Historical - Lịch Sử

Thanh Cung Mười Ba Triều - Thanh Cung Muoi Ba Trieu

172 / 172

Ta Chính Là Thần - Ta Chinh La Than

50 / 52

Tử Xuyên Tam Kiệt - Tu Xuyen Tam Kiet

302 / 304

Trẫm - Tram

54 / 56

Trẫm - Tram

Chữ 16.179 12/06/2022

Đại Tụng Sư - Đai Tung Su

70 / 72

Đại Tụng Sư - Đai Tung Su

Chữ 16.185 01/06/2022

Điên Vì Yêu - Đien Vi Yeu

43 / 43

Điên Vì Yêu - Đien Vi Yeu

Chữ 16.179 07/05/2022

Sủng Thê - Yến Rei - Sung The - Yen Rei

137 / 139

Nhân Vật Phụ - Nhan Vat Phu

65 / 67

Nhân Vật Phụ - Nhan Vat Phu

Chữ 16.179 26/04/2022

Hoàng Ngư Huệ - Hoang Ngu Hue

74 / 76

Hoàng Ngư Huệ - Hoang Ngu Hue

Chữ 16.179 24/04/2022