Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần

He Thong Che Tao Nu Than

Tác giả : Đang cập nhật

Thể loại : Comedy - Hài Hước, Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Supernatural - Siêu Nhiên, Màu, Xuyên Không

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 23/04/2020 01:31

Tình trạng : 286 / 288 Chapter

Lượt xem: 16179

Nữ chính tự sát rồi xuyên việt vào trong trò chơi tình cảm có vô số mỹ nam.
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 286 26/04/2020 18:10
Chapter 285 20/04/2020 22:10
Chapter 284 16/04/2020 18:10
Chapter 283 12/04/2020 18:10
Chapter 282 08/04/2020 18:10
Chapter 281 01/04/2020 22:10
Chapter 280 27/03/2020 09:10
Chapter 279 22/03/2020 22:10
Chapter 278 22/03/2020 20:10
Chapter 277 12/03/2020 12:10
Chapter 276 10/03/2020 22:10
Chapter 275 06/03/2020 16:10
Chapter 274 06/03/2020 14:10
Chapter 273 03/03/2020 22:10
Chapter 272 03/03/2020 20:10
Chapter 271 03/03/2020 18:10
Chapter 270 03/03/2020 16:10
Chapter 269 28/02/2020 06:10
Chapter 268 28/02/2020 04:10
Chapter 267 25/02/2020 09:10
Chapter 266 24/02/2020 12:10
Chapter 265 24/02/2020 10:10
Chapter 264 23/02/2020 12:10
Chapter 263 22/02/2020 22:10
Chapter 262 22/02/2020 20:10
Chapter 261 22/02/2020 18:10
Chapter 260 18/02/2020 18:10
Chapter 259 18/02/2020 16:10
Chapter 258 18/02/2020 14:10
Chapter 257 18/02/2020 12:10
Chapter 256 18/02/2020 10:10
Chapter 255 18/02/2020 08:10
Chapter 254 18/02/2020 06:10
Chapter 253 18/02/2020 16:10
Chapter 252 18/02/2020 14:10
Chapter 251 18/02/2020 12:10
Chapter 250 15/02/2020 22:10
Chapter 249 15/02/2020 20:10
Chapter 248 10/02/2020 18:10
Chapter 247 10/02/2020 09:10
Chapter 246 07/02/2020 06:10
Chapter 245 05/02/2020 16:10
Chapter 244 04/02/2020 12:10
Chapter 243 02/02/2020 16:10
Chapter 242 31/01/2020 16:10
Chapter 241 30/01/2020 18:10
Chapter 240 30/01/2020 12:10
Chapter 239 29/01/2020 12:10
Chapter 238 27/01/2020 12:10
Chapter 236 24/01/2020 14:10
Chapter 235 24/01/2020 12:10
Chapter 234 24/01/2020 10:10
Chapter 233 24/01/2020 08:10
Chapter 232 24/01/2020 06:10
Chapter 231 24/01/2020 04:10
Chapter 230 24/01/2020 02:10
Chapter 229 24/01/2020 00:10
Chapter 228 23/01/2020 22:10
Chapter 227 23/01/2020 20:10
Chapter 226 23/01/2020 18:10
Chapter 225 23/01/2020 16:10
Chapter 224 23/01/2020 14:10
Chapter 223 23/01/2020 12:10
Chapter 222 23/01/2020 10:10
Chapter 221 24/01/2020 18:10
Chapter 217 24/01/2020 16:10
Chapter 220 23/01/2020 08:10
Chapter 216 24/01/2020 14:10
Chapter 219 23/01/2020 08:10
Chapter 215 24/01/2020 12:10
Chapter 218 23/01/2020 09:10
Chapter 214 24/01/2020 10:10
Chapter 213 24/01/2020 08:10
Chapter 212 24/01/2020 06:10
Chapter 211 24/01/2020 04:10
Chapter 210 24/01/2020 02:10
Chapter 209 24/01/2020 00:10
Chapter 208 23/01/2020 22:10
Chapter 207 23/01/2020 20:10
Chapter 206 23/01/2020 20:10
Chapter 205 23/01/2020 18:10
Chapter 204 23/01/2020 18:10
Chapter 203 23/01/2020 14:10
Chapter 202 23/01/2020 12:10
Chapter 201 21/01/2020 20:10
Chapter 200 21/01/2020 18:10
Chapter 199 21/01/2020 16:10
Chapter 198 21/01/2020 14:10
Chapter 197 21/01/2020 12:10
Chapter 196 21/01/2020 11:10
Chapter 195 21/01/2020 08:10
Chapter 194 20/01/2020 20:10
Chapter 193 19/01/2020 18:10
Chapter 192 19/01/2020 16:10
Chapter 191 19/01/2020 14:10
Chapter 190 19/01/2020 14:10
Chapter 189 19/01/2020 12:10
Chapter 188 19/01/2020 10:10
Chapter 187 19/01/2020 11:10
Chapter 186 19/01/2020 09:10
Chapter 185 17/01/2020 12:55
Chapter 184 17/01/2020 10:55
Chapter 183 17/01/2020 08:55
Chapter 182 17/01/2020 06:55
Chapter 181 17/01/2020 04:55
Chapter 180 17/01/2020 02:55
Chapter 179 17/01/2020 00:55
Chapter 178 16/01/2020 22:55
Chapter 177 16/01/2020 20:55
Chapter 176 16/01/2020 18:55
Chapter 175 16/01/2020 16:55
Chapter 174 16/01/2020 14:55
Chapter 173 16/01/2020 12:55
Chapter 172 16/01/2020 10:55
Chapter 171 16/01/2020 08:55
Chapter 170 16/01/2020 06:55
Chapter 169 16/01/2020 04:55
Chapter 168 16/01/2020 02:55
Chapter 167 16/01/2020 00:55
Chapter 166 15/01/2020 22:55
Chapter 165 12/08/2019 00:00
Chapter 164 12/07/2019 00:00
Chapter 163 12/04/2019 00:00
Chapter 162 12/02/2019 00:00
Chapter 161 12/01/2019 00:00
Chapter 160 15/01/2020 10:55
Chapter 159 15/01/2020 08:55
Chapter 158 15/01/2020 06:55
Chapter 157 15/01/2020 04:55
Chapter 156 15/01/2020 02:55
Chapter 155 15/01/2020 00:55
Chapter 154 14/01/2020 22:55
Chapter 153 14/01/2020 20:55
Chapter 152 11/12/2019 00:00
Chapter 151 11/11/2019 00:00
Chapter 150 11/09/2019 00:00
Chapter 149 11/08/2019 00:00
Chapter 148 11/06/2019 00:00
Chapter 147 14/01/2020 08:55
Chapter 146 14/01/2020 06:55
Chapter 145 14/01/2020 04:55
Chapter 143 : -144 14/01/2020 02:55
Chapter 142 14/01/2020 00:55
Chapter 141 13/01/2020 22:55
Chapter 140 13/01/2020 20:55
Chapter 139 13/01/2020 18:55
Chapter 138 10/12/2019 00:00
Chapter 137 10/10/2019 00:00
Chapter 136 10/08/2019 00:00
Chapter 135 10/07/2019 00:00
Chapter 134 10/06/2019 00:00
Chapter 133 10/05/2019 00:00
Chapter 132 10/04/2019 00:00
Chapter 131 10/02/2019 00:00
Chapter 130 13/01/2020 00:55
Chapter 129 12/01/2020 22:55
Chapter 128 12/01/2020 20:55
Chapter 127 12/01/2020 18:55
Chapter 126 12/01/2020 16:55
Chapter 125 12/01/2020 14:55
Chapter 124 12/01/2020 12:55
Chapter 123 12/01/2020 10:55
Chapter 122 12/01/2020 08:55
Chapter 121 12/01/2020 06:55
Chapter 120 09/12/2019 00:00
Chapter 119 09/10/2019 00:00
Chapter 118 09/08/2019 00:00
Chapter 117 09/07/2019 00:00
Chapter 116 09/05/2019 00:00
Chapter 115 09/03/2019 00:00
Chapter 114 09/01/2019 00:00
Chapter 113 11/01/2020 14:55
Chapter 112 11/01/2020 12:55
Chapter 111 11/01/2020 10:55
Chapter 110 11/01/2020 08:55
Chapter 109 11/01/2020 06:55
Chapter 108 11/01/2020 04:55
Chapter 107 08/09/2019 00:00
Chapter 106 08/05/2019 00:00
Chapter 105 08/02/2019 00:00
Chapter 104 10/01/2020 20:55
Chapter 103 10/01/2020 18:55
Chapter 102 10/01/2020 16:55
Chapter 101 02/12/2019 00:00
Chapter 100 02/06/2019 00:00
Chapter 99 02/04/2019 00:00
Chapter 98 10/01/2020 08:55
Chapter 97 10/01/2020 06:55
Chapter 96 10/01/2020 04:55
Chapter 95 10/01/2020 02:55
Chapter 94 10/01/2020 00:55
Chapter 93 01/09/2019 00:00
Chapter 92 01/07/2019 00:00
Chapter 91 01/02/2019 00:00
Chapter 90 09/01/2020 16:55
Chapter 89 09/01/2020 14:55
Chapter 88 09/01/2020 12:55
Chapter 87 09/01/2020 10:55
Chapter 86 12/05/2018 00:00
Chapter 85 12/02/2018 00:00
Chapter 84 09/01/2020 04:55
Chapter 83 09/01/2020 02:55
Chapter 82 09/01/2020 00:55
Chapter 81 08/01/2020 22:55
Chapter 80 08/01/2020 20:55
Chapter 79 08/01/2020 18:55
Chapter 78 08/01/2020 16:55
Chapter 77 10/01/2018 00:00
Chapter 76 08/01/2020 12:55
Chapter 75 08/01/2020 10:55
Chapter 74 09/11/2018 00:00
Chapter 73 09/07/2018 00:00
Chapter 72 09/01/2018 00:00
Chapter 71 08/01/2020 02:55
Chapter 70 08/01/2020 00:55
Chapter 69 07/01/2020 22:55
Chapter 68 07/01/2020 20:55
Chapter 67 07/01/2020 18:55
Chapter 66 07/01/2020 16:55
Chapter 65 07/01/2020 14:55
Chapter 64 07/01/2020 12:55
Chapter 63 07/01/2020 10:55
Chapter 62 07/01/2020 08:55
Chapter 61 08/10/2018 00:00
Chapter 60 08/04/2018 00:00
Chapter 59 08/02/2018 00:00
Chapter 58 07/01/2020 00:55
Chapter 57 06/01/2020 22:55
Chapter 56 06/01/2020 20:55
Chapter 55 06/01/2020 18:55
Chapter 54 06/01/2020 16:55
Chapter 53 07/10/2018 00:00
Chapter 52 07/09/2018 00:00
Chapter 51 07/01/2018 00:00
Chapter 50 06/01/2020 08:55
Chapter 49 06/01/2020 06:55
Chapter 48 06/01/2020 04:55
Chapter 47 06/01/2020 02:55
Chapter 46 06/01/2020 00:55
Chapter 45 05/01/2020 22:55
Chapter 44 05/01/2020 20:55
Chapter 43 05/01/2020 18:55
Chapter 42 05/01/2020 16:55
Chapter 41 05/01/2020 14:55
Chapter 40 06/04/2018 00:00
Chapter 39 06/01/2018 00:00
Chapter 38 05/01/2020 08:55
Chapter 37 05/01/2020 06:55
Chapter 36 05/01/2020 04:55
Chapter 35 05/11/2018 00:00
Chapter 34 05/10/2018 00:00
Chapter 33 05/08/2018 00:00
Chapter 32 05/06/2018 00:00
Chapter 31 04/01/2020 18:55
Chapter 30 04/01/2020 16:55
Chapter 29 04/01/2020 14:55
Chapter 28 04/01/2020 12:55
Chapter 27 04/01/2020 10:55
Chapter 26 04/01/2020 08:55
Chapter 25 04/01/2020 06:55
Chapter 24 04/01/2020 04:55
Chapter 23 04/01/2020 02:55
Chapter 22 02/12/2018 00:00
Chapter 21 02/11/2018 00:00
Chapter 20 02/09/2018 00:00
Chapter 19 03/01/2020 18:55
Chapter 18 03/01/2020 16:55
Chapter 17 01/10/2018 00:00
Chapter 16 01/09/2018 00:00
Chapter 15 01/07/2018 00:00
Chapter 14.2 01/02/2018 00:00
Chapter 14 12/05/2017 00:00
Chapter 13 03/01/2020 04:55
Chapter 12 11/08/2017 00:00
Chapter 11 08/04/2017 00:00
Chapter 10 08/03/2017 00:00
Chapter 9 02/01/2020 20:55
Chapter 8 07/09/2017 00:00
Chapter 7 07/03/2017 00:00
Chapter 6 07/02/2017 00:00
Chapter 5 02/01/2020 12:55
Chapter 4 02/01/2020 10:55
Chapter 3 02/01/2020 08:55
Chapter 2 02/01/2020 06:55
Chapter 1 02/01/2020 04:55

comment

Có thể bạn thích xem

Trọng Sinh Nữ Vương Chế Tạo Thương - Trong Sinh Nu Vuong Che Tao Thuong

Cập nhật lúc : 30/05/2022 21:58

Tình trạng : 50 / 52 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần - Noblesse Che Tao Con Roi Than

Cập nhật lúc : 24/04/2020 19:41

Tình trạng : 238 / 240 Chapter

Thể loại: Khoa Huyễn, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh, Phương Tây

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Kiến Tạo Thế Gia Hệ Thống - Kien Tao The Gia He Thong

Cập nhật lúc : 14/10/2019 21:23

Tình trạng : 39 / 41 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hệ Thống Chi Tao Khí Thẳng Nam - He Thong Chi Tao Khi Thang Nam

Cập nhật lúc : 17/02/2020 13:11

Tình trạng : 4 / 6 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Sắc, Adult - Người lớn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nữ Tiến Sĩ Điên Cuồng: Chế Tạo Người Máy Dục Niệm Nô - Nu Tien Si Đien Cuong: Che Tao Nguoi May Duc Niem No

Cập nhật lúc : 31/12/2018 16:13

Tình trạng : 60 / 62 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hệ Thống Nữ Phụ - He Thong Nu Phu

Cập nhật lúc : 01/12/2019 14:34

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hệ Thống Thần Nhân - He Thong Than Nhan

Cập nhật lúc : 18/09/2019 21:34

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Khoa Huyễn, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Teen

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Phán Thần Hệ Thống - Phan Than He Thong

Cập nhật lúc : 25/03/2019 15:45

Tình trạng : 380 / 382 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Hệ Thống Dưỡng Thành Nữ Chủ - He Thong Duong Thanh Nu Chu

Cập nhật lúc : 17/07/2019 01:55

Tình trạng : 86 / 86 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Mạt Thế, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hệ Thống Của Tôi Là Nữ - He Thong Cua Toi La Nu

Cập nhật lúc : 20/07/2020 07:13

Tình trạng : 15 / 17 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Sắc, Adult - Người lớn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế - He Thong Livestream Cua Nu Đe

Cập nhật lúc : 14/12/2019 13:56

Tình trạng : 1208 / 1210 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Dị Năng, Cung Đấu, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Thần Tiên Đạo Hệ Thống - Than Tien Đao He Thong

Cập nhật lúc : 29/08/2018 15:34

Tình trạng : 347 / 349 Chapter

Thể loại: Khoa Huyễn, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Dị Năng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 26/06/2022 17:41

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.595

Đọc truyện

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 26/06/2022 23:42

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.412

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 26/06/2022 15:42

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.442

Đọc truyện

Thế Giới Hoàn Mỹ - The Gioi Hoan My

Cập nhật lúc : 26/06/2022 19:42

Tình trạng : 2015 / 2015 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.325

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 26/06/2022 21:42

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.229

Đọc truyện

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) - Co Vo Ngot Ngao Co Chut Bat Luong (Vo Moi Bat Luong Co Chut Ngot)

Cập nhật lúc : 26/06/2022 13:42

Tình trạng : 2464 / 2464 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.346

Đọc truyện