Hóa Ra Anh Là Chàng Trai Năm Ấy

Hoa Ra Anh La Chang Trai Nam Ấy

Tác giả : Cá Koi

Thể loại : Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 16/01/2023 13:58

Tình trạng : 500 / 502 Chapter

Lượt xem: 16189

Tác giả: Cá Koi Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình Giới thiệu: Lý Hùng mặc một bộ đồ thường ngày thoải mái chầm chậm bước ra từ cửa sân bay.  Người quản gia và tất cả những người áo đen cung kính cúi người 90 độ, đồng thanh hô lớn.  “Chào mừng cậu hai về nhà!”  Lý Hùng gãi mũi cười lạnh lùng.  Anh quay người đi sang bên cạnh.  Người quản gia đứng giữa lập tức đi theo.  “Cậu hai, ông chủ mời cậu về nhà!” 
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 500 16/01/2023 13:28
Chapter 499 16/01/2023 11:28
Chapter 498 16/01/2023 09:28
Chapter 497 16/01/2023 07:28
Chapter 496 16/01/2023 05:28
Chapter 495 16/01/2023 03:28
Chapter 494 16/01/2023 01:28
Chapter 493 15/01/2023 23:28
Chapter 492 15/01/2023 21:28
Chapter 491 15/01/2023 19:28
Chapter 490 15/01/2023 17:28
Chapter 489 15/01/2023 15:28
Chapter 488 15/01/2023 13:28
Chapter 487 15/01/2023 11:28
Chapter 486 15/01/2023 09:28
Chapter 485 15/01/2023 07:28
Chapter 484 15/01/2023 05:28
Chapter 483 15/01/2023 03:28
Chapter 482 15/01/2023 01:28
Chapter 481 14/01/2023 23:28
Chapter 480 14/01/2023 21:28
Chapter 479 14/01/2023 19:28
Chapter 478 14/01/2023 17:28
Chapter 477 14/01/2023 15:28
Chapter 476 14/01/2023 13:28
Chapter 475 14/01/2023 11:28
Chapter 474 14/01/2023 09:28
Chapter 473 14/01/2023 07:28
Chapter 472 14/01/2023 05:28
Chapter 471 14/01/2023 03:28
Chapter 470 14/01/2023 01:28
Chapter 469 13/01/2023 23:28
Chapter 468 13/01/2023 21:28
Chapter 467 15/01/2023 23:28
Chapter 466 15/01/2023 21:28
Chapter 465 15/01/2023 19:28
Chapter 464 15/01/2023 17:28
Chapter 463 15/01/2023 15:28
Chapter 462 15/01/2023 13:28
Chapter 461 15/01/2023 11:28
Chapter 460 15/01/2023 09:28
Chapter 459 15/01/2023 07:28
Chapter 458 15/01/2023 05:28
Chapter 457 15/01/2023 03:28
Chapter 456 15/01/2023 01:28
Chapter 455 14/01/2023 23:28
Chapter 454 14/01/2023 21:28
Chapter 453 14/01/2023 19:28
Chapter 452 14/01/2023 17:28
Chapter 451 14/01/2023 15:28
Chapter 450 14/01/2023 13:28
Chapter 449 14/01/2023 11:28
Chapter 448 14/01/2023 09:28
Chapter 447 14/01/2023 07:28
Chapter 446 14/01/2023 05:28
Chapter 445 14/01/2023 03:28
Chapter 444 14/01/2023 01:28
Chapter 443 13/01/2023 23:28
Chapter 442 13/01/2023 21:28
Chapter 441 13/01/2023 19:28
Chapter 440 13/01/2023 17:28
Chapter 439 13/01/2023 15:28
Chapter 438 13/01/2023 13:28
