Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

He Thong Xuyen Nhanh: Boss Phan Dien Đot Kich

Tác giả : Mặc Linh

Thể loại : Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 05/02/2022 13:41

Tình trạng : 1666 / 1666 Chapter

Lượt xem: 16180

Thể loại: Xuyên không, Tình duyên, Tình yêu - Hôn nhân Khi boss trùm biến thành người phụ nữ điên dại, các nhân vật chính xuyên không cùng với trọng sinh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Một phó bản cực kỳ khó đã mở ra. Nhân vật chính trọng sinh: Hãy để ta chết đi, ta không muốn sống lại! Nhân vật chính xuyên không: Ta muốn về, ta không cần xuyên đến nơi này! Nhân vật chính của tiểu thuyết xuyên qua: Địa ngục kiểu mẫu là đây à? nhân vật phản diện lại có thể thăng thiên, đá kê chân? Đạo diễn, ta nghi ngờ mình đã cầm nhầm kịch bản. Nhân vật ác: Lão tử không làm nữa!  Minh Thù: Tiếp theo
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 1666 : TOÀN VĂN KẾT CHUYỆN (xong) 16/01/2020 22:33
Chapter 1665 : Thù dương công chúa (15) 16/01/2020 20:33
Chapter 1664 : Thù dương công chúa (14) 16/01/2020 18:33
Chapter 1663 : Thù dương công chúa (13) 16/01/2020 16:33
Chapter 1662 : Thù dương công chúa (12) 16/01/2020 14:33
Chapter 1661 : Thù dương công chúa (11) 16/01/2020 12:33
Chapter 1660 : Thù dương công chúa (10) 16/01/2020 10:33
Chapter 1659 : Thù dương công chúa (9) 16/01/2020 08:33
Chapter 1658 : Thù dương công chúa (8) 16/01/2020 06:33
Chapter 1657 : Thù dương công chúa (7) 16/01/2020 04:33
Chapter 1656 : Thù dương công chúa (6) 16/01/2020 02:33
Chapter 1655 : Thù dương công chúa (5) 16/01/2020 00:33
Chapter 1654 : Thù dương công chúa (4) 15/01/2020 22:33
Chapter 1653 : Thù dương công chúa (3) 15/01/2020 20:33
Chapter 1652 : Thù dương công chúa (2) 15/01/2020 18:33
Chapter 1651 : Thù dương công chúa (1) 15/01/2020 16:33
Chapter 1650 : VẠN KÍNH THÙ NGỰ (xong) 15/01/2020 14:33
Chapter 1649 : Vạn kính thù ngự (20) 15/01/2020 12:33
Chapter 1648 : Vạn kính thù ngự (19) 15/01/2020 10:33
Chapter 1647 : Vạn kính thù ngự (18) 15/01/2020 08:33
Chapter 1646 : Vạn kính thù ngự (17) 15/01/2020 06:33
Chapter 1645 : Vạn kính thù ngự (16) 15/01/2020 04:33
Chapter 1644 : Vạn kính thù ngự (15) 15/01/2020 02:33
Chapter 1643 : Vạn kính thù ngự (14) 15/01/2020 00:33
Chapter 1642 : Vạn kính thù ngự (13) 14/01/2020 22:33
Chapter 1641 : Vạn kính thù ngự (12) 14/01/2020 20:33
Chapter 1640 : Vạn kính thù ngự (11) 14/01/2020 18:33
Chapter 1639 : Vạn kính thù ngự (10) 14/01/2020 16:33
Chapter 1638 : Vạn kính thù ngự (9) 14/01/2020 14:33
Chapter 1637 : Vạn kính thù ngự (8) 14/01/2020 12:33
Chapter 1636 : Vạn kính thù ngự (7) 14/01/2020 10:33
Chapter 1635 : Vạn kính thù ngự (6) 14/01/2020 08:33
Chapter 1634 : Vạn kính thù ngự (5) 14/01/2020 06:33
Chapter 1633 : Vạn kính thù ngự (4) 14/01/2020 04:33
Chapter 1632 : Vạn kính thù ngự (3) 14/01/2020 02:33
Chapter 1631 : Vạn kính thù ngự (2) 14/01/2020 00:33
Chapter 1630 : Vạn kính thù ngự (1) 13/01/2020 22:33
Chapter 1629 : ĐIỆN HẠ NUÔNG CHIỀU (xong) 13/01/2020 20:33
Chapter 1628 : Điện hạ nuông chiều (29) 13/01/2020 18:33
Chapter 1627 : Điện hạ nuông chiều (28) 13/01/2020 16:33
Chapter 1626 : Điện hạ nuông chiều (27) 13/01/2020 14:33
Chapter 1625 : Điện hạ nuông chiều (26) 13/01/2020 12:33
Chapter 1624 : Điện hạ nuông chiều (25) 13/01/2020 10:33
Chapter 1623 : Điện hạ nuông chiều (24) 13/01/2020 08:33
Chapter 1622 : Điện hạ nuông chiều (23) 13/01/2020 06:33
Chapter 1621 : Điện hạ nuông chiều (22) 13/01/2020 04:33
Chapter 1620 : Điện hạ nuông chiều (21) 13/01/2020 02:33
Chapter 1619 : Điện hạ nuông chiều (20) 13/01/2020 00:33
Chapter 1618 : Điện hạ nuông chiều (19) 12/01/2020 22:33
Chapter 1617 : Điện hạ nuông chiều (18) 12/01/2020 20:33
Chapter 1616 : Điện hạ nuông chiều (17) 12/01/2020 18:33
Chapter 1615 : Điện hạ nuông chiều (16) 12/01/2020 16:33
Chapter 1614 : Điện hạ nuông chiều (15) 12/01/2020 14:33
Chapter 1613 : Điện hạ nuông chiều (14) 12/01/2020 12:33
Chapter 1612 : Điện hạ nuông chiều (13) 12/01/2020 10:33
Chapter 1611 : Điện hạ nuông chiều (12) 12/01/2020 08:33
Chapter 1610 : Điện hạ nuông chiều (11) 12/01/2020 06:33
Chapter 1609 : Điện hạ nuông chiều (10) 12/01/2020 04:33
Chapter 1608 : Điện hạ nuông chiều (9) 12/01/2020 02:33
Chapter 1607 : Điện hạ nuông chiều (8) 12/01/2020 00:33
Chapter 1606 : Điện hạ nuông chiều (7) 11/01/2020 22:33
Chapter 1605 : Điện hạ nuông chiều (6) 11/01/2020 20:33
Chapter 1604 : Điện hạ nuông chiều (5) 11/01/2020 18:33
Chapter 1603 : Điện hạ nuông chiều (4) 11/01/2020 16:33
Chapter 1602 : Điện hạ nuông chiều (3) 11/01/2020 14:33
Chapter 1601 : Điện hạ nuông chiều (2) 11/01/2020 12:33
Chapter 1600 : Điện hạ nuông chiều (1) 11/01/2020 10:33
Chapter 1599 : THÀNH THỊ GIẾT CHÓC (xong) 11/01/2020 08:33
Chapter 1598 : Thành thị giết chóc (30) 11/01/2020 06:33
Chapter 1597 : Thành thị giết chóc (29) 11/01/2020 04:33
Chapter 1596 : Thành thị giết chóc (28) 11/01/2020 02:33
Chapter 1595 : Thành thị giết chóc (27) 11/01/2020 00:33
Chapter 1594 : Thành thị giết chóc (26) 10/01/2020 22:33
Chapter 1593 : Thành thị giết chóc (25) 10/01/2020 20:33
Chapter 1592 : Thành thị giết chóc (24) 10/01/2020 18:33
Chapter 1591 : Thành thị giết chóc (23) 10/01/2020 16:33
Chapter 1590 : Thành thị giết chóc (22) 10/01/2020 14:33
Chapter 1589 : Thành thị giết chóc (21) 10/01/2020 12:33
Chapter 1588 : Thành thị giết chóc (20) 10/01/2020 10:33
Chapter 1587 : Thành thị giết chóc (19) 10/01/2020 08:33
Chapter 1586 : Thành thị giết chóc (18) 10/01/2020 06:33
Chapter 1585 : Thành thị giết chóc (17) 10/01/2020 04:33
Chapter 1584 : Thành thị giết chóc (16) 10/01/2020 02:33
Chapter 1583 : Thành thị giết chóc (15) 10/01/2020 00:33
Chapter 1582 : Thành thị giết chóc (14) 09/01/2020 22:33
Chapter 1581 : Thành thị giết chóc (13) 09/01/2020 20:33
Chapter 1580 : Thành thị giết chóc (12) 09/01/2020 18:33
Chapter 1579 : Thành thị giết chóc (11) 09/01/2020 16:33
Chapter 1578 : Thành thị giết chóc (10) 09/01/2020 14:33
Chapter 1577 : Thành thị giết chóc (9) 09/01/2020 12:33
Chapter 1576 : Thành thị giết chóc (8) 09/01/2020 10:33
Chapter 1575 : Thành thị giết chóc (7) 09/01/2020 08:33
Chapter 1574 : Thành thị giết chóc (6) 09/01/2020 06:33
Chapter 1573 : Thành thị giết chóc (5) 09/01/2020 04:33
Chapter 1572 : Thành thị giết chóc (4) 09/01/2020 02:33
Chapter 1571 : Thành thị giết chóc (3) 09/01/2020 00:33
Chapter 1570 : Thành thị giết chóc (2) 08/01/2020 22:33
Chapter 1569 : Thành thị giết chóc (1) 08/01/2020 20:33
Chapter 1568 : CUỐI CÙNG ĐÃ GẶP TRI DIỆP (xong) 08/01/2020 18:33
Chapter 1567 : Cuối cùng đã gặp tri diệp (29) 08/01/2020 16:33
Chapter 1566 : Cuối cùng đã gặp tri diệp (28) 08/01/2020 14:33
Chapter 1565 : Cuối cùng đã gặp tri diệp (27) 08/01/2020 12:33
Chapter 1564 : Cuối cùng đã gặp tri diệp (26) 08/01/2020 10:33
Chapter 1563 : Cuối cùng đã gặp tri diệp (25) 08/01/2020 08:33
Chapter 1562 : Cuối cùng đã gặp tri diệp (24) 08/01/2020 06:33
Chapter 1561 : Cuối cùng đã gặp tri diệp (23) 08/01/2020 04:33
Chapter 1560 : Cuối cùng đã gặp tri diệp (22) 08/01/2020 02:33
Chapter 1559 : Cuối cùng đã gặp tri diệp (21) 08/01/2020 00:33
Chapter 1558 : Cuối cùng đã gặp tri diệp (20) 07/01/2020 22:33
Chapter 1557 : Cuối cùng đã gặp tri diệp (19) 07/01/2020 20:33
Chapter 1556 : Cuối cùng đã gặp tri diệp (18) 07/01/2020 18:33
Chapter 1555 : Cuối cùng đã gặp tri diệp (17) 07/01/2020 16:33
Chapter 1554 : Cuối cùng đã gặp tri diệp (16) 07/01/2020 14:33
Chapter 1553 : Cuối cùng đã gặp tri diệp (15) 07/01/2020 12:33
Chapter 1552 : Cuối cùng đã gặp tri diệp (14) 07/01/2020 10:33
Chapter 1551 : Cuối cùng đã gặp tri diệp (13) 07/01/2020 08:33
Chapter 1550 : Cuối cùng đã gặp tri diệp (12) 07/01/2020 06:33
Chapter 1549 : Cuối cùng đã gặp tri diệp (11) 07/01/2020 04:33
Chapter 1548 : Cuối cùng đã gặp tri diệp (10) 07/01/2020 02:33
Chapter 1547 : Cuối cùng đã gặp tri diệp (9) 07/01/2020 00:33
Chapter 1546 : Cuối cùng đã gặp tri diệp (8) 06/01/2020 22:33
Chapter 1545 : Cuối cùng đã gặp tri diệp (7) 06/01/2020 20:33
Chapter 1544 : Cuối cùng đã gặp tri diệp (6) 06/01/2020 18:33
Chapter 1543 : Cuối cùng đã gặp tri diệp (5) 06/01/2020 16:33
Chapter 1542 : Cuối cùng đã gặp tri diệp (4) 06/01/2020 14:33
Chapter 1541 : Cuối cùng đã gặp tri diệp (3) 06/01/2020 12:33
Chapter 1540 : Cuối cùng đã gặp tri diệp (2) 06/01/2020 10:33
Chapter 1539 : Cuối cùng đã gặp tri diệp (1) 06/01/2020 08:33
Chapter 1538 : HOA THẦN TRÊN TRỜI HẠ XUỐNG (xong) 06/01/2020 06:33
Chapter 1537 : Hoa thần trên trời hạ xuống (40) 06/01/2020 04:33
Chapter 1536 : Hoa thần trên trời hạ xuống (39) 06/01/2020 02:33
Chapter 1535 : Hoa thần trên trời hạ xuống (38) 06/01/2020 00:33
Chapter 1534 : Hoa thần trên trời hạ xuống (37) 05/01/2020 22:33
Chapter 1533 : Hoa thần trên trời hạ xuống (36) 05/01/2020 20:33
Chapter 1532 : Hoa thần trên trời hạ xuống (35) 05/01/2020 18:33
Chapter 1531 : Hoa thần trên trời hạ xuống (34) 05/01/2020 16:33
Chapter 1530 : Hoa thần trên trời hạ xuống (33) 05/01/2020 14:33
Chapter 1529 : Hoa thần trên trời hạ xuống (32) 05/01/2020 12:33
Chapter 1528 : Hoa thần trên trời hạ xuống (31) 05/01/2020 10:33
Chapter 1527 : Hoa thần trên trời hạ xuống (30) 05/01/2020 08:33
Chapter 1526 : Hoa thần trên trời hạ xuống (29) 05/01/2020 06:33
Chapter 1525 : Hoa thần trên trời hạ xuống (28) 05/01/2020 04:33
Chapter 1524 : Hoa thần trên trời hạ xuống (27) 05/01/2020 02:33
Chapter 1523 : Hoa thần trên trời hạ xuống (26) 05/01/2020 00:33
Chapter 1522 : Hoa thần trên trời hạ xuống (25) 04/01/2020 22:33
Chapter 1521 : Hoa thần trên trời hạ xuống (24) 04/01/2020 20:33
Chapter 1520 : Hoa thần trên trời hạ xuống (23) 04/01/2020 18:33
Chapter 1519 : Hoa thần trên trời hạ xuống (22) 04/01/2020 16:33
Chapter 1518 : Hoa thần trên trời hạ xuống (21) 04/01/2020 14:33
Chapter 1517 : Hoa thần trên trời hạ xuống (20) 04/01/2020 12:33
Chapter 1516 : Hoa thần trên trời hạ xuống (19) 04/01/2020 10:33
Chapter 1515 : Hoa thần trên trời hạ xuống (18) 04/01/2020 08:33
Chapter 1514 : Hoa thần trên trời hạ xuống (17) 04/01/2020 06:33
Chapter 1513 : Hoa thần trên trời hạ xuống (16) 04/01/2020 04:33
Chapter 1512 : Hoa thần trên trời hạ xuống (15) 04/01/2020 02:33
Chapter 1511 : Hoa thần trên trời hạ xuống (14) 04/01/2020 00:33
Chapter 1510 : Hoa thần trên trời hạ xuống (13) 03/01/2020 22:33
Chapter 1509 : Hoa thần trên trời hạ xuống (12) 03/01/2020 20:33
Chapter 1508 : Hoa thần trên trời hạ xuống (11) 03/01/2020 18:33
Chapter 1507 : Hoa thần trên trời hạ xuống (10) 03/01/2020 16:33
Chapter 1506 : Hoa thần trên trời hạ xuống (9) 03/01/2020 14:33
Chapter 1505 : Hoa thần trên trời hạ xuống (8) 03/01/2020 12:33
Chapter 1504 : Hoa thần trên trời hạ xuống (7) 03/01/2020 10:33
Chapter 1503 : Hoa thần trên trời hạ xuống (6) 03/01/2020 08:33
Chapter 1502 : Hoa thần trên trời hạ xuống (5) 03/01/2020 06:33
Chapter 1501 : Hoa thần trên trời hạ xuống (4) 03/01/2020 04:33
Chapter 1500 : Hoa thần trên trời hạ xuống (3) 03/01/2020 02:33
Chapter 1499 : Hoa thần trên trời hạ xuống (2) 03/01/2020 00:33
Chapter 1498 : Hoa thần trên trời hạ xuống (1) 02/01/2020 22:33
Chapter 1497 : TRUYỀN THUYẾT NGƯỜI CÁ (xong) 02/01/2020 20:33
Chapter 1496 : Truyền thuyết người cá (42) 02/01/2020 18:33
Chapter 1495 : Truyền thuyết người cá (41) 02/01/2020 16:33
Chapter 1494 : Truyền thuyết người cá (40) 02/01/2020 14:33
Chapter 1493 : Truyền thuyết người cá (39) 02/01/2020 12:33
Chapter 1492 : Truyền thuyết người cá (38) 02/01/2020 10:33
Chapter 1491 : Truyền thuyết người cá (37) 02/01/2020 08:33
Chapter 1490 : Truyền thuyết người cá (36) 02/01/2020 06:33
Chapter 1489 : Truyền thuyết người cá (35) 02/01/2020 04:33
Chapter 1488 : Truyền thuyết người cá (34) 02/01/2020 02:33
Chapter 1487 : Truyền thuyết người cá (33) 02/01/2020 00:33
Chapter 1486 : Truyền thuyết người cá (32) 01/01/2020 22:33
Chapter 1485 : Truyền thuyết người cá (31) 01/01/2020 20:33
Chapter 1484 : Truyền thuyết người cá (30) 01/01/2020 18:33
Chapter 1483 : Truyền thuyết người cá (29) 01/01/2020 16:33
Chapter 1482 : Truyền thuyết người cá (28) 01/01/2020 14:33
Chapter 1481 : Truyền thuyết người cá (27) 01/01/2020 12:33
Chapter 1480 : Truyền thuyết người cá (26) 01/01/2020 10:33
Chapter 1479 : Truyền thuyết người cá (25) 01/01/2020 08:33
Chapter 1478 : Truyền thuyết người cá (24) 01/01/2020 06:33
Chapter 1477 : Truyền thuyết người cá (23) 01/01/2020 04:33
Chapter 1476 : Truyền thuyết người cá (22) 01/01/2020 02:33
Chapter 1475 : Truyền thuyết người cá (21) 01/01/2020 00:33
Chapter 1474 : Truyền thuyết người cá (20) 31/12/2019 22:33
Chapter 1473 : Truyền thuyết người cá (19) 31/12/2019 20:33
Chapter 1472 : Truyền thuyết người cá (18) 31/12/2019 18:33
Chapter 1471 : Truyền thuyết người cá (17) 31/12/2019 16:33
Chapter 1470 : Truyền thuyết người cá (16) 31/12/2019 14:33
Chapter 1469 : Truyền thuyết người cá (15) 31/12/2019 12:33
Chapter 1468 : Truyền thuyết người cá (14) 31/12/2019 10:33
Chapter 1467 : Truyền thuyết người cá (13) 31/12/2019 08:33
Chapter 1466 : Truyền thuyết người cá (12) 31/12/2019 06:33
Chapter 1465 : Truyền thuyết người cá (11) 31/12/2019 04:33
Chapter 1464 : Truyền thuyết người cá (10) 31/12/2019 02:33
Chapter 1463 : Truyền thuyết người cá (9) 31/12/2019 00:33
Chapter 1462 : Truyền thuyết người cá (8) 30/12/2019 22:33
Chapter 1461 : Truyền thuyết người cá (7) 30/12/2019 20:33
Chapter 1460 : Truyền thuyết người cá (6) 30/12/2019 18:33
Chapter 1459 : Truyền thuyết người cá (5) 30/12/2019 16:33
Chapter 1458 : Truyền thuyết người cá (4) 30/12/2019 14:33
Chapter 1457 : Truyền thuyết người cá (3) 30/12/2019 12:33
Chapter 1456 : Truyền thuyết người cá (2) 30/12/2019 10:33
Chapter 1455 : Truyền thuyết người cá (1) 30/12/2019 08:33
Chapter 1454 : PHIÊN NGOẠI ĐỘ KHÂM (xong) 30/12/2019 06:33
Chapter 1453 : Phiên ngoại độ khâm (29) 30/12/2019 04:33
Chapter 1452 : Quy tắc cương thi (28) 30/12/2019 02:33
Chapter 1451 : Quy tắc cương thi (27) 30/12/2019 00:33
Chapter 1450 : Quy tắc cương thi (26) 29/12/2019 22:33
Chapter 1449 : Quy tắc cương thi (25) 29/12/2019 20:33
Chapter 1448 : Quy tắc cương thi (24) 29/12/2019 18:33
Chapter 1447 : Quy tắc cương thi (23) 29/12/2019 16:33
Chapter 1446 : Quy tắc cương thi (22) 29/12/2019 14:33
Chapter 1445 : Quy tắc cương thi (21) 29/12/2019 12:33
Chapter 1444 : Quy tắc cương thi (20) 29/12/2019 10:33
Chapter 1443 : Quy tắc cương thi (19) 29/12/2019 08:33
Chapter 1442 : Quy tắc cương thi (18) 29/12/2019 06:33
Chapter 1441 : Quy tắc cương thi (17) 29/12/2019 04:33
Chapter 1440 : Quy tắc cương thi (16) 29/12/2019 02:33
Chapter 1439 : Quy tắc cương thi (15) 29/12/2019 00:33
Chapter 1438 : Quy tắc cương thi (14) 28/12/2019 22:33
Chapter 1437 : Quy tắc cương thi (13) 28/12/2019 20:33
Chapter 1436 : Quy tắc cương thi (12) 28/12/2019 18:33
Chapter 1435 : Quy tắc cương thi (11) 28/12/2019 16:33
Chapter 1434 : Quy tắc cương thi (10) 28/12/2019 14:33
Chapter 1433 : Quy tắc cương thi (9) 28/12/2019 12:33
Chapter 1432 : Quy tắc cương thi (8) 28/12/2019 10:33
Chapter 1431 : Quy tắc cương thi (7) 28/12/2019 08:33
Chapter 1430 : Quy tắc cương thi (6) 28/12/2019 06:33
Chapter 1429 : Quy tắc cương thi (5) 28/12/2019 04:33
Chapter 1428 : Quy tắc cương thi (4) 28/12/2019 02:33
Chapter 1427 : Quy tắc cương thi (3) 28/12/2019 00:33
Chapter 1426 : Quy tắc cương thi (2) 27/12/2019 22:33
Chapter 1425 : Quy tắc cương thi (1) 27/12/2019 20:33
Chapter 1424 : PHIÊN NGOẠI CỬU U (xong) 27/12/2019 18:33
Chapter 1423 : Tinh linh thị chủ (36) 27/12/2019 16:33
Chapter 1422 : Tinh linh thị chủ (35) 27/12/2019 14:33
Chapter 1421 : Tinh linh thị chủ (34) 27/12/2019 12:33
Chapter 1420 : Tinh linh thị chủ (33) 27/12/2019 10:33
Chapter 1419 : Tinh linh thị chủ (32) 27/12/2019 08:33
Chapter 1418 : Tinh linh thị chủ (31) 27/12/2019 06:33
Chapter 1417 : Tinh linh thị chủ (30) 27/12/2019 04:33
Chapter 1416 : Tinh linh thị chủ (29) 27/12/2019 02:33
Chapter 1415 : Tinh linh thị chủ (28) 27/12/2019 00:33
Chapter 1414 : Tinh linh thị chủ (27) 26/12/2019 22:33
Chapter 1413 : Tinh linh thị chủ (26) 26/12/2019 20:33
Chapter 1412 : Tinh linh thị chủ (25) 26/12/2019 18:33
Chapter 1411 : Tinh linh thị chủ (24) 26/12/2019 16:33
Chapter 1410 : Tinh linh thị chủ (23) 26/12/2019 14:33
Chapter 1409 : Tinh linh thị chủ (22) 26/12/2019 12:33
Chapter 1408 : Tinh linh thị chủ (21) 26/12/2019 10:33
Chapter 1407 : Tinh linh thị chủ (20) 26/12/2019 08:33
Chapter 1406 : Tinh linh thị chủ (19) 26/12/2019 06:33
Chapter 1405 : Tinh linh thị chủ (18) 26/12/2019 04:33
Chapter 1404 : Tinh linh thị chủ (17) 26/12/2019 02:33
Chapter 1403 : Tinh linh thị chủ (16) 26/12/2019 00:33
Chapter 1402 : Tinh linh thị chủ (15) 25/12/2019 22:33
Chapter 1401 : Tinh linh thị chủ (14) 25/12/2019 20:33
Chapter 1400 : Tinh linh thị chủ (13) 25/12/2019 18:33
Chapter 1399 : Tinh linh thị chủ (12) 25/12/2019 16:33
Chapter 1398 : Tinh linh thị chủ (11) 25/12/2019 14:33
Chapter 1397 : Tinh linh thị chủ (10) 25/12/2019 12:33
Chapter 1396 : Tinh linh thị chủ (9) 25/12/2019 10:33
Chapter 1395 : Tinh linh thị chủ (8) 25/12/2019 08:33
Chapter 1394 : Tinh linh thị chủ (7) 25/12/2019 06:33
Chapter 1393 : Tinh linh thị chủ (6) 25/12/2019 04:33
Chapter 1392 : Tinh linh thị chủ (5) 25/12/2019 02:33
Chapter 1391 : Tinh linh thị chủ (4) 25/12/2019 00:33
Chapter 1390 : Tinh linh thị chủ (3) 24/12/2019 22:33
Chapter 1389 : Tinh linh thị chủ (2) 24/12/2019 20:33
Chapter 1388 : Tinh linh thị chủ (1) 24/12/2019 18:33
Chapter 1387 : SÁT THỦ TỐI THƯỢNG (xong) 24/12/2019 16:33
Chapter 1386 : Sát thủ tối thượng (30) 24/12/2019 14:33
Chapter 1385 : Sát thủ tối thượng (29) 24/12/2019 12:33
Chapter 1384 : Sát thủ tối thượng (28) 24/12/2019 10:33
Chapter 1383 : Sát thủ tối thượng (27) 24/12/2019 08:33
Chapter 1382 : Sát thủ tối thượng (26) 24/12/2019 06:33
Chapter 1381 : Sát thủ tối thượng (25) 24/12/2019 04:33
Chapter 1380 : Sát thủ tối thượng (24) 24/12/2019 02:33
Chapter 1379 : Sát thủ tối thượng (23) 24/12/2019 00:33
Chapter 1378 : Sát thủ tối thượng (22) 23/12/2019 22:33
Chapter 1377 : Sát thủ tối thượng (21) 23/12/2019 20:33
Chapter 1376 : Sát thủ tối thượng (20) 23/12/2019 18:33
Chapter 1375 : Sát thủ tối thượng (19) 23/12/2019 16:33
Chapter 1374 : Sát thủ tối thượng (18) 23/12/2019 14:33
Chapter 1373 : Sát thủ tối thượng (17) 23/12/2019 12:33
Chapter 1372 : Sát thủ tối thượng (16) 23/12/2019 10:33
Chapter 1371 : Sát thủ tối thượng (15) 23/12/2019 08:33
Chapter 1370 : Sát thủ tối thượng (14) 23/12/2019 06:33
Chapter 1369 : Sát thủ tối thượng (13) 23/12/2019 04:33
Chapter 1368 : Sát thủ tối thượng (12) 23/12/2019 02:33
Chapter 1367 : Sát thủ tối thượng (11) 23/12/2019 00:33
Chapter 1366 : Sát thủ tối thượng (10) 22/12/2019 22:33
Chapter 1365 : Sát thủ tối thượng (9) 22/12/2019 20:33
Chapter 1364 : Sát thủ tối thượng (8) 22/12/2019 18:33
Chapter 1363 : Sát thủ tối thượng (7) 22/12/2019 16:33
Chapter 1362 : Sát thủ tối thượng (6) 22/12/2019 14:33
Chapter 1361 : Sát thủ tối thượng (5) 22/12/2019 12:33
Chapter 1360 : Sát thủ tối thượng (4) 22/12/2019 10:33
Chapter 1359 : Sát thủ tối thượng (3) 22/12/2019 08:33
Chapter 1358 : Sát thủ tối thượng (2) 22/12/2019 06:33
Chapter 1357 : Sát thủ tối thượng (1) 22/12/2019 04:33
Chapter 1356 : PHẢN QUANG MÀ ĐI (xong) 22/12/2019 02:33
Chapter 1355 : Phản quang mà đi (31) 22/12/2019 00:33
Chapter 1354 : Phản quang mà đi (30) 21/12/2019 22:33
Chapter 1353 : Phản quang mà đi (29) 21/12/2019 20:33
Chapter 1352 : Phản quang mà đi (28) 21/12/2019 18:33
Chapter 1351 : Phản quang mà đi (27) 21/12/2019 16:33
Chapter 1350 : Phản quang mà đi (26) 21/12/2019 14:33
Chapter 1349 : Phản quang mà đi (25) 21/12/2019 12:33
Chapter 1348 : Phản quang mà đi (24) 21/12/2019 10:33
Chapter 1347 : Phản quang mà đi (23) 21/12/2019 08:33
Chapter 1346 : Phản quang mà đi (22) 21/12/2019 06:33
Chapter 1345 : Phản quang mà đi (21) 21/12/2019 04:33
Chapter 1344 : Phản quang mà đi (20) 21/12/2019 02:33
Chapter 1343 : Phản quang mà đi (19) 21/12/2019 00:33
Chapter 1342 : Phản quang mà đi (18) 20/12/2019 22:33
Chapter 1341 : Phản quang mà đi (17) 20/12/2019 20:33
Chapter 1340 : Phản quang mà đi (16) 20/12/2019 18:33
Chapter 1339 : Phản quang mà đi (15) 20/12/2019 16:33
Chapter 1338 : Phản quang mà đi (14) 20/12/2019 14:33
Chapter 1337 : Phản quang mà đi (13) 20/12/2019 12:33
Chapter 1336 : Phản quang mà đi (12) 20/12/2019 10:33
Chapter 1335 : Phản quang mà đi (11) 20/12/2019 08:33
Chapter 1334 : Phản quang mà đi (10) 20/12/2019 06:33
Chapter 1333 : Phản quang mà đi (9) 20/12/2019 04:33
Chapter 1332 : Phản quang mà đi (8) 20/12/2019 02:33
Chapter 1331 : Phản quang mà đi (7) 20/12/2019 00:33
Chapter 1330 : Phản quang mà đi (6) 19/12/2019 22:33
Chapter 1329 : Phản quang mà đi (5) 19/12/2019 20:33
Chapter 1328 : Phản quang mà đi (4) 19/12/2019 18:33
Chapter 1327 : Phản quang mà đi (3) 19/12/2019 16:33
Chapter 1326 : Phản quang mà đi (2) 19/12/2019 14:33
Chapter 1325 : Phản quang mà đi (1) 19/12/2019 12:33
Chapter 1324 : THIÊN KHẢI CHI ĐẠO (xong) 19/12/2019 10:33
Chapter 1323 : Thiên khải chi đạo (46) 19/12/2019 08:33
Chapter 1322 : Thiên khải chi đạo (45) 19/12/2019 06:33
Chapter 1321 : Thiên khải chi đạo (44) 19/12/2019 04:33
Chapter 1320 : Thiên khải chi đạo (43) 19/12/2019 02:33
Chapter 1319 : Thiên khải chi đạo (42) 19/12/2019 00:33
Chapter 1318 : Thiên khải chi đạo (41) 18/12/2019 22:33
Chapter 1317 : Thiên khải chi đạo (40) 18/12/2019 20:33
Chapter 1316 : Thiên khải chi đạo (39) 18/12/2019 18:33
Chapter 1315 : Thiên khải chi đạo (38) 18/12/2019 16:33
Chapter 1314 : Thiên khải chi đạo (37) 18/12/2019 14:33
Chapter 1313 : Thiên khải chi đạo (36) 18/12/2019 12:33
Chapter 1312 : Thiên khảo chi đạo (35) 18/12/2019 10:33
Chapter 1311 : Thiên khải chi đạo (34) 18/12/2019 08:33
Chapter 1310 : Thiên khải chi đạo (33) 18/12/2019 06:33
Chapter 1309 : Thiên khải chi đạo (32) 18/12/2019 04:33
Chapter 1308 : Thiên khải chi đạo (31) 18/12/2019 02:33
Chapter 1307 : Thiên khải chi đạo (30) 18/12/2019 00:33
Chapter 1306 : Thiên khải chi đạo (29) 17/12/2019 22:33
Chapter 1305 : Thiên khải chi đạo (28) 17/12/2019 20:33
Chapter 1304 : Thiên khải chi đạo (27) 17/12/2019 18:33
Chapter 1303 : Thiên khải chi đạo (26) 17/12/2019 16:33
Chapter 1302 : Thiên khải chi đạo (25) 17/12/2019 14:33
Chapter 1301 : Thiên khải chi đạo (24) 17/12/2019 12:33
Chapter 1300 : Thiên khải chi đạo (23) 17/12/2019 10:33
Chapter 1299 : Thiên khải chi đạo (22) 17/12/2019 08:33
Chapter 1298 : Thiên khải chi đạo (21) 17/12/2019 06:33
Chapter 1297 : Thiên khải chi đạo (20) 17/12/2019 04:33
Chapter 1296 : Thiên khải chi đạo (19) 17/12/2019 02:33
Chapter 1295 : Thiên khải chi đạo (18) 17/12/2019 00:33
Chapter 1294 : Thiên khải chi đạo (17) 16/12/2019 22:33
Chapter 1293 : Thiên khải chi đạo (16) 16/12/2019 20:33
Chapter 1292 : Thiên khải chi đạo (15) 16/12/2019 18:33
Chapter 1291 : Thiên khải chi đạo (14) 16/12/2019 16:33
Chapter 1290 : Thiên khải chi đạo (13) 16/12/2019 14:33
Chapter 1289 : Thiên khải chi đạo (12) 16/12/2019 12:33
Chapter 1288 : Thiên khải chi đạo (11) 16/12/2019 10:33
Chapter 1287 : Thiên khải chi đạo (10) 16/12/2019 08:33
Chapter 1286 : Thiên khải chi đạo (9) 16/12/2019 06:33
Chapter 1285 : Thiên khải chi đạo (8) 16/12/2019 04:33
Chapter 1284 : Thiên khải chi đạo (7) 16/12/2019 02:33
Chapter 1283 : Thiên khải chi đạo (6) 16/12/2019 00:33
Chapter 1282 : Thiên khải chi đạo (5) 15/12/2019 22:33
Chapter 1281 : Thiên khải chi đạo (4) 15/12/2019 20:33
Chapter 1280 : Thiên khải chi đạo (3) 15/12/2019 18:33
Chapter 1279 : Thiên khải chi đạo (2) 15/12/2019 16:33
Chapter 1278 : Thiên khải chi đạo (1) 15/12/2019 14:33
Chapter 1277 : PHIÊN NGOẠI LỤC NGƯNG (xong) 15/12/2019 12:33
Chapter 1276 : Tuân lệnh darling (33) 15/12/2019 10:33
Chapter 1275 : Tuân lệnh darling (32) 15/12/2019 08:33
Chapter 1274 : Tuân lệnh darling (31) 15/12/2019 06:33
Chapter 1273 : Tuân lệnh darling (30) 15/12/2019 04:33
Chapter 1272 : Tuân lệnh darling (29) 15/12/2019 02:33
Chapter 1271 : Tuân lệnh darling (28) 15/12/2019 00:33
Chapter 1270 : Tuân lệnh darling (27) 14/12/2019 22:33
Chapter 1269 : Tuân lệnh darling (26) 14/12/2019 20:33
Chapter 1268 : Tuân lệnh darling (25) 14/12/2019 18:33
Chapter 1267 : Tuân lệnh darling (24) 14/12/2019 16:33
Chapter 1266 : Tuân lệnh darling (23) 14/12/2019 14:33
Chapter 1265 : Tuân lệnh darling (22) 14/12/2019 12:33
Chapter 1264 : Tuân lệnh darling (21) 14/12/2019 10:33
Chapter 1263 : Tuân lệnh darling(20) 14/12/2019 08:33
Chapter 1262 : Tuân lệnh darling (19) 14/12/2019 06:33
Chapter 1261 : Tuân lệnh darling (18) 14/12/2019 04:33
Chapter 1260 : Tuân lệnh darling (17) 14/12/2019 02:33
Chapter 1259 : Tuân lệnh darling (16) 14/12/2019 00:33
Chapter 1258 : Tuân lệnh darling (15) 13/12/2019 22:33
Chapter 1257 : Tuân lệnh darling (14) 13/12/2019 20:33
Chapter 1256 : Tuân lệnh darling (13) 13/12/2019 18:33
Chapter 1255 : Tuân lệnh darling (12) 13/12/2019 16:33
Chapter 1254 : Tuân lệnh darling (11) 13/12/2019 14:33
Chapter 1253 : Tuân lệnh darling (10) 13/12/2019 12:33
Chapter 1252 : Tuân lệnh darling (9) 13/12/2019 10:33
Chapter 1251 : Tuân lệnh darling (8) 13/12/2019 08:33
Chapter 1250 : Tuân lệnh darling (7) 13/12/2019 06:33
Chapter 1249 : Tuân lệnh darling (6) 13/12/2019 04:33
Chapter 1248 : Tuân lệnh darling (5) 13/12/2019 02:33
Chapter 1247 : Tuân lệnh darling (4) 13/12/2019 00:33
Chapter 1246 : Tuân lệnh darling (3) 12/12/2019 22:33
Chapter 1245 : Tuân lệnh darling (2) 12/12/2019 20:33
Chapter 1244 : Tuân lệnh darling (1) 12/12/2019 18:33
Chapter 1243 : PHIÊN NGOẠI LỤC CHIẾN (xong) 12/12/2019 16:33
Chapter 1242 : Dư âm còn văng vẳng (39) 12/12/2019 14:33
Chapter 1241 : Dư âm còn văng vẳng (38) 12/12/2019 12:33
Chapter 1240 : Dư âm còn văng vẳng (37) 12/12/2019 10:33
Chapter 1239 : Dư âm còn văng vẳng (36) 12/12/2019 08:33
Chapter 1238 : Dư âm còn văng vẳng (35) 12/12/2019 06:33
Chapter 1237 : Dư âm còn văng vẳng (34) 12/12/2019 04:33
Chapter 1236 : Dư âm còn văng vẳng (33) 12/12/2019 02:33
Chapter 1235 : Dư âm còn văng vẳng (32) 12/12/2019 00:33
Chapter 1234 : Dư âm còn văng vẳng (31) 11/12/2019 22:33
Chapter 1233 : Dư âm còn văng vẳng (30) 11/12/2019 20:33
Chapter 1232 : Dư âm còn văng vẳng (29) 11/12/2019 18:33
Chapter 1231 : Dư âm còn văng vẳng (28) 11/12/2019 16:33
Chapter 1230 : Dư âm còn văng vẳng (27) 11/12/2019 14:33
Chapter 1229 : Dư âm còn văng vẳng (26) 11/12/2019 12:33
Chapter 1228 : Dư âm còn văng vẳng (25) 11/12/2019 10:33
Chapter 1227 : Dư âm còn văng vẳng (24) 11/12/2019 08:33
Chapter 1226 : Dư âm còn văng vẳng (23) 11/12/2019 06:33
Chapter 1225 : Dư âm còn văng vẳng (22) 11/12/2019 04:33
Chapter 1224 : Dư âm còn văng vẳng (21) 11/12/2019 02:33
Chapter 1223 : Dư âm còn văng vẳng(20) 11/12/2019 00:33
Chapter 1222 : Dư âm còn văng vẳng (19) 10/12/2019 22:33
Chapter 1221 : Dư âm còn văng vẳng (18) 10/12/2019 20:33
Chapter 1220 : Dư âm còn văng vẳng (17) 10/12/2019 18:33
Chapter 1219 : Dư âm còn văng vẳng (16) 10/12/2019 16:33
Chapter 1218 : Dư âm còn văng vẳng (15) 10/12/2019 14:33
Chapter 1217 : Dư âm còn văng vẳng (14) 10/12/2019 12:33
Chapter 1216 : Dư âm còn văng vẳng (13) 10/12/2019 10:33
Chapter 1215 : Dư âm còn văng vẳng (12) 10/12/2019 08:33
Chapter 1214 : Dư âm còn văng vẳng (11) 10/12/2019 06:33
Chapter 1213 : Dư âm còn văng vẳng (10) 10/12/2019 04:33
Chapter 1212 : Dư âm còn văng vẳng (9) 10/12/2019 02:33
Chapter 1211 : Dư âm còn văng vẳng (8) 10/12/2019 00:33
Chapter 1210 : Dư âm còn văng văng (7) 09/12/2019 22:33
Chapter 1209 : Dư âm còn văng vẳng (6) 09/12/2019 20:33
Chapter 1208 : Dư âm còn văng vẳng (5) 09/12/2019 18:33
Chapter 1207 : Dư âm còn văng vẳng (4) 09/12/2019 16:33
Chapter 1206 : Dư âm còn văng vẳng (3) 09/12/2019 14:33
Chapter 1205 : Dư âm còn văng vẳng (2) 09/12/2019 12:33
Chapter 1204 : Dư âm còn văng vẳng(1) 09/12/2019 10:33
Chapter 1203 : GIAN HÙNG GIỮA ĐƯỜNG (xong) 09/12/2019 08:33
Chapter 1202 : Gian hùng giữa đường (32) 09/12/2019 06:33
Chapter 1201 : Gian hùng giữa đường (31) 09/12/2019 04:33
Chapter 1200 : Gian hùng giữa đường (30) 09/12/2019 02:33
Chapter 1199 : Gian hùng giữa đường (29) 09/12/2019 00:33
Chapter 1198 : Gian hùng giữa đường (28) 08/12/2019 22:33
Chapter 1197 : Gian hùng giữa đường (27) 08/12/2019 20:33
Chapter 1196 : Gian hùng giữa đường (26) 08/12/2019 18:33
Chapter 1195 : Gian hùng giữa đường (25) 08/12/2019 16:33
Chapter 1194 : Gian hùng giữa đường (24) 08/12/2019 14:33
Chapter 1193 : Gian hùng giữa đường (23) 08/12/2019 12:33
Chapter 1192 : Gian hùng giữa đường (22) 08/12/2019 10:33
Chapter 1191 : Gian hùng giữa đường (21) 08/12/2019 08:33
Chapter 1190 : Gian hùng giữa đường (20) 08/12/2019 06:33
Chapter 1189 : Gian hùng giữa đường (19) 08/12/2019 04:33
Chapter 1188 : Gian hùng giữa đường (18) 08/12/2019 02:33
Chapter 1187 : Gian hùng giữa đường (17) 08/12/2019 00:33
Chapter 1186 : Gian hùng giữa đường (16) 07/12/2019 22:33
Chapter 1185 : Gian hùng giữa đường (15) 07/12/2019 20:33
Chapter 1184 : Gian hùng giữa đường (14) 07/12/2019 18:33
Chapter 1183 : Gian hùng giữa đường (13) 07/12/2019 16:33
Chapter 1182 : Gian hùng giữa đường (12) 07/12/2019 14:33
Chapter 1181 : Gian hùng giữa đường (11) 07/12/2019 12:33
Chapter 1180 : Gian hùng giữa đường (10) 07/12/2019 10:33
Chapter 1179 : Gian hùng giữa đường (9) 07/12/2019 08:33
Chapter 1178 : Gian hùng giữa đường (8) 07/12/2019 06:33
Chapter 1177 : Gian hùng giữa đường (7) 07/12/2019 04:33
Chapter 1176 : Gian hùng giữa đường (6) 07/12/2019 02:33
Chapter 1175 : Gian hùng giữa đường (5) 07/12/2019 00:33
Chapter 1174 : Gian hùng giữa đường (4) 06/12/2019 22:33
Chapter 1173 : Gian hùng giữa đường (3) 06/12/2019 20:33
Chapter 1172 : Gian hùng giữa đường (2) 06/12/2019 18:33
Chapter 1171 : Gian hùng giữa đường (1) 06/12/2019 16:33
Chapter 1170 : Lão bản không hẹn (hết) 06/12/2019 14:33
Chapter 1169 : Lão bản không hẹn (37) 06/12/2019 12:33
Chapter 1168 : Lão bản không hẹn (36) 06/12/2019 10:33
Chapter 1167 : Lão bản không hẹn (35) 06/12/2019 08:33
Chapter 1166 : Lão bản không hẹn (34) 06/12/2019 06:33
Chapter 1165 : Lão bản không hẹn (33) 06/12/2019 04:33
Chapter 1164 : Lão bản không hẹn (32) 06/12/2019 02:33
Chapter 1163 : Lão bản không hẹn (31) 06/12/2019 00:33
Chapter 1162 : Lão bản không hẹn (30) 05/12/2019 22:33
Chapter 1161 : Lão bản không hẹn (29) 05/12/2019 20:33
Chapter 1160 : Lão bản không hẹn (28) 05/12/2019 18:33
Chapter 1159 : Lão bản không hẹn (27) 05/12/2019 16:33
Chapter 1158 : Lão bản không hẹn (26) 05/12/2019 14:33
Chapter 1157 : Lão bản không hẹn (25) 05/12/2019 12:33
Chapter 1156 : Lão bản không hẹn (24) 05/12/2019 10:33
Chapter 1155 : Lão bản không hẹn (23) 05/12/2019 08:33
Chapter 1154 : Lão bản không hẹn (22) 05/12/2019 06:33
Chapter 1153 : Lão bản không hẹn (21) 05/12/2019 04:33
Chapter 1152 : Lão bản không hẹn (20) 05/12/2019 02:33
Chapter 1151 : Lão bản không hẹn (19) 05/12/2019 00:33
Chapter 1150 : Lão bản không hẹn (18) 04/12/2019 22:33
Chapter 1149 : Lão bản không hẹn (17) 04/12/2019 20:33
Chapter 1148 : Lão bản không hẹn (16) 04/12/2019 18:33
Chapter 1147 : Lão bản không hẹn (15) 04/12/2019 16:33
Chapter 1146 : Lão bản không hẹn (14) 04/12/2019 14:33
Chapter 1145 : Lão bản không hẹn (13) 04/12/2019 12:33
Chapter 1144 : Lão bản không hẹn (12) 04/12/2019 10:33
Chapter 1143 : Lão bản không hẹn (11) 04/12/2019 08:33
Chapter 1142 : Lão bản không hẹn (10) 04/12/2019 06:33
Chapter 1141 : Lão bản không hẹn (9) 04/12/2019 04:33
Chapter 1140 : Lão bản không hẹn (8) 04/12/2019 02:33
Chapter 1139 : Lão bản không hẹn (7) 04/12/2019 00:33
Chapter 1138 : Lão bản không hẹn (6) 03/12/2019 22:33
Chapter 1137 : Lão bản không hẹn (5) 03/12/2019 20:33
Chapter 1136 : Lão bản không hẹn (4) 03/12/2019 18:33
Chapter 1135 : Lão bản không hẹn (3) 03/12/2019 16:33
Chapter 1134 : Lão bản không hẹn (2) 03/12/2019 14:33
Chapter 1133 : Lão bản không hẹn (1) 03/12/2019 12:33
Chapter 1132 : Tường vy cấm khúc (hết) 03/12/2019 10:33
Chapter 1131 : Tường vy cấm khúc (41) 03/12/2019 08:33
Chapter 1130 : Tường vy cấm khúc (40) 03/12/2019 06:33
Chapter 1129 : Tường vy cấm khúc (39) 03/12/2019 04:33
Chapter 1128 : Tường vy cấm khúc (38) 03/12/2019 02:33
Chapter 1127 : Tường vy cấm khúc (37) 03/12/2019 00:33
Chapter 1126 : Tường vy cấm khúc (36) 02/12/2019 22:33
Chapter 1125 : Tường vy cấm khúc (35) 02/12/2019 20:33
Chapter 1124 : Tường vy cấm khúc (34) 02/12/2019 18:33
Chapter 1123 : Tường vy cấm khúc (33) 02/12/2019 16:33
Chapter 1122 : Tường vy cấm khúc (32) 02/12/2019 14:33
Chapter 1121 : Tường vy cấm khúc (31) 02/12/2019 12:33
Chapter 1120 : Tường vy cấm khúc (30) 02/12/2019 10:33
Chapter 1119 : Tường vy cấm khúc (29) 02/12/2019 08:33
Chapter 1118 : Tường vy cấm khúc (28) 02/12/2019 06:33
Chapter 1117 : Tường vy cấm khúc (27) 02/12/2019 04:33
Chapter 1116 : Tường vy cấm khúc (26) 02/12/2019 02:33
Chapter 1115 : Tường vy cấm khúc (25) 02/12/2019 00:33
Chapter 1114 : Tường vy cấm khúc (24) 01/12/2019 22:33
Chapter 1113 : Tường vy cấm khúc (23) 01/12/2019 20:33
Chapter 1112 : Tường vy cấm khúc (22) 01/12/2019 18:33
Chapter 1111 : Tường vy cấm khúc (21) 01/12/2019 16:33
Chapter 1110 : Tường vy cấm khúc (20) 01/12/2019 14:33
Chapter 1109 : Tường vy cấm khúc (19) 01/12/2019 12:33
Chapter 1108 : Tường vy cấm khúc (18) 01/12/2019 10:33
Chapter 1107 : Tường vy cấm khúc (17) 01/12/2019 08:33
Chapter 1106 : Tường vy cấm khúc (16) 01/12/2019 06:33
Chapter 1105 : Tường vy cấm khúc (15) 01/12/2019 04:33
Chapter 1104 : Tường vy cấm khúc (14) 01/12/2019 02:33
Chapter 1103 : Tường vy cấm khúc (13) 01/12/2019 00:33
Chapter 1102 : Tường vy cấm khúc (12) 30/11/2019 22:33
Chapter 1101 : Tường vy cấm khúc (11) 30/11/2019 20:33
Chapter 1100 : Tường vy cấm khúc (10) 30/11/2019 18:33
Chapter 1099 : Tường vy cấm khúc (9) 30/11/2019 16:33
Chapter 1098 : Tường Vy Cấm Khúc (8) 30/11/2019 14:33
Chapter 1097 : Tường Vy Cấm Khúc (7) 30/11/2019 12:33
Chapter 1096 : Tường Vy Cấm Khúc (6) 30/11/2019 10:33
Chapter 1095 : Tường vy cấm khúc (5) 30/11/2019 08:33
Chapter 1094 : Tường vy cấm khúc (4) 30/11/2019 06:33
Chapter 1093 : Tường vy cấm khúc (3) 30/11/2019 04:33
Chapter 1092 : Tường vy cấm khúc (2) 30/11/2019 02:33
Chapter 1091 : Tường vy cấm khúc (1) 30/11/2019 00:33
Chapter 1090 : Thủ lĩnh tại thượng (hết) 29/11/2019 22:33
Chapter 1089 : Thủ lĩnh tại thượng (38) 29/11/2019 20:33
Chapter 1088 : Thủ lĩnh tại thượng (37) 29/11/2019 18:33
Chapter 1087 : Thủ lĩnh tại thượng (36) 29/11/2019 16:33
Chapter 1086 : Thủ lĩnh tại thượng (35) 29/11/2019 14:33
Chapter 1085 : Thủ lĩnh tại thượng (34) 29/11/2019 12:33
Chapter 1084 : Thủ lĩnh tại thượng (33) 29/11/2019 10:33
Chapter 1083 : Thủ lĩnh tại thượng (32) 29/11/2019 08:33
Chapter 1082 : Thủ lĩnh tại thượng (31) 29/11/2019 06:33
Chapter 1081 : Thủ lĩnh tại thượng (30) 29/11/2019 04:33
Chapter 1080 : Thủ lĩnh tại thượng (29) 29/11/2019 02:33
Chapter 1079 : Thủ lĩnh tại thượng (28) 29/11/2019 00:33
Chapter 1078 : Thủ lĩnh tại thượng (27) 28/11/2019 22:33
Chapter 1077 : Thủ lĩnh tại thượng (26) 28/11/2019 20:33
Chapter 1076 : Thủ lĩnh tại thượng (25) 28/11/2019 18:33
Chapter 1075 : Thủ lĩnh tại thượng (24) 28/11/2019 16:33
Chapter 1074 : Thủ Lĩnh Tại Thượng (23) 28/11/2019 14:33
Chapter 1073 : Thủ lĩnh tại thượng (22) 28/11/2019 12:33
Chapter 1072 : Thủ lĩnh tại thượng (21) 28/11/2019 10:33
Chapter 1071 : Thủ lĩnh tại thượng (20) 28/11/2019 08:33
Chapter 1070 : Thủ lĩnh tại thượng (19) 28/11/2019 06:33
Chapter 1069 : Thủ lĩnh tại thượng (18) 28/11/2019 04:33
Chapter 1068 : Thủ lĩnh tại thượng (17) 28/11/2019 02:33
Chapter 1067 : Thủ lĩnh tại thượng (16) 28/11/2019 00:33
Chapter 1066 : Thủ lĩnh tại thượng (15) 27/11/2019 22:33
Chapter 1065 : Thủ lĩnh tại thượng (14) 27/11/2019 20:33
Chapter 1064 : Thủ lĩnh tại thượng (13) 27/11/2019 18:33
Chapter 1063 : Thủ lĩnh tại thượng (12) 27/11/2019 16:33
Chapter 1062 : Thủ lĩnh tại thượng (11) 27/11/2019 14:33
Chapter 1061 : Thủ lĩnh tại thượng (10) 27/11/2019 12:33
Chapter 1060 : Thủ lĩnh tại thượng (9) 27/11/2019 10:33
Chapter 1059 : Thủ lĩnh tại thượng (8) 27/11/2019 08:33
Chapter 1058 : Thủ lĩnh tại thượng (7) 27/11/2019 06:33
Chapter 1057 : Thủ lĩnh tại thượng (6) 27/11/2019 04:33
Chapter 1056 : Thủ lĩnh tại thượng (5) 27/11/2019 02:33
Chapter 1055 : Thủ lĩnh tại thượng (4) 27/11/2019 00:33
Chapter 1054 : Thủ lĩnh tại thượng (3) 26/11/2019 22:33
Chapter 1053 : Thủ lĩnh tại thượng (2) 26/11/2019 20:33
Chapter 1052 : Thủ lĩnh tại thượng (1) 26/11/2019 18:33
Chapter 1051 : Úy nhiên hồi phong (hết) 26/11/2019 16:33
Chapter 1050 : Úy nhiên hồi phong (28) 26/11/2019 14:33
Chapter 1049 : Úy nhiên hồi phong (27) 26/11/2019 12:33
Chapter 1048 : Úy nhiên hồi phong (26) 26/11/2019 10:33
Chapter 1047 : Úy nhiên hồi phong (25) 26/11/2019 08:33
Chapter 1046 : Úy nhiên hồi phong (24) 26/11/2019 06:33
Chapter 1045 : Úy nhiên hồi phong (23) 26/11/2019 04:33
Chapter 1044 : Úy nhiên hồi phong (22) 26/11/2019 02:33
Chapter 1043 : Úy nhiên hồi phong (21) 26/11/2019 00:33
Chapter 1042 : Úy nhiên hồi phong (20) 25/11/2019 22:33
Chapter 1041 : Úy nhiên hồi phong (19) 25/11/2019 20:33
Chapter 1040 : Úy nhiên hồi phong (18) 25/11/2019 18:33
Chapter 1039 : Úy nhiên hồi phong (17) 25/11/2019 16:33
Chapter 1038 : Úy nhiên hồi phong (16) 25/11/2019 14:33
Chapter 1037 : Úy nhiên hồi phong (15) 25/11/2019 12:33
Chapter 1036 : Úy nhiên hồi phong (14) 25/11/2019 10:33
Chapter 1035 : Úy nhiên hồi phong (13) 25/11/2019 08:33
Chapter 1034 : Úy nhiên hồi phong (12) 25/11/2019 06:33
Chapter 1033 : Úy nhiên hồi phong (11) 25/11/2019 04:33
Chapter 1032 : Úy nhiên hồi phong (10) 25/11/2019 02:33
Chapter 1031 : Úy nhiên hồi phong (9) 25/11/2019 00:33
Chapter 1030 : Úy nhiên hồi phong (8) 24/11/2019 22:33
Chapter 1029 : Úy nhiên hồi phong (7) 24/11/2019 20:33
Chapter 1028 : Úy nhiên hồi phong (6) 24/11/2019 18:33
Chapter 1027 : Úy nhiên hồi phong (5) 24/11/2019 16:33
Chapter 1026 : Úy nhiên hồi phong (4) 24/11/2019 14:33
Chapter 1025 : Úy nhiên hồi phong (3) 24/11/2019 12:33
Chapter 1024 : Úy nhiên hồi phong (2) 24/11/2019 10:33
Chapter 1023 : Úy nhiên hồi phong (1) 24/11/2019 08:33
Chapter 1022 : Tư trầm phiên ngoại (hết) 24/11/2019 06:33
Chapter 1021 : Đại thần kiêm chức (37) 24/11/2019 04:33
Chapter 1020 : Đại thần kiêm chức (36) 24/11/2019 02:33
Chapter 1019 : Đại thần kiêm chức (35) 24/11/2019 00:33
Chapter 1018 : Đại thần kiêm chức (34) 23/11/2019 22:33
Chapter 1017 : Đại thần kiêm chức (33) 23/11/2019 20:33
Chapter 1016 : Đại thần kiêm chức (32) 23/11/2019 18:33
Chapter 1015 : Đại thần kiêm chức (31) 23/11/2019 16:33
Chapter 1014 : Đại thần kiêm chức (30) 23/11/2019 14:33
Chapter 1013 : Đại thần kiêm chức (29) 23/11/2019 12:33
Chapter 1012 : Đại thần kiêm chức (28) 23/11/2019 10:33
Chapter 1011 : Đại thần kiêm chức (27) 23/11/2019 08:33
Chapter 1010 : Đại thần kiêm chức (26) 23/11/2019 06:33
Chapter 1009 : Đại thần kiêm chức (25) 23/11/2019 04:33
Chapter 1008 : Đại Thần Kiêm Chức (24) 23/11/2019 02:33
Chapter 1007 : Đại thần kiêm chức (23) 23/11/2019 00:33
Chapter 1006 : Đại thần kiêm chức (22) 22/11/2019 22:33
Chapter 1005 : Đại thần kiêm chức (21) 22/11/2019 20:33
Chapter 1004 : Đại thần kiêm chức (20) 22/11/2019 18:33
Chapter 1003 : Đại thần kiêm chức (19) 22/11/2019 16:33
Chapter 1002 : Đại thần kiêm chức (18) 22/11/2019 14:33
Chapter 1001 : Đại thần kiêm chức (17) 22/11/2019 12:33
Chapter 1000 : Đại thần kiêm chức (16) 22/11/2019 10:33
Chapter 999 : Đại thần kiêm chức (15) 22/11/2019 08:33
Chapter 998 : Đại thần kiêm chức (14) 22/11/2019 06:33
Chapter 997 : Đại thần kiêm chức (13) 22/11/2019 04:33
Chapter 996 : Đại thần kiêm chức (12) 22/11/2019 02:33
Chapter 995 : Đại thần kiêm chức (11) 22/11/2019 00:33
Chapter 994 : Đại thần kiêm chức (10) 21/11/2019 22:33
Chapter 993 : Đại thần kiêm chức (9) 21/11/2019 20:33
Chapter 992 : Đại thần kiêm chức (8) 21/11/2019 18:33
Chapter 991 : Đại thần kiêm chức (7) 21/11/2019 16:33
Chapter 990 : Đại thần kiêm chức (6) 21/11/2019 14:33
Chapter 989 : Đại thần kiêm chức (5) 21/11/2019 12:33
Chapter 988 : Đại thần kiêm chức (4) 21/11/2019 10:33
Chapter 987 : Đại thần kiêm chức (3) 21/11/2019 08:33
Chapter 986 : Đại thần kiêm chức (2) 21/11/2019 06:33
Chapter 985 : Đại thần kiêm chức (1) 21/11/2019 04:33
Chapter 984 : Minh chủ chỉ giáo (hết) 21/11/2019 02:33
Chapter 983 : Minh chủ chỉ giáo (28) 21/11/2019 00:33
Chapter 982 : Minh chủ chỉ giáo (27) 20/11/2019 22:33
Chapter 981 : Minh chủ chỉ giáo (26) 20/11/2019 20:33
Chapter 980 : Minh chủ chỉ giáo (25) 20/11/2019 18:33
Chapter 979 : Minh chủ chỉ giáo (24) 20/11/2019 16:33
Chapter 978 : Minh chủ chỉ giáo (23) 20/11/2019 14:33
Chapter 977 : Minh chủ chỉ giáo (22) 20/11/2019 12:33
Chapter 976 : Minh chủ chỉ giáo (21) 20/11/2019 10:33
Chapter 975 : Minh chủ chỉ giáo (20) 20/11/2019 08:33
Chapter 974 : Minh chủ chỉ giáo (19) 20/11/2019 06:33
Chapter 973 : Minh chủ chỉ giáo (18) 20/11/2019 04:33
Chapter 972 : Minh chủ chỉ giáo (17) 20/11/2019 02:33
Chapter 971 : Minh chủ chỉ giáo (16) 20/11/2019 00:33
Chapter 970 : Minh chủ chỉ giáo (15) 19/11/2019 22:33
Chapter 969 : Minh chủ chỉ giáo (14) 19/11/2019 20:33
Chapter 968 : Minh chủ chỉ giáo (13) 19/11/2019 18:33
Chapter 967 : Minh chủ chỉ giáo (12) 19/11/2019 16:33
Chapter 966 : Minh chủ chỉ giáo (11) 19/11/2019 14:33
Chapter 965 : Minh chủ chỉ giáo (10) 19/11/2019 12:33
Chapter 964 : Minh chủ chỉ giáo (9) 19/11/2019 10:33
Chapter 963 : Minh chủ chỉ giáo (8) 19/11/2019 08:33
Chapter 962 : Minh chủ chỉ giáo (7) 19/11/2019 06:33
Chapter 961 : Minh chủ chỉ giáo (6) 19/11/2019 04:33
Chapter 960 : Minh chủ chỉ giáo (5) 19/11/2019 02:33
Chapter 959 : Minh chủ chỉ giáo (4) 19/11/2019 00:33
Chapter 958 : Minh chủ chỉ giáo (3) 18/11/2019 22:33
Chapter 957 : Minh chủ chỉ giáo (2) 18/11/2019 20:33
Chapter 956 : Minh chủ chỉ giáo (1) 18/11/2019 18:33
Chapter 955 : Thần thám thấy quỷ (hết) 18/11/2019 16:33
Chapter 954 : Thần thám thấy quỷ (34) 18/11/2019 14:33
Chapter 953 : Thần thám thấy quỷ (33) 18/11/2019 12:33
Chapter 952 : Thần thám thấy quỷ (32) 18/11/2019 10:33
Chapter 951 : Thần thám thấy quỷ (31) 18/11/2019 08:33
Chapter 950 : Thần thám thấy quỷ (30) 18/11/2019 06:33
Chapter 949 : Thần thám thấy quỷ (29) 18/11/2019 04:33
Chapter 948 : Thần thám thấy quỷ (28) 18/11/2019 02:33
Chapter 947 : Thần thám thấy quỷ (27) 18/11/2019 00:33
Chapter 946 : Thần thám thấy quỷ (26) 17/11/2019 22:33
Chapter 945 : Thần thám thấy quỷ (25) 17/11/2019 20:33
Chapter 944 : Thần thám thấy quỷ (24) 17/11/2019 18:33
Chapter 943 : Thần thám thấy quỷ (23) 17/11/2019 16:33
Chapter 942 : Thần thám thấy quỷ (22) 17/11/2019 14:33
Chapter 941 : Thần thám thấy quỷ (21) 17/11/2019 12:33
Chapter 940 : Thần thám thấy quỷ (20) 17/11/2019 10:33
Chapter 939 : Thần thám thấy quỷ (19) 17/11/2019 08:33
Chapter 938 : Thần thám thấy quỷ (18) 17/11/2019 06:33
Chapter 937 : Thần thám thấy quỷ (17) 17/11/2019 04:33
Chapter 936 : Thần thám thấy quỷ (16) 17/11/2019 02:33
Chapter 935 : Thần thám thấy quỷ (15) 17/11/2019 00:33
Chapter 934 : Thần thám thấy quỷ (14) 16/11/2019 22:33
Chapter 933 : Thần thám thấy quỷ (13) 16/11/2019 20:33
Chapter 932 : Thần thám thấy quỷ (12) 16/11/2019 18:33
Chapter 931 : Thần thám thấy quỷ (11) 16/11/2019 16:33
Chapter 930 : Thần thám thấy quỷ (10) 16/11/2019 14:33
Chapter 929 : Thần thám thấy quỷ (9) 16/11/2019 12:33
Chapter 928 : Thần thám thấy quỷ (8) 16/11/2019 10:33
Chapter 927 : Thần thám thấy quỷ (7) 16/11/2019 08:33
Chapter 926 : Thần thám thấy quỷ (6) 16/11/2019 06:33
Chapter 925 : Thần thám thấy quỷ (5) 16/11/2019 04:33
Chapter 924 : Thần thám thấy quỷ (4) 16/11/2019 02:33
Chapter 923 : Thần thám thấy quỷ (3) 16/11/2019 00:33
Chapter 922 : Thần thám thấy quỷ (2) 15/11/2019 22:33
Chapter 921 : Thần thám thấy quỷ (1) 15/11/2019 20:33
Chapter 920 : Phiên ngoại tây phong (hết) 15/11/2019 18:33
Chapter 919 : Phiên ngoại tây phong (29) 15/11/2019 16:33
Chapter 918 : Thập kỷ chín mươi (28) 15/11/2019 14:33
Chapter 917 : Thập kỷ chín mươi (27) 15/11/2019 12:33
Chapter 916 : Thập kỷ chín mươi (26) 15/11/2019 10:33
Chapter 915 : Thập kỷ chín mươi (25) 15/11/2019 08:33
Chapter 914 : Thập kỷ chín mươi (24) 15/11/2019 06:33
Chapter 913 : Thập kỷ chín mươi (23) 15/11/2019 04:33
Chapter 912 : Thập kỷ chín mươi (22) 15/11/2019 02:33
Chapter 911 : Thập kỷ chín mươi (21) 15/11/2019 00:33
Chapter 910 : Thập Kỷ Chín Mươi (20) 14/11/2019 22:33
Chapter 909 : Thập Kỷ Chín Mươi (19) 14/11/2019 20:33
Chapter 908 : Thập Kỷ Chín Mươi (18) 14/11/2019 18:33
Chapter 907 : Thập kỷ chín mươi (17) 14/11/2019 16:33
Chapter 906 : Thập kỷ chín mươi (16) 14/11/2019 14:33
Chapter 905 : Thập kỷ chín mươi (15) 14/11/2019 12:33
Chapter 904 : Thập kỷ chín mươi (14) 14/11/2019 10:33
Chapter 903 : Thập kỷ chín mươi (13) 14/11/2019 08:33
Chapter 902 : Thập kỷ chín mươi (12) 14/11/2019 06:33
Chapter 901 : Thập kỷ chín mươi (11) 14/11/2019 04:33
Chapter 900 : Thập kỷ chín mươi (10) 14/11/2019 02:33
Chapter 899 : Thập kỷ chín mươi (9) 14/11/2019 00:33
Chapter 898 : Thập kỷ chín mươi (8) 13/11/2019 22:33
Chapter 897 : Thập kỷ chín mươi (7) 13/11/2019 20:33
Chapter 896 : Thập kỷ chín mươi (6) 13/11/2019 18:33
Chapter 895 : Thập kỷ chín mươi (5) 13/11/2019 16:33
Chapter 894 : Thập kỷ chín mươi (4) 13/11/2019 14:33
Chapter 893 : Thập kỷ chín mươi (3) 13/11/2019 12:33
Chapter 892 : Thập kỷ chín mươi (2) 13/11/2019 10:33
Chapter 891 : Thập kỷ chín mươi (1) 13/11/2019 08:33
Chapter 890 : Kiếm phá thương khung (hết) 13/11/2019 06:33
Chapter 889 : Kiếm phá thương khung (31) 13/11/2019 04:33
Chapter 888 : Kiếm phá thương khung (30) 13/11/2019 02:33
Chapter 887 : Kiếm phá thương khung (29) 13/11/2019 00:33
Chapter 886 : Kiếm phá thương khung (28) 12/11/2019 22:33
Chapter 885 : Kiếm phá thương khung (27) 12/11/2019 20:33
Chapter 884 : Kiếm phá thương khung (26) 12/11/2019 18:33
Chapter 883 : Kiếm phá thương khung (25) 12/11/2019 16:33
Chapter 882 : Kiếm phá thương khung (24) 12/11/2019 14:33
Chapter 881 : Kếm phá thương khung (23) 12/11/2019 12:33
Chapter 880 : Kiếm phá thương khung (22) 12/11/2019 10:33
Chapter 879 : Kiếm phá thương khung (21) 12/11/2019 08:33
Chapter 878 : Kiếm phá thương khung (20) 12/11/2019 06:33
Chapter 877 : Kiếm phá thương khung (19) 12/11/2019 04:33
Chapter 876 : Kiếm phá thương khung (18) 12/11/2019 02:33
Chapter 875 : Kiếm phá thương khung (17) 12/11/2019 00:33
Chapter 874 : Kiếm phá thương khung (16) 11/11/2019 22:33
Chapter 873 : Kiếm phá thương khung (15) 11/11/2019 20:33
Chapter 872 : Kiếm phá thương khung (14) 11/11/2019 18:33
Chapter 871 : Kiếm phá thương khung (13) 11/11/2019 16:33
Chapter 870 : Kiếm phá thương khung (12) 11/11/2019 14:33
Chapter 869 : Kiếm phá thương khung (11) 11/11/2019 12:33
Chapter 868 : Kiếm phá thương khung (10) 11/11/2019 10:33
Chapter 867 : Kiếm phá thương khung (9) 11/11/2019 08:33
Chapter 866 : Kiếm phá thương khung (8) 11/11/2019 06:33
Chapter 865 : Kiếm phá thương khung (7) 11/11/2019 04:33
Chapter 864 : Kiếm phá thương khung (6) 11/11/2019 02:33
Chapter 863 : Kiếm phá thương khung (5) 11/11/2019 00:33
Chapter 862 : Kiếm phá thương khung (4) 10/11/2019 22:33
Chapter 861 : Kiếm phá thương khung (3) 10/11/2019 20:33
Chapter 860 : Kiếm phá thương khung (2) 10/11/2019 18:33
Chapter 859 : Kiếm phá thương khung (1) 10/11/2019 16:33
Chapter 858 : Phiên ngoại tiểu trục (hết) 10/11/2019 14:33
Chapter 857 : Phiên ngoại tiểu trục (35) 10/11/2019 12:33
Chapter 856 : Kỷ nguyên tinh hệ (34) 10/11/2019 10:33
Chapter 855 : Kỷ nguyên tinh hệ (33) 10/11/2019 08:33
Chapter 854 : Kỷ nguyên tinh hệ (32) 10/11/2019 06:33
Chapter 853 : Kỷ nguyên tinh hệ (31) 10/11/2019 04:33
Chapter 852 : Kỷ nguyên tinh hệ (30) 10/11/2019 02:33
Chapter 851 : Kỷ nguyên tinh hệ (29) 10/11/2019 00:33
Chapter 850 : Kỷ nguyên tinh hệ (28) 09/11/2019 22:33
Chapter 849 : Kỷ nguyên tinh hệ (27) 09/11/2019 20:33
Chapter 848 : Kỷ nguyên tinh hệ (26) 09/11/2019 18:33
Chapter 847 : Kỷ nguyên tinh hệ (25) 09/11/2019 16:33
Chapter 846 : Kỷ nguyên tinh hệ (24) 09/11/2019 14:33
Chapter 845 : Kỷ nguyên tinh hệ (23) 09/11/2019 12:33
Chapter 844 : Kỷ nguyên tinh hệ (22) 09/11/2019 10:33
Chapter 843 : Kỷ nguyên tinh hệ (21) 09/11/2019 08:33
Chapter 842 : Kỷ nguyên tinh hệ (20) 09/11/2019 06:33
Chapter 841 : Kỷ nguyên tinh hệ (19) 09/11/2019 04:33
Chapter 840 : Kỷ nguyên tinh hệ (18) 09/11/2019 02:33
Chapter 839 : Kỷ nguyên tinh hệ (17) 09/11/2019 00:33
Chapter 838 : Kỷ nguyên tinh hệ (16) 08/11/2019 22:33
Chapter 837 : Kỷ nguyên tinh hệ (15) 08/11/2019 20:33
Chapter 836 : Kỷ nguyên tinh hệ (14) 08/11/2019 18:33
Chapter 835 : Kỷ nguyên tinh hệ (13) 08/11/2019 16:33
Chapter 834 : Kỷ nguyên tinh hệ (12) 08/11/2019 14:33
Chapter 833 : Kỷ nguyên tinh hệ (11) 08/11/2019 12:33
Chapter 832 : Kỷ nguyên tinh hệ (10) 08/11/2019 10:33
Chapter 831 : Kỷ nguyên tinh hệ (9) 08/11/2019 08:33
Chapter 830 : Kỷ nguyên tinh hệ (8) 08/11/2019 06:33
Chapter 829 : Kỷ nguyên tinh hệ (7) 08/11/2019 04:33
Chapter 828 : Kỷ nguyên tinh hệ (6) 08/11/2019 02:33
Chapter 827 : Kỷ nguyên tinh hệ (5) 08/11/2019 00:33
Chapter 826 : Kỷ nguyên tinh hệ (4) 07/11/2019 22:33
Chapter 825 : Kỷ nguyên tinh hệ (3) 07/11/2019 20:33
Chapter 824 : Kỷ nguyên tinh hệ (2) 07/11/2019 18:33
Chapter 823 : Kỷ nguyên tinh hệ (1) 07/11/2019 16:33
Chapter 822 : Chuyến săn hừng đông (hết) 07/11/2019 14:33
Chapter 821 : Chuyến săn hừng đông (37) 07/11/2019 12:33
Chapter 820 : Chuyến săn hừng đông (36) 07/11/2019 10:33
Chapter 819 : Chuyến săn hừng đông (35) 07/11/2019 08:33
Chapter 818 : Chuyến săn hừng đông (34) 07/11/2019 06:33
Chapter 817 : Chuyến săn hừng đông (33) 07/11/2019 04:33
Chapter 816 : Chuyến săn hừng đông (32) 07/11/2019 02:33
Chapter 815 : Chuyến săn hừng đông (31) 07/11/2019 00:33
Chapter 814 : Chuyến săn hừng đông (30) 06/11/2019 22:33
Chapter 813 : Chuyến săn hừng đông (29) 06/11/2019 20:33
Chapter 812 : Chuyến săn hừng đông (28) 06/11/2019 18:33
Chapter 811 : Chuyến săn hừng đông (27) 06/11/2019 16:33
Chapter 810 : Chuyến săn hừng đông (26) 06/11/2019 14:33
Chapter 809 : Chuyến săn hừng đông (25) 06/11/2019 12:33
Chapter 808 : Chuyến săn hừng đông (24) 06/11/2019 10:33
Chapter 807 : Chuyến săn hừng đông (23) 06/11/2019 08:33
Chapter 806 : Chuyến săn hừng đông (22) 06/11/2019 06:33
Chapter 805 : Chuyến săn hừng đông (21) 06/11/2019 04:33
Chapter 804 : Chuyến săn hừng đông (20) 06/11/2019 02:33
Chapter 803 : Chuyến săn hừng đông (19) 06/11/2019 00:33
Chapter 802 : Chuyến săn hừng đông (18) 05/11/2019 22:33
Chapter 801 : Chuyến săn hừng đông (17) 05/11/2019 20:33
Chapter 800 : Chuyến săn hừng đông (16) 05/11/2019 18:33
Chapter 799 : Chuyến săn hừng đông (15) 05/11/2019 16:33
Chapter 798 : Chuyến săn hừng đông (14) 05/11/2019 14:33
Chapter 797 : Chuyến săn hừng đông (13) 05/11/2019 12:33
Chapter 796 : Chuyến săn hừng đông (12) 05/11/2019 10:33
Chapter 795 : Chuyến săn hừng đông (11) 05/11/2019 08:33
Chapter 794 : Chuyến săn hừng đông (10) 05/11/2019 06:33
Chapter 793 : Chuyến săn hừng đông (9) 05/11/2019 04:33
Chapter 792 : Chuyến săn hừng đông (8) 05/11/2019 02:33
Chapter 791 : Chuyến săn hừng đông (7) 05/11/2019 00:33
Chapter 790 : Chuyến săn hừng đông (6) 04/11/2019 22:33
Chapter 789 : Chuyến săn hừng đông (5) 04/11/2019 20:33
Chapter 788 : Chuyến săn hừng đông (4) 04/11/2019 18:33
Chapter 787 : Chuyến săn hừng đông (3) 04/11/2019 16:33
Chapter 786 : Chuyến săn hừng đông (2) 04/11/2019 14:33
Chapter 785 : Chuyến săn hừng đông (1) 04/11/2019 12:33
Chapter 784 : Thế tử sắp khỏe (hết) 04/11/2019 10:33
Chapter 783 : Thế tử sắp khỏe (32) 04/11/2019 08:33
Chapter 782 : Thế tử sắp khỏe (31) 04/11/2019 06:33
Chapter 781 : Thế tử sắp khỏe (30) 04/11/2019 04:33
Chapter 780 : Thế tử sắp khỏe (29) 04/11/2019 02:33
Chapter 779 : Thế tử sắp khỏe (28) 04/11/2019 00:33
Chapter 778 : Thế tử sắp khỏe (27) 03/11/2019 22:33
Chapter 777 : Thế tử sắp khỏe (26) 03/11/2019 20:33
Chapter 776 : Thế tử sắp khỏe (25) 03/11/2019 18:33
Chapter 775 : Thế tử sắp khỏe (24) 03/11/2019 16:33
Chapter 774 : Thế tử sắp khỏe (23) 03/11/2019 14:33
Chapter 773 : Thế tử sắp khỏe (22) 03/11/2019 12:33
Chapter 772 : Thế tử sắp khỏe (21) 03/11/2019 10:33
Chapter 771 : Thế tử sắp khỏe (20) 03/11/2019 08:33
Chapter 770 : Thế tử sắp khỏe (19) 03/11/2019 06:33
Chapter 769 : Thế tử sắp khỏe (18) 03/11/2019 04:33
Chapter 768 : Thế tử sắp khỏe (17) 03/11/2019 02:33
Chapter 767 : Thế tử sắp khỏe (16) 03/11/2019 00:33
Chapter 766 : Thế tử sắp khỏe (15) 02/11/2019 22:33
Chapter 765 : Thế tử sắp khỏe (14) 02/11/2019 20:33
Chapter 764 : Thế tử sắp khỏe (13) 02/11/2019 18:33
Chapter 763 : Thế tử sắp khỏe (12) 02/11/2019 16:33
Chapter 762 : Thế tử sắp khỏe (11) 02/11/2019 14:33
Chapter 761 : Thế tử sắp khỏe (10) 02/11/2019 12:33
Chapter 760 : Thế tử sắp khỏe (9) 02/11/2019 10:33
Chapter 759 : Thế tử sắp khỏe (8) 02/11/2019 08:33
Chapter 758 : Thế tử sắp khỏe (7) 02/11/2019 06:33
Chapter 757 : Thế tử sắp khỏe (6) 02/11/2019 04:33
Chapter 756 : Thế tử sắp khỏe (5) 02/11/2019 02:33
Chapter 755 : Thế tử sắp khỏe (4) 02/11/2019 00:33
Chapter 754 : Thế tử sắp khỏe (3) 01/11/2019 22:33
Chapter 753 : Thế tử sắp khỏe (2) 01/11/2019 20:33
Chapter 752 : Thế tử sắp khỏe (1) 01/11/2019 18:33
Chapter 751 : Nhiếp ảnh gia (hết) 01/11/2019 16:33
Chapter 750 : Nhiếp ảnh gia (27) 01/11/2019 14:33
Chapter 749 : Nhiếp ảnh gia (26) 01/11/2019 12:33
Chapter 748 : Nhiếp ảnh gia (25) 01/11/2019 10:33
Chapter 747 : Nhiếp ảnh gia (24) 01/11/2019 08:33
Chapter 746 : Nhiếp ảnh gia (23) 01/11/2019 06:33
Chapter 745 : Nhiếp ảnh gia (22) 01/11/2019 04:33
Chapter 744 : Nhiếp ảnh gia (21) 01/11/2019 02:33
Chapter 743 : Nhiếp ảnh gia (20) 01/11/2019 00:33
Chapter 742 : Nhiếp ảnh gia (19) 31/10/2019 22:33
Chapter 741 : Nhiếp ảnh gia (18) 31/10/2019 20:33
Chapter 740 : Nhiếp ảnh gia (17) 31/10/2019 18:33
Chapter 739 : Nhiếp ảnh gia (16) 31/10/2019 16:33
Chapter 738 : Nhiếp ảnh gia (15) 31/10/2019 14:33
Chapter 737 : Nhiếp ảnh gia (14) 31/10/2019 12:33
Chapter 736 : Nhiếp ảnh gia (13) 31/10/2019 10:33
Chapter 735 : Nhiếp ảnh gia (12) 31/10/2019 08:33
Chapter 734 : Nhiếp ảnh gia (11) 31/10/2019 06:33
Chapter 733 : Nhiếp ảnh gia (10) 31/10/2019 04:33
Chapter 732 : Nhiếp ảnh gia (9) 31/10/2019 02:33
Chapter 731 : Nhiếp ảnh gia (8) 31/10/2019 00:33
Chapter 730 : Nhiếp ảnh gia (7) 30/10/2019 22:33
Chapter 729 : Nhiếp ảnh gia (6) 30/10/2019 20:33
Chapter 728 : Nhiếp ảnh gia (5) 30/10/2019 18:33
Chapter 727 : Nhiếp ảnh gia (4) 30/10/2019 16:33
Chapter 726 : Nhiếp ảnh gia (3) 30/10/2019 14:33
Chapter 725 : Nhiếp ảnh gia (2) 30/10/2019 12:33
Chapter 724 : Nhiếp ảnh gia (1) 30/10/2019 10:33
Chapter 723 : Lão sư không chịu lấy chồng (hết) 30/10/2019 08:33
Chapter 722 : Lão sư không chịu lấy chồng (40) 30/10/2019 06:33
Chapter 721 : Lão sư không chịu lấy chồng (39) 30/10/2019 04:33
Chapter 720 : Lão sư không chịu lấy chồng (38) 30/10/2019 02:33
Chapter 719 : Lão sư không chịu lấy chồng (37) 30/10/2019 00:33
Chapter 718 : Lão sư không chịu lấy chồng (36) 29/10/2019 22:33
Chapter 717 : Lão sư không chịu lấy chồng (35) 29/10/2019 20:33
Chapter 716 : Lão sư không chịu lấy chồng (34) 29/10/2019 18:33
Chapter 715 : Lão sư không chịu lấy chồng (33) 29/10/2019 16:33
Chapter 714 : Lão sư không chịu lấy chồng (32) 29/10/2019 14:33
Chapter 713 : Lão sư không chịu lấy chồng (31) 29/10/2019 12:33
Chapter 712 : Lão sư không chịu lấy chồng (30) 29/10/2019 10:33
Chapter 711 : Lão sư không chịu lấy chồng (29) 29/10/2019 08:33
Chapter 710 : Lão sư không chịu lấy chồng (28) 29/10/2019 06:33
Chapter 709 : Lão sư không chịu lấy chồng (27) 29/10/2019 04:33
Chapter 708 : Lão sư không chịu lấy chồng (26) 29/10/2019 02:33
Chapter 707 : Lão sư không chịu lấy chồng (25) 29/10/2019 00:33
Chapter 706 : Lão sư không chịu lấy chồng (24) 28/10/2019 22:33
Chapter 705 : Lão sư không chịu lấy chồng (23) 28/10/2019 20:33
Chapter 704 : Lão sư không chịu lấy chồng (22) 28/10/2019 18:33
Chapter 703 : Lão sư không chịu lấy chồng (21) 28/10/2019 16:33
Chapter 702 : Lão sư không chịu lấy chồng (20) 28/10/2019 14:33
Chapter 701 : Lão sư không chịu lấy chồng (19) 28/10/2019 12:33
Chapter 700 : Lão sư không chịu lấy chồng (18) 28/10/2019 10:33
Chapter 699 : Lão sư không chịu lấy chồng (17) 28/10/2019 08:33
Chapter 698 : Lão sư không chịu lấy chồng (16) 28/10/2019 06:33
Chapter 697 : Lão sư không chịu lấy chồng (15) 28/10/2019 04:33
Chapter 696 : Lão sư không chịu lấy chồng (14) 28/10/2019 02:33
Chapter 695 : Lão sư không chịu lấy chồng (13) 28/10/2019 00:33
Chapter 694 : Lão sư không chịu lấy chồng (12) 27/10/2019 22:33
Chapter 693 : Lão sư không chịu lấy chồng (11) 27/10/2019 20:33
Chapter 692 : Lão sư không chịu lấy chồng (10) 27/10/2019 18:33
Chapter 691 : Lão sư không chịu lấy chồng (9) 27/10/2019 16:33
Chapter 690 : Lão sư không chịu lấy chồng (8) 27/10/2019 14:33
Chapter 689 : Lão sư không chịu lấy chồng (7) 27/10/2019 12:33
Chapter 688 : Lão sư không chịu lấy chồng (6) 27/10/2019 10:33
Chapter 687 : Lão sư không chịu lấy chồng (5) 27/10/2019 08:33
Chapter 686 : Lão sư không chịu lấy chồng (4) 27/10/2019 06:33
Chapter 685 : Lão sư không chịu lấy chồng (3) 27/10/2019 04:33
Chapter 684 : Lão sư không chịu lấy chồng (2) 27/10/2019 02:33
Chapter 683 : Lão sư không chịu lấy chồng (1) 27/10/2019 00:33
Chapter 682 : Khinh nhược trình quy (hết) 26/10/2019 22:33
Chapter 681 : Khinh nhược trình quy (28) 26/10/2019 20:33
Chapter 680 : Khinh nhược trình quy (27) 26/10/2019 18:33
Chapter 679 : Khinh nhược trình quy (26) 26/10/2019 16:33
Chapter 678 : Khinh nhược trình quy (25) 26/10/2019 14:33
Chapter 677 : Khinh nhược trình quy (24) 26/10/2019 12:33
Chapter 676 : Khinh nhược trình quy (23) 26/10/2019 10:33
Chapter 675 : Khinh nhược trình quy (22) 26/10/2019 08:33
Chapter 674 : Khinh nhược trình quy (21) 26/10/2019 06:33
Chapter 673 : Khinh nhược trình quy (20) 26/10/2019 04:33
Chapter 672 : Khinh nhược trình quy (19) 26/10/2019 02:33
Chapter 671 : Khinh nhược trình quy (18) 26/10/2019 00:33
Chapter 670 : Khinh nhược trình quy (17) 25/10/2019 22:33
Chapter 669 : Khinh nhược trình quy (16) 25/10/2019 20:33
Chapter 668 : Khinh nhược trình quy (15) 25/10/2019 18:33
Chapter 667 : Khinh nhược trình quy (14) 25/10/2019 16:33
Chapter 666 : Khinh nhược trình quy (13) 25/10/2019 14:33
Chapter 665 : Khinh nhược trình quy (12) 25/10/2019 12:33
Chapter 664 : Khinh nhược trình quy (11) 25/10/2019 10:33
Chapter 663 : Khinh nhược trình quy (10) 25/10/2019 08:33
Chapter 662 : Khinh nhược trình quy (9) 25/10/2019 06:33
Chapter 661 : Khinh nhược trình quy (8) 25/10/2019 04:33
Chapter 660 : Khinh nhược trình quy (7) 25/10/2019 02:33
Chapter 659 : Khinh nhược trình quy (6) 25/10/2019 00:33
Chapter 658 : Khinh nhược trình quy (5) 24/10/2019 22:33
Chapter 657 : Khinh nhược trình quy (4) 24/10/2019 20:33
Chapter 656 : Khinh nhược trình quy (3) 24/10/2019 18:33
Chapter 655 : Khinh nhược trình quy (2) 24/10/2019 16:33
Chapter 654 : Khinh nhược trình quy (1) 24/10/2019 14:33
Chapter 653 : Phiên ngoại đề nha (hết) 24/10/2019 12:33
Chapter 652 : Tuyệt địa cầu sinh (34) 24/10/2019 10:33
Chapter 651 : Tuyệt địa cầu sinh (33) 24/10/2019 08:33
Chapter 650 : Tuyệt địa cầu sinh (32) 24/10/2019 06:33
Chapter 649 : Tuyệt địa cầu sinh (31) 24/10/2019 04:33
Chapter 648 : Tuyệt địa cầu sinh (30) 24/10/2019 02:33
Chapter 647 : Tuyệt địa cầu sinh (29) 24/10/2019 00:33
Chapter 646 : Tuyệt địa cầu sinh (28) 23/10/2019 22:33
Chapter 645 : Tuyệt địa cầu sinh (27) 23/10/2019 20:33
Chapter 644 : Tuyệt địa cầu sinh (26) 23/10/2019 18:33
Chapter 643 : Tuyệt địa cầu sinh (25) 23/10/2019 16:33
Chapter 642 : Tuyệt địa cầu sinh (24) 23/10/2019 14:33
Chapter 641 : Tuyệt địa cầu sinh (23) 23/10/2019 12:33
Chapter 640 : Tuyệt địa cầu sinh (22) 23/10/2019 10:33
Chapter 639 : Tuyệt địa cầu sinh (21) 23/10/2019 08:33
Chapter 638 : Tuyệt địa cầu sinh (20) 23/10/2019 06:33
Chapter 637 : Tuyệt địa cầu sinh (19) 23/10/2019 04:33
Chapter 636 : Tuyệt địa cầu sinh (18) 23/10/2019 02:33
Chapter 635 : Tuyệt địa cầu sinh (17) 23/10/2019 00:33
Chapter 634 : Tuyệt địa cầu sinh (16) 22/10/2019 22:33
Chapter 633 : Tuyệt địa cầu sinh (15) 22/10/2019 20:33
Chapter 632 : Tuyệt địa cầu sinh (14) 22/10/2019 18:33
Chapter 631 : Tuyệt địa cầu sinh (13) 22/10/2019 16:33
Chapter 630 : Tuyệt địa cầu sinh (12) 22/10/2019 14:33
Chapter 629 : Tuyệt địa cầu sinh (11) 22/10/2019 12:33
Chapter 628 : Tuyệt địa cầu sinh (10) 22/10/2019 10:33
Chapter 627 : Tuyệt địa cầu sinh (9) 22/10/2019 08:33
Chapter 626 : Tuyệt địa cầu sinh (8) 22/10/2019 06:33
Chapter 625 : Tuyệt địa cầu sinh (7) 22/10/2019 04:33
Chapter 624 : Tuyệt địa cầu sinh (6) 22/10/2019 02:33
Chapter 623 : Tuyệt địa cầu sinh (5) 22/10/2019 00:33
Chapter 622 : Tuyệt địa cầu sinh (4) 21/10/2019 22:33
Chapter 621 : Tuyệt địa cầu sinh (3) 21/10/2019 20:33
Chapter 620 : Tuyệt địa cầu sinh (2) 21/10/2019 18:33
Chapter 619 : Tuyệt địa cầu sinh (1) 21/10/2019 16:33
Chapter 618 : Giới thượng lưu thật phức tạp (hết) 21/10/2019 14:33
Chapter 617 : Giới thượng lưu thật phức tạp (40) 21/10/2019 12:33
Chapter 616 : Giới thượng lưu thật phức tạp (39) 21/10/2019 10:33
Chapter 615 : Giới thượng lưu thật phức tạp (38) 21/10/2019 08:33
Chapter 614 : Giới thượng lưu thật phức tạp (37) 21/10/2019 06:33
Chapter 613 : Giới thượng lưu thật phức tạp (36) 21/10/2019 04:33
Chapter 612 : Giới thượng lưu thật phức tạp (35) 21/10/2019 02:33
Chapter 611 : Giới thượng lưu thật phức tạp (34) 21/10/2019 00:33
Chapter 610 : Giới thượng lưu thật phức tạp (33) 20/10/2019 22:33
Chapter 609 : Giới thượng lưu thật phức tạp (32) 20/10/2019 20:33
Chapter 608 : Giới thượng lưu thật phức tạp (31) 20/10/2019 18:33
Chapter 607 : Giới thượng lưu thật phức tạp (30) 20/10/2019 16:33
Chapter 606 : Giới thượng lưu thật phức tạp (29) 20/10/2019 14:33
Chapter 605 : Giới thượng lưu thật phức tạp (28) 20/10/2019 12:33
Chapter 604 : Giới thượng lưu thật phức tạp (27) 20/10/2019 10:33
Chapter 603 : Giới thượng lưu thật phức tạp (26) 20/10/2019 08:33
Chapter 602 : Giới thượng lưu thật phức tạp (25) 20/10/2019 06:33
Chapter 601 : Giới thượng lưu thật phức tạp (24) 20/10/2019 04:33
Chapter 600 : Giới thượng lưu thật phức tạp (23) 20/10/2019 02:33
Chapter 599 : Giới thượng lưu thật phức tạp (22) 20/10/2019 00:33
Chapter 598 : Giới thượng lưu thật phức tạp (21) 19/10/2019 22:33
Chapter 597 : Giới thượng lưu thật phức tạp (20) 19/10/2019 20:33
Chapter 596 : Giới thượng lưu thật phức tạp (19) 19/10/2019 18:33
Chapter 595 : Giới thượng lưu thật phức tạp (18) 19/10/2019 16:33
Chapter 594 : Giới thượng lưu thật phức tạp (17) 19/10/2019 14:33
Chapter 593 : Giới thượng lưu thật phức tạp (16) 19/10/2019 12:33
Chapter 592 : Giới thượng lưu thật phức tạp (15) 19/10/2019 10:33
Chapter 591 : Giới thượng lưu thật phức tạp (14) 19/10/2019 08:33
Chapter 590 : Giới thượng lưu thật phức tạp (13) 19/10/2019 06:33
Chapter 589 : Giới thượng lưu thật phức tạp (12) 19/10/2019 04:33
Chapter 588 : Giới thượng lưu thật phức tạp (11) 19/10/2019 02:33
Chapter 587 : Giới thượng lưu thật phức tạp (10) 19/10/2019 00:33
Chapter 586 : Giới thượng lưu thật phức tạp (9) 18/10/2019 22:33
Chapter 585 : Giới thượng lưu thật phức tạp (8) 18/10/2019 20:33
Chapter 584 : Giới thượng lưu thật phức tạp (7) 18/10/2019 18:33
Chapter 583 : Giới thượng lưu thật phức tạp (6) 18/10/2019 16:33
Chapter 582 : Giới thượng lưu thật phức tạp (5) 18/10/2019 14:33
Chapter 581 : Giới thượng lưu thật phức tạp (4) 18/10/2019 12:33
Chapter 580 : Giới thượng lưu thật phức tạp (3) 18/10/2019 10:33
Chapter 579 : Giới thượng lưu thật phức tạp (2 18/10/2019 08:33
Chapter 578 : Giới thượng lưu thật phức tạp (1) 18/10/2019 06:33
Chapter 577 : Hầu Hạ Ngô Hoàng (Hết) 18/10/2019 04:33
Chapter 576 : Hầu Hạ Ngô Hoàng (31) 18/10/2019 02:33
Chapter 575 : Hầu Hạ Ngô Hoàng (30) 18/10/2019 00:33
Chapter 574 : Hầu Hạ Ngô Hoàng (29) 17/10/2019 22:33
Chapter 573 : Hầu Hạ Ngô Hoàng (28) 17/10/2019 20:33
Chapter 572 : Hầu Hạ Ngô Hoàng (27) 17/10/2019 18:33
Chapter 571 : Hầu Hạ Ngô Hoàng (26) 17/10/2019 16:33
Chapter 570 : Hầu hạ ngô hoàng (25) 17/10/2019 14:33
Chapter 569 : Hầu hạ ngô hoàng (24) 17/10/2019 12:33
Chapter 568 : Hầu hạ ngô hoàng (23) 17/10/2019 10:33
Chapter 567 : Hầu hạ ngô hoàng (22) 17/10/2019 08:33
Chapter 566 : Hầu hạ ngô hoàng (21) 17/10/2019 06:33
Chapter 565 : Hầu hạ ngô hoàng (20) 17/10/2019 04:33
Chapter 564 : Hầu hạ ngô hoàng (19) 17/10/2019 02:33
Chapter 563 : Hầu hạ ngô hoàng (18) 17/10/2019 00:33
Chapter 562 : Hầu hạ ngô hoàng (17) 16/10/2019 22:33
Chapter 561 : Hầu hạ ngô hoàng (16) 16/10/2019 20:33
Chapter 560 : Hầu hạ ngô hoàng (15) 16/10/2019 18:33
Chapter 559 : Hầu hạ ngô hoàng (14) 16/10/2019 16:33
Chapter 558 : Hầu hạ ngô hoàng (13) 16/10/2019 14:33
Chapter 557 : Hầu hạ ngô hoàng (12) 16/10/2019 12:33
Chapter 556 : Hầu hạ ngô hoàng (11) 16/10/2019 10:33
Chapter 555 : Hầu Hạ Ngô Hoàng (10) 16/10/2019 08:33
Chapter 554 : Hầu hạ ngô hoàng (9) 16/10/2019 06:33
Chapter 553 : Hầu hạ ngô hoàng (8) 16/10/2019 04:33
Chapter 552 : Hầu hạ ngô hoàng (7) 16/10/2019 02:33
Chapter 551 : Hầu hạ ngô hoàng (6) 16/10/2019 00:33
Chapter 550 : Hầu hạ ngô hoàng (5) 15/10/2019 22:33
Chapter 549 : Hầu hạ ngô hoàng (4) 15/10/2019 20:33
Chapter 548 : Hầu hạ ngô hoàng (3) 15/10/2019 18:33
Chapter 547 : Hầu hạ ngô hoàng (2) 15/10/2019 16:33
Chapter 546 : Hầu hạ ngô hoàng (1) 15/10/2019 14:33
Chapter 545 : Đào hoa tiễn (hết) 15/10/2019 12:33
Chapter 544 : Đào hoa tiễn (33) 15/10/2019 10:33
Chapter 543 : Đào hoa tiễn (32) 15/10/2019 08:33
Chapter 542 : Đào hoa tiễn (31) 15/10/2019 06:33
Chapter 541 : Đào hoa tiễn (30) 15/10/2019 04:33
Chapter 540 : Đào hoa tiễn (29) 15/10/2019 02:33
Chapter 539 : Đào hoa tiễn (28) 15/10/2019 00:33
Chapter 538 : Đào hoa tiễn (27) 14/10/2019 22:33
Chapter 537 : Đào hoa tiễn (26) 14/10/2019 20:33
Chapter 536 : Đào hoa tiễn (25) 14/10/2019 18:33
Chapter 535 : Đào Hoa Tiễn (24) 14/10/2019 16:33
Chapter 534 : Đào Hoa Tiễn (23) 14/10/2019 14:33
Chapter 533 : Đào Hoa Tiễn (22) 14/10/2019 12:33
Chapter 532 : Đào Hoa Tiễn (21) 14/10/2019 10:33
Chapter 531 : Đào Hoa Tiễn (20) 14/10/2019 08:33
Chapter 530 : Đào hoa tiễn (19) 14/10/2019 06:33
Chapter 529 : Đào hoa tiễn (18) 14/10/2019 04:33
Chapter 528 : Đào hoa tiễn (17) 14/10/2019 02:33
Chapter 527 : Đào hoa tiễn (16) 14/10/2019 00:33
Chapter 526 : Đào hoa tiễn (15) 13/10/2019 22:33
Chapter 525 : Đào hoa tiễn (14) 13/10/2019 20:33
Chapter 524 : Đào hoa tiễn (13) 13/10/2019 18:33
Chapter 523 : Đào hoa tiễn (12) 13/10/2019 16:33
Chapter 522 : Đào hoa tiễn (11) 13/10/2019 14:33
Chapter 521 : Đào hoa tiễn (10) 13/10/2019 12:33
Chapter 520 : Đào hoa tiễn (9) 13/10/2019 10:33
Chapter 519 : Đào hoa tiễn (8) 13/10/2019 08:33
Chapter 518 : Đào hoa tiễn (7) 13/10/2019 06:33
Chapter 517 : Đào hoa tiễn (6) 13/10/2019 04:33
Chapter 516 : Đào hoa tiễn (5) 13/10/2019 02:33
Chapter 515 : Đào hoa tiễn (4) 13/10/2019 00:33
Chapter 514 : Đào hoa tiễn (3) 12/10/2019 22:33
Chapter 513 : Đào hoa tiễn (2) 12/10/2019 20:33
Chapter 512 : Đào hoa tiễn (1) 12/10/2019 18:33
Chapter 511 : Vương miện bóng đêm (hết) 12/10/2019 16:33
Chapter 510 : Vương miện bóng đêm (37) 12/10/2019 14:33
Chapter 509 : Vương miện bóng đêm (36) 12/10/2019 12:33
Chapter 508 : Vương miện bóng đêm (35) 12/10/2019 10:33
Chapter 507 : Vương miện bóng đêm (34) 12/10/2019 08:33
Chapter 506 : Vương miện bóng đêm (33) 12/10/2019 06:33
Chapter 505 : Vương miện bóng đêm (32) 12/10/2019 04:33
Chapter 504 : Vương miện bóng đêm (31) 12/10/2019 02:33
Chapter 503 : Vương miện bóng đêm (30) 12/10/2019 00:33
Chapter 502 : Vương miện bóng đêm (29) 11/10/2019 22:33
Chapter 501 : Vương miện bóng đêm (28) 11/10/2019 20:33
Chapter 500 : Vương miện bóng đêm (27) 11/10/2019 18:33
Chapter 499 : Vương miện bóng đêm (26) 11/10/2019 16:33
Chapter 498 : Vương miện bóng đêm (25) 11/10/2019 14:33
Chapter 497 : Vương miện bóng đêm (24) 11/10/2019 12:33
Chapter 496 : Vương miện bóng đêm (23) 11/10/2019 10:33
Chapter 495 : Vương miện bóng đêm (22) 11/10/2019 08:33
Chapter 494 : Vương miện bóng đêm (21) 11/10/2019 06:33
Chapter 493 : Vương miện bóng đêm (20) 11/10/2019 04:33
Chapter 492 : Vương miện bóng đêm (19) 11/10/2019 02:33
Chapter 491 : Vương miện bóng đêm (18) 11/10/2019 00:33
Chapter 490 : Vương Miện Bóng Đêm (17) 10/10/2019 22:33
Chapter 489 : Vương Miện Bóng Đêm (16) 10/10/2019 20:33
Chapter 488 : Vương Miện Bóng Đêm (15) 10/10/2019 18:33
Chapter 487 : Vương Miện Bóng Đêm (14) 10/10/2019 16:33
Chapter 486 : Vương Miện Bóng Đêm (13) 10/10/2019 14:33
Chapter 485 : Vương Miện Bóng Đêm (12) 10/10/2019 12:33
Chapter 484 : Vương Miện Bóng Đêm (11) 10/10/2019 10:33
Chapter 483 : Vương Miện Bóng Đêm (10) 10/10/2019 08:33
Chapter 482 : Vương Miện Bóng Đêm (9) 10/10/2019 06:33
Chapter 481 : Vương Miện Bóng Đêm (8) 10/10/2019 04:33
Chapter 480 : Vương Miện Bóng Đêm (7) 10/10/2019 02:33
Chapter 479 : Vương Miện Bóng Đêm (6) 10/10/2019 00:33
Chapter 478 : Vương Miện Bóng Đêm (5) 09/10/2019 22:33
Chapter 477 : Vương Miện Bóng Đêm (4) 09/10/2019 20:33
Chapter 476 : Vương Miện Bóng Đêm (3) 09/10/2019 18:33
Chapter 475 : Vương Miện Bóng Đêm (2) 09/10/2019 16:33
Chapter 474 : Vương Miện Bóng Đêm (1) 09/10/2019 14:33
Chapter 473 : Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (Hết) 09/10/2019 12:33
Chapter 472 : Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (37) 09/10/2019 10:33
Chapter 471 : Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (36) 09/10/2019 08:33
Chapter 470 : Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (35) 09/10/2019 06:33
Chapter 469 : Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (34) 09/10/2019 04:33
Chapter 468 : Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (33) 09/10/2019 02:33
Chapter 467 : Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (32) 09/10/2019 00:33
Chapter 466 : Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (31) 08/10/2019 22:33
Chapter 465 : Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (30) 08/10/2019 20:33
Chapter 464 : Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (29) 08/10/2019 18:33
Chapter 463 : Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (28) 08/10/2019 16:33
Chapter 462 : Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (27) 08/10/2019 14:33
Chapter 461 : Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (26) 08/10/2019 12:33
Chapter 460 : Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (25) 08/10/2019 10:33
Chapter 459 : Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (24) 08/10/2019 08:33
Chapter 458 : Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (23) 08/10/2019 06:33
Chapter 457 : Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (22) 08/10/2019 04:33
Chapter 456 : Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (21) 08/10/2019 02:33
Chapter 455 : Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (20) 08/10/2019 00:33
Chapter 454 : Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (19) 07/10/2019 22:33
Chapter 453 : Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (18) 07/10/2019 20:33
Chapter 452 : Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (17) 07/10/2019 18:33
Chapter 451 : Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (16) 07/10/2019 16:33
Chapter 450 : Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (15) 07/10/2019 14:33
Chapter 449 : Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (14) 07/10/2019 12:33
Chapter 448 : Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (13) 07/10/2019 10:33
Chapter 447 : Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (12) 07/10/2019 08:33
Chapter 446 : Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (11) 07/10/2019 06:33
Chapter 445 : Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (10) 07/10/2019 04:33
Chapter 444 : Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (9) 07/10/2019 02:33
Chapter 443 : Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (8) 07/10/2019 00:33
Chapter 442 : Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (7) 06/10/2019 22:33
Chapter 441 : Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (6) 06/10/2019 20:33
Chapter 440 : Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (5) 06/10/2019 18:33
Chapter 439 : Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (4) 06/10/2019 16:33
Chapter 438 : Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (3) 06/10/2019 14:33
Chapter 437 : Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (2) 06/10/2019 12:33
Chapter 436 : Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (1) 06/10/2019 10:33
Chapter 435 : An Ca Linh Yển (Hết) 06/10/2019 08:33
Chapter 434 : An Ca Linh Yển (40) 06/10/2019 06:33
Chapter 433 : Phiên Ngoại Hàm Nguyệt (39) 06/10/2019 04:33
Chapter 432 : Phiên Ngoại Hàm Nguyệt (38) 06/10/2019 02:33
Chapter 431 : Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (37) 06/10/2019 00:33
Chapter 430 : Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (36) 05/10/2019 22:33
Chapter 429 : Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (35) 05/10/2019 20:33
Chapter 428 : Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (34) 05/10/2019 18:33
Chapter 427 : Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (33) 05/10/2019 16:33
Chapter 426 : Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (32) 05/10/2019 14:33
Chapter 425 : Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (31) 05/10/2019 12:33
Chapter 424 : Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (30) 05/10/2019 10:33
Chapter 423 : Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (29) 05/10/2019 08:33
Chapter 422 : Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (28) 05/10/2019 06:33
Chapter 421 : Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (27) 05/10/2019 04:33
Chapter 420 : Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (26) 05/10/2019 02:33
Chapter 419 : Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (25) 05/10/2019 00:33
Chapter 418 : Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (24) 04/10/2019 22:33
Chapter 417 : Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (23) 04/10/2019 20:33
Chapter 416 : Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (22) 04/10/2019 18:33
Chapter 415 : Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (21) 04/10/2019 16:33
Chapter 414 : Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (20) 04/10/2019 14:33
Chapter 413 : Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (19) 04/10/2019 12:33
Chapter 412 : Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (18) 04/10/2019 10:33
Chapter 411 : Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (17) 04/10/2019 08:33
Chapter 410 : Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (16) 04/10/2019 06:33
Chapter 409 : Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (15) 04/10/2019 04:33
Chapter 408 : Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (14) 04/10/2019 02:33
Chapter 407 : Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (13) 04/10/2019 00:33
Chapter 406 : Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (12) 03/10/2019 22:33
Chapter 405 : Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (11) 03/10/2019 20:33
Chapter 404 : Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (10) 03/10/2019 18:33
Chapter 403 : Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (9) 03/10/2019 16:33
Chapter 402 : Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (8) 03/10/2019 14:33
Chapter 401 : Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (7) 03/10/2019 12:33
Chapter 400 : Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (6) 03/10/2019 10:33
Chapter 399 : Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (5) 03/10/2019 08:33
Chapter 398 : Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (4) 03/10/2019 06:33
Chapter 397 : Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (3) 03/10/2019 04:33
Chapter 396 : Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (2) 03/10/2019 02:33
Chapter 395 : Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (1) 03/10/2019 00:33
Chapter 394 : Toàn Chức Gian Thương (Hết) 02/10/2019 22:33
Chapter 393 : Toàn Chức Gian Thương (40) 02/10/2019 20:33
Chapter 392 : Toàn Chức Gian Thương (39) 02/10/2019 18:33
Chapter 391 : Toàn Chức Gian Thương (38) 02/10/2019 16:33
Chapter 390 : Toàn Chức Gian Thương (37) 02/10/2019 14:33
Chapter 389 : Toàn Chức Gian Thương (36) 02/10/2019 12:33
Chapter 388 : Toàn Chức Gian Thương (35) 02/10/2019 10:33
Chapter 387 : Toàn Chức Gian Thương (34) 02/10/2019 08:33
Chapter 386 : Toàn Chức Gian Thương (33) 02/10/2019 06:33
Chapter 385 : Toàn Chức Gian Thương (32) 02/10/2019 04:33
Chapter 384 : Toàn Chức Gian Thương (31) 02/10/2019 02:33
Chapter 383 : Toàn Chức Gian Thương (30) 02/10/2019 00:33
Chapter 382 : Toàn Chức Gian Thương (29) 01/10/2019 22:33
Chapter 381 : Toàn Chức Gian Thương (28) 01/10/2019 20:33
Chapter 380 : Toàn Chức Gian Thương (27) 01/10/2019 18:33
Chapter 379 : Toàn Chức Gian Thương (26) 01/10/2019 16:33
Chapter 378 : Toàn Chức Gian Thương (25) 01/10/2019 14:33
Chapter 377 : Toàn Chức Gian Thương (24) 01/10/2019 12:33
Chapter 376 : Toàn Chức Gian Thương (23) 01/10/2019 10:33
Chapter 375 : Toàn Chức Gian Thương (22) 01/10/2019 08:33
Chapter 374 : Toàn Chức Gian Thương (21) 01/10/2019 06:33
Chapter 373 : Toàn Chức Gian Thương (20) 01/10/2019 04:33
Chapter 372 : Toàn Chức Gian Thương (19) 01/10/2019 02:33
Chapter 371 : Toàn Chức Gian Thương (18) 01/10/2019 00:33
Chapter 370 : Toàn Chức Gian Thương (17) 30/09/2019 22:33
Chapter 369 : Toàn Chức Gian Thương (16) 30/09/2019 20:33
Chapter 368 : Toàn Chức Gian Thương (15) 30/09/2019 18:33
Chapter 367 : Toàn Chức Gian Thương (14) 30/09/2019 16:33
Chapter 366 : Toàn Chức Gian Thương (13) 30/09/2019 14:33
Chapter 365 : Toàn Chức Gian Thương (12) 30/09/2019 12:33
Chapter 364 : Toàn Chức Gian Thương (11) 30/09/2019 10:33
Chapter 363 : Toàn Chức Gian Thương (10) 30/09/2019 08:33
Chapter 362 : Toàn Chức Gian Thương (9) 30/09/2019 06:33
Chapter 361 : Toàn Chức Gian Thương (8) 30/09/2019 04:33
Chapter 360 : Toàn Chức Gian Thương (7) 30/09/2019 02:33
Chapter 359 : Toàn Chức Gian Thương (6) 30/09/2019 00:33
Chapter 358 : Toàn Chức Gian Thương (5) 29/09/2019 22:33
Chapter 357 : Toàn Chức Gian Thương (4) 29/09/2019 20:33
Chapter 356 : Toàn Chức Gian Thương (3) 29/09/2019 18:33
Chapter 355 : Toàn Chức Gian Thương (2) 29/09/2019 16:33
Chapter 354 : Toàn Chức Gian Thương (1) 29/09/2019 14:33
Chapter 353 : Hoàn Lương Hằng Ngày (Hết) 29/09/2019 12:33
Chapter 352 : Hoàn Lương Hằng Ngày (35) 29/09/2019 10:33
Chapter 351 : Hoàn Lương Hằng Ngày (34) 29/09/2019 08:33
Chapter 350 : Hoàn Lương Hằng Ngày (33) 29/09/2019 06:33
Chapter 349 : Hoàn Lương Hằng Ngày (32) 29/09/2019 04:33
Chapter 348 : Hoàn Lương Hằng Ngày (31) 29/09/2019 02:33
Chapter 347 : Hoàn Lương Hằng Ngày (30) 29/09/2019 00:33
Chapter 346 : Hoàn Lương Hằng Ngày (29) 28/09/2019 22:33
Chapter 345 : Hoàn Lương Hằng Ngày (28) 28/09/2019 20:33
Chapter 344 : Hoàn Lương Hằng Ngày (27) 28/09/2019 18:33
Chapter 343 : Hoàn Lương Hằng Ngày (26) 28/09/2019 16:33
Chapter 342 : Hoàn Lương Hằng Ngày (25) 28/09/2019 14:33
Chapter 341 : Hoàn Lương Hằng Ngày (24) 28/09/2019 12:33
Chapter 340 : Hoàn Lương Hằng Ngày (23) 28/09/2019 10:33
Chapter 339 : Hoàn Lương Hằng Ngày (22) 28/09/2019 08:33
Chapter 338 : Hoàn Lương Hằng Ngày (21) 28/09/2019 06:33
Chapter 337 : Hoàn Lương Hằng Ngày (20) 28/09/2019 04:33
Chapter 336 : Hoàn Lương Hằng Ngày (19) 28/09/2019 02:33
Chapter 335 : Hoàn Lương Hằng Ngày (18) 28/09/2019 00:33
Chapter 334 : Hoàn Lương Hằng Ngày (17) 27/09/2019 22:33
Chapter 333 : Hoàn Lương Hằng Ngày (16) 27/09/2019 20:33
Chapter 332 : Hoàn Lương Hằng Ngày (15) 27/09/2019 18:33
Chapter 331 : Hoàn Lương Hằng Ngày (14) 27/09/2019 16:33
Chapter 330 : Hoàn Lương Hằng Ngày (13) 27/09/2019 14:33
Chapter 329 : Hoàn Lương Hằng Ngày (12) 27/09/2019 12:33
Chapter 328 : Hoàn Lương Hằng Ngày (11) 27/09/2019 10:33
Chapter 327 : Hoàn Lương Hằng Ngày (10) 27/09/2019 08:33
Chapter 326 : Hoàn Lương Hằng Ngày (9) 27/09/2019 06:33
Chapter 325 : Hoàn Lương Hằng Ngày (8) 27/09/2019 04:33
Chapter 324 : Hoàn Lương Hằng Ngày (7) 27/09/2019 02:33
Chapter 323 : Hoàn Lương Hằng Ngày (6) 27/09/2019 00:33
Chapter 322 : Hoàn Lương Hằng Ngày (5) 26/09/2019 22:33
Chapter 321 : Hoàn Lương Hằng Ngày (4) 26/09/2019 20:33
Chapter 320 : Hoàn Lương Hằng Ngày (3) 26/09/2019 18:33
Chapter 319 : Hoàn Lương Hằng Ngày (2) 26/09/2019 16:33
Chapter 318 : Hoàn Lương Hằng Ngày (1) 26/09/2019 14:33
Chapter 317 : Phiên Ngoại Lâm Vy (Hết) 26/09/2019 12:33
Chapter 316 : Hắc Liêu Võng Hồng (36) 26/09/2019 10:33
Chapter 315 : Hắc Liêu Võng Hồng (35) 26/09/2019 08:33
Chapter 314 : Hắc Liêu Võng Hồng (34) 26/09/2019 06:33
Chapter 313 : Hắc Liêu Võng Hồng (33) 26/09/2019 04:33
Chapter 312 : Hắc Liêu Võng Hồng (32) 26/09/2019 02:33
Chapter 311 : Hắc Liêu Võng Hồng (31) 26/09/2019 00:33
Chapter 310 : Hắc Liêu Võng Hồng (30) 25/09/2019 22:33
Chapter 309 : Hắc Liêu Võng Hồng (29) 25/09/2019 20:33
Chapter 308 : Hắc Liêu Võng Hồng (28) 25/09/2019 18:33
Chapter 307 : Hắc Liêu Võng Hồng (27) 25/09/2019 16:33
Chapter 306 : Hắc Liêu Võng Hồng (26) 25/09/2019 14:33
Chapter 305 : Hắc Liêu Võng Hồng (25) 25/09/2019 12:33
Chapter 304 : Hắc Liêu Võng Hồng (24) 25/09/2019 10:33
Chapter 303 : Hắc Liêu Võng Hồng (23) 25/09/2019 08:33
Chapter 302 : Hắc Liêu Võng Hồng (22) 25/09/2019 06:33
Chapter 301 : Hắc Liêu Võng Hồng (21) 25/09/2019 04:33
Chapter 300 : Hắc Liêu Võng Hồng (20) 25/09/2019 02:33
Chapter 299 : Hắc Liêu Võng Hồng (19) 25/09/2019 00:33
Chapter 298 : Hắc Liêu Võng Hồng (18) 24/09/2019 22:33
Chapter 297 : Hắc Liêu Võng Hồng (17) 24/09/2019 20:33
Chapter 296 : Hắc Liêu Võng Hồng (16) 24/09/2019 18:33
Chapter 295 : Hắc Liêu Võng Hồng (15) 24/09/2019 16:33
Chapter 294 : Hắc Liêu Võng Hồng (14) 24/09/2019 14:33
Chapter 293 : Hắc Liêu Võng Hồng (13) 24/09/2019 12:33
Chapter 292 : Hắc Liêu Võng Hồng (12) 24/09/2019 10:33
Chapter 291 : Hắc Liêu Võng Hồng (11) 24/09/2019 08:33
Chapter 290 : Hắc Liêu Võng Hồng (10) 24/09/2019 06:33
Chapter 289 : Hắc Liêu Võng Hồng (9) 24/09/2019 04:33
Chapter 288 : Hắc Liêu Võng Hồng (8) 24/09/2019 02:33
Chapter 287 : Hắc Liêu Võng Hồng (7) 24/09/2019 00:33
Chapter 286 : Hắc Liêu Võng Hồng (6) 23/09/2019 22:33
Chapter 285 : Hắc Liêu Võng Hồng (5) 23/09/2019 20:33
Chapter 284 : Hắc Liêu Võng Hồng (4) 23/09/2019 18:33
Chapter 283 : Hắc Liêu Võng Hồng (3) 23/09/2019 16:33
Chapter 282 : Hắc Liêu Võng Hồng (2) 23/09/2019 14:33
Chapter 281 : Hắc Liêu Võng Hồng (1) 23/09/2019 12:33
Chapter 280 : Phiên Ngoại Vân Sách (Hết) 23/09/2019 10:33
Chapter 279 : Kiến Tập Tự Dưỡng (39) 23/09/2019 08:33
Chapter 278 : Kiến Tập Tự Dưỡng (38) 23/09/2019 06:33
Chapter 277 : Kiến Tập Tự Dưỡng (37) 23/09/2019 04:33
Chapter 276 : Kiến Tập Tự Dưỡng (36) 23/09/2019 02:33
Chapter 275 : Kiến Tập Tự Dưỡng (35) 23/09/2019 00:33
Chapter 274 : Kiến Tập Tự Dưỡng (34) 22/09/2019 22:33
Chapter 273 : Kiến Tập Tự Dưỡng (33) 22/09/2019 20:33
Chapter 272 : Kiến Tập Tự Dưỡng (32) 22/09/2019 18:33
Chapter 271 : Kiến Tập Tự Dưỡng (31) 22/09/2019 16:33
Chapter 270 : Kiến Tập Tự Dưỡng (30) 22/09/2019 14:33
Chapter 269 : Kiến Tập Tự Dưỡng (29) 22/09/2019 12:33
Chapter 268 : Kiến Tập Tự Dưỡng (28) 22/09/2019 10:33
Chapter 267 : Kiến Tập Tự Dưỡng (27) 22/09/2019 08:33
Chapter 266 : Kiến Tập Tự Dưỡng (26) 22/09/2019 06:33
Chapter 265 : Kiến Tập Tự Dưỡng (25) 22/09/2019 04:33
Chapter 264 : Kiến Tập Tự Dưỡng (24) 22/09/2019 02:33
Chapter 263 : Kiến Tập Tự Dưỡng (23) 22/09/2019 00:33
Chapter 262 : Kiến Tập Tự Dưỡng (22) 21/09/2019 22:33
Chapter 261 : Kiến Tập Tự Dưỡng (21) 21/09/2019 20:33
Chapter 260 : Kiến Tập Tự Dưỡng (20) 21/09/2019 18:33
Chapter 259 : Kiến Tập Tự Dưỡng (19) 21/09/2019 16:33
Chapter 258 : Kiến Tập Tự Dưỡng (18) 21/09/2019 14:33
Chapter 257 : Kiến Tập Tự Dưỡng (17) 21/09/2019 12:33
Chapter 256 : Kiến Tập Tự Dưỡng (16) 21/09/2019 10:33
Chapter 255 : Kiến Tập Tự Dưỡng (15) 21/09/2019 08:33
Chapter 254 : Kiến Tập Tự Dưỡng (14) 21/09/2019 06:33
Chapter 253 : Kiến Tập Tự Dưỡng (13) 21/09/2019 04:33
Chapter 252 : Kiến Tập Tự Dưỡng (12) 21/09/2019 02:33
Chapter 251 : Kiến Tập Tự Dưỡng (11) 21/09/2019 00:33
Chapter 250 : Kiến Tập Tự Dưỡng (10) 20/09/2019 22:33
Chapter 249 : Kiến Tập Tự Dưỡng (9) 20/09/2019 20:33
Chapter 248 : Kiến Tập Tự Dưỡng (8) 20/09/2019 18:33
Chapter 247 : Kiến Tập Tự Dưỡng (7) 20/09/2019 16:33
Chapter 246 : Kiến Tập Tự Dưỡng (6) 20/09/2019 14:33
Chapter 245 : Kiến Tập Tự Dưỡng (5) 20/09/2019 12:33
Chapter 244 : Kiến Tập Tự Dưỡng (4) 20/09/2019 10:33
Chapter 243 : Kiến Tập Tự Dưỡng (3) 20/09/2019 08:33
Chapter 242 : Kiến Tập Tự Dưỡng (2) 20/09/2019 06:33
Chapter 241 : Kiến Tập Tự Dưỡng (1) 20/09/2019 04:33
Chapter 240 : Tụ Chúng Tu Tiên (Hết) 20/09/2019 02:33
Chapter 239 : Tụ Chúng Tu Tiên (39) 20/09/2019 00:33
Chapter 238 : Tụ Chúng Tu Tiên (38) 19/09/2019 22:33
Chapter 237 : Tụ Chúng Tu Tiên (37) 19/09/2019 20:33
Chapter 236 : Tụ Chúng Tu Tiên (36) 19/09/2019 18:33
Chapter 235 : Tụ Chúng Tu Tiên (35) 19/09/2019 16:33
Chapter 234 : Tụ Chúng Tu Tiên (34) 19/09/2019 14:33
Chapter 233 : Tụ Chúng Tu Tiên (33) 19/09/2019 12:33
Chapter 232 : Tụ Chúng Tu Tiên (32) 19/09/2019 10:33
Chapter 231 : Tụ Chúng Tu Tiên (31) 19/09/2019 08:33
Chapter 230 : Tụ Chúng Tu Tiên (30) 19/09/2019 06:33
Chapter 229 : Tụ Chúng Tu Tiên (29) 19/09/2019 04:33
Chapter 228 : Tụ Chúng Tu Tiên (28) 19/09/2019 02:33
Chapter 227 : Tụ Chúng Tu Tiên (27) 19/09/2019 00:33
Chapter 226 : Tụ Chúng Tu Tiên (26) 18/09/2019 22:33
Chapter 225 : Tụ Chúng Tu Tiên (25) 18/09/2019 20:33
Chapter 224 : Tụ Chúng Tu Tiên (24) 18/09/2019 18:33
Chapter 223 : Tụ Chúng Tu Tiên (23) 18/09/2019 16:33
Chapter 222 : Tụ Chúng Tu Tiên (22) 18/09/2019 14:33
Chapter 221 : Tụ Chúng Tu Tiên (21) 18/09/2019 12:33
Chapter 220 : Tụ Chúng Tu Tiên (20) 18/09/2019 10:33
Chapter 219 : Tụ Chúng Tu Tiên (19) 18/09/2019 08:33
Chapter 218 : Tụ Chúng Tu Tiên (18) 18/09/2019 06:33
Chapter 217 : Tụ Chúng Tu Tiên (17) 18/09/2019 04:33
Chapter 216 : Tụ Chúng Tu Tiên (16) 18/09/2019 02:33
Chapter 215 : Tụ Chúng Tu Tiên (15) 18/09/2019 00:33
Chapter 214 : Tụ Chúng Tu Tiên (14) 17/09/2019 22:33
Chapter 213 : Tụ Chúng Tu Tiên (13) 17/09/2019 20:33
Chapter 212 : Tụ Chúng Tu Tiên (12) 17/09/2019 18:33
Chapter 211 : Tụ Chúng Tu Tiên (11) 17/09/2019 16:33
Chapter 210 : Tụ Chúng Tu Tiên (10) 17/09/2019 14:33
Chapter 209 : Tụ Chúng Tu Tiên (9) 17/09/2019 12:33
Chapter 208 : Tụ Chúng Tu Tiên (8) 17/09/2019 10:33
Chapter 207 : Tụ Chúng Tu Tiên (7) 17/09/2019 08:33
Chapter 206 : Tụ Chúng Tu Tiên (6) 17/09/2019 06:33
Chapter 205 : Tụ Chúng Tu Tiên (5) 17/09/2019 04:33
Chapter 204 : Tụ Chúng Tu Tiên (4) 17/09/2019 02:33
Chapter 203 : Tụ Chúng Tu Tiên (3) 17/09/2019 00:33
Chapter 202 : Tụ Chúng Tu Tiên (2) 16/09/2019 22:33
Chapter 201 : Tụ Chúng Tu Tiên (1) 16/09/2019 20:33
Chapter 200 : Cầu Cưới Thiên Kim (Hết) 16/09/2019 18:33
Chapter 199 : Cầu Cưới Thiên Kim (32) 16/09/2019 16:33
Chapter 198 : Cầu Cưới Thiên Kim (31) 16/09/2019 14:33
Chapter 197 : Cầu Cưới Thiên Kim (30) 16/09/2019 12:33
Chapter 196 : Cầu Cưới Thiên Kim (29) 16/09/2019 10:33
Chapter 195 : Cầu Cưới Thiên Kim (28) 16/09/2019 08:33
Chapter 194 : Cầu Cưới Thiên Kim (27) 16/09/2019 06:33
Chapter 193 : Cầu Cưới Thiên Kim (26) 16/09/2019 04:33
Chapter 192 : Cầu Cưới Thiên Kim (25) 16/09/2019 02:33
Chapter 191 : Cầu Cưới Thiên Kim (24) 16/09/2019 00:33
Chapter 190 : Cầu Cưới Thiên Kim (23) 15/09/2019 22:33
Chapter 189 : Cầu Cưới Thiên Kim (22) 15/09/2019 20:33
Chapter 188 : Cầu Cưới Thiên Kim (21) 15/09/2019 18:33
Chapter 187 : Cầu Cưới Thiên Kim (20) 15/09/2019 16:33
Chapter 186 : Cầu Cưới Thiên Kim (19) 15/09/2019 14:33
Chapter 185 : Cầu Cưới Thiên Kim (18) 15/09/2019 12:33
Chapter 184 : Cầu Cưới Thiên Kim (17) 15/09/2019 10:33
Chapter 183 : Cầu Cưới Thiên Kim (16) 15/09/2019 08:33
Chapter 182 : Cầu Cưới Thiên Kim (15) 15/09/2019 06:33
Chapter 181 : Cầu Cưới Thiên Kim (14) 15/09/2019 04:33
Chapter 180 : Cầu Cưới Thiên Kim (13) 15/09/2019 02:33
Chapter 179 : Cầu Cưới Thiên Kim (12) 15/09/2019 00:33
Chapter 178 : Cầu Cưới Thiên Kim (11) 14/09/2019 22:33
Chapter 177 : Cầu Cưới Thiên Kim (10) 14/09/2019 20:33
Chapter 176 : Cầu Cưới Thiên Kim (9) 14/09/2019 18:33
Chapter 175 : Cầu Cưới Thiên Kim (8) 14/09/2019 16:33
Chapter 174 : Cầu Cưới Thiên Kim (7) 14/09/2019 14:33
Chapter 173 : Cầu Cưới Thiên Kim (6) 14/09/2019 12:33
Chapter 172 : Cầu Cưới Thiên Kim (5) 14/09/2019 10:33
Chapter 171 : Cầu Cưới Thiên Kim (4) 14/09/2019 08:33
Chapter 170 : Cầu Cưới Thiên Kim (3) 14/09/2019 06:33
Chapter 169 : Cầu Cưới Thiên Kim (2) 14/09/2019 04:33
Chapter 168 : Cầu Cưới Thiên Kim (1) 14/09/2019 02:33
Chapter 167 : Bút Ký Zombie (Hết) 14/09/2019 00:33
Chapter 166 : Bút Ký Zombie (35) 13/09/2019 22:33
Chapter 165 : Bút Ký Zombie (34) 13/09/2019 20:33
Chapter 164 : Bút Ký Zombie (33) 13/09/2019 18:33
Chapter 163 : Bút Ký Zombie (32) 13/09/2019 16:33
Chapter 162 : Bút Ký Zombie (31) 13/09/2019 14:33
Chapter 161 : Bút Ký Zombie (30) 13/09/2019 12:33
Chapter 160 : Bút Ký Zombie (29) 13/09/2019 10:33
Chapter 159 : Bút Ký Zombie (28) 13/09/2019 08:33
Chapter 158 : Bút Ký Zombie (27) 13/09/2019 06:33
Chapter 157 : Bút Ký Zombie (26) 13/09/2019 04:33
Chapter 156 : Bút Ký Zombie (25) 13/09/2019 02:33
Chapter 155 : Bút Ký Zombie (24) 13/09/2019 00:33
Chapter 154 : Bút Ký Zombie (23) 12/09/2019 22:33
Chapter 153 : Bút Ký Zombie (22) 12/09/2019 20:33
Chapter 152 : Bút Ký Zombie (21) 12/09/2019 18:33
Chapter 151 : Bút Ký Zombie (20) 12/09/2019 16:33
Chapter 150 : Bút Ký Zombie (19) 12/09/2019 14:33
Chapter 149 : Bút Ký Zombie (18) 12/09/2019 12:33
Chapter 148 : Bút Ký Zombie (17) 12/09/2019 10:33
Chapter 147 : Bút Ký Zombie (16) 12/09/2019 08:33
Chapter 146 : Bút Ký Zombie (15) 12/09/2019 06:33
Chapter 145 : Bút Ký Zombie (14) 12/09/2019 04:33
Chapter 144 : Bút Ký Zombie (13) 12/09/2019 02:33
Chapter 143 : Bút Ký Zombie (12) 12/09/2019 00:33
Chapter 142 : Bút Ký Zombie (11) 11/09/2019 22:33
Chapter 141 : Bút Ký Zombie (10) 11/09/2019 20:33
Chapter 140 : Bút Ký Zombie (9) 11/09/2019 18:33
Chapter 139 : Bút Ký Zombie (8) 11/09/2019 16:33
Chapter 138 : Bút Ký Zombie (7) 11/09/2019 14:33
Chapter 137 : Bút Ký Zombie (6) 11/09/2019 12:33
Chapter 136 : Bút Ký Zombie (5) 11/09/2019 10:33
Chapter 135 : Bút Ký Zombie (4) 11/09/2019 08:33
Chapter 134 : Bút Ký Zombie (3) 11/09/2019 06:33
Chapter 133 : Bút Ký Zombie (2) 11/09/2019 04:33
Chapter 132 : Bút Ký Zombie (1) 11/09/2019 02:33
Chapter 131 : Công Chúa Trấn Quốc (Hết) 11/09/2019 00:33
Chapter 130 : Công Chúa Trấn Quốc (36) 10/09/2019 22:33
Chapter 129 : Công Chúa Trấn Quốc (35) 10/09/2019 20:33
Chapter 128 : Công Chúa Trấn Quốc (34) 10/09/2019 18:33
Chapter 127 : Công Chúa Trấn Quốc (33) 10/09/2019 16:33
Chapter 126 : Công Chúa Trấn Quốc (32) 10/09/2019 14:33
Chapter 125 : Công Chúa Trấn Quốc (31) 10/09/2019 12:33
Chapter 124 : Công Chúa Trấn Quốc (30) 10/09/2019 10:33
Chapter 123 : Công Chúa Trấn Quốc (29) 10/09/2019 08:33
Chapter 122 : Công Chúa Trấn Quốc (28) 10/09/2019 06:33
Chapter 121 : Công Chúa Trấn Quốc (27) 10/09/2019 04:33
Chapter 120 : Công Chúa Trấn Quốc (26) 10/09/2019 02:33
Chapter 119 : Công Chúa Trấn Quốc (25) 10/09/2019 00:33
Chapter 118 : Công Chúa Trấn Quốc (24) 09/09/2019 22:33
Chapter 117 : Công Chúa Trấn Quốc (23) 09/09/2019 20:33
Chapter 116 : Công Chúa Trấn Quốc (22) 09/09/2019 18:33
Chapter 115 : Công Chúa Trấn Quốc (21) 09/09/2019 16:33
Chapter 114 : Công Chúa Trấn Quốc (20) 09/09/2019 14:33
Chapter 113 : Công Chúa Trấn Quốc (19) 09/09/2019 12:33
Chapter 112 : Công Chúa Trấn Quốc (18) 09/09/2019 10:33
Chapter 111 : Công Chúa Trấn Quốc (17) 09/09/2019 08:33
Chapter 110 : Công Chúa Trấn Quốc (16) 09/09/2019 06:33
Chapter 109 : Công Chúa Trấn Quốc (15) 09/09/2019 04:33
Chapter 108 : Công Chúa Trấn Quốc (14) 09/09/2019 02:33
Chapter 107 : Công Chúa Trấn Quốc (13) 09/09/2019 00:33
Chapter 106 : Công Chúa Trấn Quốc (12) 08/09/2019 22:33
Chapter 105 : Công Chúa Trấn Quốc (11) 08/09/2019 20:33
Chapter 104 : Công Chúa Trấn Quốc (10) 08/09/2019 18:33
Chapter 103 : Công Chúa Trấn Quốc (9) 08/09/2019 16:33
Chapter 102 : Công Chúa Trấn Quốc (8) 08/09/2019 14:33
Chapter 101 : Công Chúa Trấn Quốc (7) 08/09/2019 12:33
Chapter 100 : Công Chúa Trấn Quốc (6) 08/09/2019 10:33
Chapter 99 : Công Chúa Trấn Quốc (5) 08/09/2019 08:33
Chapter 98 : Công Chúa Trấn Quốc (4) 08/09/2019 06:33
Chapter 97 : Công Chúa Trấn Quốc (3) 08/09/2019 04:33
Chapter 96 : Công Chúa Trấn Quốc (2) 08/09/2019 02:33
Chapter 95 : Công Chúa Trấn Quốc (1) 08/09/2019 00:33
Chapter 94 : Thần Y Khuynh Thành (Hết) 07/09/2019 22:33
Chapter 93 : Thần Y Khuynh Thành (40) 07/09/2019 20:33
Chapter 92 : Thần Y Khuynh Thành (39) 07/09/2019 18:33
Chapter 91 : Thần Y Khuynh Thành (38) 07/09/2019 16:33
Chapter 90 : Thần Y Khuynh Thành (37) 07/09/2019 14:33
Chapter 89 : Thần Y Khuynh Thành (36) 07/09/2019 12:33
Chapter 88 : Thần Y Khuynh Thành (35) 07/09/2019 10:33
Chapter 87 : Thần Y Khuynh Thành (34) 07/09/2019 08:33
Chapter 86 : Thần Y Khuynh Thành (33) 07/09/2019 06:33
Chapter 85 : Thần Y Khuynh Thành (32) 07/09/2019 04:33
Chapter 84 : Thần Y Khuynh Thành (31) 07/09/2019 02:33
Chapter 83 : Thần Y Khuynh Thành (30) 07/09/2019 00:33
Chapter 82 : Thần Y Khuynh Thành (29) 06/09/2019 22:33
Chapter 80 : Thần Y Khuynh Thành (28) 06/09/2019 20:33
Chapter 79 : Thần Y Khuynh Thành (27) 06/09/2019 18:33
Chapter 78 : Thần Y Khuynh Thành (26) 06/09/2019 16:33
Chapter 77 : Thần Y Khuynh Thành (25) 06/09/2019 14:33
Chapter 76 : Thần Y Khuynh Thành (24) 06/09/2019 12:33
Chapter 75 : Thần Y Khuynh Thành (22) 06/09/2019 10:33
Chapter 74 : Thần Y Khuynh Thành (21) 06/09/2019 08:33
Chapter 73 : Thần Y Khuynh Thành (20) 06/09/2019 06:33
Chapter 72 : Thần Y Khuynh Thành (19) 06/09/2019 04:33
Chapter 71 : Thần Y Khuynh Thành (18) 06/09/2019 02:33
Chapter 70 : Thần Y Khuynh Thành (17) 06/09/2019 00:33
Chapter 69 : Thần Y Khuynh Thành (16) 05/09/2019 22:33
Chapter 68 : Thần Y Khuynh Thành (15) 05/09/2019 20:33
Chapter 67 : Thần Y Khuynh Thành (14) 05/09/2019 18:33
Chapter 66 : Thần Y Khuynh Thành (13) 05/09/2019 16:33
Chapter 65 : Thần Y Khuynh Thành (12) 05/09/2019 14:33
Chapter 64 : Thần Y Khuynh Thành (11) 05/09/2019 12:33
Chapter 63 : Thần Y Khuynh Thành (10) 05/09/2019 10:33
Chapter 62 : Thần Y Khuynh Thành (9) 05/09/2019 08:33
Chapter 61 : Thần Y Khuynh Thành (8) 05/09/2019 06:33
Chapter 60 : Thần Y Khuynh Thành (7) 05/09/2019 04:33
Chapter 59 : Thần Y Khuynh Thành (6) 05/09/2019 02:33
Chapter 58 : Thần Y Khuynh Thành (5) 05/09/2019 00:33
Chapter 57 : Thần Y Khuynh Thành (4) 04/09/2019 22:33
Chapter 56 : Thần Y Khuynh Thành (3) 04/09/2019 20:33
Chapter 55 : Thần Y Khuynh Thành (2) 04/09/2019 18:33
Chapter 54 : Thần Y Khuynh Thành (1) 04/09/2019 16:33
Chapter 53 : Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (Hết) 04/09/2019 14:33
Chapter 52 : Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (29) 04/09/2019 12:33
Chapter 51 : Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (28) 04/09/2019 10:33
Chapter 50 : Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (27) 04/09/2019 08:33
Chapter 49 : Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (26) 04/09/2019 06:33
Chapter 48 : Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (25) 04/09/2019 04:33
Chapter 47 : Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (24) 04/09/2019 02:33
Chapter 46 : Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (23) 04/09/2019 00:33
Chapter 45 : Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (22) 03/09/2019 22:33
Chapter 44 : Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (21) 03/09/2019 20:33
Chapter 43 : Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (20) 03/09/2019 18:33
Chapter 42 : Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (19) 03/09/2019 16:33
Chapter 41 : Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (18) 03/09/2019 14:33
Chapter 40 : Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (17) 03/09/2019 12:33
Chapter 39 : Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (16) 03/09/2019 10:33
Chapter 38 : Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (15) 03/09/2019 08:33
Chapter 37 : Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (14) 03/09/2019 06:33
Chapter 36 : Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (13) 03/09/2019 04:33
Chapter 35 : Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (12) 03/09/2019 02:33
Chapter 34 : Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (11) 03/09/2019 00:33
Chapter 33 : Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (10) 02/09/2019 22:33
Chapter 32 : Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (9) 02/09/2019 20:33
Chapter 31 : Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (8) 02/09/2019 18:33
Chapter 30 : Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (7) 02/09/2019 16:33
Chapter 29 : Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (6) 02/09/2019 14:33
Chapter 28 : Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (5) 02/09/2019 12:33
Chapter 27 : Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (4) 02/09/2019 10:33
Chapter 26 : Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (3) 02/09/2019 08:33
Chapter 25 : Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (2) 02/09/2019 06:33
Chapter 24 : Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (1) 02/09/2019 04:33
Chapter 23 : Nữ Hoàng Thị Phi (Hết) 02/09/2019 02:33
Chapter 22 : Nữ Hoàng Thị Phi (22) 02/09/2019 00:33
Chapter 21 : Nữ Hoàng Thị Phi (21) 01/09/2019 22:33
Chapter 20 : Nữ Hoàng Thị Phi (20) 01/09/2019 20:33
Chapter 19 : Nữ Hoàng Thị Phi (19) 01/09/2019 18:33
Chapter 18 : Nữ Hoàng Thị Phi (18) 01/09/2019 16:33
Chapter 17 : Nữ Hoàng Thị Phi (17) 01/09/2019 14:33
Chapter 16 : Nữ Hoàng Thị Phi (16) 01/09/2019 12:33
Chapter 15 : Nữ Hoàng Thị Phi (15) 01/09/2019 10:33
Chapter 14 : Nữ Hoàng Thị Phi (14) 01/09/2019 08:33
Chapter 13 : Nữ Hoàng Thị Phi (13) 01/09/2019 06:33
Chapter 12 : Nữ Hoàng Thị Phi (12) 01/09/2019 04:33
Chapter 11 : Nữ Hoàng Thị Phi (11) 01/09/2019 02:33
Chapter 10 : Nữ Hoàng Thị Phi (10) 01/09/2019 00:33
Chapter 9 : Nữ Hoàng Thị Phi (9) 31/08/2019 22:33
Chapter 8 : Nữ Hoàng Thị Phi (8) 31/08/2019 20:33
Chapter 7 : Nữ Hoàng Thị Phi (7) 31/08/2019 18:33
Chapter 6 : Nữ Hoàng Thị Phi (6) 31/08/2019 16:33
Chapter 5 : Nữ Hoàng Thị Phi (5) 31/08/2019 14:33
Chapter 4 : Nữ Hoàng Thị Phi (4) 31/08/2019 12:33
Chapter 3 : Nữ Hoàng Thị Phi (3) 31/08/2019 10:33
Chapter 2 : Nữ Hoàng Thị Phi (2) 31/08/2019 08:33
Chapter 1 : Nữ Hoàng Thị Phi (1) 31/08/2019 06:33

comment

Có thể bạn thích xem

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Tán Tỉnh Boss Phản Diện - He Thong Xuyen Nhanh: Tan Tinh Boss Phan Dien

Cập nhật lúc : 13/03/2022 11:07

Tình trạng : 47 / 49 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Nhanh: Nhật Kí Sống Cùng Boss Phản Diện - Xuyen Nhanh: Nhat Ki Song Cung Boss Phan Dien

Cập nhật lúc : 18/11/2021 08:28

Tình trạng : 275 / 277 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

[Xuyên Nhanh] Boss Phản Diện Lại Hắc Hoá Sao? - [Xuyen Nhanh] Boss Phan Dien Lai Hac Hoa Sao?

Cập nhật lúc : 21/04/2022 17:34

Tình trạng : 72 / 74 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hệ Thống Kẻ Phản Diện - He Thong Ke Phan Dien

Cập nhật lúc : 11/03/2021 05:28

Tình trạng : 50 / 52 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Hệ Thống Xuyên Nhanh Theo Yêu Cầu - He Thong Xuyen Nhanh Theo Yeu Cau

Cập nhật lúc : 22/08/2020 01:41

Tình trạng : 187 / 187 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Livestream Mau Xuyên: Boss Phản Diện Là Nữ Đế - Livestream Mau Xuyen: Boss Phan Dien La Nu Đe

Cập nhật lúc : 16/09/2019 20:04

Tình trạng : 88 / 90 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Mau Xuyên Công Lược Boss Phản Diện Nam Thần - Mau Xuyen Cong Luoc Boss Phan Dien Nam Than

Cập nhật lúc : 21/03/2020 11:42

Tình trạng : 177 / 179 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Ngược, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Boss Đột Kích: Vợ Yêu Nằm Xuống, Đừng Nháo!!!! - Boss Đot Kich: Vo Yeu Nam Xuong, Đung Nhao!!!!

Cập nhật lúc : 12/08/2019 05:55

Tình trạng : 295 / 297 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Phản Diện, Cầu Buông Tha - Mau Xuyen Nghich Tap: Boss Phan Dien, Cau Buong Tha

Cập nhật lúc : 04/07/2021 00:07

Tình trạng : 40 / 42 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Nữ Cường

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Nhanh: Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level - Xuyen Nhanh: Nu Chinh Vai Phan Dien Sau Khi Max Level

Cập nhật lúc : 04/07/2022 19:28

Tình trạng : 100 / 102 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện