Hiệp Sĩ Thánh Chiến

Nanatsu No Taizai

Tác giả : Suzuki Nakaba

Thể loại : Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Comedy - Hài Hước, Fantasy - Giả Tưởng, Shounen

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 22/03/2020 05:31

Tình trạng : 346 / 348 Chapter

Lượt xem: 16183

"Thất đại ác nhân", một nhóm chiến binh có tham vọng lật đổ vương quốc Britannia, được cho là đã bị tiêu diệt bởi các "hiệp sĩ thánh chiến" mặc dù vẫn còn 1 số người cho rằng họ vẫn còn sống. 10 năm sau, Các hiệp sĩ thánh chiến đã làm 1 cuộc đảo chính và khống chế đức vua, họ trở thành người cai trị độc tài mới của vương quốc. ...
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 346 27/03/2020 08:10
Chapter 345 19/03/2020 18:11
Chapter 344 : Raw 11/03/2020 11:10
Chapter 343 04/03/2020 18:10
Chapter 342 : Raw 19/02/2020 18:10
Chapter 341 19/02/2020 16:10
Chapter 340 : Raw 03/02/2020 14:10
Chapter 339 : Raw 21/01/2020 11:10
Chapter 338 17/01/2020 12:02
Chapter 337 17/01/2020 10:02
Chapter 336 17/01/2020 08:02
Chapter 335 12/12/2019 00:00
Chapter 334 17/01/2020 04:02
Chapter 333 17/01/2020 02:02
Chapter 332 17/01/2020 00:02
Chapter 331 11/12/2019 00:00
Chapter 330 16/01/2020 20:02
Chapter 329 16/01/2020 18:02
Chapter 328 16/01/2020 16:02
Chapter 327.5 10/08/2019 00:00
Chapter 327 16/01/2020 12:02
Chapter 326 16/01/2020 10:02
Chapter 325 09/05/2019 00:00
Chapter 324 16/01/2020 06:02
Chapter 323 16/01/2020 04:02
Chapter 322 08/06/2019 00:00
Chapter 321 16/01/2020 00:02
Chapter 320 15/01/2020 22:02
Chapter 319 15/01/2020 20:02
Chapter 318 07/10/2019 00:00
Chapter 317 07/03/2019 00:00
Chapter 316 07/01/2019 00:00
Chapter 315 15/01/2020 12:02
Chapter 314 15/01/2020 10:02
Chapter 313 06/06/2019 00:00
Chapter 312 06/03/2019 00:00
Chapter 311 15/01/2020 04:02
Chapter 310 15/01/2020 02:02
Chapter 309 05/09/2019 00:00
Chapter 308 14/01/2020 22:02
Chapter 307 04/09/2019 00:00
Chapter 306 04/03/2019 00:00
Chapter 305 14/01/2020 16:02
Chapter 304 14/01/2020 14:02
Chapter 303 14/01/2020 12:02
Chapter 302 03/07/2019 00:00
Chapter 301 14/01/2020 08:02
Chapter 300 14/01/2020 06:02
Chapter 299 02/07/2019 00:00
Chapter 298 14/01/2020 02:02
Chapter 297 14/01/2020 00:02
Chapter 296 13/01/2020 22:02
Chapter 295 01/10/2019 00:00
Chapter 294 01/02/2019 00:00
Chapter 293 13/01/2020 16:02
Chapter 292 12/04/2018 00:00
Chapter 291 12/04/2018 00:00
Chapter 290 13/01/2020 10:02
Chapter 289 13/01/2020 08:02
Chapter 288 11/04/2018 00:00
Chapter 287 13/01/2020 04:02
Chapter 286 13/01/2020 02:02
Chapter 285 13/01/2020 00:02
Chapter 284 12/01/2020 22:02
Chapter 283 10/02/2018 00:00
Chapter 282 12/01/2020 18:02
Chapter 281 09/12/2018 00:00
Chapter 280 09/03/2018 00:00
Chapter 279 12/01/2020 12:02
Chapter 278 12/01/2020 10:02
Chapter 277 08/08/2018 00:00
Chapter 276 08/06/2018 00:00
Chapter 275.7 12/01/2020 04:02
Chapter 275.6 12/01/2020 02:02
Chapter 275.5 12/01/2020 00:02
Chapter 275 11/01/2020 22:02
Chapter 274 07/09/2018 00:00
Chapter 273 07/02/2018 00:00
Chapter 272 11/01/2020 16:02
Chapter 271 06/12/2018 00:00
Chapter 270 06/05/2018 00:00
Chapter 269 11/01/2020 10:02
Chapter 268 11/01/2020 08:02
Chapter 267 11/01/2020 06:02
Chapter 266 11/01/2020 04:02
Chapter 265 11/01/2020 02:02
Chapter 264 11/01/2020 00:02
Chapter 263 10/01/2020 22:02
Chapter 262 10/01/2020 20:02
Chapter 261 10/01/2020 18:02
Chapter 260 04/03/2018 00:00
Chapter 259 10/01/2020 14:02
Chapter 258 03/12/2018 00:00
Chapter 257 03/04/2018 00:00
Chapter 256 10/01/2020 08:02
Chapter 255 10/01/2020 06:02
Chapter 254 10/01/2020 04:02
Chapter 253 02/12/2018 00:00
Chapter 252 02/12/2018 00:00
Chapter 251 09/01/2020 22:02
Chapter 250 09/01/2020 20:02
Chapter 249 09/01/2020 18:02
Chapter 248 09/01/2020 16:02
Chapter 247 09/01/2020 14:02
Chapter 246 09/01/2020 12:02
Chapter 245 12/04/2017 00:00
Chapter 244 09/01/2020 08:02
Chapter 243 09/01/2020 06:02
Chapter 242 09/01/2020 04:02
Chapter 241 11/08/2017 00:00
Chapter 240 11/07/2017 00:00
Chapter 239 08/01/2020 22:02
Chapter 238 08/01/2020 20:02
Chapter 237.4 : - Chap Extra Vol 06 08/01/2020 18:02
Chapter 237.3 : - Chap Extra Vol 05 08/01/2020 16:02
Chapter 237.2 : - Chap Extra Vol 04 08/01/2020 14:02
Chapter 237.1 : - Chap Extra Vol 03 08/01/2020 12:02
Chapter 237 10/06/2017 00:00
Chapter 236 10/06/2017 00:00
Chapter 235 08/01/2020 06:02
Chapter 234 09/09/2017 00:00
Chapter 233 09/06/2017 00:00
Chapter 232 08/01/2020 00:02
Chapter 231 07/01/2020 22:02
Chapter 230 07/01/2020 20:02
Chapter 229 08/05/2017 00:00
Chapter 228 07/01/2020 16:02
Chapter 227 07/01/2020 14:02
Chapter 226 07/01/2020 12:02
Chapter 225.3 : - Extra vol 5 07/01/2020 10:02
Chapter 225.2 : - Extra vol 4 07/01/2020 08:02
Chapter 225.1 : - Extra vol 3 07/01/2020 06:02
Chapter 225 07/01/2020 04:02
Chapter 224.3 07/10/2017 00:00
Chapter 224.2 07/10/2017 00:00
Chapter 224.1 07/10/2017 00:00
Chapter 224 07/10/2017 00:00
Chapter 223 06/01/2020 18:02
Chapter 222 06/01/2020 16:02
Chapter 221 06/10/2017 00:00
Chapter 220 06/03/2017 00:00
Chapter 219.5 06/02/2017 00:00
Chapter 219 06/02/2017 00:00
Chapter 218 06/01/2020 06:02
Chapter 217 06/01/2020 04:02
Chapter 216 06/01/2020 02:02
Chapter 215 06/01/2020 00:02
Chapter 214 05/01/2020 22:02
Chapter 213 04/09/2017 00:00
Chapter 212 04/10/2017 00:00
Chapter 211.5 04/03/2017 00:00
Chapter 211 05/01/2020 14:02
Chapter 210 05/01/2020 12:02
Chapter 209 03/11/2017 00:00
Chapter 208 03/06/2017 00:00
Chapter 207 05/01/2020 06:02
Chapter 206 05/01/2020 04:02
Chapter 205 02/12/2017 00:00
Chapter 204 05/01/2020 00:02
Chapter 203.5 04/01/2020 22:02
Chapter 203.1 02/04/2017 00:00
Chapter 203 04/01/2020 18:02
Chapter 202.1 04/01/2020 16:02
Chapter 202 04/01/2020 14:02
Chapter 201.5 04/01/2020 12:02
Chapter 201.4 04/01/2020 10:02
Chapter 201.3 04/01/2020 08:02
Chapter 201.2 04/01/2020 06:02
Chapter 201.1 12/12/2016 00:00
Chapter 201 04/01/2020 02:02
Chapter 200 04/01/2020 00:02
Chapter 199 03/01/2020 22:02
Chapter 198 11/09/2016 00:00
Chapter 197 03/01/2020 18:02
Chapter 196 03/01/2020 16:02
Chapter 195 10/09/2016 00:00
Chapter 194 10/10/2016 00:00
Chapter 193 10/01/2016 00:00
Chapter 192 03/01/2020 08:02
Chapter 191 03/01/2020 06:02
Chapter 190.5 03/01/2020 04:02
Chapter 190 09/08/2016 00:00
Chapter 189 09/01/2016 00:00
Chapter 188 02/01/2020 22:02
Chapter 187 02/01/2020 20:02
Chapter 186 08/04/2016 00:00
Chapter 185 08/01/2016 00:00
Chapter 184 02/01/2020 14:02
Chapter 183 02/01/2020 12:02
Chapter 182 07/07/2016 00:00
Chapter 181 07/01/2016 00:00
Chapter 180 02/01/2020 06:02
Chapter 179 02/01/2020 04:02
Chapter 178 02/01/2020 02:02
Chapter 177 06/10/2016 00:00
Chapter 176 06/04/2016 00:00
Chapter 175 01/01/2020 20:02
Chapter 174 01/01/2020 18:02
Chapter 173 01/01/2020 16:02
Chapter 172 01/01/2020 14:02
Chapter 171 01/01/2020 12:02
Chapter 170 01/01/2020 10:02
Chapter 169 01/01/2020 08:02
Chapter 168 01/01/2020 06:02
Chapter 167 01/01/2020 04:02
Chapter 166 01/01/2020 02:02
Chapter 165 01/01/2020 00:02
Chapter 164 31/12/2019 22:02
Chapter 163 31/12/2019 20:02
Chapter 162 31/12/2019 18:02
Chapter 161 31/12/2019 16:02
Chapter 160 31/12/2019 14:02
Chapter 159 31/12/2019 12:02
Chapter 158 31/12/2019 10:02
Chapter 157 31/12/2019 08:02
Chapter 156 31/12/2019 06:02
Chapter 155 01/05/2016 00:00
Chapter 154 01/04/2016 00:00
Chapter 153 31/12/2019 00:02
Chapter 152 12/05/2015 00:00
Chapter 151 12/01/2015 00:00
Chapter 150 30/12/2019 18:02
Chapter 149 11/11/2015 00:00
Chapter 148 11/07/2015 00:00
Chapter 147 11/04/2015 00:00
Chapter 146 11/03/2015 00:00
Chapter 145.5 30/12/2019 08:02
Chapter 145 30/12/2019 06:02
Chapter 144 30/12/2019 04:02
Chapter 143 10/12/2015 00:00
Chapter 142 10/05/2015 00:00
Chapter 141 29/12/2019 22:02
Chapter 140 29/12/2019 20:02
Chapter 139 09/10/2015 00:00
Chapter 138 09/03/2015 00:00
Chapter 137 29/12/2019 14:02
Chapter 136 29/12/2019 12:02
Chapter 135 29/12/2019 10:02
Chapter 134 29/12/2019 08:02
Chapter 133 08/12/2015 00:00
Chapter 132 08/10/2015 00:00
Chapter 131 08/08/2015 00:00
Chapter 130 08/07/2015 00:00
Chapter 129 08/06/2015 00:00
Chapter 128 08/06/2015 00:00
Chapter 127 08/01/2015 00:00
Chapter 126.2 08/01/2015 00:00
Chapter 126.1 08/01/2015 00:00
Chapter 126 08/01/2015 00:00
Chapter 125 08/01/2015 00:00
Chapter 124 08/01/2015 00:00
Chapter 123 08/01/2015 00:00
Chapter 122 08/01/2015 00:00
Chapter 121 08/01/2015 00:00
Chapter 120 08/01/2015 00:00
Chapter 119.5 08/01/2015 00:00
Chapter 119 08/01/2015 00:00
Chapter 118.5 08/01/2015 00:00
Chapter 118 08/01/2015 00:00
Chapter 117 08/01/2015 00:00
Chapter 116 08/01/2015 00:00
Chapter 115.5 08/01/2015 00:00
Chapter 115 08/01/2015 00:00
Chapter 114 08/01/2015 00:00
Chapter 113 08/01/2015 00:00
Chapter 112.5 11/03/2015 00:00
Chapter 112 08/01/2015 00:00
Chapter 111 08/01/2015 00:00
Chapter 110 08/01/2015 00:00
Chapter 109 08/01/2015 00:00
Chapter 108 08/01/2015 00:00
Chapter 107 08/01/2015 00:00
Chapter 106 08/01/2015 00:00
Chapter 105 08/01/2015 00:00
Chapter 104 08/01/2015 00:00
Chapter 103 08/01/2015 00:00
Chapter 102 08/01/2015 00:00
Chapter 101 08/01/2015 00:00
Chapter 100 08/01/2015 00:00
Chapter 99 08/01/2015 00:00
Chapter 98.5 : Bằng hữu 25/12/2019 20:02
Chapter 98.1 07/01/2016 00:00
Chapter 98 08/01/2015 00:00
Chapter 97 08/01/2015 00:00
Chapter 96.1 02/10/2017 00:00
Chapter 96 08/01/2015 00:00
Chapter 95 08/01/2015 00:00
Chapter 94 08/01/2015 00:00
Chapter 93 08/01/2015 00:00
Chapter 93 08/01/2015 00:00
Chapter 92 08/01/2015 00:00
Chapter 91 08/01/2015 00:00
Chapter 90 08/01/2015 00:00
Chapter 89 08/01/2015 00:00
Chapter 88 08/01/2015 00:00
Chapter 87 08/01/2015 00:00
Chapter 86 08/01/2015 00:00
Chapter 85 08/01/2015 00:00
Chapter 84 08/01/2015 00:00
Chapter 83 08/01/2015 00:00
Chapter 82.5 08/01/2015 00:00
Chapter 82.1 02/10/2017 00:00
Chapter 82 08/01/2015 00:00
Chapter 81 08/01/2015 00:00
Chapter 80 08/01/2015 00:00
Chapter 79 08/01/2015 00:00
Chapter 78.5 : chỉ là một khoảnh khắc mà cứ ngỡ là mãi mãi 04/04/2018 00:00
Chapter 78 08/01/2015 00:00
Chapter 77 08/01/2015 00:00
Chapter 76 08/01/2015 00:00
Chapter 75 08/01/2015 00:00
Chapter 74 08/01/2015 00:00
Chapter 73.5 08/01/2015 00:00
Chapter 73 08/01/2015 00:00
Chapter 72 08/01/2015 00:00
Chapter 71 08/01/2015 00:00
Chapter 70 08/01/2015 00:00
Chapter 69 08/01/2015 00:00
Chapter 68 08/01/2015 00:00
Chapter 67.5 08/01/2015 00:00
Chapter 67 08/01/2015 00:00
Chapter 66 08/01/2015 00:00
Chapter 65 08/01/2015 00:00
Chapter 64 08/01/2015 00:00
Chapter 63 08/01/2015 00:00
Chapter 62 08/01/2015 00:00
Chapter 61 08/01/2015 00:00
Chapter 60.5 11/03/2015 00:00
Chapter 60 08/01/2015 00:00
Chapter 59 08/01/2015 00:00
Chapter 58 08/01/2015 00:00
Chapter 57 08/01/2015 00:00
Chapter 56 08/01/2015 00:00
Chapter 55 08/01/2015 00:00
Chapter 54 08/01/2015 00:00
Chapter 53 08/01/2015 00:00
Chapter 52 08/01/2015 00:00
Chapter 51 08/01/2015 00:00
Chapter 50 08/01/2015 00:00
Chapter 49 08/01/2015 00:00
Chapter 48 08/01/2015 00:00
Chapter 47 08/01/2015 00:00
Chapter 46 08/01/2015 00:00
Chapter 45 08/01/2015 00:00
Chapter 44 08/01/2015 00:00
Chapter 43 08/01/2015 00:00
Chapter 42 08/01/2015 00:00
Chapter 41.6 08/01/2015 00:00
Chapter 41.5 08/01/2015 00:00
Chapter 41 08/01/2015 00:00
Chapter 40 08/01/2015 00:00
Chapter 39 08/01/2015 00:00
Chapter 38 08/01/2015 00:00
Chapter 37 08/01/2015 00:00
Chapter 36 08/01/2015 00:00
Chapter 35 08/01/2015 00:00
Chapter 34 08/01/2015 00:00
Chapter 33 08/01/2015 00:00
Chapter 32 08/01/2015 00:00
Chapter 31 08/01/2015 00:00
Chapter 30 08/01/2015 00:00
Chapter 29 08/01/2015 00:00
Chapter 28 08/01/2015 00:00
Chapter 27 08/01/2015 00:00
Chapter 26 08/01/2015 00:00
Chapter 25.5 08/01/2015 00:00
Chapter 25 08/01/2015 00:00
Chapter 24 08/01/2015 00:00
Chapter 23 08/01/2015 00:00
Chapter 22 08/01/2015 00:00
Chapter 21 08/01/2015 00:00
Chapter 20 08/01/2015 00:00
Chapter 19.5 08/01/2015 00:00
Chapter 19 08/01/2015 00:00
Chapter 18 08/01/2015 00:00
Chapter 17 08/01/2015 00:00
Chapter 16 08/01/2015 00:00
Chapter 15 08/01/2015 00:00
Chapter 14 08/01/2015 00:00
Chapter 13 08/01/2015 00:00
Chapter 12 08/01/2015 00:00
Chapter 11 08/01/2015 00:00
Chapter 10 08/01/2015 00:00
Chapter 9 08/01/2015 00:00
Chapter 8 08/01/2015 00:00
Chapter 7 08/01/2015 00:00
Chapter 6 08/01/2015 00:00
Chapter 5 08/01/2015 00:00
Chapter 4 08/01/2015 00:00
Chapter 3 08/01/2015 00:00
Chapter 2 08/01/2015 00:00
Chapter 1 08/01/2015 00:00

comment

Có thể bạn thích xem

Sổ Tay Dưỡng Thành Đại Hiệp - So Tay Duong Thanh Đai Hiep

Cập nhật lúc : 19/06/2019 21:12

Tình trạng : 1 / 1 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Đam Mỹ, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Charlie Bone 8: Charlie Bone Và Hiệp Sĩ Đỏ - Charlie Bone 8: Charlie Bone Va Hiep Si Đo

Cập nhật lúc : 23/07/2019 15:03

Tình trạng : 22 / 22 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Teen, Phương Tây

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hắc Phong Thành Chiến Ký - Hac Phong Thanh Chien Ky

Cập nhật lúc : 14/10/2019 09:42

Tình trạng : 253 / 253 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Đam Mỹ, Xuyên Không, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Pendragon 3 - Cuộc Chiến Bất Thành - Pendragon 3 - Cuoc Chien Bat Thanh

Cập nhật lúc : 05/02/2018 03:00

Tình trạng : 33 / 33 Chapter

Thể loại: Khoa Huyễn, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Phương Tây

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đại Hiệp Hồn - Đai Hiep Hon

Cập nhật lúc : 27/11/2019 07:00

Tình trạng : 123 / 125 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn, Sắc, Adult - Người lớn, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tư Hiệp Trinh Thám - Tu Hiep Trinh Tham

Cập nhật lúc : 17/11/2019 05:56

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đại Hiệp Dữ Thần Y - Đai Hiep Du Than Y

Cập nhật lúc : 29/01/2019 09:04

Tình trạng : 18 / 18 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hiệp Định 30 Ngày Làm Gay - Hiep Đinh 30 Ngay Lam Gay

Cập nhật lúc : 02/12/2019 08:00

Tình trạng : 58 / 58 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.185

Đọc truyện

Bách Hợp Lại Thượng Đan Phi Hiệp - Bach Hop Lai Thuong Đan Phi Hiep

Cập nhật lúc : 24/11/2019 20:22

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thuật Yêu: Hiệp Ước Không Tha Cho Cô Dâu - Thuat Yeu: Hiep Ưoc Khong Tha Cho Co Dau

Cập nhật lúc : 15/05/2019 16:11

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Comedy - Hài Hước, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Thành Nữ Phụ Thánh Mẫu Ở Mạt Thế - Xuyen Thanh Nu Phu Thanh Mau Ở Mat The

Cập nhật lúc : 05/01/2022 10:58

Tình trạng : 43 / 45 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Năng, Comedy - Hài Hước, Nữ Phụ, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hoa Si Hoàng Hậu - Hoa Si Hoang Hau

Cập nhật lúc : 02/04/2017 14:39

Tình trạng : 285 / 285 Chapter

Thể loại: Xuyên Không, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 25/06/2022 17:41

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.595

Đọc truyện

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 25/06/2022 23:42

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.412

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 25/06/2022 15:42

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.442

Đọc truyện

Thế Giới Hoàn Mỹ - The Gioi Hoan My

Cập nhật lúc : 25/06/2022 19:42

Tình trạng : 2015 / 2015 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.325

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 25/06/2022 21:42

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.229

Đọc truyện

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) - Co Vo Ngot Ngao Co Chut Bat Luong (Vo Moi Bat Luong Co Chut Ngot)

Cập nhật lúc : 25/06/2022 13:42

Tình trạng : 2464 / 2464 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.345

Đọc truyện