Chapter 437 13/01/2023 11:28
Chapter 436 13/01/2023 09:28
Chapter 435 13/01/2023 07:28
Chapter 434 13/01/2023 05:28
Chapter 433 13/01/2023 03:28
Chapter 432 13/01/2023 01:28
Chapter 431 12/01/2023 23:28
Chapter 430 12/01/2023 21:28
Chapter 429 12/01/2023 19:28
Chapter 428 12/01/2023 17:28
Chapter 427 12/01/2023 15:28
Chapter 426 12/01/2023 13:28
Chapter 425 12/01/2023 11:28
Chapter 424 12/01/2023 09:28
Chapter 423 12/01/2023 07:28
Chapter 422 12/01/2023 05:28
Chapter 421 12/01/2023 03:28
Chapter 420 12/01/2023 01:28
Chapter 419 11/01/2023 23:28
Chapter 418 11/01/2023 21:28
Chapter 417 13/01/2023 19:29
Chapter 416 13/01/2023 17:29
Chapter 415 13/01/2023 15:29
Chapter 414 13/01/2023 13:29
Chapter 413 13/01/2023 11:29
Chapter 412 13/01/2023 09:29
Chapter 411 13/01/2023 07:29
Chapter 410 13/01/2023 05:29
Chapter 409 13/01/2023 03:29
Chapter 408 13/01/2023 01:29
Chapter 407 12/01/2023 23:29
Chapter 406 12/01/2023 21:29
Chapter 405 12/01/2023 19:29
Chapter 404 12/01/2023 17:29
Chapter 403 12/01/2023 15:29
Chapter 402 12/01/2023 13:29
Chapter 401 12/01/2023 11:29
Chapter 400 12/01/2023 09:29
Chapter 399 12/01/2023 07:29
Chapter 398 12/01/2023 05:29
Chapter 397 12/01/2023 03:29
Chapter 396 12/01/2023 01:29
Chapter 395 11/01/2023 23:29
Chapter 394 11/01/2023 21:29
Chapter 393 11/01/2023 19:29
Chapter 392 11/01/2023 17:29
Chapter 391 11/01/2023 15:29
Chapter 390 11/01/2023 13:29
Chapter 389 11/01/2023 11:29
Chapter 388 11/01/2023 09:29
Chapter 387 11/01/2023 07:29
Chapter 386 11/01/2023 05:29
Chapter 385 11/01/2023 03:29
Chapter 384 11/01/2023 01:29
Chapter 383 10/01/2023 23:29
Chapter 382 10/01/2023 21:29
Chapter 381 10/01/2023 19:29
Chapter 380 10/01/2023 17:29
Chapter 379 10/01/2023 15:29
Chapter 378 10/01/2023 13:29
Chapter 377 10/01/2023 11:29
Chapter 376 10/01/2023 09:29
Chapter 375 10/01/2023 07:29
Chapter 374 10/01/2023 05:29
Chapter 373 10/01/2023 03:29
Chapter 372 10/01/2023 01:29
Chapter 371 09/01/2023 23:29
Chapter 370 09/01/2023 21:29
Chapter 369 09/01/2023 19:29
Chapter 368 09/01/2023 17:29
Chapter 367 12/01/2023 13:28
Chapter 366 12/01/2023 11:28
Chapter 365 12/01/2023 09:28
Chapter 364 12/01/2023 07:28
Chapter 363 12/01/2023 05:28
Chapter 362 12/01/2023 03:28
Chapter 361 12/01/2023 01:28
Chapter 360 11/01/2023 23:28
Chapter 359 11/01/2023 21:28
Chapter 358 11/01/2023 19:28
Chapter 357 11/01/2023 17:28
Chapter 356 11/01/2023 15:28
Chapter 355 11/01/2023 13:28
Chapter 354 11/01/2023 11:28
Chapter 353 11/01/2023 09:28
Chapter 352 11/01/2023 07:28
Chapter 351 11/01/2023 05:28
Chapter 350 11/01/2023 03:28
Chapter 349 11/01/2023 01:28
Chapter 348 10/01/2023 23:28
Chapter 347 10/01/2023 21:28
Chapter 346 10/01/2023 19:28
Chapter 345 10/01/2023 17:28
Chapter 344 10/01/2023 15:28
Chapter 343 10/01/2023 13:28
Chapter 342 10/01/2023 11:28
Chapter 341 10/01/2023 09:28
Chapter 340 10/01/2023 07:28
Chapter 339 10/01/2023 05:28
Chapter 338 10/01/2023 03:28
Chapter 337 10/01/2023 01:28
Chapter 336 09/01/2023 23:28
Chapter 335 09/01/2023 21:28
Chapter 334 09/01/2023 19:28
Chapter 333 09/01/2023 17:28
Chapter 332 09/01/2023 15:28
Chapter 331 09/01/2023 13:28
Chapter 330 09/01/2023 11:28
Chapter 329 09/01/2023 09:28
Chapter 328 09/01/2023 07:28
Chapter 327 09/01/2023 05:28
Chapter 326 09/01/2023 03:28
Chapter 325 09/01/2023 01:28
Chapter 324 08/01/2023 23:28
Chapter 323 08/01/2023 21:28
Chapter 322 08/01/2023 19:28
Chapter 321 08/01/2023 17:28
Chapter 320 08/01/2023 15:28
Chapter 319 08/01/2023 13:28
Chapter 318 08/01/2023 11:28
Chapter 317 30/12/2022 09:28
Chapter 316 30/12/2022 07:28
Chapter 315 30/12/2022 05:28
Chapter 314 30/12/2022 03:28
Chapter 313 30/12/2022 01:28
Chapter 312 29/12/2022 23:28
Chapter 311 29/12/2022 21:28
Chapter 310 29/12/2022 19:28
Chapter 309 29/12/2022 17:28
Chapter 308 29/12/2022 15:28
Chapter 307 29/12/2022 13:28
Chapter 306 29/12/2022 11:28
Chapter 305 29/12/2022 09:28
Chapter 304 29/12/2022 07:28
Chapter 303 29/12/2022 05:28
Chapter 302 29/12/2022 03:28
Chapter 301 29/12/2022 01:28
Chapter 300 28/12/2022 23:28
Chapter 299 28/12/2022 21:28
Chapter 298 28/12/2022 19:28
Chapter 297 28/12/2022 17:28
Chapter 296 28/12/2022 15:28
Chapter 295 28/12/2022 13:28
Chapter 294 28/12/2022 11:28
Chapter 293 28/12/2022 09:28
Chapter 292 28/12/2022 07:28
Chapter 291 28/12/2022 05:28
Chapter 290 28/12/2022 03:28
Chapter 289 28/12/2022 01:28
Chapter 288 27/12/2022 23:28
Chapter 287 27/12/2022 21:28
Chapter 286 27/12/2022 19:28
Chapter 285 27/12/2022 17:28
Chapter 284 27/12/2022 15:28
Chapter 283 27/12/2022 13:28
Chapter 282 27/12/2022 11:28
Chapter 281 29/12/2022 09:28
Chapter 280 29/12/2022 07:28
Chapter 279 29/12/2022 05:28
Chapter 278 29/12/2022 03:28
Chapter 277 29/12/2022 01:28
Chapter 276 28/12/2022 23:28
Chapter 275 28/12/2022 21:28
Chapter 274 28/12/2022 19:28
Chapter 273 28/12/2022 17:28
Chapter 272 28/12/2022 15:28
Chapter 271 28/12/2022 13:28
Chapter 270 28/12/2022 11:28
Chapter 269 28/12/2022 09:28
Chapter 268 28/12/2022 07:28
Chapter 267 28/12/2022 05:28
Chapter 266 28/12/2022 03:28
Chapter 265 28/12/2022 01:28
Chapter 264 27/12/2022 23:28
Chapter 263 27/12/2022 21:28
Chapter 262 27/12/2022 19:28
Chapter 261 27/12/2022 17:28
Chapter 260 28/12/2022 19:28
Chapter 259 28/12/2022 17:28
Chapter 258 28/12/2022 15:28
Chapter 257 28/12/2022 13:28
Chapter 256 28/12/2022 11:28
Chapter 255 28/12/2022 09:28
Chapter 254 28/12/2022 07:28
Chapter 253 28/12/2022 05:28
Chapter 252 28/12/2022 03:28
Chapter 251 28/12/2022 01:28
Chapter 250 27/12/2022 23:28
Chapter 249 27/12/2022 21:28
Chapter 248 27/12/2022 19:28
Chapter 247 27/12/2022 17:28
Chapter 246 27/12/2022 15:28
Chapter 245 27/12/2022 13:28
Chapter 244 27/12/2022 11:28
Chapter 243 27/12/2022 09:28
Chapter 242 27/12/2022 07:28
Chapter 241 27/12/2022 05:28
Chapter 240 27/12/2022 03:28
Chapter 239 27/12/2022 01:28
Chapter 238 26/12/2022 23:28
Chapter 237 26/12/2022 21:28
Chapter 236 26/12/2022 19:28
Chapter 235 26/12/2022 17:28
Chapter 234 26/12/2022 15:28
Chapter 233 26/12/2022 13:28
Chapter 232 26/12/2022 11:28
Chapter 231 26/12/2022 09:28
Chapter 230 26/12/2022 07:28
Chapter 229 26/12/2022 05:28
Chapter 228 26/12/2022 03:28
Chapter 227 26/12/2022 01:28
Chapter 226 25/12/2022 23:28
Chapter 225 25/12/2022 21:28
Chapter 224 25/12/2022 19:28
Chapter 223 25/12/2022 17:28
Chapter 222 25/12/2022 15:28
Chapter 221 25/12/2022 13:28
Chapter 220 25/12/2022 11:28
Chapter 219 25/12/2022 09:28
Chapter 218 25/12/2022 07:28
Chapter 217 25/12/2022 05:28
Chapter 216 25/12/2022 03:28
Chapter 215 25/12/2022 01:28
Chapter 214 24/12/2022 23:28
Chapter 213 24/12/2022 21:28
Chapter 212 24/12/2022 19:28
Chapter 211 24/12/2022 17:28
Chapter 210 24/12/2022 15:28
Chapter 209 24/12/2022 13:28
Chapter 208 24/12/2022 11:28
Chapter 207 24/12/2022 09:28
Chapter 206 24/12/2022 07:28
Chapter 205 24/12/2022 05:28
Chapter 204 24/12/2022 03:28
Chapter 203 24/12/2022 01:28
Chapter 202 23/12/2022 23:28
Chapter 201 23/12/2022 21:28
Chapter 200 23/12/2022 19:28
Chapter 199 23/12/2022 17:28
Chapter 198 23/12/2022 15:28
Chapter 197 23/12/2022 13:28
Chapter 196 23/12/2022 11:28
Chapter 195 23/12/2022 09:28
Chapter 194 23/12/2022 07:28
Chapter 193 23/12/2022 05:28
Chapter 192 23/12/2022 03:28
Chapter 191 23/12/2022 01:28
Chapter 190 20/12/2022 13:28
Chapter 189 20/12/2022 11:28
Chapter 188 20/12/2022 09:28
Chapter 187 20/12/2022 07:28
Chapter 186 20/12/2022 05:28
Chapter 185 20/12/2022 03:28
Chapter 184 20/12/2022 01:28
Chapter 183 19/12/2022 23:28
Chapter 182 19/12/2022 21:28
Chapter 181 19/12/2022 19:28
Chapter 180 19/12/2022 17:28
Chapter 179 19/12/2022 15:28
Chapter 178 19/12/2022 13:28
Chapter 177 19/12/2022 11:28
Chapter 176 19/12/2022 09:28
Chapter 175 19/12/2022 07:28
Chapter 174 19/12/2022 05:28
Chapter 173 19/12/2022 03:28
Chapter 172 19/12/2022 01:28
Chapter 171 18/12/2022 23:28
Chapter 170 18/12/2022 21:28
Chapter 169 18/12/2022 19:28
Chapter 168 18/12/2022 17:28
Chapter 167 18/12/2022 15:28
Chapter 166 18/12/2022 13:28
Chapter 165 18/12/2022 11:28
Chapter 164 18/12/2022 09:28
Chapter 163 18/12/2022 07:28
Chapter 162 18/12/2022 05:28
Chapter 161 18/12/2022 03:28
Chapter 160 18/12/2022 01:28
Chapter 159 17/12/2022 23:28
Chapter 158 17/12/2022 21:28
Chapter 157 17/12/2022 19:28
Chapter 156 17/12/2022 17:28
Chapter 155 17/12/2022 15:28
Chapter 154 17/12/2022 13:28
Chapter 153 17/12/2022 11:28
Chapter 152 17/12/2022 09:28
Chapter 151 17/12/2022 07:28
Chapter 150 17/12/2022 05:28
Chapter 149 17/12/2022 03:28
Chapter 148 17/12/2022 01:28
Chapter 147 16/12/2022 23:28
Chapter 146 16/12/2022 21:28
Chapter 145 16/12/2022 19:28
Chapter 144 16/12/2022 17:28
Chapter 143 16/12/2022 15:28
Chapter 142 16/12/2022 13:28
Chapter 141 16/12/2022 11:28
Chapter 140 19/12/2022 19:29
Chapter 139 19/12/2022 17:29
Chapter 138 19/12/2022 15:29
Chapter 137 19/12/2022 13:29
Chapter 136 19/12/2022 11:29
Chapter 135 19/12/2022 09:29
Chapter 134 19/12/2022 07:29
Chapter 133 19/12/2022 05:29
Chapter 132 19/12/2022 03:29
Chapter 131 19/12/2022 01:29
Chapter 130 18/12/2022 23:29
Chapter 129 18/12/2022 21:29
Chapter 128 18/12/2022 19:29
Chapter 127 18/12/2022 17:29
Chapter 126 18/12/2022 15:29
Chapter 125 18/12/2022 13:29
Chapter 124 18/12/2022 11:29
Chapter 123 18/12/2022 09:29
Chapter 122 18/12/2022 07:29
Chapter 121 18/12/2022 05:29
Chapter 120 18/12/2022 03:29
Chapter 119 18/12/2022 01:29
Chapter 118 17/12/2022 23:29
Chapter 117 17/12/2022 21:29
Chapter 116 17/12/2022 19:29
Chapter 115 17/12/2022 17:29
Chapter 114 17/12/2022 15:29
Chapter 113 17/12/2022 13:29
Chapter 112 17/12/2022 11:29
Chapter 111 17/12/2022 09:29
Chapter 110 17/12/2022 07:29
Chapter 109 17/12/2022 05:29
Chapter 108 17/12/2022 03:29
Chapter 107 17/12/2022 01:29
Chapter 106 16/12/2022 23:29
Chapter 105 16/12/2022 21:29
Chapter 104 16/12/2022 19:29
Chapter 103 16/12/2022 17:29
Chapter 102 16/12/2022 15:29
Chapter 101 16/12/2022 13:29
Chapter 100 16/12/2022 11:29
Chapter 99 16/12/2022 09:29
Chapter 98 16/12/2022 07:29
Chapter 97 16/12/2022 05:29
Chapter 96 16/12/2022 03:29
Chapter 95 16/12/2022 01:29
Chapter 94 15/12/2022 23:29
Chapter 93 15/12/2022 21:29
Chapter 92 15/12/2022 19:29
Chapter 91 15/12/2022 17:29
Chapter 90 15/12/2022 15:29
Chapter 89 15/12/2022 13:29
Chapter 88 15/12/2022 11:29
Chapter 87 15/12/2022 09:29
Chapter 86 15/12/2022 07:29
Chapter 85 15/12/2022 05:29
Chapter 84 15/12/2022 03:29
Chapter 83 15/12/2022 01:29
Chapter 82 14/12/2022 23:29
Chapter 81 14/12/2022 21:29
Chapter 80 14/12/2022 19:29
Chapter 79 14/12/2022 17:29
Chapter 78 14/12/2022 15:29
Chapter 77 14/12/2022 13:29
Chapter 76 14/12/2022 11:29
Chapter 75 14/12/2022 09:29
Chapter 74 14/12/2022 07:29
Chapter 73 14/12/2022 05:29
Chapter 72 14/12/2022 03:29
Chapter 71 14/12/2022 01:29
Chapter 70 13/12/2022 23:29
Chapter 69 13/12/2022 21:29
Chapter 68 13/12/2022 19:29
Chapter 67 13/12/2022 17:29
Chapter 66 13/12/2022 15:29
Chapter 65 13/12/2022 13:29
Chapter 64 13/12/2022 11:29
Chapter 63 13/12/2022 09:29
Chapter 62 13/12/2022 07:29
Chapter 61 13/12/2022 05:29
Chapter 60 13/12/2022 03:29
Chapter 59 13/12/2022 01:29
Chapter 58 12/12/2022 23:29
Chapter 57 12/12/2022 21:29
Chapter 56 12/12/2022 19:29
Chapter 55 12/12/2022 17:29
Chapter 54 12/12/2022 15:29
Chapter 53 12/12/2022 13:29
Chapter 52 12/12/2022 11:29
Chapter 51 12/12/2022 09:29
Chapter 50 12/12/2022 07:29
Chapter 49 12/12/2022 05:29
Chapter 48 12/12/2022 03:29
Chapter 47 12/12/2022 01:29
Chapter 46 11/12/2022 23:29
Chapter 45 11/12/2022 21:29
Chapter 44 11/12/2022 19:29
Chapter 43 11/12/2022 17:29
Chapter 42 11/12/2022 15:29
Chapter 41 11/12/2022 13:29
Chapter 40 11/12/2022 11:29
Chapter 39 11/12/2022 09:29
Chapter 38 11/12/2022 07:29
Chapter 37 11/12/2022 05:29
Chapter 36 11/12/2022 03:29
Chapter 35 11/12/2022 01:29
Chapter 34 10/12/2022 23:29
Chapter 33 10/12/2022 21:29
Chapter 32 10/12/2022 19:29
Chapter 31 10/12/2022 17:29
Chapter 30 10/12/2022 15:29
Chapter 29 10/12/2022 13:29
Chapter 28 10/12/2022 11:29
Chapter 27 10/12/2022 09:29
Chapter 26 10/12/2022 07:29
Chapter 25 10/12/2022 05:29
Chapter 24 10/12/2022 03:29
Chapter 23 10/12/2022 01:29
Chapter 22 09/12/2022 23:29
Chapter 21 09/12/2022 21:29
Chapter 20 09/12/2022 19:29
Chapter 19 09/12/2022 17:29
Chapter 18 09/12/2022 15:29
Chapter 17 09/12/2022 13:29
Chapter 16 09/12/2022 11:29
Chapter 15 09/12/2022 09:29
Chapter 14 09/12/2022 07:29
Chapter 13 09/12/2022 05:29
Chapter 12 09/12/2022 03:29
Chapter 11 09/12/2022 01:29
Chapter 10 08/12/2022 23:29
Chapter 9 08/12/2022 21:29
Chapter 8 08/12/2022 19:29
Chapter 7 08/12/2022 17:29
Chapter 6 08/12/2022 15:29
Chapter 5 08/12/2022 13:29
Chapter 4 08/12/2022 11:29
Chapter 3 08/12/2022 09:29
Chapter 2 08/12/2022 07:29
Chapter 1 08/12/2022 05:29

comment

Có thể bạn thích xem

Chàng Mù Hóa Ra Em Thật Yêu Anh - Chang Mu Hoa Ra Em That Yeu Anh

Cập nhật lúc : 31/01/2018 10:41

Tình trạng : 65 / 65 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Anh Ấy Sinh Ra Chính Là Công Của Tôi - Anh Ấy Sinh Ra Chinh La Cong Cua Toi

Cập nhật lúc : 16/09/2021 09:29

Tình trạng : 78 / 80 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Gửi Anh – Chàng Trai Giống Cánh Đồng Hoa Anh Túc - Gui Anh – Chang Trai Giong Canh Đong Hoa Anh Tuc

Cập nhật lúc : 12/05/2018 10:04

Tình trạng : 1 / 1 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chàng Trai Ấy Và Em - Chang Trai Ấy Va Em

Cập nhật lúc : 14/03/2019 14:52

Tình trạng : 2 / 4 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa - Anh Ấy Goi Toi La Hac Lien Hoa

Cập nhật lúc : 23/08/2022 14:59

Tình trạng : 265 / 265 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Ngược, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.188

Đọc truyện

Hóa Ra Vượt Thời Gian Là Để Yêu Anh - Hoa Ra Vuot Thoi Gian La Đe Yeu Anh

Cập nhật lúc : 03/07/2018 10:56

Tình trạng : 38 / 38 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hóa Ra Nam Thần Của Trường Là Bố Của Con Tôi - Hoa Ra Nam Than Cua Truong La Bo Cua Con Toi

Cập nhật lúc : 23/01/2023 02:58

Tình trạng : 134 / 134 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Chàng Có Nhớ Ngày Ấy Hoa Đào Rơi - Chang Co Nho Ngay Ấy Hoa Đao Roi

Cập nhật lúc : 07/05/2019 16:33

Tình trạng : 7 / 9 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ta Tặng Người Một Nhành Hoa (Tàn Hoa Năm Ấy) - Ta Tang Nguoi Mot Nhanh Hoa (Tan Hoa Nam Ấy)

Cập nhật lúc : 06/04/2019 22:05

Tình trạng : 19 / 21 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hóa Ra Tôi Mới Là Mối Tình Đầu Của Ảnh Đế - Hoa Ra Toi Moi La Moi Tinh Đau Cua Ảnh Đe

Cập nhật lúc : 17/04/2021 21:40

Tình trạng : 84 / 84 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Anh Ấy Không Phải Anh Trai Tôi - Anh Ấy Khong Phai Anh Trai Toi

Cập nhật lúc : 06/11/2021 13:58

Tình trạng : 75 / 75 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Chàng Trai Trong Hoa Hướng Dương - Chang Trai Trong Hoa Huong Duong

Cập nhật lúc : 26/11/2016 06:57

Tình trạng : 12 / 12 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Mục Thần Ký - Muc Than Ky

Cập nhật lúc : 03/02/2023 12:33

Tình trạng : 1170 / 1172 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Nghich Tap, Sung Nhanh Con Kip

Cập nhật lúc : 31/01/2023 06:59

Tình trạng : 2642 / 2644 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.284

Đọc truyện

Chàng Rể Quyền Thế - Chang Re Quyen The

Cập nhật lúc : 31/01/2023 01:04

Tình trạng : 6931 / 6933 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.285

Đọc truyện

Vật Phát Sáng - Vat Phat Sang

Cập nhật lúc : 05/02/2023 19:59

Tình trạng : 31 / 33 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Phục Ưng - Phuc Ưng

Cập nhật lúc : 05/02/2023 18:29

Tình trạng : 80 / 82 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ngôi Sao Một Inch - Ngoi Sao Mot Inch

Cập nhật lúc : 05/02/2023 16:59

Tình trạng : 22 / 24 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Comedy - Hài Hước

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện