Hàn Môn Kiêu Sĩ

Han Mon Kieu Si

Tác giả : Cao Nguyệt

Thể loại : Historical - Lịch Sử, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 31/12/2022 12:28

Tình trạng : 213 / 215 Chapter

Lượt xem: 16179

Tác giả: Cao Nguyệt Thể loại: Xuyên Không, Lịch Sử Giới thiệu: Khi vó ngựa quân Kim đạp vỡ từng lớp băng cứng trên sông Hoàng Hà, thì hắn bất ngờ xuất hiện ở cái thời đại phồn hoa tươi đẹp như trong bức Thanh Minh Thượng Hà Đồ này. Đại thần Cao Nguyệt thì chắc là không cần phải giới thiệu rồi, tùy thuộc vào đọc giả có thích văn phong hay bố cục truyện của lão thôi... Xin mời... (Thanh Minh Thượng Hà đồ là tên của một số tác phẩm hội họa khổ rộng của Trung Quốc, trong đó bản đầu tiên và nổi tiếng nhất là bức tranh của họa sĩ Trương Trạch Đoan vẽ đời nhà Tống.)
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 213 : 213: Tin Tức An Dương 2 31/12/2022 13:28
Chapter 212 : 212: Tin Tức An Dương 31/12/2022 11:28
Chapter 211 : 211: Tam Nương Lý Gia 2 31/12/2022 09:28
Chapter 210 : 210: Tam Nương Lý Gia 31/12/2022 07:28
Chapter 209 : 209: Ngụy Huyện Cứu Người Hạ 31/12/2022 05:28
Chapter 208 : 208: Cứu Người Ngụy Huyện Thượng 31/12/2022 03:28
Chapter 207 : 207: Lâm Trận Mài Đao 2 31/12/2022 01:28
Chapter 206 : 206: Lâm Trận Mài Đao 30/12/2022 23:28
Chapter 205 : 205: Trọng Chỉnh Gia Tộc 2 30/12/2022 21:28
Chapter 204 : 204: Trọng Chỉnh Gia Tộc 30/12/2022 19:28
Chapter 203 : 203: Di Hoa Tiếp Mộc Hạ 30/12/2022 17:28
Chapter 202 : 202: Di Hoa Tiếp Mộc Trung 30/12/2022 15:28
Chapter 201 : 201: Di Hoa Tiếp Mộc Thượng 30/12/2022 13:28
Chapter 200 : 200: Tranh Giành Đất Đai Hạ 30/12/2022 11:28
Chapter 199 : 199: Tranh Chấp Đất Đai Thượng 30/12/2022 09:28
Chapter 198 : 198: Phân Tranh Lại Nổi Lên 2 30/12/2022 07:28
Chapter 197 : 197: Phân Tranh Lại Nổi Lên 30/12/2022 05:28
Chapter 196 : 196: Lời Đồn 2 30/12/2022 03:28
Chapter 195 : 195: Lời Đồn 30/12/2022 01:28
Chapter 194 : 194: Quân Doanh Hiển Uy Hạ 29/12/2022 23:28
Chapter 193 : 193: Quân Doanh Hiển Uy Trung 29/12/2022 21:28
Chapter 192 : 192: Quân Doanh Hiển Uy Thượng 29/12/2022 19:28
Chapter 191 : 191: Đội Quân Sĩ Tử 2 29/12/2022 17:28
Chapter 190 : 190: Đội Quân Sĩ Tử 29/12/2022 15:28
Chapter 189 : 189: Làn Gió Chiến Tranh Nổi Lên 2 29/12/2022 13:28
Chapter 188 : 188: Làn Gió Chiến Tranh Nổi Lên 29/12/2022 11:28
Chapter 187 : 187: Quay Về Võ Trường 2 29/12/2022 09:28
Chapter 186 : 186: Quay Về Võ Trường 29/12/2022 07:28
Chapter 185 : 185: Áo Gấm Về Quê Hạ 29/12/2022 05:28
Chapter 184 : 184: Áo Gấm Về Quê Trung 29/12/2022 03:28
