Hậu Duệ Kiếm Thần

Hau Due Kiem Than

Tác giả : Thanh Phong

Thể loại : Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 26/03/2023 19:02

Tình trạng : 682 / 684 Chapter

Lượt xem: 16313

Tác giả: Thanh Phong Thể loại: Ngôn tình, Kiếm hiệp, Tiên hiệp, Huyền Huyễn Giới thiệu: Bị mất tu vi, Diệp Quân chủ động tới tìm gia tộc xin từ bỏ chức Thế tử, đồng thời xin hủy hôn ước với tiểu thư nhà họ Nạp Lan. Điều gì tiếp theo sẽ ra với hắn - hậu duệ của Kiếm thần?
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 682 27/03/2023 09:32
Chapter 681 27/03/2023 07:32
Chapter 680 27/03/2023 05:32
Chapter 679 27/03/2023 03:32
Chapter 678 27/03/2023 01:32
Chapter 677 26/03/2023 23:32
Chapter 676 26/03/2023 21:32
Chapter 675 26/03/2023 19:32
Chapter 674 26/03/2023 17:32
Chapter 673 26/03/2023 15:32
Chapter 672 26/03/2023 13:32
Chapter 671 26/03/2023 11:32
Chapter 670 26/03/2023 09:32
Chapter 669 26/03/2023 07:32
Chapter 668 26/03/2023 05:32
Chapter 667 26/03/2023 03:32
Chapter 666 26/03/2023 01:32
Chapter 665 25/03/2023 23:32
Chapter 664 25/03/2023 21:32
Chapter 663 25/03/2023 19:32
Chapter 662 25/03/2023 17:32
Chapter 661 25/03/2023 15:32
Chapter 660 25/03/2023 13:32
Chapter 659 25/03/2023 11:32
Chapter 658 25/03/2023 09:32
Chapter 657 25/03/2023 07:32
Chapter 656 25/03/2023 05:32
Chapter 655 25/03/2023 03:32
Chapter 654 25/03/2023 01:32
Chapter 653 24/03/2023 23:32
Chapter 652 21/03/2023 19:36
Chapter 651 21/03/2023 17:36
Chapter 650 21/03/2023 15:36
Chapter 649 21/03/2023 13:36
Chapter 648 21/03/2023 11:36
Chapter 647 21/03/2023 09:36
Chapter 646 21/03/2023 07:36
Chapter 645 21/03/2023 05:36
Chapter 644 21/03/2023 03:36
Chapter 643 21/03/2023 01:36
Chapter 642 20/03/2023 23:36
Chapter 641 20/03/2023 21:36
Chapter 640 20/03/2023 19:36
Chapter 639 20/03/2023 17:36
Chapter 638 20/03/2023 15:36
Chapter 637 20/03/2023 13:36
Chapter 636 20/03/2023 11:36
Chapter 635 20/03/2023 09:36
Chapter 634 20/03/2023 07:36
Chapter 633 20/03/2023 05:36
Chapter 632 20/03/2023 03:36
Chapter 631 20/03/2023 01:36
Chapter 630 17/03/2023 09:28
Chapter 629 17/03/2023 07:28
Chapter 628 17/03/2023 05:28
Chapter 627 17/03/2023 03:28
Chapter 626 17/03/2023 01:28
Chapter 625 16/03/2023 23:28
Chapter 624 16/03/2023 21:28
Chapter 623 16/03/2023 19:28
Chapter 621 -622 16/03/2023 17:28
Chapter 620 16/03/2023 15:28
Chapter 619 16/03/2023 13:28
Chapter 618 16/03/2023 11:28
Chapter 617 16/03/2023 09:28
Chapter 616 16/03/2023 07:28
Chapter 615 16/03/2023 05:28
Chapter 614 16/03/2023 03:28
Chapter 613 16/03/2023 01:28
Chapter 612 15/03/2023 23:28
Chapter 611 15/03/2023 21:28
Chapter 610 15/03/2023 19:28
Chapter 609 15/03/2023 17:28
Chapter 608 13/03/2023 06:29
Chapter 607 13/03/2023 04:29
Chapter 606 13/03/2023 02:29
Chapter 605 13/03/2023 00:29
Chapter 604 12/03/2023 22:29
Chapter 603 12/03/2023 20:29
Chapter 602 12/03/2023 18:29
Chapter 601 12/03/2023 16:29
Chapter 600 12/03/2023 14:29
Chapter 599 12/03/2023 12:29
Chapter 598 12/03/2023 10:29
Chapter 597 12/03/2023 08:29
Chapter 596 12/03/2023 06:29
Chapter 595 12/03/2023 04:29
Chapter 594 12/03/2023 02:29
Chapter 593 12/03/2023 00:29
Chapter 592 11/03/2023 22:29
Chapter 591 11/03/2023 20:29
Chapter 590 11/03/2023 18:29
Chapter 589 11/03/2023 16:29
Chapter 588 11/03/2023 14:29
Chapter 587 11/03/2023 12:29
Chapter 586 11/03/2023 10:29
Chapter 585 11/03/2023 08:29
Chapter 584 11/03/2023 06:29
Chapter 583 11/03/2023 04:29
Chapter 582 11/03/2023 02:29
Chapter 581 11/03/2023 00:29
Chapter 580 10/03/2023 22:29
Chapter 579 10/03/2023 20:29
Chapter 578 10/03/2023 18:29
Chapter 577 08/03/2023 06:30
Chapter 576 08/03/2023 04:30
Chapter 575 08/03/2023 02:30
Chapter 574 08/03/2023 00:30
Chapter 573 07/03/2023 22:30
Chapter 572 07/03/2023 20:30
Chapter 571 07/03/2023 18:30
Chapter 570 07/03/2023 16:30
Chapter 569 07/03/2023 14:30
Chapter 568 07/03/2023 12:30
Chapter 567 07/03/2023 10:30
Chapter 566 07/03/2023 08:30
Chapter 565 07/03/2023 06:30
Chapter 564 07/03/2023 04:30
Chapter 563 07/03/2023 02:30
Chapter 562 07/03/2023 00:30
Chapter 561 06/03/2023 22:30
Chapter 560 06/03/2023 20:30
Chapter 559 06/03/2023 18:30
Chapter 558 06/03/2023 16:30
Chapter 557 06/03/2023 14:30
Chapter 556 06/03/2023 12:30
Chapter 555 06/03/2023 10:30
Chapter 554 06/03/2023 08:30
Chapter 553 06/03/2023 06:30
Chapter 552 06/03/2023 04:30
Chapter 551 06/03/2023 02:30
Chapter 550 06/03/2023 00:30
Chapter 549 05/03/2023 22:30
Chapter 548 05/03/2023 20:30
Chapter 547 05/03/2023 18:30
Chapter 546 05/03/2023 16:30
Chapter 545 05/03/2023 14:30
Chapter 544 05/03/2023 12:30
Chapter 543 05/03/2023 10:30
Chapter 542 05/03/2023 08:30
Chapter 541 05/03/2023 06:30
Chapter 540 03/03/2023 06:28
Chapter 539 03/03/2023 04:28
Chapter 538 03/03/2023 02:28
Chapter 537 03/03/2023 00:28
Chapter 536 02/03/2023 22:28
Chapter 535 02/03/2023 20:28
Chapter 534 02/03/2023 18:28
Chapter 533 02/03/2023 16:28
Chapter 532 02/03/2023 14:28
Chapter 531 02/03/2023 12:28
Chapter 530 02/03/2023 10:28
Chapter 529 02/03/2023 08:28
Chapter 528 02/03/2023 06:28
Chapter 527 02/03/2023 04:28
Chapter 526 02/03/2023 02:28
Chapter 525 02/03/2023 00:28
Chapter 524 01/03/2023 22:28
Chapter 523 01/03/2023 20:28
Chapter 522 01/03/2023 18:28
Chapter 521 01/03/2023 16:28
Chapter 520 01/03/2023 14:28
Chapter 519 01/03/2023 12:28
Chapter 518 01/03/2023 10:28
Chapter 517 01/03/2023 08:28
Chapter 516 01/03/2023 06:28
Chapter 515 01/03/2023 04:28
Chapter 514 01/03/2023 02:28
Chapter 513 01/03/2023 00:28
Chapter 512 28/02/2023 22:28
Chapter 511 28/02/2023 20:28
Chapter 510 28/02/2023 18:28
Chapter 509 28/02/2023 16:28
Chapter 508 28/02/2023 14:28
Chapter 507 28/02/2023 12:28
Chapter 506 28/02/2023 10:28
Chapter 505 28/02/2023 08:28
Chapter 504 28/02/2023 06:28
Chapter 503 28/02/2023 04:28
Chapter 502 28/02/2023 02:28
Chapter 501 28/02/2023 00:28
Chapter 500 26/02/2023 13:36
Chapter 499 26/02/2023 11:36
Chapter 498 26/02/2023 09:36
Chapter 497 26/02/2023 07:36
Chapter 496 26/02/2023 05:36
Chapter 495 26/02/2023 03:36
Chapter 494 26/02/2023 01:36
Chapter 493 25/02/2023 23:36
Chapter 492 25/02/2023 21:36
Chapter 491 25/02/2023 19:36
Chapter 490 25/02/2023 17:36
Chapter 489 25/02/2023 15:36
Chapter 488 25/02/2023 13:36
Chapter 487 25/02/2023 11:36
Chapter 486 25/02/2023 09:36
Chapter 485 25/02/2023 07:36
Chapter 484 25/02/2023 05:36
Chapter 483 25/02/2023 03:36
Chapter 482 25/02/2023 01:36
Chapter 481 24/02/2023 23:36
Chapter 480 24/02/2023 09:29
Chapter 479 24/02/2023 07:29
Chapter 478 24/02/2023 05:29
Chapter 477 24/02/2023 03:29
Chapter 476 24/02/2023 01:29
Chapter 475 23/02/2023 23:29
Chapter 474 23/02/2023 21:29
Chapter 473 23/02/2023 19:29
Chapter 472 23/02/2023 17:29
Chapter 471 23/02/2023 15:29
Chapter 470 23/02/2023 13:29
Chapter 469 23/02/2023 11:29
Chapter 468 23/02/2023 09:29
Chapter 467 23/02/2023 07:29
Chapter 466 23/02/2023 05:29
Chapter 465 23/02/2023 03:29
Chapter 464 23/02/2023 01:29
Chapter 463 22/02/2023 23:29
Chapter 462 22/02/2023 21:29
Chapter 461 22/02/2023 19:29
Chapter 460 22/02/2023 17:29
Chapter 459 22/02/2023 15:29
Chapter 458 22/02/2023 13:29
Chapter 457 22/02/2023 11:29
Chapter 456 22/02/2023 09:29
Chapter 455 22/02/2023 07:29
Chapter 454 22/02/2023 05:29
Chapter 453 22/02/2023 03:29
Chapter 452 22/02/2023 01:29
Chapter 451 21/02/2023 23:29
Chapter 450 21/02/2023 21:29
Chapter 449 21/02/2023 19:29
Chapter 448 21/02/2023 17:29
Chapter 447 21/02/2023 15:29
Chapter 446 21/02/2023 13:29
Chapter 445 21/02/2023 11:29
Chapter 444 21/02/2023 09:29
Chapter 443 21/02/2023 07:29
Chapter 442 21/02/2023 05:29
Chapter 441 21/02/2023 03:29
Chapter 440 21/02/2023 01:29
Chapter 439 20/02/2023 23:29
Chapter 438 20/02/2023 21:29
Chapter 437 20/02/2023 19:29
Chapter 436 20/02/2023 17:29
Chapter 435 20/02/2023 15:29
Chapter 434 20/02/2023 13:29
Chapter 433 20/02/2023 11:29
Chapter 432 20/02/2023 09:29
Chapter 431 20/02/2023 07:29
Chapter 430 19/02/2023 19:35
Chapter 429 19/02/2023 17:35
Chapter 428 19/02/2023 15:35
Chapter 427 19/02/2023 13:35
Chapter 426 19/02/2023 11:35
Chapter 425 19/02/2023 09:35
Chapter 424 19/02/2023 07:35
Chapter 423 19/02/2023 05:35
Chapter 422 19/02/2023 03:35
Chapter 421 19/02/2023 01:35
Chapter 420 18/02/2023 23:35
Chapter 419 18/02/2023 21:35
Chapter 418 18/02/2023 19:35
Chapter 417 18/02/2023 17:35
Chapter 416 18/02/2023 15:35
Chapter 415 18/02/2023 13:35
Chapter 414 18/02/2023 11:35
Chapter 413 18/02/2023 09:35
Chapter 412 18/02/2023 07:35
Chapter 411 18/02/2023 05:35
Chapter 410 18/02/2023 03:35
Chapter 409 18/02/2023 01:35
Chapter 408 17/02/2023 23:35
Chapter 407 17/02/2023 21:35
Chapter 406 17/02/2023 19:35
Chapter 405 17/02/2023 17:35
Chapter 404 17/02/2023 15:35
Chapter 403 17/02/2023 13:35
Chapter 402 17/02/2023 11:35
Chapter 401 17/02/2023 09:35
Chapter 400 17/02/2023 07:35
Chapter 399 17/02/2023 05:35
Chapter 398 17/02/2023 03:35
Chapter 397 17/02/2023 01:35
Chapter 396 16/02/2023 23:35
Chapter 395 16/02/2023 21:35
Chapter 394 16/02/2023 19:35
Chapter 393 16/02/2023 17:35
Chapter 392 16/02/2023 15:35
Chapter 391 16/02/2023 13:35
Chapter 390 15/02/2023 09:29
Chapter 389 15/02/2023 07:29
Chapter 388 15/02/2023 05:29
Chapter 387 15/02/2023 03:29
Chapter 386 15/02/2023 01:29
Chapter 385 14/02/2023 23:29
Chapter 384 14/02/2023 21:29
Chapter 383 14/02/2023 19:29
Chapter 382 14/02/2023 17:29
Chapter 381 14/02/2023 15:29
Chapter 380 14/02/2023 13:29
Chapter 379 14/02/2023 11:29
Chapter 378 14/02/2023 09:29
Chapter 377 14/02/2023 07:29
Chapter 376 14/02/2023 05:29
Chapter 375 14/02/2023 03:29
Chapter 374 14/02/2023 01:29
Chapter 373 13/02/2023 23:29
Chapter 372 13/02/2023 21:29
Chapter 371 13/02/2023 19:29
Chapter 370 13/02/2023 09:30
Chapter 369 13/02/2023 07:30
Chapter 368 13/02/2023 05:30
Chapter 367 13/02/2023 03:30
Chapter 366 13/02/2023 01:30
Chapter 365 12/02/2023 23:30
Chapter 364 12/02/2023 21:30
Chapter 363 12/02/2023 19:30
Chapter 362 12/02/2023 17:30
Chapter 361 12/02/2023 15:30
Chapter 360 12/02/2023 13:30
Chapter 359 12/02/2023 11:30
Chapter 358 12/02/2023 09:30
Chapter 357 12/02/2023 07:30
Chapter 356 12/02/2023 05:30
Chapter 355 12/02/2023 03:30
Chapter 354 12/02/2023 01:30
Chapter 353 11/02/2023 23:30
Chapter 352 11/02/2023 21:30
Chapter 351 11/02/2023 19:30
Chapter 350 11/02/2023 17:30
Chapter 349 11/02/2023 15:30
Chapter 348 11/02/2023 13:30
Chapter 347 11/02/2023 11:30
Chapter 346 11/02/2023 09:30
Chapter 345 11/02/2023 07:30
Chapter 344 11/02/2023 05:30
Chapter 343 11/02/2023 03:30
Chapter 342 11/02/2023 01:30
Chapter 341 10/02/2023 23:30
Chapter 340 10/02/2023 21:30
Chapter 339 10/02/2023 19:30
Chapter 338 10/02/2023 17:30
Chapter 337 10/02/2023 15:30
Chapter 336 10/02/2023 13:30
Chapter 335 10/02/2023 11:30
Chapter 334 10/02/2023 09:30
Chapter 333 10/02/2023 07:30
Chapter 332 10/02/2023 05:30
Chapter 331 10/02/2023 03:30
Chapter 330 10/02/2023 01:30
Chapter 329 09/02/2023 23:30
Chapter 328 09/02/2023 21:30
Chapter 327 09/02/2023 19:30
Chapter 326 09/02/2023 17:30
Chapter 325 09/02/2023 15:30
Chapter 324 09/02/2023 13:30
Chapter 323 09/02/2023 11:30
Chapter 322 09/02/2023 09:30
Chapter 321 09/02/2023 07:30
Chapter 320 09/02/2023 05:30
Chapter 319 09/02/2023 03:30
Chapter 318 09/02/2023 01:30
Chapter 317 08/02/2023 23:30
Chapter 316 08/02/2023 21:30
Chapter 315 08/02/2023 19:30
Chapter 314 08/02/2023 17:30
Chapter 313 08/02/2023 15:30
Chapter 312 08/02/2023 13:30
Chapter 311 08/02/2023 11:30
Chapter 310 08/02/2023 09:30
Chapter 309 08/02/2023 07:30
Chapter 308 08/02/2023 05:30
Chapter 307 08/02/2023 03:30
Chapter 306 08/02/2023 01:30
Chapter 305 07/02/2023 23:30
Chapter 304 07/02/2023 21:30
Chapter 303 07/02/2023 19:30
Chapter 302 07/02/2023 17:30
Chapter 301 07/02/2023 15:30
Chapter 300 07/02/2023 13:30
Chapter 299 07/02/2023 11:30
Chapter 298 07/02/2023 09:30
Chapter 297 07/02/2023 07:30
Chapter 296 07/02/2023 05:30
Chapter 295 07/02/2023 03:30
