Hệ Thống Vạn Năng! Ta Là Vương

He Thong Van Nang! Ta La Vuong

Tác giả : Lãnh Thiên Băng

Thể loại : Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Nữ Cường, Nữ Phụ

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 08/02/2020 03:12

Tình trạng : 122 / 124 Chapter

Lượt xem: 16179

Vô tình bị một hệ thống ngốc nghếch bám vào thân, cô phải xuyên qua nhiều thế giới để có thể hoàn thành nhiệm vụ. Những câu chuyện đầy ly kỳ và không kém phần hiểm nguy xảy ra. Đa nhiệm vụ được đưa ra để cô thực hiện và đổi lấy sự bất tử... Cô sẽ làm gì để sống sót, trở thành Vương chủ đầy màu nhiệm. Kẻ không tim mới là kẻ quyền uy nhất, không bao giờ bị tình cảm trói buộc. Cho dù hủy thiên diệt địa, lên trời hay xuống âm ti thì đó cũng chỉ là một trò chơi giải trí. Đối với cô CƯỜNG GIẢ mới là bá chủ của Tam Giới... ***** " Huyết vương! Ngươi làm nhiều điều ác, hủy cả tạo vật
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 122 : Thế giới siêu nhiên 2 08/02/2020 13:12
Chapter 121 : Thế Giới Siêu Nhiên 08/02/2020 11:12
Chapter 120 : Ngoại Truyện 08/02/2020 09:12
Chapter 119 : Ngoại truyện 29/01/2020 09:11
Chapter 118 : Thế giới đêm 18 17/01/2020 08:12
Chapter 117 : Thế Giới Đêm 17 17/01/2020 06:12
Chapter 116 : Thế giới đêm 16 17/01/2020 04:12
Chapter 115 : Thế Giới Đêm 15 17/01/2020 02:12
Chapter 114 : Thế Giới Đêm 14 17/01/2020 00:12
Chapter 113 : Thế Giới Đêm 13 16/01/2020 22:12
Chapter 112 : Thế giới đêm 12 16/01/2020 20:12
Chapter 111 : Thế giới đêm 11 16/01/2020 18:12
Chapter 110 : Thế giới đêm 10 16/01/2020 16:12
Chapter 109 : Thế giới đêm 9 16/01/2020 14:12
Chapter 108 : Thế giới đêm 8 16/01/2020 12:12
Chapter 107 : Thế Giới Đêm 7 16/01/2020 10:12
Chapter 106 : Thế giới đêm 6 16/01/2020 08:12
Chapter 105 : Thế giới đêm 5 16/01/2020 06:12
Chapter 104 : Thế giới đêm 4 16/01/2020 04:12
Chapter 103 16/01/2020 02:12
Chapter 102 : Thế Giới Đêm 2 16/01/2020 00:12
Chapter 101 : Thế Giới Đêm 1 15/01/2020 22:12
Chapter 100 : Ngoại Truyện 2 15/01/2020 20:12
Chapter 99 : Ngoại Truyện 1 15/01/2020 18:12
Chapter 98 15/01/2020 16:12
Chapter 97 : Diệt Vong Thời Mạt Thế 16 15/01/2020 14:12
Chapter 96 15/01/2020 12:12
Chapter 95 : Diệt Vong Thời Mạt Thế 14 15/01/2020 10:12
Chapter 94 : Diệt Vong Thời Mạt Thế 13 15/01/2020 08:12
Chapter 93 15/01/2020 06:12
Chapter 92 15/01/2020 04:12
Chapter 91 : Diệt Vong Thời Mạt Thế 10 15/01/2020 02:12
Chapter 90 15/01/2020 00:12
Chapter 89 : Diệt Vong Thời Mạt Thế 8 14/01/2020 22:12
Chapter 88 : Diệt Vong Thời Mạt Thế 7 14/01/2020 20:12
Chapter 87 : Diệt Vong Thời Mạt Thế 6 14/01/2020 18:12
Chapter 86 : Diệt Vong Thời Mạt Thế 5 14/01/2020 16:12
Chapter 85 : Diệt Vong Thời Mạt Thế 4 14/01/2020 14:12
Chapter 84 : Diệt Vong Thời Mạt Thế 3 14/01/2020 12:12
Chapter 83 : Diệt Vong Thời Mạt Thế 2 14/01/2020 10:12
Chapter 82 : Diệt Vong Thời Mạt Thế 1 14/01/2020 08:12
Chapter 81 14/01/2020 06:12
Chapter 80 : Thế Giới Tu Tiên 25 14/01/2020 04:12
Chapter 79 14/01/2020 02:12
Chapter 78 14/01/2020 00:12
Chapter 77 : Thế Giới Tu Tiên 22 13/01/2020 22:12
Chapter 76 13/01/2020 20:12
Chapter 75 : Thế Giớ Tu Tiên 20 13/01/2020 18:12
Chapter 74 13/01/2020 16:12
Chapter 73 : Thế Giới Tu Tiên 18 13/01/2020 14:12
Chapter 72 13/01/2020 12:12
Chapter 71 : Thế Giới Tu Tiên 16 13/01/2020 10:12
Chapter 70 : Thế Giới Tu Tiên 15 13/01/2020 08:12
Chapter 69 : Thế Giới Tu Tiên 14 13/01/2020 06:12
Chapter 68 : Thế Giới Tu Tiên 13 13/01/2020 04:12
Chapter 67 13/01/2020 02:12
Chapter 66 13/01/2020 00:12
Chapter 65 : Thế Giới Tu Tiên 10 12/01/2020 22:12
Chapter 64 : Thế Giới Tu Tiên 9 12/01/2020 20:12
Chapter 63 : Thế Giới Tu Tiên 8 12/01/2020 18:12
Chapter 62 : Thế Giới Tu Tiên 7 12/01/2020 16:12
Chapter 61 : Thế Giới Tu Tiên 6 12/01/2020 14:12
Chapter 60 : Thế Giới Tu Tiên 5 12/01/2020 12:12
Chapter 59 12/01/2020 10:12
Chapter 58 : Thế Giới Tu Tiên 3 12/01/2020 08:12
Chapter 57 : Thế Giới Tu Tiên 2 12/01/2020 06:12
Chapter 56 : Thế Giới Tu Tiên 1 12/01/2020 04:12
Chapter 55 : Ngoại truyện :Tu Luyện 3 12/01/2020 02:12
Chapter 54 12/01/2020 00:12
Chapter 53 : Ngoại truyện : Tu Luyện 1 11/01/2020 22:12
Chapter 52 11/01/2020 20:12
Chapter 51 : Pa Pa...! Tránh Xa Ta Ra 19 11/01/2020 18:12
Chapter 50 11/01/2020 16:12
Chapter 49 : Pa Pa...! Tránh Xa Ta Ra 17 11/01/2020 14:12
Chapter 48 : Pa Pa...! Tránh Xa Ta Ra 16 11/01/2020 12:12
Chapter 47 : Pa Pa...! Tránh Xa Ta Ra 15 11/01/2020 10:12
Chapter 46 : Pa Pa...! Tránh Xa Ta Ra 14 11/01/2020 08:12
Chapter 45 11/01/2020 06:12
Chapter 44 11/01/2020 04:12
Chapter 43 : Pa Pa...! Tránh Xa Ta Ra 11 11/01/2020 02:12
Chapter 42 : Pa Pa...! Tránh Xa Ta Ra 10 11/01/2020 00:12
Chapter 41 : Pa Pa...! Tránh Xa Ta Ra 9 10/01/2020 22:12
Chapter 40 : Pa Pa...! Tránh Xa Ta Ra 8 10/01/2020 20:12
Chapter 39 : Pa Pa...! Tránh Xa Ta Ra 7 10/01/2020 18:12
Chapter 38 : Pa Pa...! Tránh Xa Ta Ra 6 10/01/2020 16:12
Chapter 37 : Pa Pa...! Tránh Xa Ta Ra 5 10/01/2020 14:12
Chapter 36 : Pa Pa...! Tránh Xa Ta Ra 4 10/01/2020 12:12
Chapter 35 : Pa pa...! Tránh Xa Ta Ra 3 10/01/2020 10:12
Chapter 34 : Pa Pa...! Tránh Xa Ta Ra 2 10/01/2020 08:12
Chapter 33 : Pa Pa...! Tránh Xa Ta Ra 1 10/01/2020 06:12
Chapter 32 : Ngoại Truyện 10/01/2020 04:12
Chapter 31 10/01/2020 02:12
Chapter 30 : Độc Đế Ma Tôn! Khuynh Thế Thiên Hạ 19 10/01/2020 00:12
Chapter 29 09/01/2020 22:12
Chapter 28 : Độc Đế Ma Tôn! Khuynh Thế Thiên Hạ 17 09/01/2020 20:12
Chapter 27 : Độc Đế Ma Tôn! Khuynh Thế Thiên Hạ 16 09/01/2020 18:12
Chapter 26 : Độc Đế Ma Tôn! Khuynh Thế Thiên Hạ 15 09/01/2020 16:12
Chapter 25 09/01/2020 14:12
Chapter 24 09/01/2020 12:12
Chapter 23 : Độc Đế Ma Tôn! Khuynh Thế Thiên Hạ 12 09/01/2020 10:12
Chapter 22 : Độc Đế Ma Tôn! Khuynh Thế Thiên Hạ 11 09/01/2020 08:12
Chapter 21 : Độc Đế Ma Tôn! Khuynh Thế Thiên Hạ 10 09/01/2020 06:12
Chapter 20 : Độc Đế Ma Tôn! Khuynh Thế Thiên Hạ 9 09/01/2020 04:12
Chapter 19 : Độc Đế Ma Tôn! Khuynh Thế Thiên Hạ 8 09/01/2020 02:12
Chapter 18 : Độc Đế Ma Tôn! Khuynh Thế Thiên Hạ 7 09/01/2020 00:12
Chapter 17 : Độc Đế Ma Tôn! Khuynh Thế Thiên Hạ 6 08/01/2020 22:12
Chapter 16 : Độc Đế Ma Tôn! Khuynh Thế Thiên Hạ 5 08/01/2020 20:12
Chapter 15 : Độc Đế Ma Tôn! Khuynh Thế Thiên Hạ 4 08/01/2020 18:12
Chapter 14 : Độ Đế Ma Tôn! Khuynh Thế Thiên Hạ 3 08/01/2020 16:12
Chapter 13 : Độc Đế Ma Tôn! Khuynh Thế Thiên Hạ 2 08/01/2020 14:12
Chapter 12 : Độc Đế Ma Tôn! Khuynh Thế Thiên Hạ 1 08/01/2020 12:12
Chapter 11 08/01/2020 10:12
Chapter 10 08/01/2020 08:12
Chapter 9 : Thiên Kim Danh Môn 8 08/01/2020 06:12
Chapter 8 : Thiên Kim Danh Môn 7 08/01/2020 04:12
Chapter 7 : Thiên Kim Danh Môn 6 08/01/2020 02:12
Chapter 6 08/01/2020 00:12
Chapter 5 07/01/2020 22:12
Chapter 4 : Thiên Kim Danh Môn 3 07/01/2020 20:12
Chapter 3 : Thiên Kim Danh Môn 2 07/01/2020 18:12
Chapter 2 : Thiên Kim Danh Môn 1 07/01/2020 16:12
Chapter 1 : Hệ thống 07/01/2020 14:12

comment

Có thể bạn thích xem

Hệ Thống Vạn Năng - He Thong Van Nang

Cập nhật lúc : 01/09/2019 15:45

Tình trạng : 22 / 24 Chapter

Thể loại: Võng Du, Dị Giới, Quân Sự, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hệ Thống Là Ta Nam Tiếu - He Thong La Ta Nam Tieu

Cập nhật lúc : 29/04/2018 06:01

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Si Nhi, Nàng Là Vương Phi Của Ta - Si Nhi, Nang La Vuong Phi Cua Ta

Cập nhật lúc : 25/08/2018 06:00

Tình trạng : 8 / 10 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Hệ Thống Toàn Năng Hóa - He Thong Toan Nang Hoa

Cập nhật lúc : 30/10/2019 08:56

Tình trạng : 106 / 108 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Phong Vân Hệ Thống - Phong Van He Thong

Cập nhật lúc : 05/12/2021 21:58

Tình trạng : 63 / 65 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Xuyên Không, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng - He Thong Tu Luyen Toan Nang

Cập nhật lúc : 10/01/2020 17:59

Tình trạng : 1190 / 1190 Chapter

Thể loại: Khoa Huyễn, Võng Du, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Hệ Thống Thăng Cấp Toàn Năng - He Thong Thang Cap Toan Nang

Cập nhật lúc : 15/10/2019 00:22

Tình trạng : 79 / 81 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, Võng Du, Huyền Huyễn, Quân Sự, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chung Cực Toàn Năng Hệ Thống - Chung Cuc Toan Nang He Thong

Cập nhật lúc : 22/09/2019 15:34

Tình trạng : 104 / 106 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn, Sắc, Adult - Người lớn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Dù Nàng Tàn Nhẫn Ta Vẫn Cứ Yêu Nàng - Du Nang Tan Nhan Ta Van Cu Yeu Nang

Cập nhật lúc : 29/07/2019 02:33

Tình trạng : 1 / 1 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Đoản Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hệ Thống Toàn Năng Tại Dị Giới - He Thong Toan Nang Tai Di Gioi

Cập nhật lúc : 17/11/2019 12:41

Tình trạng : 18 / 20 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hệ Thống Siêu Cấp Toàn Năng Hóa - He Thong Sieu Cap Toan Nang Hoa

Cập nhật lúc : 22/03/2021 13:59

Tình trạng : 100 / 102 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.184

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 18/08/2022 21:41

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.608

Đọc truyện

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 18/08/2022 23:42

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.462

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 18/08/2022 17:42

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.446

Đọc truyện

Thế Giới Hoàn Mỹ - The Gioi Hoan My

Cập nhật lúc : 18/08/2022 19:42

Tình trạng : 2015 / 2015 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.337

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 18/08/2022 21:42

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.231

Đọc truyện

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) - Co Vo Ngot Ngao Co Chut Bat Luong (Vo Moi Bat Luong Co Chut Ngot)

Cập nhật lúc : 18/08/2022 13:42

Tình trạng : 2464 / 2464 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.347

Đọc truyện