Chapter 183 : 183: Áo Gấm Về Quê Thượng 29/12/2022 01:28
Chapter 182 : 182: Giải Thí Yết Bảng 3 28/12/2022 23:28
Chapter 181 : 181: Giải Thí Yết Bảng 2 28/12/2022 21:28
Chapter 180 : 180: Giải Thí Yết Bảng 28/12/2022 19:28
Chapter 179 : 179: Cạnh Tranh Xếp Hạng 3 28/12/2022 17:28
Chapter 178 : 178: Cạnh Tranh Xếp Hạng 2 28/12/2022 15:28
Chapter 177 : 177: Cạnh Tranh Xếp Hạng 1 28/12/2022 13:28
Chapter 176 : 176: Suốt Ruột Chờ Đợi 2 28/12/2022 11:28
Chapter 175 : 175: Suốt Ruột Chờ Đợi 28/12/2022 09:28
Chapter 174 : 174: Ý Kiến Không Đồng Nhất 2 28/12/2022 07:28
Chapter 173 : 173: Ý Kiến Không Đồng Nhất 28/12/2022 05:28
Chapter 172 : 172: Minh Châu Hiểm Khí 2 28/12/2022 03:28
Chapter 171 : 171: Minh Châu Hiểm Khí 28/12/2022 01:28
Chapter 170 : 170: Kỳ Thi Giải Thí 8 27/12/2022 23:28
Chapter 169 : 169: Kỳ Thi Giải Thí 7 27/12/2022 21:28
Chapter 168 : 168: Kỳ Thi Giải Thí 6 27/12/2022 19:28
Chapter 167 : 167: Kỳ Thi Giải Thí 5 27/12/2022 17:28
Chapter 166 : 166: Kỳ Thi Giải Thí 4 27/12/2022 15:28
Chapter 165 : 165: Kỳ Thi Giải Thí 3 27/12/2022 13:28
Chapter 164 : 164: Kỳ Thi Giải Thí 2 27/12/2022 11:28
Chapter 163 : 163: Kỳ Thi Giải Thí 1 27/12/2022 09:28
Chapter 162 : 162: Nhòm Ngó Giải Nguyên 4 27/12/2022 07:28
Chapter 161 : 161: Nhòm Ngó Giải Nguyên 3 27/12/2022 05:28
Chapter 160 : 160: Nhòm Ngó Giải Nguyên 2 27/12/2022 03:28
Chapter 159 : 159: Nhòm Ngó Giải Nguyên 1 27/12/2022 01:28
Chapter 158 : 158: Chuyện Ở Tửu Lâu 4 26/12/2022 23:28
Chapter 157 : 157: Chuyện Ở Tửu Lâu 3 26/12/2022 21:28
Chapter 156 : 156: Chuyện Ở Tửu Lâu 2 26/12/2022 19:28
Chapter 155 : 155: Chuyện Ở Tửu Lâu 1 26/12/2022 17:28
Chapter 154 : 154: Thần Tiễn Hà Quán 2 26/12/2022 15:28
Chapter 153 : 153: Thần Tiễn Hà Quán 26/12/2022 13:28
Chapter 152 : 152: Ngẫu Nhiên Gặp Gỡ Tại Hàng Ăn 2 26/12/2022 11:28
Chapter 151 : 151: Ngẫu Nhiên Gặp Gỡ Tại Hàng Ăn 26/12/2022 09:28
Chapter 150 : 150: Phong Ba Ở Trọ 26/12/2022 07:28
Chapter 149 : 149: Tới An Dương Thi 2 26/12/2022 05:28
Chapter 148 : 148: Tới An Dương Thi 26/12/2022 03:28
Chapter 147 : 147: Ăn Mừng Lên Bảng 2 26/12/2022 01:28
Chapter 146 : 146: Ăn Mừng Lên Bảng 25/12/2022 23:28
Chapter 145 : 145: Đỗ Thi Huyện 2 25/12/2022 21:28
Chapter 144 : 144: Đỗ Thi Huyện 25/12/2022 19:28
Chapter 143 : 143: Sơ Khảo Thi Huyện Hạ 25/12/2022 17:28
Chapter 142 : 142: Sơ Khảo Thi Huyện Trung 25/12/2022 15:28
Chapter 141 : 141: Sơ Khảo Thi Huyện Thượng 25/12/2022 13:28
Chapter 140 : 140: Tình Thế Nghiêm Trọng 2 25/12/2022 11:28
Chapter 139 : 139: Tình Thế Nghiêm Trọng 25/12/2022 09:28