Chapter 294 07/02/2023 01:30
Chapter 293 06/02/2023 23:30
Chapter 292 06/02/2023 21:30
Chapter 291 06/02/2023 19:30
Chapter 290 06/02/2023 09:30
Chapter 289 06/02/2023 07:30
Chapter 288 06/02/2023 05:30
Chapter 287 06/02/2023 03:30
Chapter 286 06/02/2023 01:30
Chapter 285 05/02/2023 23:30
Chapter 284 05/02/2023 21:30
Chapter 283 05/02/2023 19:30
Chapter 282 05/02/2023 17:30
Chapter 281 05/02/2023 15:30
Chapter 280 05/02/2023 13:30
Chapter 279 05/02/2023 11:30
Chapter 278 05/02/2023 09:30
Chapter 277 05/02/2023 07:30
Chapter 276 05/02/2023 05:30
Chapter 275 05/02/2023 03:30
Chapter 274 05/02/2023 01:30
Chapter 273 04/02/2023 23:30
Chapter 272 04/02/2023 21:30
Chapter 271 04/02/2023 19:30
Chapter 270 04/02/2023 17:30
Chapter 269 04/02/2023 15:30
Chapter 268 04/02/2023 13:30
Chapter 267 04/02/2023 11:30
Chapter 266 04/02/2023 09:30
Chapter 265 04/02/2023 07:30
Chapter 264 04/02/2023 05:30
Chapter 263 04/02/2023 03:30
Chapter 262 04/02/2023 01:30
Chapter 261 03/02/2023 23:30
Chapter 260 03/02/2023 21:30
Chapter 259 03/02/2023 19:30
Chapter 258 03/02/2023 17:30
Chapter 257 03/02/2023 15:30
Chapter 256 03/02/2023 13:30
Chapter 255 03/02/2023 11:30
Chapter 254 03/02/2023 09:30
Chapter 253 03/02/2023 07:30
Chapter 252 03/02/2023 05:30
Chapter 251 03/02/2023 03:30
Chapter 250 03/02/2023 01:30
Chapter 249 02/02/2023 23:30
Chapter 248 02/02/2023 21:30
Chapter 247 02/02/2023 19:30
Chapter 246 02/02/2023 17:30
Chapter 245 02/02/2023 15:30
Chapter 244 02/02/2023 13:30
Chapter 243 02/02/2023 11:30
Chapter 242 02/02/2023 09:30
Chapter 241 02/02/2023 07:30
Chapter 240 02/02/2023 05:30
Chapter 239 02/02/2023 03:30
Chapter 238 : 238: Kỳ Vọng Quá Cao 02/02/2023 09:28
Chapter 237 : 237: Cổ Tộc 02/02/2023 07:28
Chapter 236 : 236: Càng Lúc Càng Nhiều Hơn 02/02/2023 05:28
Chapter 233 -235 02/02/2023 03:28
Chapter 232 : 232: Mời Vị Tiếp Theo! 02/02/2023 01:28
Chapter 229 -231 01/02/2023 23:28
Chapter 228 : 228: Chơi Trò Gì Thế 01/02/2023 21:28
Chapter 227 : 227: Nghịch Thiên Vô Địch! 01/02/2023 19:28
Chapter 226 : 226: Dùng Cái Này Đi! 01/02/2023 17:28
Chapter 225 : 225: Bảo Vệ Một Đoạn Đường 01/02/2023 15:28
Chapter 222 -224 01/02/2023 13:28
Chapter 221 : 221: Vừa Đánh Vừa Đi 01/02/2023 11:28
Chapter 220 : 220: Mua Tin Tình Báo 01/02/2023 09:28
Chapter 218 -219: 218: Đến Thanh Châu - 219: Không Muốn 01/02/2023 07:28
Chapter 216 -217: 216: Danh Sách Đen - 217: Chuẩn Bị Tinh Thần 01/02/2023 05:28
Chapter 215 : 215: Tấu Tố Cáo 01/02/2023 03:28
Chapter 214 : 214: Ta Thích Đệ 01/02/2023 01:28
Chapter 213 : 213: Tới Thanh Châu Cáo Ngự Trạng! 31/01/2023 23:28
Chapter 212 : 212: Ta Sẽ Tới Tìm Huynh 31/01/2023 21:28
Chapter 210 -211: 210: Có Tâm Một Chút - 211: Biến Đổi 31/01/2023 19:28
Chapter 208 -209: 208: Không Thể Ngu Vậy Được - 209: Nhân Gian Kiếm Ý Xuất Hiện 31/01/2023 17:28
Chapter 207 : 207: Ta Nghe Lời Ngươi 31/01/2023 15:28
Chapter 205 -206: 205: Con Mắt Thiên Đạo - 206: Công Đạo Trong Lòng Người 31/01/2023 13:28
Chapter 203 -204: 203: Phù Ấn Bí Ẩn - 204: Pháp Tướng 31/01/2023 11:28
Chapter 202 : 202: Một Đánh Một 31/01/2023 09:28
Chapter 201 : 201: Người Mang Thiên Mệnh Đến Rồi 31/01/2023 07:28
Chapter 199 -200 31/01/2023 05:28
Chapter 198 : 198: Mạnh Hơn Sẽ Biết 31/01/2023 03:28
Chapter 197 : 197: Làm Gì Cũng Được 31/01/2023 01:28
Chapter 196 : 196: Mời Tiên Tổ Nhà Họ An 30/01/2023 23:28
Chapter 195 : 195: Váy Đỏ Như Máu 30/01/2023 21:28
Chapter 194 : 194: Trở Thành Kiếm Đế 30/01/2023 19:28
Chapter 192 -193: 192: Xem Thường Ta Phải Không? - 193: Thương Võ Thần 30/01/2023 17:28
Chapter 191 : 191: Hắn Tới Rồi 30/01/2023 15:28
Chapter 189 -190: 189: Tiết Lộ Chút Xíu Đi Mà - 190: Cô Ấy Không Tới Được! 30/01/2023 13:28
Chapter 188 : 188: Cuốn Gói Đi Được Rồi! 30/01/2023 11:28
Chapter 187 : 187: Cậu Ta Không Đi Thì Ta Đi 30/01/2023 09:28
Chapter 185 -186: 185: Không Cần Thiết Nữa - 186: Dập Đầu Lạy 30/01/2023 07:28
Chapter 183 -184: 183: Dễ Làm Hỏng Việc - 184: Quá Bất Thường 30/01/2023 05:28
Chapter 181 -182: 181: Không Thể So Sánh - 182: Quay Về Đạo Môn 30/01/2023 03:28
Chapter 180 : 180: Đại Kiếm Đế 30/01/2023 01:28
Chapter 179 : 179: Diễn Ra Trước Thời Hạn 29/01/2023 23:28
Chapter 178 : 178: Gây Áp Lực 29/01/2023 21:28
Chapter 177 : 177: Ai Dám 29/01/2023 19:28
Chapter 176 : 176: Ta Đã Giết Sạch Rồi 29/01/2023 17:28
Chapter 175 : 175: Lựa Chọn Kiếm Đạo Vô Địch 29/01/2023 15:28
Chapter 174 : 174: Giết Ai Mà Không Được 29/01/2023 13:28
Chapter 173 : 173: Tới Bí Cảnh 29/01/2023 11:28
Chapter 172 : 172: Ta Sẽ Không Ỷ Lại Vào Ngươi 29/01/2023 09:28
Chapter 170 -171: 170: Huynh Đệ Tốt - 171: Một Hám Thiên Tông Nho Nhỏ 29/01/2023 07:28
Chapter 169 : 169: Chơi Chiêu 29/01/2023 05:28
Chapter 168 : 168: Ngươi Vẫn Còn Chỗ Dựa Biết Chưa 29/01/2023 03:28
Chapter 163 -167 11/01/2023 09:30
Chapter 162 : Kẻ yếu hèn 11/01/2023 07:30
Chapter 161 : Hợp tác vì lợi ích chung 11/01/2023 05:30
Chapter 160 : Không đáng nhắc tới 11/01/2023 03:30
Chapter 159 : Khoác lác 11/01/2023 01:30
Chapter 155 -158 10/01/2023 23:30
Chapter 151 -154 10/01/2023 21:30
Chapter 147 -150 10/01/2023 19:30
Chapter 146 : Hối lộ 10/01/2023 17:30
Chapter 145 : Không phục 10/01/2023 15:30
Chapter 144 : Khô khan 10/01/2023 13:30
Chapter 142 : Chú trọng vẻ bề ngoài 10/01/2023 11:30
Chapter 141 : Quy tắc không gian 10/01/2023 09:30
Chapter 136 -140 10/01/2023 07:30
Chapter 135 : Hợp ý ta 10/01/2023 05:30
Chapter 131 -134 10/01/2023 03:30
Chapter 130 : Đừng sờ nữa 10/01/2023 01:30
Chapter 129 : Toi hẳn rồi 09/01/2023 23:30
Chapter 128 : Diệp Quan Chỉ! 09/01/2023 21:30
Chapter 124 -127 09/01/2023 19:30
Chapter 123 : Chẳng còn gì lưu luyến 09/01/2023 17:30
Chapter 122 : Không đơn giản 09/01/2023 15:30
Chapter 121 : Cứu viện 09/01/2023 13:30
Chapter 116 -120 09/01/2023 11:30
Chapter 111 -115 09/01/2023 09:30
Chapter 110 : Không có ở Đạo Môn 09/01/2023 07:30
Chapter 109 : Đêm dài lắm mộng! 09/01/2023 05:30
Chapter 108 : Mệnh khổ 09/01/2023 03:30
