Historical - Lịch Sử

Tam Quốc Diễn Nghĩa - Tam Quoc Dien Nghia

120 / 120

Cửu Trọng Tử - Cuu Trong Tu

521 / 521

Cửu Trọng Tử - Cuu Trong Tu

Chữ 16.180 22/07/2021

Ở Rể (Chuế Tế) - Ở Re (Chue Te)

692 / 694

Trở Về Đời Thanh - Tro Ve Đoi Thanh

91 / 93

12 Nữ Thần - 12 Nu Than

330 / 332

12 Nữ Thần - 12 Nu Than

Chữ 16.200 24/12/2020

Thiên Cổ Hận - Thien Co Han

20 / 22

Thiên Cổ Hận - Thien Co Han

Chữ 16.179 19/10/2020

Lĩnh Nam Ký - Linh Nam Ky

169 / 171

Lĩnh Nam Ký - Linh Nam Ky

Chữ 16.180 25/09/2020

Đông Cung Chi Chủ - Đong Cung Chi Chu

175 / 177

Tranh Bá Thiên Hạ - Tranh Ba Thien Ha

1536 / 1536

Bắc Tống Phong Lưu - Bac Tong Phong Luu

2041 / 2041