Chapter 138 : 138: Cải Cách Thi Giải 25/12/2022 07:28
Chapter 137 : 137: Lại Hợp Tác Lần Nữa 2 25/12/2022 05:28
Chapter 136 : 136: Lại Hợp Tác Lần Nữa 25/12/2022 03:28
Chapter 135 : 135: Bắt Đầu Luyện Thương 25/12/2022 01:28
Chapter 134 : 134: Kỹ Chấn Kỳ Lân 2 24/12/2022 23:28
Chapter 133 : 133: Kỹ Chấn Kỳ Lân 24/12/2022 21:28
Chapter 132 : 132: Cha Con Lô Thị 2 24/12/2022 19:28
Chapter 131 : 131: Cha Con Lô Thị 24/12/2022 17:28
Chapter 130 : 130: Đều Lui Một Bước 2 24/12/2022 15:28
Chapter 129 : 129: Đều Lui Một Bước 24/12/2022 13:28
Chapter 128 : 128: Truy Tra Nghi Hung 5 24/12/2022 11:28
Chapter 127 : 127: Truy Tra Nghi Hung 4 24/12/2022 09:28
Chapter 126 : 126: Truy Tra Nghi Hung 3 24/12/2022 07:28
Chapter 125 : 125: Truy Tra Nghi Hung 2 24/12/2022 05:28
Chapter 124 : 124: Truy Tra Nghi Hung 1 24/12/2022 03:28
Chapter 123 : 123: Tin Dữ Truyền Đến 3 24/12/2022 01:28
Chapter 122 : 122: Tin Dữ Truyền Đến 2 23/12/2022 23:28
Chapter 121 : 121: Tin Dữ Truyền Đến 23/12/2022 21:28
Chapter 120 : 120: Phong Ba Thất Ngựa 3 23/12/2022 19:28
Chapter 119 : 119: Phong Ba Thất Ngựa 2 23/12/2022 17:28
Chapter 118 : 118: Phong Ba Thất Ngựa 1 23/12/2022 15:28
Chapter 117 : 117: Lựa Chọn Của Nhạc Phi 23/12/2022 13:28
Chapter 116 : 116: Tới Cửa Bái Phỏng 2 23/12/2022 11:28
Chapter 115 : 115: Tới Cửa Bái Phỏng 23/12/2022 09:28
Chapter 114 : 114: Hạ Mã Uy 2 23/12/2022 07:28
Chapter 113 : 113: Hạ Mã Uy 23/12/2022 05:28
Chapter 112 : 112: Lại Về Huyện Thành 2 23/12/2022 03:28
Chapter 111 : 111: Lại Về Huyện Thành 23/12/2022 01:28
Chapter 110 : 110: Lý Trương Tranh Chấp 5 22/12/2022 23:28
Chapter 109 : 109: Lý Trương Tranh Chấp 4 22/12/2022 21:28
Chapter 108 : 108: Lý Trương Tranh Chấp 3 22/12/2022 19:28
Chapter 107 : 107: Lý Trương Tranh Chấp 2 22/12/2022 17:28
Chapter 106 : 106: Lý Trương Tranh Chấp 1 22/12/2022 15:28
Chapter 105 : 105: Cầu Trợ Khẩn Cấp 2 22/12/2022 13:28
Chapter 104 : 104: Cầu Trợ Khẩn Cấp 22/12/2022 11:28
Chapter 103 : 103: Trượng Nghĩa Cứu Người 2 22/12/2022 09:28
Chapter 102 : 102: Trượng Nghĩa Cứu Người 22/12/2022 07:28
Chapter 101 : 101: Thuê Phòng Huyện Thành 22/12/2022 05:28
Chapter 100 : 100: Tin Vui Truyền Đến 2 22/12/2022 03:28
Chapter 99 : 99: Tin Vui Truyền Đến 22/12/2022 01:28
Chapter 98 : 98: Lại Thi Võ Kỹ 2 21/12/2022 23:28
Chapter 97 : 97: Lại Thi Võ Kỹ 21/12/2022 21:28
Chapter 96 : 96: Thi Huyện Học 21/12/2022 19:28
Chapter 95 : 95: Vào Thành Đi Thi 3 21/12/2022 17:28
Chapter 94 : 94: Vào Thành Đi Thi 2 21/12/2022 15:28
Chapter 93 : 93: Vào Thành Đi Thi 21/12/2022 13:28
Chapter 92 : 92: Hòa Giải Mâu Thuẫn 2 21/12/2022 11:28
Chapter 91 : 91: Xuất Sư Bất Lợi 21/12/2022 09:28
Chapter 90 : 90: Khách Đến Thăm Trong Đêm 2 21/12/2022 07:28
Chapter 89 : 89: Khách Đến Thăm Trong Đêm 21/12/2022 05:28
Chapter 88 : 88: Lương Sơn Tống Giang 2 21/12/2022 03:28
Chapter 87 : 87: Lương Sơn Tống Giang 21/12/2022 01:28
Chapter 86 : 86: Tết Thổ Địa Lộc Sơn 3 20/12/2022 23:28
Chapter 85 : 85: Tết Thổ Địa Lộc Sơn 2 20/12/2022 21:28
Chapter 84 : 84: Tết Thổ Địa Lộc Sơn 1 20/12/2022 19:28
Chapter 83 : 83: Sóng Gió Lễ Vật 2 20/12/2022 17:28
Chapter 82 : 82: Sóng Gió Lễ Vật 20/12/2022 15:28
Chapter 81 : 81: Mua Sách Huyện Thành 20/12/2022 13:28
Chapter 80 : 80: Tri Huyện Thị Sát 2 20/12/2022 11:28
Chapter 79 : 79: Tri Huyện Thị Sát 20/12/2022 09:28
Chapter 78 : 78: Tri Huyện Thị Sát 20/12/2022 07:28
Chapter 77 : 77: Thế Chấp Nha Hoàn 20/12/2022 05:28
Chapter 76 : 76: Lão Nhân Thần Bí 2 20/12/2022 03:28
Chapter 75 : 75: Lão Nhân Thần Bí 20/12/2022 01:28
Chapter 74 : 74: Đứng Trước Lựa Chọn 2 19/12/2022 23:28
Chapter 73 : 73: Đứng Trước Lựa Chọn 19/12/2022 21:28
Chapter 72 : 72: Vô Phúc Tiêu Thụ 19/12/2022 19:28
Chapter 71 : 71: Đại Nhạn Hỉ Thước 2 19/12/2022 17:28
Chapter 70 : 70: Đại Nhạn Hỉ Thước 19/12/2022 15:28
Chapter 69 : 69: Thu Hoạch Ngoài Ý Muốn 19/12/2022 13:28
Chapter 68 : 68: Hùn Vốn Cổ Phần 2 19/12/2022 11:28
Chapter 67 : 67: Hùn Vốn Cổ Phần 19/12/2022 09:28
Chapter 66 : 66: Ngẫu Nhiên Gặp Gỡ Tại Huyện Thành 19/12/2022 07:28
Chapter 65 : 65: Nhạc Phụ Làm Mối 19/12/2022 05:28
Chapter 64 : 64: Bí Tịch Võ Công 2 19/12/2022 03:28
Chapter 63 : 63: Bí Tịch Võ Công 19/12/2022 01:28
Chapter 62 : 62: Lệ Rơi Bịn Rịn Chia Tay 2 18/12/2022 23:28
Chapter 61 : 61: Lệ Rơi Bịn Rịn Chia Tay 18/12/2022 21:28
Chapter 60 : 60: Tế Tổ Năm Mới 18/12/2022 19:28
Chapter 59 : 59: Khách Không Mời Mà Đến 2 18/12/2022 17:28
Chapter 58 : 58: Khách Không Mời Mà Đến 18/12/2022 15:28
Chapter 57 : 57: Năm Mới Đến 18/12/2022 13:28
Chapter 56 : 56: Bất Chiến Khuất Nhân 2 18/12/2022 11:28
Chapter 55 : 55: Bất Chiến Khuất Nhân 18/12/2022 09:28
Chapter 54 : 54: Thâm Tàng Bất Lộ 18/12/2022 07:28
Chapter 53 : 53: Đại Khí Xoay Người 2 18/12/2022 05:28
Chapter 52 : 52: Đại Khí Xoay Người 18/12/2022 03:28
Chapter 51 : 51: Kỵ Binh Liêu Quốc 18/12/2022 01:28
Chapter 50 : 50: Chất Vấn Ngoài Ý Muốn 2 17/12/2022 23:28
Chapter 49 : 49: Chất Vấn Ngoài Ý Muốn 17/12/2022 21:28
Chapter 48 : 48: Giải Oan Cho Cha 2 17/12/2022 19:28
Chapter 47 : 47: Giải Oan Cho Cha 17/12/2022 17:28
Chapter 46 : 46: Dũng Đoạt Giải Nhất 17/12/2022 15:28
Chapter 45 : 45: Trận Chung Kết Tới 17/12/2022 13:28
Chapter 44 : 44: Tiểu Nương Cùng Họ 2 17/12/2022 11:28
Chapter 43 : 43: Tiểu Nương Cùng Họ 17/12/2022 09:28
Chapter 42 : 42: Ngao Du Ngã Lừa 17/12/2022 07:28
Chapter 41 : 41: Tan Rã Trong Không Vui 2 17/12/2022 05:28
Chapter 40 : 40: Tan Rã Trong Không Vui 17/12/2022 03:28
Chapter 39 : 39: Kỳ Binh Đột Nhiên 17/12/2022 01:28
Chapter 38 : 38: Kịch Chiến Bán Kết 2 16/12/2022 23:28
Chapter 37 : 37: Kịch Chiến Bán Kết 16/12/2022 21:28
Chapter 36 : 36: Lánh Mưu Lương Sách 2 16/12/2022 19:28
Chapter 35 : 35: Lánh Mưu Lương Sách 16/12/2022 17:28
Chapter 34 : 34: Trận Đầu Lôi Đài 4 16/12/2022 15:28
Chapter 33 : 33: Trận Đầu Lôi Đài 3 16/12/2022 13:28
Chapter 32 : 32: Trận Đầu Lôi Đài 2 16/12/2022 11:28
Chapter 31 : 31: Trận Đầu Lôi Đài 1 16/12/2022 09:28
Chapter 30 : 30: Sách Mới Nóng Nảy 2 16/12/2022 07:28
Chapter 29 : 29: Sách Mới Nóng Nảy 16/12/2022 05:28
Chapter 28 : 28: Lá Thăm Tốt Nhất 16/12/2022 03:28
Chapter 27 : 27: Mới Tới Huyện Thành 2 16/12/2022 01:28
Chapter 26 : 26: Mới Tới Huyện Thành 15/12/2022 23:28
Chapter 25 : 25: Đã Được Như Nguyện 2 15/12/2022 21:28
Chapter 24 : 24: Đã Được Như Nguyện 15/12/2022 19:28
Chapter 23 : 23: Đề Nghị Lương Tâm 15/12/2022 17:28
Chapter 22 : 22: Tâm Sự Của Vương Quý 2 15/12/2022 15:28
Chapter 21 : 21: Tâm Sự Của Vương Quý 15/12/2022 13:28
Chapter 20 : 20: Tứ Thân Tuyển Tài 15/12/2022 11:28
Chapter 19 : 19: Dùng Dao Mổ Trâu Cắt Tiết Gà 15/12/2022 09:28
Chapter 18 : 18: Sự Kiện Bài Tập 15/12/2022 07:28
Chapter 17 : 17: Thiên Vương Giáp Giấy 15/12/2022 05:28
Chapter 16 : 16: Tin Tức Trong Huyện 15/12/2022 03:28
Chapter 15 : 15: Ngũ Lang Nhạc Gia 15/12/2022 01:28
Chapter 14 : 14: Diêu Lão Ngưu 14/12/2022 23:28
Chapter 13 : 13: Học Đường Lộc Sơn 14/12/2022 21:28
Chapter 12 : 12: Đông Như Trẩy Hội 14/12/2022 19:28
Chapter 11 : 11: Rao Giá Trên Trời 14/12/2022 17:28
Chapter 10 : 10: Huynh Đệ Thương Lượng 14/12/2022 15:28
Chapter 9 : 9: Lấy Chính Nghĩa Báo Oán Hận Hạ 14/12/2022 13:28
Chapter 8 : 8: Lấy Chính Nghĩa Trả Oán Hận Trung 14/12/2022 11:28
Chapter 7 : 7: Lấy Chính Nghĩa Trả Oán Hận Thượng 14/12/2022 09:28
Chapter 6 : 6: Mâu Thuẫn Trở Nên Gay Gắt 14/12/2022 07:28
Chapter 5 : 5: Oan Gia Ngõ Hẹp 14/12/2022 05:28
Chapter 4 : 4: Từ Đường Lý Thị 14/12/2022 03:28
Chapter 3 : 3: Khinh Người Quá Đáng 14/12/2022 01:28
Chapter 2 : 2: Đệ Tử Hàn Môn 13/12/2022 23:28
Chapter 1 : 1: Mưa Gió Mùa Thu 13/12/2022 21:28

comment

Có thể bạn thích xem

Hầu Môn Kiêu Nữ - Hau Mon Kieu Nu

Cập nhật lúc : 29/04/2020 13:40

Tình trạng : 129 / 131 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cung Đấu, Gia Đấu, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Hàn Môn Trạng Nguyên - Han Mon Trang Nguyen

Cập nhật lúc : 02/01/2019 17:12

Tình trạng : 20 / 22 Chapter

Thể loại: Quân Sự, Historical - Lịch Sử, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái - Bang Mon Đao Si Ở The Gioi Chi Quai

Cập nhật lúc : 29/03/2022 13:58

Tình trạng : 35 / 37 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ - Tam Quoc Chi Han Mon Thien Ha

Cập nhật lúc : 25/12/2018 15:09

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Quân Sự, Historical - Lịch Sử, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cẩm Tú Lương Duyên: Nông Môn Kiều Nữ - Cam Tu Luong Duyen: Nong Mon Kieu Nu

Cập nhật lúc : 18/07/2022 21:00

Tình trạng : 41 / 43 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Xuyên Sách: Mỹ Nam Bệnh Và Vệ Sĩ Trúc Mã Của Hắn - Xuyen Sach: My Nam Benh Va Ve Si Truc Ma Cua Han

Cập nhật lúc : 09/11/2022 13:58

Tình trạng : 28 / 28 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.200

Đọc truyện

Trùng Sinh Chi Kiều Kiều (Kiều Kiều Trọng Sinh) - Trung Sinh Chi Kieu Kieu (Kieu Kieu Trong Sinh)

Cập nhật lúc : 20/05/2018 04:15

Tình trạng : 100 / 100 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Xuyên Không, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Là Chưởng Môn Của Môn Phái Toàn Mỹ Nhân - La Chuong Mon Cua Mon Phai Toan My Nhan

Cập nhật lúc : 15/03/2023 19:58

Tình trạng : 131 / 131 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thập Niên 70 Kiều Kiều Nữ - Thap Nien 70 Kieu Kieu Nu

Cập nhật lúc : 18/11/2022 19:58

Tình trạng : 50 / 52 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Điền Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.186

Đọc truyện

Danh Môn - Danh Mon

Cập nhật lúc : 20/09/2017 23:53

Tình trạng : 631 / 631 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Quân Sự, Historical - Lịch Sử, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tinh Võ Môn - Tinh Vo Mon

Cập nhật lúc : 22/11/2018 12:10

Tình trạng : 190 / 190 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Đô Thị, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Tong Tai Anh Qua Ba Đao Roi

Cập nhật lúc : 26/09/2023 07:00

Tình trạng : 4598 / 4600 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.298

Đọc truyện

Vô Tình Vấp Ngã Lịch Kiếp Cũng Không Yên! - Vo Tinh Vap Nga Lich Kiep Cung Khong Yen!

Cập nhật lúc : 02/10/2023 06:58

Tình trạng : 40 / 42 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trọng Sinh Chi Nuông Chiều Quân Hậu - Trong Sinh Chi Nuong Chieu Quan Hau

Cập nhật lúc : 02/10/2023 05:28

Tình trạng : 35 / 37 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tôi Đoán Mệnh Cậu Vào Tù - Toi Đoan Menh Cau Vao Tu

Cập nhật lúc : 02/10/2023 03:58

Tình trạng : 40 / 42 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn, Horror - Kinh Dị, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Comedy - Hài Hước

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đỉnh Phong Thiên Hạ - Đinh Phong Thien Ha

Cập nhật lúc : 01/10/2023 23:58

Tình trạng : 1047 / 1049 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Họa Quốc - Thức Yến - Hoa Quoc - Thuc Yen

Cập nhật lúc : 01/10/2023 22:28

Tình trạng : 98 / 100 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện