:00
Chapter 109 09/01/2020 14:20
Chapter 108 09/01/2020 12:20
Chapter 107 09/01/2020 10:20
Chapter 106 03/08/2017 00:00
Chapter 105 03/06/2017 00:00
Chapter 104 03/05/2017 00:00
Chapter 103 03/04/2017 00:00
Chapter 102 03/04/2017 00:00
Chapter 101 08/01/2020 22:20
Chapter 100 08/01/2020 20:20
Chapter 99 12/06/2016 00:00
Chapter 98 08/01/2020 16:20
Chapter 97 11/11/2016 00:00
Chapter 96 08/01/2020 12:20
Chapter 95 08/01/2020 10:20
Chapter 94 08/01/2020 08:20
Chapter 93 08/01/2020 06:20
Chapter 92 10/09/2016 00:00
Chapter 91 10/08/2016 00:00
Chapter 90 10/05/2016 00:00
Chapter 89 10/03/2016 00:00
Chapter 88 10/02/2016 00:00
Chapter 87 07/01/2020 18:20
Chapter 86 07/01/2020 16:20
Chapter 85 07/01/2020 14:20
Chapter 84 07/01/2020 12:20
Chapter 83 07/01/2020 10:20
Chapter 82 07/01/2020 08:20
Chapter 81 07/01/2020 06:20
Chapter 80 09/08/2016 00:00
Chapter 79 09/03/2016 00:00
Chapter 78 07/01/2020 00:20
Chapter 77 06/01/2020 22:20
Chapter 76 08/11/2016 00:00
Chapter 75 06/01/2020 18:20
Chapter 74 06/01/2020 16:20
Chapter 73 06/01/2020 14:20
Chapter 72 04/11/2016 00:00
Chapter 71 04/11/2016 00:00
Chapter 70 06/01/2020 08:20
Chapter 69 06/01/2020 06:20
Chapter 68 06/01/2020 04:20
Chapter 67 06/01/2020 02:20
Chapter 66 06/01/2020 00:20
Chapter 65 03/02/2016 00:00
Chapter 64 05/01/2020 20:20
Chapter 63 02/05/2016 00:00
Chapter 62 05/01/2020 16:20
Chapter 61 05/01/2020 14:20
Chapter 60 01/08/2016 00:00
Chapter 59 01/08/2016 00:00
Chapter 58 01/02/2016 00:00
Chapter 57 05/01/2020 06:20
Chapter 56 05/01/2020 04:20
Chapter 55 05/01/2020 02:20
Chapter 54 05/01/2020 00:20
Chapter 53 04/01/2020 22:20
Chapter 52 12/12/2015 00:00
Chapter 51 12/11/2015 00:00
Chapter 50 12/10/2015 00:00
Chapter 49 12/09/2015 00:00
Chapter 48 12/08/2015 00:00
Chapter 47 12/07/2015 00:00
Chapter 46 12/05/2015 00:00
Chapter 45 12/04/2015 00:00
Chapter 44 12/03/2015 00:00
Chapter 43 12/02/2015 00:00
Chapter 42 12/01/2015 00:00
Chapter 41 03/01/2020 22:20
Chapter 40 03/01/2020 20:20
Chapter 39 03/01/2020 18:20
Chapter 38 03/01/2020 16:20
Chapter 37 03/01/2020 14:20
Chapter 36 03/01/2020 12:20
Chapter 35 03/01/2020 10:20
Chapter 34 03/01/2020 08:20
Chapter 33 03/01/2020 06:20
Chapter 32 03/01/2020 04:20
Chapter 31 03/01/2020 02:20
Chapter 30 03/01/2020 00:20
Chapter 29 11/12/2015 00:00
Chapter 28 11/11/2015 00:00
Chapter 27 11/10/2015 00:00
Chapter 26 11/09/2015 00:00
Chapter 25 11/07/2015 00:00
Chapter 24 11/05/2015 00:00
Chapter 23 11/03/2015 00:00
Chapter 22 02/01/2020 08:20
Chapter 21 02/01/2020 06:20
Chapter 20 02/01/2020 04:20
Chapter 19 02/01/2020 02:20
Chapter 18 10/11/2015 00:00
Chapter 17 10/07/2015 00:00
Chapter 16 10/05/2015 00:00
Chapter 15 10/04/2015 00:00
Chapter 14 10/04/2015 00:00
Chapter 13 01/01/2020 14:20
Chapter 12 01/01/2020 12:20
Chapter 11 01/01/2020 10:20
Chapter 10 01/01/2020 08:20
Chapter 9 01/01/2020 06:20
Chapter 8 01/01/2020 04:20
Chapter 7 01/01/2020 02:20
Chapter 6 01/01/2020 00:20
Chapter 5 31/12/2019 22:20
Chapter 4 31/12/2019 20:20
Chapter 3 31/12/2019 18:20
Chapter 2 31/12/2019 16:20
Chapter 1 31/12/2019 14:20

comment

Có thể bạn thích xem

Tra Thú Hoàn Lương Ký - Tra Thu Hoan Luong Ky

Cập nhật lúc : 07/02/2019 09:23

Tình trạng : 96 / 96 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chiến Đội Lập Kỳ - Chien Đoi Lap Ky

Cập nhật lúc : 15/06/2018 09:30

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Võng Du, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Diệu Cốt Sinh Hương - Dieu Cot Sinh Huong

Cập nhật lúc : 11/12/2019 00:44

Tình trạng : 47 / 49 Chapter

Thể loại: Cung Đấu, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tiêu Dao Xuân Diệu - Tieu Dao Xuan Dieu

Cập nhật lúc : 26/04/2022 09:28

Tình trạng : 50 / 50 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn, Bách Hợp, Xuyên Không, Gia Đấu, Comedy - Hài Hước, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đối Đối, Là Nương Cưỡng Bức Cha - Đoi Đoi, La Nuong Cuong Buc Cha

Cập nhật lúc : 08/08/2019 14:44

Tình trạng : 41 / 43 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Xuyên Không, Nữ Cường, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đợi Em Để Dùng Cả Đời Anh Yêu Em - Đoi Em Đe Dung Ca Đoi Anh Yeu Em

Cập nhật lúc : 20/02/2018 08:23

Tình trạng : 5 / 7 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hoán Phu - Hoan Phu

Cập nhật lúc : 12/07/2018 14:01

Tình trạng : 7 / 7 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Dao Hoan - Dao Hoan

Cập nhật lúc : 27/08/2019 02:22

Tình trạng : 25 / 27 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Khúc Hoán Hoa - Khuc Hoan Hoa

Cập nhật lúc : 09/08/2021 06:58

Tình trạng : 18 / 18 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước, Điền Văn, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Nam Thần Hoàn Mỹ - Nam Than Hoan My

Cập nhật lúc : 24/05/2020 22:42

Tình trạng : 94 / 95 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Comedy - Hài Hước, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

[Bàng Sách] Tích Niên Hoán - [Bang Sach] Tich Nien Hoan

Cập nhật lúc : 11/10/2018 13:31

Tình trạng : 52 / 52 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trọng Sinh Chi Hoan Sủng - Trong Sinh Chi Hoan Sung

Cập nhật lúc : 07/10/2020 04:58

Tình trạng : 51 / 53 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Comedy - Hài Hước, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 25/06/2022 17:41

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.595

Đọc truyện

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 25/06/2022 23:42

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.412

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 25/06/2022 15:42

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.442

Đọc truyện

Thế Giới Hoàn Mỹ - The Gioi Hoan My

Cập nhật lúc : 25/06/2022 19:42

Tình trạng : 2015 / 2015 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.325

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 25/06/2022 21:42

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.229

Đọc truyện

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) - Co Vo Ngot Ngao Co Chut Bat Luong (Vo Moi Bat Luong Co Chut Ngot)

Cập nhật lúc : 25/06/2022 13:42

Tình trạng : 2464 / 2464 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.345

Đọc truyện