Historical - Lịch Sử

Hoàng Ngư Huệ - Hoang Ngu Hue

70 / 72

Hoàng Ngư Huệ - Hoang Ngu Hue

Chữ 16.179 14/10/2021

Thuận Minh - Thuan Minh

538 / 540

Thuận Minh - Thuan Minh

Chữ 16.179 08/10/2021

Nhu Phúc Đế Cơ - Nhu Phuc Đe Co

6 / 8

Cửu Trọng Tử - Cuu Trong Tu

368369370 / 368369370

Cửu Trọng Tử - Cuu Trong Tu

Chữ 16.181 16/09/2021

Trung Cung Lệnh - Trung Cung Lenh

1262 / 1264

Thiên Hạ - Thien Ha

711 / 711

Thiên Hạ - Thien Ha

Chữ 16.179 23/08/2021

Báo Ứng Hiện Đời - Bao Ứng Hien Đoi

229 / 231

Tam Quốc Diễn Nghĩa - Tam Quoc Dien Nghia

120 / 120

Ở Rể (Chuế Tế) - Ở Re (Chue Te)

692 / 694

Trở Về Đời Thanh - Tro Ve Đoi Thanh

91 / 93

12 Nữ Thần - 12 Nu Than

330 / 332

12 Nữ Thần - 12 Nu Than

Chữ 16.203 24/12/2020

Thiên Cổ Hận - Thien Co Han

20 / 22

Thiên Cổ Hận - Thien Co Han

Chữ 16.179 19/10/2020