Hào Môn Tiểu Lão Bà

Hao Mon Tieu Lao Ba

Tác giả : Đang cập nhật

Thể loại : Comedy - Hài Hước, Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Smut, Màu

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 09/02/2020 09:31

Tình trạng : 190 / 192 Chapter

Lượt xem: 16179

Rất hay ^^
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 190 : – End 14/02/2020 14:10
Chapter 189 05/02/2020 14:10
Chapter 188 30/01/2020 18:10
Chapter 187 17/01/2020 11:56
Chapter 186 17/01/2020 09:56
Chapter 185 17/01/2020 07:56
Chapter 184 17/01/2020 05:56
Chapter 183 12/10/2019 00:00
Chapter 182 12/07/2019 00:00
Chapter 181 12/01/2019 00:00
Chapter 180 10/03/2019 00:00
Chapter 179 09/11/2019 00:00
Chapter 178 09/02/2019 00:00
Chapter 177 16/01/2020 15:56
Chapter 176 16/01/2020 13:56
Chapter 175 08/09/2019 00:00
Chapter 174 16/01/2020 09:56
Chapter 173 16/01/2020 07:56
Chapter 172 16/01/2020 05:56
Chapter 171 10/07/2018 00:00
Chapter 170 10/05/2018 00:00
Chapter 169 15/01/2020 23:56
Chapter 168 15/01/2020 21:56
Chapter 167 15/01/2020 19:56
Chapter 166 15/01/2020 17:56
Chapter 165 15/01/2020 15:56
Chapter 164 08/10/2018 00:00
Chapter 163 08/09/2018 00:00
Chapter 162 08/07/2018 00:00
Chapter 161 08/06/2018 00:00
Chapter 160 08/04/2018 00:00
Chapter 159 08/01/2018 00:00
Chapter 158 08/01/2018 00:00
Chapter 157 14/01/2020 23:56
Chapter 156 14/01/2020 21:56
Chapter 155 14/01/2020 19:56
Chapter 154 14/01/2020 17:56
Chapter 153 14/01/2020 15:56
Chapter 152 14/01/2020 13:56
Chapter 151 14/01/2020 11:56
Chapter 150 14/01/2020 09:56
Chapter 149 14/01/2020 07:56
Chapter 148 14/01/2020 05:56
Chapter 147 14/01/2020 03:56
Chapter 146 14/01/2020 01:56
Chapter 145 13/01/2020 23:56
Chapter 144 13/01/2020 21:56
Chapter 143 13/01/2020 19:56
Chapter 142 13/01/2020 17:56
Chapter 141 13/01/2020 15:56
Chapter 140 13/01/2020 13:56
Chapter 139 13/01/2020 11:56
Chapter 138 13/01/2020 09:56
Chapter 137 13/01/2020 07:56
Chapter 136 13/01/2020 05:56
Chapter 135 13/01/2020 03:56
Chapter 134 13/01/2020 01:56
Chapter 133 12/01/2020 23:56
Chapter 132 12/01/2020 21:56
Chapter 131 12/01/2020 19:56
Chapter 130 12/01/2020 17:56
Chapter 129 12/01/2020 15:56
Chapter 128 12/01/2020 13:56
Chapter 127 12/01/2020 11:56
Chapter 126 12/01/2020 09:56
Chapter 125 12/01/2020 07:56
Chapter 124 12/01/2020 05:56
Chapter 123 12/01/2020 03:56
Chapter 122 12/01/2020 01:56
Chapter 121 11/01/2020 23:56
Chapter 120 11/01/2020 21:56
Chapter 119 11/01/2020 19:56
Chapter 118 11/01/2020 17:56
Chapter 117 11/01/2020 15:56
Chapter 116 11/01/2020 13:56
Chapter 115 11/01/2020 11:56
Chapter 114 06/08/2018 00:00
Chapter 113 06/04/2018 00:00
Chapter 112 06/01/2018 00:00
Chapter 111 11/01/2020 03:56
Chapter 110 11/01/2020 01:56
Chapter 109 10/01/2020 23:56
Chapter 108 10/01/2020 21:56
Chapter 107 10/01/2020 19:56
Chapter 106 10/01/2020 17:56
Chapter 105 10/01/2020 15:56
Chapter 104 10/01/2020 13:56
Chapter 103 10/01/2020 11:56
Chapter 102 05/11/2018 00:00
Chapter 101 05/10/2018 00:00
Chapter 100 05/08/2018 00:00
Chapter 99 05/07/2018 00:00
Chapter 98 05/05/2018 00:00
Chapter 97 05/03/2018 00:00
Chapter 96 05/02/2018 00:00
Chapter 95 05/01/2018 00:00
Chapter 94 09/01/2020 17:56
Chapter 93 09/01/2020 15:56
Chapter 92 09/01/2020 13:56
Chapter 91 09/01/2020 11:56
Chapter 90 09/01/2020 09:56
Chapter 89 09/01/2020 07:56
Chapter 88 09/01/2020 05:56
Chapter 87 09/01/2020 03:56
Chapter 86 09/01/2020 01:56
Chapter 85 08/01/2020 23:56
Chapter 84 08/01/2020 21:56
Chapter 83 08/01/2020 19:56
Chapter 82 08/01/2020 17:56
Chapter 81 08/01/2020 15:56
Chapter 80 04/12/2018 00:00
Chapter 79 04/11/2018 00:00
Chapter 78 04/10/2018 00:00
Chapter 77 04/09/2018 00:00
Chapter 76 04/08/2018 00:00
Chapter 75 04/07/2018 00:00
Chapter 74 04/06/2018 00:00
Chapter 73 04/05/2018 00:00
Chapter 72 04/04/2018 00:00
Chapter 71 04/03/2018 00:00
Chapter 70 04/01/2018 00:00
Chapter 69 07/01/2020 15:56
Chapter 68 07/01/2020 13:56
Chapter 67 07/01/2020 11:56
Chapter 66 07/01/2020 09:56
Chapter 65 07/01/2020 07:56
Chapter 64 07/01/2020 05:56
Chapter 63 07/01/2020 03:56
Chapter 62 07/01/2020 01:56
Chapter 61 06/01/2020 23:56
Chapter 60 06/01/2020 21:56
Chapter 59 06/01/2020 19:56
Chapter 58 06/01/2020 17:56
Chapter 57 06/01/2020 15:56
Chapter 56 06/01/2020 13:56
Chapter 55 06/01/2020 11:56
Chapter 54 06/01/2020 09:56
Chapter 53 06/01/2020 07:56
Chapter 52 02/12/2018 00:00
Chapter 51 02/09/2018 00:00
Chapter 50 02/06/2018 00:00
Chapter 49 02/05/2018 00:00
Chapter 48 02/01/2018 00:00
Chapter 47 05/01/2020 19:56
Chapter 46 05/01/2020 17:56
Chapter 45 05/01/2020 15:56
Chapter 44 05/01/2020 13:56
Chapter 43 05/01/2020 11:56
Chapter 42 05/01/2020 09:56
Chapter 41 05/01/2020 07:56
Chapter 40 05/01/2020 05:56
Chapter 39 05/01/2020 03:56
Chapter 38 01/12/2018 00:00
Chapter 37 01/11/2018 00:00
Chapter 36 01/10/2018 00:00
Chapter 35 01/08/2018 00:00
Chapter 34 01/05/2018 00:00
Chapter 33 01/04/2018 00:00
Chapter 32 01/03/2018 00:00
Chapter 31 01/02/2018 00:00
Chapter 30 01/01/2018 00:00
Chapter 29 04/01/2020 07:56
Chapter 28 04/01/2020 05:56
Chapter 27 04/01/2020 03:56
Chapter 26 04/01/2020 01:56
Chapter 25 03/01/2020 23:56
Chapter 24 07/10/2017 00:00
Chapter 23 03/01/2020 19:56
Chapter 22 06/12/2017 00:00
Chapter 21 06/09/2017 00:00
Chapter 20 03/01/2020 13:56
Chapter 19 03/07/2017 00:00
Chapter 18 03/03/2017 00:00
Chapter 17 03/01/2020 07:56
Chapter 16 02/11/2017 00:00
Chapter 15 02/08/2017 00:00
Chapter 14 01/06/2017 00:00
Chapter 13 01/06/2017 00:00
Chapter 12 01/05/2017 00:00
Chapter 11 01/04/2017 00:00
Chapter 10 01/01/2017 00:00
Chapter 9 02/01/2020 15:56
Chapter 8 02/01/2020 13:56
Chapter 7 02/01/2020 11:56
Chapter 6 12/11/2016 00:00
Chapter 5 12/01/2016 00:00
Chapter 4 02/01/2020 05:56
Chapter 3 02/01/2020 03:56
Chapter 2 11/11/2016 00:00
Chapter 1 11/10/2016 00:00
Chapter 0 07/02/2018 00:00

comment

Có thể bạn thích xem

Hào Môn Chi Sủng: Mê Luyến Sắc Lang Lão Công - Hao Mon Chi Sung: Me Luyen Sac Lang Lao Cong

Cập nhật lúc : 11/11/2017 04:12

Tình trạng : 9 / 11 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công - Nhat Da Nghiet Tinh: Cuong Hon Hao Mon Lao Cong

Cập nhật lúc : 25/12/2019 12:28

Tình trạng : 176 / 178 Chapter

Thể loại: Drama, Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hào Môn Tiểu Oan Gia - Hao Mon Tieu Oan Gia

Cập nhật lúc : 27/04/2019 05:32

Tình trạng : 10 / 12 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hào Môn Tiểu Lãn Thê - Hao Mon Tieu Lan The

Cập nhật lúc : 20/12/2019 22:28

Tình trạng : 98 / 100 Chapter

Thể loại: Drama, Harem, Manhua, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hào Môn Kiều Thê: Thiếu Soái Quá Bá Đạo - Hao Mon Kieu The: Thieu Soai Qua Ba Đao

Cập nhật lúc : 13/08/2020 13:10

Tình trạng : 6 / 8 Chapter

Thể loại: Manhua, Ngôn Tình, Smut, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cường Sủng Hào Môn Tiểu Manh Thê - Cuong Sung Hao Mon Tieu Manh The

Cập nhật lúc : 25/12/2019 08:37

Tình trạng : 57 / 59 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Smut, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tranh Đấu Hào Môn: Trùng Sinh Chi Nhị Tiểu Thư - Tranh Đau Hao Mon: Trung Sinh Chi Nhi Tieu Thu

Cập nhật lúc : 22/12/2017 01:45

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Gia Đấu, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Độc Sủng Tiểu Lão Bà - Đoc Sung Tieu Lao Ba

Cập nhật lúc : 28/10/2019 10:28

Tình trạng : 32 / 34 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Manhwa, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Lão Bà Tiểu Bạch Của Sắc Lang Tổng Giám Đốc - Lao Ba Tieu Bach Cua Sac Lang Tong Giam Đoc

Cập nhật lúc : 13/09/2019 11:13

Tình trạng : 13 / 15 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tựu Ngoạn Tiểu Hào Đích Mệnh (Kiếp Tiểu Hào) - Tuu Ngoan Tieu Hao Đich Menh (Kiep Tieu Hao)

Cập nhật lúc : 27/10/2018 10:23

Tình trạng : 59 / 59 Chapter

Thể loại: Võng Du, Đam Mỹ, Comedy - Hài Hước, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Lão Công Phúc Hắc Thích Cưng Chìu: Lão Bà Không Cho Phép Trốn - Lao Cong Phuc Hac Thich Cung Chiu: Lao Ba Khong Cho Phep Tron

Cập nhật lúc : 12/10/2019 04:00

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Lão Bà Ba Mươi Hai Tuổi Trùng Sinh - Lao Ba Ba Muoi Hai Tuoi Trung Sinh

Cập nhật lúc : 17/06/2019 18:23

Tình trạng : 74 / 76 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Nữ Cường

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 27/09/2020 21:40

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.391

Đọc truyện

Tôi Đã Chuyển Sinh Thành Slime - Dạo Quanh Lãnh Địa Demon

Cập nhật lúc : 28/09/2020 06:10

Tình trạng : 75 / 77 Chapter

Thể loại: Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Chuyển Sinh, Comedy - Hài Hước, Fantasy - Giả Tưởng, Shounen

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.180

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 27/09/2020 19:41

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.287

Đọc truyện

Giản Giới - Gian Gioi

Cập nhật lúc : 28/09/2020 00:11

Tình trạng : 99 / 101 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Manhua, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tự Cẩm - Tu Cam

Cập nhật lúc : 27/09/2020 23:41

Tình trạng : 815 / 817 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Tướng Quân Mời Ra Trận - Tuong Quan Moi Ra Tran

Cập nhật lúc : 27/09/2020 23:35

Tình trạng : 178 / 180 Chapter

Thể loại: Cổ Đại, Comedy - Hài Hước, Manhua, Martial Arts - Võ Thuật, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.181

Đọc truyện