Chapter 107 : Hổ thẹn 09/01/2023 01:30
Chapter 106 : Trí tuệ vô song 08/01/2023 23:30
Chapter 101 -105 08/01/2023 21:30
Chapter 100 14/12/2022 13:28
Chapter 99 14/12/2022 11:28
Chapter 98 14/12/2022 09:28
Chapter 97 14/12/2022 07:28
Chapter 96 14/12/2022 05:28
Chapter 95 14/12/2022 03:28
Chapter 94 14/12/2022 01:28
Chapter 93 13/12/2022 23:28
Chapter 92 13/12/2022 21:28
Chapter 91 13/12/2022 19:28
Chapter 90 13/12/2022 17:28
Chapter 89 13/12/2022 15:28
Chapter 88 13/12/2022 13:28
Chapter 87 13/12/2022 11:28
Chapter 86 13/12/2022 09:28
Chapter 85 13/12/2022 07:28
Chapter 84 13/12/2022 05:28
Chapter 83 13/12/2022 03:28
Chapter 82 13/12/2022 01:28
Chapter 81 12/12/2022 23:28
Chapter 80 12/12/2022 21:28
Chapter 79 12/12/2022 19:28
Chapter 78 12/12/2022 17:28
Chapter 77 12/12/2022 15:28
Chapter 76 12/12/2022 13:28
Chapter 75 12/12/2022 11:28
Chapter 74 12/12/2022 09:28
Chapter 73 12/12/2022 07:28
Chapter 72 12/12/2022 05:28
Chapter 71 12/12/2022 03:28
Chapter 70 12/12/2022 01:28
Chapter 69 11/12/2022 23:28
Chapter 68 11/12/2022 21:28
Chapter 67 11/12/2022 19:28
Chapter 66 11/12/2022 17:28
Chapter 65 11/12/2022 15:28
Chapter 64 11/12/2022 13:28
Chapter 63 11/12/2022 11:28
Chapter 62 11/12/2022 09:28
Chapter 61 11/12/2022 07:28
Chapter 60 11/12/2022 05:28
Chapter 59 11/12/2022 03:28
Chapter 58 11/12/2022 01:28
Chapter 57 10/12/2022 23:28
Chapter 56 10/12/2022 21:28
Chapter 55 10/12/2022 19:28
Chapter 54 10/12/2022 17:28
Chapter 53 10/12/2022 15:28
Chapter 52 10/12/2022 13:28
Chapter 51 10/12/2022 11:28
Chapter 50 10/12/2022 09:28
Chapter 49 10/12/2022 07:28
Chapter 48 10/12/2022 05:28
Chapter 47 10/12/2022 03:28
Chapter 46 10/12/2022 01:28
Chapter 45 09/12/2022 23:28
Chapter 44 09/12/2022 21:28
Chapter 43 09/12/2022 19:28
Chapter 42 09/12/2022 17:28
Chapter 41 09/12/2022 15:28
Chapter 40 09/12/2022 13:28
Chapter 39 09/12/2022 11:28
Chapter 38 09/12/2022 09:28
Chapter 37 09/12/2022 07:28
Chapter 36 09/12/2022 05:28
Chapter 35 09/12/2022 03:28
Chapter 34 09/12/2022 01:28
Chapter 33 08/12/2022 23:28
Chapter 32 08/12/2022 21:28
Chapter 31 08/12/2022 19:28
Chapter 30 08/12/2022 17:28
Chapter 29 08/12/2022 15:28
Chapter 28 08/12/2022 13:28
Chapter 27 08/12/2022 11:28
Chapter 26 08/12/2022 09:28
Chapter 25 08/12/2022 07:28
Chapter 24 08/12/2022 05:28
Chapter 23 08/12/2022 03:28
Chapter 22 08/12/2022 01:28
Chapter 21 07/12/2022 23:28
Chapter 20 07/12/2022 21:28
Chapter 19 07/12/2022 19:28
Chapter 18 07/12/2022 17:28
Chapter 17 07/12/2022 15:28
Chapter 16 07/12/2022 13:28
Chapter 15 07/12/2022 11:28
Chapter 14 07/12/2022 09:28
Chapter 13 07/12/2022 07:28
Chapter 12 07/12/2022 05:28
Chapter 11 07/12/2022 03:28
Chapter 10 07/12/2022 01:28
Chapter 9 06/12/2022 23:28
Chapter 8 06/12/2022 21:28
Chapter 7 06/12/2022 19:28
Chapter 6 06/12/2022 17:28
Chapter 5 06/12/2022 15:28
Chapter 4 06/12/2022 13:28
Chapter 3 06/12/2022 11:28
Chapter 2 06/12/2022 09:28
Chapter 1 06/12/2022 07:28

comment

Có thể bạn thích xem

Hậu Duệ Rồng - Hau Due Rong

Cập nhật lúc : 01/05/2019 23:44

Tình trạng : 10 / 12 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Phương Tây

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Duệ Mẫn Hoàng Quý Phi - Due Man Hoang Quy Phi

Cập nhật lúc : 02/11/2016 13:09

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Historical - Lịch Sử

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Kiếm Thần Nhất Tiếu - Kiem Than Nhat Tieu

Cập nhật lúc : 16/08/2018 18:43

Tình trạng : 20 / 20 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Lục Mạch Thần Kiếm - Luc Mach Than Kiem

Cập nhật lúc : 30/05/2018 14:26

Tình trạng : 160 / 160 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Ma Thần Quỷ Kiếm - Ma Than Quy Kiem

Cập nhật lúc : 15/06/2017 03:13

Tình trạng : 46 / 46 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.191

Đọc truyện

Thần Kiếm Kim Thoa - Than Kiem Kim Thoa

Cập nhật lúc : 19/09/2019 17:39

Tình trạng : 78 / 78 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đao Kiếm Thần Hoàng - Đao Kiem Than Hoang

Cập nhật lúc : 12/01/2020 12:01

Tình trạng : 1544 / 1544 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Tà Kiếm Phụ Thân - Ta Kiem Phu Than

Cập nhật lúc : 07/09/2018 00:53

Tình trạng : 24 / 24 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đại Thần Kiếm Khách - Đai Than Kiem Khach

Cập nhật lúc : 25/07/2019 02:06

Tình trạng : 23 / 25 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Tuyệt Thế Kiếm Thần - Tuyet The Kiem Than

Cập nhật lúc : 17/10/2019 07:00

Tình trạng : 175 / 177 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Đệ Nhất Kiếm Thần - Đe Nhat Kiem Than

Cập nhật lúc : 29/03/2023 08:03

Tình trạng : 8250 / 8252 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Gia Đấu

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.216

Đọc truyện

Bất Hủ Kiếm Thần - Bat Hu Kiem Than

Cập nhật lúc : 25/10/2021 06:59

Tình trạng : 2070 / 2072 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.237

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Chàng Rể Quyền Thế - Chang Re Quyen The

Cập nhật lúc : 28/03/2023 23:35

Tình trạng : 7123 / 7125 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.287

Đọc truyện

Tu La Vũ Thần - Tu La Vu Than

Cập nhật lúc : 28/03/2023 20:38

Tình trạng : 4922 / 4924 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.185

Đọc truyện

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Tong Tai Anh Qua Ba Đao Roi

Cập nhật lúc : 26/03/2023 20:31

Tình trạng : 4185 / 4187 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.253

Đọc truyện

Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện - Co Vo Tai Phiet: Ta Thieu Sung Thanh Nghien

Cập nhật lúc : 29/03/2023 19:58

Tình trạng : 134 / 136 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Người Thừa Kế Danh Gia - Nguoi Thua Ke Danh Gia

Cập nhật lúc : 29/03/2023 16:58

Tình trạng : 45 / 47 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em - Ngay Mai Van Con Yeu Em

Cập nhật lúc : 29/03/2023 15:28

Tình trạng : 92 / 92 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện